ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 07/04/2019

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה: 13-318-19), אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה: 13-344-19) אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה שסימנה: 13-346-19)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים