ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 31/12/2018

הצעת כללי מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (היטלים), התשע"ט-2018

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים