ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/01/2019

חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 35), התשע"ט-2019

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת7
ועדת הפנים והגנת הסביבה
01/01/2019


מושב חמישיפרוטוקול מס' 786
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, כ"ד בטבת התשע"ט (01 בינואר 2019), שעה 10:15
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון – מינוי סגן ראש רשות), התשע"ט–2018, של חה"כ מיקי זוהר, מרדכי יוגב, רוברט טיבייב, יואב בן צור, רוברט אילטוב, אלי אלאלוף, מסעוד גנאים, איילת נחמיאס ורבין - הכנה לקריאה ראשונה
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
חברי הכנסת
מכלוף מיקי זוהר
מוזמנים
מרב אמיר - עו"ד, ממונה ייעוץ משפטי, כוח אדם ושכר, משרד הפנים

עדי דביר - מרכזת בקרת הון אנושי ברשויות מקומיות, משרד הפנים

שרון רוברטס - עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

איתי טמקין - אגף התקציבים, משרד האוצר

יוסי אוחנה - עו"ד, יועץ לתכנון ובנייה, מרכז השלטון המקומי

שמואל שפט - עו"ד, ראש צוות חקיקה, עיריית ירושלים

עוזי סלמן - עו"ד, היועץ המשפטי, עיריית תל אביב-יפו

מרדכי שנבל - עו"ד, יועץ משפטי, תנועת אומ"ץ
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומיםהצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון – מינוי סגן ראש רשות), התשע"ט–2018, של חה"כ מכלוף מיקי זוהר, מרדכי יוגב, רוברט טיבייב, יואב בן צור, רוברט אילטוב, אלי אלאלוף, מסעוד גנאים, איילת נחמיאס ורבין - הכנה לקריאה ראשונה
היו"ר יואב קיש
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון – מינוי סגן ראש רשות), התשע"ט–2018, הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר וחברים נוספים שעברה אתמול קריאה טרומית והיום אנחנו מכינים אותה לקריאה ראשונה.

אני רוצה לומר לפחות מה כוונתי. כוונתי לפנות ליושב ראש ועדת הכנסת אחרי שאני אעבור במליאה קריאה ראשונה, שייתן לי פטור מחובת הנחה כדי שהוועדה תתכנס עוד היום להעביר את זה גם בקריאה שנייה ושלישית.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני מעריך שהוא יאשר את זה.
היו"ר יואב קיש
יופי. זו הכוונה. תודה.

המציע, בבקשה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לגבי החוק הרלוונטי. החוק הזה נועד לתקן עיוות. עיוות שנוצר עקב חקיקה ישנה שהייתה שבעצם השתנתה גם תוך כדי כוח האינרציה. הרי הערים הגדולות הלכו וגדלו והתרבו ולכן זה יצר עיוות. זה יצר עיוות בחקיקה שהפחיתה את מספר הסגנים, בטח לגבי הרשויות שנמצאות בתקרה הגבוהה ביותר מבחינת מספר התושבים. לכן העיוות הזה הוא עיוות שבסופו של דבר הוא גם פגם במבנה הקואליציוני הפוליטי המקומי בעיר. אנחנו צריכים לזכור שכל ראש רשות שרוצה לעבוד כמו שצריך, צריך לצדו כמה שיותר אנשים שנמצאים מבוקר עד ערב בעשייה מלאה בשכר, וחלקם כמובן לא בשכר, אבל כמובן כמי שגם מגיע מהזירה המוניציפאלית, גם כדי לייצר יציבות קואליציונית פעם אחת ופעם שנייה גם לייצר עשייה כמה שיותר גדולה וברוכה למען העיר שאתה חי בה, אתה צריך כמה שיותר אנשים שהם גם מנהיגים מקומיים, גם בעלי יכולות להוביל מהלכים וגם כמובן עושים את זה בשכר מבוקר עד ערב.

לכן אני אומר שהעניין הזה בסופו של דבר קודם כל מייצר תיקון לעיוות. בסוף החוק הזה כרגע, כפי שהוא נוסח, הוא משפיע בעיקר על עיריית תל אביב.
היו"ר יואב קיש
כרגע רק על תל אביב.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני חשבתי לתומי שאולי אם טמקין יחשוב שאני צודק, אולי נלך גם לכיוון עוד רשויות גדולות כמו ירושלים, כמו חיפה.
היו"ר יואב קיש
לירושלים יש חוק נפרד. היא כבר מעל.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ערים שהן באמת בסדר גודל גדול, גם בגלל העיוות ההיסטורי ההוא ואת זה כמובן נשאיר לקריאה השנייה והשלישית.

מאחר שמדובר כרגע בעיר תל אביב, שתי הערות חשובות. הערה אחת. כבר התחילו כמה עיתונאים וכתבים לשלוח לי כל מיני הודעות וטענות שזה חוק ספציפי לאדם ספציפי ששמו הוא ממילא מקום ראש העיר לשעבר ארנון גלעדי. להזכיר לכל מי שתהה, לי אין שום שליטה על החלטות של מועצת העיר תל אביב ובטח לא על החלטות ראש העיר שצריך להחליט למנות מישהו כזה או אחר. לכן לבוא ולטעון את הטענה הזאת, זה לא יותר מטענת סרק שאין בה שום ממש.
היו"ר יואב קיש
אני דיברתי עם ראש עיריית תל אביב עוד בסיבוב הקודם והוא הביע תמיכה ובקשה שהוא רוצה את החקיקה הזאת. מי שרוצה, מוזמן לפנות לראש העיר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בדיוק. לי כמובן אין כל שליטה ושום אחיזה איך המועצה תתנהל, את מי היא תמנה וזה גם לא מעניין אותי. יסלחו לי החברים בתל אביב.

מאחר שמדובר בעיריית תל אביב, ברור שאת העניין הכלכלי לא צריך להעלות. יש לה כסף. היא פשוט שלא יודעת מה לעשות בכסף הזה.
היו"ר יואב קיש
לא, היא יודעת.
עוזי סלמן
היא יודעת מצוין.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תשמע, אני חייב לתקוף קצת את ראש העיר שלכם. לא יכול לעבור כאן דיון שלם בלי שאני לא אתקוף אותו. אני אומר שבעניין הזה הם יכולים לעמוד בנטל הזה.
היו"ר יואב קיש
תקריאו בבקשה.
גלעד קרן
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון – מינוי סגן ראש רשות), התשע"ט–2019


1. תיקון סעיף 15

בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) התשל"א-1975, בסעיף 15(א) –

(1) בפסקה (2), במקום "500,000" יבוא "400,000".

(2) אחרי פסקה (2) יבוא:

"(2א) ברשות מקומית שמספר תושביה הוא בין 400,000 ל-500,000 – ארבעה סגנים".

(3) בסעיף קטן (א3), במקום "ארבעה" יבוא "חמישה".
היו"ר יואב קיש
תודה. בבקשה, הלשכה המשפטית.
תומר רוזנר
נסביר את השינוי במצב. הצעת החוק מתייחסת לאפשרות מינויים של סגני ראש רשות. המספר הכללי של סגני ראש רשות שאפשר למנות ללא קשר לשאלה האם הם יהיו בשכר או ללא שכר, בעיקרון מה שאנחנו מתקנים זה את מספר הסגנים הכללי שאפשר למנות.

על פי המצב המשפטי היום, ברשות מעל 400,000 או מעל 200,000 ליתר דיוק, אפשר למנות שני סגנים באופן כללי ועוד שלושה. אנחנו קוראים לזה שניים פלוס שלושה. בסך הכול חמישה. ברשות מעל 500,000 – שניים פלוס ארבעה. זאת אומרת, שישה.

מה שמציע חבר הכנסת זוהר זה לתקן כך שברשות עם מעל 400,000 תושבים אפשר יהיה למנות שניים פלוס ארבעה וברשות עם מעל 500,000 אפשר יהיה למנות שניים פלוס חמישה.

המשמעות היא שמספר הסגנים הזה הוא המספר שאפשר למנות ואנחנו לא משנים את מספר הסגנים שאפשר למנות בשכר.

יחד עם זאת, על פי פרשנות משרד הפנים לחוק הקיים, שאנחנו חולקים עליה אבל זאת הפרשנות שמחייבת את הרשויות המקומיות, המספר הכללי של הסגנים הוא זה שקובע את האפשרות למנות סגן נוסף לפי סעיף שהוסף בחוק לאחרונה שמאפשר מינוי סגן נוסף בתנאים מסוימים, באישור שר הפנים, אם הרשות מאוזנת ועוד תנאים שנקבעו בחוק.

אם החוק הזה יאושר, כמובן שייפתח הפתח לאותן רשויות שעומדות בו, וכפי שנאמר יש רשות אחת כרגע שהשינוי הזה רלוונטי לגביה בפועל.
היו"ר יואב קיש
כי יש חוק ירושלים שמחריג את ירושלים.
תומר רוזנר
נכון. הרשות הזאת תוכל לפנות לשר הפנים ולבקש אישור למינוי סגן נוסף בשכר אם וכאשר התקיימו בה כל התנאים שנקבעו בחוק למינוי כזה.
היו"ר יואב קיש
תודה. משרדיד הממשלה, מישהו רוצה להתייחס?
איתי טמקין
אגף התקציבים, משרד האוצר. לגבי הצעת החוק.
היו"ר יואב קיש
הממשלה תומכת.
איתי טמקין
תכף אני אומר את עמדת הממשלה. עלות הצעת החוק, כמו שאמרתם בדיון המקדים, מבחינתנו יש כאן רשות אחת שזה רלוונטי לגביה והעלות של סגן ראש עיר נוסף –זה נדון גם בדיון הקודם שעשינו כאן בהקשר הזה- הוא לפי משרד הפנים יותר לכיוון ה-900-850 אלף שקלים, כולל המזכיר/ה, העוזר/ת האישי/ת וכולי.
היו"ר יואב קיש
גם אם הכול כלול, לא הגענו למספר הזה, אבל לא משנה.
איתי טמקין
הערכות משרד הפנים מדברות על 900-850 אלף שקלים לשנה לרשות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בתל אביב יעמדו בזה.
איתי טמקין
עמדת ועדת שרים היא לתמוך בהצעת החוק ובתנאי שהתחולה שלו נשארת רק לגבי רשויות מעל מספר התושבים שהיה נקוב בהצעה המקורית.
היו"ר יואב קיש
זה מה שעשינו. תודה.

עיריית תל אביב, אתם רוצים להתייחס?
עוזי סלמן
לא. אני מתחבר לכל מילה שנאמרה כאן.
היו"ר יואב קיש
מישהו רוצה להתייחס?
מרדכי שנבל
כן. תנועת אומ"ץ, תנועה למינהל תקין וטוהר מידות. השאלה שלי היא האם החקיקה הזאת היא חקיקה פרסונלית לעיר תל אביב.
קריאה
חד משמעית לא.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עניתי לך. זאת לא חקיקה פרסונלית. פרסונלית לתל אביב, אין מונח כזה. תל אביב היא לא פרסונה.
מרדכי שנבל
לכן אני שואל.
היו"ר יואב קיש
לפי הקריטריונים כיום, זה בוודאי נאמר, רק עיריית תל אביב עונה לקריטריון הזה. מחר אנחנו מקווים שעיריות נוספות ייכנסו לקריטריון הזה. כרגע לשאלתך, אכן רק עיריית תל אביב מסוגלת לענות לקריטריון אבל יש לנו עיריות נוספות שאני מודה שלאחרונה לא דיברתי עם ראשי הערים שלהן אבל הם מאוד שמחים ומקווים להגיע לכללים האלה. לכן אנחנו מדברים על קריטריון אחד מאוד ברור, מעל 400,000 תושבים. זה קריטריון שכרגע רק תל אביב עונה לו אבל יש כאן הסתכלות צופה עתיד שמדברת על עוד עיריות שיצמחו בעזרת השם. מדינת ישראל תהיה לא עם תשעה מיליון תושבים אלא 15 מיליון ואז אני מבטיח לך שלא רק תל אביב.
שמואל שפט
עיריית ירושלים.
היו"ר יואב קיש
יש לכם חוק נפרד.
שמואל שפט
זה לא חוק נפרד. אנחנו נמצאים באותו חוק. אם כבר עשיתם את המדרג, ראיתם שלאור מספר התושבים.
היו"ר יואב קיש
אני מוכן לשקול את זה אחרי קריאה ראשונה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אמרתי לך שאחרי קריאה ראשונה יכול להיות שנדון בזה.

משה ליאון דיבר אתך?
היו"ר יואב קיש
לא. תגיד למשה ליאון שאם הוא רוצה, שידבר אתי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אם זה חשוב לו.
היו"ר יואב קיש
ננסה לראות אם זה יעזור גם לו. בכל מקרה, צריך גם לראות ששמונה בשכר על הכמות, לראות שזה יחס סביר.
שמואל שפט
אנחנו מעל 800,000 תושבים והם 500,000.
היו"ר יואב קיש
הם 400,000 ומקבלים ארבעה.
שמואל שפט
לא. להם יש שבעה סגנים.
היו"ר יואב קיש
כמה בשכר?
שמואל שפט
שבעה סגנים בשכר ואנחנו עם 800,000 תושבים.
היו"ר יואב קיש
אני מבקש מראש עיריית ירושלים להתקשר אלי ואז אחרי קריאה ראשונה נעלה את זה לדיון ויכול להיות שזה יקרה.

תודה. אני מעלה להצבעה לקריאה ראשונה את הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון – מינוי סגן ראש רשות), התשע"ט–2019 כפי שהוקראה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – פה אחד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון – מינוי סגן ראש רשות), התשע"ט–2019 נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הצעת החוק אושרה פה אחד.

אני מבקש להניח אותו בהקדם. הכוונה לסיים היום את החקיקה.
תומר רוזנר
חבר הכנסת זוהר, יועיל מאוד אם תשוחח עם היועץ המשפטי לכנסת בעניין הזה.
היו"ר יואב קיש
תודה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:27.

קוד המקור של הנתונים