ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/01/2019

סקירה על אופן הטיפול במוסדות חינוך מפלים בחינוך החרדי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים