ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 26/12/2018

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים(תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה), התשע"ט-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
ועדת הכספים
26/12/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 1201
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, י"ח בטבת התשע"ט (26 בדצמבר 2018), שעה 10:55
סדר היום
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשע"ט-2018
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
דוד אמסלם
דוד ביטן
מכלוף מיקי זוהר
ג'מאל זחאלקה
אחמד טיבי
מיקי לוי
בצלאל סמוטריץ
רועי פולקמן
טלי פלוסקוב
מוסי רז
סתיו שפיר
חברי הכנסת
אוסנת הילה מארק
מוזמנים
ורד טננבוים - מנהלת תחום תכנון ומדיניות, רשות המסים, משרד האוצר

אמיר דהן - מנהל מחלקת פיצויים, רשות המסים, משרד האוצר

לילי אור - עו"ד, עוזרת ראשית במחלקה המשפטית, רשות המסים, משרד האוצר

חנה גוטנר - תקציבאית, לשכה לפיצויים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבתתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשע"ט-2018
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים לסעיף האחרון בסדר היום: תקנות מס רכוש וקרן פיצויים. מה ביקשתם להוסיף?
אמיר דהן
ביקשנו להקל. בגלל הבקשה להרחיב את התקופה בעוד ארבעה חודשים, אנחנו רוצים להקל למשל עם תיירות, שלא יגישו תביעה אחת ויחכו עד חודש מאי, לחלק את זה לשתי תביעות; או בשכר לעובדים חדשים שהתקבלו במהלך חודש נובמבר, לפי הנוסח הקיים אין להם זכות לקבל פיצוי.

יש ארבעה סעיפים שהקלנו בהם. יש מספר הגדרות שהקלנו כדי שהם יוכלו להגיש שתי תביעות במקום תביעה אחת – יוכלו להגיש על שנת 2018 על פגיעה בשכר, ועוד תביעה על שנת 2019. שלא יחכו עד סוף התקופה.
טמיר כהן
זה בקשה לדיון מחדש. לדעתי צריך לאשר את הבקשה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יש לי שאלה בעניין מס רכוש. גפני, גם לך זה חשוב מאוד. נגרם נזק גדול מאוד בעקבות ונדליזם שביצעו ערבים בקבר יוסף בשכם. הציון שופץ אחרי שעשו שם ונדליזם יותר מפעם אחת. מס רכוש מסרב לממן את השיפוץ הזה בטענה שמכיוון שזה לא בשטח ישראל זה לא פעולות איבה, משהו כזה.
אמיר דהן
יש כללים בחוק והתיק הזה נמצא בבית המשפט. אני לא חושב שזה המקום לפתוח את התיק.
היו"ר משה גפני
לא רק זה. זה לא הדיון הזה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני שואל. הוא לא בא לפה בכל יום.
מיקי לוי (יש עתיד)
הוא לא יודע.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אז לשם מה הדיון?
היו"ר משה גפני
אמיר דהן, מה אתה מבקש מאיתנו?
אמיר דהן
יש ארבעה תיקונים, כפי שהוקראו בישיבה הקודמת, כדי להקל על הניזוקים.
אייל לב ארי
בדיון הקודם אישרה הוועדה את תקנות מס רכוש בעניין של - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
אייל, זה מקל?
אייל לב ארי
רגע, בואו נעשה סדר. יש הגשת רביזיה של יושב-ראש הוועדה בעקבות הדיון הקודם. למה התבקשה רביזיה? אחרי שהוועדה אישרה את התקנות, עברנו על התקנות והוכנסו בהן מספר שינויים. מצד אחד הם נדרשו, אבל הם לא נבעו מהחלטות הוועדה. לכן נדרשים התיקונים האלה לבוא בפני הוועדה, לקבל ביטוי והסבר, ועליהם הוועדה צריכה להצביע. לשם כך יושב-ראש הוועדה הגיש את הרביזיה. הוועדה מתבקשת לאשר את בקשת יושב-ראש הוועדה על מנת שאפשר יהיה להביא את התיקונים, להסביר אותם ולאשר אותם.
היו"ר משה גפני
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
הבקשה לדיון מחדש בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשע"ט-2018 נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה התקבלה.

מה אתם מבקשים?
אמיר דהן
לתת אפשרות להגיש שתי תביעות במחזורים. אתם רוצים לקרוא את זה?
היו"ר משה גפני
כן, צריך להקריא. אבל אם אפשר להקריא מהר.
לילי אור
אני מרשות המסים.

בעמוד 17, בהגדרה "שכר העבודה היומי", בסוף ההגדרה אנחנו מבקשים להוסיף: "ולגבי עובד שהחל לעבוד אצל המעביד לאחר שלושת החודשים האמורים – בתנאי ששולמו כל תשלומי החובה מיום קבלתו לעבודה ועד יום ההיעדרות שבגינו נתבע הפיצוי."

בעמוד 18, בהגדרה "שכר יום עבודה של העובד", בסוף ההגדרה אנחנו מבקשים להוסיף: "ולגבי עובד שהחל לעבוד אצל המעביד לאחר שלושת החודשים האמורים – השכר כאמור לפי הממוצע המחושב לפי מספר ימי העבודה של אותו עובד החל מיום תחילת עבודתו ועד יום ההיעדרות שבגינו נתבע הפיצוי."
אייל לב ארי
אמיר, תסביר את התיקונים האלה.
אמיר דהן
בגלל שזה אירוע מתמשך וארוך, אם לא נכניס את התיקון השני שלילי אור הסבירה, עובד חדש שהתקבל בנובמבר, ואז בינואר יש לו יום היעדרות, השכר הממוצע שלו הוא אפס, בעצם הוא לא יהיה זכאי לקבל פיצוי. זה אירוע קצת שונה מצוק איתן. בעצם אנחנו נותנים לו פתרון מרגע שהוא התחיל לעבוד ועד ליום התביעה.
אייל לב ארי
זה יכול לקרות גם אם יום ההיעדרות הוא בדצמבר. כלומר, היה מופע חסר של שלושה חודשים.
אמיר דהן
בגלל שזה אירוע קצת שונה מצוק איתן.
אייל לב ארי
התיקון הבא הוא בעמודים 32–34.
לילי אור
בגלל הארכת התקופות יש פה הגדרות חדשות ל"מחזור עסקאות".

""מחזור עסקאות בחודשים ינואר עד פברואר 2019" –

(1) לגבי ניזוק למעט ניזוק כמפורט בפסקה (2) – מחזור עסקאותיו של הניזוק בחודשים ינואר עד פברואר 2019, כפי שדווח לרשות המסים בישראל;

(2) לגבי ניזוק שפתח את עסקו מיום ט"ו בטבת התשע"ח (2 בינואר 2018) עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018), והודיע לרשות המסים בישראל על פתיחת עסקו עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018) – מחזור עסקאותיו מיום תחילת הפעילות עד סוף חודש פברואר 2019 מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב-2;

"מחזור עסקאות בחודשים ינואר עד אפריל 2019" –

(1) לגבי ניזוק למעט ניזוק כמפורט בפסקה (2) – מחזור עסקאותיו של הניזוק בחודשים ינואר עד אפריל 2019, כפי שדווח לרשות המסים בישראל;

(2) לגבי ניזוק שפתח את עסקו מיום ט"ו בטבת התשע"ח (2 בינואר 2018) עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018), והודיע לרשות המסים בישראל על פתיחת עסקו עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018) – מחזור עסקאותיו מיום תחילת הפעילות עד סוף חודש אפריל 2019 מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב-4."
אייל לב ארי
מה זה?
אמיר דהן
זה אומר שבגלל שהתקופה ערוכה גם לשנת 2019 הם יוכלו להגיש שתי תביעות: תביעה אחת על שנת 2018 ולאחר מכן תביעה על שנת 2019. אחרת, הם היו צריכים להמתין עד חודש מאי כדי להגיש את התביעה, והם כבר קורסים. אנחנו נותנים להם את זה בשתי פעימות.
אייל לב ארי
התיקון הבא מופיע בעמוד 39.
לילי אור
יש פה תיקון לתקנה 5. אנחנו מוסיפים שורה בסוף: "ניתן להגיש תביעה נפרדת לפיצוי במסלול שכר עבודה לכל שנה קלנדרית."
אמיר דהן
זה בשכר, אותו דבר, שיוכלו להגיש ב-2018 בנפרד וב-2019 בנפרד.
אייל לב ארי
לא לעכב ולא להכביד, לא לדחות את זה למועד המאוחר.
אמיר דהן
אחרת, זה היה רק במאי.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.

מי בעד אישור הפיצויים כפי שנקבעו? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – אין
נמנעים – אין
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשע"ט-2018 נתקבלו.
היו"ר משה גפני
הבקשה אושרה.

אני מתנצל, אנחנו סיימנו.


הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים