ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 30/12/2018

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 33) (פטור מארנונה למכללה טכנולוגית מוכרת), התשע"ט-2019

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים