ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 31/12/2018

תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ז-2016, בדבר תפקידי קצין הבטיחות

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת3
ועדת הכלכלה
31/12/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 914
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018), שעה 12:40
סדר היום
<< נושא >> תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ז-2016, בדבר תפקידי קצין הבטיחות << נושא >>
נכחו
חברי הוועדה:
איתן כבל – היו"ר
יצחק וקנין
איילת נחמיאס ורבין
חברי הכנסת
חיים ילין
מוזמנים:
סמנכ"ל בכיר תנועה, משרד התחבורה - אבנר פלור

מנהל אגף קציני בטיחות, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - אברהם ישעיהו

לשכה משפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - סיגלית ברקאי-וקאיל

קצין בטיחות ראשי בתעבורה אגף החשב הכללי, משרד האוצר - אבישי פוני

מפקח ארצי לתחבורה, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים - פריד אבו תאיה

יועצת מדעית למשנה ליועמ"ש, משרד המשפטים - תמרה יפה לב

יועצת שרת המשפטים, משרד המשפטים - מורן רוזנבלום

ראש מדור תאונות דרכים אגף התנועה, המשרד לביטחון הפנים - משה כהן

ראש תחום יעוץ וחקיקה באת"ן, בטחון פנים - סימונה זילבר

מנהל אגף תיאום גורמי חוץ, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים - מאיר אלרם

יועץ סגן השר, איכות הסביבה - יגאל כהן

נציגת הנהלה, מועצת המובילים והמסיעים - קרן גדיש

יו"ר מועצת המובילים והמסיעים בישראל - גבריאל בן הרוש

מנהל מחלקת בטיחות, דן תחבורה ציבורית, מפעילי התחבורה הציבורית - אלי ורט

בוחן תאונות ראשי, חברת אגד, מפעילי התחבורה הציבורית - פרדי הרשקוביץ

בוחן תנועה, חברת קווים, מפעילי התחבורה הציבורית - יוסף זיסקינד

סגן מנהלת המחלקה הכלכלית, איגוד לשכות המסחר - איתי בוימן

סמנכ"לית אגף מיסים וכלכלה, איגוד לשכות המסחר - ישראלה מני

יו"ר, ארגוני המוניות - יהודה בר אור

שדלן, יועץ משפטי, איגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה - ניסים עזרן

יו"ר האיגוד, איגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה - שמעון סודאי

ראש תחום אנרגיה ותשתיוץ, התאחדות התעשיינים - אלעד נצר

מנכ"ל, הארגון להשכרת רכב וליסינג - נמרוד הגלילי

מנהל, קציני בטיחות בתעבורה - דורון אברגיל

קצין בטיחות בתעבורה, קציני בטיחות בתעבורה - שמעון לוקמן

קצין בטיחות בתעבורה, קציני בטיחות בתעבורה - משה שלו

קצין בטיחות בתעבורה, קציני בטיחות בתעבורה - עודד שאולוף

ראש תחום קציני בטיחות עצמאים, ארגון קציני בטיחות עצמאים - אורי חדד

מנכל, ארגון חברות ההסעה - שוקי שדה

מנהל תחום קציני בטיחות בעבר - ג'קי לוי

שדלן/ית (עצמאי/ת), מייצג/ת את מועצת המובילים והמסיעים בישראל - לירן בן הרוש

שדלן/ית (עצמאי/ת), מייצג/ת את תעבורה על בטוח (2007) בע"מ - ניר בכריאסף אפשטייןיצחק לויאראם שנאןאתי מויאל
ייעוץ משפטי:
מרב תורג'מן
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט


<< נושא >> תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ז-2016, בדבר תפקידי קצין הבטיחות << נושא >>


<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. כפי שסיכמנו, ערכתי רביזיה. אני ברשותכם רוצה להזכיר - תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ז-2016, בדבר תפקידי קצין הבטיחות, בקשת לדיון מחודש מאת חבר הכנסת כבל ודיון מחודש בתקנה 8, תיקון תקנה 585א פסקה (16) בנושא דסקית הטכוגרף.

אני מאשר את הבקשה שלי לרביזיה, ואני רוצה לחזור ולהבהיר, כדי שנהיה על זה. אחר כך מצדי תנסחו את זה איך שאתם רוצים, אבל זה יהיה ברוח הדברים שאני אומר. האחריות לשמירת הדסקיות היא על בעל הרכב, כפי שמופיע בחוק היום. אני כן מנחה – וזה יהיה גם בתקנות, שקצין הבטיחות יתעד. זה מחשב יכול – יתעד רק חריגות.

<< דובר >> מרב תורג'מן: << דובר >>

נוסח הסעיף, כפי שהציע משרד התחבורה והסרה לתיעוד הפענוח השוטף יהיה כך: "לבדוק את דסקות הטכוגרף המותקנות ברכב, לפענח ולטפל בחריגות כדי לפקח על שעות הנהיגה והמנוחה ועל מהירות הנסיעה של הנהגים במפעל, וכן לתעד את הדסקות המעידות על חריגות ולשמר את התיעודים כאמור במשך 180 ימים לפחות".
קריאות
מסכימים.

<< דובר_המשך >> מרב תורג'מן: << דובר_המשך >>

הורדתי את התיעוד השוטף, לאור בקשת יושב-ראש הוועדה.

<< אורח >> אברהם ישעיהו: << אורח >>

העניין השוטף - אני רוצה להיות בטוח שבדק את כל ה-30 יום. זה השוטף. וזה מה שסיכמנו פה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

טוב, תוסיפי את ענין השוטף. עשיתי פה מעשה מעל ומעבר. אל תפריעו.

<< דובר >> מרב תורג'מן: << דובר >>

אדוני, הרישא של הפסקה קובעת שהוא צריך לבדוק את הדסקות, אז למה הוא צריך גם לתעד באופן שוטף?

<< אורח >> אברהם ישעיהו: << אורח >>

כי זה בדיוק מה שיוכיח שהוא כן בדק את כל החודשים. לכן אני רוצה לראות את השוטף.

<< דובר >> מרב תורג'מן: << דובר >>

הרי יש לו חובה לבדוק את הדסקית. יש לו גם חובה לדווח על החריגות. יש לו חובה לשמור על החריגות.

<< אורח >> אברהם ישעיהו: << אורח >>

אני אוכל לבדוק, שהוא באמת באופן שוטף עשה את זה, זה רק אם אוכל לראות.

<< אורח >> סיגלית ברקאי-וקאיל: << אורח >>

בשביל לדעת על החריגות אתה צריך לדעת שהיתה לך חריגה. איך תדע שהיתה חריגה? הרעיון הוא שאם לא יהיה לך תיעוד של זה, איך תזכור האם אתמול- - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

גברתי צודקת. תוסיפי את התוספת הזו של ישעיהו.

<< דובר >> מרב תורג'מן: << דובר >>

אז לתעד את פענוח הדסקות.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה. אני מאשר את התיקון, ובא לציון גואל, ברוך השם. אני רק רוצה לומר – קודם כל, תודה לכולם. אני מתנצל בפני מי שכעס עליי. שוב אני אומר - אישרתי. אני רוצה לומר לתודה לכולם. עשינו פה כברת דרך גדולה מאוד-מאוד. אני מודה לכל מי שעסק במלאכה. אני אומר לממשלה, שהיא תצטרך להתמודד עם שיטת ההעסקה. אמרתי את דעתי בעניין. אני חושב שמשרד התחבורה כן יכול היה להוציא תחת ידיו את התוצאה הטובה ביותר בעניין הזה לו קודם כל אסף את הנתונים, אז הוא ידע להתמודד עם השאלה הזאת, ואני אומר שכן אפשר לקבוע כללים מהיום והלאה. זה רק עניין של אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה.

אני אמרתי את דעתי, ואומר אותה בפעם האחרונה: אני בעד העסקה ישירה. זה לא משהו שהוא זר לי. זה חלק מתפישת העולם שלי, עם הכללים שנדרשים כדי שהאנשים בתפקיד הזה לא יתאבנו ולא ישכחו את המשימה שלשמה, אבל בשום פינים ואופן איני יכול להרשות לעצמי שמי שלא עובד בהעסקה ישירה אלא בכל שיטת העסקה אחרת לגיטימית שמוכרת על-ידי המערכות לא יוכל לעסוק בעניין הזה, אלא שצריך לקבוע כללים, מתי זה ומתי זה - וזה המשרד כן יכול היה, ועוד איך, לעשות. ולו היה לו מעקב, כנראה שהדברים היו נראים אחרים.

הוצאנו מתחת ידינו אחרי מספר רב של דיונים, שלא היה לו אח ורע בעניין הזה - תשעה דיונים. ברוך השם, הגענו לקו הסיום, ואני מאחל לכולם שקציני הבטיחות יעשו את עבודתם נאמנה, ושאנחנו האזרחים נעשה את עבודתנו עוד לפניהם נאמנה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


<< סיום >> הישיבה ננעלה בשעה 12:50. << סיום >>

קוד המקור של הנתונים