ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/02/2019

בקשת מבקר המדינה להארכת מועד להגשת דו"ח מבקר המדינה בדבר חשבונות סיעות האם והרשימות המשותפות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות באוקטובר 2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת14
ועדת הפנים והגנת הסביבה
25/02/2019


מושב חמישיפרוטוקול מס' 788
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, כ' באדר א התשע"ט (25 בפברואר 2019), שעה 13:45
סדר-היום
בקשת מבקר המדינה להארכת מועד להגשת דו"ח מבקר המדינה בדבר חשבונות סיעות האם והרשימות המשותפות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות באוקטובר 2018.
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
יואב בן צור
נכחו
מוזמנים: חנה רותם - מנהלת ביקורת מימון מפלגות, משרד מבקר המדינה

ענת אסרף - מפקחת ארצית על הבחירות, משרד הפנים

דניאל גולדברג - מנהל יחידת מימון בחירות, משרד הפנים

רון אלמוג - יועמ"ש, המפקח על הבחירות, משרד הפנים

משה שיפמן - דגל התורה
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
רונית יצחקבקשת מבקר המדינה להארכת מועד להגשת דו"ח מבקר המדינה בדבר חשבונות סיעות האם והרשימות המשותפות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות באוקטובר 2018
היו"ר יואב קיש
צוהריים טובים, שלום לכולם. באופן יוצא דופן בתקופה זו אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא: בקשת מבקר המדינה להארכת מועד להגשת דו"ח מבקר המדינה בדבר חשבונות סיעות האם והרשימות המשותפות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות באוקטובר 2018.

קודם כל שלום לחבר הכנסת יואב בן צור ושלום לכל צוות הוועדה.
יואב בן צור (ש"ס)
שלום ליושב-ראש הוועדה וליועץ המשפטי.
היו"ר יואב קיש
לתומר.
תומר רוזנר
שלום ליושב-ראש סיעת ש"ס.
היו"ר יואב קיש
ויש לנו את אנשי המבקר.
לאה קריכלי
ואת משרד הפנים.
היו"ר יואב קיש
ואת משרד הפנים.
תומר רוזנר
שיציגו את הבקשה.
היו"ר יואב קיש
יש לנו את חנה רותם, שלום.
חנה רותם
שלום, שלום.
היו"ר יואב קיש
נשמח לשמוע את מהות הבקשה ואחרי זה את ההתייחסויות של הגורמים השונים, בבקשה.
חנה רותם
באוקטובר 2018 התקיימו הבחירות ברשויות המקומיות. על-פי החוק כל הסיעות צריכות להגיש את הדוחות הכספיים שלהם חמישה חודשים לאחר הבחירות.
יואב בן צור (ש"ס)
עד אפריל.
חנה רותם
דהיינו, עד 14 באפריל בגלל שהיו גם בחירות חוזרות.
היו"ר יואב קיש
עוד פעם מהתחלה, כי לא הייתי קשוב.
חנה רותם
מהתחלה. באוקטובר 2018 התקיימו בחירות בכלל הרשויות המקומיות.
היו"ר יואב קיש
את זה אני עוד זוכר.
חנה רותם
שבועיים אחרי זה היו בחירות חוזרות.
תומר רוזנר
ב-14 בנובמבר.
היו"ר יואב קיש
במקומות שהיו.
חנה רותם
במקומות שהיה צורך.
ענת אסרף
ב-13 בנובמבר.
חנה רותם
ב-13. על פי החוק כל הסיעות שהשתתפו בבחירות צריכות להגיש את הדוחות הכספיים שלהן לא יאוחר מחמישה חודשים לאחר הבחירות.
היו"ר יואב קיש
באפריל.
חנה רותם
ב-13 באפריל 2019. ומבקר המדינה צריך להגיש את הדוח שלו ליושב-ראש הכנסת חמישה חודשים לאחר מכן, דהיינו, ב-13 בספטמבר 2019. נוכח הקדמת הבחירות פנו אלינו סיעות האם.
תומר רוזנר
לכנסת.
חנה רותם
הבחירות לכנסת, בוודאי. הבחירות לשלטון המקומי עברו כבר. נוכח הקדמת הבחירות לכנסת פנו למבקר המדינה עשר מהסיעות שמיוצגות בכנסת היוצאת וביקשו את אישורו לקבלת אורכה להגשת הדוחות שלהן.
יואב בן צור (ש"ס)
ואחר כך תגידו שאין אחדות.
חנה רותם
רק עשר, מתוך כמה?
היו"ר יואב קיש
יש 47 רשימות שמתמודדות.
תומר רוזנר
זה חסר תקדים, דרך אגב.
חנה רותם
לזה נגיע בתקופה אחרת. בכל מקרה, הן ביקשו את אישור מבקר המדינה להגיש את הדוחות שלהן באיחור, והן ביקשו שהמועד ייקבע ל-31 בדצמבר 2019. על-פי החוק, למבקר המדינה יש את הסמכות לדחות את המועד לקבלת הדוחות הכספיים, אבל המשמעות היא שאם המועד הזה ייקבע גם דוח מבקר המדינה שמוגש ליושב-ראש הכנסת ייאלץ להידחות.
יואב בן צור (ש"ס)
יוגש במאי.
חנה רותם
בסמכות הוועדה הזו לקבוע מועד חדש להגשת דוח של הכנסת.
היו"ר יואב קיש
מה המועדים שאתם מבקשים?
חנה רותם
אם המפלגות מבקשות את ה-31 בדצמבר אז אנחנו הולכים במקביל להוראות החוק, חמישה חודשים לאחר מכן, דהיינו, 31 במאי.
היו"ר יואב קיש
זה 31 בדצמבר 2019.
חנה רותם
הם יגישו. דוח מבקר המדינה יוגש.
יואב בן צור (ש"ס)
הם יגישו את הדוח של המבקר ב-31 במאי 2020.
היו"ר יואב קיש
אבל למה בעצם עד דצמבר? מה ההיגיון?
יואב בן צור (ש"ס)
כי כולם נמצאים בעומס עכשיו.
היו"ר יואב קיש
ברור. אבל נגמרו הבחירות באפריל.
יואב בן צור (ש"ס)
עדיין, יש להם לעשות את הבחירות, יש להם לעשות הרבה דברים לפני כן, זה מאוד קשה. סליחה, מפלגה שכן תרצה להגיש את הדוחות באפריל, היא כן תקבל את דוח המבקר בספטמבר. זה לא שאתם אומרים שכולם בדצמבר.
חנה רותם
אבהיר שוב.
יואב בן צור (ש"ס)
ואם אנחנו רוצים להגיש עכשיו? מפלגה שיש לה והיא יכולה להגיש?
חנה רותם
אבהיר. מפלגות שיגישו את הדוחות שלהן במועד הקבוע ייבחנו ויבוקרו במועד הקבוע והדוח בגינן יוגש בהתאם.
היו"ר יואב קיש
זה לא תוקע את מי שיספיק להכין.
חנה רותם
לא.
יואב בן צור (ש"ס)
מה יקרה עם מפלגה משותפת?
חנה רותם
כשנציגי המפלגות פנו אלינו הבהרנו להם את הדבר הבא: כשיש מפלגות משותפות והשותף מגיש בזמן אז גם המפלגה, לפחות את החלק הספציפי הזה לגבי השותף, צריכה להגיש בזמן אחרת השותף נפגע.
היו"ר יואב קיש
לא הבנתי. למה הוא נפגע?
חנה רותם
בגלל שהוא לא יקבל את המימון שמגיע לו.
יואב בן צור (ש"ס)
למה?
חנה רותם
בגלל ש-15% מהמימון מחכים לדוח מבקר המדינה.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת שברשימה משותפת הם צריכים להחליט ביחד האם הם עומדים בהגשה באפריל או לא, לצורך העניין.
יואב בן צור (ש"ס)
ואם זאת מפלגת אם ויש מפלגת בת?
היו"ר יואב קיש
מה זאת אומרת?
חנה רותם
זה היינו הך.
יואב בן צור (ש"ס)
אין בעיה. מפלגת אם מגישה ומפלגת הבת לא מגישה.
חנה רותם
אין כזה דבר.
גלעד קרן
המפלגה מגישה בשם הסיעה.
היו"ר יואב קיש
מה זה מפלגת אם ומפלגת בת?
תומר רוזנר
היא לא יכולה להגיש בנפרד. סיעת הבת מגישה דרך סיעת האם.
היו"ר יואב קיש
לסיעת האם אין את של עצמה, לצורך העניין יש לה את של כל הארץ.
חנה רותם
סיעות האם מגישות את הדוחות הכספיים של כל סיעות הבת שלהן.
יואב בן צור (ש"ס)
אתן דוגמה. יש לי עכשיו 60 ערים שבהן אני רץ לבד ועוד עשר ערים שבהן רצתי במפלגה משותפת. אז אני מקבל שבמפלגה משותפת אם השותף לא הגיש אני לא יכול לקבל, אבל אם הגשתי במפלגת האם ב-60 ערים הללו – עליהם אני כן אקבל.
פ חנה רותם
הפוך.
יואב בן צור (ש"ס)
מה הפוך?
חנה רותם
במקומות שבהם התמודדת עם סיעה עצמאית אחרת הסיעה העצמאית תיפגע אם לא תגיש את הדוח בזמן, ואמרנו מראש שאנחנו לא מוכנים לדבר הזה. כלומר, בכל סיעת אם שיש לה רשימה משותפת שהתמודדה עם סיעה עצמאית - - -
יואב בן צור (ש"ס)
בסיעות העצמאיות אין דחייה לדצמבר.
חנה רותם
לא, הן לא מבקשות. אנחנו גם לא מבקשים.
יואב בן צור (ש"ס)
הן לא מבקשות.
היו"ר יואב קיש
אנחנו נותנים את זה עכשיו רק למי שביקש?
חנה רותם
אנחנו מבקשים ממבקר המדינה עבור סיעות האם.
יואב בן צור (ש"ס)
למפלגות שיש להן בחירות לכנסת.
היו"ר יואב קיש
מי שאין לה בחירות לכנסת לא צריכה את זה, לצורך העניין.
חנה רותם
מי שיגיש לנו בזמן ייבדק בזמן והדוח שלנו יוגש בזמן.
תומר רוזנר
רק בסיעות אם אנחנו מתעסקים.
היו"ר יואב קיש
אבל השאלה האם יש לסיעה עצמאית, שאין לה נציגות בכנסת, והיא רוצה לדחות מסיבה כלשהי אישור לדחות?
תומר רוזנר
לא.
חנה רותם
לא, כי היא צריכה לפנות למבקר המדינה כרגע.
היו"ר יואב קיש
אז התשובה היא לא. היחידים שיוכלו לדחות בעקבות מה שנעלה פה להחלטה – דרך אגב, יש החלטה או בקשה או משהו שצריך להקריא או שפשוט נתייחס למסמך?
תומר רוזנר
הבקשה לפי המכתב.
יואב בן צור (ש"ס)
סליחה, אני רוצה תשובה על מה ששאלתי.
חנה רותם
העניין הוא כזה, במפלגה שהתמודדה ברשימות משותפות עם סיעות עצמאיות הבהרנו לנציגי הסיעות שהן צריכות להגיש את הדוחות הכספיים שלהן על חלקן בזמן. כלומר, עד 13 באפריל על מנת שהסיעות האלה לא ייפגעו. הסיעות האלה מחכות לכסף שמגיע להן וזה מצריך קודם את ביקורת מבקר המדינה.

במקום שהרשימות המשותפות היו עם רשימות בנות אחרות ושתי האימהות מגישות באיחור אז גם אין פגיעה. במקום שיש בו רשימה משותפת עם רשימת בת של סיעת אם שרוצה להגיש בזמן אז הסיעה הזאת תיפגע, ואתם צריכים לעשות את זה בתיאום.
יואב בן צור (ש"ס)
אבל שאלתי עכשיו שאלה נוספת. כיוון שאני סיעת אם, ב-60 ערים רצתי לבד - - -
תומר רוזנר
סיעת בת יחידה ללא שותפות עם אחרים.
משה שיפמן
היא ענתה.
חנה רותם
נגיש את הדוח שלנו - - -
יואב בן צור (ש"ס)
עליהן אני אקבל.
חנה רותם
עליהן אתה מקבל את הדחייה.
היו"ר יואב קיש
לא את הדחייה. אם הוא לא רוצה דחייה.
יואב בן צור (ש"ס)
לא רוצה דחייה.
חנה רותם
אם הוא לא רוצה דחייה אז הדוח ייבדק בזמן.
היו"ר יואב קיש
ובסוף את לא מתייחסת לסיעת אם בכל הארץ אותו דבר אלא כל מקום - - -
חנה רותם
אני מתייחסת לסיעת האם בכל הארץ אותו דבר. אם ש"ס תגיש עבור ה-60 שלה - - -
תומר רוזנר
בקיצור, התשובה היא לא.
היו"ר יואב קיש
אבל זה לא מדויק. אם ניקח את ש"ס לדוגמה, סתם ככה – ב-60 מקומות ש"ס רצה תחת ש"ס בסיעת בת עצמאית שלה, בעוד כמה מקומות, לא יודע כמה, הם שותפים. במקרה, אחד השותפים, במירכאות, מחליט לדחות את הזמן ולכן גם ש"ס בסניף אלקנה או בסניף אחר מגישה בדיליי. בכל שאר 60 המקומות היא מגישה עד אפריל והיא רוצה את הכסף בזמן.
חנה רותם
על ה-60 האלה היא תקבל.
היו"ר יואב קיש
אז אתם עושים הפרדה, זה לא ארצי, זה מה שאני אומר, כל מקום פר עצמו, כל עיר.
יואב בן צור (ש"ס)
אתה יודע איך הגמרא אומרת? שותפי, "קידרא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא", כשיש שותפים ושני אנשים הולכים לבשל יחד בסוף זה יוצא לא חם ולא קר.
תומר רוזנר
אני רוצה להבין, גב' רותם, אני לא מבין. סיעת האם זכאית ל-15%.
חנה רותם
כל הסיעות זכאיות ל-15%.
תומר רוזנר
אבל זה לא שסיעת הבת מקבלת את הכסף פרטנית. סיעת ש"ס, לצורך העניין כדוגמה כפי שנאמר, יש לה כמה סוגים של סיעות בת, נגיד שיש לה שלוש סיעות בת לצורך העניין: אחת רצה בנפרד; שנייה רצה עם רשימה עצמאית; והשלישית רצה עם רשימה בת אחרת של רשימת אם אחרת. היא מגישה לך באפריל רק את סיעת הבת העצמאית, איך היא בדיוק תקבל? הרי המימון שלה הוא כלל ארצי.
חנה רותם
נסיים את דוח מבקר המדינה במועד.
תומר רוזנר
אבל איך היא תקבל את המימון?
דניאל גולדברג
המימון לכל סיעה הוא בנפרד.
תומר רוזנר
לכל סיעת אם.
היו"ר יואב קיש
לכל סיעת אם בנפרד בהתאם לתוצאות, לכמה מנדטים שהיא קיבלה בכל מקום.
חנה רותם
יש חישוב בנפרד.
דניאל גולדברג
החישוב הארצי הוא סכום של החישובים בכל יישוב ויישוב.
יואב בן צור (ש"ס)
פרטני בכל יישוב ויישוב.
היו"ר יואב קיש
זה לא ארצי, זה לא כמו מימון בחירות ארציות.
תומר רוזנר
אז אני שואל.
היו"ר יואב קיש
הם מקבלים פר מנדטים שהם קיבלו בכל מקום.
יואב בן צור (ש"ס)
אם קיבלתי בתל אביב שמונה – לצערי לא – אבל - - -
תומר רוזנר
<< דובר >

בירושלים.
יואב בן צור (ש"ס)
בירושלים קיבלתי חמישה, ברוך השם, אז זה בסדר. אז תקבל על חמישה של ירושלים ועל שמונה של תל אביב.
היו"ר יואב קיש
משרד הפנים, אתם רוצים להתייחס? לא. משה?
משה שיפמן
רציתי להסביר, לנמק למה רוצים את הדחייה.
היו"ר יואב קיש
תסביר.
משה שיפמן
המפלגות צריכות להגיש כמה דוחות: דוח אחד של הרשויות המקומיות, ואלו הרבה רשויות; יש את הדוח השוטף של 2018.
יואב בן צור (ש"ס)
לכנסת.
משה שיפמן
לפני הכנסת. דוח של 2018; אחר כך יהיה את הדוח השוטף של 2019 עד אפריל 2019; ויש עוד את הבחירות לכנסת. אלו הרבה דוחות ביחד, כמה דוחות ביחד, לכן העומס, ולכן הן ביקשו לרכז את כולם לדצמבר.
היו"ר יואב קיש
לסוף השנה. זאת דחייה שנראית לכם סבירה מבחינת המבקר?
חנה רותם
זאת דחייה ארוכה, בוודאי לגבי הבחירות לשלטון המקומי. המשמעות היא עיכוב של קרוב לתשעה חודשים בממצאי הביקורת. אבל אני חייבת לציין ביושר שגם בפעם הקודמת הייתה דחייה כזאת מסיבות דומות.
היו"ר יואב קיש
זה יתכנס ביחד לבחירות.
יואב בן צור (ש"ס)
אולי צריך לקחת איזו תקנה ולומר שברגע שיש בחירות לרשויות המקומיות כיוון שיש דוחות – אי-אפשר להקדים את הבחירות לכנסת, עם כל הכבוד.
היו"ר יואב קיש
הייתי רוצה, למען הסר ספק, כי היו פה שאלות, שנקריא את המכתב שנאשר בהצבעה. צריך ממש להצביע על זה?
תומר רוזנר
כן.
היו"ר יואב קיש
אז בוא נקריא את הבקשה.
גלעד קרן
הבקשה היא בסעיף 5 למכתב.
היו"ר יואב קיש
אז תקריא את סעיף 5 אם אתה חושב שזה מספיק.
תומר רוזנר
כן, מספיק, כי את הנימוקים היא הסבירה בעל פה.
גלעד קרן
סעיף 5: "לפיכך מתבקשת ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מתוקף סמכותה על-פי סעיף 23(ב) לחוק, לאשר ארכה להגשת דוח מבקר המדינה על תוצאות ביקורת החשבונות של סיעות האם ברשימות המועמדים המשותפות שלהן בבחירות לרשויות המקומיות עד ליום 31 במאי 2020".
היו"ר יואב קיש
אז בעצם אנחנו מאשרים את דחיית הביקורת והמבקר יאשר במקביל את דחיית ההגשה. זה לא אנחנו מאשרים.
חנה רותם
הגשת הדוחות.
תומר רוזנר
תוסיף את התנאי שמי שיגיש בזמן - - -
היו"ר יואב קיש
נכון, חשוב מאוד לציין שמי שיגיש את הדוח בזמן אזי אנחנו נשארים בתאריכים.
חנה רותם
במועדים המקוריים שנקבעו בחוק.
היו"ר יואב קיש
בדיוק. זה גם יעזור לכם, זה יחלק את העבודה.
תומר רוזנר
לרבות סיעות אם שיגישו דוחות חלקיים על סיעות בת שלהן.
היו"ר יואב קיש
לרבות כל מקום בפני עצמו, זאת אומרת כל עיר.
יואב בן צור (ש"ס)
תומר, מה היינו עושים בלעדיך? היינו מתרוששים.
היו"ר יואב קיש
בסדר גמור, זה מקובל, זה ברור. משרד הפנים, עוד משהו לפני שנצביע?
ענת אסרף
לא.
היו"ר יואב קיש
אז הייתם יכולים להמשיך לנוח במשרד. ראיתי אתכם צועדים בנוחיות בשמש הירושלמית הנעימה. מקווה שלא השתעממתם בדיון היום.
יואב בן צור (ש"ס)
יש מזל שזה היום ולא מחר, היה יורד גשם.
ענת אסרף
היינו צריכים סיבה לצאת. המשמעות היא רק עיכוב בתשלום, אבל ככל שזה מקובל אז זה בסדר.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת בן צור, עוד משהו?
יואב בן צור (ש"ס)
רציתי לומר לך, אדוני, שאנחנו מאחלים לך הצלחה.
היו"ר יואב קיש
תודה.
יואב בן צור (ש"ס)
עשית עבודה טובה בוועדת הפנים ולכן הגעת למקום שהגעת, ואין לנו ספק שנכונו לך עוד תפקידים רבים וחשובים ותעשה אותם כראוי.
היו"ר יואב קיש
בעזרת השם. גם לך אני מאחל, שנזכה שנינו לעבוד אחד לצד השני.
יואב בן צור (ש"ס)
הבנתי ששלחת איזה עוזר שלך, אז אם יהיה חסר לך, וכנראה שאני לא אהיה, אז אני מוכן להיות עוזר שלך.
היו"ר יואב קיש
אתה תמיד לעזרי ואני לעזרך, אז זה בסדר.
תומר רוזנר
דרך אגב, היום זה לא עוזר זה יועץ.
יואב בן צור (ש"ס)
סליחה, יועץ. "תשועה ברוב יועץ".
היו"ר יואב קיש
מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד
בקשת מבקר המדינה להארכת מועד להגשת דו"ח מבקר המדינה בדבר חשבונות סיעות האם והרשימות המשותפות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות באוקטובר 2018 אושרה.
היו"ר יואב קיש
פה אחד. ההחלטה התקבלה. תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:03.

קוד המקור של הנתונים