ישיבת ועדה של הכנסת ה-21 מתאריך 22/05/2019

טענות חריגה מגדר נושא הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 8) (ביטול המגבלה על מספרם המרבי של השרים וסגני השרים) (מ/1288), הנדונה בוועדה המיוחדת המטפלת בהצעת החוק.

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ואחת

הכנסת7

22/05/2019


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 7
מישיבת הועודה המסדרת
יום רביעי, י"ז באייר התשע"ט (22 במאי 2019), שעה 12:00
סדר היום
טענות חריגה מגדר נושא הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 8) (ביטול המגבלה על מספרם המרבי של השרים וסגני השרים) (מ/1288), הנדונה בוועדה המיוחדת המטפלת בהצעת החוק.
נכחו
חברי הוועדה: מכלוף מיקי זוהר – היו"ר
ניר ברקת
צבי האוזר
מיקי חיימוביץ'
מאיר כהן
אוסנת הילה מארק
מיכאל מלכיאלי
אבי ניסנקורן
עידית סילמן
יצחק פינדרוס
אריאל קלנר
איציק שמולי
פנינה תמנו
חברי הכנסת
ינון אזולאי
עוזי דיין
אסף זמיר
קטי (קטרין) שטרית
אתי עטיה
עבד אל חאכים חאג' יחיא
אורלי פרומן
יבגני סובה
שלמה קרעי
טל רוסו
אוסאמה סעדי
מיכל רוזין
מוזמנים
גור בליי – היועץ המשפטי, ועדת החוקה, חוק ומשפט
שלומית חקאק – היועצת המשפטית, ועדת החוקה, חוק ומשפט
ייעוץ משפטי
דן מרזוק
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיון


טענות חריגה מגדר נושא הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 8) (ביטול המגבלה על מספרם המרבי של השרים וסגני השרים) (מ/1288), הנדונה בוועדה המיוחדת המטפלת בהצעת החוק
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון של הוועדה המסדרת. אני מתנצל על האיחור. הוגשו רביזיות. מי רוצה לנמק אותן? אני מושך את הרביזיות שלי.
פנינה תמנו (כחול לבן)
בתקופה שבין ההצבעה עד עכשיו, עד הרביזיה, יצא לי לשוחח עם כמה אנשים, לא אחשוף את שמם אבל הם חלק מחברי הכנסת של הקואליציה, והם מודים ומתוודים שדווקא ההסתייגות שלנו, טענת הנושא החדש לגבי זה שאנחנו רוצים לדחות את תחולת החוק הוא דווקא לחלוטין משהו שאתם צריכים להיות בעדו. תחשוב על זה- יכול להיות שזו הקדנציה האחרונה שלכם. אנחנו מוכנים לקחת את רוע הגזירה אם אתם דוחים את ה - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נימוק מעניין.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אנחנו משקיעים מחשבה, אנחנו לא סתם מטרללים אותך, אדוני. אנחנו משקיעים הרבה מאוד מחשבה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה, גברתי. חברת הכנסת רוזין, נימוקיך אולי יהיו משכנעים יותר מאשר של חברת הכנסת תמנו.
מיכל רוזין (מרצ)
חבל שלא נמצא פה היועץ המשפטי של ועדת החוקה.
גור בליי
נמצא, נמצא.
קריאות
- - -
מיכל רוזין (מרצ)
יכול להיות שלא הבנתי נכון מפאת הסערה שהיתה מקודם. הוא טען שההסתייגות שלנו לגבי שרים שאינם חברי כנסת – שזה אכן הסתייגות של נושא חדש. נכון?
גור בליי
לא. אמרתי שזה לא נושא חדש. זה בעיניי יכול להיכנס בגדר החוק.
קריאות
- - -
קריאה
הוועדה לא קיבלה את עמדתו ואמרנו שזה נושא חדש.
מיכל רוזין (מרצ)
אני מנסה להבין. היו שתי הסתייגויות שאמרת שהן כן לגיטימיות לנושא חדש. זה לא היה על השרים שאינם - - -
גור בליי
לא, לא. שתי ההסתייגויות- - -אחת שדיברה על זה שיוסיפו תיקון עקיף שלפי זה ראש ממשלה לא יכול לכהן יותר משתי קדנציות, שזה באמת לא קשור לנושא של הצעת החוק של מספר השרים, והנושא של התפטרות ראש ממשלה בעקבות הגשת כתב אישום. שני הדברים האלה שהם לא שייכים להגבלה על מספר השרים, אז הם באמת נושא חדש לגמרי.
מיכל רוזין (מרצ)
והפלנו את זה כנושא חדש, לא אפילו את ההסתייגות.
גור בליי
אז שני הדברים האלה – אני אמרתי שהנושא חדש, והוועדה הנכבדה הסכימה עם ה - --
קריאה
פה אחד.
גור בליי
לגבי הדברים האחרים אני חשבתי שמבחינה מקצועית הם אינם נושא חדש אבל הוועדה הצביעה והחליטה – כן נושא חדש, ושהם יורדים.
מיכל רוזין (מרצ)
זה אומר ששאר הנושאים החדשים נפלו, וההסתייגויות בגינם לא עולות, אבל שני הנושאים האלה כן עולים?
גור בליי
לא, לא.
קריאות
- - -
קריאה
אז מה עשית? אז הורדתם לנו הכל.
קריאות
- - -
גור בליי
אני אאיר את עיניה של חברת הכנסת רוזין. ההחלטה של הוועדה המסדרת היא החלטה שהיא לא מחויבת למה שאנחנו סבורים שהוא נושא חדש ומה שהוא לא חדש. בסופו של דבר הוועדה המסדרת החליטה שכל תשע ההסתייגויות הן נושאים חדשים, ולכן, אם הרביזיה לא תתקבל זה אומר שתשע ההסתייגויות האלה יורדות.
מיכל רוזין (מרצ)
עכשיו אני יכולה לנמק?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא. את סיימת את הנימוק.
מיכל רוזין (מרצ)
אבל אלה היו שאלות הבהרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יש גבול.
מיכל רוזין (מרצ)
אבל זה לא היה נימוקים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יש עוד מישהו שרוצה לנמק, לפני שאני עובר להצבעה?

מי בעד הרביזיה בעניין סעיף 125?

הצבעה
הרביזיה על ההסתייגות (125) לא התקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

מי בעד רביזיה לסעיף 126?

הצבעה
הרביזיה על ההסתייגות (126) לא התקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה, לא התקבלה.

סעיף 129 – מי בעד הרביזיה?

הצבעה
הרביזיה על ההסתייגות (129) לא התקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה, לא התקבלה.

163 מי בעד?

הצבעה
הרביזיה על ההסתייגות (163) לא התקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה, לא התקבלה.

193 – מי בעד?
הצבעה
הרביזיה על ההסתייגות (193) לא התקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

204 מי בעד? מי נגד?
הצבעה
הרביזיה על ההסתייגות (204) לא התקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

213 מי בעד?

הצבעה
הרביזיה על ההסתייגות (213) לא התקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

227 מי בעד?

הצבעה
הרביזיה על ההסתייגות (227) לא התקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה, לא התקבלה.

כל הרביזיות נפלו. אנחנו עוברים עכשיו לדיון בוועדת החוקה על ההצבעה על כל הרביזיות, ולאחר מכן להצבעה על החוק להכנתו לקריאה שנייה ושלישית.
גור בליי
אדוני היושב-ראש, כדי להסביר מה היה כאן מבחינה הליכית בתוך כל הבלאגן – המשמעות של ההכרעה הזו שנדחו הרביזיות. זה אומר שההחלטה לקבוע ש-9 ההסתייגויות האלה הן נושא חדש נותרה בעינה, וזה אומר שהסתייגוית האלה יורדות מההסתייגויות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה לכם, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:35

קוד המקור של הנתונים