ישיבת ועדה של הכנסת ה-21 מתאריך 13/05/2019

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה 13-364-19)

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה


הכנסת
2
ועדת הכספים
13/05/2019


הכנסת העשרים-ואחת

הכנסת

מושב ראשוןפרוטוקול מס' 4
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ח' באייר התשע"ט (13 במאי 2019), שעה 13:08
סדר היום
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה 13-364-19)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
מיקי לוי
אבי ניסנקורן
שלמה קרעי
מוזמנים
רו"ח ארז אורעד - מנהל תחום בכיר מוסדות ציבור ומלכ"רים, רשות המסים, משרד האוצר

גתית שומכר - עו"ד, מנהלת חטיבת רווחה ומרכזת תחום ניהול תקין, רשם העמותות
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבתאישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה 13-364-19)
היו"ר משה גפני
אנחנו מקדימים את הדיון על סעיף 46. רבותי, אנחנו דנים באישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. ארז אורעד, בבקשה.
ארז אורעד
צוהריים טובים לכולם. אני מתכבד להביא בפני ועדת הכספים את אישור מסודות ציבור לעניין סעיף 46 ברשימה שמספרה 13-364-19.

הרשימה מונה 67 מוסדות ציבור, שכולם מומלצים ועברו את הוועדה הציבורית אצלנו ונמצאו כראויים להמלצה בפני ועדת הכספים של הכנסת כמוסדות ציבור לעניין סעיף 46.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. מה לגבי ניהול תקין? בבקשה.
גתית שומכר
לעמותות ולחברות לתועלת הציבור ברשימה יש או אישור ניהול תקין או אישור להגשת מסמכים.
היו"ר משה גפני
אוקיי. תודה. יש הערות?
שלמה קרעי (הליכוד)
יש לי מה לומר. יש הרי קריטריונים, קווים מנחים לאישור אותן עמותות לפי סעיף 46. הייתי מבקש לפעם הבאה – עכשיו כבר אי אפשר – שנקבל ביחד עם הטבלה הזאת את הקריטריונים.
היו"ר משה גפני
מה קריטריונים? תיקח את החוק.
שלמה קרעי (הליכוד)
האם כל עמותה עומדת בנושא של שכר סביר, בנושא של רווחת הציבור. יש הרי כמה קריטריונים. שנוכל לקבל על זה מידע.
היו"ר משה גפני
נכין לך.
שגית אפיק
לא אנחנו. אתה מבקש בעצם שארז אורעד יאמר לפי אילו קריטריון הוא קיבל את העמותה הזאת.
שלמה קרעי (הליכוד)
כן, כי אחרת זה סתם הצבעה.
שגית אפיק
הוא לא מתכוון לקבל את הקריטריון באופן כללי. הוא מתכוון פר עמותה.
ארז אורעד
אתה מוזמן לבוא ולעבוד כמפקח אצלי ... אבל בואו נגיד דבר כזה, נעזוב את הצחוק בצד.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה התפקיד שלנו, לפקח.
ארז אורעד
נכון, זה התפקיד, לאשר. בוועדת הכספים בכנסת הקודמת ביקשתם מספר עמודות והוספתי מספר עמודות. אי אפשר להכביר ולהוסיף עוד.
היו"ר משה גפני
רק שנייה, ארז, אני משבח אתכם על העבודה שאתם עושים. באמת עושים עבודה יוצאת מן הכלל. פעם זה היה נסחב זמן רב. זה הטבות שניתנות למגוון רחב של עמותות. מבקש ממך חבר הכנסת החדש – למען האמת גם אני רוצה את זה – אם אתה יכול לעשות עבודה.
מיקי לוי (כחול לבן)
בדף נפרד. אתה לא צריך להכניס ברשימה.
היו"ר משה גפני
היו"ר משה גפני: לא קשור לזה. אנחנו מבקשים לדעת לפי מה הרשימה הזאת או כל רשימה אחרת ניתנה, מה הם הקריטריונים.
שלמה קרעי (הליכוד)
את הקריטריונים יש לי. ביקשתי לדעת פר עמותה.
היו"ר משה גפני
אז זה ייקח יותר זמן. בסדר.
שלמה קרעי (הליכוד)
נכון, ייקח יותר זמן. הם עושים את זה גם כך, רק שיהיה לנו את המידע.
ארז אורעד
הכוונה לדון עמותה, עמותה?
היו"ר משה גפני
לא, לא. אדבר איתך. צריך לתת לו את זה. בסדר.
ארז אורעד
בסדר, תעבירו בצורה מסודרת והכול יהיה בסדר.
היו"ר משה גפני
אדבר איתך. בסדר, אדאג לזה. תודה רבה.

מי בעד אישור הרשימה? ירים את ידו.
ארז אורעד
מדובר על רשימה מספר 13-364-19.
מיקי לוי (כחול לבן)
אנחנו לא בודקים אתכם. אני סומך עליך שאחרי שנה אתה תביא את זה כפי שהתחייבת לי בפעמים הקודמות.
ארז אורעד
התחייבתי ואני עומד בכך.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הרשימה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, רשימה 13-364-19 אושרה.
היו"ר משה גפני
הרשימה אושרה.

תודה רבה. אני מודה לכם על העבודה בעניין הזה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:15.הכנסת
יושב-ראש ועדת הכספים
סימוכין
02148919
בס"ד, ירושלים, ‏‏‏‏ט"ו אייר תשע"ט
‏‏‏‏20 מאי 2019
לכבוד
מר ערן יעקב
מנהל רשות המסים
משרד האוצר
ירושלים
הנדון
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
מכתבך מיום א' אייר תשע"ט (06 במאי 2019) רשימה מס': 13-364-19


הנני מתכבד להודיעך כי ועדת הכספים, בישיבתה היום, החליטה לאשר את העמותות הבאות:

1.
חאסוב - העמותה לקידום יזמות וכנולוגיה בחברה הערבית
580610228

1.
מרכז חמ"ש להפצאת מעיינות החסידות
580559714

1.
נוה משה
580553808

1.
באר מים חיים באר שבע ע"ש רבי יוסף חיים
580353175

1.
דרישה ישראל
580632396

1.
קופת הצדקה למען רמת בית שמש
580539104

1.
שאילת יוסף
580577500

1.
בית רויה
580607265

1.
האחווה הכחולה
580630234

1.
מרכז -יפוצו מעיינותיך יא' -אשדוד
580450153

1.
צעירי נחלי פתח-תקווה
580588986

1.
צעירי אם המושבות -פתח-תקווה
580467223

1.
ביהכנ"ס גבעת הורדים -רסקו לעדות הספרדיות
580108777

1.
בית הכנסת האשכנזי פסגת זאב
580111540

1.
מגע אש לע"נ אלישי מנשה ויעקב קליין
580593507

1.
בית חב"ד בית הכרם ירושלים שעל ידי אגודת חב"ד המרכז
580438232

1.
טהרת הבית בא"י – אושר לשנה
580657062

1.
מוסדות הרש"ש
580157683

1.
הנגב בפריחה
580621290

1.
עמותת בית כנסת האר"י בהרצליה
580416428

1.
אוהל מרדכי ואברהם
580623783

1.
דרך התורה והעבודה
580583771

1.
בית הכנסת חמדת - מושב חמד
580613404

1.
בית כנסת שירת דוד אפרת -אושר לשנה
580648038

1.
קרן החסד מזון וצידה ירושלים
580601870

1.
עמותת מתפללי בית הכנסת מזמור לאסף - עופרה
580416410

1.
בית הכנסת תפארת מרדכי -אושר לשנה
580039782

1.
מורשת הרב בן טוב -אושר לשנה
580624831

1.
קהילת אורות יהודה אפרת -אושר לשנה
580639292

1.
בית הכנסת רח' זרח ברנט ירושלים
580210789

1.
נווה רוז
580298222

1.
"עטרת מנחם" - ארגון להפצת יהדות בעדה הבוכרית
580342335

1.
פרוייקט יוסף בע"מ-אושר לשנה
512958547

1.
אור לנגב ולגליל
580564359

1.
בית המדרש "קהל חסידים" שכונ שפירא ת"א-אושר לשנה
580087807

1.
בית הכנסת המתחדש אור ישראל - יפו תובב"א -אושר לשנה
580405397

1.
בית כנסת צעירים בגבעת שמואל - גבעת שמואל
580544682

1.
בני אברהם פיטסבורג
580227205

1.
וועד החסד העולמי מירון עמוקה
580560449

1.
ישיבת האחים חנצ'ינסקי אשדוד
580548733

1.
כולל הוראה זכרון יעקב-אושר לשנה
580636090

1.
בית המדרש לחינוך והוראה - כולל מר"ץ
580417707

1.
מאור ישראל - כולל אברכים לדיינות
580303014

1.
מוסדות אוהל יוסף ומלכה
580401032

1.
מוסדות ירוסלב
580575025

1.
מלכות מיכאל להפצת תורה וחסד
580521268

1.
מניין ותיקים כפר גנים פתח תקווה
580539443

1.
עמודים לישראל-אושר לשנה
580647691

1.
קהילת ברכת שלום בקיבוץ גזר
580344182

1.
קופת טוב וחסד מודיעין עילית-אושר לשנה
580647188

1.
ראשית דגנך באפרת-אושר לשנה
580635662

1.
התנועה לטוהר המידות-אושר לשנה
580648863

1.
קהילת צעירים תוצרת הארץ
580564045

1.
תיאטרון מחול ירושלים
580049591

1.
הלאה- המרכז לקידום אומנויות הבמה
580423283

1.
פרויקט קשר ישראל
580564045

1.
עמותת אוהלה- לקידום מרחבי ידע וריפוי קהילתיים- נשיים
-אושר לשנה
580634020

1.
החברה הגיאולוגית הישראלית-אושר לשנה
580008415

1.
רקמה- רשת קהילות משימתיות
580540607

1.
עמק השווה הידבות בקהילה-אושר לשנה
580628196

1.
מועדון ספורט בית שאן
580632594

1.
מגיעים רחוק- לקידום חינוך, ספורט וכדורעף לנשים וגברים
580553741

1.
כלנה-אושר לשנה
580615953

1.
למען אחינו העולים דוברי צרפתית- בני ברק-אושר לשנה
580640944

1.
החינוך היהודי למרכז אסיה-אושר לשנה
580575835

1.
גנזי רפאל- מכון להפצת מורשת יהודי לוב ע"ש רבי רפאל זרוק זצ"ל-אושר לשנה
580525962

1.
התאחדות רומניה -מחוז ירושלים
580028538
בכבוד רב,

חה"כ משה גפני

העתק: מר ארז אורעד, מנהל תחום בכיר מוסדות ציבור ומלכ"רים, רשות המסים בישראל

D4)
SEEBBBY,

קוד המקור של הנתונים