פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ואחת

הכנסת59

20/05/2019


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 4
מישיבת הוועדה המסדרת
יום שני, ט"ו באייר התשע"ט (20 במאי 2019), שעה 22:00
סדר היום
קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 8) (ביטול המגבלה על מספרם המרבי של השרים וסגני השרים) (מ/1288).
נכחו
חברי הוועדה: מכלוף מיקי זוהר – היו"ר
אמיר אוחנה
ישראל אייכלר
יואב בן צור
ניר ברקת
צבי האוזר
תמר זנדברג
מיקי חיימוביץ'
אחמד טיבי
חילי טרופר
מאיר כהן
אופיר כץ
אוסנת הילה מארק
יוליה מלינובסקי
מיכאל מלכיאלי
אבי ניסנקורן
עידית סילמן
מנסור עבאס
רועי פולקמן
יצחק פינדרוס
יואב קיש
אריאל קלנר
עפר שלח
פנינה תמנו
חברי הכנסת
קארין אלהרר
דוד אמסלם
מיכאל ביטון
רם בן ברק
איתן גינזבורג
יועז הנדל
יוראי להב הרצנו
מיקי לוי
פטין מולא
אוסאמה סעדי
אורלי פרומן
עיסאווי פריג'
אורית פרקש-כהן
מיכל רוזין
טל רוסו
אלון שוסטר
קטי (קטרין) שטרית
סתיו שפיר
ייעוץ משפטי
דן מרזוק
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיוןקביעת ועדה לדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 8) (ביטול המגבלה על מספרם המרבי של השרים וסגני השרים) (מ/1288).
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המסדרת בעניין קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 8) (ביטול המגבלה על מספרם המרבי של השרים וסגני השרים), בכפוף, כמובן, לאישור ההצעה בקריאה הראשונה. הקריאה הראשונה אושרה ולשם קיום דיון בחוק הזה שאושר בקריאה הראשונה אנחנו צריכים להקים ועדה מיוחדת לעניין הזה.
תמר זנדברג (מרצ)
למה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תכף היועץ המשפטי יסביר.
מיקי לוי (כחול לבן)
הצעה לסדר, אדוני.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תכף גם נשמע את ההצעה לסדר.

כדי שנוכל לקיים את הדיון בחוק אנחנו צריכים להקים לו ועדה. הוועדה המסדרת, בהתאם לחוק, איננה - - -
קארין אלהרר (כחול לבן)
לא, זה - - - החלטת הוועדה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
רגע. תאמיני לי שעשיתי שיעורי בית.

הוועדה המסדרת איננה רשאית לדון בחוק הזה ולכן אנחנו נדרשים להקים ועדה מיוחדת. הצעה לסדר קודם כל של חבר הכנסת מיקי לוי. בבקשה.
מיקי לוי (כחול לבן)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מלין כנגד כל ההליך החוקי. לפני שעה קלה שלחתי גם מכתב ליועץ המשפטי של הכנסת וביקשתי גם שהיועץ המשפטי לממשלה יתערב בכל ההליך הזה, ואני אפרט. עוד טרם הקמת הממשלה הובא בפנינו תיקון לחוק יסוד: הממשלה, בידי ממשלת מעבר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
רגע, שנייה רגע. אדוני, אני מבקש לעשות סדר בדברים. אדוני רוצה להציע הצעה לסדר?
מיקי לוי (כחול לבן)
כן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
או שאדוני מנסה עכשיו לטעון כנגד ההחלטה להקים ועדה?
מיקי לוי (כחול לבן)
הצעה לסדר. זכותי לטעון מה שאני רוצה, גם על כוכבים באמצע היום.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז בעצם אדוני אומר שהוא רוצה להתחכם ולאפשר לעצמו לדבר לפני חבריו, למרות שהוא לא נרשם בזמן.
מיקי לוי (כחול לבן)
לא, אני ממש לא מתחכם, אני מדבר דברים מאוד מאוד רציניים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא טענתי לגבי הדברים, טענתי לגבי האופן שבו אתה מנסה לייצר לפחות לעצמך קדימות על חבריך.
מיקי לוי (כחול לבן)
אני מבקש שהיועץ המשפטי לוועדה - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז אדוני – אני מכיר את הכנסת ארבע שנים - - -
מיקי לוי (כחול לבן)
אני מכיר יותר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בסדר, אז אני מפרגן לך. זו אמירה קצרה בנושא מסוים - - -
מיקי לוי (כחול לבן)
אבל זה הנושא שאנחנו דנים בו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כשאתה רוצה לדבר על הנושא שאנחנו דנים בו אז בוא תבקש זכות דיבור בצורה מסודרת, ותוענק לך - - -
מיקי לוי (כחול לבן)
חד משמעית.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ותטען את הטענות. אז אם אדוני מוותר על ההצעה לסדר אני אעריך את זה, כדי שנוכל לקיים את הדיון.
מיקי לוי (כחול לבן)
חד משמעי, קצר וקולע.

לפני כשעה קלה נשלח מכתב ליועץ המשפטי של הכנסת בו אני מלין שמדובר בממשלת מעבר. הכנסת פוזרה על ידי הכנסת הקודמת וממשלת מעבר, בתפיסת העולם שלי, השיפוטית, אין לה חוקיות כדי לעסוק בחוקי יסוד. אשר על כן – תוקם ממשלה קבועה, ממשלה קבועה יכולה לבוא ולדון בחוקי יסוד. תעביר את זה לוועדת החוקה, חוק ומשפט, והרי הדרך פתוחה בפניה. ואם לא די בכך, אדוני, הוועדה המיוחדת למעשה, שתוקם – והכל עניינים משפטיים, אדוני היועץ המשפטי, בבקשה תקשיב כי אני מבקש ממך תכף לעצור את הדיון - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הוא יענה, הוא יענה.
מיקי לוי (כחול לבן)
ואם לא די בכך הרי חוק יסוד הובא לדיון בפני ועדה מיוחדת שהוקמה לצורך קידומו של החוק הזה. אז אני אומר עוד פעם: ממשלת מעבר אין לה סמכות לדון בזה, ויתרה מכך – תקימו ממשלה, תביאו את החוק לוועדת החוקה, נדון בו בצורה מסודרת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה. המסר ברור.
מיקי לוי (כחול לבן)
תן לי לסיים, בבקשה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
המסר ברור. אמרת קצר. ביקשת הצעה לסדר.
מיקי לוי (כחול לבן)
תן לי לסיים, תן לי לסיים. יש לי שלוש דקות להצעה לסדר. אתה סתם מפריע לי, סתם מפריע לי, מיקי. במדינת ישראל, בשנת 99 - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתה לא - - - זה לא הוגן. זה לא הוגן.
מיקי לוי (כחול לבן)
הוגן מאוד. תן לי להגיד את מה שאני רוצה - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, זה לא הוגן. לא הוגן לחברים שלך באופוזיציה. הם גם רוצים לדבר והם נרשמו.
קריאה
אין לנו בעיה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתה לא צריך לצעוק "הצעה לסדר" כדי להיות ראשון הדוברים. זה לא מכובד ולא מכבד. תבקש רשות דיבור – תקבל, אדוני.
מיקי לוי (כחול לבן)
ב-99, אדוני, היועץ המשפטי, ב-99 הורחבה הממשלה על ידי אהוד ברק, אבל החוק הזה הובא לא על ידי ממשלת מעבר אלא על ידי ממשלה קבועה. אשר על כן אני מבקש לעצור את הדיון, ללכת הביתה, שאיל ינון יתייעץ עם היועץ המשפטי לממשלה. אם אתה ניתן את ידך להצביע כאן, עכשיו, זהו מהלך בלתי חוקי בעליל.
קריאות
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יש עוד מישהו שרוצה לומר משהו ברוח הדברים של חבר הכנסת מיקי לוי, שאמר את זה ראשון, כי הוא ביקש את זה בהצעה לסדר ולא באמצעות זכות דיבור רגילה? אז בבקשה, שיצטרף עכשיו כי אז היועץ המשפטי יענה ויפריך את הטענות ואז נוכל להתקדם בדיון.
עיסאווי פריג' (מרצ)
כן, באותו עניין.

זכור לי בישיבה הראשונה שקיימנו אצל יושב-ראש הכנסת, יושב-ראש הכנסת התהדר ואמר: אני לא אתן יד להקמת ועדות אד הוק לחוקים פה ושם.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אנחנו טרום כנסת, נו.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אנחנו באותה כנסת. אז דברי היושב-ראש דאז, כשהקמנו את הוועדה המסדרת – איך הם מקבלים ביטוי? ואיך שעוד לא התחלנו את המושב, דבר ראשון – הקמת ועדה אד הוק.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כי אין דרך אחרת.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא, יש דרך אחרת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
איזה?
עיסאווי פריג' (מרצ)
מרכיבים ממשלה ומתחילים לעבוד, וכל אחד מטפל בוועדה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה שאדוני מציע זה להרכיב את הממשלה – בלי שרים.
עיסאווי פריג' (מרצ)
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נעשה ממשלה ללא שרים?
קריאה
מה רע ב-19 שרים, זה לא מספיק?
עיסאווי פריג' (מרצ)
יש לך 18 שרים, לא?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יש בעיה שהביקוש גדול, הביקוש גבוה.
קריאות
- - -
מיקי לוי (כחול לבן)
- - - תדון בעניין הזה, כמו שאמרתי, ועדת החוקה, חוק ומשפט. מה פה לא ברור?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חבר הכנסת פריג', יש מונח כזה של ביקוש והיצע.
עיסאווי פריג' (מרצ)
נו, הדייסה לא מספיקה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה קרה? הביקוש גבר. עכשיו, מי ילמד אותך על העניין הזה? לך תשאל את כחלון על ביקוש והיצע בכל מה שקשור לשוק הדיור.
עיסאווי פריג' (מרצ)
למה יושב-ראש הכנסת מתחיל את המושב, מתחיל את הוועדה ואת הישיבה - - -
מיקי לוי (כחול לבן)
תקימו ממשלה, תקימו ממשלה.
קריאות
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
35 מנדטים. עושק הרוב. אתם הרוב, אתם הורסים את חבריכם לקומפוזיציה. עריצות הרוב, סליחה. לא יכול להיות דבר שכזה.
מיקי לוי (כחול לבן)
בהשאלה – עריצות הרוב שלכם.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא. לא. אנחנו לא עריצים אנחנו נערצים.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אני רוצה להתחבר לדברים שנאמרו כאן. ועדה מיוחדת זה דבר שהוא לא שגרתי בכנסת. הממשלה הנרקמת מדברת כל הזמן בזכותה של המשילות. אתם רוצים למשול ואתם רוצים שהממשלה והרשות השופטת לא יפגעו בכנסת, נכון? אומרים – העם את דברו, והכנסת צריכה להגדיל את כוחה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נכון.
מיקי לוי (כחול לבן)
עכשיו, מה הממשלה הנרקמת עושה? קודם כל, היא לוקחת חוקי יסוד ועושה מהם חוכא ואטלולא.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אל תגזימי.
קארין אלהרר (כחול לבן)
כו, זה בדיוק מה שאתם עושים, אחד לאחד.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, לא. אני חלוק עליך.
קארין אלהרר (כחול לבן)
ומה הם עושים? אתם לא מכבדים את הכנסת, כי בכנסת יש ועדות שכל ועדה אמורה לדון בנושאים מסוימים. עכשיו תראה, אתה יכול לבוא ולהגיד לי – תשמעי, יש לי בעיה, אני צריך עוד שרים. אתם אפילו לא יודעים לבוא ולהגיד כמה שרים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני אומר לך. את רוצה שאני אגיד לך את המספר?
קארין אלהרר (כחול לבן)
לא, רגע, רגע. תן לי לדבר עד הסוף. אתם אומרים: תנו לי צ'ק פתוח ואנחנו נמלא את החסר. זה הטיעון.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
אנחנו לא רוצים שבממשלה הבאה, אם תרכיבו, שתצטרכו לעשות ועדה מסדרת על כל - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני אמרתי לך שכל המטרה שלנו להגדיל ללא הגבלה זה כדי לצרף אתכם אחר כך בהמשך.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אני לא רוצה להצטרף.
קריאות
- - -
מיקי לוי (כחול לבן)
אל תעשו לנו טובה - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
- - - לא, בנוסף? הצהרתי, אנחנו רוצים להגיע לקואליציה של אזור ה-90 ח"כים.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אם זה במקום הליכוד נשקול את זה. כרגע – לא.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה יוצא אפילו 100. אתכם זה יגיע ל-100. 65 ועוד 35 זה כבר 100. חולמים על זה.
קארין אלהרר (כחול לבן)
תראה איך אתה מפריע לי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני רק אומר לך. שאלת למה, אני אומר לך. מה, כחול-לבן יתפשרו על פחות מ 8-7 שרים?
קארין אלהרר (כחול לבן)
אם אנחנו אלה ש- - -
קריאות
- - -
קארין אלהרר (כחול לבן)
אם כחול-לבן לנגד עיניכם אז ראו את הבעיה כפתורה, זה לא יקרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתם מוותרים מראש.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אבל אני אומרת לך: יש כאן באמת מעשה שלא ייעשה. ממשלה שלא הוקמה כבר באה ורוצה לשנות סדרי עולם. למה? ככה. להקים ועדה מיוחדת בשביל כלום ושום דבר. הדבר הזה לא ייעשה. אני מבינה שהוגשה עתירה והיא נדחתה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יש עוד עתירה עכשיו?
קריאה
היא נדחתה בגלל שאמרו שהיא מוקדמת מדי, אבל יכול להיות - - -
קריאה
הם רוצים לשכנע אותנו על פסקת ההתגברות ללכת בכל הכוח מייד, לכן הגישו עוד שתי עתירות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה תעשו אחרי פסקת ההתגברות, באמת? לאן תלכו?
מיכל רוזין (מרצ)
לאן נוליך את הבושה? לאן נוליך את הבושה, לא לאן נלך.
קריאות
- - -
מיכל רוזין (מרצ)
לאן תוליך את הבושה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
עכשיו, אני אגיד לכם עוד משהו. חברת הכנסת רוזין, דמייני: פסקת ההתגברות עוברת - בג"צ לא כתובת. חוק החסינות עובר – ביבי תקוע אתכם לעוד 10 שנים. מה תעשו?
מיכל רוזין (מרצ)
לאן נוביל את הבושה? לאן?
קריאות
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בעיניי זו יכולה להיות אחת הקדנציות הקשות ביותר שלכם.
קריאה
זה סיום הדמוקרטיה. כן, אתה צודק, אתה צודק. סיום הדמוקרטיה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בג"צ לא רלבנטי, ביבי פה לעוד 10 שנים.Oh my God.
קריאה
בקיצור – ארודאן. ארודאן יש לנו פה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה זה ארדואן? דמוקרטיה - - - בוחרים בו, הציבור רוצה אותו.
קריאה
גם את ארדואן בחרו, גם את ארדואן בחרו.
קריאה
לא, אין לתאר. חוסר הבנה של מה זו דמוקרטיה. יצא מהמרצע מהשק.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
מיקי, אין לנו פה מהבוקר שום דבר, זה רק מחזור של טענות. יאללה, נתקדם. פשוט מחזור של טענות מהבוקר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בואי נהנה מהדיון. בואי נעשה דיון.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אתה רואה את התוכניות כבר לעתיד. הנה, אמרת במילים שלך לאן אתם רוצים להגיע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני אומר – אם.
קארין אלהרר (כחול לבן)
לא, מה זה "אם"? כולנו מבינים לאן זה הולך.
מיכל רוזין (מרצ)
זה קורה, מה זה "אם"?
קארין אלהרר (כחול לבן)
זה בדיוק הולך לשם, רק לא ניתן לכם, זה לא יקרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תנסו לא לתת לנו.
קארין אלהרר (כחול לבן)
לא, אנחנו ננסה ואני אומרת לך שזה גם יצליח.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
את חושבת?
מיקי לוי (כחול לבן)
כן, כי הבושה תכריע את ביבי. הבושה תכריע אותו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הבושה הכריעה אתכם?
מיקי לוי (כחול לבן)
אנחנו – בושה? עשינו דבר מה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתם לא עשיתם כלום?
מיקי לוי (כחול לבן)
לא, אנחנו לא נמצאים בחקירות משטרה. לנו אין תיקי 100, 2000, 3000, 4000 – יו, הו. אנחנו לא צועדים בשמאל ימין בלה"ב.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ההתנהלות שלכם התנהלות נקייה לחלוטין? ורגע, מי סידר לו את התיקים, לא אתה וסגלוביץ'? אתה והחברים שלכם, לא סדרתם את התיקים שם? לא עשיתם שם עבודה? לא עשיתם שם עבודה? בוא נדבר, בוא נדבר.
מיקי לוי (כחול לבן)
אני גאה בזה, גאה בזה. מי שעבר עבירה דינו להישפט.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי סידר את התיקים? מי סידר שם?
מיקי לוי (כחול לבן)
אני גאה בזה. אם אתה נותן לי את הקרדיט אני גאה בזה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתה גאה בזה? אל תהיה גאה בזה. אתה איש אכיפה, נכון? מתי האשמתם במשטרה בשוחד נבחר ציבור מבלי שהוא קיבל שקל לכיסו? מתי?
קריאות
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מתי האשמתם, תענה לי. מתי האשמתם אדם בשוחד בלי שהוא קיבל שקל לכיסו.
קריאה
אסור לו לקבל כוס קפה אפילו, על מה אתה מדבר?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני אתן את עצמי – בלי שהוא קיבל אפילו כוס קפה. מתי?
מיקי לוי (כחול לבן)
אם לא היה כלום כי אין כלום שילך להישפט, נראה אותו. שיוכיח את חפותו בבית המשפט.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אין לך תשובה. אף פעם לא עשיתם את זה. אף פעם לא עשיתם את זה. עשיתם את זה לכבוד בן אדם אחד, קוראים לו בנימין נתניהו. המצאתם רף חדש. רף חדש לכבוד נתניהו. בושה וחרפה.
קריאות
- - -
מיקי לוי (כחול לבן)
- - -איסור קבלת מתנות קבוע בחוק. שיילך להוכיח את חפותו בבית משפט.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נכון שאתם לא יודעים לנצח אותו בקלפי? אז המצאתם רף חדש. אתה וסגלוביץ' והחברים שלכם שם. ואנחנו ניתן לכם פרס. רק הציבור יקבע, רק הציבור יקבע, לא אתם.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה, לפי איך שהדברים מתנהלים, תיקח נתח גדול מ - - -
קריאות
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נתח גדול?
עיסאווי פריג' (מרצ)
מהממשלה של ביבי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה אדוני מציע לי בתור נתח? אדוני יציע לי את הנתח. מה הנתח? חבר הכנסת פריג', אתה ותיק פה. תן רעיון מה יכול להיות מה שנקרא "נתח רציני"?
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה תיקח נתח רציני - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה? מה? תן דוגמה, תן רעיון. חבר הכנסת טיבי, תן דוגמה, תן רעיון.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
חבר הכנסת מיקי – אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אתם כולכם שתויים משמפניה ורודה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חבר הכנסת טיבי. אמרתי שפיליבסטר יהיה פה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה נהנה מההצגה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חבר הכנסת טיבי – אמרתי. אתה, יש לך את הניסיון. אני יכול להסביר לך את הכוונות. יש פה פיליבסטר, למה שאני לא אקח חלק, לפחות, בעניין הזה?
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אתה פתחת בפיליבסטר.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אני הייתי גם בבוקר וגם עכשיו. - - - פשוט נהנה מזה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני אגיד לך מה גיליתי – גם באופוזיציה רוצים ללכת הביתה. מסתבר שכולם רוצים לחזור הביתה.
תמר זנדברג (מרצ)
אנחנו פה, יש לנו את כל הלילה. עד הבוקר נשב.
קריאה
דווקא אף אחד לא ממהר. אני לא רואה לחץ באופוזיציה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז בוא נחזור לדיון שלנו קודם.

חברת הכנסת קארין אלהרר תמשיך בדבריה. עשינו אתנחתא קומית.
קארין אלהרר (כחול לבן)
הפרעתי למיקי זוהר לטוות את התוכנית שלו שאומרת שכולם קמו נגד נתניהו – היועץ המשפטי לממשלה - - -
קריאות
- - -
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
המשטרה רודפת אחרי ביבי, הפרקליטות והיועץ המשפטי, השופטים, גם חלק מהליכוד. כולם רודפים אחרי ביבי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתה רוצה לשמוע את התיאוריה שלי? יש לי תיאוריה. יש לי תיאוריה, אני יכול לספר לך אותה. יש לי תיאוריה, אני מוכן לשים עליה את כל מה שיש לי שזה מה שקרה, אחד לאחד. רוצים לשמוע?
קריאות
בטח.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בטוחים חברים?
קריאות
כן.
מיכל רוזין (מרצ)
ספר לנו סיפור, ספר גם אגדה. כן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
טוב, התיאוריה שלי היא כזו: זה התחיל באיש שמאל.
קריאות
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא להפריע בזמן הסיפור. כל דבר מתחיל במשהו. זה התחיל באיש שמאל שישב בביתו ערב אחד. אני לא רוצה לנקוב בשמו. אמר: איך אנחנו נפטרים מהביבי הזה עכשיו? לא מצליחים. כל בחירות הוא מנצח. כל בחירות הוא מנצח. מה עושים? איך אנחנו מעיפים אותו מפה?
קריאות
- - -
תמר זנדברג (מרצ)
נגמרה השעת סיפור? לא רוצים לשמוע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אנשים רוצים לשמוע את הסיפור. את היחידה שהורסת. את היחידה שמפריעה. אל תהיי נודניקית.
קריאות
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
את נפגעת ממני, חברת הכנסת - - -?
תמר זנדברג (מרצ)
לא, אין מספיק נשים בכנסת בשביל לדבר ככה לנשים, עם כל הכבוד.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז אני אומר ככה – איש השמאל הזה - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
עזוב אותי מההצגה הזאת, באמת. מה אתה - - -שכל אחד יגיד את דעתו, תפסיק לי עם ההצגות האלה.
קריאות
- - -
יועז הנדל (כחול לבן)
מיקי, בשם חברי הכנסת החדשים – אנחנו פעם ראשונה בוועדה. ככה זה נראה? זו הדוגמה האישית?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ככה. ככה בדיוק. שאלת שאלה מצוינת, יועז, אני מודה לך על השאלה. ככה בדיוק ייראו כל הפיליבסטרים שלכם.
עיסאווי פריג' (מרצ)
כי אתם לא רוצים ויכוח ענייני.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כל הפיליבסטרים שלכם ייראו ככה. הם ייראו ככה כי בעצם זה מה שיש לכם לעשות פה בכנסת הבאה – פיליבסטרים בדיוק כמו שאני עושה לכם עכשיו, בדיוק כמו שאני עושה לכם עכשיו, לאופוזיציה.
קריאה
בוא תסביר לנו למה אתה מקים ועדה מיוחדת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני רוצה ללמד אתכם איך עושים פיליבסטרים. עכשיו, אני לא יודע אם שמת לב, באים לי כל שנייה "נו, תסיים, נו, תסיים, נו, תסיים".
מיכל רוזין (מרצ)
כי החבר'ה שלך מתחננים לקיזוזים. אתה רוצה לראות את הרשימה של התחנונים? אנחנו גם יודעים לשחק את המשחק הזה. כל יום שני: "בבקשה, בבקשה, רוצה ללכת הביתה, אין לך ילדים? את לא רוצה ללכת הביתה? את לא מתגעגעת לילדים שלך"? אנחנו גם מכירים את המשחקים האלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
משום מה יש לי תחושה שאני לא אבקש קיזוזים ב-4 השנים הבאות.
מיכל רוזין (מרצ)
אני מאוד מקווה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מעריך שזה מה שהולך לקרות אתי. ולכן אני אומר: זה לא ה-issue. ה-issue הוא אחר. אתם רואים עכשיו בדיוק מה שאני עושה פה עכשיו לכם – זה פיליבסטר לאופוזיציה. זה בדיוק מה שאתם תעשו לנו במשך 4 שנים.
פנינה תמנו (כחול לבן)
זה פיליבסטר ענייני.
קריאות
- - -
תמר זנדברג (מרצ)
למדת מילה, "פיליבסטר". כל הכבוד.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה לימדו אותי? לימדו אותי שכולם בסופו של דבר מתעייפים באיזשהו שלב.
מיכל רוזין (מרצ)
לא פגשת אותנו בכנסת האחרונה? מתי התעייפנו?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
היית מתעייפת אחרי שעתיים, נו באמת.
תמר זנדברג (מרצ)
כן, ממש.
קריאות
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מאחר וגם אנחנו בקואליציה לא חוששים מלעבוד קשה, אין לנו בעיה לעשות פיליבסטר, אז גם אני באופן אישי רוצה לקחת חלק. למה שרק אתם תעשו את זה? גם אני יכול לעשות את זה.
קריאות
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לכן אני אומר – עדיף לכם, באמת, גם חברי לקואליציה – ליהנות מהרגע, לבלות, לשתות משהו טעים, כי זה ייקח קצת זמן. זו טיבה של אופוזיציה, לעשות פיליבסטר. לכן אני מציע לכם אפילו להשתתף בפיליבסטר – תדברו, תאמרו, תרגישו חלק מן הדיון – זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות פה עכשיו.
תמר זנדברג (מרצ)
מה עם זכות הדיבור של חברת הכנסת אלהרר?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חברת הכנסת אלהרר, תשלימי את דבריך.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
עוד חמש דקות אני עוזבת את כל הקרקס הזה.
קריאה
מה את אומרת? קרקס. החוק הזה זה קרקס.
קריאות
- - -
מיכל רוזין (מרצ)
בואי, בואי, בואי. מחר את תבואי לבקש ממני לעזור לך במאבקים. אל תשכחי. אל תשכחי שמחר תבואי כשתרצי שאני אעזור לך במאבקים, גם מול הממשלה והקואליציה.
קריאות
- - -
מיכל רוזין (מרצ)
ביזוי החוק זה מה שאתם עושים עם החוק במדינת ישראל, חוקי יסוד במדינת ישראל, עם מערכת החוק במדינת ישראל, עם מערכת המשפט במדינת ישראל. זה מה שאתם עושים, זה לא מה שאנחנו עושים.
פנינה תמנו (כחול לבן)
יש פה יושב-ראש בוועדה? אפשר להתקדם בבקשה, לקבל תשובות ענייניות?
מיכל רוזין (מרצ)
אנחנו - - -דמוקרטיה, יוליה. הדמוקרטיה זו הזכות שלנו להתנגד למהלכים אנטי דמוקרטיים. זו הזכות שלנו להתנגד למהלכים אנטי דמוקרטיים.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אלו הפנים של הכנסת שאתה מייצג.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לחבריי באופוזיציה אני אומר שהייעוץ המשפטי של הכנסת ידבר רק אחרי שכולם יסיימו לדבר. לכן, כשהאופוזיציה תחליט שהיא סיימה לדבר - - -
קריאה
אנחנו עדיין בהצעה לסדר, נכון?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני רק אומר שאחרי שהאופוזיציה תסיים לדבר הייעוץ המשפטי יאמר את דברו ואז נוכל לעבור להצבעה.
יועז הנדל (כחול לבן)
אייכלר, אתה ותיק. אולי תגיד לנו מה קורה כאן?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כרגע אנחנו בעיצומו של פיליבסטר, לידיעתך. כשהוא יסתיים תוכל לשוב לביתך.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אנחנו כרגע בעיקר צופים בך מדבר בלי סוף ולא נותן לאחרים לדבר.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
שכחת רק שהוא יושב-ראש הוועדה והוא אמור לנהל כאן את הוועדה, אז הוא מנהל אותה כמו שהוא מבין.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני אסביר לך. אני יושב-ראש הוועדה ובכנסת יושבי-ראש ועדה קובעים מתי מדברים והם גם יכולים להתפרץ לדברי חבריהם. הם יכולים גם לקטוע את דברי חבריהם – זה לא מכבד, אבל הם יכולים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה באמת לא מכבד את הוועדה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הם יכולים לדבר כמה שהם רוצים. אני, מבחינתי, מרגיש מאוד נוח עם העיקרון הזה שאני מדבר ואתם שותקים, כרגע. יכול להיות שזה ישתנה תוך כדי דיון.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אפשר לשאול אותך שאלה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
רגע, את בזכות דיבור, אני אתן לך להשלים. לכן אני אומר, חברים: תראו, אני אאפשר פה פיליבסטר רק כשהוא יהיה לפי התנאים שלי, לא לפי התנאים שלכם. לכן אני אומר – כל אחד תהיה לו זכות דיבור כנראה ארוכה, רק שלא ייצא לו הרבה לדבר בזכות הדיבור, כנראה.
קריאות
- - -
קארין אלהרר (כחול לבן)
אני רק רוצה לסיים ולשאול מה הדחיפות להקים ועדה מיוחדת כשעוד לא הוקמה ממשלה ובכלל עוד לא ברור מה כמות השרים הנדרשת. אתם אפילו עוד לא סיימתם את המשא ומתן הקואליציוני. אני מבקשת באמת מהיועץ המשפטי לוועדה להבהיר לנו למה בתקופה כזו, אפילו עוד לא חתמו עם מפלגה אחת, עם שותפה אחת – עוד לא ברור מה הולך לקרות, איזו ממשלה הולכת לקום, למה לא לחכות שתקום ממשלה צרה? ירצו – יעבירו את זה לוועדה של - - - , ועדת חוקה - - -
קריאות
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני הכל עושה בהסכמות עם האופוזיציה. אני עובד בשיטה הזו. אתם רוצים להמשיך? נמשיך. אתם רוצים לעצור? נעצור. אז בואו נמשיך.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
- - -
קריאות
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תכף, כשכולם יסיימו הוא יענה לך.
קארין אלהרר (כחול לבן)
רק מחאה על זה שבמשך חצי שעה לא נתת לי להשלים ברצף שלושה משפטים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני חייב לומר ולהסתייג שלעניות דעתי מעולם לא קיבלת זכות דיבור כזו ארוכה כמו שקיבלת היום.
קארין אלהרר (כחול לבן)
תגיד לי, אתה רציני?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חצי שעה זכות דיבור היית.
מיכל רוזין (מרצ)
על זה נאמר: אין לתאר.
קריאות
- - -
אלון שוסטר (כחול לבן)
אני פעם ראשונה פה ואני לא מאמין מה קורה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה שעשיתי פה עכשיו – שיקפתי לך את מה שאתה הולך לעשות במשך 4 שנים בקואליציה. אם אתה ח"כ ענייני, אני אפרגן לך, אבל יש לי תחושה שאתם, באופוזיציה, לא הולכים להיות כל כך ענייניים ב-4 השנים הקרובות.
אלון שוסטר (כחול לבן)
אבל מה זה משרת אותך?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני אגיד לך בארבע עיניים אחר כך, אם תרצה.
תמר זנדברג (מרצ)
כמה דברים. קודם כל, כנראה באווירה המבודחת פה יש כמה שלא שמו לב שאתה, אדוני היושב-ראש, הוצאת את המרצע מן השק למה המטרה פה. אני רוצה להזכיר שהרבה מהדיונים שמתקיימים כאן בחוקים האלה הם מה שנקרא – לפרוטוקול, כי את הפרוטוקול של פה, בג"צ שאתם כל כך נבהלים ממנו גם קורא. ובג"צ, מה שיקרה בדיון בחוקים האלה, הוא יקרא שהמטרה שלך היא לנטרל את בג"צ ולהשאיר את ראש הממשלה בשלטון עוד 10 שנים. דבריך. ציטוט: מה תעשו אם יסתבר לכם שאין בג"צ? מה תעשו אם יסתבר לכם שביבי בשלטון עוד 10 שנים? איך אתה מתכוון להביא את זה – לבטל את הבחירות?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
פשוט יצביעו כל פעם מחדש לבנימין נתניהו. מה לא הבנת? הצלחנו לעשות את זה גם בקדנציה הזאת, אפילו שכולכם התגייסתם. לא עבד לכם.
קריאות
- - -
קריאה
רגע, זה לא הנאום של הצוהריים?
מיכל רוזין (מרצ)
היא בזכות דיבור ואת מפריעה לה.
תמר זנדברג (מרצ)
חברי הכנסת החדשים – אני אגיד את אותם דברים בבוקר, בצוהריים, בערב, בלילה ולפנות בוקר.
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
ובכל דיון הכל נושא את אותם הדברים, ולא משנה על מה הדיון.
תמר זנדברג (מרצ)
אתה לא עברת פריימריז כדי להיות פה אבל - - -
קריאות
- - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
המנדט הוא אותו מנדט והמקום שלך והמקום שלנו הוא אותו הדבר, וכדאי שתביני מה זו דמוקרטיה, גברת, כי אתה מבינה אפס בדמוקרטיה, אפס.
קריאות
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני רוצה לסיפור על אותו איש שמאל - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
די כבר.
יועז הנדל (כחול לבן)
מי זה האיש שמאל הזה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני לא יכול לחשוף את שמו.
יועז הנדל (כחול לבן)
זה זה שהצביע בעד ההתנתקות? זה ששחרר מחבלים בשליט?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הוא לא בכנסת הזה חבר. אני עוזר לך?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז אותו איש שמאל - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
די כבר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא להפריע לי, אני אתחיל לקרוא לסדר. אני הפרעתי לך כשאתה דיברת?
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה עושה מהוועדה זילות כזו. אתה עושה זילות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ומה אתם עושים ממנה? עושים ממנה גאווה גדולה. אתה עושה ממנה ועדה גדולה כרגע?
עיסאווי פריג' (מרצ)
- - -
תמר זנדברג (מרצ)
- - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
מישהו מנהל כאן בכלל דיון ענייני? מה אתה מדבר שטויות?
עיסאווי פריג' (מרצ)
זה המסר שאתה רוצה להעביר - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
סליחה, אדוני, אדוני.
עיסאווי פריג' (מרצ)
תעשה סדר כבר ונקיים דיון ענייני.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
סליחה רגע, סליחה. אני יכול לדבר פה? מותר לי לדבר כיושב-ראש הוועדה?
עיסאווי פריג' (מרצ)
בבקשה. דבר לעניין, אבל.
מיכל רוזין (מרצ)
אבל חברת הכנסת זנדברג בזכות דיבור. את לא בזכות דיבור?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אין מה לעשות, רק ככה זה ייגמר.
תמר זנדברג (מרצ)
אפשר להמשיך את זכות הדיבור שלי, בבקשה?
קארין אלהרר (כחול לבן)
גם אצלי זה היה בהמשכים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אם אני אסיים את מה שיש לי לומר – אז כן.
מיכל רוזין (מרצ)
אבל למה? היא בזכות דיבור. נתת לה. אתה יושב-ראש הוועדה, נתת לה את זכות הדיבור, תשמור על זכות הדיבור שלה. זה חלק מהתפקיד שלך כיושב-ראש הוועדה, לשמור על זכות דיבור שאתה נותן בעצמך.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
סליחה, סליחה. מותר לי להעיר הערות ביניים.
מיכל רוזין (מרצ)
כן, אבל לא לספר סיפור. זו לא הערה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה סיפור ארוך.
מיכל רוזין (מרצ)
אז זו לא הערה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זו הערה ארוכה.
מיכל רוזין (מרצ)
אין דבר כזה בלשון העברית, "הערה ארוכה".
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז מה שאני רוצה לומר לכם חברים זה שמאחר ואין לנו הסכמות עם האופוזיציה והשיח פה יכול לקחת כמה שעות - -
מיכל רוזין (מרצ)
אבל תמר זנדברג בזכות דיבור.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
- - אז אני רוצה לספר לכם את הסיפור.

אז אותו איש שמאל - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
בשעה כזו, לדעתי היו צריכים להביא לנו קצת יותר סוכר.
קריאות
- - -
מאיר כהן (כחול לבן)
סוף סוף שומעים אותך רגוע. חשבתי שאת רק - - -. תמשיכי ככה.
קריאות
- - -
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
זה הכל נרשם בפרוטוקול, אדוני היושב-ראש, ואתה באמת עושה דברים שלא ייעשו. חוכא ואטלולא אתה עושה מהוועדה, וזה הכל ישתקף בפרוטוקול, ואני מזכיר לך - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ומה שאתם עושים זה לעניין?
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
עוד לא דיברנו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה אתם מדברים?
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה לא עושה דיון ענייני.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ומה אתם עושים? עושים פיליבסטר. אז מה? אז מה? אין לכם טיפת כבוד, טיפת כבוד לעובדי הכנסת שצריכים לשבת פה עד הבוקר בשבילכם כדי שאתם תוכלו לעשות את ההצגה שלכם.
קריאות
- - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
- - - -לכם אין כבוד. בשביל ג'ובים, בשביל כסאות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתם רוצים לעשות פה הצגות, אז אני אעשה בשבילכם את ההצגות.
קריאות
- - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתם מדברים אתי ובאים אלי בטענות על הצגות? אתם עושים הצגות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אתה הבמאי, התסריטאי והמפיק של ההצגה הזו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
טוב, תמר, אני אספר לך את הסיפור אחר כך.
תמר זנדברג (מרצ)
תודה. ולכן, יש לי איזה חשש כיוון שאתה, בדבריך – אמנם בבדיחות הדעת אבל יש משהו כזה בפרוטוקולים שלפרוטוקול אין ניואנסים, לא שומעים את הטון, רק קוראים את הדברים. והדברים שנאמרו כאן עד עכשיו הם דברים מאוד מאוד ברורים. הם מבהירים למה כל הדבר הזה, למה מכנסים בשעה 23:00 בלילה ועדה מסדרת. דיברנו בבוקר, למי שאומר שאני חוזרת על דבריי, אני אחזור שוב – דיברנו בבוקר על זה שממשלת מעבר משנה פה חוק יסוד. עכשיו רואים שיש תהליך שבחטא יסודו, הוא ממשיך אחר כך עם חטאים מצטברים עוד ועוד.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
טענות ממוחזרות.
מאיר כהן (כחול לבן)
סליחה. סליחה. אני מבקש. מיקי, תקשיב. מה שאתה עשית עכשיו – אני קצת יותר ותיק ממך בכנסת. מה שעשית עכשיו, אתה טובל ושרץ בידך. אני מדבר ברצינות, ותקשיב לי ואל תפריע לי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני אענה לך.
מאיר כהן (כחול לבן)
תענה לי, אבל אל תפריע.
תמר זנדברג (מרצ)
סליחה, מאיר, עם כל הכבוד – אתה הפסקת אותי בשביל זה? בחייאת.
מאיר כהן (כחול לבן)
אתה עשית צחוק מוועדה. אני מודיע לך שאם אתה תמשיך לנהוג כך כל חברי האופוזיציה – נלך ליושב-ראש הכנסת, אנחנו נחרים ועדות שלך שאתה מנהל. זה לא לכבודה של הכנסת, זה מביש. אז או שעכשיו, אחרי זכות הדיבור אתה אומר מה ההצעה שלך ועושים דיון רציני וגומרים עם זה, או שאני מודיע לך שאנחנו נחרים כל ועדה שאתה תעמוד בראשה. דע לך שנעשה את זה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
טוב. בסדר. כי לא נתתי לכם את ההצגה שאתם רוצים לעשות? זה קשה. פגעתי לכם בהצעה?
מאיר כהן (כחול לבן)
לא התכוונו - - - אני מתרה בך פעם אחרונה.
קריאות
- - -
מאיר כהן (כחול לבן)
האופוזיציה לא תבוא לשום דיון - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתם לא שולטים בכלל באופוזיציה.
מאיר כהן (כחול לבן)
אנחנו נודיע ליושב-ראש הכנסת. אתה לא מכבד את הוועדה הזו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודיעו לו, אין בעיה.
קריאה
אז הם לא יבואו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מקווה שאני ארדם הלילה לאור היום.
מאיר כהן (כחול לבן)
סליחה. פעם אחרונה שאתה עושה את זה. תזכור.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מאיר, שמענו את האיום שלך. באמת, הוא נלקח ברצינות רבה.
מאיר כהן (כחול לבן)
זה לא איום. יש פה איום על כבודה של הכנסת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי שפוגע בכבודה של הכנסת זה אתם, לא אני. זה אני
מיכל רוזין (מרצ)
אנחנו משתמשים בכלים הדמוקרטים הפרלמנטרים - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
זה אתה. אתה. אתה פוגע בכל דבר - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתם משאירים פה עובדי כנסת עד אור הבוקר בשביל לדאוג לפיליבסטרים שלכם. אתם, לא אני. אני רוצה לסיים את הדיון ולהצביע. אתם רוצים לעשות פה פיליבסטר. אז אם אתם רוצים לעשות פיליבסטר בתנאים שלכם – לא בבית ספרי. ולכו ליושב-ראש, ולכו גם לראש הממשלה.
תמר זנדברג (מרצ)
אני רוצה לסיים את דברי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
את תסיימי. רק רגע, אני צריך לענות למאיר.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, אני אסיים את דבריי. אני קודם כל אתחיל את דבריי ואני אסיים את דבריי, מהקואליציה ומהאופוזיציה. מה שאני אומרת זה דברים ענייניים, עם כל הכבוד.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בטח שאת תסיימי. אני אתעקש שתסיימי.
תמר זנדברג (מרצ)
אתם כינסתם את הוועדה הזו בשעה 22:30 בלילה. אז אם יש לכם התנצלות לעובדי הכנסת - - -. אפשר לבוא מחר בבוקר. אף אחד לא אמר שבשעה 22:20 בלילה מקיימים ועדה. הדמוקרטיה אם היא עובדת גם בלילה, אז היא עובדת גם בלילה.
קריאות
- - -
תמר זנדברג (מרצ)
אל תתני לי ציונים. לא, אל תתני לי ציונים.
מיכל רוזין (מרצ)
כל אחד שינהל את עצמו.
תמר זנדברג (מרצ)
כל אחד נותן ציונים לחברו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז עכשיו סיימנו את הקטע של הפיליבסטר ונעבור לעניינים רציניים?
מיכל רוזין (מרצ)
אם אתה כל כך מרחם על עובדי הכנסת תקבע למחר בבוקר. לא חייבים להביא את זה הלילה, אפשר ללכת הביתה, כולם, עכשיו. אל תפיל את זה על האופוזיציה. אפשר לקבוע למחר בבוקר. לא חייבים את ההצבעה הזאת היום בלילה במליאה. יש מליאה גם מחר ב-16:00. זה הכל הצגות של הקואליציה ואז אתה מנסה להפיל את זה עלינו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
סיימת? את מפריע לי לדבר.
מיכל רוזין (מרצ)
אתה כל הזמן מדבר, רק לא אומר שום דבר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נכון. כמו שאתם לא אומרים שום דבר.
מיכל רוזין (מרצ)
ממש. אם היית מקשיב היית שומע.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אי אי אי. מייסדי המדינה הזו מתהפכים בקבר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חבר הכנסת כהן, העברת אלי איזושהי התרעה, או איזשהו עניין. אני לא חייב לעבוד לפי החוקים שלכם.
מאיר כהן (כחול לבן)
אנחנו לא ביקשנו. ביקשנו אותך לעשות ישיבה רצינית, מכובדת. לא באו לעשות פיליבסטר, אתה יודע את זה. אתה רוצה לעשות הצגה בפני כמה חבר'ה של המפלגה או החברים שלך – לא על חשבוננו, ואני אומר לך עוד פעם: אל תחשוב שאם אתה באופוזיציה אתה תגיד - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חבר הכנסת מאיר כהן, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, אל תפריע לי.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
שנייה, שנייה, מותר להתערב רגע?
מאיר כהן (כחול לבן)
אתה יודע, פחדנים קוראים לסדר כאשר - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
עכשיו אני רוצה לסיים את דבריי, כי היתה פה אווירה מעניינת. עכשיו בואו נחליף קצת אווירה, בסדר? אני מאוד מכבד את האופוזיציה - -
קריאה
ממש.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
- - אבל כל עוד היא תכבד אותי, והיא תכבד את הדיונים שאני מקיים.
מיכל רוזין (מרצ)
אנחנו יושבים פה בגלל שמכבדים. רוצים לקיים דיון - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
רגע, רגע. אני אדבר עכשיו ואנשים יקשיבו. מי שיפריע לי גם ייקרא וגם ייצא החוצה. אני היום דיברתי עם מרכז האופוזיציה, עם אבי ניסנקורן, הוא יכול להעיד על זה, ודיברנו על איך הדיונים ייראו. אמרנו שהדיון הראשון יהיה דיון ארוך, יהיה דיון מעמיק, ובדיון השני אמרנו שאנחנו נעשה את זה בצורה סבירה, הגיונית, ובצורה מקובלת. מה שקרה פה, לפי כמות נרשמים של דוברים ולפי מה שאומרים חברות האופוזיציה, שכנראה לא מתואמות אתכם כל כך – אתם רוצים לעשות פה פיליבסטר. אל"ף, זה בניגוד למה שאני סיכמתי - - -
קריאה
מי התכוון לעשות את זה?
קארין אלהרר (כחול לבן)
ממה הבנת את זה, אבל?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז אני אומר לכם את העובדות. אני לא מדבר על תיאוריות. זה בניגוד למה שאני סיכמתי, ואם אתם חושבים לעשות דברים בניגוד למה שאני סיכמתי, אני לא משחק בכללים שלכם. אז פיליבסטר אתם לא תעשו. אני אעשה לכם פיליבסטר. אם אתם לא רוצים שאני אעשה לכם פה פיליבסטר תשחקו לפי הכללים שסיכמנו: כל אחד רוצה להגיד מספר מילים כנגד החוק? זו זכותו, הוא יאמר, נעבור להצבעה ונלך, נחזור למליאה. אם אתם רוצים לעשות פה פיליבסטר – זה לא יהיה בתנאים שלכם.
מאיר כהן (כחול לבן)
מי אמר לך - - - מי אמר לך?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה הכל. אלא אם כן היינו מסכמים מראש שלא מסכמים על כלום. היינו אומרים שהדיון השני הוא פתוח לכל דבר, וכל אחד עושה מה שהוא רוצה. אז הייתי משחק לפי הכללים האלה, הייתי יושב פה ונותן לכל אחד לדבר 20 דקות. אבל היה סיכום, ואני עומד בסיכומים שלי. או שקובעים שמסיימים את הסאגה הזו, או שנמשיך בדרך הזו. אין לי בעיה, גם עם זה אני יודע לחיות. זה הכל. וזה לגיטימי וזה מקובל.
סתיו שפיר (העבודה)
סליחה, מיקי, עם כל הכבוד, יש לנו את הזכות להילחם על הדמוקרטיה. הכל בסדר, תירגע, זה הכללים של הכנסת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
את יכולה להילחם בהתאם לסיכומים. יש פה גם נוהג בכנסת ויש פה גם כללים, ואם מסכמים משהו – תעמדו בו.
קריאות
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אל תשברו את הסיכומים שלכם בתוך עצמכם. עם כל הכבוד. זה הכל.
קריאות
- - -
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
שנייה, שנייה. מכיוון שהזכירו אותי אז אני יכול לדבר בשם עצמי. אני חושב שהדיון הזה קצת יצא מכיוון של מכובדות, ואת זה אני מקבל. אני לא חושב שצריך לעבור פה לפסים אישיים משום צד, ואני חושב שצריך לעבור את זה לדיון ענייני. אנחנו לא פה סתם בשביל פיליבסטר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מסתבר שכן.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אז לא, בוא נעבור לפסים ענייניים. כל מי שביקש לדבר צריך לדבר, להשלים את המילים שלו ובאמת לא לקטוע אותו באמצע. הקטע הזה שמי שחושב שהוא צועק אז זה שווה משהו? אז באמת, קודם כל שתמר זנדברג תסיים, כל מי שרוצה – שידבר, ונעבור להצבעה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז מאחר ומרכז האופוזיציה אמר את דברו אני מבקש ממי שמייצג פה סיעות להגיד שהוא מקבל את עמדת מרכז האופוזיציה.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
גם לא צריך להגיד, זאת בקשת הבהרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
את מקבלת את זה, חברת הכנסת זנדברג?
תמר זנדברג (מרצ)
אני כבר 20 דקות מנסה להוציא משפט מאוד מאוד מאוד ענייני מהפה. אני - - - באופן בלתי פוסק פעם אחרי פעם אחרי פעם. בסך הכל מה שביקשתי - - -
דוד אמסלם (הליכוד)
אני יכול להגיד משהו, היושב-ראש?
תמר זנדברג (מרצ)
רוצה להגיד משהו, רוצה לחלק מדליות – מה? כולה ביקשתי - - -
קריאות
- - -
מיכל רוזין (מרצ)
לא נותנים לה לדבר, - - - זכות הדיבור שלה. אי אפשר שזה יבוא רק מצד אחד. רוצים סדר? שהוא ישמור על סדר, גם כשהיא מדברת.
קריאות
- - -
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
בואו נמשיך.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אבל אולי תגביל - - -
קריאות
- - -
תמר זנדברג (מרצ)
אני רוצה לבקש מהיועץ המשפטי - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הוא יענה.
קריאה
אל תפריע לה.
קריאות
- - -
דוד אמסלם (הליכוד)
את לא במרצ עכשיו. דברי. יש לך זכות דיבור, דברי.
תמר זנדברג (מרצ)
אני במרצ כל הזמן.
דוד אמסלם (הליכוד)
אז אוקיי, דברי וזהו. זו לא ישיבה ראשונה שמנהלים פה, אבי.
תמר זנדברג (מרצ)
מה אתה אומר.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
בסדר, אבל למה כל אחד צריך להגיב?
תמר זנדברג (מרצ)
קודם כל – דודי אמסלם, ברוך הבא לדיון. אנחנו יושבים פה כבר בערך 55 דקות, ושומעים את חברך, שככל הנראה, חלק ממה שרציתי להגיד שנראה פה זו הצעת חוק להגדיל את מספר השרים בקואליציה. לי יש איזו תחושה- ומיקי זוהר קצת אישש, קצת רמז על זה – שככל שה - - -ואולי זה יככב כתיק 6,000 – זה יהיה התיק מי נכנס לראש הממשלה ומבטיח לבוא לכאן וכמה שיותר להצליף בחברי האופוזיציה ולדבר על השמאל והתקשורת, איזה שר ואיזה תפקיד הוא יקבל מבין השרים שאנחנו עכשיו מרחיבים את הממשלה.

אז אני רוצה לבקש מהיועץ המשפטי ככה: בבוקר ביקשנו חוות דעת על שינוי חוק יסוד בממשלת מעבר. עכשיו בואו נראה, חטא אחד שמתחילים בו, כמה זה גורר אחריו, כי עכשיו זה לא רק ממשלה שמשנה חוק יסוד, עכשיו זה גם – אין עדיין ועדות בכנסת, עוד לא הוקמה שום ועדה. מה דחוף בשעה 22:20 בלילה, ב-22:12 דקות יוצא מייל שב-22:20 מתכנסת ועדה. יושב-ראש הוועדה נוזף בחברי האופוזיציה שמחזיקים את עובדי הכנסת שמקבלים שעות נוספות על השעות האלה - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הם לא מקבלים.
תמר זנדברג (מרצ)
למה? מה דחוף?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הם לא מקבלים. הם לא מקבלים שעות נוספות.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אז תעשה את זה מחר. תעביר את זה למחר.
תמר זנדברג (מרצ)
- - - להקים ועדה מיוחדת.
קריאות
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הדיון הזה יכול היה לקחת בדיוק שעה, ואתם תכננתם לעשות אותו 6 שעות.
פנינה תמנו (כחול לבן)
למה הוא צריך להיות ב-22:00 בלילה? תעשה אותו מחר בבוקר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בשביל לפגוע בעובדי הכנסת, לא בי. אני ישן פה. ואגב, אני אפילו לא לוקח מלון, אני ישן בחדר שלי. הכל בסדר.
קריאות
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני לא לחוץ. אני לא לחוץ בית, אבל אתם רוצים לפגוע בעובדי הכנסת, לתת להם פה לסבול כדי שתוכלו לקבל את שעתכם היפה. יש גבול גם לפופוליזם.
מיכל רוזין (מרצ)
זה פופוליזם. זה פופוליזם, מה שאתה עושה. תקבע למחר בבוקר ותביא אחר הצהריים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הזכות הבסיסית והיחידה שלכם היא הרבה יותר מעבר לזה. אבל גם יש לכם איזו זכות בסיסית לפחות לקיים הסכמים.
קארין אלהרר (כחול לבן)
מה הבעיה לקיים את זה מחר בבוקר?
תמר זנדברג (מרצ)
היחיד פה שלא סתם את הפה וקשקש שטויות, עם כל הכבוד – זה אתה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה ממש קשה לך, הה? את רוצה שאני אחזור לסיפור על איש השמאל?
תמר זנדברג (מרצ)
תחזור לסיפור, אתה לא מפחיד אותי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז תשלימי את דבריך, כי הוא סיפור ארוך. תשלימי את דבריך.
תמר זנדברג (מרצ)
הנה, לדודי אמסלם יש סיפורים, למיקי זוהר, באה עליזה בראשי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
טוב, אז עכשיו אני אמשיך. עליזה בראשי מבחינתה לא הבינה את האסטרטגיה. עכשיו היא התחילה להבין אותה. אני לא אתן לכם לעשות פה פיליבסטר.
קריאות
- - -
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אני יכול לבקש, אני יכול לבקש, תמר - - -
קריאות
- - -
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אני מבקש – זה נראה לי יותר מכובד ויותר ענייני, ותתאפק ושאחרים יתאפקו, שכל אחד מהדוברים, לא משנה מי, יגיד מה שהוא רוצה להגיד ונמשיך הלאה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני לא אאפשר פה פיליבסטר. הבנתם?
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אבל תאפשר לדבר, קודם כל.
קריאה
אבל איזה פיליבסטר? אתה היחיד שעושה - - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
אתה מבזה את הכנסת, מיקי, אתה יוצר פה בלאגן מכוון.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מוכן שכל חבר כנסת ידבר כמו שצריך במשך 3 עד 4 דקות ויגיד את דבריו, אבל כל חבר כנסת שידבר פה במשך 20 דקות או רבע שעה? זה לא יקרה.
תמר זנדברג (מרצ)
לא דיברתי 20 דקות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני הסתכלתי על כמה זמן את מדברת. את כבר חצית מזמן את ה 8-7 דקות, מזמן. ואת עדיין לא סיימת ויש לך עוד מה להגיד. אז עם כל הכבוד, או שאתם רוצים לדבר עניינית - - -
יועז הנדל (כחול לבן)
מיקי, השעה 23:20, תגיד מה אתה רוצה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
שכל חבר כנסת ידבר בין 3 ל-4 דקות, יאמר את דברו ונעבור להצבעה. זה מקובל עליכם?
תמר זנדברג (מרצ)
אנחנו מתחילת הדיון מנסים לעשות את זה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יאללה, בבקשה.
תמר זנדברג (מרצ)
לכן אני אומרת: כאשר מראש ממשלת מעבר היא זו שרוצה לשנות חוק יסוד ובשביל זה מקימים ועדה – יש פה שרשרת אירועים שהיא כולה לא תקינה, היא כולה – אין לה שום הצדקה. יושב כאן יועץ משפטי מתחילת הדיון. אם הפרוטוקול הזה נראה לך דבר שהכנסת סביר שתעשה, אז רק כאשר מתחילים חטא הוא ממשיך אחריו אלף שגיאות ואלף דברים. לא ככה צריכה להיראות חקיקה של הכנסת. לא זו הוועדה הראשונה שצריכה לקום. במקום להקים ועדת חוץ וביטחון לדון בהסכם עם החמאס ששמענו עליו בטלוויזיה, במקום להקים ועדת כספים לדון במענקים למפעלים בדרום – מה מקימים? ועדה מיוחדת שתרחיב את מספר - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
יש ועדת חוץ וביטחון ויש ועדת כספים.
קריאות
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יש לך עוד הרבה מה לומר?
תמר זנדברג (מרצ)
זה המשפט האחרון שלי שאני לא מצליחה להגיד. צאי החוצה, תדברי בטלפון, אז אפשר לדבר פה קצת בוועדה הזו.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
- - -
תמר זנדברג (מרצ)
- - -תסתמי את הפה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אני לא רוצה לסתום את הפה.
מיכל רוזין (מרצ)
מיקי, אולי תשתלט על חברי המפלגה שלך, שמנבלים פה את הפה באופן קבוע?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי עוד רוצה לומר משהו לפני שאנחנו עוברים להצבעה? יוראי מוותר.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אני רוצה לומר משהו. תודה רבה באמת, שאפשר לדבר פה. ראשית, יש לי משהו עקרונית לומר לפני שאני מתייחסת לגופו של הדיון והנושא. האמת, אני יושבת פה ואני מתביישת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
גם אני.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אתה אחראי לזה. אתה היושב-ראש. אתה קיבלת את הסמכות לנהל פה את הוועדה ומה שקרה פה - - - מזל שילדים במדינת ישראל ישנים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא נוח לכם - - -
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
מיקי, אמרת - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
היא לא תתקוף אותי ואני אשתוק. מי שיתקוף אותי אני אענה לו כי יש לי מה להגיד.
פנינה תמנו (כחול לבן)
מיקי, זו כנסת ישראל. נשלחנו לכאן ויש לנו זכות גדולה, ואם ככה נראה דיון בכנסת ישראל, אני מצטרפת לכל מילה של מאיר כהן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נכון. ומה חשבת שאני אתן לך פרס על הפיליבסטר שאת רוצה לעשות? חשבת שאני אתן לך פרס? לא בבית ספרי.
תמר זנדברג (מרצ)
איזה פיליבסטר?
פנינה תמנו (כחול לבן)
בושה. מייסדי המדינה הזו מתהפכים בקבר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא תתנשאי עלי.
פנינה תמנו (כחול לבן)
לא מתנשאת, אבל הייתי מצפה ממך שתפתח את הדיון פה - - - זה לא עסק פרטי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תסתכלי במראה איך אתם מתנהגים. סליחה, אני לא עובד אצלך, אני לא עובד אצלך.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אתה לא עובד אצלי, אבל אני יושבת בכנסת ישראל ואני אגן על המדינה הזו ועל הכבוד של הכנסת - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
גם אני אגן עליה. זה בסדר גמור. כל הכבוד. המשאית של המדליות בדרך.
פנינה תמנו (כחול לבן)
- - ואני חושב שראוי שאתה תהווה דוגמה לחדשים - - - כל שנייה.

עכשיו אני רוצה להתייחס לגופו של עניין. מה שנעשה פה זה הקמת ועדת מחטף שמעבר לכך שאין סמכות לממשלת המעבר לתקן חוק יסוד אתם גם פוגעים בכנסת בכך שאתם לוקחים את תפקידה של ועדה שיש לה את המומחיות לדון בחוקי יסוד. הדיון שאמור להיות בחוק הזה זה רק בוועדת החוקה. לא יכול להיות מצב שהנה, פתאום מקימים ועדה מיוחדת, ואני מצטרפת לשאלה של קארין אלהרר ואני רוצה לשמוע את חוות הדעת המלומדת של היועץ המשפטי כי אנחנו מבינים שיש פה תקדים. ואי אפשר כל פעם לגלגל אותנו אחורה לפני 4 שנים כששינו את החוק הזה בהוראת שעה. בסופו של דבר יש לא מעט פסיקות שיצאו מבית המשפט, ויש גם חוות דעת שמדברות על כך שזה צריך להיות באיפוק ובמשורה. לכן, לא יכול להיות שתהיה פה עריצות של מי שמבינים שהם כנראה הולכים להקים את השלטון ולנסות איך שהוא לפזר פה עשן. ואנחנו כאן לא כי משעמם לנו ולא כי בא לנו לעשות פיליבסטר. כי בעינינו מה שמבזה ביותר זו העבודה בעיניים שאתם עושים לציבור. לא יכול להיות - - -אתה יודע מה? קודם לא סתם צחקתי ואמרתי שאולי אתם צריכים גם שר המזגן. מה זה הדבר הזה? חוק כל כך חשוב. אין במדינת ישראל חוקה. חוק יסוד. ואני הייתי רוצה לשמוע באופן מאוד מנומק, באופן מאוד מנומק – למה אנחנו צריכים להקים ועדה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אוקיי, הבנו.
פנינה תמנו (כחול לבן)
אל תתפרצי.
קריאות
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
באת פה לתת ציונים לכולם? הכל בסדר. אנחנו יודעים לעבוד.
פנינה תמנו (כחול לבן)
זה לא בסדר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יש עוד מישהו שרוצה לומר משהו לפני שאנחנו עוברים להצבעה? חבר הכנסת יועז הנדל.
יועז הנדל (כחול לבן)
קודם כל אני חושב שהדרישה לנהל דיון בכובד ראש זה לא רק נראות אלא גם חלק מתקנון הכנסת. 109(א), אם מקיימים דיון זמני מהסוג הזה הוא צריך להתנהל בצורה אחרת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נכון.
יועז הנדל (כחול לבן)
וזה לא הדיון שהיה לנו כאן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נכון. לא באשמתי, אגב.
יועז הנדל (כחול לבן)
עזוב, אנחנו לא במשחק האשמות.

דבר שני, אני מתקשה להבין את הרקע האידיאולוגי של הדבר הזה. דיברת על איש שמאל, סיפור של איש שמאל – אני מתקשה להבין איפה האידיאולוגיה של איש ימין שמסתובב כאן. מה אתם רוצים להשיג? מה זה אומר? ולמה לעשות תקדים? כשמשנים הצעת חוק ישנו הצעת חוק מחר. היום זה במקרה הממשלה שאתה חושב שהיא טובה, מחר זו תהיה ממשלה שאתה חושב שהיא לא טובה, וכולנו באותה סירה. כשאתה מחורר אותה כולנו ביחד נטבע. זה משהו שצריך לעשות אותו בכובד ראש.
לא נראה לי שמה שקורה כאן זה דיון רציני. אני אמנם חבר כנסת צעיר, אבל ככה זה לא צריך להתנהל.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אש אני אענה לך. אני ממש שמח על הדברים, אני גם מכבד אותם. תכף אני אומר את דבריי.
יועז הנדל (כחול לבן)
אני מכבד אותך אבל אתה מנהל כאן דיון רציני על שינוי חוק יסוד - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
סליחה, לא. אתה טועה.
יועז הנדל (כחול לבן)
אתה מנהל דיון לא רציני.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, לא. אני מנהל דיון – אני רוצה להסביר לך על מה הדיון, רק כדי שלא תטעה. הדיון הזה הוא על הקמת ועדה. עכשיו תקשיב, אם היית רואה אותי מנהל את הדיון כמו שהוא נוהל כאן היום, על החוק בעצמו, הייתי יכול לקבל את כל הביקורת שהוצגה פה, גם של חבר הכנסת מאיר כהן. אבל כשאני מנהל פה דיון על הקמת ועדה ואנשים פה באים לדבר אתי על דברים שלא קשורים בכלל להקמת הוועדה אז אני מבין מה עושים פה, ואני לא אתן לכם את הפרס הזה. תבואו לדיון מחר בשעה 11:00 בבוקר, תביעו את עמדתכם. אם אחד לא יוכל להביע את עמדתו ולא יהיה דיון פורה ורציני, אני אגיד לכם שהטענות שלכם מוצדקות. אבל בדיון על הקמת הוועדה מדברים אתי פה על מהות החוק, כאילו עכשיו מסבירים לי איך הדמוקרטיה צריכה לפעול?
יועז הנדל (כחול לבן)
עכשיו אפשר לדבר? אם אתה צועק אני לא מבין את זה טוב יותר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, הסברתי לך, בצורה תקיפה.
יועז הנדל (כחול לבן)
אתה יכול לדבר בנחת, כנראה נבין. גם הדיון על הקמת ועדה זה דיון לא רציני, ככה זה לא צריך להיראות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה לא באשמתי.
יועז הנדל (כחול לבן)
נו, באמת, אתה היושב-ראש. בצבא יש אחראי אחד. בכל מחלקה יש מפקד מחלקה אחד שהוא אחראי על הכל. אם יש ממשלה שיש בה סיאוב, אחראי רק ראש הממשלה. אם יש בני דודים עם שחיתות – אחראי מי שנמצא באמצע, ששולח את בני דודים. תמיד יש אחד אחראי. אי אפשר להוריד אחריות. אתה יושב-ראש הוועדה הזו. הדיון הזה צריך להתנהל ברצינות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני חייב לומר לך שאני כל כך שלם עם ניהול הדיון כמו שהוא נוהל שחבל על הזמן.
יועז הנדל (כחול לבן)
אז אני לא שלם.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בגלל זה אתה באופוזיציה ואני בקואליציה.
יועז הנדל (כחול לבן)
יכול להיות, אבל אתה יודע – הפוליטיקה היא מטוטלת, והיום, הזלזול שלך בוועדה שאמורה לדון בחוק יסוד - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, לא, היא לא אמורה לדון בחוק יסוד. עוד פעם אתה טועה. היא לא דנה בחוק יסוד, היא דנה בהקמת ועדה.
יועז הנדל (כחול לבן)
בהקמת ועדה שתדון בחוק יסוד.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה משהו אחר.

אני, דרך אגב, יושב כאן כבר בערך שעה וחצי-שעה ועשר דקות, ולא שמעתי טיעון אחד ענייני לגבי הקמת הוועדה חוץ מחבר הכנסת מיקי לוי – הוא היחיד. כל השאר לה העלו שום טענה עניינית. הכל היה דברי סרק. היחיד שטען טענות ענייניות על הקמת הוועדה היה חבר הכנסת מיקי לוי שהסביר למה אי אפשר להקים את הוועדה. גם אתה, אפילו, חבר הכנסת הנדל, לא הסברת למה אי אפשר להקים את הוועדה.
קריאות
- - -
מיכל רוזין (מרצ)
איזה מזל שאתה נותן ציונים.
יועז הנדל (כחול לבן)
אז אני אומר לך בתור חבר כנסת חדש – סעיף 109(א) קובע שהקמת ועדה כזו, גם דיון על הקמת ועדה צריך להתנהל בכובד ראש. זה לא מה שקרה כאן, לא מה שהתרחש כאן, וכך זה לא צריך להיראות. לכן, בעיניי, צריך לסגור את הדיון הזה. אתה רוצה לנהל אותו בהזדמנות אחרת, אחרי שתעשה הכנה רצינית וננהל אותו ברצינות? זה בסדר גמור. ככה זה לא צריך להיראות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה רבה.

יש מישהו שרוצה לטעון טענה עניינית לגבי למה אי אפשר להקים את הוועדה? נלך לפי הסדר. חבר הכנסת מיכאל ביטון.
מיכאל ביטון
יש פה מצב ביניים שהכנסת נמצאת בו, שבו יש מושג שנקרא "ועדה מסדרת", שאמורה בהסכמות לשבץ את כל חברי הכנסת בוועדות השונות ולהביא את ההצעה המוסכמת של הוועדות השונות אל המליאה ולאשר את הקמת הוועדות החוקיות של הכנסת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מודה לך על הטענות הענייניות.
מיכאל ביטון
עכשיו, גם במליאה כרגע בהצבעה שהצבענו, זו קריאה ראשונה לתקן חוק, אבל המליאה לא עסקה בפרוצדורה שבה יקומו ועדות. אם יש ועדה שעל פי חוק תפקידה לדון בחוקים ולאשר אותם להצעה למליאה להצבעה – שזו הסמכות שלה בחוק, כמו ועדת החוקה, חוקה ומשפט, כמו ועד הכנסת הרשמית, לא הזמנית, אפילו ועדת הכנסת פה היא זמנית כדי שיהיה לנו יושב-ראש למליאה. לכן, התהליך הסדור שצריך לקרות זה שהוועדה המסדרת בהסכמה, או לא בהסכמה – תמנה את כל הוועדות, תביא אותן למליאה, והמליאה יכולה שם כבר להטיל על ועדה מוועדות הכנסת לדון בחוק יסוד. אבל פה אתה לא יכול לעשות קיצור דרך.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה רבה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אדוני היושב-ראש, אני חושב שהוועדה המסדרת תפקידה להכין את הקרקע ולהגיע להסכמות בעניין הקמת הוועדות הקבועות וגם הוועדות המיוחדות. בשביל תקופת הביניים הזאת ועל מנת שתקום ממשלה שתנהל את העניינים וקואליציה, אז התקנון מדבר על שתי ועדות זמניות: ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים. כך באמת הדברים הם נכונים וצודקים, כי אי אפשר להשאיר את העניינים בלי ועדת חוץ וביטחון – לצרכי ביטחון, אם יש דברים דחופים, וועדת כספים אם צריך עניינים שקשורים לכלכלת המדינה. לא דיברו על ועדות אחרות כי טבעי הדבר שרק שתי ועדות אלה והוועדה המסדרת יעשו את הדברים, ינהלו את הכנסת בתקופת הביניים הזו ועד שתורכב הממשלה, והחוק קבע 28 ימים ועוד 14 יום שיסתיימו עוד 8 ימים, ואמרת – דרך המלך? דרך המלך, אדוני היושב-ראש היא שהממשלה תקום, תביא את ההסכמים הקואליציוניים, תציג אותם בפני הממשלה, ואם צריך אחרי זה להרחיב, להוסיף כמה שרים, אז אפשר לעשות את זה. אבל אי אפשר לשים את העגלה לפני הסוס, או הסוס לפני העגלה. אי אפשר. זה החוק, זו דרך המלך.

ולכן – ודיברתי עם חברתי, חברת הכנסת מיכל רוזין, שהיה צריך להקים ועדה זמנית שנקראת – ועדת חוקה זמנית.
מיכל רוזין (מרצ)
נכון.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אם צריך דברים כאלה, שוועדת החוקה תבוא.
מיקי לוי (כחול לבן)
אין דבר כזה. על פי התקנון.
צבי האוזר (כחול לבן)
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
סוף סוף טיעונים ענייניים.
מיכל רוזין (מרצ)
אז סוף סוף נתת לטעון. לא נתת. פשוט לא נתת לטעון.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני רואה שבסוף הצלחתי להשפיע עליכם.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
לא. אתה כל הזמן דיברת - - -
מיכל רוזין (מרצ)
אתה בזבזת שעה וחצי.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אתה בזבזת שעה. יכולנו לדבר כל אחד - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני שמעתי היטב, אחרי שחבר הכנסת מיקי לוי סיים לדבר שמעתי היטב לאיפה הדיון הזה הולך.
מיכל רוזין (מרצ)
בזבזת שעה וחצי של דיוני סרק שכל אחד מאתנו היה מדבר מאוד ענייני.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, לא. לא אני בזבזתי.
מיכל רוזין (מרצ)
חד משמעית.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתם בזבזתם.
מיכל רוזין (מרצ)
תצפה בשידור.
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
אני חושב שכל העניין הזה של הוועדה הזאתי הוא עניין לא חוקתי וגם לא לפי התקנון. ולכן, אנחנו תמיד מזהירים – אתם אומרים לנו "בג"צ, בג"צ" אז הלכנו כמה פעמים, אנחנו מנסים לא בכל דבר לרוץ לבג"צ, אבל אם אתם תעקמו את הדברים ואם תהיו דורסניים אז אין לנו ברירה, כמו שעשינו בחוק דירה שלישית. אתה מקשיב? אני מזכיר לך, מיקי, וגם ליושב-ראש הקואליציה דוד אמסלם, כשאנחנו באנו ואמרנו לכם בחוק מיסוי דירה שלישית שגם אותו הבאתם בשעה 02:00 לפנות בוקר, אמרנו לכם – תחכו עד הבוקר, נקרא את החוק, נבוא מוכנים, נטען עניינית. לא, אמרתם שחייבים להישאר עד הבוקר ולאשר את זה. עשיתם את זה בדרך לא דרך ובג"צ פסל לכם את כל החוק הזה שהיה ספינת הדגל של משרד האוצר.
מיקי לוי (כחול לבן)
את ההליך, את ההליך.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני רוצה להזכיר עוד פעם שאנחנו מדברים על דיון להקמת ועדה, וזה לא דיון למהות החוק.
סתיו שפיר (העבודה)
בסדר. יכול הייעוץ המשפטי להסביר מה הסמכות שמתוקפה מקימים את הוועדה הזו?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אחרי שכולם יסיימו לטעון את הטענות.
סתיו שפיר (העבודה)
אבל יהיו לנו שאלות, אולי, אחרי שידבר היועץ המשפטי. ככה מתבצע הדיון.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יכול להיות. עשיתי כמה דיונים בחיי, חברת הכנסת שפיר. את יודעת את זה. היית אפילו חלק מהם. את רוצה זכות דיבור?
סתיו שפיר (העבודה)
אני אשמח.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז תמתיני לתורך. חבר הכנסת גינזבורג, בבקשה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
תודה, אדוני. ועדה מיוחדת נועדה למקרים מיוחדים, למקרים מאוד מאוד חריגים. הסיפור שקורה כאן עכשיו, להקים ועדה מיוחדת לתיקון חוק יסוד, שזה אירוע במשטר פרלמנטרי – זה תיקון לחוקה שלנו, החוקה הלא כתובה, החוקה שבנויה מאותם חוקי יסוד שירכיבו אותה, זה לא עוד תיקון קונייקטוראלי להקמת ממשלה. זה אירוע. להקים ועדה מיוחדת לבקשתה של ממשלת מעבר שכבר אין לה את האמון של הכנסת הזו, כי הממשלה לא נבחרה על ידי הכנסת הזו, אז שתתכבד הממשלה הזו, שתסיים את ימיה, שתורכב ממשלה חדשה עם הרוב שיש לקואליציה ושיביאו תיקון חקיקה בצורה מסודרת בוועדת החוקה, חוק ומשפט אחרי שהקימו את ועדות הכנסת. תנו לכנסת לעבוד כמו שהיא אמורה לעבוד, לפי כללים ולפי תקנון ולפי נוהג, ואל תקחו סעיף שקיים בתקנון הכנסת ובאיזו שהיא אקרובטיקה בלתי נורמלית תעשו פלסתר מתקנון הכנסת, ותעשו ועדה מיוחדת לתיקון חוק יסוד שיאפשר לכם להקים ממשלה רחבה, מנופחת – זה כבר עניין אידיאולוגי, שכל אחד יהיה עם המצפון של עצמו. אבל בכללים של הכנסת, בכללים שיש לנו כאן – אנחנו רומסים אותם. גם הדיון הזה, אדוני היושב-ראש, גם בכוח שיש לך – אתה מנהל את הישיבה - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כשזה דיון ענייני יהיה שיח ענייני. כשיהיה דיון לא ענייני יהיה שיח לא ענייני.
פנינה תמנו (כחול לבן)
תן לו לדבר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני מדבר על דברים לא ענייניים?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הטחת בי האשמות - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אז למה אתה מפריע לי? אני לא מטיח בך האשמות. כיושב-ראש הוועדה צריכה להיות לך סופר סבלנות לשמוע דעות גם שלא מוצאות חן בעיניך - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני שומע אותן בקשב רב.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
- - וגם כשאומרים דברים שהם חריגים בעיניך. תן לאנשים להגיד את דעתם מבלי להתערב ולומר כל דעה שיש לך בראש.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני רוצה לספר לך שאתה הדובר ה-13.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אז מה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז כולם מדברים, זה בסדר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל זה אומר שאתה לא חייב להפריע עם כל מילה שעוברת לך בראש.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתה תתרגל גם לזה בהמשך.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא חייבים. אפשר לשנות את זה, אתה יודע.
דוד אמסלם (הליכוד)
אם אני התרגלתי גם אתה תתרגל.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
והוא בכלל לא נותן לאף אחד להפריע.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בכל מקרה אני בדעה שהכנסת צריכה קודם כל להקים את ועדותיה הקבועות. שתתחיל לתפקד. הכנסת לא מתפקדת. שהכנסת תתחיל לתפקד, שתתפקד על פי התקנון הקבוע, ואז כל חוק יבוא לוועדה הנכונה והראויה ויתקיימו הדיונים הרציניים, לא ב-22:30 בלילה ולא באישון לילה, בשעות הרגילות.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
הכנסת עובדת 24/7.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אז תפסיקו להתלונן.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
מי מתלונן?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
את מפריעה לי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
- - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אז תגן עלי.
קריאות
- - -
קארין אלהרר (כחול לבן)
עלי לא הגנת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
את רוצה עוד פעם זכות דיבור?
קארין אלהרר (כחול לבן)
לא. אבל תבין – זה לא היה ראוי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני יודע. מה שעשיתם בכלל לא ראוי.
קריאות
- - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אז אני מבקש – אתם מדברים על כך שהכנסת צריכה להיות חזקה, ואתם מדברים על משילות, ואתם מדברים על כך שהכוח צריך לחזור לכנסת. אז תנו לכנסת לעבוד, תנו לכנסת לפעול, תקימו את ועדותיה הקבועות, תמנו את חבריה על פי מה שוועדת ההסכמות תחליט, ואז החוק החשוב הזה, חוק יסוד: הממשלה, יגיע לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט – שזו הוועדה שנועדה לדון בחוקי יסוד במדינה דמוקרטית ומשטר פרלמנטרי.
סתיו שפיר (העבודה)
קודם כל, עד לרגע זה של הדיון – ואנחנו כבר כמעט שעתיים לתוכו – לא הובהר לנו מתוקף איזו סמכות הדיון הזה מתנהל ולמה צריך להקים ועדה מיוחדת דווקא עכשיו. שעתיים לדיון ולא הובהר לנו על ידי הייעוץ המשפטי מה הסמכות שלקחתם לעצמכם להקים ועדה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יובהר גם יובהר. תסיימו לדבר – הוא יובהר. מה, הוא צריך לענות לכל אחד לגופו? הוא יענה לכולם בבת אחת.
סתיו שפיר (העבודה)
קודם כל, עניין צדדי שהתייחסת אליו וצריך להבהיר אותו: פיליבסטר הוא אחת מזכויותיה של הכנסת - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
גם לנו יש דרך להתגונן מזה.
סתיו שפיר (העבודה)
אני עדיין מדברת. אני אסיים לדבר – תגיב. הכל בסדר. תקשיב לאנשים שנמצאים כאן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מקשיב.
סתיו שפיר (העבודה)
תחסוך לכולם זמן יקר.

אחד משיאני הפיליבסטר בכנסת אי פעם היה חבר הכנסת והשר לשעבר מיקי איתן, ממפלגתך. זו אחת מזכויותיו ומחובותיה של הכנסת, בטח במצבים כשצריכים להתנגד לחקיקה בעייתית שמביאה הממשלה - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מיקי זוהר, לא מיקי איתן, דרך אגב.
סתיו שפיר (העבודה)
נכון. דיברתי על שר בממשלה, שר מצוין שהיה בממשלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז אני מיקי זוהר, לא מיקי איתן.
סתיו שפיר (העבודה)
לא דיברתי עליך.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מניח.
סתיו שפיר (העבודה)
ציינתי את העובדה הזו. אז שלא תרגיל פה את חברי הכנסת, בטח לא החדשים, לחשוב שפיליבסטר זה דבר בעייתי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, לא. אני לא מרגיל אותם. אני רק מכין אותם לקראת מה הם הולכים. שיידעו, שיידעו. שיידעו לקראת מה הם הולכים, לאיפה אתם תובילו אותם, חברי הכנסת הוותיקים בעלי הניסיון.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
זה בלתי אפשרי. זה פשוט בלתי אפשרי.
מיכל רוזין (מרצ)
סיכמתם, והוא ממשיך לנהוג כהרגלו.
סתיו שפיר (העבודה)
ולעניין החוק הזה – כדי לקיים דיון רציני הוא צריך להתחיל בזה שהייעוץ המשפטי יענה לחברי הכנסת ואחרי שנשמע את הייעוץ המשפטי אנחנו צריכים לקיים דיון על האם התשובה הזו מספקת אותנו בשביל להקים את הוועדה הזו. עד לרגע זה לא הסברתם לו מדוע צריך להרחיב את מספר השרים, מה הצורך הלאומי בהגדלת מספר השרים - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה לא הדיון היום. זה הדיון מחר.
סתיו שפיר (העבודה)
- - מה העלות של הגדלת מספר השרים. בתקופה כזו שבה בתי החולים בישראל קורסים, ואז צריך להעביר תקציבים יקרים לבתי החולים, לשירותי הבריאות - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נו, אתה מבין? אתה בא אלי בטענות, אבי? היא לא מדברת - - -
סתיו שפיר (העבודה)
אתם מתעסקים בהגדלת מספר השרים?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בואי נדבר על זה מחר. תבואי לדיון, נדבר על החוק. דברי עכשיו על הקמת הוועדה – זה הנושא שיש לפנינו: הקמת ועדה. תגידי למה זה לא תקין, למה זה לא טוב להקים את הוועדה הזו. נשמע בכיף. אבל להגיד לי עכשיו על המהות החוק? בואי מחר לדיון ותדברי על מהות החוק.
סתיו שפיר (העבודה)
אפשר עכשיו להמשיך?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בטח.
סתיו שפיר (העבודה)
אפשר להמשיך בלי שתעצור בכל שנייה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נשתדל.
סתיו שפיר (העבודה)
הסבלנות לא מצליחה להכיל את העניין הזה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מכיל, מכיל.
סתיו שפיר (העבודה)
קצת איפוק.

אני מבקשת דבר כזה: קודם כל שהייעוץ המשפטי, אני מבקשת מכם לפני שממשיכים את הדיון, שהייעוץ המשפטי יסביר לנו למה בכלל התכנסנו כאן, ואיך אפשר לקיים את הדיון הזה על הקמת ועדה מיוחדת בזמן ממשלת מעבר, כשאין באמת פעילות סדירה של הכנסת ואין עדיין ממשלה. ואני מבקשת ממך, היושב-ראש, להסביר לנו מה הדחיפות ומה הצורך המיידי בעניין הזה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אוקיי, אוקיי. את משתפרת, את משתפרת.
סתיו שפיר (העבודה)
אני לא מבקשת ציונים ממך. תירגע עם ההתנשאות הזו. גם חטא היוהרה יש לו מחיר בכנסת. ראינו את זה כבר על חלק מהפוליטיקאים, אתה תראה את זה גם בהמשך.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
סיימת?
סתיו שפיר (העבודה)
אפשר לקבל את הייעוץ המשפטי?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אחרי שכולם יסיימו לדבר.

יש עוד מישהו שרוצה לומר משהו? אז כולם סיימו לדבר. אחרי שהייעוץ המשפטי יסביר אני עובר להצבעה.
סתיו שפיר (העבודה)
לא, יכול להיות שיהיה לנו עוד מה לשאול. ככה זה עובד בדיונים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני קובע את סדרי הדיון, לא את.
סתיו שפיר (העבודה)
ככה זה עובד בדיונים.
פנינה תמנו (כחול לבן)
ואם יהיה משהו שהוא לא ברור?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני קובע את סדרי הדיון, אז לא להתערב.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אה, יופי. אז למה הדיון?
סתיו שפיר (העבודה)
אז למה לקיים אותו?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אדוני, היועץ המשפטי, נא להסביר להם. שמעת את כל השאלות. עלו פה הרבה מאוד טענות, הרבה גם חזרו על עצמן - -
דן מרזוק
הטענה העיקרית שנטענה על ידי - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
- - אבל נשמח שתסביר וגם תסביר למה מבחינה משפטית - - -
קארין אלהרר (כחול לבן)
לא, אבל לו אתה צריך לתת לדבר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הוא ידבר בלי אפילו הגה ממני.
קארין אלהרר (כחול לבן)
אבל אתה קוטע אותו, גם.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני רוצה להסביר לו מה לענות, מה זאת אומרת?
קארין אלהרר (כחול לבן)
הוא יודע, הוא שמע.
מיכל רוזין (מרצ)
אולי תכתיב לו את התשובה?
קריאה
תסביר לו מה לענות. הוא שמע את הדברים.
קריאה
תגיד לו איזה סעיף בתקנון.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, לא. חברים, כדי למנוע את אותו דיון המשך שאתם רוצים לעשות אחרי ההסברים של היועץ המשפטי - - -
קארין אלהרר (כחול לבן)
אם יהיה צורך נקיים דיון המשך.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה שיקולי, לא שיקולך.

אז אני מבקש מהיועץ המשפטי שיסביר את הכל ויקיף את הכל כדי שנשתדל שלא יישארו עוד שאלות.
דן מרזוק
אני אשתדל.

הטענה העיקרית שנשמעה על ידי מרבית חברי הכנסת היתה בדבר הסמכות של הקמת הוועדה המיוחדת על ידי הוועדה המסדרת. הנושא הזה לא עולה בכנסת בפעם הראשונה. הוועדה המסדרת מוסמכת בהתאם לחוק הכנסת לעסוק בשני עניינים: בסדרי הבית ובדיוני הכנסת, ולכן, על פי חוות דעת שניתנה על ידי הייעוץ המשפטי לכנסת לא ניתן להביא לוועדה המסדרת הצעות חוק מהסוג שמונח לפניכם. לכן, הפתרון היחיד בהתאם לתקנון הכנסת הוא הקמה של ועדה מיוחדת. הוועדה המסדרת, הוועדה הזו, לא מוסמכת להקים ועדות מיוחדות. הגוף שמוסמך להקים ועדה מיוחדת בכנסת הוא מליאת הכנסת, על פי המלצה של ועדת הכנסת, והוועדה המסדרת לצורך העניין – היא נכנסת באותן נעליים של ועדת הכנסת בתקופה הזו. ולכן, ככל שהוועדה הזו תחליט שהיא ממליצה על הקמה של ועדה מיוחדת הרי שההמלצה הזו תובא לאישור מליאת הכנסת, וכידוע – מליאת הכנסת חברים בה חברים שהם לא סוג של כנסת מעבר או ממשלת מעבר, מה שנאמר במסגרת הדיון. ולכן ההקמה עצמה תהיה בידי מליאת הכנסת.

המתווה הזה הוא לא מתווה תקדימי. הוא מתווה שכבר יושם בתחילת הכנסת הקודמת, והוא גם מתווה שעבר את כל המשוכות המשפטיות, לרבות עתירה לבג"צ. לכן אנחנו, כייעוץ משפטי - -
קריאה
- - הוראת שעה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא להפריע.
דן מרזוק
- -אנחנו כייעוץ משפטי לא רואים מניעה גם בקונסטלציה הזו שלא מדובר בהוראת שעה לפעול באותו מתווה של הקמת ועדה מיוחדת על ידי מליאת הכנסת, על פי המלצה של ועדת הכנסת.
סתיו שפיר (העבודה)
כלומר, לצורך העניין, אפשר להקים – הקואליציה יכולה להקים עוד 10 ועדות מיוחדות לכל מיני עניינים באמצעות כאילו מליאת הכנסת, כמובן ברוב קואליציוני?
יצחק זאב פינדרוס (יהדות התורה)
לא הקואליציה. מליאת הכנסת. הוא לא אמר הקואליציה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מבקש. הוא עוד לא סיים את דבריו.
מיכל רוזין (מרצ)
שאלה, שאלה: האם יש גבול להקמת ועדות מיוחדות או שאפשר להקים 20 עכשיו?
קריאות
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מבקש לא להפריע ליועץ המשפטי.
דן מרזוק
טענה נוספת שנטענה כאן מעבר לטענה של סמכות הוועדה המסדרת להמליץ על הקמת ועדה מיוחדת היא הטענה בדבר הסמכות של ממשלת מעבר להביא לכנסת הצעת חוק שמבקשת בעצם לתקן את חוק יסוד: הממשלה באופן קבוע. אני השבתי על הנושא הזה בדיון בבוקר לחברת הכנסת זנדברג – הנושא הזה גם הוא עלה, אמנם לא בצורה זהה אלא בצורה דומה בתחילת הכנסת הקודמת. הוגשה בעבר עתירה, העתירה הזו נדחתה. הטענות האלה נדונו גם על ידי הייעוץ המשפטי - - -
מיקי לוי (כחול לבן)
אבל זו היתה הוראת שעה, לא תיקון חוק יסוד.
דן מרזוק
אני אומר שזה לא היה אותו הדבר, אבל זה היה דומה.

הייעוץ המשפטי לממשלה נדרש לטענות האלה במסגרת ההליכים המקדמיים בממשלה לפני שההצעה הזו הובאה לכנסת, ובסופו של דבר הוא סבר שאין מניעה להביא את הצעת החוק לכנסת. עתירה הוגשה גם הפעם לבג"צ, ובג"צ לעת עתה דחה את העתירה בשלב הזה. הקשיים החוקתיים, ככל שישנם – המקום הראוי לקיים בנושא הזה דיון הוא בוועדה שתוקם ותדון בהצעת החוק עצמה, ולא בוועדה המסדרת שעוסקת כרגע בפרוצדורה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה, תודה רבה, אדוני.
מיכל רוזין (מרצ)
האם יש גבול לכמות הוועדות שאפשר - - - זו שאלה שלא קיבלנו תשובה עליה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
עכשיו תבינו מהיכן הביקורת שלי.
מיקי לוי (כחול לבן)
לא, מפאת המרחק והזמן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה לא המקום לעשות את כל הדיונים האלה - - -
מיכל רוזין (מרצ)
אבל לא ענית האם יש גבול להקמת ועדות מיוחדות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה מהות החוק. יש מחר דיון. תבואו לדבר על מהות כמה שאתם רוצים.
מיכל רוזין (מרצ)
זה לא קשור למהות החוק. מיקי, שאלנו שאלה עניינית לעניין של הקמת ועדה - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, לא כולם שאלו שאלות ענייניות.
סתיו שפיר (העבודה)
- - -
מיכל רוזין (מרצ)
אנחנו מבקשים תשובה – האם יש גבול לכמות הוועדות שיכולה להקים עכשיו מליאת הכנסת.
קריאה
המיוחדות.
קריאות
- - -
קריאה
תנו לו לענות.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
עם כל הכבוד לכולם, תנו ליועץ המשפטי להגיב. הוא נתן תשובה כל כך מנומקת.
דן מרזוק
רק לסיום, אני רוצה לומר: צריך לזכור. לא מדובר בכנסת מעבר. מי שבעצם מקבל את ההחלטות זו כנסת מכהנת. רק לפני זמן קצר - -
קריאה
אבל זו הצעת חוק ממשלתית.
דן מרזוק
- - רק לפני זמן קצר הצעת החוק הזו - -
קריאה
למה אתה לא עונה לנו?
דן מרזוק
- - זכתה לרוב של 65 חברי כנסת ולכן זה גם משליך על הסיפור עצמו, אף על פי שמדובר בהצעת חוק שמקורה בממשלת מעבר.
סתיו שפיר (העבודה)
אפשר תשובה, בבקשה?
דן מרזוק
לעניין השאלה האם יש גבול או הגבלה למספר הוועדות המיוחדות - תראו, אנחנו לא נוהגים לעסוק בשאלות שהן שאלות היפותטיות. כשהדבר הזה יגיע - -
מיכל רוזין (מרצ)
מבחן הסבירות.
דן מרזוק
- - אנחנו כמובן נגיד את עמדתנו. במקרה הספציפי הזה שמונח כרגע על שולחן הוועדה אנחנו, כייעוץ משפטי בכנסת, לא רואים מניעה - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אין שום קושי משפטי?
סתיו שפיר (העבודה)
אבל למה שאלה היפותטית? שאלנו שאלה על - - -
קריאות
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חברים, מי שלא נוח לו עם עמדת היועץ המשפטי לכנסת מוזמן שלא יהיה לו נוח.
סתיו שפיר (העבודה)
רגע, הוא עדיין מדבר. תן לו את הכבוד לסיים את המשפט.
דן מרזוק
אנחנו כרגע לא עוסקים בתיאוריות. אנחנו עוסקים בהליכים שמתקיימים כאן, בכנסת. מדובר פה בהליך ספציפי ובהקמת ועדה אחת, והעמדה שלנו – עמדת הייעוץ המשפטי לכנסת – שאין מניעה להמליץ למליאת הכנסת להקים ועדה מיוחד בעניין הזה, ואין מניעה גם שמליאת הכנסת תאר את הקמת הוועדה המיוחדת.
סתיו שפיר (העבודה)
השאלה היא אחרת – איפה אנחנו, כחברי כנסת, יכולים להתעניין וללמוד את החוק, מאחר והדברים שאתה אומר עכשיו לא מצויים בתוך תקנון הכנסת. איפה אנחנו יכולים להבין מה קורה אם מחר מקימים ועדה - - - איך אנחנו יכולים ללמוד את החוק במצב הנוכחי?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חברת הכנסת סתיו שפיר, שמעת את דבריו של היועץ המשפטי.
קריאות
- - -
פנינה תמנו (כחול לבן)
ביקשת שישאלו שאלות ענייניות - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
את השאלה הזו את יכולה להפנות אלי כמי שאמור לעמוד בראשות הוועדה וכמי שאמור לנהל את הדיונים שם. הדיונים יתקיימו מחר ב-11:00 בבוקר - -
קריאה
אבל היא שואלת על הקמת ועדה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כל אחד מחברי הוועדה, אני מדגיש: מחברי הוועדה. אני לא יודע אם גברתי חברת ועדה ולמיטב הבנתי היא לא חברת ועדה. אבל אם תהיי חברת - - -
סתיו שפיר (העבודה)
כל חבר כנסת יכול - - -גם זה בתקנון.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כל אחד מחברי הוועדה יקבל את החומר בצורה מסודרת, ילמד את החומר – זה מאוד ארוך - -
סתיו שפיר (העבודה)
מיקי, זה לא נוגע לוועדה של מחר. זה נוגע לתהליך של הקמת ועדה ואני רוצה תשובה עקרונית איך אני יכולה - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
- - פחות משתי עמודות, הוא יבוא לדיון, הוא יבוא לדיון, יטען את הטענות, ייצר שיח פורה וענייני בחוק, שהיום אנחנו לא דנים בחוק, גברתי.
סתיו שפיר (העבודה)
לי נשמע שהתשובה שקיבלנו היא ברמה התיאורטית בלבד.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה שענה לך היועץ המשפטי זה למה אפשר להקים את הוועדה. ולכן אני עובר להצבעה. אני חוזר ואומר: מי שיפריע בזמן ההצבעה יצטרך להיות מוצא מן האולם. לכן אני מבקש לא להפריע בזמן ההצבעה.
מיכאל ביטון
רגע, רגע. שאלה ליועץ המשפטי. שאלה, שאלה. רוצים לשאול אותו עוד שאלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
שאלו, הוא ענה.
מיכאל ביטון
שאלה אחת שאלו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הוא הקיף את כל התשובות, מיכאלץ
מיכאל ביטון
לא. לי יש שאלה אחת שהוא לא ענה עליה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה השאלה שהוא לא ענה עליה?
מיכאל ביטון
אדוני המלומד, בעולם מתוקן וכנסת מתוקנת – האם זה הוא ההליך הראוי להתחיל לקדם חוק יסוד או שיש הליך ראוי יותר, נקי יותר ושלם יותר?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מבקש מהיועץ המשפטי לא להשיב לשאלה.
קריאה
למה? למה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ככה החלטתי. היועץ המשפטי לא ישיב לשאלה הזו.
קריאות
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אבי ניסנקורן, בבקשה. דרך אגב, מחר תתפוס תוכנית בוקר, אם אתה לא בא לדיון, ותסביר – ראוי, לא ראוי, והציבור ישפוט.
מיכאל ביטון
- - - אבל בסדר, אין בעיה. בקטנה. לא, אבל שאלה טובה, תאמין לי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז אמרתי לך – תפנה אותה לציבור, לא ליועץ המשפטי.
מיכאל ביטון
אם אני הייתי יושב-ראש האופוזיציה הייתי עותר לבג"צ על השאלה.
קריאה
לא, אבל עוד מעט יהיה לכם את פסקת ההתגברות, לא תוכלו לפנות לאף אחד.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אל תדאג, תכף הכתובת הזאת תהיה כבר פחות רלבנטית.
מיכל רוזין (מרצ)
זה מה זה לא מצחיק העניין כאן. ממש לא מצחיק.
קריאה
אפילו עצוב.
מיכל רוזין (מרצ)
קריסת הדמוקרטיה הישראלית ממש לא מצחיקה אותי. עצוב מאוד ומסוכן מאוד. מאוד.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
רציתי להגיד שני דברים: אחד, שלדעתנו הוועדה נולדה בחטא ולכן נצביע נגד. זה דבר ראשון.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לגיטימי.
קריאות
- - -
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
וסיעות האופוזיציה בנושא הזה מאוחדות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לפחות בזה, אתה אומר.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
לא, בהרבה דברים.

הדברים השני – בוא, אני לא בלימוד נימוסים, אבל אני בא ואומר ברמת - - -הדיון היה - - -
קריאות
- - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
הנה, מפריעים לך דווקא מהאופוזיציה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
הדבר השני – נעזוב אותו. אז אמרתי רק את הדבר הראשון.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
רוצה להגיד משהו?
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אני בא ואומר – ואתה יודע, אנשים לא יכולים להתאפק רגע – שהוועדה הזו היתה הרבה יותר מכובדת אם היו נותנים לאנשים לדבר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מסכים אתך.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
שנייה, שנייה. גם אתה לא חייב, לא חייב להגיב מייד לכל אחד. מותר לתת לאנשים להשלים את הדברים גם אם לא מסכימים אתם. היינו עושים דיון פורה יותר, יעיל - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, זה לא היה האירוע.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
הנה, אתה עושה לי אותו הדבר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, חס וחלילה.
קריאות
- - -
קריאות
מיקי, אתה לא שולט בזה, אפילו.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אני בא ואומר: זה היה הרבה יותר יעיל, הרבה יותר ענייני והרבה יותר מכובד, ודרך אגב –לא נותן לאף אחד יותר או פחות בדבר הזה. מקווה שלהבא נהיה הרבה יותר חכמים בדבר הזה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מסכים אתך לחלוטין. אני מצטרף לדבריך. כולי תקווה שהדיונים הבאים יהיו ענייניים ושאנשים לא ינסו לבוא ולומר - - -
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אבל לא התכוונתי להגיד מי צודק. אתה כבר הופך את זה מי צודק.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני רוצה לענות – שהם יהיו ענייניים ויהיו פוריים ויהיו לגופן של טענות שעולות ולא באופן – מה שנקרא שכל אחד פה ימציא רעיון חדש כדי לעשות פה פיליבסטר.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אבל יושב-ראש הישיבה יש לו אחריות. האחריות היא להיות עם איפוק.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני אמרתי גם בדיון הראשון היום – אני ניסיתי בכל כוחי, וגם היום בסיכומים שהיו לי אתך – לקיים פה דיון פורה ורציני בזמן מסוים. כשאני זיהיתי שהדיון הולך למקומות אחרים - - -
קריאות
- - -
מיכל רוזין (מרצ)
איך זיהית? - - -
קריאות
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
4 שנים בכנסת עזרו לי לזהות דברים. כשאני זיהיתי שהדיון הזה לא הולך למקום שהוא צריך ללכת אליו, ורק אחרי כל הרעש שעשינו הדיון כן הלך למקום שהוא היה צריך ללכת אליו, ופתאום כן התחילו לעלות טענות ענייניות לגבי האם צריך להקים את הוועדה או לא - -
קריאות
- - -
קריאה
כי נתת רשות דיבור. לפני זה לא נתת רשות דיבור.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא. נתתי.

- - אז היה דיון רציני ופורה, וכלי תקווה שכל הדיונים בכנסת ללא יוצא מן הכלל יהיו דיונים לגופם של דברים ולא בשביל לעשות פה אירועים פוליטיים ופופוליסטים.
אבי ניסנקורן (כחול לבן)
אז אני רוצה להגיד משהו. אני בן אדם שתמיד מנסה. אני ניסיתי עכשיו להיות המבוגר האחראי, לא בציפייה שאחרי זה עוד פעם יעשו לימוד לקח את האופוזיציה. אני אמרתי לא בשביל שעכשיו יהיה פינג-פונג, ואני אומר את זה עוד פעם: אחריות זה כולם. גם אתה, מיקי. אל תעשה כאילו אתה לא אחראי. גם אתה – אני אומר שהדיון הזה עם תגובות הפינג-פונג האלה לא היה מכובד. לכולם אני אומר. צריכים להיות יותר מכובדים. לא פינג-פונג שאחר כך תגיד – אתם לא הייתם בסדר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בשמחה, בשמחה. אני בעד.
שם הוועדה
הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 8) (ביטול המגבלה על מספרם המרבי של השרים וסגני השרים) (מ/1288). סמכויות הוועדה: הוועדה תכין לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק יסוד: הממשלה תיקון מס' 8) (ביטול המגבלה על מספרם המרבי של השרים וסגני השרים) (מ/1288). הרכב הוועדה: היא תהיה בת 14 חברים, 5 חברים לסיעת הליכוד ואלה הם: חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר, שיהיה גם יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת אריאל קלנר, חברת הכנסת אוסנת מארק, חברת הכנסת אתי עטיה, חבר הכנסת שלמה קרעי. אחד לסיעת ש"ס: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אחד לסיעת יהדות התורה: חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אחד לסיעת איחוד מפלגות הימין: חבר הכנסת מוטי יוגב. לאופוזיציה: חברי סיעת כחול לבן – שלושה חברים: חברת הכנסת פנינה תמנו שאטה, חבר הכנסת צבי האוזר וחבר הכנסת אסף זמיר. לחד"ש-תע"ל יש נציג?
אוסאמה סעדי (חד"ש-תע"ל)
כן, כן. אני.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חבר הכנסת אוסאמה סעדי לסיעת חד"ש-תע"ל, לסיעת העבודה – מי הנציג?
קריאה
אין נציג לסיעת העבודה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אין כרגע נציג בכלל לסיעת העבודה? אז הגענו ל-4 חברים, נותרו לכם עוד 2.

לסיעת מרצ יש חבר? חברת הכנסת מיכל רוזין לסיעת מרצ. סיעת רע"מ – בל"ד יש נציג: חבר הכנסת מנסור עבאס.

אז אלה ה-6 מהאופוזיציה אל מול ה-8 של הקואליציה, ועל כן נעבור להצבעה.
קריאות
- - -
סתיו שפיר (העבודה)
רגע - - -
קריאה
מיקי, רגע. מפלגת העבודה כן רוצה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, אין מקום. אתם ויתרתם שם, מסתבר.
סתיו שפיר (העבודה)
מה זה "ויתרנו"?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הוועדה המסדרת מחליטה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדה המיוחדת, וכמובן שאנחנו ממליצים למליאה, וגם דרושה הצבעה במליאה לאישור הקמת הוועדה.

מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 14
נגד – 10
נמנעים –אין
החלטת הוועדה המסדרת בדבר הקמת ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה תיקון מס' 8) (ביטול המגבלה על מספרם המרבי של השרים וסגני השרים) והעברת הצעת החוק אליה להכנה לקריאה שנייה ושלישית, התקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה, ההחלטה אושרה.
מיקי לוי (כחול לבן)
רביזיה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
גם אני מבקש רביזיה. הרביזיה תידון בשעה 00:30. ישיבה זו נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 00:10

קוד המקור של הנתונים