ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 21/01/2019

הצעת תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה), התשע"ט-2019, הצעת צו הבלו לע דלק (פטור והישבון)(תיקון), התשע"ט-2019

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
ועדת הכספים
21/01/2019


מושב חמישיפרוטוקול מס' 1225
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ט"ו בשבט התשע"ט (21 בינואר 2019), שעה 10:30
סדר היום
1. הצעת צו הבלו על דלק (פטור והישבון)(תיקון), התשע"ט-2019
2. הצעת תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה), התשע"ט-2019
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
ינון אזולאי
איתן ברושי
עודד פורר
מוסי רז
חברי הכנסת
מיכאל מלכיאלי
מוזמנים
לילי אור - עוזרת ראשית מחלקה משפטית, רשות המסים, משרד האוצר

שי דותן - מנהל תחום בכיר מע"מ, רשות המסים, משרד האוצר

דינה יושיע - מנהלת תחום דלק, משרד האוצר

שרון ביטון - רמ"ח אזרחית מהמתפ"ש, משרד הביטחון

עידן עבודי - ראש תחום אנרגיה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

רננה תכלת - מנהלת המחלקה ליחסים בין-לאומיים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

ניר רייכנטל שור - רע"ן הזירה הפלסטינית, המועצה לביטחון לאומי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יפעת קדםהצעת צו הבלו לע דלק (פטור והישבון)(תיקון), התשע"ט-2019
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. בישיבה הקודמת, איתן, העלית את העניין של הטבות המס שלא מקבלים. רשות המיסים פרסמה. ערן יעקב גם דיבר איתי.
איתן ברושי (העבודה הישראלית)
דיברתי איתו הבוקר.
היו"ר משה גפני
כנראה הם משלמים את זה.
איתן ברושי (העבודה הישראלית)
יש איזו שהיא אי הבנה. אני מבין שההחלטה על 2018 עד אמצע 2019 גוברת על כל היתר. אומרת שגית – אם השתנו נתוני סוציו-אקונומי, אז יישוב שרצינו להוסיף לו אחוז יקבל שניים פחות, כמו חניתה. אני חשבתי שהחוק הזה, שהתקבל כמו שהתקבל - יש להם הערות, אבל זה לא חשוב - אומר שלא נוגעים בשום דבר עד סוף יוני 2019. אומרת שגית - לא, אם השתנו פרמטרים כמו סוציו אקונומי, שכולם יודעים שהקריטריון הזה הוא די דפוק, יכול להיות מצב שבמקום לברך נצא מקללים.
שגית אפיק
אין קשר בין הדברים. החוק האחרון שעשינו, האריך את הוראות השעה שהוסיפו שני אחוז לישובים צמודי גדר.
איתן ברושי (העבודה הישראלית)
לא שניים, אחוז.
שגית אפיק
אחוז ועוד אחוז. זה היה אחוז בהוראת שעה קודמת, אבל זה הפך להיות שני אחוז.
איתן ברושי (העבודה הישראלית)
יש לי פה טבלה של 31 ישובים. סתם לדוגמה, אם חניתה היו צריכים להיות 13, הם עכשיו צריכים להיות 14.
היו"ר משה גפני
איתן, מה שהיה צריך להסתיים ב-31 בדצמבר לא מסתיים, הארכנו את זה בחצי שנה. ברור לחלוטין שיש עוולות שנחוש. רצינו להקים צוות, לעשות חוק חדש.
שגית אפיק
מה שהוא מדבר עליו זה לא העניין של העוולות. יש עדכון של המדד חברתי-כלכלי מידי שנתיים. העדכון הזה נעשה בנובמבר 2018, אבל הוא חל ביחס ל-2019. ישובים שהמדד החברתי-כלכלי שלהם גדל, אחוזי הזיכוי במס שלהם קטנו. אם המדד חברתי-כלכלי הזה פחות מתאים ואתם חושבים שצריך לשנות אותו, זה ידרוש שינוי חקיקה.
היו"ר משה גפני
הממשלה הבאה תצטרך לתת את הדעת על מה קרה במקומות שונים, בנושאים שונים. דיברנו על כך שהיינו בוחנים את זה. יכול להיות שהיינו אומרים: לא משנים את זה, אנחנו פועלים לפי זה. הכל ייעשה בממשלה הבאה, אנחנו לא נוכל לעשות עכשיו שום תיקון, שום כלום. בשביל זה הארכנו את זה בחצי שנה. זה דבר אחד.

דבר שני, שר האוצר חתם על התקנות שאישרנו לעוטף עזה. משלמים את זה. אני מקווה שלא תהיינה תקלות.
שגית אפיק
לילי, זה פורסם כבר ברשומות?
לילי אור
לא, זה אמור להיות מחר או מחרתיים.
שגית אפיק
לא משלמים עדיין מס, כי זה לא פורסם ברשומות.
היו"ר משה גפני
אז תפרסמו.
לילי אור
העברנו לפרסום. הרשומות אמרו שזה יהיה מוכן מחר.
שגית אפיק
לקח כמעט חודש מאז שאישרנו בוועדה עד שזה פורסם ברשומות?
לילי אור
לקח חודש.
היו"ר משה גפני
אנשים מחכים לזה. ביתם של אנשים נפגע, אנשים סובלים מהעניין הזה. צריך את הדבר הזה לעשות. אנחנו רצינו לעשות אותו מהר, וגם עשינו אותו מהר. דובר גם שזה יבוצע מהר.

אנחנו עוסקים בהצעת תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה), התשע"ט-2019, ובהצעת צו הבלו על דלק (פטור והישבון) (תיקון).
לילי אור
קיבלנו פנייה להסדיר את הפטור ממע"מ עבור ארגונים בינלאומיים שמעבירים דלקים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לאן מעבירים דלקים? מעבירים ליישובי עוטף עזה דלקים זולים יותר לחימום?
שרון ביטון
הרקע או הטריגר לדיון הוא ניסיון של מערכת הביטחון, בהנחיה ישירה של ראש הממשלה, לייצב את המצב הביטחוני בעזה. אני מניח שלפורום המכובד הזה אני לא צריך להסביר יותר מזה, בטח לא כשאנחנו בשידור. אחד המהלכים שאנחנו עושים בכדי לייצב את המצב הביטחוני הוא הסדרה באמצעות האו"ם, כשאחד הרכיבים שלה הוא הוספה של שעות חשמל. בכדי להוסיף את שעות החשמל צריך יותר דיזל לתחנת הכוח. יש תרומה של מדינה שלישית, כרגע בהיקף של 60 מיליוני דולרים לשישה חודשים.
היו"ר משה גפני
מה שהתפרסם בחדשות של קטאר.
שרון ביטון
מה שהופיע בחדשות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זו אותה מדינה שתורמת 90 מיליון דולר מזומן כדי להסדיר את המצב הביטחוני?
שרון ביטון
מה שמופיע בחדשות. קטאר מממנת את הדלק הזה באמצעות האו"ם. האו"ם בחר באחד המנגנונים שמוכרים לנו, שיש לנו קשרי עבודה מצוינים איתם, שהם אמינים בעינינו – UN Oks. UN Oks רוכשים את הדלק מחברה ישראלית. להערתו של חבר הכנסת, הכל נעשה בהעברות קורוספונדנטליות, אין פה עסקה במזומן.
היו"ר משה גפני
מה שהתפרסם שהם באים עם מזוודות במזומן לא נכון?
שרון ביטון
זה לא האירוע הזה.
ינון אזולאי (ש"ס)
הוא שואל אם יש כזה אירוע.
היו"ר משה גפני
זה לא החלק הזה של המזוודות?
שרון ביטון
אלה שני אירועים שונים.
היו"ר משה גפני
תסביר על מה אנחנו מדברים, על מה אנחנו צריכים להצביע.
שרון ביטון
אנחנו מדברים על 10 מיליוני דולרים שעוברים מקטאר לחשבון של האו"ם. האו"ם, באמצעות אחד המנגנונים שלו, רוכש את הדלק מחברה ישראלית.
היו"ר משה גפני
חברת "פז".
שרון ביטון
במקרה הזה זו אכן החברה. אותו מנגנון של האו"ם מוביל את הדלק לתוך תחנת הכוח, כאשר בתוך תחנת הכוח פקחים של האו"ם מוודאים שמה שנכנס אכן מגיע לתחנת הכוח, אכן נצרך על ידי תחנת הכוח. בימים כתיקונם היינו עושים את כל התהליך הזה באמצעות הרשות הפלסטינית, אבל אני לא אפתיע אתכם אם אני אומר שהרשות הפלסטינית לא הייתה מוכנה לקחת חלק באירוע הזה. כדי להבטיח ניצול נכון וטוב יותר של הדלק הזה, וגם כחלק מההבטחה שלנו לאו"ם, אנחנו מגיעים לוועדה המכובדת הזאת ומבקשים לאשר את אותו פטור שהבטחנו מלכתחילה. כל המסמכים הוגשו, אבל מסיבות שאני לא יודע להסביר הם טרם אושרו. כרגע האו"ם צבר חוב מאוד גדול.
היו"ר משה גפני
מה זאת אומרת "טרם אושרו"?
שרון ביטון
לא אושרו.
היו"ר משה גפני
הוועדה לא אישרה. מתי שר האוצר חתם על המסמך שאנחנו דנים עליו היום? מתי זה נשלח אלינו חתום על ידי שר האוצר?
שגית אפיק
14 לינואר.
שרון ביטון
כנראה שזו הסיבה שבגללה - -
היו"ר משה גפני
נשמעת קצת ביקורת מהדברים שלך.
שרון ביטון
קטונתי.
היו"ר משה גפני
אנחנו בבניין שבו מעבירים ביקורת, זה לא חיסרון, אבל יש עוד דבר שעושים בבניין הזה, וזה לברר את האמת. האמת היא שמדברים על זה המון זמן, כאשר רק לאחרונה קיבלנו את הצו הזה חתום על ידי שר האוצר. ביום שישי זימנו ישיבה ליום שני. אנחנו מתכנסים ביום שהכנסת חוגגת. אם יש ביקורת, היא לא עלינו.
שרון ביטון
אני לא בעמדה, אני לא בתפקיד ואני לא במעמד של - - אני מאוד מאוד מעריך, וזה בשם המערכת שאני מייצג, את מה שקורה כאן היום. אני מודע שזה יום ההולדת של הכנסת. השבועות האחרונים או השבועיים האחרונים מתאפיינים באיזו שהיא מתיחות בשטח. אנחנו מאוד רוצים להמשיך את אספקת הדלק, בראש וראשונה כי אספקת הדלק מיועדת לאנשים בעזה, לא לשלטון בעזה. יש פה מעבר ל"מוד" של 8 שעות של אספקה, 8 שעות של הפסקה, שזה לא הכי טוב, אבל זה בהחלט שיפור של המצב.
מוסי רז (מרצ)
מה המצב היום?
שרון ביטון
8-8.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה שימור המצב הקיים.
שרון ביטון
אנחנו רוצים להמשיך את ה-8-8. המצב לפני העברה היה בין שעתיים לארבע שעות חשמל, אחת לשבוע אספקה של מים זורמים בבתים. היום זה יום כן, יום לא. אנחנו לא היינו רוצים ליצור מיסקלקולציה, לא היינו רוצים שאיזה שהוא הליך בירוקרטי, חיובי, נכון, מכובד במדינה דמוקרטית יתפרש על ידי הצד השני כאיזו שהיא מזימה ציונית לעצור את הדלק ולהעביר מסר. אנחנו רוצים לעמוד בהתחייבויות שלנו, אנחנו רוצים לאפשר אולי תחילתה של רגיעה ארוכת טווח שם.
היו"ר משה גפני
אני תומך בזה, אני חושב שזה דבר נכון. הבירוקרטיה פה קצת מפריעה לי. אני עד עכשיו לא כל כך מבין את העניין. עד היום לא סיפקתם דלק, לא קיבלם את הפטור?
שרון ביטון
לא. מי שהייתה אחראית על אספקת הדלקים לתחנת הכוח הייתה הרשות הפלסטינית. הרשות הפלסטינית מושכת ידיה מדברים שקורים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מי סיפק בחודש שעבר דלק? הרשות?
שרון ביטון
התהליך כולו מתנהל כבר שלושה חודשים.
היו"ר משה גפני
בינתיים כן סיפקו דלק.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
שלא באמצעות הרשות.
היו"ר משה גפני
איך סיפקתם בלי אישור?
שרון ביטון
התהליך מתקיים כבר שלושה חודשים.
שגית אפיק
לילי, מה היה מבחינת מיסוי?
לילי אור
הייתה תקופה מסוימת שהוועדה להחזר מיסים כן החזירה. מאז הם ממתינים לפעימה הבאה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מכוח מה החזירה הוועדה?
שגית אפיק
התקנות והצו תומכים בזה שהם יעשו את זה גם בלעדינו.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
למה צריך אותנו פה?
שגית אפיק
הם לא רצו לעבור את הוועדה למיסים, אם אני מבינה נכון.
לילי אור
זו סיבה אחת. סיבה אחרת היא הקלות הפרוצדוראלית שבה הדלק יוכל להימכר מלכתחילה בלי שהרוכש יצטרך לשלם את המע"מ.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, לזה שהלחיצו אותנו לא היה מקום, היינו יכולים לעשות את זה בסדר גודל רגיל.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מעבר ל-500 הרקטות שנורו על יישובי הדרום ואז חתמה הממשלה על הפסקת אש, נורו עוד רקטות, וזה תוך כדי שמעבירים את הדלקים שאמורים לרכוש את השקט הזה ובנוסף ל-15 מיליון הדולר במזומן שעוברים מידי חודש. אם מסתכלים על הפגנות סוף השבוע האחרון, אנחנו מדברים על למעלה מעשרת אלפים מפגינים, אנחנו מדברים על השלכת מטענים ויידוי אבנים לעבר חיילי צה"ל, אנחנו מדברים על מסתנן מעזה שניסה לחצות את הגבול ונעצר על ידי כוחות הביטחון, אנחנו מדברים על למעלה מ-35 בני אדם - מחבלים או אחרים - שנפצעו. הדלק הזה לא קונה שקט למערכת הביטחון. מבחינת החמאס המציאות ממשיכה - הם יעשו מה שהם רוצים, אנחנו נמשיך להעביר להם. אני לא מצליח להבין למה זה אמור לייצר שקט. הראיה היא שבשלושת החודשים האחרונים זה לא ייצר שקט.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
ככל שניסו בחודשים לפני זה ליצור שקט ולא הצליחו, מנסים עכשיו משהו חדש.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
האם בעזה ישנן מחרטות שמייצרות רקטות?
היו"ר משה גפני
אני לא בטוח שהוא יכול להשיב על זה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה סוד גלוי, אני לא מפתיע פה במשהו. אני לא יושב בוועדת חוץ וביטחון. אני חשוף לזה רק ממקורות גלויים. מחרטות שמייצרות רקטות זקוקות לחשמל. במקום ארבע שעות חשמל מול שמונה שעות שאין חשמל, עכשיו הם יוכלו לעבוד 12 שעות או 14 שעות כדי לייצר רקטות. בדלקים האלה אפשר יהיה לייצר יותר רקטות שמופנות כנגד מדינת ישראל גם בתקופת הפסקת האש.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
האם חילופי גברא במשרת שר הביטחון השפיעו על המהלך? היות ולא הייתה הצלחה לעצור את החמאס עם השר הקודם, אולי השר החדש מנסה דרכים חדשות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
השר יכול להתנגד למהלך הזה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אם שר הביטחון ליברמן היה עושה את מה שהוא התחייב לעשות להנייה בתוך 48 שעות, לא היינו יושבים פה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
ולכן אנחנו לא יושבים בממשלה. מאחר והממשלה לא אישרה את זה - -
ינון אזולאי (ש"ס)
אחרי 48 חודשים יצאתם מהממשלה.
איתן ברושי (העבודה הישראלית)
מדובר פה בוועדת כספים, לא בוועדה אחרת. לפי דעתי יש היבט כספי להחלטה הזאת. על איזה סכום הממשלה מוותרת? אני לא מתנגד ליוזמה. היה צריך להציג פה אתה החוב של הרשות לישראל. מה החוב? מה שמעניין אותנו זו לא הטכניקה שבה דרך האו"ם מעבירים דלקho לתושבי ואזרחי רצועת עזה. לא פעם כשבאים לאוצר ומבקשים להוריד מס על עובדים זרים, על תרופות, האוצר אומר שיש מחיר להורדה. לפחות תהיו גלויים וכנים. שר האוצר לא אחראי על המדיניות, הוא לא אחראי על החוץ ועל הביטחון, הוא אחראי על הקופה. בכמה נפגעה הקופה מההיקף הזה של העברת הדלק? מוותרים פה על מיסים, זו לא הקלה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מדובר על סולר או בנזין?
איתן ברושי (העבודה הישראלית)
לא משנה, זו פגיעה באוצר, לא רק הקלה לאזרחים שם.
מוסי רז (מרצ)
אני רוצה לברך על היוזמה הזאת, אני חושב שזה דבר נכון. כל עניין הסגר בעזה נכשל כישלון ב-10 השנים האחרונות. הוא זה שהביא עלינו את הטילים, לא הפוך.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לפני זה לא היו טילים?
מוסי רז (מרצ)
בעזה יש מצב הומניטרי קשה. לנו יש אינטרס כלכלי, כספי וביטחוני שלאנשים יהיה מים בברזים כל יום, לא רק פעם ביומיים, ושיהיה להם חשמל 24 שעות ביממה, לא רק שמונה שעות ביממה. כמובן שמה שמוצע עכשיו הרבה יותר טוב מקודם. האם בכלל נכונה הטענה שאנחנו מפסידים כסף? האם אנחנו יכולים לקחת מע"מ מכסף שמעבירה קטאר לעזה? מה, מחר ניקח מע"מ מכסף שמעבירים לסוריה?
היו"ר משה גפני
יש חוק שמאפשר.
מוסי רז (מרצ)
גם אם הטענה הזאת נכונה, היא נשמעת לי לא מוסרית.
ינון אזולאי (ש"ס)
האם יש איזה שהוא מנגנון שבודק שהדלק מגיע לצרכים האמיתיים למען האזרחים ושאין שם גניבות? גם באמבולנסים העבירו מחבלים. השאלה אם אין שם איזה מנגנון שלוקח את הדלק הזה לצורכי טרור, זה דבר שמאוד חשוב לדעת. יש חובות לנפגעי טרור שהרשות עדיין לא יודעת איך לשלם. למה לא לקחת את הכסף הזה ולהוריד אותו מהחוב שלהם לאנשים שנפגעו מטרור? זה חוב שקיים. אתה רוצה לעזור להם? נעזור להם בצורה כזאת שנוריד להם מהחוב למשפחות שלנו שנפגעו מהטרור. אין שום סיבה לתת להם, זה בסופו של דבר מעודד טרור, עם כל הכאב שבדבר.
שגית אפיק
יש לכם פה שני תיקונים. התיקון הראשון זה צו הבלו על דלק (פטור והישבון), שכבר היום בתקנה 2 קבוע שדלק יהיה פטור מבלו אם הוא נמכר לארגון בינלאומי לסיוע שהוכר בידי שלושה מנכ"לים – מנכ"ל משרד האוצר, משרד הביטחון ומשרד הרווחה. פה אתם מבקשים להוריד את שר הרווחה. לכאורה מדובר בתיקון טכני.
לילי אור
להוריד אותו מהשלב הראשון.
שגית אפיק
להוריד אותו מהשלב של הפטור מבלו. צו הבלו קובע פטור מבלו. גם היום הדלקים האלה שמדובר בהם פטורים מבלו אם מחתימים שלושה מנכ"לים. אתם מבקשים להחתים רק שניים. האם זה חיסכון בבירוקרטיה?
ינון אזולאי (ש"ס)
מה עמדת הרווחה? הם מוכנים, לא מוכנים לעניין?
שגית אפיק
הם אמרו שהם לא מתנגדים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
יכול להיות ששר הרווחה לא מעוניין לחתום על זה?
שגית אפיק
אם זה היה כל כך דחוף, יכלו להחתים את שלושת המנכ"לים ולגמור עניין.
שרון ביטון
שלושת המנכ"לים חתומים. לעצם הבקשה לתיקון – המל"ל ניהל עבודת מטה, כאשר סופה יהיה בהצעת מחליטים שתגיע ביום רביעי לקבינט. הצעת המחליטים מאשרת את העברת הסמכות בהכרה בארגונים בינלאומיים ממשרד הרווחה למשרד הביטחון (מתפ"ש). זו הסיבה שמשרד הרווחה ביקש להוציא את שמו מהתהליך.
איתן ברושי (העבודה הישראלית)
בסדר גמור.
שגית אפיק
כמה ארגונים זכאים היום לפטור מצו בלו?
לילי אור
12 ארגונים.
שגית אפיק
הם זכאים כבר היום לפטור. הם ימשיכו להיות זכאים, את לא פותחת להם את התהליך. גם תקנות המע"מ קובעות שיעור אפס על מכירת - -
היו"ר משה גפני
דיברת עד עכשיו על הצו?
שגית אפיק
זה צו הבלו. גם תקנות המע"מ קובעות שעל מכירת בנזין, נפט וסולר השיעור יהיה אפס, אם זה נמכר לנציגות חוץ. אתם מבקשים שלארגון שניתן פטור מבלו יינתן שיעור אפס לתקופה של שנה בלבד.
לילי אור
נכון. תקנה 10 מפרטת את השימושים הספציפיים. השימוש שמדובר כאן לא נכנס לתקנה 10.
שגית אפיק
למרות זאת נתתם עד היום שיעור אפס דרך הוועדה להחזר מיסים?
לילי אור
זה לא שיעור אפס. הם קיבלו החזר.
שגית אפיק
הם קיבלו החזר של המע"מ. הוראת השעה הזאת תחול השנה הזאת אך ורק על הארגון הזה?
לילי אור
לא.
שי דותן
על כל הארגונים.
היו"ר משה גפני
למה הוראת שעה?
שגית אפיק
אתם כן יוצרים החמרה.
שי דותן
ההיקף הכספי הוא גדול, הוא מכביד על הוועדה לכיסוי מסים עקיפים. החליטו שזה נכון יותר להיות מסלול של שיעור אפס לשנה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה ההיקף הכספי?
שי דותן
זה תהליך נכון יותר משתי סיבות: אחת, אנחנו לא אוהבים את הפטורים במיסים, כמו שאתם יודעים, אנחנו לא אוהבים לקבוע פטורים חדשים.
שגית אפיק
זה לא פטור, זה שיעור אפס.
שי דותן
ודבר שני, יש מעקב אחרי כל חשבונית.
היו"ר משה גפני
על כמה כסף מדובר?
שי דותן
זה היקף עסקה של 60 מיליון דולר. אם תגזור מזה מע"מ, שזה 17 אחוז, זה 10 מיליון דולר, 40 מיליון שקל.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כמה הבלו מתוך זה?
שי דותן
הבלו זה 3 שקלים לליטר. זה בערך חצי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה עוד 20 מיליון דולר רק על הבלו.
שי דותן
הבלו קיים ממילא. על הבלו אנחנו לא מחדשים כלום.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אנחנו מדברים על פטור בסדר גודל של 30 מיליון דולר. מדינת ישראל הייתה יכולה לקבל מיסים מהעניין הזה, אבל לא קיבלה.
שי דותן
היא לא יכלה לקבל שקל.
שרון ביטון
אילו הייתה הרשות הפלסטינית נוטלת חלק בתהליך הזה מלכתחילה, הרי שעל פי פרוטוקול פריז כל הכסף הזה היה הולך לרשות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבל היא לא נוטלת.
שרון ביטון
אנחנו מעדיפים - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זאת אומרת, הם עושים את פרוטוקול פריז עם החמאס, לא עם הרשות הפלסטינית.
מוסי רז (מרצ)
אין לך דרך להעביר את זה בלי הפטור. אתה יכול לקחת מס? אתה לא יכול. מאיפה ייקחו את הכסף? אתה לא מפסיד כסף.
היו"ר משה גפני
יש את הנושא הזה של ההישבון על האוטובוסים. משרד האוצר העלה את הסולר. הייתה כוונה להוריד את זה חזרה. אין אוטובוסים שמונעים בחשמל, שמונעים בגז טבעי. הסברתם לנו שיהיו אוטובוסים כאלה בתוך פרק זמן כזה וממילא זה יתקזז ולא תהיה פגיעה, אבל יש פגיעה מיותרת לחלוטין. חשבתי בהתחלה להביא לצו הזה גם את הצו על האוטובוסים, להוריד את הבלו על האוטובוסים האלה שלחינם העלינו את התשלום על הסולר. פונים אלי נהגים, פונים אלי אנשים: תשמע, זה לא בסדר כל ההתנהלות הזאת. שמעתי במין רשרוש כזה ששר האוצר אמר שהוא רוצה להוריד את זה חזרה. חשבתי להוסיף את זה פה. אני מבקש לדעת, האם אתם מתכוונים להוריד את הסולר הזה חזרה? אנשים נפגעים. אני אצטרך להגן על הוועדה ולצאת בקמפיין על למה אתם לוקחים כסף מהאנשים שמתפרנסים מהאוטובוסים האלה. אין להם שום דבר, אין להם שום יכולת להתמודד עם זה, חוץ מאשר להתקשר אלינו. האם אתם מתכוונים לעשות את זה? אם אתם לא מתכוונים לעשות את זה, אני אצא בקמפיין ואגן על כבודה של הוועדה. צריך להוריד את זה חזרה. למה לוקחים כסף מאנשים לריק?
לילי אור
אלי לא הגיעה הבקשה.
היו"ר משה גפני
ברגע זה מגיעה בקשה פורמאלית ממני בשם כל הוועדה להוריד את הסולר חזרה.
שגית אפיק
הבנתי שהוכן צו ברשות המיסים, רק הוא לא התקדם כי הכנסת יצאה לפגרה.
לילי אור
לפני כמה זמן הייתה טיוטה. חשבתי שהוא שאל על משהו עדכני.
שגית אפיק
על זה אנחנו מדברים.
לילי אור
אני לא יודעת על כוונה לקדם את זה כרגע.
שגית אפיק
למה אין כוונה לקדם את זה כרגע? יש סיבה שזה נעצר, אפשר להגיד אותה?
היו"ר משה גפני
זה עוול גדול.
לילי אור
אני לא יכולה להגיד לך, אני יכולה לבדוק.
היו"ר משה גפני
אני מבקש תשובה. זה אצלי הולך להיות נושא. אני לא מתכוון לשתוק על כך שניצלו את תמימותי בזה שהולכים להביא רכבים שמונעים בגז, שזה יעד רציני שעוזר לנושא של איכות הסביבה וכל מה שנלווה לעניין הזה, ובסוף כלום.
שגית אפיק
יותר מזה אפילו - דובר על מתווה ל-10 שנים שאושר כאן. דובר שבשנת 2019 לא תהיה פגיעה בבעלי הרכבים האלה משתי סיבות: סיבה אחת, אין רכבים בתחבורה ציבורית שמונעים בגז טבעי, וסיבה שנייה, אין תחנות דלק לצורך סיוע. קבענו בצו מועדים ולוחות זמנים לבניית התחנות האלו. לא הייתה כוונה שב-2019 נצטרך לעמוד מול רכבים שעלה להם המיסוי כתוצאה מהצו הזה. הבנו שאתם הולכים לדחות את זה.
היו"ר משה גפני
אני לא רציתי להעלות את זה. זה ארך זמן רב, נדמה לי שנתיים. אני טענתי את הטענה הזאת. פתאום הם באו בכל הכוח. הגיע לפה שאול מרידור ודיבר איתי.
שגית אפיק
ושי באב"ד.
היו"ר משה גפני
כמובן ששי באב"ד. עבדו עלינו בכך שזה היה עוזר לנושא של רכבים מונעים בגז. זה לא עזר, זה לא עשה כלום. עכשיו פתאום עולה להם המס. שמעתי ששר האוצר מבקש להוריד את זה. אני מבקש לדעת, האם נכון או לא? זה נושא. נצטרך להודיע שמיד אחרי הבחירות נדרוש, אם נהיה בקואליציה או לא נהיה בקואליציה, להוריד. אנחנו נגיד שזה יעד, שעבדו עלינו. האוצר סתם העלה פה מיסוי לאנשים שמתפרנסים מזה, שזו העבודה שלהם. אין סיבה בעולם.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בפרט שהשר התחייב שזה יקרה.
היו"ר משה גפני
אני מבקש להצביע.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אי אפשר לנתק את ההצבעה הזאת מפוליטיקה, כולל זה שמנסים להעביר ולגלגל את האחריות לוועדת הכספים. לא בכדי מביאים את זה לפה. יש מי שלא רוצה להצביע על זה, כי הוא מבין שיש פה בעיה. אני רוצה למנות את שלוש הבעיות המרכזיות - פעם אחת, ועל זה דיברנו, הולכים לתת פה הטבה בסדר גודל של 30 מיליון דולר, לפחות לפי המספרים שנחשפו פה מרשות המיסים, שמדינת ישראל מוותרת עליהם. זה כבר לא 15 מיליון דולר קטארי שעובר במזומן ומידי חודש לארגון טרור, זה ויתור על 30 מיליון דולר הכנסה למדינת ישראל, וזה בה בעת שעדיין ישנן הטבות שלא הגיעו לתושבי העוטף. הפעם השנייה, אדוני, וגם את זה צריך לשים על השולחן, היא יותר שעות למחרטות רקטות. בה בעת שמדינת ישראל מעבירה כסף לחמאס, בה בעת שמעבירים את הדלקים האלה לחמאס, מחרטות הרקטות עובדות יותר שעות ונורות רקטות לכיוון תושבי העוטף. אני יודע שפה לא הרגישו את זה, אבל לפני קצת יותר משבוע תושבי אשקלון רצו עם הילדים לממ"ד ב-03:00 לפנות בוקר. למה? כי נורתה רקטה. הדלקים המשיכו לעבור. הדבר השלישי, אדוני, והוא החמור מכל - ממשלת ישראל, שהיא אומרת בעצמה שהיא רואה בנושא הזה נושא הומניטרי, לא מתנה שום תנאי הומניטרי שהיא צריכה להתנות, בסיסי ביותר. ישנם שבויים ונעדרים שמוחזקים בידי החמאס, חיילים ואזרחים. הדר גולדין נשבה בזמן הפסקת אש של האו"ם. בסוגיה ההומניטרית הזאת האו"ם היה צריך להיות מעורב. עכשיו מביאים לפה את האו"ם להיות מעורב בכספים האלה, כאילו הכל בסדר שמעבירים את הדלקים האלה. לא מתנים בפני האו"ם את הסוגיה הזאת כסוגיה הומניטרית, מפקירים את השבויים והנעדרים שנמצאים ברצועת עזה. אני קורא לחברי הכנסת, לפחות פה, אל תאשרו את זה. יכולה הממשלה לאשר את זה בלעדינו? שתאשר את זה. למה אתם צריכים לתת לממשלה את הסולם הזה שהיא תרד איתו מהעץ?
איתן ברושי (העבודה הישראלית)
אנחנו לא מאשרים, אנחנו מאפשרים.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת עודד פורר, יש לי הרבה מה לומר על ההתנהלות בעניין הזה, אבל אני מעדיף לא לומר. אני גם לא מבין למה זה הפך להיות כל כך דחוף שצריך כל כך מהר לזמן את הוועדה. אני עם העיקרון מסכים. אני לא מציע לך, עודד, להעלות את הדברים האלה שאמרת על השבויים והנעדרים. נכון שהזיכרון של האזרחים בישראל הוא לא כל כך ארוך, אבל לא מדובר על זיכרון ארוך, מדובר על שר ביטחון שהיה במשך כל התקופה הזאת חלק מהעניין הזה. הוא לא עמד מהצד.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הוא סירב להגיע להסדרה אם לא יוסדר הנושא הזה. הוא אמר את זה. כשעשו את ההסדרה הוא עזב את הממשלה. מה אתה מעלה את העניין של שר הביטחון?
היו"ר משה גפני
שר הביטחון היה חלק מהעניין הזה. להיפך, עוד היו קיצוניים ממנו, שגם אותם אני לא רוצה להזכיר. שר הביטחון פרש מהתפקיד שלו, מהקואליציה, בגלל סיבות אחרות. אני יודע אותן. זו ממש לא הסיבה הזאת. הוא היה בעד העניין הזה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אתה אומר שהוא היה בעד העניין הזה? הוא לא היה בעד העניין הזה.
היו"ר משה גפני
אני תומך בכל ניסיון, ואני לא יודע אם הוא יצליח או לא יצליח, שבלאו הכי עושים אותו. הם עושים את זה בצורה הזאת, בגלל שיש שם כאלה שהבירוקרטיה חזקה מהם, הם יודעים שוועדת הכספים זה הדבר הכי קל לעשות. אנחנו יותר קלים, יותר שקופים, יותר ברורים. אני מרגיש פה לא הכי בנוח, הרי היה אפשר לפתור את הבעיה, היא הייתה יכולה להיעשות, כל הדברים היו יכולים להיעשות. אני מבקש לתמוך בעניין הזה. לבוא ולתלות את זה בהתלהמות שקורית בגדר בעזה, או שכתוצאה מזה נמנע איזו שהיא התלהמות או איזו שהיא הפגנה - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה לא מונע, יש התלהמות.
היו"ר משה גפני
אנחנו עושים מאמץ שהוא בגבול ההיגיון, שהוא לא גורם דברים שליליים. אנחנו משקיעים פה כסף שבלאו הכי הממשלה יכולה להשקיע אותו. עמדת הממשלה היא ברורה. איווט ליברמן היה שותף לזה. אי אפשר לבוא עכשיו ולהגיד: אני מתנצל שלא פרשתי מהקואליציה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הוא התנגד לזה. אם הוא עדיין היה יושב בממשלה ומתנגד לזה מתוך הממשלה, אתה צודק.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת ליברמן פרש מהקואליציה בגלל המע"מ הזה?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בגלל ההסדרה עם החמאס. זה חלק מההסדרה עם החמאס. הממשלה עושה הסכם כשיש לה שבויים ונעדרים?
ינון אזולאי (ש"ס)
אם זה בכל מקרה יעבור, למה אתה ממהר עכשיו להצביע? בלעדינו הם יעבירו את זה.
היו"ר משה גפני
ינון, אתה צודק לגמרי. תאמין לי, יש בליבי על ההתנהלות הזאת. הם צריכים גם את חתימת המנכ"לים.
שגית אפיק
הם צריכים לפרסם ברשומות.
היו"ר משה גפני
הם צריכים לעשות הרבה דברים. בסוף יזרקו עלינו את כל הבירוקרטיה של הממשלה אם אנחנו לא נאשר את זה. אני לא רוצה להשאיר את זה כאן, לכן עשיתי את זה מהר. אני רוצה לגמור עם העניין כך שהוא יהיה מאחורינו. מה יקרה - הם לא יעשו את מה שהם צריכים לעשות? שלא יעשו, ואז בלאו הכי לא מעבירים את הכסף. הם צריכים לעשות את כל הפעולות האלו, כדי שבסופו של דבר יוכלו להעביר את הכסף.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה לא שאנחנו סומכים על האו"ם.
היו"ר משה גפני
אני מסכים עם כל מילה שאמרת.
איתן ברושי (העבודה הישראלית)
התפקיד שלנו מוגבל מאוד.
לילי אור
תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34(ב) ו-145 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975,
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון 1. בתקופה של שנה מיום פרסומן של תקנות אלה יראו כאילו בתקנה 10
תקנה 10 לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, בתקנת משנה (ב), אחרי פסקה
(2) בא:

"(3) ארגון אשר ניתן לו פטור מבלו בהתאם לסעיף 2(5) לצו הבלו על דלק
(פטור והשיבון), התשס"ה-2005".
היו"ר משה גפני
אני אבקש מחברי הוועדה להצביע בעד, לפחות החלק הזה שיהיה. מי בעד אישור תקנות מס ערך מוסף כפי שהוקראו על ידי לילי, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 1
נמנעים – 1
אושר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
רביזיה על ההצבעה הזאת.
לילי אור
צו הבלו על דלק (פטור והישבון) (תיקון), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הבלו על הדלק, התשי"ח-1958, ובאישור ועדת
הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור
תיקון סעיף 2 1. בסעיף 2 לצו הבלו על דלק (פטור והישבון), התשס"ה-2005, בפסקה (5),
במקום "משרד הביטחון, ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים" יבוא
"ומשרד הביטחון" ובמקום "אושרו לפני רכישתם בידי המנהל הכללי של
משרד הרווחה והשירותים החברתיים או מי שהוא הסמיך לכך" יבוא
"אושרו לפני רכישתם בידי המנהלים הכלליים האמורים או מי שהם
הסמיכו לכך".
שגית אפיק
את מפרסמת עכשיו ברשומות את הצווים האלה, ואז אתם מחתימים את המנהלים ביחס לזה. כמה זמן ייקח התהליך הזה, בהתחשב בזה שהפרסום לתקנות מס רכוש לקח חודש?
לילי אור
חלק הבעיה היה אורך התקנות. אני מאמינה שזה יהיה תוך יום-יומיים.
שגית אפיק
אחרי זה אתם ערוכים להחתים ולקדם את זה מהר.
היו"ר משה גפני
אני רוצה את התשובה על האוטובוסים כמה שיותר מהר. זה לא סיפור פשוט להעביר את זה כאן, אבל אני בעד להעביר את זה. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות את זה. תדעו לכם שיהיו לכם הרבה בעיות בממשלה. אם תצטרכו את העזרה שלי, אני אשתדל לעזור לכם.
איתן ברושי (העבודה הישראלית)
אנחנו פה בתפקיד טכני מסוים. אנחנו יוצרים תנאים לזה שהממשלה אמורה לקבל את ההחלטה ולהשתמש בה, כולל האפשרות שיעצרו את זה בעוד 24 שעות כי יירו טילים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה ממש לא טכני.
היו"ר משה גפני
זה לא טכני. מי בעד אישור הצו, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 1
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר משה גפני
הצו אושר. אני מודה לכם. אני מבקש תשובה. אני לא יודע מי יהיה יושב-ראש ועדת הכספים בכנסת הבאה, אבל זה ילמד אותו שכשאתם באים לפה בבכיות, בתחנונים, בכך שצריך כי המדינה הולכת להיהרס אם לא יאשרו את זה - מתברר בסוף שזה לא המצב. יהיה לכם מאוד קשה להעביר פה דברים כאלה. תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:32.

קוד המקור של הנתונים