ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/02/2019

הצעת תקציב הרשות לניירות ערך לשנת 2019

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים