פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ואחת

הכנסת8
הוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח התפזרות הכנסת העשרים ואחת
28/05/2019


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 5
מישיבת הוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח התפזרות הכנסת העשרים ואחת
יום שלישי, כ"ג באייר התשע"ט (28 במאי 2019), שעה 13:45
סדר היום
הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת, התשע"ט-2019
נכחו
חברי הוועדה: מכלוף מיקי זוהר – היו"ר
אלי אבידר
יואב בן צור
ניר ברקת
אסף זמיר
אחמד טיבי
אורי מקלב
אופיר סופר
שלמה קרעי
פנינה תמנו
חברי הכנסת
רם בן-ברק
אבי גבאי
איתן גינזבורג
יוראי להב הרצנו
אוסאמה סעדי
אורלי פרומן
עיסאווי פריג'
אנטאנס שחאדה
אלעזר שטרן
איציק שמולי
מוזמנים
ביאן ותד - אגף התקציבים, משרד האוצר

איליה כץ - אגף תקציבים, משרד האוצר

אורלי עדס - מנכ"לית ועדת הבחירות
ייעוץ משפטי
אלעזר שטרן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם

הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת, התשע"ט-2019, פ/553/21 כ/836, הצעת ח"כ מכלוף מיקי זוהר
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
שלום לכולם, אני מחדש את הישיבה. אלו הן ההסכמות: אחד, בתוך החוק יופיע עיקרון של דחיית הקיזוז, ושניים, הלוואת מקדמה יכולה להיות עד 80% ממה שהמפלגה יכולה לקחת.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
מיקי, המקדמה תהיה בשיעור 80% במקום שיעור של 70%.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נכון. מפלגות חדשות יכולות לקחת ערבות בנקאית עד 100% במקום 80% כיום. בקדנציה הבאה אפשר יהיה לקחת עד 50% מהמימון השוטף, כפול - -
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
במקום 36.
יואב בן צור (ש"ס)
54 תשלומים.
פנינה תמנו (כחול לבן)
מה לגבי הסיכון של ההחזר?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הסיכון יישאר סיכון. אנחנו מאחלים לכולם להחזיר את הכסף. לגבי התאריך - אנחנו בחוק נשאיר 17 לספטמבר כי יש הסכמה אחת על 17, אין הסכמה על תאריך אחר, אבל יוגשו הסתייגויות מטעם הקואליציה למליאה. אם וכאשר תימצא דרך לשכנע את ליברמן לשנות את המועד, ננסה להעביר את זה במליאה. אם לא נצליח, לא נצליח, אבל ננסה. ננסה קודם לשכנע אותו לבטל את הבחירות, אחר כך לשנות את המועד.
אלעזר שטרן
יש את הנושא של ועדת הבחירות המרכזית, שזה נושא שאנחנו לא ערוכים בטווח הזמן הזה - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני לא יכול להכניס אותו כרגע.
אלעזר שטרן
מדובר על דברים שהם משמעותיים. מערכת הבחירות המרכזית מתמודדת עם קשיים שצריכים לתת להם מענה אמיתי. רק הבוקר קיבלנו מהם את הרשימה של הדברים שהם צריכים. אלה דברים שדרושים ליבון מעמיק ורציני.
יוראי להב הרצנו (כחול לבן)
מה הם צריכים?
אלעזר שטרן
דברים שקשורים לגיוס עובדים, דברים שקשורים לנושא של מכרזים.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
זה מחייב שינוי חקיקה?
אלעזר שטרן
יש את הנושא של התקציב. אם רוצים להתגבר על קבלת עובדים, מכרזים עם ספקים וכו', אז ככל שאין שינוי חקיקה הם צריכים לעשות את זה לפי חוק חובת המכרזים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
גם לפי חוק חובת המכרזים אפשר להאריך מכרז שהסתיים בהוראת שעה. לא כל דבר נמצא בתוך חקיקה ראשית.
אלעזר שטרן
נכון, יש דברים שאפשר להתמודד איתם עם הכלים הקיימים, יש דברים שאי אפשר להתמודד עם הכלים הקיימים, כמו אם ספק פשט את הרגל, אם ספק לא רוצה להמשיך עסקה. יש כל מיני מצבים שהוועדה צריכה להתמודד איתם.
פנינה תמנו (כחול לבן)
הוועדה לא צריכה להתמודד עם זה. צריך למצות את כל האפשרויות החוקתיות, ולהעביר את מלאכת הרכבת הממשלה הבאה לבני גנץ.
קריאה
אנחנו מדברים על משהו אחר.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אלה כספי ציבור. מבזבזים מיליארדים. מתזזים את ועדת הבחירות במקום ללכת ולמצות את כל האפשרויות שעומדות לפנינו עם חברי כנסת אחרים. זו לא בחירה ישירה בנתניהו, זו בחירה במפלגות. כדאי מאוד שחברי הכנסת של הליכוד יתעשתו - או שיעמידו מועמד משלהם, או שיעבירו את המלאכה אלינו, ככה נפתור את כל הבעיות.
אלעזר שטרן
אלו נקודות פוליטיות שאני לא מתייחס אליהן. אני מתייחס לנקודה המשפטית.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מנכ"לית ועדת הבחירות דיברה על כך שהיא זקוקה לתוספת תקציבית כי התקציב שיש לה כרגע לא מספיק. יש פה את נציגת האוצר. אני רוצה שהיא תבהיר אם התוספת התקציבית שמבקשת ועדת הבחירות, שאני לא יודע מה היא, כלולה בתוך 471 מיליון השקלים שדיברתם עליהם.
ביאן ותד
התוספת שמבקשים לא כלולה בתוך ה-471 מיליון שקל שהזכרתי בדיון.
יוראי להב הרצנו (כחול לבן)
מה הוא המקור התקציבי של אותם 471 מיליון שקלים?
ביאן ותד
עדיין לא נקבע מקור. הממשלה תביא מקור.
אלעזר שטרן
האם כל התיקונים שקשורים להלוואות נחשבים להצעת חוק תקציבית?
איליה כץ
כן.
פנינה תמנו (כחול לבן)
האם ממשלת מעבר יכולה להצביע על מקור תקציבי מעבר למה שהיא אומרת, מעבר ל-400?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי שמפזר את הכנסת זו לא הממשלה, זו הכנסת, לכן הכנסת מקבלת את ההחלטות של עצמה בלי להיות כפופה לממשלה, בלי לחשוש מן הממשלה. הממשלה לא יכלה להביא הצעה לפיזור הכנסת, משום שהיא ממשלת מעבר.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אבל את התקציב, את המקור התקציבי הממשלה מביאה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מרגע שהצעת החוק מקבלת את תמיכת חברי הכנסת היא הופכת להיות רלוונטית, ואז האוצר, שהוא כמובן חלק ממשרדי הממשלה, נדרש לסוגיה, הוא צריך לתת לה מענה. הרי אי אפשר לא לקבל את החלטות הכנסת. הם צריכים לממש אותן, זה תפקיד האוצר. ברור שהאוצר לא שמח על העובדה שהוא יצטרך להוציא עכשיו עוד הוצאה של כמה מאות אם לא מיליארדי שקלים, אבל זו העובדה שנקבעה פה בכנסת, הוא יצטרך להתמודד איתה. האם אני צודק, נציגי אגף התקציבים?
איליה כץ
בסוף יש לא מעט אירועים שהם מפתיעים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כמו אירוע בטחוני כזה או אחר שפתאום צריך להידרש אליו.
פנינה תמנו (כחול לבן)
מיקי, אני קוראת לך להתעשת, להצביע איתנו נגד.
אלעזר שטרן
חשוב לציין, כפי שגם נאמר על ידי נציגי האוצר, שמדובר בהצעת חוק תקציבית. המשמעות של הצעת חוק תקציבית - שצריך 50 ח"כים. עצם פיזור הכנסת לא הופך את ההצעה לתקציבית, רק השינויים שנוגעים לכל הנושא נחשבים כהצעת חוק תקציבית.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
על החלק של המימון אנחנו נדרשים לרוב של 51 חברי כנסת.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אם היועץ המשפטי אומר שיש דברים שהם לא יכולים לעשות אותם עכשיו, המשמעות היא שוועדת הבחירות לא ערוכה לקיים בחירות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נושא ועדת הבחירות הובהר גם על ידי היועץ המשפטי. זה משהו שהוא בר טיפול גם אחרי ההצבעה על פיזור הכנסת. הכנסת תוכל להמשיך לטפל בסוגיה הזאת. נכון שהיא פוזרה, אבל עדיין יש אירועי חירום שהכנסת נדרשת ויכולה לטפל בהם. עדיין תהיה ועדה מסדרת/כנסת שתוכל לדון בסוגיות האלו.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
הוא לא אמר את זה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז הוא יגיד לכם את זה. בוא תבהיר, אדוני, לעניין סוגיית ועדת הבחירות, האם אחרי שתפוזר הכנסת עדיין נוכל לתת מענה לסוגיות שעלו מטעמם?
אלעזר שטרן
אל"ף, הוועדה סוברנית לקבל החלטה שלא מפזרים את הכנסת, שאפשר לדחות את פיזור הכנסת לשבוע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה לא יקרה. בוא נדבר על רעיונות אחרים. האם אחרי פיזור הכנסת יהיה אפשר לטפל בסוגיות, כן או לא?
אלעזר שטרן
דברים חריגים שאין לגביהם מחלוקות וועדת ההסכמות תסכים לחוקק - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתה לא תסכים לחוקק או לטפל בדברים שקשורים לענייני ועדת הבחירות? בטח שנסכים.
יוראי להב הרצנו (כחול לבן)
האם בנוסף לעלות של הקדמת הבחירות – היא מוערכת ב-2 עד 2.5 מיליארד - יש תוספת תקציבית של 471? מה העלות של הקדמת הבחירות? האם 471, או שמדובר בעלות נוספת שכרוכה בכל השינויים שבוצעו עכשיו?
ביאן ותד
העלות התקציבית היא 471 מיליון.
יוראי להב הרצנו (כחול לבן)
עכשיו היועץ המשפטי אמר שזה לא עלות של הקדמת הבחירות, אלא העלות של השינויים שעשו עכשיו עם כל הקיזוזים. מה העלות של הקדמת הבחירות מבחינת המשק?
ביאן ותד
471 מיליון שקל.
יוראי להב הרצנו (כחול לבן)
זה לא מה שהיועץ המשפטי עכשיו אמר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ה-471 כוללים את תקציב ועדת הבחירות שהיה בשנה שעברה 283 מיליון שקל?
ביאן ותד
זה כולל התקציב העודף לוועדת הבחירות – 256 מיליון.
אורלי עדס
התקציב שאושר היה לבחירות שהיו באפריל.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
היא מדברת על תוספת של 83 מיליון שקל.
אלעזר שטרן
מבין כלל הדברים שאתם צריכים והבאתם לידיעתנו, הדבר אולי הכי דרמטי והכי חשוב זה התקציב שלכם.
אורלי עדס
את זה אפשר גם לפתור מול ועדת הכספים אם נלך להליך רגיל.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יש ועדת כספים זמנית, היא תוכל לטפל בזה.
אלעזר שטרן
בחוק פה נכתוב שהתקציב שלכם, וזה מבלי להגיע לוועדת הכספים, הוא התקציב שהיה לבחירות של הכנסת ה-21. במידה ותצטרכו תיקונים, שינויים, עדכונים, תבואו תוך זמן מוגבל.
אורלי עדס
אני לא מתכוונת במהלך מערכת בחירות לבקש את אישורו של האוצר לכל דבר שאנחנו צריכים מיידית.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
של ועדת הכספים.
אורלי עדס
אני מעדיפה לעשות את הליך האישור הרגיל של התקציב.
פנינה תמנו (כחול לבן)
מיקי, אני מרגישה שאנחנו לא לוקחים ברצינות את הטיעונים שלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
של ועדת הבחירות?
פנינה תמנו (כחול לבן)
כן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
את מוטרדת שיהיה עוד כסף לוועדת הבחירות?
פנינה תמנו (כחול לבן)
אם התשובה שלנו שאנחנו מגלגלים אותה לוועדה אחרת לא מסברת את דעתה, בעיני אנחנו לא צריכים לזוז מפה. כמו שידענו לפתור את התקציב של המפלגות, אותו דבר אנחנו צריכים לפתור את התקציב של האנשים שעושים את העבודה המאוד מאוד קשה.
יוראי להב הרצנו (כחול לבן)
אני רוצה להבין ממה מורכבת התוספת התקציבית של ה-471 מיליון שקלים, היא לא ברורה לי. היועץ המשפטי אמר לפני מספר רגעים שמדובר בתוספת תקציבית שנובעת מהשינויים בקיזוזים של ההלוואות המקדימות שבוצעו.
אלעזר שטרן
יש שני אלמנטים תקציביים בהצעת החוק הנוכחית: יש את התקציב שנובע מעצם פיזור הכנסת ועומד על 471 מיליון, שהוא כשלעצמו לא נחשב להצעת חוק תקציבית, ויש תיקונים ושינויים אחרים שחברי הכנסת ביקשו לעשות שלא נוגעים לעצם פיזור הכנסת אלא נוגעים לדיני מימון מפלגות, כשחלק מנושא מימון מפלגות זה ההלוואות.
דוד ביטן (הליכוד)
זה בהסכמה של כל המפלגות.
אלעזר שטרן
כן, זה בהסכמה.
שלמה קרעי (הליכוד)
ה-470 כולל את ההלוואות.
אלעזר שטרן
זה הופך להיות הצעת חוק תקציבית. המשמעות של זה היא שצריך 50 ח"כים.
שלמה קרעי (הליכוד)
יש 61 ח"כים גם ככה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני קובע שמהרגע שהנוסח יעבור לחברי האופוזיציה, שלהערכתי זה יהיה בסביבות השעה 15:00, יינתנו להם עד שלוש שעות להגיש את ההסתייגויות. בשעה 18:00 בערב נתכנס פה להצבעה על ההסתייגויות. בשעה 20:00 נצביע על החוק לקריאה שנייה ושלישית. אני אבקש מהיושב-ראש לפתוח את המליאה לדיון על החוק החל מהיום בערב - נניח בשעה 21:00 בערב - עד אשר האופוזיציה תמצה את הזמן שהיא רוצה לדבר. זה לא סגור באופן מוחלט, אבל זה הקו שאני רוצה ללכת לפיו. סדרי הדיון ייקבעו בוועדה המסדרת. הישיבה יוצאת להפסקה, היא תתחדש שלוש שעות אחרי שתקבלו את החקיקה. תודה רבה, הישיבה סגורה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:24.

קוד המקור של הנתונים