פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ואחת

הכנסת105

21/05/2019


מושב ראשון


פרוטוקול מס' 2
מישיבת הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 8) (ביטול המגבלה על מספרם המרבי של השרים וסגני השרים (מ/1288)
יום שלישי, ט"ז באייר התשע"ט (21 במאי 2019), שעה 22:30
סדר היום
הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 8) (ביטול המגבלה על מספרם המרבי של השרים וסגני השרים)
נכחו
חברי הוועדה: מכלוף מיקי זוהר – היו"ר
צבי האוזר
אסף זמיר
מרדכי יוגב
אוסנת הילה מארק
מיכאל מלכיאלי
אוסאמה סעדי
מנסור עבאס
חוה (אתי) עטייה
יצחק פינדרוס
אריאל קלנר
שלמה קרעי
מיכל רוזין
פנינה תמנו
חברי הכנסת
קארין אלהרר
מיקי לוי
יואב סגלוביץ'
עיסאווי פריג'
אלעזר שטרן
מוזמנים
עמי ברקוביץ - ממונה חקיקה, משרד המשפטים

נטע קניגשטיין - ייעוץ וחקיקה - ייעוץ, משרד המשפטים

אורן פונו - ממונה בכיר ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
גור בליי
מנהל הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון, הילה מליחי ורויטל יפרח
הצעת חוק-יסוד
הממשלה (תיקון מס' 8) (ביטול המגבלה על מספרם המרבי של השרים וסגני השרים), מ/1288
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מתכבד לפתוח את ישיבה הוועדה המיוחדת לעניין חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 8) (ביטול המגבלה על מספרם המרבי של השרים וסגני השרים). אנחנו ממשיכים היום את הדיון, מה שהתחלנו היום בשעה 11:00 בבוקר. נתחיל קודם כל בהנמקת ההסתייגויות. אפשר את מספר ההסתייגויות שהוגשו?
גור בליי
אולי אני אקדים ואומר שתמיד כשיש דברים מהסוג הזה, של הרבה מאוד הסתייגויות, אנחנו מקבלים, ואחרי זה אנחנו מסדרים: מורידים כפולים, לפעמים יש דברים שלא יכולים להיות הסתייגויות, למשל הסתייגויות משם החוק בתיקון, את זה אנחנו מורידים. לכן עכשיו אני לא יכול לתת סדר גודל סופי. הערכה היא שכרגע יש לנו סדר גודל של 370 או 380 הסתייגויות, משהו כזה. אני מניח שכשנתחיל לאחד ולכווץ זה ירד.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נתחיל בהנמקה, מי רוצה להתחיל לנמק את ההסתייגויות? מיקי לוי, בבקשה.
מיקי לוי (כחול לבן)
אדוני, קודם כול, אני רוצה להגיד לפרוטוקול שהסיעות באופוזיציה חתמו על הצטרפות לכל ההסתייגויות. זה אומר 35, שישה של העבודה, עשרה של המפלגות הערביות, חמישה של מרצ. המכפלות יהיו בהתאם למנדטים ולמושבים של הסיעות.
גור בליי
קיבלנו את החתימות. הועברו אלינו החתימות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
עודכנתי על ידי הסיעות.
מיקי לוי (כחול לבן)
רציתי להגיד את זה לפרוטוקול. זה פשוט יכפיל את השעות במליאה. כמובן שההסתייגויות הוגשו מתוקף כך שאיננו מקבלים את הרחבת החוק. קיימנו על הנושא הזה דיון רחב, אני לא אחזור על כל הנושא מפאת – דווקא הייתי רוצה לחזור, אבל תיכף יפסיקו אותי.
קארין אלהרר (כחול לבן)
מיקי, לפני שתיגש לעניין, אני רוצה שאלה פרוצדורלית. אני רוצה להבין איך אדוני היושב-ראש מתכוון לנהל את זה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
פשוט, אני אספר לך. מה הלו"ז?
קארין אלהרר (כחול לבן)
לא, מה הלו"ז הבנתי. סגרת עם מנכ"ל הכנסת לסגור את הדיון ב-01:00.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נכון. לא סגרתי, הוא דרש שהדיון לא יימשך אחרי השעה 01:00 מכורח חוק - - -
מיקי לוי (כחול לבן)
אני רוצה להודיע לאדוני להבא: זה לא מענייננו. עובדי הכנסת, שאנחנו מאוד מאוד מעריכים – אני לא אומר את זה בציניות, אני אומר את זה באמת, בצורה אמיתית וכנה – זהו תפקידם. אם המנכ"ל רוצה לסגור את הכנסת בשעה 01:00 אני מכבד את מה שהוא אומר, אבל לחילופין, אם עד שעה 01:00 איננו מספיקים להביא לכדי ביטוי את כל ההסתייגות, יקבע אדוני מועד המשך. לא יספיקו במועד ההמשך, יקבע אדוני מועד המשך.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לשאלתך אני אענה. הלו"ז להיום הוא כדלקמן: אתם תתחילו בהנמקת ההסתייגויות. כשתסיימו לנמק את ההסתייגויות - - -
קארין אלהרר (כחול לבן)
זה הקראה והנמקה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא. לא. הנמקה לכל ההסתייגויות.
קארין אלהרר (כחול לבן)
למה לא להקריא גם? מה אני אנמק?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתם תנמקו את כל ההסתייגויות שלכם. אם את רוצה תשובה איך זה קורה ואיך זה קרה בעבר, אז יחדד לך את זה היועץ המשפטי, כי הוא עשה את זה כבר בעבר.
מיקי לוי (כחול לבן)
בניגוד למקומות אחרים, אני עומד לטעון בפני איל ינון כדי שיהיה משהו אחיד. לא יכול להיות שבוועדת חוקה יעשו כך, בוועדת פנים כך, בוועדת כספים כך. היום דיברתי עם כמה מהיועצים המשפטיים שאצלם זה נעשה בדיוק כמו שאני רוצה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אני לא מבינה, למה לא מקריאים סעיף, מנמקים, מקריאים עוד סעיף ומנמקים?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, תהיה הנמקה כוללת של כל ההסתייגויות.
מיקי לוי (כחול לבן)
זה ככה בכספים, זה ככה בפנים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תיכף גור יסביר את זה. אחרי שנסיים את תהליך ההנמקות נעבור להצבעות, שיימשכו עד השעה 01:00 בלילה.
מיקי לוי (כחול לבן)
מי מקריא את כל הסעיפים, אנחנו?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
עד השעה 01:00 בלילה. אחר כך את כל ההסתייגויות יקריא הייעוץ המשפטי. אנחנו נצביע על הסתייגות-הסתייגות, בתקווה שנצליח להפיל את כולן. אם נפיל את כולן - - -
מיקי לוי (כחול לבן)
יסביר לי היועץ המשפטי מדוע הסתייגות שאני כתבתי הוא צריך להקריא? מה עומד מאחורי ההיגיון הזה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תיכף הוא יענה על זה. מיקי, הוא יענה לך.
מיקי לוי (כחול לבן)
בכספים ובפנים אנחנו מקריאים. אנחנו הכנו אותן, אנחנו טרחנו עליהן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הוא יענה לך. מיקי לוי, הוא יענה לך, דקה אחת. לאחר מכן נצביע עד השעה 01:00 בלילה. אם נסיים, נסיים. אם לא נסיים, הדיון יימשך מחר 08:00 בבוקר. אני רוצה ב-08:00.
אסף פרידמן
זה כנראה לא יהיה 08:00. חייבת להיות הפסקה של שמונה שעות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז 09:00. הוא יימשך מ-09:00 עד 11:00. אני במקביל אבקש בקשה מיושב-ראש הכנסת להמשיך את הדיון תוך כדי המליאה, שתארך להערכתי בין שעה לשעתיים.
קריאה
מיקי, נאום הבכורה שלי מחר. אני מצפה שכולם יבואו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתה צודק. אם זה יהיה רק עניין נאום הבכורה שלך, יכול להיות שנעשה הפסקה לעשר דקות, נבוא להקשיב לנאום ונחזור לדיון.
פנינה תמנו (כחול לבן)
מיקי, הדיון מ-09:00 עד 11:00. למה זה מפריע לנאומי הבכורה? זה לא מפריע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יש לו נאום בכורה בין 11:00 ל-13:00 כנראה. אני אבקש מהיושב-ראש אישור לקיים את הדיון תוך כדי המליאה. אני מאמין שהוא יאשר לי.
קארין אלהרר (כחול לבן)
מה הלחץ?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני אבקש ממנו – אם הוא יסכים, יסכים. אם הוא לא יסכים, בכל מקרה הדיון יימשך בשעה 13:00, 12:30, רבע שעה אחרי סיום המליאה עד לסיום ההצבעות. אני מעריך שזה יסתיים עד מחר עד השעה 14:00. אם לא יסתיים, אנחנו נקיים המשך לדיון עד אשר הוא יסתיים. אחרי זה נגיש אותו למליאה. עוד שאלות? הסבר מהיועץ המשפטי, בבקשה.
קארין אלהרר (כחול לבן)
לא, זה בנוגע לשאלה אם צריך גם לקרוא, לא רק לנמק.
גור בליי
אני אסביר. לפחות בוועדת החוקה בכנסת הקודמת היו לנו לא מעט מקרים של חוקים שעוררו הרבה עניין ציבורי והוגשו מאות הסתייגויות. דברים מהסוג הזה. הנוהג בוועדת חוקה, פעם אחרי פעם, בשורה של מקרים, היה כמו מה שמוצע לעשות כאן. מה שנעשה בכנסת הקודמת בשורה ארוכה של מקרים בוועדת חוקה, וכך אנחנו מציעים לנהוג כעת גם, שההסתייגויות מוצגות בפני חברי הכנסת, מונחות בפניהם. יש הנמקה של ההסתייגויות. כמו שאמרתי, בכנסת הקודמת, וגם קודם לכן, היו לנו לא מעט מקרים של הצעות חוק שהיו להן המון הסתייגויות, כשבכולן נוהל העבודה היה כזה שיש הנמקה כללית של ההסתייגויות, ואחרי ההנמקה הכללית של ההסתייגויות עוברים להצביע אחת-אחת על כל אחת מההסתייגויות כאשר או הייעוץ המשפטי או מנהל הוועדה מקריא אותם. הוא לא מקריא את ההסתייגות במלואה, אלא הוא מפנה את תשומת הלב לכולם – יש על השולחן את רשימת ההסתייגויות, ואז הוא אומר: הסתייגות - - -
מיקי לוי (כחול לבן)
זה לא לפי הנוהג. אתם ממציאים נוהג. אתם ממציאים נוהג. אני יושב בכספים. היום התייעצתי עם היועצת המשפטית - - -
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
הוא שייך לייעוץ המשפטי כבר, אותו אתם אוהבים.
מיקי לוי (כחול לבן)
אל תפריע לי, הבנתי אותך. אל תפריע לי, בבקשה, תן לי את הכבוד המגיע לי. אני הקראתי 800 הסתייגויות בוועדת הכספים, ועוד בפיליבסטר נוסף בסביבות 500 הסתייגויות בוועדת הכספים. אני טרחתי עליהן, אני צריך להקריא אותם. מה אתה, שליח ציבור?
עיסאווי פריג' (מרצ)
מיקי, גם לנמק. לא להקריא רק, לנמק.
מיקי לוי (כחול לבן)
בוודאי. הנימוק בתוך ההקראה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
מתי אתם רוצים שנסיים, בעוד יומיים?
מיקי לוי (כחול לבן)
אתם ממציאים נוהל של ועדת חוקה. זה לא היה. היום בדקתי עם היועצת המשפטית של ועדת הפנים. זה לא נכון.
קריאה
זה רק מחזור של טענות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חבר הכנסת מיקי לוי, אתה רוצה לקרוא ולנמק 100 הסתייגויות?
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
למה לא?
עיסאווי פריג' (מרצ)
למה לא? זה הנימוק שלו את הכול.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתה רוצה להקריא ולנמק 100 הסתייגויות?
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
למה לא? גם אם זה 1,000. כבוד היועץ המשפטי, זה נהוג לא רק בוועדת החוקה.
מיקי לוי (כחול לבן)
כל חבריי רוצים להקריא את הכול.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חבר הכנסת מיקי לוי, אני מוכן שנלך על מספר עגול, 100, שתקריאו ותנמקו, ואחרי כל נימוק נצביע.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מיקי, או כן או לא. זה לא נושא לדיון.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
כמה יש?
פנינה תמנו (כחול לבן)
370.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אם לא, נלך לפי הנוהג שיש לפי בוועדת חוקה.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
איזה נוהג?
עיסאווי פריג' (מרצ)
איזה נוהג? אנחנו - - - בחקיקה וראינו איך זה עובד.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
מה זה נוהג? אני הייתי שנתיים בוועדת חוקה. היינו מגישים הסתייגויות. אם יש נוהג כזה, הוא נוהג לא מקובל ולא חוקי, ולא חוקתי, ולא לפי התקנון. זכותנו בתור חברי כנסת - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
עזוב את הקטע הפרוצדורלי, שאני מבינה אותו. מה התועלת לקרוא 370 הסתייגויות?
קארין אלהרר (כחול לבן)
דמוקרטיה. שמעת על זה, חברת הכנסת אוסנת?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
להתיש אותנו? הרי ממילא בסוף אתם - - -
מיקי לוי (כחול לבן)
כן. חד משמעית. כן, כן, כן, להתיש אתכם. להתיש אתכם.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אין תועלת בכלל באופוזיציה. מה התועלת באופוזיציה, מה התועלת בשרים? מה התועלת בהרחבת הממשלה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מבקש להתכנס לגבולות הדיון. הבנתי שהחלטתם שלא. אנא נמקו את ההסתייגויות. בבקשה, מי רוצה להקריא? מי רוצה להתחיל בהנמקה של ההסתייגויות? בבקשה מיקי.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מיקי, בוא נעשה חלוקה. אחרי ההסתייגויות שלך נעשה התייעצות סיעתית בכדי לעשות את החלוקה של כל אחד.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מראש נקבע, כמה מנמקים יהיו?
מיקי לוי (כחול לבן)
בואו נשים על השולחן. אנחנו נעשה הכול, וזה הכלי הפרלמנטרי שיש בידי. אוסנת, תביני, אין בידי יותר כלים. בשביל זה יש פיליבסטר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לשמחתנו.
מיקי לוי (כחול לבן)
בשביל זה הסתייגויות.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
יש את בג"ץ, אבל גם הם מבטלים אותנו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
גם בזה נטפל.
מיקי לוי (כחול לבן)
אין לאופוזיציה כלים, את צריכה להבין.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
גם בזה נטפל – כבר הגשת הצעה? כבר הגשת הצעה? או שאתה עובד על זה כבר?
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אין אופוזיציה. אין עוד ממשלה, איך יש אופוזיציה?
יעל גרמן (כחול לבן)
איך יש הצעת חוק אם אין ממשלה? אנחנו מסכימים אתך, אין ממשלה, ולא צריך להיות - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני אומר שוב, חברים, אם לא נתכנס לגבולות הדיון, אני אעבור לשלב שבו אני אצטרך לקרוא לסדר כל מי שיפריע לדיון, וככה זה יהיה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אדוני, ככה רצינו אתמול.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לכן אני שואל את מיקי, כמי שמרכז את העניין, כמה מנמקים יהיו?
מיקי לוי (כחול לבן)
אנחנו נחלק – אני 100, היא 100, הוא 100, היא 100.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כמה? במספר.
מיקי לוי (כחול לבן)
370 הסתייגויות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כמה מנמקים? שאלתי כמה מנמקים, לא כמה נימוקים.
עיסאווי פריג' (מרצ)
כל חברי הוועדה ינמקו. נחלק את זה בינינו. מה הבעיה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כמה מנמקים, עשרה?
עיסאווי פריג' (מרצ)
עשרה מנמקים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
עשרה. כל אחד מקבל חמש דקות לנמק.
עיסאווי פריג' (מרצ)
למה חמש דקות? לכל הסתייגות צריך שלוש דקות.
יעל גרמן (כחול לבן)
זה לא סביר, מיקי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זו ההחלטה. חברים, אתם מתחילים?
מיקי לוי (כחול לבן)
אתה מעקר מתוכן את הכלי הפרלמנטרי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי מתחיל? מי מתחיל? אתה מתחיל, מיקי לוי, עד השעה 22:50 אתה יכול לנמק.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא, לא, לא.
יעל גרמן (כחול לבן)
מיקי, היושב-ראש, זה לא סביר חמש דקות. לא די שהיו רק שלושה ימים להסתייגויות. הציבור נתן למעלה מ-128 הסתייגויות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני נותן לכם שעה שלמה לנמק את ההסתייגויות שלכם.
יעל גרמן (כחול לבן)
אנחנו חייבים לפחות רבע שעה כדי לנמק.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני נותן לכם שעה שלמה לנמק, תחלקו אותה איך שתרצו.
יעל גרמן (כחול לבן)
זה לא מספיק.
יואב סגלוביץ' (כחול לבן)
אני רוצה להגיד משהו לגבי לוחות הזמנים. אני שואל את היועץ המשפטי, אני רוצה את חוות דעתו. האם שעה שלמה לנמק הסתייגויות היא זמן סביר, בהתייחס לנוהג ולנוהל של הכנסת לאורך חייה? אם אי אפשר לקבל את התשובה עכשיו – אני חושב שצריך להתייעץ עם איל ינון. אני חושב שסדר הדיון שנקבע פה לא עומד בשום מבחן משפטי ובנוהג. אם אתה חושב אחרת ממני, והנוהג מאפשר את זה, אנא חווה את דעתך.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בבקשה, היועץ המשפטי.
גור בליי
כמובן שאתם מוזמנים לדבר בעניין הזה גם עם היועץ המשפטי לכנסת, אבל לפי חוות דעתי והניסיון – שוב, אין בדברים האלה כללים מדויקים, אם זה שתי דקות או שלוש דקות.
צבי האוזר (כחול לבן)
בהינתן שמדובר בתיקון חוקתי.
יואב סגלוביץ' (כחול לבן)
חוק יסוד - - -
גור בליי
לפי מה שנהג בכנסת הקודמת בשורה ארוכה של פיליבסטרים של הרבה מאוד הסתייגויות – הסתכלנו גם על מה ההיקף של התיקון. במקרה הזה אלו שני סעיפים שמדברים על ביטול שני סעיפים.
קריאה
אבל בחוק יסוד.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
חוק יסוד שמעולם לא היה במדינת ישראל.
קארין אלהרר (כחול לבן)
מה זה לא היה?
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
כי לא היה. לא הייתה ממשלה כזאת. לא הייתה. לא הייתה ממשלה של 18 חוץ, חוץ מהאזרח - - -
קריאה
מה לא היה? הוא בספר החוקים.
פנינה תמנו (כחול לבן)
הייתה ממשלה כזאת, תעשה שיעורי בית.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
לא היה. לא היה. היה שר אוצר אחד, איזה מחזאי, ואצלו בממשלה היו 22.
גור בליי
שוב, אני חושב שבהתחשב בעובדה שמדובר בתיקון קצר ופשוט יחסית, בהתחשב בעובדה שהיה דיון ארוך של קרוב לחמש שעות, ארבע וחצי שעות היום הבוקר, אז כשעה של הנמקה עומד, פחות או יותר, במה שהיה מקובל במקרים אחרים בוועדה בהנמקה של הסתייגויות מהסוג הזה. זו חוות דעתי. כמובן שיו"ר הוועדה רשאי לתת יותר, אבל אני לא חושב שלהגיד ששעה זה פגם.
פנינה תמנו (כחול לבן)
זה פוגע בזכות שלנו להתנהל כאופוזיציה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני רוצה לחדד את דבריך, אבל לא בהקשר המשפטי, ותיכף יואב ישמע את ההסתייגויות ויבין שאין בהן שום מהות ואין בהן שום תכלית, למעט אולי בודדות. רוב ההסתייגויות שבעיקר נועדו להצחיק את הקהל, לגרום לו להיות מבודר.
יואב סגלוביץ' (כחול לבן)
יכול להיות שאתה צודק, אבל זה כלי פרלמנטרי שנמצא בתקנון.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אין בעיה, אני נותן לכם להשתמש בו, אנחנו מתכנסים בשעה 22:30 בלילה ומקיימים דיון עד 01:00, ומחר ממשיכים עוד דיונים. תאמין לי שאתם מקבלים את כל מה שאתם צריכים לקבל כדי להיאבק בחוק הזה. אבל בסוף אתם צריכים להבין שיש גבולות גזרה.
יואב סגלוביץ' (כחול לבן)
אני אסביר מדוע שאלתי את השאלה. אני חושב שהטרמינולוגיה לא נכונה – אנחנו לא מקבלים, ואף אחד לא נותן. אלו הזכויות שמוקנות בתקנון.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתם תובעים אותן ומממשים אותן.
יואב סגלוביץ' (כחול לבן)
אנחנו מתווכחים כרגע אם הזכויות האלה מופרות או לא, ולכן חוות דעתו של היועץ המשפטי של הוועדה מקובלת, אם זה הנוהג בחוקי יסוד, מאחר ואין לי התנסות גדולה. אני לא משוכנע, כמו שאתה משוכנע, אבל בשעה כזו אני לא אתווכח אתך בשאלות משפטיות, בטח לא על הנוהגים של הכנסת, שבחוקי יסוד קודמים ניתנה שעה להסתייגויות. הסתייגויות, מטבע הדברים, הרבה פעמים כתובות כמו שהן כתובות כאן. אני מכיר את זה לא מידע אישי שהייתי פה, אלא מקריאה.
גור בליי
כמו שאמרתי, בסופו של דבר, אין לנו טבלה מדויקת. אני מדבר על פיליבסטרים, הסתייגויות, הצעות חוק שבהן היו הרבה מאוד הסתייגויות בכנסת הקודמת. זה נכון שלמיטב זיכרוני לא דובר בחוקי יסוד, דובר בחוקים רגילים.
יואב סגלוביץ' (כחול לבן)
לא דובר בחוקי יסוד.
גור בליי
אבל כן דובר, במקרים שאני זוכר, בחוקים מורכבים מאוד שלא מכילים רק שני סעיפים.
יואב סגלוביץ' (כחול לבן)
יש הבדל משמעותי. תרשו לי שנייה. אני שואל שאלה משפטית, אני לא מתכוון לשאלות האחרות. אנחנו מדברים פה על חוק יסוד. אין תקדים שאני זוכר מקריאה – לא הייתי פה, אתם צודקים – בחוק יסוד. ושמענו דיון ארוך בבוקר שאכן אין בעיה חוקתית ואפשר לקיים אותו, אבל עם הרבה צפרדעים בגרון במובן הזה שיש פה אי-נוחות מסוימת.
גור בליי
אני התייחסתי לכך.
יואב סגלוביץ' (כחול לבן)
במצב של אי נוחות מסוימת, אני אומר כחבר כנסת, לא כיועץ משפטי של הוועדה, שאני חושב שבחוק יסוד אי-אפשר לעשות את ההשוואה בלוחות הזמנים של הסתייגויות אל מול הנושא הזה. לכן ביקשתי את בדיקתך. אם אתה אומר לי שזה בסדר, אני סומך עליך. אני רק שם סימן שאלה כי אני חושב שהשאלה הזאת לא נשאלה, והעניין של שעה בלבד בהסתייגות הוא איננו נכון.
גור בליי
להנמקה, לא להצבעה.
יואב סגלוביץ' (כחול לבן)
אני מדבר על ההנמקה. ההנמקה צריכה להיות כזו – ויש פה דברים, ואפשר לחייך על זה, אבל זה הכלי הפרלמנטרי שנמצא.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ואנחנו מאפשרים אותו.
יואב סגלוביץ' (כחול לבן)
אם אתם רוצים להוריד אותו מהתקנון, אפשר לבטל אותו. כל זמן שהוא קיים, צריך להתנהג אליו לא כאות מתה, אלא כדבר בעל משמעות לסיעת אופוזיציה שזה הכלי היחיד שלה כרגע להילחם בצורה הכי טובה ומקצועית שניתן בגבולות התקנון.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אנחנו מאפשרים את זה. יש לכם אפשרות לנמק את ההסתייגויות - -
קארין אלהרר (כחול לבן)
לא בשעה.
יואב סגלוביץ' (כחול לבן)
אני דיברתי על השעה, אני ביקשתי את חוות הדעת על השעה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
- - במשך שעה תמימה, ומעבר לזה גם נצביע על כל ההסתייגויות.
יואב סגלוביץ' (כחול לבן)
חשוב לי שיירשם נושא השעה.
גור בליי
אני אוסיף הערה. חבר הכנסת סגלוביץ' מעלה נקודה חשובה וסוגיה חשובה, אני לא מזלזל בה בכלל. אני התייחסתי אליה גם בבוקר לגבי ההליך המזורז וההסתייגויות שיש לי בעצמי מההליך המזורז, גם אם אמרתי שזה לא מקים פגם, בהחלט לא רצוי לעשות את זה. אני כן חושב שבנסיבות האלה יש יותר משמעות לחלק של הדיון המהותי שיהיה רציני וממושך, והוא נובע מזה שמדובר בחוק יסוד.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הוא היה. היה נמשך היום חמש שעות.
גור בליי
לעומת זאת, כאשר מדובר בהסתייגויות האלה, שהן ברובן הסתייגויות שאין בהן הערות ספציפיות, תיקונים ספציפיים, אלא הן כלי פרלמנטרי – אני לא מזלזל בכך, אבל אני לא בטוח שהעובדה שזה חוק יסוד משליכה על הדבר הזה.
יואב סגלוביץ' (כחול לבן)
אני מסכים שאם מחר יהיה דיון בוועדת הכנסת ויוחלט לעשות שינוי בתקנון ולהגיד שהכלי הזה הוא לא הגיוני וצריך לשנות אותו, וואלה, זה הדיון. אנחנו לא בדיון הזה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אנחנו אולי נעשה את זה, אבל רק אחרי פסקת ההתגברות, לא לפני.
יואב סגלוביץ' (כחול לבן)
אנחנו בדיון על שינוי, ואני מדבר רק על דבר אחד, זאת השאלה היחידה: האם שעה מספיקה בנסיבות האלה? אני חושב אחרת. אדוני יגיד ששעה זה הזמן, ויושב-ראש הוועדה צודק, אני מוריד את הכובע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חבר הכנסת סגלוביץ', נשמעת היטב.
גור בליי
שוב אני אומר, בתקנון אין גבולות ברמה הזאת, ולכן בסופו של דבר זה עניין של הערכה שמבוסס על נוהג במקרים אחרים, וההערכה שלנו היא שזה סביר.
יואב סגלוביץ' (כחול לבן)
אני מציע שזה יעמוד בכל מבחן משפטי כפי שאתה מבין אותו.
גור בליי
ההערכה שלנו היא שזה סביר בהינתן הנסיבות והעבר. זו עמדתנו.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
מיקי, יש מליאה. אולי במליאה הם ינמקו את כל ההסתייגויות האלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נכון, המליאה תהיה ארוכה מאוד. נכון.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
נכון. אז אולי תעשו את ההסתייגויות במליאה.
יואב סגלוביץ' (כחול לבן)
בחוקי יסוד דומים דנו ככה?
גור בליי
בחוקים רגילים.
יעל גרמן (כחול לבן)
אנחנו נעשה גם במליאה. ודאי שנעשה גם במליאה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
גם וגם וגם?
יעל גרמן (כחול לבן)
ודאי שנעשה גם במליאה.
גור בליי
סליחה, האמת היא שהיה לנו גם חוק יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי. כולל הפיליבסטרים שנגעו לנושא של חוק הלאום.
קארין אלהרר (כחול לבן)
סליחה, כמה דיונים היו - - -
גור בליי
אנחנו מדברים על הנמקות של הסתייגויות ספציפיות.
יואב סגלוביץ' (כחול לבן)
אני שאלתי רק על לוח הזמנים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתה אומר שזה היה התקדים.
יואב סגלוביץ' (כחול לבן)
רק השעה. אני מדבר על הסבירות של השעה. אני אומר כדי שזה יירשם, סבירות של שעה בנסיבות האלה בושה לטעמי.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אני מפנה את היועץ המשפטי של הוועדה לסעיף 90 לתקנון הכנסת, שמדבר על כך שזכותו של כל מסתייג לנמק את הסתייגותו בתוך חמש דקות לכל הסתייגות.
גור בליי
זה במליאה.
אסף פרידמן
זה במליאה.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
זה במליאה. אז אני אומר, אם במליאה נותנים חמש דקות לכל הסתייגות, אז למה בוועדה, אדוני היועץ המשפטי לוועדה, שזה מה שחשוב, אנחנו ננסה לשכנע. המליאה קבעה חמש דקות לכל הסתייגויות, ולכן יש לנו לפעמים שבוע, לפעמים שבועיים ולפעמים שלושה שבועות, ואז אתם משתמשים בסמכות שלכם לפי סעיף 98.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אוסאמה, יש לכם את המליאה, תנמקו במליאה.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אבל במליאה לא מנמקים.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
ההיפך, במליאה אתה יכול לנמק - - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
אוסנת, מילא לעשות מחטף - - - על חשבון הציבור, פה המקום לתת לנו.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
ההיפך, מה שהוא אומר זה שבמליאה אתם יכולים לנמק גם חמש דקות.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אדוני היושב-ראש, היועץ המשפטי, אני מבקש את חוות דעתך.
גור בליי
שוב אני אתייחס.
יעל גרמן (כחול לבן)
אוסנת, אולי את תשתכנעי כאן ולא תצביעי בעד. אולי.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
לכן אני אומר, הדיון בוועדה הוא יותר חשוב מהמליאה כי בו אנחנו ננסה - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה, חבר הכנסת סעדי. שמענו, עכשיו יענה הייעוץ המשפטי, ומשם אני עובר להנמקות.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
השאלה אם היועץ המשפטי יכול לאשר את זה.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
מיקי, אבל אתה רוצה חמש דקות ל-300 הסתייגויות. זה בכלל לא סביר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתה הגשת את כל ה-300?
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אנחנו הגשנו, כולנו הצטרפנו. כולנו הצטרפנו.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
תתחילו לנמק, חצי שעה אנחנו רק מברברים.
גור בליי
שוב, ההתייחסות להנמקה בוועדה היא שונה מהמליאה, גם במקרי עבר.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אוסנת, מה קרה לך?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
שיתחילו לנמק.
גור בליי
היחס הוא מאוד שונה בדבר הזה. אגב, בהמשך לדיון שלנו, מה שקודם אישרתי לחבר הכנסת סגלוביץ', דוגמה נוספת, למעשה התיקון הקודם של חוק היסוד הזה, לכל הדיון, כולל הדיון שהיה לנו בבוקר, זאת אומרת, הדיון העקרוני, וההצבעה על ההסתייגויות שם, אני חושב שהיה משהו כמו חמש או שש שעות להנמקה, דיון כולל. זאת אומרת - - - קצר יחסית.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
היה כבר דיון והוא לא מספיק לדיון הזה?
עיסאווי פריג' (מרצ)
מיקי לוי, תבקש התייעצות סיעתית עכשיו כדי שנתארגן.
קריאה
זה לפני ההצבעה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא, לא, לא, אפשר עכשיו, תוך כדי הסתייגות. שנתארגן בנימוקי ההסתייגות.
יעל גרמן (כחול לבן)
מי אומר מה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אתם רוצים עכשיו התייעצות סיעתית?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בבקשה, חמש דקות התייעצות סיעתית. בשעה 23:00 בדיוק מתחילים בהנמקות. מי ביקש?
אסף פרידמן
עיסאווי פריג'.


(הישיבה נפסקה בשעה 22:55 ונתחדשה בשעה 23:00.)
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מחדש את הדיון. אני מבקש להתחיל את ההנמקות. את רוצה להתחיל, חברת הכנסת גרמן?
יעל גרמן (כחול לבן)
לא, יש לי בקשה. אני רוצה לומר כמה מילים לפני ההנמקות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אנחנו התחלנו את ההנמקות.
יעל גרמן (כחול לבן)
אוקיי. רק רגע, אני בכל זאת רוצה, אני לא אמרתי קודם. אני מבינה שאומרים שיש נוהל ויש נוהג וכולי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אנחנו מתחילים את ההנמקות.
יעל גרמן (כחול לבן)
אני אומרת רק משפט אחד, אני לא מאריכה בדברים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
גברתי, אנחנו סיכמנו דברים, מבחינתנו לפחות.
יעל גרמן (כחול לבן)
למה אנחנו מבקשים את ההנמקות ולמה אנחנו אומרים ששעה לא מספיקה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אם תצמצמו את כמות ההסתייגויות, אולי נסכים.
יעל גרמן (כחול לבן)
לא, אני אומר לך ככה - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אנחנו מתחילים את ההנמקות, נגמר. חבר הכנסת מיקי לוי, אתה מתחיל?
מיקי לוי (כחול לבן)
אי יכול להציע משהו? 25 דקות לכל - - -
יעל גרמן (כחול לבן)
רק רגע. מיקי, אני באמצע. אני רוצה לנסות להסביר לך. הרי מה קורה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני לא בר שכנוע.
יעל גרמן (כחול לבן)
אתם יוצאים מתוך הנחה שאנחנו מדברים ואתם לא מקשיבים והשיירה ממשיכה. אנחנו יוצאים מתוך הנחה שבהנמקות שלנו אולי נצליח להכניס הסתייגות.
קארין אלהרר (כחול לבן)
יעל, הוא לא מקשיב, הוא בטלפון. חכי שיקשיב לך. יש לך זמן ספייר?
יעל גרמן (כחול לבן)
מיקי, אנחנו יוצאים מתוך הנחה שיכול להיות שבאחת ההנמקות, באחת ההסתייגויות, לא בהסתייגויות המינוריות, בהסתייגויות המז'וריות, אולי תשתכנע, אולי תסכים לשנות, אולי תקבל.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני בספק. אני בספק.
יעל גרמן (כחול לבן)
זאת הדמוקרטיה. הרי מה אנחנו מנסים לעשות? אנחנו מנסים לשכנע אותך שבהסתייגויות יש היגיון.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני אפשר לך חמש דקות תמימות, שעה תמימה לנסות ולשכנע אותנו. אם לא תצליחו בשעה הזו, להערכתי לא תצליחו גם בעוד עשר שעות.
יעל גרמן (כחול לבן)
כשיש לי חמש דקות אני לא יכולה לנסות לשכנע אותך.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מבחינתי ההנמקות מתחילות. מיקי לוי, חמש דקות לרשותך, אלא אם כן אתה רוצה לקחת דקות של אחרים, זה בסדר.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אבל למה חמש דקות?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
שעה. תהיה שעה לכולם, תחלקו את זה ביניכם.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
מי אמר? לפי מה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני אמרתי. מעכשיו אני אהיה קצת יותר סטריקט. מיקי לוי, חמש הדקות שלך התחילו, כל דקה שאתה לא מנמק, אתה מפסיד מהזמן שלך.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אתה רוצה שאנחנו ננמק 300 הסתייגויות בחמש דקות?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כן.
גור בליי
דובר על שעה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
שעה לכולם.
יעל גרמן (כחול לבן)
אנחנו חושבים שנגזלת מאתנו הזכות לנסות ולשכנע אתכם.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אם אני אזהה שהאופוזיציה לא מתכוונת לנמק את ההסתייגויות שלהם, אני אעבור להצבעות.
יעל גרמן (כחול לבן)
להיפך, אנחנו רוצים לנמק, אנחנו רק רוצים את ההזדמנות לשכנע את חברי הוועדה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
הוא לא רוצה לשמוע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני נותן לכם את האפשרות, תממשו אותה. תממשו את זכותכם.
יעל גרמן (כחול לבן)
אני מאמינה שאני יכולה לשכנע, אבל אני לא יכולה לשכנע בחמש דקות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז אני מציע לך להתחיל לנסות ולנמק. יש לכם את יומכם, לא תשתמשו ביומכם, הווה אומר שאפשר יהיה להתקדם להצבעות.
יעל גרמן (כחול לבן)
אני לא יכולה בחמש דקות. - - - להתחיל אפילו. כל כך הרבה נימוקים לומר.
צבי האוזר (כחול לבן)
יום ולילה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יש לכם את לילכם. הזמן התחיל.
מיקי לוי (כחול לבן)
אני רוצה גם את היועץ המשפטי. אם לצורך העניין ההנמקות לא יהיו טובות ואנחנו נצטרך ללכת לבג"ץ עוד פעם על פרוצדורה כמו דירה שלישית, לא על חוקיות – חוקיות, שמענו את המשנה ליועץ המשפטי לממשלה שאמר: אין בעיה משפטית, אבל כל אחד מריח את הריח שהוא רוצה, ואני אמרתי: כשר אבל מסריח. אני רוצה לכולנו לעשות אזהרה כזו גדולה, שאם הפרוצדורה כאן לא תהיה פרוצדורה נאותה כמו שהיה בדירה שלישית, והאופוזיציה יצטרכו לקפל את עצמם וללכת כי אתם דורסים אותנו, אנחנו נלך לבג"ץ כדי לטעון לגבי הפרוצדורה. כדאי שתיקחו את זה בחשבון. אתם דורסים אותנו. כן, כי הייעוץ המשפטי אומר: לא, שעה. אז אם הפרוצדורה היא - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז שוב פעם יש לכם טענות לייעוץ המשפטי.
מיקי לוי (כחול לבן)
לא, גור - - -
גור בליי
אנחנו לא אומרים שזה שעה. אנחנו לא אומרים - - -
מיקי לוי (כחול לבן)
- - - של חמש דקות.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
בהחלט, יש לנו טענות. מיקי, יש לנו טענות. בהחלט יש לנו טענות. אני מצטרף ואני תומך בדברים שאמר מיקי לוי. אנחנו הזהרנו אתכם בוועדת הכספים, כשהבאתם את החוק למיסוי דירה שלישית, ורציתם באופן דורסני, באופן כוחני, לעשות את זה בלי הליך ראוי, בלי פרוצדורה מתאימה, ואנחנו הזהרנו ואמרנו שאנחנו לא נשתף פעולה - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מתוך דאגה הזהרתם. מתוך דאגה לחוק.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
- - ויצאנו, ואתה שמחת על זה שיצאנו כי אחרי זה נפסל החוק הזה. אנחנו הלכנו לבג"ץ - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נכון, האמת היא שאני בירכתי על פסילת החוק ההוא.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
חלק היו מרוצים מזה בקואליציה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני בירכתי על פסילת החוק ההוא. אני לא יודע אם במקרה או שלא במקרה, יצא גם שאני ניהלתי את הדיון שנפסל. זה גפני. אני כן רציתי שהוא ייפסל, ולכן לא השקעתי בדיון כל כך כמו שאני משקיע היום למשל.
מיקי לוי (כחול לבן)
מיקי, אני מציע שתיתן לכל חבר כנסת מהאופוזיציה - - -
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
לכן אני אומר, מיקי, ואני פונה ליועץ המשפטי - - -
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
מיקי, קודם פסקת ההתגברות ואחר כך ההסתייגויות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נראה לי שצריך להיות כבר עכשיו, לפני הקמת הממשלה.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
בדיוק. פסקת התגברות קודם.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
מיקי, יש פרוצדורה, יש תקנון, יש הליך ראוי. אל תדרסו את הכול.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הזמן של ההסתייגויות שלכם. הזמן של ההסתייגויות שלכם.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אני אחד האזרחים שלילדים שלו לא היה בית ספר כשאתם הייתם בשלטון. מסריח היה לילדים שלי בבית הספר כשאתם הייתם בשלטון.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אתם מבקשים לבטל חוק-יסוד, אי אפשר לנמק בתוך חמש דקות, עם כל הכבוד. אי אפשר.
פנינה תמנו (כחול לבן)
מיקי, ברגע שאנחנו מנמקים, הזמן הראוי כדי לנמק את ההסתייגויות שלנו – אתה פוגע בציבורים שלמים בחברה הישראלית.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
ממשלת האזרח המודאג – הממשלה הכי לא רלוונטית במדינת ישראל. ממשלת האזרח המודאג – הממשלה הכי לא רלוונטית, של הפוץ ההוא, בלי סיגרים - - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
הנוהג, עם כל הכבוד, הרבה תלוי ביושב-ראש. הנוהג תלוי הרבה ביושב-ראש, ואני חושבת שראוי שתיתן לנו את הזמן הנדרש. אם לא, אתה לוקח אותנו לבג"ץ.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
עכשיו לא להפריע לי. אני מבקש מהקלדנית שתדגיש בבולד את מה שאני רוצה להגיד עכשיו, כי בית המשפט העליון יקרא את זה. בית המשפט העליון הוא גוף מאוד מאוד חכם ומאוד מאוד נבון, והוא יודע לזהות מתי חברי האופוזיציה פועלים שלא בתום לב ומתי הם פועלים בתום לב. מה שחברי האופוזיציה מנסים לעשות פה היום הן פעולות שלא בתום לב.
יעל גרמן (כחול לבן)
אני מוחה, זה לא נכון. אני רוצה מאוד לנמק את כל הדברים שיש לי. אני לא יכולה לעשות את זה בחמש דקות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אל תפריעי. אני הפרעתי לך בדבריך? לא. הם פועלים שלא בתום לב. למה הם פועלים שלא בתום לב? אני מבקש לא להפריע לי.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
יעל, תני לו לדבר ואנחנו נשיב לו. אמרת בבולד, אנחנו גם רוצים שבפרוטוקול – שהשופטים יקראו גם, לא רק מה שאתה אומר, אלא מה שאנחנו אומרים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חבר הכנסת אוסאמה סעדי, לא הפרעתי לך. למה לא פועלים בתום לב? מעלעול בהסתייגויות שהופנו אלינו ורוצים להעלות אנחנו למדים שמדובר בלא יותר מהסתייגויות קנטרניות, קיקיוניות ולא משמעותיות, למעט בודדות שיש בהן ממש.
יעל גרמן (כחול לבן)
תיתן לנו לנמק, אז תשמע. הנימוקים שלנו הם רציניים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לכן אני מציע לחברי הוועדה לנמק הסתייגויות מהותיות, שיש בהן גם ערך ציבורי, ולא לנמק הסתייגויות סרק שרק נועדו להשפיל את הממשלה, או לפגוע בראש הממשלה, או לפגוע במי מחבריה. לכן אני קורא לכם עכשיו להיות רציניים - -
יעל גרמן (כחול לבן)
הכוונה היא לנמק בצורה רצינית.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
- - לקיים דיון רציני ולנמק בצורה רצינית הסתייגויות רציניות. אם תעשו את זה, אני אתן לכם לדבר ככל שתרצו. אם תנסו לנמק הסתייגויות שיש בהן לא יותר מניסיון השפלה, או ניסיון הכפשה או סוג הלצה, אני לא אשתף פעולה בעניין הזה. לכן אני אומר כך: לפי ספר ההסתייגויות שאני ראיתי ואני קראתי את חלקן – אני מניח שיהיו עוד כמה – שהן באמת הסתייגויות רציניות ומהותיות, אתם לא צריכים יותר משעה. לכן אני סבור שהשעה שהוענקה לכם היא יותר ממה שאתם זקוקים לו כדי לנמק את ההסתייגויות המשמעויות והרציניות שהגשתם. כל ההסתייגויות הלוא רציניות, הקנטרניות, שהן בבדיחות הדעת, אין להן מקום כי זה ביזוי הכנסת, זה ביזוי הוועדה וזה ביזוי הציבור. ואם אתם תעתרו על העניין הזה לבית המשפט העליון, אתם גם תבזו באיזושהי צורה את בית המשפט העליון.
מיקי לוי (כחול לבן)
כל ההסתייגויות שלנו רציניות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מיקי, החוק הוא הביזוי. החוק הוא הביזוי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ולכן אני מעכשיו אומר, חברים, אני אתן לכל אחד אפשרות לנמק – ירצה לנמק, ינמק, לא ירצה, זו זכותו, אני את האפשרות נתתי, ומכאן אני אעבור הלאה.
יעל גרמן (כחול לבן)
ואתה אומר שאם הנימוק לעניין, אתה נותן יותר מחמש דקות.
מיקי לוי (כחול לבן)
אני מציע לך פשרה: לתת סדר גודל של בין 15 ל-20 דקות לכל חבר כנסת שנמצא פה כרגע בוועדה.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אחלה פשרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מודיע לך, תשובתי: יש לכם שעה כוללת, לכל חברי האופוזיציה, שמתוכה כבר עשר דקות נגמרו, ולכן אני מבקש להתחיל בנימוקים.
מיקי לוי (כחול לבן)
אתה עושה צחוק? אנחנו לא מוכנים. מיקי, אתה עושה צחוק מהוועדה. אני אומר לך, אתה רומס את המערכת. אתה רומס ברגל גסה את כל מה שמגיע מבחינת התקנון לחברי הכנסת. אני אומר לך - - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
מיקי זוהר, אנחנו בדמוקרטיה. להזכיר לך, בדמוקרטיה יש גם אופוזיציה, ויש דברים שאתה לא צריך לרמוס.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
האם אתם מוכנים להתחיל בנימוקים? האם אתם מוכנים להתחיל?
מיקי לוי (כחול לבן)
אני מבקש לתת לכל חבר כנסת 20 דקות. ממילא אתה הולך מחר ל-09:00 בבוקר. 20 דקות לנמק כדי שלפחות בפרוטוקול יהיה כתוב שהגענו לפשרה. לא תרצה את זה, זה בסדר, נבחן את דרכנו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תבחנו את דרככם. התשובה היא לא. שעה לנימוק. מי רוצה להתחיל לנמק?
מיקי לוי (כחול לבן)
אנחנו רוצים את זכות השתיקה כרגע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, זה לא עובד. זה לא מקובל, זה ביזוי הכנסת.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מיקי, אנחנו לא מסכימים על הסיכום שמוצע. הסיכום שמוצע, שעה, אתה מבזה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתם רוצים לבזות את הכנסת ואני לא אאפשר.
מיקי לוי (כחול לבן)
אנחנו לא רוצים לבזות, זה אתה. אתה. אתה משנה את כל הפרוצדורות, את כל מה שהיה נהוג פה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני לא אאפשר את זה. אני לא אאפשר את זה. אני לא אאפשר את זה. אני פועל על פי מה שהיה פה בוועדת חוקה פעמים רבות גם בחוקי יסוד.
עיסאווי פריג' (מרצ)
השתתפנו גם בוועדות אחרות, בוועדת הכספים, קיבלנו, נימקנו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מבקש מכם להתחיל לנמק. אני חוזר ואומר לפרוטוקול, אני מבקש מכם ומפציר בכם פעם נוספת – התחילו בנימוקים שלכם להסתייגויות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא בתנאים שאתה הצבת. לא בתנאים, שעה לא מקובל עלינו.
יעל גרמן (כחול לבן)
אנחנו מוכנים לנמק, אבל לא בהגבלה של חמש דקות.
מיקי לוי (כחול לבן)
זו בושה, גם לייעוץ המשפטי וגם לך, שאתם מתייחסים אלינו בצורה הזאת. אתם רומסים אותנו ברגל גסה. אתה יודע, הגלגל מסתובב. נימוק של שעה, אפילו בבית משפט אתה לא יכול לעשות את זה. זה לרמוס את כבודנו כחברי כנסת, ואתם נותנים לו גיבוי. אתה נותן לו גיבוי.
פנינה תמנו (כחול לבן)
לא נקבל את התנאים הדרקוניים שלך.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתם מאבדים מזמנכם לנמק כי אתם לא מבצעים את מה שאני – ואני מבקש שזה יירשם בפרוטוקול: אתם לא מבצעים את מה שאני, יושב-ראש הוועדה, מציע לכם ומאפשר לכם, אתם מסרבים לממש את זה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אדוני, לא נקבל את התנאים הדרקוניים שלך ואת הפגיעה בדמוקרטיה.
מיקי לוי (כחול לבן)
זו בושה וחרפה, שהייעוץ המשפטי של הכנסת – ואני לא פוגע בך ברמה אישית – לא מגן על המיעוט. הרוב רומס אותנו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חבר הכנסת מיקי לוי, אני מבקש ממך להירגע, כי אחרת אני אצטרך לקרוא אותך לסדר.
מיקי לוי (כחול לבן)
מיקי, הרוב רומס אותנו. תגיד לי, שעה זה אפשרי?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מיקי לוי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
מיקי לוי (כחול לבן)
שעה זה אפשרי?
פנינה תמנו (כחול לבן)
מיקי, אתם עושים פה מחטף על חוק.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מיקי לוי, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.
מיקי לוי (כחול לבן)
אתם רומסים אותנו.
פנינה תמנו (כחול לבן)
לכל הפחות תקשיבו לכל - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מיקי לוי, נא לצאת מהאולם.
מיקי לוי (כחול לבן)
אני לא יוצא, ואל תבלבל את המוח.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
להוציא את מיקי לוי מהאולם.
מיקי לוי (כחול לבן)
לא רוצה לצאת. תפסיק את זה, אני לא יוצא.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
צא מהאולם.
מיקי לוי (כחול לבן)
אני לא יוצא.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
צא מהאולם. צא מהאולם. צא מהאולם.
מיקי לוי (כחול לבן)
אל תיגע בי. אני רוצה לראות שאתם תיגעו בי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
צא מהאולם.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אם אתה מוציא אותו, כולנו נצא.
מיקי לוי (כחול לבן)
<< דובר >

אתם חבורה של - - -
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אם אתה מוציא אותו, אנחנו יוצאים.
עיסאווי פריג' (מרצ)
כולם לצאת. כולם לצאת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
צא מהאולם.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אם אתה מוציא אותו, אנחנו יוצאים.
מיקי לוי (כחול לבן)
לא רוצה לצאת.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אם אתה מוציא אותו, כולנו נצא. כולם לצאת.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אם אתה מוציא אותו, אנחנו יוצאים.
מיקי לוי (כחול לבן)
אתם - - - אתה - - - לא רוצה לצאת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
צא מהאולם. צא מהאולם. חבר הכנסת עיסאווי פריג', אני קורא אותך לסדר.
מיקי לוי (כחול לבן)
לא רוצה לצאת. לא רוצה לצאת.
עיסאווי פריג' (מרצ)
חברים, שכולנו נצא.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מבקש ממך להירגע, מכולם להירגע.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אז תוציא את כולנו.
מיקי לוי (כחול לבן)
לא רוצה לצאת. בושה איך שאתה מנהל. אתה לא ראוי, בושה. אתה וכל היועצים שלך.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
צא החוצה מיקי לוי. צא החוצה מהדיון. צא החוצה מהדיון.
מיקי לוי (כחול לבן)
אתה וכל היועצים שלך. תתבייש.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
צא החוצה מהדיון.
פנינה תמנו (כחול לבן)
על מה אתה מוציא אותו?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נא להוציא אותו מהדיון.
מיקי לוי (כחול לבן)
תתבייש. תתבייש.
עיסאווי פריג' (מרצ)
כולם צריכים לצאת מהדיון.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אתה רומס את הזכות שלנו - - - את ההסתייגויות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
כולנו צריכים לצאת.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אנחנו נעשה אותו דבר כמו בוועדת - - - אנחנו נעשה אותו דבר. נעשה אותו דבר.
עיסאווי פריג' (מרצ)
כולנו צריכים לצאת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חבר הכנסת עיסאווי פריג', נא להירגע, אחרת אני אקרא אותך לסדר. נא להירגע.
עיסאווי פריג' (מרצ)
שאלה. אל תאיים עליי, אני מבקש, זאת לא שיטה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נא להירגע. נא להירגע.
עיסאווי פריג' (מרצ)
שני סעיפים – איפה היועץ המשפטי? אני רואה חוק של שתי שורות, תראה דף שלם של הסברים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נא להירגע. נא להירגע. נא להירגע. חבר הכנסת מיקי לוי, אתה מפר את תקנון הכנסת ברגע זה ממש. אתה חושף את עצמך לתלונה לוועדת האתיקה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
חבר הכנסת זוהר, אתם מפרים את התקנון. אתם מפרים הזכויות שלנו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
על מה? אתה לא מתבייש? אתה לא יודע להתמודד איתי?
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
מה אתה מאיים עליו?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כתוב בצורה ברורה שאתה צריך לצאת מהאולם. תקנון הכנסת קובע שאתה צריך לצאת מהאולם, ואתה מפר את התקנון, אתה חשוף לתלונה בוועדת האתיקה.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אתה מפר את התקנון ברגל גסה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אתה מפר את תקנון הכנסת, על מה אתה מוציא אותו? אנחנו הולכים להתלונן נגדך בוועדת האתיקה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נא לצאת מהאולם.
מיקי לוי (כחול לבן)
- - - אסור לכם, חבורה - - - תתביישו לכם, אתם - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה, נא להירגע.
מיקי לוי (כחול לבן)
- - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
אנחנו נלך כולנו יחד, כי אין לנו מה להישאר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מבקש מכם להירגע.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני מבקש מכל חברי האופוזיציה לצאת. אנחנו לא נקיים דיון בצורה הזו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מבקש מכם להירגע, אחרת אתם תצאו מן האולם.
א פנינה תמנו (כחול לבן)
אנחנו לא נישאר אם מיקי יוצא.
עיסאווי פריג' (מרצ)
כולנו נצא. אתה רוצה - - -
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
- - - אתה פוגע בדמוקרטיה הישראלית, ואתה מבזה את הכנסת - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני עכשיו עובר לנימוקים. מי שרוצה לנמק את ההסתייגויות, מוזמן, בבקשה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
- - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
- - -
מיקי לוי (כחול לבן)
היועץ המשפטי, נתתם לו גב, תתביישו לכם.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מבקש לצאת מהאולם. אתה תוקף באלימות. חבר הכנסת מיקי לוי, אני מבקש אותך להירגע. אתה נוהג באלימות. אתה נוהג באלימות, אני מבקש ממך להירגע.
מיקי לוי (כחול לבן)
תתבייש לך, תת רמה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתה נוהג באלימות, זה לא מתאים לך, אתה איש משטרה לשעבר.
עיסאווי פריג' (מרצ)
בשביל שני סעיפים, דף הסבר שלם. תסתכל כמה. תסתכל כמה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
עיסאווי פריג', אתה מוכן לשבת, או שאתה רוצה לצאת החוצה? זה לשיקולך. זה לשיקולך.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא, לא לפי התנאים שאתה מציב. אתה משתיק אותנו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה לשיקולך. נא להירגע.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה משתיק אותנו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חבר הכנסת עבאס מנסור נותר בדיון. האם אתה מעוניין לנמק את ההסתייגויות?
מנסור עבאס (רע"ם-בל"ד)
יש לי שאלה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
ד"ר מנסור, תצטרף לאופוזיציה. תצטרף לאופוזיציה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
האם אתה מוכן לנמק את ההסתייגויות?
קריאה
אולי הוא שוקל לעבור לקואליציה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
הוא רוצה להיות בקואליציה, תיתן לו, פריג'.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא להפריע. נא לסגור את הדלת. נא לסגור את הדלת, לא להפריע. בבקשה.
מנסור עבאס (רע"ם-בל"ד)
יש לי הצעה. הצעת החוק המוגשת לא מקובלת על האופוזיציה, וגם לא עלינו. אתם דורשים לבטל את ההגבלה במספר השרים וסגני שרים. האם אתם מוכנים להגיע לפשרה, למשל לדון על מספר מסוים של שרים וסגני שרים מעבר ל-18?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לצערי, התשובה היא לא, אנחנו לא יכולים. החוק צריך להיות מובא כפי שהוא הובא ללא שינוי.
שלמה קרעי (הליכוד)
יש פה עוד מישהו שיכול לנמק, אדוני היושב-ראש.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי שרוצה לנמק, מוזמן.
מנסור עבאס (רע"ם-בל"ד)
אז אין טעם לדון.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אדוני, אתה מוזמן - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אז למה משכתם את זה כמה ימים?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חברת הכנסת מארק, שנייה. אתה מוזמן לנמק את הרביזיות, עבאס מנסור. זוהי זכותך הלגיטימית, ואני מאפשר לך. אם תרצה, אשמח מאוד לשמוע את הנימוקים שלך.
מנסור עבאס (רע"ם-בל"ד)
בסדר, אני אגיד את המשפט האחרון שלי. אם אתה מגיש חוק, ומההתחלה אתה לא מוכן לזוז צעד אחד קדימה, מה המשמעות של נימוק הסתייגויות?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לפעמים אני שואל את עצמי את אותה שאלה, אבל זה חלק מהכלים הפרלמנטריים שיש לאופוזיציה, לנסות לנגח את הקואליציה, ואתם רשאים להשתמש בהם. לכן אני כאן, כדי שתשתמשו בהם. אבל אם תחליטו שלא להשתמש בהם, זו גם זכותכם.
מנסור עבאס (רע"ם-בל"ד)
אתם חושבים על מספר מסוים של שרים. אנחנו חושבים על מספר אחר. האם אנחנו יכולים לנהל דיון ענייני ולהגיע לפשרה מסוימת?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
היה דיון ענייני היום, ידידי, אתה הוזמנת אליו. החל מהשעה 11:00 עד השעה 15:30 בצהריים היה דיון ענייני ומעמיק. בסופו של דבר הגענו להחלטה שאנחנו לא עושים שום שינוי בחוק, ועכשיו אנחנו מתכנסים פה כדי לשמוע נימוקים להסתייגויות וכדי להצביע על ההסתייגויות.
מנסור עבאס (רע"ם-בל"ד)
אבל זה תהליך, מיקי. מיקי, זה תהליך, זה עדיין לא הסתיים. אתה מההתחלה אומר: אני לא זז צעד אחד קדימה. מה התועלת בדיון?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ידידי, אנחנו הבהרנו את זה. ידידי, אני מתנצל, אבל אני לא יכול לקבל את בקשתך, ולכן אדוני מתבקש לנמק את ההסתייגויות כי יש לו את הזכות.
מנסור עבאס (רע"ם-בל"ד)
אין משמעות לנימוק עכשיו, מיקי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יש לו משמעות.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אולי תצליח בהסתייגות אחת לשכנע? הסתייגות אפשר. הוא אומר לך שהוא לא יכול לשנות את המספר, אבל - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אתה לא מאמין ביכולות שלך. אולי אם תשכנע טוב, יש סיכוי שתשכנע.
ה יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אני אגיד לך את האמת, הסיבה היחידה שאני תומך בחוק, הממשלה היחידה שאני זוכר שלא הייתה ככה, זו הייתה ממשלת ברק, אני מפחד מזה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חבר הכנסת האוזר רוצה לנמק הסתייגויות? חבר הכנסת האוזר רוצה לנמק הסתייגויות?
צבי האוזר (כחול לבן)
אין טעם לעשות את זה במחצית הדברים. אתה רוצה לעבור להצבעה? תעבור להצבעה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אדוני לא רוצה לנמק את ההסתייגויות?
צבי האוזר (כחול לבן)
לא, לא, אין טעם.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני חושב שבהתאם לתקנון הכנסת, במידה ואין נימוק להסתייגויות והמסתייגים לא נמצאים כאן, אזי ההסתייגויות נופלות. האם אני צודק, אדוני היועץ המשפטי?
גור בליי
לא, צריך להצביע עליהן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני צריך להצביע? בואו נעבור להצבעה על ההסתייגויות. אתם יודעים מה? למען הסר ספק, וגם לפרוטוקול, אני נותן עוד עשר דקות תמימות המתנה, שאולי חברי האופוזיציה ישתכנעו לחזור ולנמק את ההסתייגויות. אולי הם יחזרו בהם מהמחזה המביש שהם הציגו פה בדיון. אם בעשר הדקות הקרובות הם יחזרו וירצו לנמק את ההסתייגויות, אנחנו נאפשר להם, ואם הם לא יחזרו - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
הנה, הם חזרו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מודה לכם. תודה רבה. הם חוזרים?
קריאה
אפשרי שהם יחזרו?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בבקשה, כן.
צבי האוזר (כחול לבן)
זה לקח פחות זמן ממה שנתת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נתתי עשר דקות, זה לקח עשר שניות. בשמחה.
צבי האוזר (כחול לבן)
אני אולי אציע להם למצות את מלוא עשר הדקות שנתת. היושב-ראש נתן עשר דקות להתייעץ אם רוצים לחזור או לא.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מבקש עוד פעם, מאחר וחזרתם, אני אאפשר לכם עכשיו לנמק. מי רוצה להתחיל עם הנימוקים?
צבי האוזר (כחול לבן)
רגע, אבל יש עשר דקות התייעצות אם רוצים לחזור לחדר או לא.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, לא, אני ביטלתי את עשר הדקות הללו מרגע שהם נכנסו לאולם והחליטו שהם רוצים לנמק. זה התייתר, ולכן אפשר להתחיל בנימוקים. מי מתחיל בנימוקים? בבקשה, חבר הכנסת פריג'. אני רק רוצה, לפני שעיסאווי פריג' מתחיל, חברי הקואליציה, השתדלו נא לא להעיר הערות בזמן הנימוקים, זה יחסוך לנו זמן. כן, בבקשה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני מתחיל לנמק. אנחנו מתחילים מהסתייגות מספר אחת, נכון? לפני שאני מקריא את ההסתייגויות, החוק הזה, שמורכב - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני חייב לציין שזו הסתייגות רצינית.
עיסאווי פריג' (מרצ)
כל ההסתייגויות הן רציניות בעיני.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, לא, תיכף נגיע ללא רציניות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
החוק הזה מורכב משני סעיפים שכוללים בסך הכול פחות מעשר מילים. עשר מילים, זה כל החוק שאנחנו מדברים עליו. שני הסעיפים האלו קיבלו דף שלם, כל כך צפוף, באותיות קטנות של דברי הסבר. בזמן שאנחנו מבקשים לנמק את ההסתייגויות שלנו עם כל ההשלכות של שני הסעיפים הקטנטנים האלו, אתם מנסים להשתיק אותנו ולהגביל אותנו בשעה, בשביל שהדברים והקבלנות שלכם תשתלם. היועץ המשפטי הוא הגורם החשוב כאן. אנחנו מדברים - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא תמיד, מדי פעם.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אין מה לעשות, תתרגלו. אדוני, אנחנו מדברים על חוק-יסוד. זה לא בסטה של מכירת מלפפונים או עגבניות, אנחנו מדברים על חוק יסוד. כשאני קורא את דברי ההסבר כאן, יש מילה שחוזרת על עצמה כל הזמן – יציבות שלטונית. היציבות השלטונית שאתם מעלים, מנמקים ומקשטים אותה, משתמשים בה מתי שבא לכם ובצורה שנוחה לכם. האם הגדלת מספר השרים בצורה פתוחה כזו תביא ליציבות שלטונית? איפה היציבות השלטונית עם חלוקת משרד המדע והטכנולוגיה למשרד המדע ומשרד הטכנולוגיה? איפה היציבות השלטונית?
פנינה תמנו (כחול לבן)
גליל-נגב.
עיסאווי פריג' (מרצ)
איפה היציבות השלטונית של המשרד לפיתוח אזורי ומשרד אסטרטגיה? איפה היציבות השלטונית של המשרד לפיתוח הנגב והגליל? איזה יציבות שלטונית? אתם עושים עלינו סיבוב וצחוק. אתם אומרים דברי הסבר בניגוד מוחלט למהות החוק עצמו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתה מדבר אל היועץ המשפטי או אליי?
א עיסאווי פריג' (מרצ)
אני מדבר לכל מי ששומע ולכל מי שלקח חלק בכתיבת דברי ההסבר. כשאתם אומרים לי יציבות שלטונית, זו יציבות שלטונית בניגוד מוחלט למהות החוק.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני לא כתבתי אותו, וגם היועץ המשפטי לא כתב אותו. הייעוץ המשפטי לממשלה כתב אותו.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני ממשיך עם זה. כשאתם אומרים בדברי ההסבר למטה, שהם חלק מכל החוק, לתיקון המוצע כתוב: אין עלות תקציבית. למה השקרים האלו וצחוק מהעבודה? אתם כותבים את זה בדברי ההסבר. כותבים. כותבים: לתיקון המוצע כשלעצמו אין עלות תקציבית.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
איזו ממשלה, ממשלת מעבר? רק ממשלת מעבר, איזו ממשלה?
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתם מדברים לחברי כנסת - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
מיקי, הוא מנמק את ההסתייגות? אנחנו חוזרים על הכול מההתחלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מבחינתי יש הגבלת זמן. כשהוא יסיים, הוא יסיים לדבר, לא משנה מה הוא הספיק.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אמרנו שאנחנו מתחילים לנמק את ההסתייגויות, אבל עכשיו הוא כבר חצי שעה רק נואם חמש שעות דיון שכבר דיברנו עליו.
פנינה תמנו (כחול לבן)
איזה חצי שעה? את רוצה להגיד לו איך לדבר? מה קשור? הוא מנמק, ואמרנו שחברי הקואליציה לא - - - הוא מנמק - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני מדבר דברי טעם, אוסנת, מה לעשות? אני מדבר דברי טעם. אני - - - על השקרים ועל חוסר הדיוק בעובדות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מבקש לא להפריע.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
הוא אמר שהוא לא התחיל בנימוקים שלו. אם את לא עוקבת אחריו בשעה הזו, אז הוא אמר שהוא עוד לא התחיל לנמק את הנימוקים שלו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מבקש לא להפריע. מבחינתי אני מקציב זמן – ישתמשו בזמן כראוי וכיאות, אנחנו נשמח. לא ישתמשו בזמן שלהם כראוי וכיאות, ואם ימשיכו לנסות ולבזות את הכנסת, זו גם זכותם.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא, תפקידך גם להיות ענייני ולהקשיב. מיקי, מיקי, אתה מבזה. מיקי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אנחנו לא נשתף פעולה עם ביזיון הכנסת באמצעות חברי האופוזיציה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מיקי, אתה גורם לביזוי של הכנסת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זמנך עומד להסתיים, אדוני. נותרה לך עוד 1.20 דקה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אדוני היושב-ראש, תפקידך, כשאני מעלה שאלות, אני רוצה תשובות. כחבר כנסת שבא לכאן, אני מבקש למלא את התפקיד שלי על הצד הטוב ביותר. ברגע שיש חוסר דיוק בעובדות, זכותי להעלות את השאלות ולקבל את התשובות. ברגע שאתה, ומי שכותב את דברי ההסבר, אומר לי שאין עלות תקציבית, אני צריך להבין איך הדברים האלו מועלים בפני חבר כנסת.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל דיברנו על זה כל היום.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מחובתך - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
כל היום ישבנו - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא, אבל אתה כותב את זה. אתה כותב שאין עלות תקציבית, שזה שקר מוחלט.
שלמה קרעי (הליכוד)
הסברנו את זה היום. הסברנו את זה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
תפנה ליועץ המשפטי לממשלה, זה מסמך שהוא כתב. מה אתה רוצה מאתנו? דיברנו על זה היום חמש שעות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני פונה, אני מבקש לקבל תשובה. אני מבקש לקבל תשובה על דברי ההסבר.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
חמש שעות דיברנו על זה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
ולא קיבלנו תשובות. לא קיבלנו תשובות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתם מנסים למרוח אותנו. כשאנחנו מגישים את ההסתייגויות וכשאני מקריא את ההסתייגויות - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני מבקש להקריא את ההסתייגויות שאני - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה, אדוני. סיימת. המנמק הבא.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני עוד לא התחלתי בהסתייגויות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
המנמק הבא.
עיסאווי פריג' (מרצ)
זאת לא השיטה, מיקי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי המנמק הבא?
עיסאווי פריג' (מרצ)
מיקי, תהיה ענייני. תהיה ענייני ותיתן תשובות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי המנמק הבא? אני לא אשאל שוב. מי המנמק הבא?
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני מבקש לקבל תשובות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מבקש את שמו של המנמק הבא. אז אני אקבע אותו.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אדוני היושב-ראש, תתייחס ברצינות לוועדה שלך.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חברת הכנסת קארין אלהרר.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני מבקש לקבל תשובות. אתה לא מתייחס ברצינות לוועדה. יש דברי הסבר שהם דברי שקר. אני מבקש תשובות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ידידי, אני אענה לך ובזה נסיים.
עיסאווי פריג' (מרצ)
כן, אני מבקש תשובות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הדיון הענייני והמהותי התקיים היום בשעה 11:00 בבוקר עד השעה 15:30 בצהריים. שם עלו כל העניינים המהותיים של החוק. הוא נידון לעומקו, הוסבר והובהר. אתה לא נוכחת בדיון.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני נוכחתי ברוב הדיון.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז אם נוכחת, אתה לא צריך להעלות את זה עכשיו שוב.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני שואל שאלה. למה? למה? יש דברים לא מדויקים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
קיבלת חמש דקות לנמק את ההסתייגויות שלך. בחרת לעשות בחמש הדקות הללו הרצאה לחברי הוועדה, חלקם התרשמו, חלקם פחות, אבל הזמן שלך חלף. ולכן, חברת הכנסת קארין אלהרר תתכבד לנמק את ההסתייגויות. בבקשה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
זה לא הנימוק, הזמן. אם אנחנו מדברים על דברים ענייניים, אתה לא צריך להתייחס לאלמנט הזמן. תהיה ענייני, עזוב, אל תהיה קבלן ביצוע, תהיה מהותי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
סטופ. די. די, חבר הכנסת פריג'.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה משחק אותה קבלן ביצוע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
די. די.
עיסאווי פריג' (מרצ)
עליי לעשות את זה, אני אבצע, לא משנה מה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
די. די. 40% מתושבי כפר קאסם מבקשים שתפסיק עכשיו.
עיסאווי פריג' (מרצ)
41% מתושבי קריית גת הצביעו מח"ל.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
42%, למה אתה מוריד אחוז? חברת הכנסת קארין אלהרר, בבקשה.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אני אומר את הדבר הבא: כמה הסתייגויות – אתה לא נותן אחת-אחת – מדברות על כך שצריך לקרוא לחוק בשמו. החוק הוא חוק לג'ובים וסידורי עבודה. זה משהו שלא דיברנו עליו לאורך הדיונים, אבל זו רק תחילת הדרך. אתם אומרים שאתם רוצים להגדיל את הממשלה כדי ליצור יציבות שלטונית, אבל זה לא מסתכם בזה, כי החוק הבא שיבוא זה החוק הנורבגי. זה אחלה סידורים של ג'ובים, כי בחוק הנורבגי תבוא לידי ביטוי הכותרת הראויה לחוק הזה, שזה חוק הג'ובים וסידורי עבודה. שרים יתפטרו מהכנסת – וזו התשובה לחבר הכנסת קרעי, שהתווכח היום עם נציג האוצר, ואמר לו: אבל אתם לא מורידים מהחישוב שלכם את העלות של חבר כנסת. בטח שהם לא מורידים, כי יהיה גם חבר כנסת וגם שר לענייני שום דבר.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל זה יהיה רלוונטי בחוק הנורווגי, לא כאן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
עכשיו היא החליטה לדבר על החוק הנורבגי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
וגם, בנורבגי יהיו רק שניים לסיעה, לא יהיה 100% נורבגי.
פנינה תמנו (כחול לבן)
היא מנמקת, למה להפריע לדבריה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני אומר לכם בכנות רבה, אני מסכים עם פנינה.
צבי האוזר (כחול לבן)
איכשהו עוד אין ראשית ראיה להסכם קואליציוני. יודעים על ביצה שלא נולדה נוספת - - - נורבגי?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תנו לה. תנו לה. אנחנו נקפיד לתת את יומה של חברת הכנסת קארין אלהרר הלילה, למרות שזה לא יום.
שלמה קרעי (הליכוד)
וגם לפני החוק הנורבגי.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אמר את זה היטב חברי, חבר הכנסת האוזר, מכיוון שאין קצה חוט של ממשלה, אין אפילו הסכם קואליציוני אחד, כמו שאתם באים לדבר על חוק שהוא לא רלוונטי כרגע, אני מדברת על מה שיבוא אחר כך, הצעד הבא, שנראה לכם לא רלוונטי כרגע, אבל זה מאוד מאוד רלוונטי, כי בסופו של דבר – ושוב, דיברנו על זה קודם – זה עלויות תקציביות, שהן מאוד מאוד כבדות. אדוני היושב-ראש, אני מכירה את הרגישות החברתית שלך. אתה יודע שכסף שיבוא לזה לא יבוא לדברים אחרים. אז במקום סידורי עבודה, במקום הג'ובים האלה, בואו נטפל בדברים המהותיים. בואו נטפל בסל התרופות, בואו נטפל בנשים מוכות, בואו נטפל בחולים במסדרון, כל הדברים האלה שאין להם כסף. חבר הכנסת פינדרוס - - -
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אני שאלתי באיזה הסתייגות את.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אני בג'ובים.
צבי האוזר (כחול לבן)
יש לי תחושה שהוא הולך להשתכנע. הוא מתעמק בסעיף.
קארין אלהרר (כחול לבן)
חבר הכנסת פינדרוס, יש לי שאלה. האנשים המוחלשים מצויים רק באופוזיציה? כי לדעתי הם מצויים גם בקואליציה.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
א', לי קל, כי אני בסיעה שלא הולכת להיות שרים, אז קל לי להגיד את זה. אבל את יודעת שזו דמגוגיה. את יודעת שזו דמגוגיה.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אבל סגני שרים - - -
קארין אלהרר (כחול לבן)
ממש לא דמגוגיה. ממש לא דמגוגיה.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
כי מעולם לא הייתה ממשלה בישראל עם פחות. יש בעיה בחוק. יש לקונה בחוק, זאת הבעיה. מתקנים לקונה, תפסיקי להיתמם, די. מדברים על הקשישים. את רוצה לטפל בקשישים? היית צריכה לבטל את האירוויזיון שהיה בשבת. תבטלי את האירוויזיון - - -
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
איזה לקונה? אתה יודע מה זה לקונה? מה זה לקונה? חוק כל כך ברור.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא להפריע. לא להפריע. לא להפריע.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
מה זה לקונה? חוק כל כך ברור – 18.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
ברור.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא להפריע. לא להפריע לחברת הכנסת.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
- - - 18 - - -
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אתה יודע מה זה לקונה בכלל?
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
בגלל זה ברק הצליח וקנה בית במגדל אקירוב. די, מספיק.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
הסעיף אומר במפורש: 18.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
שקט בבקשה, לא להפריע. חברת הכנסת קארין אלהרר, בבקשה.
קארין אלהרר (כחול לבן)
כל הדקות שלי - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
את תנצלי אותן עד תום, וכל מי שיעיר הערת ביניים ירוויח עוד 4-3 דקות פה אתנו היום.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אני אומרת שהעניין הזה מייקר את תקציב הממשלה. מי שכתוב בהסתייגות 4, לטובתו של חבר הכנסת פינדרוס, סעיף 4, זה מייקר את תקציב הממשלה במאות אחוזים. אני אומרת לך שאתה חבר כנסת חדש, אבל אתה בטח תלמד מהר מאוד שבסוף יש עוגה תקציבית, וצריך לדעת לחלק אותה. כסף שאתה נותן למטה ולפרוצדורות זה כסף שחסר לך במהות.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
תשכנעי אותי ש-18 זה יותר יעיל מ-24. למה לא 12? למה לא 12?
פנינה תמנו (כחול לבן)
זה חי. זה חי. 18 –חי.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
למה לא 12, בגלל שהיה הסכם עם מישהו פעם ולא בוצע מעולם?
קארין אלהרר (כחול לבן)
שאלת שאלה - - -
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
לא מומש גם בימיו כשר אוצר?
קארין אלהרר (כחול לבן)
אתה בטח רוצה תשובה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אז תעשו את זה אחרי כינון הממשלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
השאלה למה היה אצלו 22? זאת השאלה.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
שאלתי, מה ההבדל?
קארין אלהרר (כחול לבן)
אני אומרת, הנה, אני אתן לך תשובה. המספר הזה נקבע כמספר אחרי שנעשה מחקר ביחס למדינות אחרות בעולם, שהן פחות או יותר - - -
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
ששם אין מגבלה.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אתה יודע מה? עזוב כנסת, ברמה הבין-אישית זה לא מנומס. אתה שואל אותי שאלה, אתה מחכה לתשובה, ואז אתה נכנס לי באמצע הדברים. תכבד אותי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
זה לא מתאים לכנסת. הוא לא יודע איך מתנהגים, פה מקשיבים אחד לשני. שידע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
גברתי, נא להתכנס לסיום.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אבל אני לא סיימתי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תתכנסי לסיום.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אני אומרת לך שנעשה מחקר – אתה יודע מה? עזוב את המחקרים השמאלניים שלי. נעשתה עבודה ב-2018 בממשלה היוצאת. ב-2018 הם אמרו: צריך לצמצם את משרדי הממשלה. אז אתם נגד עצמכם?
צבי האוזר (כחול לבן)
לא, אז הייתה ממשלת ימין, היום הם שינו כיוון.
קריאה
לא הולכים להרחיב את משרדי הממשלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אוקיי, קארין, תודה רבה.
קארין אלהרר (כחול לבן)
רגע, לא סיימתי. חבר הכנסת פינדרוס, גם אם לא הולכים להרחיב את מספר משרדי הממשלה, העובדה שמרחיבים את מספר השרים - - -
ג יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
גם זה לא.
קארין אלהרר (כחול לבן)
זה מה שהולך לקרות.
פנינה תמנו (כחול לבן)
על זה אנחנו יושבים. על זה אנחנו יושבים.
צבי האוזר (כחול לבן)
מאין אתה יודע? מאין אתה יודע?
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אני חוזר על זה בפעם העשירית: אנחנו יושבים על חוק שמעולם לא מומש.
צבי האוזר (כחול לבן)
זה התנאי שלכם בהסכם הקואליציוני, לא להגדיל את הממשלה?
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אני צריך לעשות תנאי? אני סומך על האינטליגנציה, בניגוד לאחרים, של ראש הממשלה שהוא לא ירחיב.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חברת הכנסת קארין אלהרר, תודה רבה. אנחנו עוברים למנמקת הבאה, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה.
קארין אלהרר (כחול לבן)
רק עוד משפט.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אני מוכנה לתת משפט לחברתי. בבקשה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
על חשבון הזמן שלך, בשמחה.
קארין אלהרר (כחול לבן)
משפט קצר. קודם כל, אני מודה לפנינה. אני אומרת שההתנשאות הזאת ולהגיד: אנחנו בקואליציה, אנחנו יודעים יותר טוב מכם, היא מיותרת. ותר עליה, עצה שלי, טיפ לדרך.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אני רוצה לענות לך ולומר לך: איך אתה יכול לומר שלא הולכים להרחיב את הממשלה? אני מבטיחה לך, אתה מכיר את הפרסה, איפה שיש - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ולא לענות לה. הם קלטו אותך, חבר הכנסת פינדרוס. הם קלטו אותך. אתה נותן להם מה שהם מנסים להוציא.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אני מבטיחה לך, בפרסה, איפה שיושבים השרים יצטרכו לשים כיסאות גם בפנים. יעשו עיצוב מחדש מרוב שלא יהיה מקום.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
לא היה מעולם. זה משהו שלא היה מעולם.
פנינה תמנו (כחול לבן)
תעשה לנו טובה.
קארין אלהרר (כחול לבן)
היה. היה. תבדוק, היה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ישתדלו המנמקים לא לפנות לחברי כנסת, אלא לנמק. פשוט לנמק.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אני מאוד מוטרדת, והסתייגויות שלנו בהחלט מבטאות דאגה אמתית. הציבור אומנם לא יכול לשבת פה, אבל אנחנו כשליחי הציבור צריכים להביע אותה. זו אולי לא תהיה הרחבה של המשרדים - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
יושב-ראש המפלגה שלך ישב עם 30 שרים.
קארין אלהרר (כחול לבן)
לא נכון. אל תשקרי. מה את מקשקשת?
פנינה תמנו (כחול לבן)
- - כמובן שיש לכם דוח של פרוור, שקבע שצריך לצמצם את המשרדים, ולצערי עדיין לא - - -
יעל גרמן (כחול לבן)
מה פתאום? 30 היה בזמנו של שרון. כשאנחנו היינו, היו 22 שרים, וחוקקנו - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא להפריע לנימוק, חברת הכנסת גרמן. לא להפריע לנימוק.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
כמה היה כשאתם הייתם?
יעל גרמן (כחול לבן)
22, וחוקקנו את ה-18.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא להפריע לנימוק, חברת הכנסת גרמן. את גוזלת מזמנה של חברתך לסיעה, אז לא להפריע.
יעל גרמן (כחול לבן)
אני עונה לחבריך.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה מפריע, היא לא מפריעה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אנחנו התרגלנו שבמדינת ישראל מקימים ועדות לרוב, נותנים להן לשבת על המדוכה, הן עושות עבודה מאוד מקצועית – אין לי טענות לחברי ועדות כאלה ואחרות. ועדת פרוור התכנסה, מי שהיה ממלא מקום נציב שירות המדינה. יצאו משם מסקנות ברורות מאוד. מה שיקרה זה שיהיו לנו שרים שיסתובבו כל היום מתוסכלים, יסרבלו את המערכת. אני לא מדברת על שרים ללא תיק, שזה בזבוז כספי ציבור, שאני אישית שואלת מיהו האדם שמוכן לקחת רכבות בלי עבודה? אבל אותם שרים, שאנחנו מבינים שבסופו של דבר יהיו אמונים על הרבה מאוד תחומים חופפים יגרמו לפגיעה חד משמעית בציבור, כאילו לא די והותר שכבר יש לנו תחומים – אם זה הזקנים, אזרחים ותיקים, אם זה פעוטות, ילדים בסיכון – שכל הזמן נופלים בין הכיסאות בגלל ריבוי העיסוק בכל מיני משרדי – כן, כן, אל תעשה לי פרצוף. אני אומרת את זה מתוך ניסיון בתוך הוועדות של הכנסת, ואני בטוחה שאני ואתה גם נלך יד ביד ויהיו הרבה דברים שאנחנו נשתף בהם פעולה.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
לא בזה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
החוק הזה הוא לא חוק משילות, הוא לא חוק יסוד: הממשלה. זה חוק יסוד: הממשלה המושחתת שמוכנה לחלק ג'ובים ולחלק הטבות ומנעמים, ושלכל אחד תהיה כותרת "השר ל-". זה פשוט לא יכול להיות, שאנחנו יושבים פה, ואתם מוכנים לתת לזה יד, במיוחד חברי הכנסת החדשים, בזמן שהיום בערב התפרסמה כתבה על כך שמרכזי החוסן קורסים, ולא כי זה עניין שהוא נורא פופולרי. האמת, על כבשת הרש של האנשים שבקושי מסיימים את החודש, בין אם זה בגלל בעיות כלכליות, ובין אם זה מצוקות נפשיות, ובין אם זה מצוקות אחרות, אנחנו לא מסוגלים להסתכל. אבל אתם יושבים כאן ומתעקשים לעשות מחטף.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נא להתכנס לסיום.
פנינה תמנו (כחול לבן)
לא עברו חמש דקות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אמרתי להתכנס לסיום.
פנינה תמנו (כחול לבן)
להתכנס – יש לי חמש דקות. כשיגיעו חמש דקות להתכנס, כי זה פלוס הערות ביניים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נשארה לך עוד דקה.
קארין אלהרר (כחול לבן)
די, מיקי, לא מכובד.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אני רוצה לומר לך, קודם חברתי, חברת הכנסת קארין אלהרר דיברה על כך שיש מדינות שמסתדרות מצוין, שהאוכלוסייה שלהן גדולה יותר מישראל, ועדיין יודעות להסתדר מצוין. יש לך את נורבגיה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל שם השרים הם לא חברי פרלמנט.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אז אני מוכנה לעבור אתך גם לאחרות, זה לא משנה, יש פה רשימה ארוכה. אני מוכנה לצלם לכולכם, חברים.
שלמה קרעי (הליכוד)
כדאי שתבדקי, גם לי יש את הטבלה הזאת. תראי כמה חברי פרלמנט יש להם.
פנינה תמנו (כחול לבן)
מיקי, בשעה הזאת גם לי קשה להסתכל על מספרים, אבל אני אומרת לך, ואתה יודע, כמי שדוחף את החוק הזה – אני מתחילה לחשוד שאולי אתה הולך להיות שר. תעדכן אותנו אם זה הולך לקרות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, לא, אל תבני על זה. הייתם רוצים.
שלמה קרעי (הליכוד)
את יודעת מה ממוצע חברי הפרלמנט שם? 190. את רוצה להוסיף עוד 70 חברי כנסת?
פנינה תמנו (כחול לבן)
לא הגיוני שאתם נותנים יד לבזבוז של עשרות מיליוני שקלים מדי שנה. מה גם שראש הממשלה לא יצליח לנהל אותם, ובסוף הוא יחזיק באמתחתו ארבעה-חמישה תיקים שהוא ינהל, כדי שתהיה לכם סוג של תקווה, כמו שאמרתי בבוקר, שהנה, אולי הוא ייתן לכם איזה תיק. בעיני החוק הזה מנסה להיוולד בחטא, ואנחנו ניאבק בו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
חבל שאין לנו יותר זמן לנמק את הדברים שלנו, אבל הציבור בישראל צריך לדעת שזה חוק הג'ובים שמתווסף להידרדרות שלכם, והעיקר להחזיק בקרנות המזבח.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה. תודה, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה. חבר הכנסת מיקי לוי, הבמה לרשותך.
מיקי לוי (כחול לבן)
חוק-יסוד, לא ראוי שיתנהל בצורה הזאת. חוק-יסוד שהוא מאבני היסוד של הדמוקרטיה, גם במדינת ישראל ראוי שניתן לו הרבה יותר כבוד מאשר אתם מנהלים אותו בצורה הזאת. חוק-יסוד – ראוי שנביא מומחים מבחוץ כדי שיחוו - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
היו כבר דיונים על זה.
מיקי לוי (כחול לבן)
אל תפריע לי. חוק-יסוד – ראוי שנביא מומחים מבחוץ כדי שיחוו את דעתם. מומחים בעלי שם, גם תומכים וגם מתנגדים. לא רק מתנגדים. חוק-יסוד במתכונת הזאת עם ממשלת מעבר, אמר המשנה ליועמ"ש שאין לו בעיה משפטית, אין סייג משפטי, אני חייב להגיד את האמת, מה שהוא אמר. אבל הוא הוסיף ואומר: אני לא יכול טעון טיעונים משפטיים כנגד הצבתו של החוק כרגע להבאה בפני הכנסת כי הוא בא מכיוון הממשלה אבל כל אחד וסוג הריח שלו, אותו הוא מריח. אמר ציטוט מושלם כמעט. אני אומר שכל אחד והריח שלו שאותו הוא מריח – אולי החוק הזה כשר אבל הוא מסריח. הוא מסריח מהיסוד - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
היועץ המשפטי אמר.
מיקי לוי (כחול לבן)
- - אלא אם לפחות הייתה לכם יושרה, איזו שהיא דרך, הייתם מחכים עד כינונה של הממשלה ולא הייתם מביאים את החוק הזה במין חטף כזה עם ממשלת מעבר, עם ממשלה זמנית שעדין לא קיבלה את ברכתה של הכנסת. מדובר בחוק יסוד - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
מיקי, חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. חוקק בכנסת. כמה חברי כנסת - -
מיקי לוי (כחול לבן)
את לא הקשבת למה שאמרתי - -
יעל גרמן (כחול לבן)
הוא חוקק במשך תשעה חודשים, לא להשלות - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חברת הכנסת מארק, כל עוד את משתתפת בדיון, זה מוסיף לו זמן לנימוק. אני מבקש.
קריאה
רק תשאל אותו עכשיו בכמה - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הוא לא יענה לך עכשיו, הוא עכשיו ממוקד מטרה. תני לו לסיים את דבריו.
מיקי לוי (כחול לבן)
אני מניח שחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו לקח כמה וכמה חודשים ולא נעשה בחטף. ולא נעשה חוק-יסוד מן הסוג הזה אוסנת - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
באיזה רוב?
מיקי לוי (כחול לבן)
- - בדיון קצרצר, שלכל אחד יש חמש דקות.
צבי האוזר (כחול לבן)
אפשר אולי לבטל את החוק. אפשר להציע הצעת חוק לביטול.
מיקי לוי (כחול לבן)
אם היתה יושרה ואם היה מוסר לממשלה הזאת, היו מקימים את הממשלה ומביאים את החוק לדיון כמו שצריך ולא כגנבים בלילה. ממשלה זמנית – נכון שזה חוקי, כך אמר המשנה ליועמ"ש לממשלה - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
האם בחר אותנו, מה אתה רוצה?
מיקי לוי (כחול לבן)
- - אבל מסריח מהראש.
עיסאווי פריג' (מרצ)
העם בחר אותנו, מה הבעיה? הוא בחר אותנו, ואנחנו מקבלים את הגיבוי של העם.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אותנו לא. אתה מדבר בשם העם, לא אני.
מיקי לוי (כחול לבן)
ולכן, אם קצת היתה באמת מחשבה לטווח ארוך גם בשביל הנראות הציבורית, היתה צריכה לבוא לפה ממשלה. לאן אצה רצה הדרך לראש הממשלה? היתה צריכה לבוא ממשלה, להביא את החוק הזה בצרוה מסודרת - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אבל גם אז הייתם מתנגדים, גם אז היו נאומים באותה שפה.
מיקי לוי (כחול לבן)
- - עם אדנים רציניים - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
ממה אתה מודאג? אתה לא תהיה שר.
מיקי לוי (כחול לבן)
עם אדנים רציניים. אני אומר לך - אני לא יודע העלות הכלכלית, פתחתי את זה כרגע. הטבלה שניתנה על ידי אגף התקציבים, אני אבחן אותה בצורה יותר רצינית. אני מדבר על הנראות הציבורית. גם הציבור שלח את השגותיו. תראו מה הציבור מרגיש ואומר. לא אכפת לכם - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נא להתכנס לסיום.
מיקי לוי (כחול לבן)
- - כי אם היית מלכתחילה, יושב ראש הוועדה, הולך לראש הממשלה ואומר לו: מה קרה אם זה יהיה בעוד שבועיים? מה קרה אם נביא את זה מטעמה של ממשלה שנבחרה וקיבלה את אמונה של הכנסת? יש לכם רוב, הממשלה תקבל את אמון הכנסת, נכון? אני לא טועה. ואז הייתם מביאים את החוק הזה.
שלמה קרעי (הליכוד)
- - -
מיקי לוי (כחול לבן)
אני מסכים, אני לא אומר שלא אבל הנראות הציבורית - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נא לסיים.
מיקי לוי (כחול לבן)
יש לי עוד דקה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, לא.
מיקי לוי (כחול לבן)
כי אוסנת הפריע לי והוא הפריע לי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, הוספתי לך.
מיקי לוי (כחול לבן)
כי הנראות הציבורית היא נוראית. תראו מה הציבור חושב? במה שהוא שלח לכם, לוועדה עצמה. תחושו את הדופק. מה אצה רצה לכם הדרך? אולי זה כשר אבל מסריח.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה. חבר הכנסת אסף זמיר.
עיסאווי פריג' (מרצ)
הוא מגיע מעיריית תל-אביב.
אסף זמיר (כחול לבן)
אני רוצה לפתוח ולהגיד לכם משהו על זה: אני מגיע מעולם העיריות, יש שם הגבלה על מספר ה - - - ההגבלה היא בחוק והיא פר כמות האנשים שיש. וכדי לקבל תפקיד סגן ראש עיר נוסף, אתה צריך ללכת למשרד הפנים ואתה צריך להוכיח, ורק אז אתה יכול. עכשיו, כל ראשי העיר בארץ רוצים למנות את כל ראשי המועצה להיות סגנים כי זה לא הכסף של האמא שלהם, וזה קונה להם שקט. ההגבלה הזו שומרת לכל הפחות על איזו שהיא פרופורציה. גם זה יותר מדי ממה שצריך אבל זו איזו שהיא פרופורציה.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אני יכול להגיד לך, אסף, שאנחנו הצענו הצעת חוק למנות סגן ראש עיר נוסף בערים המעורבות, כולה חמש ערים - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
ערבים ויהודים?
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
כן. והממשלה הזאת התנגדה בתוקף כי אמרו שזה עלות תקציבית והתנגדו - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מבקש. כשחברי האופוזיציה מפריעים לחבריהם, זה לא על חשבוננו.

חבר הכנסת אסף זמיר, תמשיך.
אסף זמיר (כחול לבן)
אחר כך אני אגיד לך מה אני חושב על מה שאמרת אבל בהקשר למה שמיקי לוי אמר קודם, אני קצת מרגיש שאם הייתם באים הנה ואומרים: תראו, יש לנו בעיה. מותר 19 אבל אנחנו לא מצליחים לסגור ב-19 – לא שאנחנו לא מצליחים לסגור, יש לנו בעיה אמתית. אופיר אקוניס לא מתמודד גם עם המדע וגם עם הטכנולוגיה, זה יותר מדי.
צבי האוזר (כחול לבן)
חלל, חלל.
אסף זמיר (כחול לבן)
חלל כבר אין, גיליתי היום.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הוא כמעט התמודד לעיריית תל אביב אז עזוב.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
- - -
אסף זמיר (כחול לבן)
פינדרוס, זה לא על חשבוני. אבל אם הייתם באים ואומרים: אנחנו צריכים עוד אחד כי צריך לבצע לבצע את משרד המדע, חשוב לנו שאוסנת תהיה שרת הטכנולוגיה, זה דיון. זה צרכים של ממשלה, זה לגיטימי אבל איפה נשמע הדבר כשאתם באים ואומרים מלכתחילה: תראו, אנחנו רוצים, תנו לנו כמה שאנחנו רוצים. ומהיכרותי את עולם הקואליציות ואת עולם העיריות ואת הפוליטיקה, זה פתח למנות לא 26, גם 36 כי יבוא כל אחד בקואליציה קטנה ויסחט אתכם. ועכשיו אתם אומרים: לא, אנחנו מתכוונים ל-26.
קארין אלהרר (כחול לבן)
מתכוונים.
אסף זמיר (כחול לבן)
אבל ביבי נתניהו אמר: אני מתכוון לא לקדם חוקי חסינות והיום הגשת חוק חסינות. אז זה מה שאתם אומרים עכשיו? כי מה שאתם אומרים עכשיו - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה זה קשור דרך אגב? אתה יודע מה? העלית נושא מעניין, נושא החסינות.
אסף זמיר (כחול לבן)
כן, דבר.
צבי האוזר (כחול לבן)
אולי זו הודעה לקראת מהדורת החדשות של שבע בבוקר. עדין לא סגרו את הליין-אפ של שבע בבוקר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אוקי. האמת היא שהתראיינתי כבר לתכנית בוקר אבל לא משנה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
פנדרוס, הח"כים של יהדות התורה לא כמוך, אתה זן חדש שנכנס...
א אסף זמיר (כחול לבן)
בקיצור, היום שדיברנו וכול הקואליציה מעלה את המספר 26, אז בדיוק כמו שביבי אמר: אני לא אקדם חוק חסינות והיום הגשת, אז אחרי יומיים יהיו 36 שרים. האמת הלא נעימה אבל צריך לומר אותה היא שזה חזירות, והמקום שבו החתול שומר על השמנת ומחלק ומעשיר את אחוזי השומן כדי שיהיה לכולם על חשבון הקופה הציבורית, הוא מקום שאני לא מבין איך אתם מעזים לבקר את זה שאנחנו מתנגדים לזה. זאת האמת. אני הייתי עם שלמה קרעי, אני הייתי עם אריאל קלנר. הייתי בפאנלים עם האנשים האלה לפני הבחירות. בכל פאנל הצביעו חבר'ה צעירים ואמרו: מה אתם מתכוונים לעשות עם תזכו? אף אחד לא אמר: תראו, הדבר הראשון שאנחנו נעשה - חצי מיליארד שקל על פני קדנציה לעוד שרים - -
שלמה קרעי (הליכוד)
זה לא חצי מיליארד, זה חישוב אחר.
אסף זמיר (כחול לבן)
שמעתי את החישוב שלך ואני חולק עליו לאללה.
קריאה
300 מיליון זה כסף קטן?
שלמה קרעי (הליכוד)
זה גם לא 300 מיליון. זה בערך 60,70 מיליון שקל - -
קריאות
לשנה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, לכל הקדנציה.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
לשנה, תסתכל פה.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אתה נותן לשרים לשבת ככה ברחוב ולהשתזף בשמש?
שלמה קרעי (הליכוד)
- - - לא, אני מדבר על תוספת העלות - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
על מי אתה עובד? נו באמת. איפה הרכבים?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
פנינה, אל תפריעי לי. לא להפריע בבקשה.
קריאות
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
משפטי סיום לחבר הכנסת אסף זמיר.
אסף זמיר (כחול לבן)
אני חבר כנסת חדש, וכל פעם שאתם מפריעים לי, אתם מפריעים לאסף לצלם אותי ואני לא יכול להעלות את זה לרשת ולהגיד שאני אופוזיציה לוחמת - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זכותו של חבר הכנסת אסף זמיר ליצור פופולריות. אני עומד על זכותו. יש לך שתי דקות לצבור פופולריות. כן, חבר הכנסת זמיר, יש לך עוד מספר שניות בודדות לצבור פופולריות.
אסף זמיר (כחול לבן)
אז אני אגיד כאן עוד משפט ואני אסיים אתו: היום העליתי מהמקום הזה דיון – אתה מקרית גת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אכן כן. גם הייתי סגן ראש עיר בקרית גת.
אסף זמיר (כחול לבן)
איזה תפקיד מדהים זה? בינתיים יותר נהניתי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני אוהב פה יותר.
אסף זמיר (כחול לבן)
כתבה לי מישהי שאני לא מכיר באינסטגרם: הי, אנחנו לא מכירים, אני מקרית גת. אני רוצה לספר לך שהעירייה בגירעון של 150 מיליון שקל.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
300 מיליון שקל אבל לא משנה.
אסף זמיר (כחול לבן)
אולי היא כתבה 300 מיליון, אני לא יכול לזכור כל מספר. אתה קרית גתי, נשלחת, 41% מקרית גת. עיסאווי, כמה אחוז הוא קיבל בקרית גת?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
42%.
אסף זמיר (כחול לבן)
שלחו אותך ועם הכסף אתה יכול לפתור את הבעיות: רווחה, חינוך, בריאות, תשתיות. הדבר הראשון שאתה עושה: בוא נפריד את אקוניס ממשרד המדע - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
- - - ומקבלת תקציבים נהדרים מהממשלה ועושה עבודה מצוינת ומתקדמת כל הזמן.
אסף זמיר (כחול לבן)
לא מספיק. ועכשיו יש לה פחות, ובחינוך יש פחות וברווחה יש פחות כי אנחנו מוציאים אותה ראשונה על הדבר הזה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אולי קצת פחות מאז שעזבתי, אבל מתקדמת.
שלמה קרעי (הליכוד)
אסף, ב-20 השנים האחרונות תבדוק מה היה ממוצע מספר השרים. 25 שרים - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חבר הכנסת עבאס מנסור.
אסף זמיר (כחול לבן)
אתה יודע מה? אז תגביל ל-25. תגיד שלא יהיו יותר מ-25 - - - אתה יודע איזה פתח זה לכמה שאתה רוצה?
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
חבר הכנסת זמיר, אתה טענת טיעון רציני וגם מיקי בסוף דבריו טען טיעון רציני. אני רוצה להגיד לך משהו אחד: אם הדיון היום היה, ואני אומר את זה בכנות, יש חוק-יסוד שהיה היום ועבד ואנחנו עכשיו הולכים לשנות אותו, אז מיקי צודק. תביא מומחים, ננהל דיון אינטליגנטי, ננהל דיון רציני, ננהל הסתייגויות. ואתה יודע מה? יכול להיות שכחבר קואליציה, ובגלל שאני חדש אני אומר לך, לא היתה לי ברירה והבחורה הזאת מהליכוד הייתה סוחבת אותי באוזניים והייתי בא להצביע אבל לא הייתי מרגיש כל כך - - - אבל למה אני יושב ומגחך עכשיו?
קריאות
- - -
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
- - אבל יש דבר אחד שבוא נהיה הגונים עם עצמנו: מכיוון שזה חוק שאף פעם לא עבד – אתה יודע, לא צריך מומחים. 10 שנים מנסים לעשות את זה וזה לא עובד. כיוון שזה אף פעם לא עבד ויש כרגע טכנית איך להתמודד עם זה, זה לא שאנחנו הולכים לשנות ולקחת כסף - -
אסף זמיר (כחול לבן)
אני אשאל אותך שאלה לטובת העניין - -
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
- - זה לא עבד. די, תפסיקו עם הסיפור הזה. ומשהו הפוך: עד היום היו שישה סגנים בעירייה, רוצים להוריד.
אסף זמיר (כחול לבן)
באופן כללי, אתה חושב שצריך בלי הגבלה או 30? בלי הגבלה או 26? אנחנו מעבירים את החוק, אתה חתום עליו. לא ענית לי.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אותי שכנעת. זהו. חבר הכנסת עבאס מנסור, בבקשה. לא להפריע לו.
קריאות
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני לא אבקש מכם עוד פעם. די, די, די. אתם מפריעים לחבר הכנסת עבאס מנסור לנמק.
מנסור עבאס (רע"ם-בל"ד)
אני אתן לך תשובה למה החוק - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ואתה לא יכול לענות.
מנסור עבאס (רע"ם-בל"ד)
החוק לא עובד כי ברקע של החוק יש משא ומתן קואליציוני, ושני הצדדים, במיוחד אלה שדורשים משרות, משוכנעים שראש הממשלה יקבל ולא יעמוד על המספר הקבוע בחוק ולכן, כחלק מהמשא ומתן הקואליציוני יבואו לשינוי החוק. אנחנו רוצים לעזור לראש הממשלה – מיקי תקשיב – לעזור לו ולחזק את העמדה שלו במשא ומתן. אני מניח שראש הממשלה נתניהו לא מעוניין לבזבז כסף ציבורי. על פניו, הוא מעוניין להקים ממשלה.
קריאה
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
על פניו. תאמין לי על פניו כי כרגע המצב לא משהו.
צבי האוזר (כחול לבן)
אז אולי נתעכב עם הדיון, נראה אם המצב ישתפר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יש מצב שגם הדיון יתייתר...
צבי האוזר (כחול לבן)
סוף סוף קרן אור בדיון.
מנסור עבאס (רע"ם-בל"ד)
סופרים לי זמן לחינם? תרשו לי להגיד משהו ענייני: אני חדש בדיונים האלה. אני חושב ש-90% מהדיונים הם מיותרים כי ברגע שאתה אומר, מיקי, שאין סיכוי שנשנה את העמדה שלנו ולא נדון בזה - -
קארין אלהרר (כחול לבן)
מה הטעם?
מנסור עבאס (רע"ם-בל"ד)
בדיוק. מה הטעם לנהל דיון - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הוא היה היום ולא הצלחתם לשכנע אותנו.
מנסור עבאס (רע"ם-בל"ד)
לא. זה לא העניין.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז מה חשבת שאם זה יהיה מאוחר בלילה, אולי נשתכנע?
מנסור עבאס (רע"ם-בל"ד)
גם אם הייתי שואל אותך בבוקר, היית אומר שאנחנו - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, לא בטוח. אני דווקא דיברתי בלב פתוח ובנפש חפצה.
מנסור עבאס (רע"ם-בל"ד)
יש לי הצעת פשרה: אנחנו רוצים לעזור לכם להרכיב את הממשלה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
הרוב כבר מורכב.
מנסור עבאס (רע"ם-בל"ד)
אנחנו רוצים לעזור לכם להרכיב את הממשלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתה רוצה לעזור לי להרכיב את הממשלה? אפשר לסגור את הדיון חברים. אתה רוצה לעזור לי להרכיב את הממשלה?
מנסור עבאס (רע"ם-בל"ד)
מה מעכב הרכבת הממשלה? יש לך כל מיני סיעות - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני אתן לך את הטלפון של סמוטריץ ותדבר אתו מחר?
מנסור עבאס (רע"ם-בל"ד)
מיקי, אם סמוטריץ לא יהיה - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתה יודע מה? הכי קל יהיה לך לדבר עם ליברמן. עם ליברמן תוך דקה אתה גומר את העניין.
מנסור עבאס (רע"ם-בל"ד)
אם ליברמן וסמוטריץ יהיו משוכנעים שהחוק לא ישתנה אז רף הדרישות שלהם ירד. זו הפילוסופיה של המו"מ.
קריאה
הוא צודק.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
רגע חבר'ה, זה רעיון.
קריאה
חתיכת רעיון.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
מיקי, בוא לא נפתח פה מי דורש את ריבוי השרים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תשמע, למזלי נתתי לך רק חמש דקות כי אם הייתי נותן לך 10 דקות, יכול להיות שהיית מצליח לשכנע אותי. אז נשארו לך עוד שתי דקות - תסיים.
מנסור עבאס (רע"ם-בל"ד)
להיכנס למשא ומתן בלי קווים אדומים - אתה תמיד תיכשל ותהיה נתון לסחיטה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה רבה אדוני. חברת הכנסת גרמן, בבקשה.
יעל גרמן (כחול לבן)
אני רוצה להודות ליועצים המשפטיים וגם למנהל הוועדה. אני רוצה להודות על כך שהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד רז נזרי, שלח לנו היום את כל הערות הציבור שנשלחו למרות שהיו רק שלושה ימים, היו משהו כמו 130 הערות של הציבור, שכולן - -
צבי האוזר (כחול לבן)
לרבות הערות במוצאי שבת בבוקר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כמה הערות?
יעל גרמן (כחול לבן)
קרוב ל-130, נדמה ש-128, משהו כזה.
קריאה
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הייתי בטוח שיעירו אלפים. רק 130?
יעל גרמן (כחול לבן)
קח בחשבון שלמעשה היה רק יום חמישי מפני ש - - -
קריאה
בגלל החיסכון התקציבי באירוויזיון, אז אנשים לא - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
130 הערות?
קריאה
- - -
יעל גרמן (כחול לבן)
- - - עד עכשיו לא השלמתי אפילו משפט.
פנינה תמנו (כחול לבן)
הם מזלזלים בציבור שלך, בציבור שלנו גם.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
חשבתי שנשארו חילונים במדינת ישראל...
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא להפריע. חברת הכנסת גרמן, בבקשה.
יעל גרמן (כחול לבן)
אז אני רוצה באמת להודות על שיתוף הפעולה אלא מאי? שאנחנו, בגלל צנעת הפרט, ואני מבינה בהחלט את הסיבה הזאת, נאלצנו לבוא למשרדו של אסף, של מנהל הוועדה, ולשבת מול מחשב ולנסות מהר מהר לכתוב - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתם מכירים אותם, הם כולם פעילים שלכם.
יעל גרמן (כחול לבן)
אנחנו לא יכולנו לעשות זאת, ומה שאני רוצה לומר לך, אדוני היושב ראש, שיש בהערות האלה - -
קריאה
- - -
יעל גרמן (כחול לבן)
קארין, את יודעת שאת מפריע לי?
קארין אלהרר (כחול לבן)
סליחה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כשחבר אופוזיציה מפריע, זה לא נותן לך זמן נוסף.
יעל גרמן (כחול לבן)
שמעת? מה שאני רוצה לומר זה שיש לנו פה הערות רבות של הציבור שאף אחד לא לקח אותן בחשבון, שלא יכולנו אפילו להביא אותם כנימוקים כאשר היה פה הדיון מפני שהם לא עמדו לפנינו. הם עמדו לפנינו חמש דקות לפני שאנחנו התחלנו את הדיון.

אני רוצה, דרך אגב, לומר תודה מיוחדת לחברת כנסת שלא נמצאת כאן, לאורלי פרומן, שהיא פנתה כבר לפני מספר ימים לציבור ואמרה: בואו תגישו את כל הערותיכם, וגם אליה הגישו הערות אבל גם היא לא הספיקה להגיש את כולן.
ועכשיו, לגופו של עניין
אני מבקשת להקריא לך החלטה שאתה בוודאי זוכר אותה. היא לא היתה לפני זמן רב, היא היתה ב-11 בינואר 2018, החלטה מספר 3398 של הממשלה: "על מנת לתמוך במאמצי הממשלה בביצוע התאמות לשם התכנסות למסגרות התקציב לשנת 2019", שימו לב, מדברים על השנה, "ולשם עמידה במסגרות הפיסקליות הקבועות בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית מיום כינונה של הממשלה הבאה, קרי, הממשלה הנוכחית, מספר משרדי הממשלה יצומצם ל-17 משרדים", חברים - -
קארין אלהרר (כחול לבן)
אפילו לא 19?
יעל גרמן (כחול לבן)
17 משרדים, קארין חברתי. החלטה שהתקבלה לגבי הממשלה שעומדת להתכונן עכשיו. ואני רוצה לשאול אותך, אדוני היושב-ראש, האם נראה לך סביר שקובעים לממשלה הזאת לקראת תקציב 2019, שיהיו 17 משרדים ועוד לפני שמכוננים את הממשלה הזאת, כבר באים ואומרים: מה זה משנה? בוא נפרוץ את מסגרות התקציב - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
גברתי רוצה ממני תשובה?
יעל גרמן (כחול לבן)
אחרי שאני אסיים, אני מאוד אשמח לקבל תשובה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בשמחה.
יעל גרמן (כחול לבן)
מה זה משנה מסגרות פיסקליות? בוא נפרוט את המסגרות הפיסקליות: אתה בוודאי ראית גם היום שמרכזי החוסן בעוטף עזה מתמוטטים. אתה יודע כמה חסר להם? 5 מיליון שקלים מיקי. 5 מיליון שקלים לאותם יישובים, כשגם קרית גת נמצאת בתוכם. הילדים שם מרטיבים בלילה וכאשר הם שומעים את צפירת הזיכרון הם רצים לממ"ד. 5 מיליון שקלים. ואנחנו כאן יושבים בקלות דעת ומקבלים החלטה להוסיף עוד משרדים כאשר קיבלנו את חוות הדעת הכספית שאומרת שכל משרד, רק עלויות תקציביות של השכר זה 6.5 מיליון, שלא לדבר על עלויות נלוות ועל עוד.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נא להתכנס לסיום.
יעל גרמן (כחול לבן)
להעביר את החוק הזה – 1. זה לצפצף על החלטת ממשלה. 2. זה לבזבז כספים שאינם. אתה בוודאי גם יודע שהשנה הזאת עומדת להסתיים בגירעון הרבה יותר גדול ממה שציפו, ושאחת ההחלטות הראשונות שהממשלה הזאת תצטרך לקבל זה לצמצם ולעשות מה שנקרא "פלט" - לקחת ולקצץ בכל משרדי הממשלה, שזאת המשמעות, מיקי, לקצץ שירותים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה רבה.
יעל גרמן (כחול לבן)
אתה אמרת שאם מדברים לעניין, תיתן. אני חושבת שכל מה שנאמר עד עכשיו לעניין.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
את סיימת לדבר? תודה.
יעל גרמן (כחול לבן)
לא, אני רוצה לסיים עד הסוף ולבוא ולומר - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה רבה. חבר הכנסת צבי האוזר, נא לנמק את הרביזיות.
יעל גרמן (כחול לבן)
סליחה מיקי, אתה אמרת שאם נדבר לעניין - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
סיימת. את לא דיברת אפילו פעם אחת לאורך כל שש הדקות שאת מדברת על ההסתייגויות שלך.
יעל גרמן (כחול לבן)
בוודאי, הכל בהסתייגות מס' 13 להצעת החוק: יתווסף סעיף המטרה – הצעת חוק-יסוד: הממשלה, הוצאה כספית מיותרת בשל מינוי שרים וסגני שרים ועל זה דיברתי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אוקי, אז מה שדיברת עכשיו, דיברת על צרכים מסוימים של מקומות מסוימים ואת חושבת שאת הכסף היה אפשר להפנות לשם - -
יעל גרמן (כחול לבן)
נתתי דוגמה. בוודאי, נתתי דוגמה מדוע ההצעה הזו אינה ראויה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ולכן לא דיברת על העיקרון של המיותרת.
יעל גרמן (כחול לבן)
בוודאי שזה מיותר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יכול לומר למשל, אני אתן לך ייעוץ: יכולת לומר שהיא מיותרת מהסיבה הפשוטה שהממשלה לא זקוקה לכמות כזאת של שרים. התחלת לומר את זה וויתרת.
יעל גרמן (כחול לבן)
הנה, אתה אמרת. אני בחרתי לומר - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יכולת לומר מיותרת מסיבות אחרות אולי כי נניח שכדאי שהשמאל יהיה בשלטון ולא הימין.
יעל גרמן (כחול לבן)
אני בחרתי לומר - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מכל מיני סיבות אחרות אולי כי נניח שכדאי שהשמאל יהיה בשלטון ולא הימין אבל לא טענת את הטענות האלה, אבל בכל זאת נתתי לך את זמנך, השתמשת בו במלואו ואפילו הרחבתי אותו בדקה וחצי נוספות ואנחנו סיימנו.
יעל גרמן (כחול לבן)
אתה יכול עכשיו לתת לי תשובה, כי אמרת שתיתן לי תשובה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חבר הכנסת צבי האוזר ינמק את הרביזיה.
יעל גרמן (כחול לבן)
אבל אמרת שתיתן לי תשובה, אמרת שתשיב לי על השאלה שלך.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז הייתה לך שאלה ברורה: האם אני חושב שצריך לקדם את החוק הזה? אז אני נותן לך תשובה, התשובה היא כן. עכשיו חבר הכנסת צביקה האוזר, בבקשה. נא לנמק את הרביזיות.
יעל גרמן (כחול לבן)
תשובה מאוד מאוד ממצה וחכמה.
צבי האוזר (כחול לבן)
תודה, אדוני היושב-ראש. איפה חבר הכנסת פינדרוס? הוא חסר לי פה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני ביקשתי שהוא ייצא מיד כשאתה מתחיל לדבר.
יעל גרמן (כחול לבן)
חבל, כי רציתי להחליף אתו כמה מילים על סדר "מועד".
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני יודע, ולכן אני ביקשתי שיצא מהאולם.
צבי האוזר (כחול לבן)
אבל אולי פה חבריי ישתפו איתי פעולה. בסדר "מועד" יש את מסכת ביצה באשר לביצה שנולדה ביום טוב. אדוני היושב ראש, כאן יש מחלוקת אבל אין כאן מחלוקת כי אין כאן ביצה שנולדה ביום טוב. יש כאן ביצה שלא נולדה. ייתכן שלזה צריך לייחד מסכת, וזו המסכת שאנחנו יושבים עליה - -
אלעזר שטרן (כחול לבן)
אני לא יודע למה אבל אני בתחושה שיש פה תרנגול.
צבי האוזר (כחול לבן)
יש פה תרנגול עסיסי וביצה שלא נולדה.

עכשיו אני אגיד למה "לא נולדה": כי כמו שנאמר כאן, והדברים הם עולים לכדי קשיים משפטיים למרות ששמענו את הטיעונים שכנגד אבל בניגוד לפעם הקודמת שהבית הזה תיקן בהוראת שעה את הנורמה החוקתית אחרי שראש הממשלה הצהיר בפני הנשיא בהתאם לחוק כי עלה בידו להרכיב ממשלה, והיו הסכמים קואליציוניים, הרי היום אין לנו קצה קצהו של הסכם קואליציוני ואין ביצה שלא נולדה ויש רק סברות כרס, וסברות הכרס האלה מאוד מדויקות. למה אמרתי שרציתי את פינדרוס? כי פינדרוס נקט במספר, נדמה לי שגם אתה, היושב ראש, נקטת ב-26 שרים. היה איזה מספר כזה, מספר הזהב, ואני מניח שאמרתם גם שלא יגדילו את המשרדים אלא רק את השרים. אז מכלל זה יוצא שיהיו שרים בלי תיק, ואני רק שואל אם יש מידע רב כל כך, האם אתם יודעים בלי איזה תיק יהיו שרים בלי תיק? האם כבר ידוע גם הדבר הזה וזה נקבע ב - - -
קריאה
האוזר, מניסיונך בממשלות הקודמות, מה ידוע לך?
צבי האוזר (כחול לבן)
שרים בלי תיק ידעו מראש בלי איזה תיק הם, וכאן נדמה לי שאפילו זה לא ידוע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תדע לך שלהיות שר בלי תיק זה הכי קשה. זה חתיכת תיק.

זה פנינה תמנו (כחול לבן): << דובר >

זו חתיכת פדיחה.
צבי האוזר (כחול לבן)
לכן, במסגרת ההסתייגויות לסעיף 1, אני מפציר לא לתקן אותו בתנועת מטוטלת של להסיר לחלוטין את ההגבלים, ואפשר באמת – פינדרוס, דיברנו על ביצה שלא נולדה בהיקש ל"מסכת ביצה" בסדר מועד, וחשבתי שתיתן לנו דבר חוכמה על חשבון זמנה של הקואליציה בדיון הזה.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
מדובר ביום טוב אחרי שבת או רק ביום טוב רגיל?
צבי האוזר (כחול לבן)
שאלת הביצה שלא נולדה כמוה כמספר השרים שנקבת בהם, ואמרתי שהם כוללים שרים ללא תיק, ושאלתי אם אתה יודע גם בלי איזה תיק יהיו אותם שרים בלי תיק?
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
ברור לי דבר אחד: אתם מעוניינים בתיק בלי שר ואנחנו מעוניינים בלי תיק.
צבי האוזר (כחול לבן)
בלי איזה תיק?
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אתם הייתם מעדיפים שיהיה תיק בלי שר.
צבי האוזר (כחול לבן)
לא, אבל עכשיו בוא קצת נתכנס לרצינותם של הדברים. ברשותך, אני רוצה להקריא מה אנחנו מבטלים, ואני מתייחס לתיקון סעי, קטן (ו), בו כתוב: מספר חברי הממשלה, בכלל זה ראש הממשלה לא יעלה על 19 אלא אם כן הביע הכנסת אמון בממשלה או החליטה לאשר צירוף שרים בממשלה ברוב של 70 חברי כנסת לפחות. זאת אומרת שכבר המחוקק דאז אמר שאם תהיה ממשלה יציבה – הווה אומר שהיא לא כל כך רחבה אבל יציבה – שיש הצדקה מבחינת האינטרס הציבורי להבטיח את יציבות והמשכיותו של המשטר למרות שאנחנו יודעים שבממשלה של 70 יש הרבה שרים ולרוב, אם יש הרבה שרים, מחצית מהם יושבים בקבינט, ואם מחצית מהם יושבים בקבינט יש הדלפות ואז ראש הממשלה לא מכנס קבינט. זאת אומרת, זה עלול לייצר קלקולים אבל עדין היציבות היא חשובה באותם 70 שרים, יש לזה הצדקה.

אם הממשלה הזאת צרה מ-70, אין הצדקה ונדמה לי שראוי שהקואליציה תנסה לייצר ממשלה יציבה ותצדיק את אותו, הייתי אומר, פרצה תקציבית, הרחבה תקציבית שהיא מנוגדת לאתוס הבסיסי - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
- - -
צבי האוזר (כחול לבן)
- - האתוס הבסיסי של ממשלה - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
- - - חבר הכנסת פריג'.
צבי האוזר (כחול לבן)
אדוני היושב ראש, אני מבקש שלא יפריעו לי בשטף הדברים. בסופו של דבר, זו קואליציה שאמורה להתכנס על אתוס של ממשלת ימין, וממשלה שמרחיבה תקציב, הייתי אומר שזה איננו מאפיין ימין כלכלי במובן המלא, וניסיתי להגיע אמנם לא רחוק ל"מסכת ביצה" אבל באמת לדרש של אנשים שנתנו דעתם לנושא וחבר הכנסת בנימין נתניהו - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה. נא לסיים.
צבי האוזר (כחול לבן)
- - ב-2003, בשבתו אז כשר אוצר, דיבר מה הן אידיאות של ממשלת ימין. מהי תפיסה של צמצום כלכלי, וכולכם מכירים את הנאום של השמן והרזה. וכך אמר דאז שר האוצר בנימין נתניהו: הסקטור הציבורי, הפקידות שמקבלת שכר מהמדינה עושה פונקציות חשובות אבל הם לא מייצרים כסף, הם צורכים כסף. אני מבקש מכם לדמיין את התמונה הבאה: דמיינו אדם ששוקל 45 קילו - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה.
צבי האוזר (כחול לבן)
תנו לי חבריי עוד דקה: - - שסוחב על הגב שלו אדם ששוקל 55 קילו. זה חשוב לפרוטוקול שבאמת הדברים החכמים האלה ייכנסו ובסופו של דבר, זה אחד הדיונים החשובים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני שמח שאתה מחמיא לעצמך, חבר הכנסת האוזר.
צבי האוזר (כחול לבן)
לא, אני מצטט. לא הבנת, נכשלתי בלשוני. אני מצטט את שר האוצר דאז, במרץ 2003, בנימין נתניהו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מודה לך שאתה מצטט ואני חושב שהם באמת דברי טעם.
צבי האוזר (כחול לבן)
נכון. - - וזה ששוקל 55 קילו מוסיף כל שנה עוד קילוגרמים, הוא מתרחב. וזה שלמטה, שנאנק לסחוב אותו, הוא מתכווץ, ועוד מעט נגיע ל-60 קילו שיושבים על הגב של 40 קילו. נו, אז מה קורה במצב הזה, שאל ודרש דאז שר האוצר נתניהו? הרזה צריך לסחוב את השמן, ובשלב מסוים הוא לא יכול. אתה זוכר? הוא גם הציג ציורים - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
האם אדוני כבר מסיים?
ה צבי האוזר (כחול לבן)
כן כן, אני מסיים כבר כי הדברים הם חשובים. חבל לקטוע את הדברים באמצע כי יש עוד מעט צופים שצופים בנו ורוצים לדעת את אותו - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
האם אדוני רומז שמישהו מהממשלה הוא שמן?
צבי האוזר (כחול לבן)
לא, לא. חלילה. - - ואותו רזה שצריך לסחוב את השמן, בשלב מסוים הוא לא יכול. קודם כל הוא מאט, אחר כך הוא נעצר וכאשר המשקל כבד מנשוא הוא פשוט קורס - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
שמענו את זה כבר בבוקר.
צבי האוזר (כחול לבן)
- - ולכן, מה שאנחנו חייבים לעשות רבותי – אוסנת מארק, לא בטוח שהיית אז בכנסת אז כדאי להאזין. מה שאנחנו חייבים לעשות, אומר אז שר האוצר נתניהו, זה להקטין את הסקטור הציבורי. אנחנו מתכוונים להפחית, לייעל ולצמצם את הסקטור הציבורי. ואני שואל מה שהיה נכון ל-17.3.2003 נכון למאי 2019. אני חושב שגם ראש הממשלה עדיין מאמין בדברים האלה. נדמה לי שמדברים על ממשלת ימין ולכן, אני קורא לצד אותה יציבות לתקן את הסעיף - אני בזה מסיים - ולא לפרוץ את הגדר אלא לקבוע איזה שהוא מודל שמאזן בין גודל ממשלה למספר השרים בהתאם לרוח החוק בישראל.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה רבה אדוני, אני מודה לך.
עיסאווי פריג' (מרצ)
למה אתה לא נותן לנו - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הערצתך לנתניהו מפליאה אותי.
צבי האוזר (כחול לבן)
הייתי אומר בקיאותי במשנתו של בנימין נתניהו, חשבתי שהיא יותר מרשימה. אני מוכן לא להשאיר מעת לעת - - - ובעיקר לתת איתות בכל פעם שיש סטייה מאותם דברים חשובים.
קריאות
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מפה אמסור לראש הממשלה את דבריך - -
צבי האוזר (כחול לבן)
את משל השמן והרזה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לך תדע.
קריאות
נכון. אולי הוא יתחבט. הוא יגיד: נכון, הרזה מדיי רזה והשמן משמין פה בכמה מאות מיליוני שקלים. מי יודע...
קריאה
היו עוד כמה דברים לא חכמים שהוא עשה כשר אוצר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ואז אני לא יודע אם 26 שרים יספיקו.
צבי האוזר (כחול לבן)
לא, אבל אדוני, אמרתי לך שברגע שיש ממשלה של יותר מ-70, אתה לא צריך שוב לתקן את החוקה הישראלית. הרי אבותינו חשבו על הפטנט הזה. למה אתם הורסים את המודל המאוזן?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני רואה את בוגי - - -
צבי האוזר (כחול לבן)
למה אתם עכשיו הורסים את המודל המאוזן? תצליחו להגדיל קואליציה ליותר מ-70 ח"כים - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חבר הכנסת אוסאמה סעדי, זכות הדיבור שלך. נא לנמק. אחרון הדוברים, דרך אגב, אחרון המנמקים. מיד לאחר מכן נתחיל בהצבעות. בבקשה, חבר הכנסת סעדי.
קריאה
- - -
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
את רוצה שאני אחזור על מה שהוא אמר?
קריאה
כן, כן, מעניין לדעת.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אדוני היושב-ראש, אנחנו מדברים על תיקון - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
חברי הקואליציה לא מתכוונים לדבר?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חברי הקואליציה להערכתי לא ידברו.
צבי האוזר (כחול לבן)
אני נתתי את עמדת הקואליציה. זה השמן והרזה, זה עמדת הקואליציה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חבר הכנסת האוזר, אני מבקש להפסיק להפריע לחבר הכנסת אוסאמה סעדי.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אדוני היושב-ראש, אנחנו מדברים על תיקון של חוק-יסוד.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הייתי בטוח שזה חוק רגיל עד עכשיו.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אני מפנה להסתייגות 226. זה ההסתייגויות של חברי, חבר הכנסת מיקי לוי.
גור בליי
זה מיקי לוי, וכל סיעות האופוזיציה מצטרפות לכל ההסתייגויות.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אני מנצל את ההזדמנות הזאת להגיד שממש מדובר בהסתייגויות, לא כפי שאמרת, אדוני היושב-ראש, הסתייגויות לא רציניות - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זו סוג ההסתייגות הכי לא רצינית שפגשתי.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
זה? זו צריכה להיות - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ארבעה עמודים של הסתייגות? זה צריך להיות של שני משפטים. הסתייגות מצחיקה.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
זה צריך להיות הסתייגות מס'1 כדי שאתם תבינו מה זה חוק-יסוד. פינדרוס אפילו לא יודע מה זה חוק-יסוד, לא יודע מה זה לקונה. לא יודע 10 שנים וארבע שנים. הממשלה, אדוני היושב ראש, בראשות נתניהו, בראשות הליכוד, היא זאת שחוקקה את החוק הזה. לא ממשלה אחרת, לא אנחנו באופוזיציה. נתניהו הסכים ב-2014. לאן, לא מדובר - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חשבתי אמרת מתניהו, המועמד לביקורת המדינה.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
חשוב לקרוא את ארבעת העמודים האלה על מנת להבין את המטריה שאנחנו מדברים עליה, ומכאן נגזר - -
מרדכי יוגב (איחוד מפלגות הימין)
רגע, אתה קראת אותה?
א אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אני בטוח שלא קראת אותה. אני בטוח, עם כל ההתבטאויות שלך על בית המשפט העליון ועל ה-D9 ושאתה רוצה להרוס את בית המשפט העליון...
יעל גרמן (כחול לבן)
מי?
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
סמוטריץ'.
קארין אלהרר (כחול לבן)
הוא אמר D9.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אני אומר שבמדינת ישראל, וזה אפילו בשנה א' משפטים לומדים את זה, בקורס חוקה לומדים למה אין במדינת ישראל חוקה? זה ידוע. אז אמרו - - -
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
טעות עשינו אז, את חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. נעשה את זה עוד פעם?
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
תתקן את זה, אבל אתם לא מתקנים את זה אפילו. אפילו את חוקי היסוד שהם שלב בדרך לחוקה, אתם מזלזלים בזה. אתם אפילו מבטלים את זה. מחוקקים יום אחד, יום שני, ולמחרת אתם מבטלים את זה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נא להתכנס לסיום.
קארין אלהרר (כחול לבן)
הוא עוד לא התחיל.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הוא התחיל ב-24:15. מה לא?
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
עוד לא התחלתי.
יעל גרמן (כחול לבן)
הוא דיבר לעניין. אתה אמרת שאם ידברו לעניין אתה תיתן ללא הגבלה.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
מיקי, זה האישיו, זה הלב של העניין. אתם חוקקתם חוק-יסוד ב-2014. באתם ב-2015 ובני בגין, שחסר לנו כאן, הוא בא ואמר: אנחנו נעשה את זה בהוראת שעה, והמציא לכם את העניין הזה של הוראת שעה. אמרתי לכם, אנחנו היינו כאן - -
יעל גרמן (כחול לבן)
נכון. הוא הוציא את הערמונים מהאש.
עיסאווי פריג' (מרצ)
הראו לו את הדרך החוצה.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
בדיוק. הוציא לכם את הערמונים מן האש.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
גם אותו ניקינו.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אותו ניקיתם, בסדר, תנקו את הכול, את חוקי-היסוד תנקו.
קריאה
הוא לא דיבר על בני, הוא דיבר על אורן חזן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חברת הכנסת אלהרר אמרה שאנחנו ניקינו את כל הטובים. אמרתי שניקינו את אורן חזן, אליו את בטח לא מתגעגעת.
עיסאווי פריג' (מרצ)
ככה אתה מדבר על החבר שלך?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני לא מגדיר את אורן חזן חבר שלי ומעולם גם לא אמרתי.
יעל גרמן (כחול לבן)
אתה מתכוון שניקית את בני בגין?
עיסאווי פריג' (מרצ)
יעל, אני לא מגדיר את אורן חזן חבר שלי, ומעולם גם לא הגדרתי אותו ככה. מעולם לא הגדרתי אותו כחבר שלי והיו לי אתו לא מעט עימותים בקדנציה הקודמת. לא מעט עימותים ובצדק אגב, אבל זה לא הדיון היום.
יעל גרמן (כחול לבן)
בני בגין חסר לכולנו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לך הוא חסר?
יעל גרמן (כחול לבן)
בני בגין.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אורן חזן חשבתי.
יעל גרמן (כחול לבן)
בני בגין.
קארין אלהרר (כחול לבן)
בני בגין, תירגע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בני בגין איש יקר, מוערך, ראוי. הוא לא התמודד בפריימריז האחרונים.
עיסאווי פריג' (מרצ)
הראיתם לו את הדלת החוצה.
יעל גרמן (כחול לבן)
כנראה שהוא ידע למה הוא לא התמודד.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני לא יודע למה.
יעל גרמן (כחול לבן)
תשאל אותו, הוא יגיד לך.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני אתפוס אותו בהזדמנות, אני אשאל אותו.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
תשאל אותו והוא ייתן לך תשובה. שמענו אותו. אני אומר לך שבני בגין בא ונתן את הרעיון הזה של הוראת שעה.
יעל גרמן (כחול לבן)
היו לו הרבה רעיונות קריאטיביים, אוסאמה. זו לא הפעם הראשונה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יאללה. יאללה זה בערבית, לא?
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
דחיתם את זה לכנסת ה-21.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה זה יאללה בערבית?
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
קדימה.
מנסור עבאס (רע"ם-בל"ד)
אוסאמה, יאללה היא קריאה לאלוהים - יא אללה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אבל יאללה זה קדימה בערבית.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה רבה, חבר הכנסת סעדי. סיימת?
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
לא, לא.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז בבקשה תסיים.
עיסאווי פריג' (מרצ)
תן לו שתי דקות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הוא כבר שבע דקות מדבר.
עיסאווי פריג' (מרצ)
תן לו שתי דקות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תסיים אדוני.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אני אומר: זה היה בהוראת שעה. פינדרוס אומר ש-10 שנים לא ניסו את זה ולכן אי-אפשר לדעת. אני אומר שחוקקנו חוק-יסוד, ישבתם אז בכנסת כשלא היינו - -
יעל גרמן (כחול לבן)
החלטת ממשלה.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
- - זה החלטת ממשלה. אתם רוצים לבטל? אז בואו ותגידו לנו: תביאו מחקר מהממ"מ, תגידו לנו שאמרו מומחים – לא מומחים, שיביאו מחקר מהממ"מ ויגידו אם זה 18, אם זה 20.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה לך, אדוני. חברים, תודה.
יעל גרמן (כחול לבן)
הממ"מ יראה לך שבכל ארצות המערב אין יותר מ-18.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה רבה. אדוני, תודה.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
שני משפטים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זהו. תודה.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
זה מבחינת הדין המהותי - - -
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
יעל, בשביל ההגינות: בכל מדינות המערב עלות הנבחרים היא יותר גדולה. יש פרלמנטים יותר גדולים, יש מערכות יותר גדולות.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יש יותר חברי פרלמנט.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
בדיוק. ההוצאה עבור נבחרים היא יותר גדולה, אז אל תביאי ראיות מכל מדינות העולם.
שלמה קרעי (הליכוד)
190 חברי פרלמנט בממוצע.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אדוני, עוד שני משפטים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אנחנו מתחילים בהצבעות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא, לא. אנחנו מבקשים התייעצות סיעתית לפני הצבעה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
היה לכם קודם.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא היה לנו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז התייעצות סיעתית. אני מקיים פה את ההצבעות בשעה 24:28 בדיוק יתחילו ההצבעות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא. תן לנו 10 דקות. 10 אנחנו מבקשים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הישיבה נפסקת עד 24:28.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אני מבקש לרשום בפרוטוקול שההסתייגויות שהגיש מיקי לוי זה בשם הסיעה שלנו.

(הישיבה נפסקה בשעה 00:23 ונתחדשה בשעה 00:30.)
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מתחיל בהצבעות. אני מבקש לקרוא את ההסתייגויות. מי מצביע מכחול-לבן?
יעל גרמן (כחול לבן)
פנינה תמנו.
פנינה תמנו (כחול לבן)
קארין אלהרר וצביקה האוזר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ממרצ - עיסוואי פריג', מנסור עבאס ואוסאמה סעדי. אני מניח שאתם רוצים להגיש רביזיה, אז אני מניח שזו רביזיה על כל ההסתייגויות?
קארין אלהרר (כחול לבן)
אנחנו לא יודעים. לא יודעים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז אני מגיש קודם כול רביזיה על כל ההסתייגויות. על כולן ללא יוצא מן הכלל אני מגיש רביזיה.
אסף פרידמן
עוד לא הצביעו עליהן.
גור בליי
לא, לא, קודם צריך להצביע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
באי אפשר מראש להגיד שבסוף אני מגיש רביזיה? למה? מותר לי להגיד שאני מגיש מראש.
גור בליי
לא. קודם מצביעים ורק אחר כך.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
טוב, אז בסוף ההצבעה אני אגיש רביזיה על הכול, ואתם יכולים להצטרף לכל רביזיה שתרצו.
מיקי לוי (כחול לבן)
גם אנחנו מצהירים שאנחנו רוצים רביזיה על הכול.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מצוין.
גור בליי
אז לפני שנתחיל – אמרתי בהתחלה, ואני רוצה שוב לחדד שתי נקודות: דבר אחד, קיבלנו חתימות ופנייה מכל סיעות האופוזיציה, כשאני מבין שכל סיעות האופוזיציה מצטרפות לכל ההסתייגויות.
קריאות
כן, כן.
גור בליי
זה דבר אחד. מעבר לזה, יש בפניכם שני קבצים של ההסתייגויות: האחד זה הסתייגויות של כחול לבן, עם סמל של סיעת כחול לבן, והאחד זה של חבר הכנסת מיקי לוי. מה שנעשה, שנקרא את זה, ואני רוצה לציין שקיבלנו את זה ממש סמוך לישיבה. אנחנו מתקנים נוסח, משנים נוסח ובודקים אם יש דברים כפולים או דברים מיותרים. כרגע מצביעים על הכול. אחר כך, כשמכינים את זה למליאה, אנחנו עושים סדר עם כל הדברים האלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בוא נתחיל. בבקשה, תתחיל. עם מה אתה מתחיל?
גור בליי
נתחיל עם ההסתייגויות של סיעת כחול לבן. יש כותרת ב"בולד" - "הסתייגויות הוספת סעיף מטרה", הסתייגות מס' 1.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד? מי בעד ההסתייגות?
מיקי לוי (כחול לבן)
הוא לא מקריא?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הוא לא מקריא את כל ההסתייגות, הוא אומר שזאת הסתייגות מס' 1. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 8
הצעת התיקון (1) של סיעת כחול לבן לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

ההסתייגות הבאה.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
רביזיה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני רושם בפניי.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
תרשום על כל אחת רביזיה.
אסף פרידמן
לא, סליחה. מיקי לא מצביע. זה חמישה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ההסתייגות הבאה, הסתייגות מס' 2.
קארין אלהרר (כחול לבן)
למה לא מקריאים את ההסתייגויות?
גור בליי
בוועדת החוקה בכל הפיליבסטרים הקראנו מספרית כי יש לפניכם את הנוסח.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תסתכלו בעצמכם ותקראו. הלאה, הסתייגות מס' 2.
צבי האוזר (כחול לבן)
תיתן לנו זמן לקרוא את ההסתייגות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הסתייגות מס' 2. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 8
הצעת התיקון (2) של סיעת כחול לבן לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

הסתייגות מס' 3.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
רביזיה.
קארין אלהרר (כחול לבן)
כמה-כמה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הסתייגות מס' 3, מי בעד?
צבי האוזר (כחול לבן)
תן לקרוא.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי נגד?

הצבעה

הצעת התיקון (3) של סיעת כחול לבן לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

הסתייגות מס' 4.
מיקי לוי (כחול לבן)
אתה לא נותן להם לקרוא בכלל.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד?
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
רביזיה.
קארין אלהרר (כחול לבן)
כמה היה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי נגד?

הצבעה

הצעת התיקון (4) של סיעת כחול לבן לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

הסתייגות מס' 5. מי בעד?
גור בליי
עכשיו עוברים לראש עמ' 2, להסתייגויות של כחול לבן, הסתייגות מס' 5.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

הצעת התיקון (5) של סיעת כחול לבן לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

הסתייגות מס' 6. מי בעד?
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
רביזיה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
6 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

הצעת התיקון (6) של סיעת כחול לבן לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה. אני רוצה להבהיר דבר אחד, אי-אפשר לספור כל הצבעה. יש אפשרות לראות - - -
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אבל צריך לרשום בפרוטוקול. צריך לרשום בפרוטוקול כמה. צריך לרשום.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא צריך. אתה רוצה לספור - - -
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
בטח. צריך לרשום.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אם רואים שיש רוב - - -
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
צריך לרשום. מה זה רוב?
צבי האוזר (כחול לבן)
יש פה מספרים די קרובים, קשה לראות.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
צריך לרשום. מה זה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אחד-אחד אני אספור?
קריאה
תדרשו שמית.
גור בליי
הוא צריך לספור.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הוא לא צריך לספור ראש-ראש.
גור בליי
צריך לדעת מה התוצאה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתה רוצה להכניס תוצאה על כל הצבעה?
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
בטח.
צבי האוזר (כחול לבן)
לא תמיד התוצאה - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הסתייגות מס' - - -
צבי האוזר (כחול לבן)
אני מציע להתחיל מההתחלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הסתייגות מס' 6.
צבי האוזר (כחול לבן)
נתחיל מההתחלה.
גור בליי
לא, יש לו את התוצאות.
צבי האוזר (כחול לבן)
יש לך את התוצאות של המספרים?
קארין אלהרר (כחול לבן)
לא. אין לו.
גור בליי
כן. יש לו. יש לו.
צבי האוזר (כחול לבן)
רק רציתי לברר אם יש לו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הסתייגות מס' 6 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

הצעת התיקון (6) של סיעת כחול לבן לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

הסתייגות מס' 7 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

הצעת התיקון (7) של סיעת כחול לבן לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

הסתייגות מס' 8 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

הצעת התיקון (8) של סיעת כחול לבן לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

הסתייגות מס' 9 – מי בעד? מי נגד?הצבעה

הצעת התיקון (9) של סיעת כחול לבן לא אושרה.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
הוא לא סופר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

הסתייגות מס' 10 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

הצעת התיקון (10) של סיעת כחול לבן לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

הסתייגות מס' 11 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

הצעת התיקון (11) של סיעת כחול לבן לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
רביזיה. אתה רושם רביזיה, אסף? על כל אחת רביזיה.
אסף פרידמן
בסוף על הכול.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הסתייגות מס' 12 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

הצעת התיקון (12) של סיעת כחול לבן לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

הסתייגות מס' 13 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

הצעת התיקון (13) של סיעת כחול לבן לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
רביזיה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הסתייגות מס' 14 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

הצעת התיקון (14) של סיעת כחול לבן לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

הסתייגות מס' 15 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

הצעת התיקון (15) של סיעת כחול לבן לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

הסתייגות מס' 16 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

הצעת התיקון (16) של סיעת כחול לבן לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
17 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

הצעת התיקון (17) של סיעת כחול לבן לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה. 17?
גור בליי
18.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

הצעת התיקון (18) של סיעת כחול לבן לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

הסתייגות מס' 19 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

הצעת התיקון (19) של סיעת כחול לבן לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא להאמין, גם זו לא התקבלה.

20 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

הצעת התיקון (20) של סיעת כחול לבן לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

21 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

הצעת התיקון (21) של סיעת כחול לבן לא אושרה.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
רביזיה.
מיקי לוי (כחול לבן)
שתדעו, 728 שעות נאום.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כשאני אגיע להסתייגות 98 ואז אני אגיד לך מה נעשה לגבי זה. כשאני אגיע, אני אגיד לך מה נעשה לגבי שעות הנאום שלכם.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
נשתמש בסעיף 98.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
22 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

הצעת התיקון (22) של סיעת כחול לבן לא אושרה.
מיקי לוי (כחול לבן)
תביאו. תביאו את הסעיף, נראה אתכם.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

23 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

הצעת התיקון (23) של סיעת כחול לבן לא אושרה.
מיקי לוי (כחול לבן)
תביאו את הסעיף. פחדנים, תביאו את הסעיף, זה לא - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
גור בליי
הסתייגות 23 בראש עמ' 3.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
24 – מי בעד? מי נגד?
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני מבקש הצבעה שמית.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני לא מעוניין.

הצבעה

הצעת התיקון (24) של סיעת כחול לבן לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

25 – מי בעד?
עיסאווי פריג' (מרצ)
אדוני היועץ המשפטי, אני מבקש הצבעה שמית.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי נגד?
עיסאווי פריג' (מרצ)
שנייה, ביקשת - - -

הצבעה

הצעת התיקון (25) של סיעת כחול לבן לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

26 – מי בעד? לא לדבר בזמן הצבעות. אדוני יכול לפנות לעוזרת או ליועץ שיבדוק את זה.
צבי האוזר (כחול לבן)
רגע. יש נמנע? יש אופציה להימנע?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מאחר שכולם הצביעו, אין נמנעים.
צבי האוזר (כחול לבן)
לא, אבל אם תשאל, יכול להיות שיש נמנע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז אני אשאל.

26 – מי בעד?
עיסאווי פריג' (מרצ)
זה לא ככה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
26 – מי בעד?
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה לא יכול לעשות את זה. אנחנו מבקשים הצבעה שמית.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

הצעת התיקון (26) של סיעת כחול לבן לא אושרה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אנחנו מבקשים הצבעה שמית. אני מבקש הצבעה שמית.
צבי האוזר (כחול לבן)
רגע, אדוני היועץ המשפטי.
פנינה תמנו (כחול לבן)
קצת קולגיאליות. יום אחד גם אתם תהיו באופוזיציה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני רוצה לשמוע את התשובה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני ממשיך. הוא יבדוק את זה תוך כדי. 25 - - -
צבי האוזר (כחול לבן)
רגע. אדוני היועץ המשפטי, יש לי שאלה: מדוע לא נשאל בתחילת ההצבעה מי נמנע?
גור בליי
לפי סעיף 113(ג) לתקנון, ההצבעה בעיקרון בוועדה היא בהרמת ידיים;  "יושב ראש הוועדה רשאי, ביוזמתו או לפי בקשה של חבר הוועדה, לערוך הצבעה שמית". הוא לא חייב, הוא רשאי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני לא חייב.

25 – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
צבי האוזר (כחול לבן)
רגע, יש לי שאלה, היועץ המשפטי, יש גם נמנע.

הצבעה

הצעת התיקון (25) של סיעת כחול לבן לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

26 – מי בעד?
צבי האוזר (כחול לבן)
לא נשאל מי נמנע מההתחלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי נגד?
צבי האוזר (כחול לבן)
יש פה ספירה לקויה.

הצבעה

הצעת התיקון (26) של סיעת כחול לבן לא אושרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.

27 – מי בעד?
עיסאווי פריג' (מרצ)
אנחנו מבקשים לעצור את ההצבעה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתם מפריעים לנו בהצבעה עכשיו.
צבי האוזר (כחול לבן)
אני לא מבין מדוע לא נשאל מי נמנע?
קריאות
- - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
- - -