ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/01/2019

הצעת תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חובות הדיווח של בעל רישיון), התשע"ט-2018

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים