ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/01/2019

חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 35), התשע"ט-2019

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת9
ועדת הפנים והגנת הסביבה
01/01/2019


מושב חמישיפרוטוקול מס' 787
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, כ"ד בטבת התשע"ט (01 בינואר 2019), שעה 16:00
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 36) (מינוי סגן ראש רשות), התשע"ט-2019
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
יעל גרמן
חברי הכנסת
מכלוף מיקי זוהר
מוזמנים
איתי טמקין - רכז פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

מרב אמיר - ממונה ייעוץ משפטי כח אדם ושכר, משרד הפנים

שרון רוברטס - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיון
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 36) (מינוי סגן ראש רשות), התשע"ט-2019, פ/5916/20 כ/831, הצעת ח"כ מכלוף מיקי זוהר
היו"ר יואב קיש
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 36) (מינוי סגן ראש רשות), התשע"ט-2019.

הצעת החוק עברה קריאה ראשונה לא מזמן ואנחנו מתכנסים למעשה להכנה לשנייה ושלישית. אני ביקשתי תיקון לנוסח. נגיד את השינויים תוך כדי. תכף יגיע המציע ורק אגיד – בעיקרון, הכוונה היא להשלים את החקיקה עכשיו, בוועדה, ושזה יעלה היום ויסתיים להכנה לקריאה שנייה ושלישית. הייעוץ המשפטית תומך במשימה הניהולית של הדבר הזה. מעבר לזה, יש פה את נציג עיריית ירושלים? הלך, אבל דיבר אתי ראש עיריית ירושלים ואמר שאם אנחנו מתייחסים למספר של 100 אלף לכל סגן, נאמר שאנחנו מעל 900 אלף. לדעתי הוא לא מעל 900 אלף - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
980 אלף.
היו"ר יואב קיש
אז אם ככה – מעל 900, מן הראוי לעדכן את זה בעוד סגן. אני חושב שזו הבקשה. תקרא בבקשה את הנוסח ואז נתייחס.
גלעד קרן
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 36) (מינוי סגן ראש רשות), התשע"ט–2019
תיקון סעיף 15
1.
בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה–1975 בסעיף 15(א) –(1) בפסקה (2), במקום "500,000" יבוא "400,000";(2) אחרי פסקה (2) יבוא:
"(2א) ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 400,000 אך אינו עולה על 500,000 – ארבעה סגנים;";(3) בפסקה (3), במקום "ארבעה" יבוא "חמישה".
ונוסיף
"(4) בפסקה (4) במקום "שישה" יבוא "שבעה". פסקה (4) מתייחסת לעיריית ירושלים. זה שבעה פלוס שניים שיש בסעיף 14, סך הכל – תשעה סגנים בעיריית ירושלים.
היו"ר יואב קיש
צריך לכתוב: "בכפוף למעל 900 אלף תושבים".
גלעד קרן
אין טעם. המספר כרגע היום הוא - - -
היו"ר יואב קיש
אני אגיד לך למה: כי אני רוצה בעיקרון שזה יהיה בעתיד כיוחל על כל - -- אז נכון שיש היום זמן רב, קשה לאנשים להבין שאולי גם תל אביב תהיה מעל 900 ואולי אחרים יהיו מעל 900, אבל זו הכוונה. אני הולך לפי 100 אלף לסגן – שבגדול, זה הכיוון, לשם. אני מקווה, כמו שאני מקווה שיהיו גם מעל 400 אלף, עוד ערים כמו תל אביב, שיצטרפו עוד, אז לי חשוב לייצר תשתית. אני לא יכול לייצר את התיקון הזה לירושלים ספציפית בסעיפים האחרים כי יש לה סעיף נפרד, והיא כרגע היחידה שעונה לקריטריון, לכן אני רוצה שיהיה כתוב – בכפוף לכך שמעל 900 אלף תושבים.
גלעד קרן
שיהיה כתוב: בעיריית ירושלים בכפוף למעל 900 אלף? השאלה היא אם כל עירייה מעל 900 אלף?
היו"ר יואב קיש
כל עירייה מעל 900 אלף, אבל מה שקורה זה שירושלים יש לה - - -
גלעד קרן
ואז צריך להוריד את הסעיף הספציפי של עיריית ירושלים.
היו"ר יואב קיש
לא, אני לא הולך לעשות את כל הבלאגן הזה. אז תכתוב – בכפוף לכך שהיא מעל 900 אלף.
גלעד קרן
בנוסף – תיקון גם לסעיף 15א(1) שזה סעיף שעוסק במספר הסגנים שרשאים לקבל שכר ותנאי שירות מקופת הרשות המקומית, אז גם שם – כרגע הסעיף אומר בפסקה (8) שעיריית ירושלים יכולים לקבל עד 8 סגנים - - -
היו"ר יואב קיש
- - -
גלעד קרן
עד 8 סגנים בשכר.
היו"ר יואב קיש
בוודאי.
איתי טמקין
למה צריך לתקן את המדרגה של 500 ל-400? תל אביב היא מעל 500 כבר היום, לא?
גלעד קרן
החוק הזה לא מתייחס רק לעיריית תל אביב. יכול להיות שתהיה עירייה שהיא - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה מוציא כל כך מהר את המרצע מהשק? טראח, מראה את זה שזה חוק פרסונאלי רק לתל אביב?
היו"ר יואב קיש
דיברנו על זה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - -להסתיר את זה, דרך אגב, בשונה ממה שאתם חושבים.
איתי טמקין
זו גם עמדה ממשלתית וגם עמדה מקצועית שלנו, ונסדיר אותה. בניגוד לעיריית תל אביב שאל נסמכת על כספים ממשלתיים, עיריית ירושלים – רק סיימנו אתם לפני שבועיים-שלושה משא ומתן ארוך לגבי התקציב לשנת 2019. במסגרת המשא ומתן הזה העירייה הציגה אתגרים תקציביים משמעותיים וכתוצאה מכך המדינה הגדילה את הסיוע התקציבי לעיריית ירושלים בשנת 2019, והוצג לנו, לפחות בדיונים אתנו, שגם אחרי הסיוע הממשלתי עיריית ירושלים נמצאת במצב תקציבי לא פשוט. אנחנו סבורים שבניגוד לעיריית תל אביב שיש לה את היכולות הכלכליות להתמודד עם זה, לעיריית ירושלים המשמעות היא פגיעה בשירותים - - -
היו"ר יואב קיש
אבל הסעיף הזה כפוף, או שהוא לא כפוף לזה ש - - -
גלעד קרן
לא. בירושלים הוא לא כפוף.
היו"ר יואב קיש
אז זו הבעיה שלך.
איתי טמקין
הבעיה שלי היא שבאופן כללי זו רשות שגם אם היא לא מסיימת בגירעון, זה בצורה פיקטיבית כי בסוף הממשלה כל שנה מגדילה את התקציב כדי שהיא לא תסיים בגירעון. בירושלים עדיין, לפחות לפי מה שמוצג לנו, היא נמצאת באתגרים תקציביים כל כך משמעותיים שכל 800 אלף או מיליון שקל בתקציב העירייה הוא קריטי, וברור שעוד סגן בעירייה שם, המשמעות זה פגיעה בשירותים.
היו"ר יואב קיש
ואם אני מוריד את "למעט ירושלים" בסעיף, בהמשך לדבריך, זה אומר שהם צריכים לבקש את זה מכם.
איתי טמקין
לא מאתנו, ממשרד הפנים.
היו"ר יואב קיש
ואז זה בסדר?
איתי טמקין
התשובה שלי היא – לא, כי הניסיון מראה שהבקשות האלה לא נדחות גם בעיריות במצב כלכלי לא טוב.
היו"ר יואב קיש
אז בשביל מה שמנו את זה? אם אתם לא סומכים על משרד - - -
גלעד קרן
קודם כל – התנאי שכתוב בסעיף הוא שזו עירייה שלא מקבלת מענק כללי לאיזון בשנת הבקשה ובשנתיים שקדמו לבקשה, ולא היה לה גירעון שוטף.
איתי טמקין
עיריית ירושלים לא מקבלת מענק איזון, היא מקבלת מענק בירה, שזה חלף, בעצם, למענק איזון. אז להגדרה הספציפית של מענק איזון העירייה לא נופלת, אבל דה פקטו – זאת בדיוק המשמעות. החוק בדיוק נכתב ככה שזה יהיה לרשויות של מענק איזון, בדיוק בגלל זה. והיום ירושלים מקבלת מענק שהוא מענק בירה ובכל זאת אנחנו נגרום לה לעשות עוד סגן ולקחת את התקציב הממשלתי שהיה אמור לשפר שירותים לאזרח לעוד תפקיד של סגן – לא לזה התכוונו כשהגדלנו את התקציב.
היו"ר יואב קיש
אז אתם מתנגדים גם אם אני מוציא את הנושא של התיקון בסעיף 15?
איתי טמקין
שמה אומר התיקון?
גלעד קרן
כרגע, ההצעה שהציע יושב-ראש הוועדה בתחילת הדיון היה לקבוע שבעיריית ירושלים אפשר למנות עד 9 סגנים בשכר. אם אנחנו משנים את זה ואומרים שזה עד 8 סגנים בשכר אבל יש את המנגנון של סעיף קטן (ב) שאומר: "על אף האמור בסעיף (א) ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 250 אלף, למעט ירושלים..." – זה המצב כרגע, אבל אפשר לשנות את זה – "...שאינה מקבלת מענק כללי לאיזון בשנת הבקשה ובשנתיים שקדמו לבקשה לא היה לה גירעון..." - - -
היו"ר יואב קיש
אתה יודע מה? עזוב. אני לא אכנס לזה. כיוון שזה ברגע האחרון ולאור בקשת ראש עיריית ירושלים, אבל כיוון שהאוצר מתנגד ואין לי, לצערי, את נציג עיריית ירושלים, אני לא הולך להילחם, לעשות משהו שאתם מתנגדים אליו. היתה בקשה של ראש העיר. אני כיבדתי אותה, אני חושב שהיא הגיונית. אתם טוענים שלא? ירד, נגמר הסיפור. תוריד את התיקון. נישאר בנוסח שהיה. הנוסח המקורי כפי שהיה. יש תיקון לנוסח? אין לנו תיקון.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רוצה להסביר מדוע אנחנו מתנגדים לחוק, ואתה יודע שאני הייתי ראש עירייה - - -
היו"ר יואב קיש
לא ידעתי שאתם מתנגדים.
יעל גרמן (יש עתיד)
כן. אנחנו מתנגדים. אנחנו מתנגדים כי זה חוק שלמעשה בא לתת אתנן פוליטי. אין בזה צורך אמיתי. אני יודעת כראש עיר - - -
היו"ר יואב קיש
אבל זה יחליט ראש העיר והמועצה, למה את מונעת מהם להחליט?
יעל גרמן (יש עתיד)
זהו בדיוק. אני חושבת שאני לא צריכה לתת להם את האפשרות לתת אתנן פוליטי.
היו"ר יואב קיש
אה, את רוצה למנוע מהם בכלל את הדיון.
יעל גרמן (יש עתיד)
כן. אני לא רוצה למנוע, אני רוצה להשאיר את המצב כפי שהוא.
היו"ר יואב קיש
מיקי, יש עתיד מתנגדים. אתה יודע את זה?
יעל גרמן (יש עתיד)
בוודאי שהוא יודע.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יש עתיד זו הסיעה הכי פופוליסטית ever עלי אדמות שקמה בכנסת ישראל. הם מתנגדים להכל. הם התנגדו גם לחוק הפורנו כדי לעזור לילדים לא להתעסק בתכנים פורנוגרפיים - - -
היו"ר יואב קיש
מה קרה אתו? עלה או לא עלה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עבר על הראש שלהם כי הם פשוט לוזרים. אז הם התנגדו לחוק הפורנו והתנגדו לחוק של ראש עיריית תל אביב, כי הם לא רוצים להראות - - -הם יפי נפש, והם כאלה נאורים ומתנשאים, זה יש עתיד. אז אם רצית לדעת למה הם מתנגדים, הסברתי לך למה.
יעל גרמן (יש עתיד)
בתור יפת נפש, אני לא יודעת, בעיניי "יפה" זה תמיד קומפלימנט.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא, לא. זה לא תמיד קומפלימנטים. "טהרנים" ו "צדקנים" זה לא תמיד קומפלימנט. רוב הציבור סולד מטהרנים, צדקנים ויפי נפש. בגלל זה אתם גם לא מתרוממים ליותר מ-11 מנדטים.
יעל גרמן (יש עתיד)
מה שלא יהיה – כן נתרומם או לא נתרומם – אנחנו ניצמד לערכים שלנו, ובין השאר - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עד שתיעלמו לאט לאט.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה הציבור יאמר. ובין השאר הערכים שלנו אומרים שלא צריך לבזבז כספי ציבור ולא צריך לתת אתנן פוליטי. אין שום צורך בעוד סגן ראש עיר. אני גם יודעת את זה מניסיוני. אם באמת רוצים עוד סגן ורוצים לתת עוד תפקיד, אז יש הרבה מאוד קופצים על התפקיד גם ללא שכר, ולא צריך לתת שכר. מאידך, כאשר יש אפשרות לתת שכר אז ישנם מה שאנחנו מכירים – אתננים פוליטיים. באים ואומרים: בוא תהיה אתה אצלי בקואליציה, ובתמורה אני אתן לך, ואלה דברים שהם לא ראויים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
כך ראית את הסגנים שלך, כאתננים פוליטיים? את היית ראשת עיר. את ראית את הסגנות בשכר כאתנן פוליטי? כך הסתכלת על זה כראש רשות?
יעל גרמן (יש עתיד)
ראיתי את זה כחלק מהקואליציה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
כאתנן פוליטי את הסתכלת על זה. כרגע הודית בזה בפה מלא.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה היה כחלק מהקואליציה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
למה שסגן ראש עיר לא יקבל נניח סמכויות לעשות למען הציבור בשכר? הרי אם הוא סגן ראש עיר אולי הוא יטפל בסיפור הספורט או החינוך בעיר? או הרווחה, במשרה מלאה? זה לא רלבנטי, מבחינתך?
היו"ר יואב קיש
הוא צריך לעשות את זה בהתנדבות?
יעל גרמן (יש עתיד)
בוודאי.
היו"ר יואב קיש
אז איך את מביאה אנשים טובים ש - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בהתנדבות? אז תוותרי על השכר שלך. תהיי בהתנדבות גם בכנסת. למה את לוקחת משכורת?
יעל גרמן (יש עתיד)
תהיה גם אתה, למה לא?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני לא כמוך יפה נפש, זה כל ההבדל.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה מוותר, דרך אגב, על התוספת שכר שלך? אתה מוותר או לא מוותר?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אמרתי לך – אני לא יפה נפש כמוך.
היו"ר יואב קיש
זה לא הדיון. חבר הכנסת מיקי זוהר, תן לחברת הכנסת גרמן לסיים. אל תפריע עכשיו.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז אני רוצה לסיים ולומר: מה שאנחנו נותנים – נותנים, זה במסגרת החוק, וכל דבר שהוא במסגרת החוק זה בסדר גמור. מה שלא במסגרת החוק אנחנו לא יכולים להמציא ולא יכולים היום במחטף - - -
היו"ר יואב קיש
זה לא מחטף, אבל לא משנה.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה מחטף, ברגע האחרון, זה לבוא לקראת ראש עיר שרוצה לתת – אני חוזרת ואומרת: אתנן פוליטי - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
למי? למי?
היו"ר יואב קיש
כמו שאת עשית בהרצליה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל זה לא אותו הדבר. כאשר יש חוק - - -
היו"ר יואב קיש
מיקי, עזוב, עזוב. אני ואתה לא מסכימים אתה, אבל תן לה את הזכות לסיים את דבריה ואנחנו אחרי זה נצביע.
יעל גרמן (יש עתיד)
למי שזה לא יהיה – זה לא ראוי. צריך להבין שכספי ציבור זה דבר שאנחנו, אנחנו פה בכנסת, צריכים לשמור, ולא לתת את זה כמתנה ואנחנו היום - - -שלנו, שאנחנו צריכים לשמור.
היו"ר יואב קיש
תודה. אני מעלה את החוק להצבעה. מי בעד החוק? מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 1
נמנעים –אין
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 36) (מינוי סגן ראש רשות), התשע"ט-2019 אושרה.
היו"ר יואב קיש
תודה, החוק עבר. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 16:27.

קוד המקור של הנתונים