ישיבת ועדה של הכנסת ה-21 מתאריך 02/06/2019

בקשות בעניין התפלגות ומיזוג סיעות בהתאם לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994.

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ואחת

הכנסת12

02/06/2019


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 11
מישיבת הוועדה המסדרת
יום ראשון, כ"ח באייר התשע"ט (02 ביוני 2019), שעה 17:00
סדר היום
בקשות בעניין התפלגות ומיזוג סיעות בהתאם לחוק הכנסת, התשנ"ד–1994.
נכחו
חברי הוועדה: אופיר כץ – מ"מ יו"ר
ישראל אייכלר
יואב בן צור
אוסנת הילה מארק
מיכאל מלכיאלי
עידית סילמן
חברי הכנסת
עבד אל-חכים חאג' יחיא
חווה (אתי) עטייה
שלמה קרעי
קטי (קטרין) שטרית
מוזמנים
סגן שר הביטחון אלי בן-דהן
תומר נאור - עו"ד, מנהל אגף משפטי, התנועה לאיכות השלטון

זהר אלטמן רפאל - עו"ד, המחלקה המשפטית, התנועה לאיכות השלטון

שי נתן - ממלא מקום בא כוח סיעת אח"י

ישי אזרדיובל אמיר
ייעוץ משפטי
דן מרזוק
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
אלון דמלה


בקשות בעניין התפלגות ומיזוג סיעות בהתאם לחוק הכנסת, התשנ"ד–1994.
היו"ר אופיר כץ
חברות וחברי הכנסת, אני מבקש לפתוח את הישיבה. בפנינו שתי בקשות להתפלגות של סיעות בכנסת בהתאם להוראות חוק הכנסת. אלי בן-דהן הגיש את הבקשה.
סגן שר הביטחון אלי בן-דהן
כן.
היו"ר אופיר כץ
תסביר את הבקשה.
סגן שר הביטחון אלי בן-דהן
כן.
היו"ר אופיר כץ
בבקשה.
סגן שר הביטחון אלי בן-דהן
כידוע לכם, בכנסת העשרים ואחת עשינו הסכם בין סיעת אח"י לבין סיעת הליכוד שאנחנו נרוץ ביחד, במשותף, לכנסת העשרים ואחת, כשכבר בהסכם בינינו סוכם שמייד לאחר הבחירות, אם נרצה להתפלג, נוכל להתפלג. ולאחר שראש הממשלה גם הודיע שאין בכוונתו להמשיך את ההסכם הזה – הוא מתכונן לשריין את מפלגת כולנו – אז אין טעם להישאר. ולכן, אני מבקש להתפלג כמו שסוכם מלכתחילה.
היו"ר אופיר כץ
או-קיי. תודה.
יואב בן צור (ש"ס)
מה יהיה? מה יהיה? אנחנו דואגים לך. מה יהיה הלאה?
סגן שר הביטחון אלי בן-דהן
טוב, בסדר. מה יהיה לי? זו שאלה טובה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
מה יהיה? הקדוש ברוך הוא יהיה.
היו"ר אופיר כץ
בקשה שנייה היא של רע"ם-בל"ד. לאחר מכן, היועמ"ש יתייחס לשתי הבקשות.
קריאה
- - - כל הדוסים בכנסת הזאת.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אני לא הייתי דוסית אף פעם. תשמעי, כל הזמן הייתי דתייה.
עבד אל-חכים חאג' יחיא (רע"ם-בל"ד)
אנחנו, רע"ם ובל"ד, רצנו בבחירות האחרונות ברשימה אחת, אבל כשתי מפלגות. מבחינת נוחות של עניין התקציבי במיוחד בוועדת הבחירות והשיבוץ של עובדי ועדות קלפי, אנחנו רואים בהסכמה, כי גם הבקשה הוגשה בשם שנינו. זה לא אומר שבהמשך לא נשתף פעולה או לא נהיה ביחד. הכוונה שלנו היא ללכת למשותפת, להחזיר אותה מחדש. אני מקווה שזה יצליח. כל עוד שזה תלוי בנו, אנחנו הולכים בכיוון הזה. לכן, אנחנו מבקשים לאשר לנו את הבקשה.
היו"ר אופיר כץ
תודה. עכשיו היועמ"ש. אחרי זה, אם לאחד מחברי הכנסת יהיה מה להגיד, אז אחרי היועץ המשפטי.

מי אתם רק, בבקשה?
תומר נאור
אנחנו התנועה לאיכות השלטון. ביקשנו גם להגיד כמה מילים.
היו"ר אופיר כץ
או-קיי. אז אחרי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
המבקר את ההליך.
תומר נאור
מה זה?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
מבקר מקרוב את ההליך.
תומר נאור
כן. רצינו להירשם בדברי הימים של הכנסת העשרים ואחת, בפרוטוקול, לפחות שתהיה לנו הזדמנות. לכן באנו היום.
יואב בן צור (ש"ס)
- - -
סגן שר הביטחון אלי בן-דהן
אין בעיה.
היו"ר אופיר כץ
אין בעיה. אז אחרי חברי הכנסת.
סגן שר הביטחון אלי בן-דהן
על הגב שלנו אתם - - -
עבד אל-חכים חאג' יחיא (רע"ם-בל"ד)
אחרי ההצבעה.
דן מרזוק
כמו שהוצג כאן, מונחות בפני הוועדה המסדרת שתי בקשות להתפלגות בהתאם לסעיף 59(2) לחוק הכנסת. הבקשה הראשונה היא של חבר הכנסת אלי בן-דהן להתפלג מסיעת הליכוד ולהקים סיעה עצמאית בכנסת בשם סיעת אח"י – ארץ, חברה, יהדות. הבקשה השנייה היא בעניין התפלגות סייעת רע"ם-בל"ד לשתי סיעות נפרדות: סיעת רע"ם – רשימת האיחוד הערבי; וסיעת בל"ד – ברית לאומית דמוקרטית.

הדיון שמתקיים בפני הוועדה המסדרת נעשה מכוח סעיף 60 לחוק הכנסת, הקובע כי, ואני מצטט: "נמסרה לוועדת הכנסת הודעה בכתב מטעם סיעה או חלק ממנה על התפלגות כאמור בסעיף 59(1) או (2), או על מיזוג של סיעות במסגרת סיעתית חדשה, תאשר ועדת הכנסת את השינוי". כך קובע החוק.

אני רוצה להתייחס למספר שאלות שנשאלנו בימים האחרונים, מאז סוף השבוע. השאלה הראשונה נוגעת לסמכותה של הוועדה המסדרת לאשר בקשות במקומה של ועדת הכנסת. אז כמו שאמרנו כאן מספר פעמים, סמכויותיה של הוועדה המסדרת קבועות בסעיף 2א לחוק הכנסת, ולפיהן לוועדה המסדרת יהיו עד לבחירתה של ועדת הכנסת סמכויות ועדת הכנסת הנוגעות לסדרי הבית ולדיוני הכנסת.

בהינתן העובדה כי התפלגויות ומיזוגים של סיעות הם הליכים מקובלים ואפשר לומר אפילו אינהרנטיים כשאנחנו נמצאים לקראת הבחירות לכנסת העשרים ושתיים ובכלל לקראת הבחירות לכנסת, ומאחר וידוע לכולם שוועדת הכנסת, כמו גם יתר ועדות הכנסת לא הוקמו עדיין בגלל הזמן שבו אנחנו נמצאים והעובדה שלא כוננה ממשלה, אנחנו סבורים – העמדה שלנו היא שהוועדה המסדרת היא הגורם המוסמך לקבל החלטות בעניינים אלה במקומה של ועדת הכנסת.

שאלה נוספת שנשאלנו היא בעניין גדרי הסמכות של הוועדה המסדרת בבואה לאשר בקשה של התפלגות. נשאלת השאלה – מה גדר שיקול הדעת? האם לוועדה המסדרת יש שיקול דעת רגיל? זאת אומרת, שיקול דעת שלוקח בחשבון תמהיל של שיקולים, כמו שיקולים אידיאולוגים, פוליטיים, או שיש לה שיקול דעת מצומצם יותר בבקשות התפלגות מהסוג הזה?

עמדתנו – כך גם העמדה המסורתית שהבענו כאן לאורך השנים, והעמדה הזאת גם התקבלה על ידי ועדות הכנסת לדורותיהן והפכה גם לנוהג חוקתי – היא כי מדובר בשיקול דעת שאינו שיקול דעת רחב ורגיל, אלא שיקול דעת מצומצם ביותר בהיקפו ומוגבל לבחינת התקיימותם של התנאים שקבועים בסעיף 59 לחוק הכנסת.

כפי שציינתי, שתי הבקשות הוגשו בהתאם לאותו סעיף בחוק הכנסת, סעיף 59(2), והסעיף הזה קובע כך: רואים התפלגות של סיעה אם היא – ואני מצטט: "ההתפלגות היא של סיעה שהיא צירוף של מפלגות, וההתפלגות היא על פי השתייכותן לאותן מפלגות והגישה אותה סיעה ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית בעת הגשת רשימת המועמדים שלה נוסח של הסכם בדבר צירוף של מפלגות כאמור."

עכשיו אני מתייחס לבקשות עצמן. אשר לבקשה של חבר הכנסת בן-דהן – חבר הכנסת בן-דהן היה מועמד לכנסת העשרים ואחת מטעם רשימת הליכוד. לפני הגשת רשימת המועמדים לוועדת הבחירות, נערך הסכם בין הליכוד לבין מפלגת אח"י, המפלגה שאותה מייצג חבר הכנסת בן-דהן, לפיו הצדדים יגישו רשימת מועמדים משותפת. את חשבונות הבנק השוטפים של הצדדים הם החליטו לנהל בנפרד. ובעקבות ההסכם האמור הוגשו מספר עתירות – עתירות גם לוועדת הבחירות המרכזית וגם לבג"ץ. במרכז העתירות עמד סעיף אחר בהסכם שעסק בעצם בהסכמה, שאותה גם הזכיר חבר הכנסת בן-דהן, שלפיה, אני מצטט, כתוב שם – רק שנייה, איפה ההסכם של חבר הכנסת בן-דהן? – "מוסכם כי מיד לאחר הבחירות נציג אח"י יתפצל מסיעת הליכוד בהסכמה והצדדים יפעלו כשתי סיעות. הצדדים ישתפו פעולה, ככל הנדרש, על מנת לאפשר התפלגות זו על פי כל דין."

טענת העותרים הייתה כי מדובר במערכת הסכמית שאינה חוקית ונוגדת את עקרונות היסוד של השיטה ואת תקנת הציבור, ועל כן יש להכריז על חבר הכנסת בן-דהן כמי שפרש מסיעתו ולא לאפשר לו להתפלג מסיעת הליכוד.

משמעות ההכרזה על חבר כנסת כפורש היא שמוטלות עליו מספר מגבלות. אחת המגבלות היא שהוא לא יוכל בעצם להתמודד בבחירות הבאות באחת מרשימות המועמדים שהייתה מיוצגת בכנסת היוצאת, ואלה הגבלות קשות.

עכשיו אני רוצה להתייחס – בלי להידרש לטענות שעלו בעתירות ולתגובה שלנו, שניתנה בהרחבה לבית המשפט העליון וגם לתגובת היועץ המשפטי לממשלה, אנחנו רק נאמר כך: קודם כול, העתירות הללו נדחו כאמור, אבל בכל מקרה, בהינתן העובדה שאנו מצויים לאחר שכבר התקבל חוק התפזרות הכנסת ואנחנו מסתכלים על הבקשות האלה, וכך גם אמר חבר הכנסת בן-דהן – הבקשות הוגשו במבט צופה פני עתיד לקראת הבחירות לכנסת העשרים ושתיים, אנחנו סבורים שבנקודת זמן הזו אין כל מניעה משפטית לאשר את ההתפלגות כפי שמבקש חבר הכנסת בן-דהן. הבקשה להתפלגות הוגשה על פי הכללים הקבועים בחוק. חבר הכנסת בן-דהן גם הגיש לנו את באי הכוח של הסיעה החדשה שתקום, את השם שלה. אנחנו נחזור על הדברים גם לקראת ההצבעה. ולכן, העמדה שלנו היא שאין מניעה לאשר את ההתפלגות.

לגבי הבקשה של סיעת רע"ם-בל"ד – גם כאן הבקשה הוגשה בהתאם להוראות החוק. מפלגת רע"ם ומפלגת בל"ד חתמו גם הן על הסכם שהוגש בשעתו ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית עוד לפני הבחירות לכנסת העשרים ואחת, ולכן גם הבקשה הזו מקיימת את דרישות החוק ואין מניעה משפטית לאשר אותה. וכאמור, אני חוזר על גדרי שיקול הדעת של ועדת הכנסת, או במקרה הזה, הוועדה המסדרת, כאשר היא נדרשת לאשר בקשות מן הסוג הזה.
עבד אל-חכים חאג' יחיא (רע"ם-בל"ד)
ברשותך, יש לי שאלה. אנחנו הגשנו גם בבקשה את הפיצול של האותיות.
דן מרזוק
אז אני רק אומר, האותיות - - -
עבד אל-חכים חאג' יחיא (רע"ם-בל"ד)
כאילו בהסכמה גם, כי זה - - -
דן מרזוק
סוגיית האותיות, ואני מדבר על אותיות שיהיו בעצם על פתק ההצבעה עצמו, היא סוגיה שצריך לברר אותה מול ועדת הבחירות המרכזית, והשולחן הזה הוא לא המקום המתאים להחלטה בעניין האותיות.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אותיות זה ועדת הבחירות.
עבד אל-חכים חאג' יחיא (רע"ם-בל"ד)
לנו יש שלוש אותיות שהשתמשנו בהן, כל אחד בנפרד.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
כן, אבל אני חושבת שהסמכות היא של ועדת הבחירות.
עבד אל-חכים חאג' יחיא (רע"ם-בל"ד)
בסדר, לא, לא. שאלתי את היועץ המשפטי, קיבלתי תשובה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
לא, אין בעיה. אבל הסמכות היא של ועדת הבחירות.
עבד אל-חכים חאג' יחיא (רע"ם-בל"ד)
כי יש שאלה, כי בסופו של דבר בא הכוח – מה יהיו? שלוש האותיות יהיו בסמכות – לאשר אותן או לא – של בא הכוח של הרשימה המשותפת של שנינו בכנסת העשרים ואחת? אנחנו נבקש את האישור של האותיות – מי ייתן לנו את האישור?
דן מרזוק
ועדת הבחירות המרכזית.
עבד אל-חכים חאג' יחיא (רע"ם-בל"ד)
בסדר, אבל ועדת הבחירות באה ואומרת: תשמע, אתה צריך את האישור – למשל, בכנסת העשרים היינו "ודעם", בסדר? כשבאנו ללכת עם "דעם" היינו צריכים לקבל את האישור של בא הכוח או ממלא מקומו של בא הכוח בכנסת שהייתה הכנסת היוצאת של הכנסת העשרים. זו השאלה שלי: מי ייתן את האישור לפני ועדת הבחירות?
דן מרזוק
אז שוב אני אומר, סוגיית האותיות היא סוגיה שצריך לברר אותה מול ועדת הבחירות המרכזית.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
נכון.
דן מרזוק
הוועדה המסדרת בעניין הזה, כאשר היא דנה בבקשה להתפלגות, לא עוסקת באותיות.
עבד אל-חכים חאג' יחיא (רע"ם-בל"ד)
הבנתי. בסדר.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
טוב, מה נשאר לנו? להצביע, לא?
עבד אל-חכים חאג' יחיא (רע"ם-בל"ד)
אפשר להצביע.
היו"ר אופיר כץ
מישהו מחברי הכנסת רוצה להוסיף משהו? חברות הכנסת?
אתי בן יוסף
התנועה לאיכות השלטון.
תומר נאור
אפשר להגיד משהו? אני מבקש להגיד כמה מילים, ברשות יושב-ראש הוועדה.
היו"ר אופיר כץ
כן.
תומר נאור
אני עורך דין תומר נאור, מהתנועה למען איכות השלטון בישראל. כשיועץ המשפטי דיבר על העתירות שהוגשו – אנחנו בעצם אלו שהגישו את העתירות גם לוועדת הבחירות וגם לבג"ץ. אנחנו מלווים את הסיפור הזה כבר כמה חודשים. היום כבר אפשר להגיד שמתחילת הדרך היה מדובר פה בטריק שקוף לחלוטין, היה מאוד מרשים ויצירתי, ואמרתי את זה גם לעורך דין הלוי כשפגשתי אותו לא מזמן. אבל זה מהלך שמאוד-מאוד בעייתי, לא דמוקרטי, והשורה התחתונה שלו היא שזה מהלך שגוזל מנדט מציבור בוחרי הליכוד, וזה חשוב שזה ייאמר.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אתה דואג לליכוד?
תומר נאור
אני גם דואג לליכוד. אני דואג לציבור הבוחרים במדינת ישראל. כזה אני.

אמר את זה הכי טוב השופט מלצר: יש פה משהו מיוחד שלא נעשה כמותו עדיין, משהו שלא היה עד עכשיו. עכשיו אנחנו מבינים - - -
סגן שר הביטחון אלי בן-דהן
רק תדייק. הוא אמר את זה לפני שהיה - - -
תומר נאור
הוא אמר את זה. אמר: משהו מיוחד שלא היה עד עכשיו.
סגן שר הביטחון אלי בן-דהן
אל תטעה פה את הציבור. אל תטעה, בבקשה.
תומר נאור
אני לא מטעה. יש פה פרוטוקולים.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
תומר מטעה את הציבור באופן שיטתי. אז זה לא מפתיע.
סגן שר הביטחון אלי בן-דהן
אל תטעה. תאמר את האמת.
היו"ר אופיר כץ
גם "אחרי בחירות" זה משהו שלא היה.
תומר נאור
ואנחנו מבינים שעבר החוק לפיזור הכנסת ושהדברים מקבלים פה זווית אחרת מאשר אם היה מגיש חבר הכנסת בן-דהן את בקשת ההתפלגות במהלך עבודת הכנסת הרגילה. אני יודע, גם אין לנו ספק שהיה מגיש, אבל - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
עד שהתאקלמנו בזה, זה לא - - -
תומר נאור
עד שהתאקלמנו.

אבל חשוב לנו גם להיות פה ולומר את הדברים, כפי שאמר היועץ המשפטי לוועדה, דווקא במבט צופה פני עתיד, כי מה שנעשה הוא תרגיל עוקף משילות, עוקף דמוקרטיה, שאין לו מקום לא בכנסת הזו ובטח לא בבחירות הבאות.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אבל אפילו בג"ץ לא חשב כמוך.
תומר נאור
בג"ץ דן בכלל בסוגיה אחרת לגמרי.
עבד אל-חכים חאג' יחיא (רע"ם-בל"ד)
בג"ץ אמר: כשר אבל מסריח.
תומר נאור
אבל חבל, אנחנו לא היינו בדיון הזה.
עבד אל-חכים חאג' יחיא (רע"ם-בל"ד)
כשר אבל מסריח.
תומר נאור
וזהו, וככל שמישהו אחר ינסה לשקול בכלל לנסות את הטריק הזה, חשוב לנו שנבין, חשוב שנבין שאין פה באמת התפלגות אותנטית על בסיס קרע אידיאולוגי, שאלו הדברים שעומדים בבסיס החוק שמתיר את ההתפלגות. ואולי חשוב שנאמר דבר אחד – כשעבר התיקון בחוק שמתיר את ההתפלגות הזו, אמר חבר כנסת אז חגי מרום ב-1990 שהחוק הזה נועד משום שיש בו הבטחה מפני מצבי פילוג שאינם מצבי פילוג, אלא הם מצבי נטילת מנדט, גנבת מנדט, שוד מנדט מן הבוחרים.

לצערנו הרב, זה מה שקרה פה. ואנחנו כאן כדי לוודא שדבר כזה לא יקרה בעתיד.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
בינתיים, מי שגנב את הקול הוא איווט ליברמן. יאללה, נו, קדימה.
תומר נאור
סליחה?
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, אתה, כשהצבעת ליכוד לא ידעת שיש לנו מנדט של הבית היהודי במקום ה-28, שהוא עתיד להתפצל?
תומר נאור
אני לא בטוח כמה חברי כנסת ידעו.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
עזוב, נו.
שלמה קרעי (הליכוד)
כולם ידעו. זה משהו שפורסם והיה בתקשורת.
תומר נאור
- - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
שלמה, עזוב, נו. תן לנו. יאללה, נו, קדימה. באנו - - -
תומר נאור
- - -
סגן שר הביטחון אלי בן-דהן
- - -
היו"ר אופיר כץ
גם ההסכם וגם הבקשות, שתי הבקשות במקרה של מח"ל, גם ההסכם שנחתם וגם הבקשה אושרו על ידי היועץ המשפטי.
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
- - - נוגע לימין, אז תמיד - - -
היו"ר אופיר כץ
הבנתי שהיו גם הערכאות משפטיות שגם הן כולן נדחו. אז אני לא רואה עם זה בעיה.
קריאה
נעבור להצבעה היום?
תומר נאור
רק חיכינו לזה כדי להגיש עתירה לבג"ץ. לצערנו, הכנסת פוזרה לפני כן. נקווה שלא נצטרך לבודק את הסיפור הזה בכנסת הבאה.
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
אבל עשיתם את זה גם כשברק נכנס?
היו"ר אופיר כץ
החלק הראשון של המשפט, לצערנו גם.
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
כשברק הצטרף לא עשיתם את זה.
תומר נאור
לצערנו גם; לחלוטין לצערנו גם.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אופיר, קדימה, בוא תתקדם.
היו"ר אופיר כץ
בבקשה, היועמ"ש יציג את - - -
דן מרזוק
יש לנו שתי הצבעות.
היו"ר אופיר כץ
כן.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
תן לנו להצביע ונלך.
דן מרזוק
ההצבעה הראשונה בעצם היא על התפלגות סיעת הליכוד לשתי סיעות: סיעת הליכוד – תנועה לאומית ליברלית אשר תמנה 34 חברי כנסת, שהם חברי הכנסת שנמנים היום על סיעת הליכוד למעט חבר הכנסת בן-דהן; וסיעת אח"י – ארץ, חברה, יהדות, אשר תמנה את חבר הכנסת אלי בן-דהן. לגבי באי הכוח של סיעת אח"י, קבעה הכנסת שאלי בן-דהן יהיה בא כוח הסיעה וממלא מקום בא כוח הסיעה יהיה שי נתן. ועל זה צריך לקיים הצבעה ראשונה.
היו"ר אופיר כץ
מי בעד ההתפלגות? 8 –בעד. מי נגד? אין. נמנעים? לא.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
לא הגיעו, לא הגיעו.

הצבעה
בעד – פה-אחד
בקשת סיעת הליכוד וסיעת אח"י להתפלג, נתקבלה.
היו"ר אופיר כץ
ההצבעה עברה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
איפה צביקה האוזר, הנמנע האולטימטיבי?
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
אין אמצעי תקשורת - - -
היו"ר אופיר כץ
בקשה השנייה, בבקשה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
- - -
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
זה לא סקסי מדי בשביל להגיע לפה.
דן מרזוק
הצבעה על בקשת סיעת רע"ם-בל"ד – הרשימה הערבית המאוחדת, ברית לאומית דמוקרטית גם מתפלגת - - -
קריאה
מצביע בעד פילוג של סיעה מאוחדת - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בעד הפילוג זה של הערבים?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אני דווקא בעד שהם יתפלגו, יקבלו פחות מנדטים, יאללה.
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
אנחנו בעד שתתאחדו, כן.
דן מרזוק
סיעת רע"ם-בל"ד – הרשימה הערבית המאוחדת, ברית לאומית דמוקרטית – גם היא מתפלגת לשתי סיעות. סיעת רע"ם – רשימת האיחוד הערבי אשר תמנה שני חברי כנסת: חבר הכנסת מנסור עבאס וחבר הכנסת עבד אל-חכים חאג' יחיא. וסיעת בל"ד – ברית לאומית דמוקרטית אשר תמנה שני חברי כנסת: חבר הכנסת אנטאנס שחאדה וחברת הכנסת היבה יזבק. באי כוח - - -
עבד אל-חכים חאג' יחיא (רע"ם-בל"ד)
מנסור עבאס לרע"ם.
דן מרזוק
לגבי סיעת רע"ם - - -
עבד אל-חכים חאג' יחיא (רע"ם-בל"ד)
מנסור עבאס.
דן מרזוק
בא כוח הסיעה של רע"ם הוא חבר הכנסת מנסור עבאס, ולגבי סיעת בל"ד – בא כוח הסיעה הוא ג'מאל זחאלקה וממלא מקום בא כוח הסיעה הוא חבר הכנסת אנטאנס שחאדה.
היו"ר אופיר כץ
מי בעד ההתפלגות? שיתוף פעולה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
תראה, איזה שיתוף פעולה.
קריאה
תראה מה זה. כולם.
היו"ר אופיר כץ
נגד?
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
תקשורת עכשיו.
היו"ר אופיר כץ
נגד? אין. נמנעים? אין.

הצבעה
בעד – פה-אחד
בקשת סיעת רע"ם-בל"ד להתפלג, נתקבלה.
היו"ר אופיר כץ
הבקשה עברה.


הישיבה ננעלה בשעה 17:22.

קוד המקור של הנתונים