ישיבת ועדה של הכנסת ה-21 מתאריך 06/05/2019

א. המלצת הוועדה המסדרת בדבר מינוי יו"ר ועדה זמני ב. הקמת ועדת משנה זמנית למודיעין, שירותים חשאיים ושו"ן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים