ישיבת ועדה של הכנסת ה-21 מתאריך 27/05/2019

חוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת, התשע"ט-2019, פניית יושב-ראש הכנסת בדבר קביעת ישיבה מיוחדת ביום שני, כ"ט באייר התשע"ט – 3 ביוני 2019, לבחירת מבקר המדינה ושינוי שעת ישיבת הכנסת הרגילה באותו יום.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים