ישיבת ועדה של הכנסת ה-21 מתאריך 22/05/2019

הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 8) (ביטול המגבלה על מספרם המרבי של השרים וסגני השרים)

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ואחת

הכנסת63

22/05/2019


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 3
מישיבת הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 8) (ביטול המגבלה על מספרם המרבי של השרים וסגני השרים)
יום רביעי, י"ז באייר התשע"ט (22 במאי 2019), שעה 9:00
סדר היום
הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 8) (ביטול המגבלה על מספרם המרבי של השרים וסגני השרים)
נכחו
חברי הוועדה: מכלוף מיקי זוהר – היו"ר
אסף זמיר
מרדכי יוגב
מיכאל מלכיאלי
אוסאמה סעדי
יצחק פינדרוס
אריאל קלנר
שלמה קרעי
מיכל רוזין
פנינה תמנו
חברי הכנסת
יעל גרמן
מאיר כהן
אבי ניסנקורן
ייעוץ משפטי
גור בליי
אפרת חקק
מנהל הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
תמר פוליבוי
הצעת חוק-יסוד
הממשלה (תיקון מס' 8) (ביטול המגבלה על מספרם המרבי של השרים וסגני השרים), מ/1288
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הישיבה נפתחה. אנחנו סיימנו את הדיון אתמול בחלק של ההסתייגויות לנוסח בעמוד 4, ועצרנו בהסתייגות 4.
גור בליי
יש פה חוברת של הסתייגויות שנמצאת לפניכם של מיקי לוי.
מיכל רוזין (מרצ)
יש פה שתיים של מיקי לוי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אחת הבעיות שיש כרגע, שאתם חמש ואנחנו חמש. אני חושש שאחד מחברי הכנסת מכחול-לבן ייכנס, אני לא אזהה שהוא חבר כנסת של כחול-לבן כי הוא חדש ואני לא מכיר אותו, ואז אני אעשה הצבעה ואני אפסיד. אתם שישה.
מיכל רוזין (מרצ)
זו הבעיה עם האופוזיציה, אתה מבין? אנחנו הגונים מדי – אנחנו חמישה.

כתוב בתשע הצבעות, צריך להתחיל. מיקי, זה זלזול בחברי כנסת ובחברות כנסת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
סליחה, זו היתה נחמה דואק.
מיכל רוזין (מרצ)
תשע בבוקר קבענו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
סעיף (1) בעמוד 4 – הצבעה, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
הצעה לתיקון החקיקה (1) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חמישה – לא התקבלה.

אני מבקש מחברי הקואליציה, כל אחד שלא מרים את היד ולא סופרים אותו, הפסדנו בהצבעה וזה רביזיה. אני מבקש לדייק בהצבעות.
מיכל רוזין (מרצ)
רגע, אנחנו לא מכירים את חבר הכנסת החדש.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אריק קלנר, תותח על, אני תמכתי בו בפריימריז, אני גאה.
מיכל רוזין (מרצ)
מאיפה אתה?
אריאל קלנר (הליכוד)
חיפה, ליכוד.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתם הולכים לסבול ממנו בקדנציה הזאת. הוא איש ימין – ימין.
מיכל רוזין (מרצ)
אנחנו סובלים מכם כל הזמן, זה לא עניין רק של אנשי ימין.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
מה, אתה יעני מרכז?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני ימין ימין, והוא ימין ימין ימין.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אתה ימין ימין?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, אני כמוהו.
מיכל רוזין (מרצ)
כבר אין סתם ימין בליכוד.
מאיר כהן (כחול לבן)
תזכור, עוד יבוא היום שיקראו לך בליכוד שמאלן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אוי ואבוי, אוי ואבוי.
מיכל רוזין (מרצ)
זאת תעודת כבוד להיות שמאלן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה התחלתי לספר לכם? אתמול - - -
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
יאללה תמשיך עכשיו, אנחנו בהצבעות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
רגע.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אנחנו בהצבעות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אסור לי לדבר על הדיון?
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אסור.
מיכל רוזין (מרצ)
מה זה הדיבורים האלה? לא, אסור לך לדבר באמצע ההצבעות, אתה אמרת שאסור. התחלת את ההצבעות.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
תפסיק את הישיבה.
מיכל רוזין (מרצ)
מיקי, התחלת הצבעות, ואסור לך לדבר בזמן הצבעות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מבקש לצאת להפסקה של חמש דקות, התייעצות סיעתית לליכוד.
מיכל רוזין (מרצ)
לא, באמצע הצבעות אסור לעצור. גור, אסור בזמן הצבעות. אחרי שהתחלת הצבעה, אסור בזמן הצבעות לצאת להתייעצות. אסור לצאת להפסקה בזמן הצבעות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הפסקה של חמש דקות.

(הישיבה נפסקה בשעה 09:13 ונתחדשה בשעה 09:16.)
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ההפסקה הסתיימה.

(2) – מי בעד? קטי, את נגד.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
היא הצביעה בעד, היא לא חברת ועדה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
את לא יכולה להצביע. לכי לשידור, נסתדר חמש דקות בלעדיך. איפה עוד חבר כנסת? אני צריך להיות עם שמונה, איפה עוד חבר כנסת? פינדרוס בדרך.

טוב, אנחנו נמשיך שישה מול שישה. אני מבקש מכולם לשים לב שיש הצבעה. ההפסקה הסתיימה ואני חוזר להצבעות.

הסתייגות מספר (2) בעמוד 4 – מי בעד? מי נגד?


הצבעה
בעד ההצעה לתיקון החקיקה – 5
נגד - 6
ההצעה לתיקון החקיקה (2) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
שישה – לא התקבלה.
קריאה
שבעה נגד.
מיכל רוזין (מרצ)
לא, היא לא יכולה להצביע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(3) – מי בעד? מי נגד?
הצבעה
בעד ההצעה לתיקון החקיקה – 5
נגד - 6
ההצעה לתיקון החקיקה (3) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
שישה – לא התקבלה.

(4) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (4) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(5) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (5) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(6) – מי בעד? מי נגד?
הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (6) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה. לא צריך לשאול מי נמנע, כי כולם היו - - -
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
כמובן רביזיה. היועץ המשפטי, אני מבקש רביזיה על כל דבר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(7) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (7) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(8) – מי בעד? מי נגד?
הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (8) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(9) – מי בעד? מי נגד?
הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (9) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(10) – מי בעד? מי נגד?
הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (10) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אסף, כשאתה אומר 8-6, אני לא שואל מי נמנע, אני לא צריך לשאול.

(11) – מי בעד? מי נגד?
הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (11) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(12) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע? – לא צריך מי נמנע.

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (12) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(13) – מי בעד? מי נגד?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (13) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
מיכל רוזין (מרצ)
צריך תמיד מי נמנע, לא למדת אתמול מהאוזר?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אבל אם יש 14 הצבעות, למה שאני אשאל מי נמנע? אין עוד מצביעים.
מיכל רוזין (מרצ)
אבל האוזר אמר.
קריאה
אבל הוא לא פה, רק הוא נמנע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(14) - מי בעד? מי נגד?
הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (14) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(15) – מי בעד? מי נגד?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (15) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

עוברים לדף 6 – (16), מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (16) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(17) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (17) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

מאיר הצטרף אלינו.

(18) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (18) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(19) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (19) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(20) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (20) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(21) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (21) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(22) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (22) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(23) – מי בעד? מי נגד?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (23) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(24) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (24) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(25) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (25) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(26) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (26) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(27) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (27) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

עוברים לדף 7 – (28), מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (28) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(29) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (29) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(30) – מי בעד? מי נגד?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (30) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(31) – מי בעד? מי נגד?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (31) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(32) – מי בעד? מי נגד?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (32) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(33) – מי בעד? מי נגד?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (33) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא להאמין, שוב לא התקבלה.

(34) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (34) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(35) – מי בעד? מי נגד?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (35) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(36) – מי בעד? מי נגד?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (36) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(37).
יעל גרמן (כחול לבן)
לא לא, אני מבקשת לחזור על (36).
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(36) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (36) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(37) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (37) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(38) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (38) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(39) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (39) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

אני מתחיל ברגעים אלה לשחזר ראיונות שלי. אני משחזר ראיונות שלי - - -
מיכל רוזין (מרצ)
- - - את ההצבעה.
קריאה
- - -
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אבל הוא עשה את כולן אתמול.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מיכל רוזין משביתת שמחות - - -
גור בליי
אלה ההסתייגויות של מיקי לוי.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אבל אצל מיקי לא היה (25), (26), מחקנו אותן.
גור בליי
המספור הוא לא - - -
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אבל אתמול מחקתם את זה.
גור בליי
לא לא, לא הצבענו עליהן.
מיכל רוזין (מרצ)
אבל הוא הקריא עכשיו הצבעה בלי להצביע.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
הוא הקריא, הוא הקריא. תאמין לי, היועץ המשפטי, (23), (24), (25) מחקנו.
גור בליי
לא, זה בעמוד אחר. המספור פה היה בעמוד 4 לפני הסעיף. תראה שהמספור מתחיל מחדש, ולכן ההצבעות עכשיו על הסתייגויות אחרות לגמרי. זה פשוט לא מספור רץ לכל האורך, יש מספור ראשוני לפני הצעת החוק - - -
מיכל רוזין (מרצ)
אז יפה שאתה עוקב. קראת גם את ההסתייגויות? אבל למדת?
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
ברור, (82), (83), (84). היתה פה בין ה-(83) ל-(84) - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חוזרים להצבעות, סעיף (40) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (40) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(41) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (41) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(42) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (42) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(43) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (43) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(44) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (44) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה. אנחנו עוברים לדף 8.
מאיר כהן (כחול לבן)
אני נמנע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נמנע אחד.

(45) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (45) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(46) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (46) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(47) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (47) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(48) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (48) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(49) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (49) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(50) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (50) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(51) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (51) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(52) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (52) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה – "חבר הכנסת שסירב להשיב בחקירה – הכנסת רשאית להפסיק את חברותו".
מיכל רוזין (מרצ)
תקריא לנו בקול רם.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אולי נחזור על ההסתייגות?
מיכל רוזין (מרצ)
בוא נחזור.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אבל אני הייתי מעדיף סעיף על הדלפות מחקירות.
מיכל רוזין (מרצ)
איזה הסתייגות? בוא נקרא אותה:
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
דף 9 – (53).
עבד אל חכים חאג' יחיא (רע"ם-בל"ד)
תוסיף את הסעיף הזה ואז חבר הכנסת גם ישתוק באותה חקירה, אז הוא גם יעוף - - -
מיכל רוזין (מרצ)
גם תוסיף על זה תביעת השתקה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(53) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (53) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

אנחנו עוברים לדף 10.
מיכל רוזין (מרצ)
רגע, יש 1(1), (2).
גור בליי
לא, (53) אומר להוסיף סעיף, וזה מה שנכלל בסעיף שנוסף, כל זה (53), ואז בראש עמוד 10 עוברים ל-(54).
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
שתדעו לכם, אני רציתי להציע הצעת חוק, שאפשר יהיה לשדרג את היועצים הפרלמנטריים, זאת הצעת חוק שהציע לי שלמה קרעי, ואני חושב שהיא מצוינת. כל חבר כנסת יקבל סכום מסוים, נגיד 1,000 שקל לכל עוזר, נגיד 3,000 שקל, והוא יוכל לצ'פר את העוזרים שלו. אלה שכתבו את ההסתייגויות האלה זה מינימום 3,000 שקל צ'ופר...אני אומר לכם, לא יאומן הדבר הזה.

חוזרים להצבעות, (54) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (54) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(55) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (55) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה. קטי, בואי תצטרפי אלינו.

(56) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הצעה לתיקון החקיקה (56) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(57) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (57) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(58) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (58) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(59) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (59) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(60) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (60) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(61) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (61) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(62) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (62) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
מיקי, אולי נציע שקל הסתייגות? צריך תעריף? אתה לא יכול שיועץ אחד יקבל 1,000, אחד יקבל 800...
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מציע שתמשכו 100 הסתייגויות ונחסוך את הזמן לציבור.
מיכל רוזין (מרצ)
אבל זה לא לציבור, זה לנו. זה לנו ואנחנו משרתי ציבור, באנו לשרת את הציבור.
מרדכי יוגב (איחוד מפלגות הימין)
אני בעד להפחית שקל על כל הסתייגות.
מיכל רוזין (מרצ)
למה ככה? כי אתה נגד דמוקרטיה, אתה רואה מה הבעיה אתך? גם D9, גם להוריד הסתייגויות.
מרדכי יוגב (איחוד מפלגות הימין)
את יודעת כמה עצים צריך לכרות?
מיכל רוזין (מרצ)
סליחה, איפה הטאבלטים? יש טאבלטים. הביאו טאבלטים לכנסת, נעלמו. אפשר בטאבלטים, לא צריך ניירות, ממש לא צריך ניירות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(61)– מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (61) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(62) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (62) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(63) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (63) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(64) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (64) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
רגע, רציתי ב-(64) להימנע, אני יכולה להימנע?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ב-(64) מיכל רוזין נמנעה.
מיכל רוזין (מרצ)
אני לא בעד.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(65) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (65) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(66) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (66) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(67) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (67) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(68) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (68) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(69) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (69) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(70) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
גור בליי
בעמוד 12 יש הסתייגויות, שהמשמעות שלהן כל פעם הוספה של סעיפים קטנים. אנחנו עוברים לעמוד 12 הסתייגות (70).
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(70) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (70) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(71) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (71) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(72) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (72) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
למה אין פה לחלופין?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(73) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (73) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(74) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (74) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(75) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (75) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
מיכל רוזין (מרצ)
רגע, עוברים דף.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה הרבה דפים.
קריאה
כשמגיעים לנושאים ביטחוניים, יש להם מספיק אלופים לכתוב את זה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
עכשיו (75), אנחנו עוברים לדף 17.
גור בליי
עכשיו עוברים לעמוד 17, כי הסתייגות (74) היא מאוד ארוכה.
מיכל רוזין (מרצ)
לא צריך להצביע על כל סעיף בתוך הסתייגות כזאת ארוכה? מי כותב הסתייגות כזאת, שאי אפשר להצביע עליה?
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אני אגיד לך את האמת, על כל רמטכ"ל שמסתייג, צריך להצביע בנפרד..
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
עמוד 17 – (75), מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (41) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
אנחנו לא מפלגת הרמטכ"לים, התבלבלת בי. הבנתי שאתה עם נתניהו בשחיתות?
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
חד-משמעית.
מיכל רוזין (מרצ)
חד-משמעית, אחר כך אל תגיד שאני עושה הכללות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
עמוד 19, (76) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (76) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(77) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (77) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

עמוד 20 (78) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (78) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(79) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (79) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(80) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (80) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(81) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (81) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אבי, אתה עשית הצבעה כפולה עכשיו. אז עוד פעם אני חוזר, (81) – מי בעד? (81) אנחנו יכולים להצביע בעד, חבר'ה, זו תחולה רטרואקטיבית, אנחנו נוכל למנות שרים בדיעבד.

(81) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (81) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(82) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (82) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(83) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (83) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
מאיר כהן (כחול לבן)
אני נמנע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הנה יש נמנע.

(84) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (84) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(85) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (85) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
כמו החזן בבית כנסת, מדי פעם תעשה קצת - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(86) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (86) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
גור בליי
אנחנו בעמוד 21 – בסעיף (87).
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(87) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
מיכל רוזין (מרצ)
ביטול משרת שר בלי תיק. זה טוב לכם, לא יחלקו לכם סתם תיקים מעפנים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד סעיף (87)? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (87) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(88) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (88) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
נתניהו אמר להרים ידיים...
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(89) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (89) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(90) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (90) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(91) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (91) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
גם זו לא התקבלה.

(92) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (92) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
אמרו לך אתמול לא למהר, שזה לא טוב ואתה לא תהיה מובן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(93) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (93) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(94) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (94) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
את יודעת, זה שאמר את זה הולך להיות רעב הרבה מאוד זמן.

(95) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (95) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(96) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (96) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(97) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (97) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(98) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (98) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(99) בעמוד 22 – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (99) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(100) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (100) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(101) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (101) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(102) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (102) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(103) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (103) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(104) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (104) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(105) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (105) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(106) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (106) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(107) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (107) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(108) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (108) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(109) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (109) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(110) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (110) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(111) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (111) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(112) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (112) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
רגע רגע, הוא נמנע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(113) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (113) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
אני נמנעת. מה זה עשרים שנה מהיום? מי כתב את ההסתייגויות האלה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(114) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (114) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(115) – מי בעד?
מיכל רוזין (מרצ)
לא, לא בעד. אתה לא בעד, אני לא, שנתיים מהיום?
מאיר כהן (כחול לבן)
בשביל זה באתי לכנסת.
יעל גרמן (כחול לבן)
כן, תחילתו של סעיף 2 – שנתיים מיום פרסומו.
מאיר כהן (כחול לבן)
בשביל זה באתי, אני בעד (115).
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז אתה בעד?
מאיר כהן (כחול לבן)
כן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(115) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
יעל גרמן (כחול לבן)
אנחנו בעד.

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (115) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מצטער מאיר, לא עברה.

(116) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (116) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(117) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
יעל גרמן (כחול לבן)
אני נמנעת.

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (117) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נמנעת אחת, לא התקבלה.

(118) בעמוד 23 – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (118) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
(118) אני נמנעת.
מאיר כהן (כחול לבן)
אתם יודעים שקטי, תסתכלו על קטי, היתה מורה חיילת בדימונה בשנות ה-80 והיא עשתה חייל בדימונה.
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
הייתי גם מצטיינת כל הפיקוד.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
קטי אני אגיד לך משהו, אני מכיר את מאיר, כשהוא מחמיא למישהו - -
מאיר כהן (כחול לבן)
לא לא לא.
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
הייתי עתודאית בבית ברל.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
- - עוד - - -
קטי (קטרין) שטרית (הליכוד)
עכשיו אני מפתיעה את השמאל, הייתי עתודאית בבית ברל.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
היא קראה לך שמאל עכשיו מאיר.
מיכל רוזין (מרצ)
זאת תעודת כבוד, לא הבנת את זה מיקי. עד שאתם כולכם לא תבינו את זה, לא - - -
קריאה
אבל תראו איך היא גאה שהיא היתה בבית ברל.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
האמת שכן, קטי היא אשת חינוך מבריקה.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
מיכל, כחרדי אני יכול להגיד לך אל תתייאשי, גם אנחנו היינו פעם מיעוט קטן נרדף.
מיכל רוזין (מרצ)
אתה לא מכיר אותי, ותשאל את החברים שלך, מרצ היא בין מגיני המיעוט החרדי בכנסת.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
לא אמרתי נגד - - -
מיכל רוזין (מרצ)
זלזלת, אנחנו מגיני מיעוטים, גם אם הם לא בעמדתנו, זה ההבדל בינינו לבין הימין.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז אתם מגינים גם על החרדים?
מיכל רוזין (מרצ)
בוודאי. סליחה, אנחנו היינו נגד השוויון בנטל של לפיד.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הם היו מיעוט קטן נרדף, והיום הפכו להיות מיעוט גדול רודף.
מיכל רוזין (מרצ)
אנחנו אנשי אידיאולוגיה ועקרונות, בהבדל - - -

אחרי האתנחתא הקלה שמאיר כהן עשה, אנחנו נמשיך ל-(119) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (119) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(120) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (120) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(121) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (121) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(122) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (122) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(123) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (123) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(124) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (124) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

דברו עם אתי שתזמן ועדה מסדרת לשעה 10:15 לטענת נושא חדש, עלתה טענת נושא חדש אתמול, נכון? אוסאמה סעדי טען טענת נושא חדש.
קריאה
הוא משך את זה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
משכת את הטענה?
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
לא.
שלמה קרעי (הליכוד)
על מה? אבל לא הוספנו שום נושא. מיקי, איך אפשר לטעון נושא חדש - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ואני גם מוסיף טענה שלי לטענת נושא חדש.
גור בליי
אפשר לטעון שההסתייגויות הן נושא חדש.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ואני גם טוען בעצמי טענת נושא חדש.
מיכל רוזין (מרצ)
עוד אין לנו טענה, יש לנו טענות?
גור בליי
אם יש טענה, אי אפשר להצביע. אם תועלה טענה, כמובן שאי אפשר יהיה להצביע על אותה הסתייגות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אבל אני לא זוכר את המספר, אתה רק זרקת את הנושא החדש באיזשהו שלב.
גור בליי
אבל אוסאמה צריך לעלות על הסתייגות מסוימת - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מעלה טענת נושא חדש על כל ההסתייגויות.
מיכל רוזין (מרצ)
אבל אתה לא יכול, זה מה שהוא אמר. אתה לא יכול, כי אם אתה מעלה - - -

טוב, אז אני טוענת על כל ההסתייגויות עד כה נושא חדש.
קריאה
אין דבר כזה.
מיכל רוזין (מרצ)
אז עכשיו על הבאה בתור נושא חדש. על הבאה בתור אני יכולה, גור הסביר הרגע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני אקבל אותו, אז את טוענת טענת נושא חדש על כל ההסתייגויות קדימה?
מיכל רוזין (מרצ)
הבאות, קודם כל עכשיו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
על כמה את טוענת?
מיכל רוזין (מרצ)
רגע, בוא נראה.
גור בליי
אז אפשר בצורה קונקרטית על כל אחת שאת טוענת עליה נושא חדש, אי אפשר להצביע עליה עד - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
מיקי, אז בוא נטען נושא חדש על כל ההסתייגויות מכאן ולהבא ותכנס ועדת כנסת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ניסה לעשות את זה בפעם שעברה ניסן סלומינסקי, ואני כיושב ראש ועדת הכנסת אמרתי לו שאני לא מקבל את זה ושזה לא פייר כלפי האופוזיציה. קודם אתמול בלילה, תוך כדי רגעי קושי, אמרתי לו: אולי אני אשנה את ההחלטה שלי ואני אקבל את זה הפעם?
גור בליי
היה תקדים מהכנסת הקודמת שלא מעלים טענת נושא חדש כבלם לאופוזיציה. טענת נושא חדש זאת טענה שמעלים בצורה אותנטית.
קריאה
לקואליציה.
גור בליי
במקרה הזה אלה הסתייגויות.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל אם אנחנו דוחים בכל מקרה את ההסתייגות, מה זה רלוונטי?
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אי אפשר להצביע על זה.
יעל גרמן (כחול לבן)
אז אי אפשר להצביע, אתה לא יכול להצביע.
שלמה קרעי (הליכוד)
למה? מה ההיגיון בזה?
מיכל רוזין (מרצ)
צריך ללכת לוועדת הכנסת, שעכשיו היא המסדרת, להפיל את זה ואז לחזור לפה. אלה כללי הכנסת. תקראו את התקנון, תלמדו אותו. תאמין לי, זה באמת לא מהתנשאות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חברים, אני מבקש עכשיו להבהיר על איזה הסתייגויות אתם טוענים טענת נושא חדש.
יעל גרמן (כחול לבן)
כל מה שכתוב תחילתו נדחתה, זה מ-100 - - -
גור בליי
לא, מה שהצבענו אי אפשר לטעון נושא חדש. אנחנו ב-(125).
מיכל רוזין (מרצ)
על זה אני כבר אמרתי נושא חדש.
יעל גרמן (כחול לבן)
אז מ-(126), על (126) בלבד, אנחנו לא דיברנו על הנושא הזה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יש לכם עוד הסתייגויות שאתם רוצים לטעון לגביהן טענת נושא חדש, שנדע שלא להצביע עבורן?
גור בליי
ושאתם רוצים לפני ההצבעה - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (רע"ם-בל"ד)
- - לפני ההצבעה אפשר לטעון.
יעל גרמן (כחול לבן)
אנחנו רוצים קודם את הדיון ולאחר מכן להצביע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא לא, אני אקיים את הדיון בסוף ההצבעות. אני רק שואל אם אתם רוצים להוסיף עוד סעיף לטענת נושא חדש.
מיכל רוזין (מרצ)
נראה, אמר גור שאי אפשר קדימה, צריך אחד-אחד.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יש סעיף מסוים, שאתה אוסאמה סעדי אולי מאתמול זוכר שאתה רוצה להוסיף אותו לנושא חדש?
גור בליי
לא, אי אפשר, הצבענו על כל ההסתייגויות, אי אפשר. דברים שעוד לא הצבענו עליהם, כמו עכשיו (126), אפשר.
מיכל רוזין (מרצ)
אבל אני שמעתי אותו אתמול בלילה מבקש נושא חדש ולא נתתם לו. הוא אמר אתמול בלילה נושא חדש ולא נתתם לו, חד-משמעית, אני צפיתי.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
זה מוקלט.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
על איזה סעיף?

אני ממשיך עכשיו בהצבעות – (127). לידיעת החברים, דיונים בטענת נושא חדש שהועלתה פה עכשיו ובטענות שיועלו בהמשך תוך כדי הצבעות, יידונו בשעה 10:15 בוועדה המסדרת.
גור בליי
רק להבהיר, נושא חדש על (125) ו-(126)?
יעל גרמן (כחול לבן)
אני על (126).
מיכל רוזין (מרצ)
אני (125) והיא (126), אנחנו שתי ישויות נפרדות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז אני ממשיך בהצבעות – (127). לידיעת החברים, דיונים בטענת נושא חדש שהועלתה פה עכשיו ובטענות שיועלו בהמשך תוך כדי ההצבעות יידונו בשעה 10:15 בוועדה המסדרת.
גור בליי
אני חוזר להצבעות, (127) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (127) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
יעל גרמן (כחול לבן)
אני נמנעת.

(128) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (128) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
אני נמנעת ונושא חדש.
גור בליי
לא, הנושא החדש זה לפני ההצבעה, אין נמנעת ונושא חדש.
מיכל רוזין (מרצ)
אז עכשיו ל-(129) אני רוצה נושא חדש.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נושא חדש ל-(129).

מי בעד (130)?
מיכל רוזין (מרצ)
אבל לא הצבעת על (129).
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
לא צריך להצביע.
שלמה קרעי (הליכוד)
אמרת שלמדת את התקנון. חברת הכנסת רוזין, אמרת שאת שולטת בתקנון...
מיכל רוזין (מרצ)
צודק, בלבלו אותי פה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אם אני מקבל נושא חדש?
גור בליי
אז ההסתייגויות יורדות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז אני אקבל נושא חדש שלכם, סוף סוף יהיה לכם בעד בוועדת כנסת.

(130) – מי בעד?
פנינה תמנו (כחול לבן)
בוקר טוב, איפה אנחנו?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
את לא יכולה להצביע, חברת הכנסת.
פנינה תמנו (כחול לבן)
חברת ועדה, מה קרה? מיקי, ככה אתה מקבל את פניי?
גור בליי
חברת הכנסת תמנו, אנחנו בהסתייגויות של מיקי לוי בעמוד 23, בהסתייגות (130).
יעל גרמן (כחול לבן)
אם יש לך נושא חדש, תגידי לפני ההצבעה כדי שזה יעלה בוועדת הכנסת.
גור בליי
מדובר על הסתייגות (130) בעמוד 23.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בעמוד 23 הסתייגות (130), מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (130) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(131) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (131) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
יעל גרמן (כחול לבן)
נמנעת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(132) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (132) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(133) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (133) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(134) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (134) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
יעל גרמן (כחול לבן)
נמנעת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(135) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (135) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
יעל גרמן (כחול לבן)
נמנעת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(136) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (136) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
יעל גרמן (כחול לבן)
נמנעת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

עוברים לעמוד 24, (137) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (137) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

אנחנו עוברים ל-(138).
מיכל רוזין (מרצ)
אנחנו באותו עמוד, 23. בלבלת אותנו, אנחנו עדיין בעמוד 23.
שלמה קרעי (הליכוד)
שתי גרסאות להדפסה.
מיכל רוזין (מרצ)
נכון, אבל לנו זה בעמוד 23.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(137) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (137) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
יעל גרמן (כחול לבן)
אני נמנעת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(138) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (138) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
יעל גרמן (כחול לבן)
אני נמנעת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(139) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (139) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
יעל גרמן (כחול לבן)
נמנעת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(140) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (140) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
יעל גרמן (כחול לבן)
נמנעת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(141) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (141) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
יעל גרמן (כחול לבן)
נמנעת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(142) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (142) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
יעל גרמן (כחול לבן)
נמנעת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(143) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (143) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
יעל גרמן (כחול לבן)
נמנעת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
אתה מתעלם מיעל?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני שואל מי נמנע, היא אומרת נמנעת.

(144) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (144) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
יעל גרמן (כחול לבן)
נמנעת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(145) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (145) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
יעל גרמן (כחול לבן)
נמנעת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד (146)?
יעל גרמן (כחול לבן)
רגע, אני לא מספיקה לומר נמנעת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
את לא צריכה לומר, את רק צריכה להרים את היד.

(146) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (146) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(147) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (147) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(148) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (148) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה. למה נמנעתי?
מיכל רוזין (מרצ)
רגע, אז היא לא עברה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
עדיין יש לנו רוב של שניים, אני הקמתי את הוועדה.

(149) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (149) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(150) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (150) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(151) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (151) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(152) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (152) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(153) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (153) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
יעל גרמן (כחול לבן)
אדוני היושב ראש, אני לא מספיקה להרים את היד.
פנינה תמנו (כחול לבן)
כאילו אתה שם הקלטה, אולי תביא הקלטה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(154) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (154) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(155) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הצהעה לתיקון החקיקה (155) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
יעל גרמן (כחול לבן)
אני לא מספיקה להרים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
טוב, אני אאט את הקצב.

אני חוזר על (155) למען הסר ספק– מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (155) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(156) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (156) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
מה, אתם על אוטומט?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(157) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (157) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(158) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (158) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(159) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (159) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(160) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (160) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(161) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (161) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(162) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (162) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
על (163) אני מבקשת נושא חדש, תשעה באב, חבר'ה, אני לא מבינה אתכם, ככה מצביעים?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(163) – נושא חדש.

(164) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (164) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(165) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (165) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

עוברים לעמוד 26, (166) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (166) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(167) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (167) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(168) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (168) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(169) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (169) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(170) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (170) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(171) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (171) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(172) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (172) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
עוד פעם אתה בקצב המהיר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(173) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (173) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(174) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
מיכל רוזין (מרצ)
אני.
הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (174) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(175) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (175) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(176) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (176) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(177) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (177) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(178) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (178) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

עוברים לעמוד 27 – (179), מי בעד?
מיכל רוזין (מרצ)
אתה עוד פעם מטעה אותנו, אנחנו בעמוד 26. חברי האופוזיציה, הוא סתם מנסה להטעות אותנו, אנחנו עדיין באותו עמוד. לא יכול להיות שמטעים פה את חברי האופוזיציה, כדי שנתבלבל בהסתייגויות ונימנע על משהו שאנחנו בעד.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מודה ועוזב ירוחם.

(179) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (179) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(180) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (180) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(181) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (181) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(182) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (182) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(183) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (183) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(184) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (184) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(185) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (185) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(186) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (186) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(187) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (187) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(188) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (188) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(189) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (189) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(190) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (190) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(191) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (191) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(192) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (192) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(193).
מיכל רוזין (מרצ)
נושא חדש, 9/11, איך בלי לקיים על זה דיון של נושא חדש? באמת, צריך לדבר על זה. אירוע טרור, לא אכפת לכם מטרור? אני בעד למגר את הטרור.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(193) – נושא חדש.

(194) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (194) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(195) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (195) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(196) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (196) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(197) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (197) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(198) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (198) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(199) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (199) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(200) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (200) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(201) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
מיכל רוזין (מרצ)
רגע, אני. כל פעם אתה מגביר מחדש את הקצב.

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (201) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(202) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (202) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(203) – ריקה, לא מצביע עליה.

(204) – מי בעד?
פנינה תמנו (כחול לבן)
נושא חדש. בגלל החוק שלך, חוק החסינות, כל השרים לא ירצו את הנורבגי - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(204) – נושא חדש.

(205) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (205) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(206) – נושא חדש.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
תצטרכו לנמק את זה אחר כך.
מיכל רוזין (מרצ)
תגיד לי, אנחנו מהיום פה אתך? אבל האמת, העניין הקודם עם השר, חבר כנסת, פנינה עלתה פה על משהו יפה.
שלמה קרעי (הליכוד)
מיקי, אל תקבל, תקבל שזה נושא חדש, ככה לא נצטרך להצביע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(207) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (207) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(208).
מיכל רוזין (מרצ)
אבל לא הודעת: אני מתחיל. אתה היית בדיבורים ולא הודעת: אני מתחיל, שיחזור על ההצבעה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז אני חוזר על ההצבעה: (207) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (207) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(208) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (208) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(209) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (209) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(210) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (210) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(211) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (211) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(212) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (212) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(213) – מי בעד?
מיכל רוזין (מרצ)
נושא חדש.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נושא חדש (213).

בעמוד 30, (214) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (214) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(215) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (215) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(216) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (216) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(217) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (217) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(218) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (218) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
רגע, מיקי אתה כל פעם מגביר. מיקי, אתה צריך טייס אוטומטי כמו באוטו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
גברתי, יש דבר כזה שנקרא ראיון מוקלט מהבוקר.
פנינה תמנו (כחול לבן)
איזה פריבילגיה קיבל אדוני היושב ראש.
מיכל רוזין (מרצ)
מיקי, אבל אתה צריך טייס אוטומטי, אתה כל הזמן מגביר מהירות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(219) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (219) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(220) עמוד 34 – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (220) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(221) – לא מצביעים עליה, היא מתה.

בעמוד 35, (222) – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (222) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
מרדכי יוגב (איחוד מפלגות הימין)
מיקי, מעכשיו תאט קצת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(223) בעמוד 36 – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (223) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(224) בעמוד 37 – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (224) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(225) באותו עמוד – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ה
הצעה לתיקון החקיקה (225) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(226) בעמוד 38.
גור בליי
(226) זאת הסתייגות קצת מוזרה, הסתייגות של ארבעה עמודים. אנחנו אחרי זה נסדר את הנוסח שלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
(226) מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההצעה לתיקון החקיקה (226) של חבר הכנסת מיקי לוי לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

(227) הסתייגות אחרונה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
נושא חדש.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
טענת נושא חדש.
מיכל רוזין (מרצ)
רביזיה על כל ההסתייגויות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הוגשו רביזיות על כל ההסתייגויות, ועכשיו אנחנו עוברים לרביזיות.
מיכל רוזין (מרצ)
לא, הרביזיות על החדשות אתה צריך חצי שעה אדוני.
קריאה
אז עשר וחצי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, אני לא יכול לקבוע בעשר וחצי.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
למה, ב-10:15 יש ועדה מסדרת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ב-10:15 יש ועדה מסדרת.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אז ב-10:30 הסתייגויות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, אני לא אספיק, כי זה יהיה ב-10:15 ואז תהיה רביזיה ואז אני אפיל את הרביזיה – אז אנחנו מתכנסים פה רבע שעה מתום המליאה. המליאה אמורה להסתיים לפי ההערכות באזור השעה 12:00.
מיכל רוזין (מרצ)
אני רק מזכירה לכם, יש ל"ג בעומר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לחבריי בקואליציה אני אומר כך, אני מעריך שאנחנו נצביע - - -
מיכל רוזין (מרצ)
היא לא תסתיים, יש נאומי בכורה, מה קרה לך?
אסף זמיר (כחול לבן)
ברצינות רגע, יש נאומים בני דקה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אין נאומים בני דקה היום.
אסף זמיר (כחול לבן)
אני חדש, אני חדש...
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נאומי בכורה. 10:15, כבר קבעתי שעה, אי אפשר להקדים.

חבריי לקואליציה, אני מבקש להודיע לכם, אל חשש, אל תחששו, למה? כי אם אנחנו נצביע על 370, קצת פחות, בערך 350 רביזיות, להערכתי זה ייגמר בפרק זמן של שעה וחצי, זאת אומרת: מ-12:00 עד אחת וחצי פלוס מינוס הצבעה על רביזיות ואז הצבעה על החוק ונגמר העניין.
מיכל רוזין (מרצ)
ואז רביזיה על החוק.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כן, אני מעריך שתיים וחצי, שלוש, אם אתם רוצים את המועדים.
מיכל רוזין (מרצ)
בקיצור, ארבע. אני אומרת לכם, תסמכו עלי, לא עליו, ארבע לפחות.
פנינה תמנו (כחול לבן)
שתיים וחצי, שלוש מסיימים?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה תלוי בכם, לא בי, זה יכול להיגמר גם ב-12:00. אני לא קובע את המועדים, אני רק מנסה לצמצם אותם כמה שאני יכול.

טוב חברים, אז הישיבה כרגע נעולה, ניפגש רבע שעה אחרי המליאה, וחברים בוועדה המסדרת ב-10:15.


הישיבה ננעלה בשעה 09:58.

קוד המקור של הנתונים