ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/02/2019

ישיבת ועדת הכספים, הצעת צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(הוראת שעה), התשע"ט-2019, הצעת צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשע"ט-2019 , הצעת צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(הוראת שעה), התשע"ט-2019, הצעת צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשע"ט- 2019 , הצעת תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי)(הוראת שעה), התשע"ט-2019, הצעת תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי)(תיקון), התשע"ט-2019

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים