ישיבת ועדה של הכנסת ה-21 מתאריך 22/05/2019

טענות חריגה מגדר נושא הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 8) (ביטול המגבלה על מספרם המרבי של השרים וסגני השרים) (מ/1288), הנדונה בוועדה המיוחדת המטפלת בהצעת החוק.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים