ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 31/12/2018

הצעת תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2019), התשע"ט-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
ועדת הכלכלה
31/12/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 913
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018), שעה 12:45
סדר היום
הצעת תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2019), התשע"ט-2018
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר
יצחק וקנין
איילת נחמיאס ורבין
חברי הכנסת
חיים ילין
מוזמנים
סמנכ"ל גורמי יצור, משרד החקלאות - אסף לוי

סגנית בכירה ליועמ"ש, משרד החקלאות - אפרת ורד

רפרנטית חקלאות-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - הגר סיליקטר

רפרנטית חקלאות באג"ת, משרד האוצר - תמר לוי בונה

נציגת פורום קהלת - מיכל שמעון
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט


הצעת תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2019), התשע"ט-2018
היו"ר איתן כבל
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אני מבקש להעלות את הרביזיה. הצעת תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2019), התשע"ט-2018 - בקשה לדיון מחדש, מאת חברת הכנסת אוסנת הילה מארק ודיון מחדש.

קודם כל, אני אישרתי לה לא להגיע לדיון – נקודה אחת.

נקודה שנייה, לפני שאנחנו מסירים מסדר-היום את הרביזיה, הבהרתי לחברתי חברת הכנסת מארק, שבעצם מה שהיא מבקשת זו מהפכה בענף. אין לזה דבר וחצי דבר עם התקנות. מה שהיא מבקשת זה בעצם ביטול מועצת הלול, ביטול המכסות, ביטול כל המהלכים שאנחנו מדברים עליהם, ואין לזה דבר וחצי דבר עם התקנות. התקנות יכולות להיות אחרות, אם כל החוק ישתנה, ואנחנו לא שם. לכן כשהסברתי לה את העניין, אמרה: אני מקבלת. אמרתי: בעזרת השם, תיבחרי בפעם הבאה – תובילי את המהלך הזה. או תצליחי או לא תצליחי. אני אומר זאת מבלי לקבוע. אני בעד מכסות, תפישת עולמי לגמרי בעניין תכנון בחקלאות. הכול בסדר. אמרתי לה את הדברים, והיא קיבלה אותם.
לאה ורון
אולי תאפשר למרב לומר מה מבחינת תקנון הכנסת.
מרב תורג'מן
אם הוא אפשר מבחינתו, זה סוג של ממלא מקום.
היו"ר איתן כבל
אני עושה שלייקעס. שלא יקום מאן דהוא ויגיד - הרי אם היא לא כאן ואין רביזיה, אין רביזיה.
מרב תורג'מן
לכאורה התקנון אומר שאם היא לא כאן, רואים את הבקשה כנדחתה, אבל אם אדוני לוקח את תפקידה להציג את הרביזיה – אז לחומרה.
היו"ר איתן כבל
נכון. עשיתי את זה.

ונקודה אחרונה. בדיון האחרון, חבר הכנסת וקנין, התייחסתי לבחור בשם רפי דיין, וכיניתי אותו בכינוי – אני חוזר בי מדבריי בעניין הזה. הדיוק גם חשוב. גם כתבתי לו, שבעניין הזה אני רוצה להזכיר שהזהרתי, התרעתי ואמרתי את הדברים, כולל גם בדיון הנוכחי, מתוך הכוונה שהכללים ייכנסו לתוקף עוד לפני פקיעת השנה. הזהרתי ואמרתי, ואני מקווה, בעזרת השם, שהשר יחתום על התקנות עוד היום, ולא נמצא את עצמנו נכנסים לתוך מהלכים כאלה. לכן שוב - אני לוקח את דבריי בחזרה, רפי, ומקווה שבעזרת השם, כמו שכתבתי לך, לא תחזור יותר על הדברים האלה.

אני מעלה להצבעה.
לאה ורון
חבר הכנסת חיים ילין מצביע במקום חברת הכנסת עליזה לביא.
היו"ר איתן כבל
מי בעד הרביזיה? מי נגד הרביזיה?

הצבעה

בעד – 0
נגד – פה אחד
הרביזיה לא אושרה.
היו"ר איתן כבל
תודה, הרביזיה לא אושרה.
קריאה
אני רוצה להעיר.
היו"ר איתן כבל
לא פה. אני לא רוצה להגיד את זה בפורום הזה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:55.

קוד המקור של הנתונים