ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/01/2019

הצעת תקנות הבזק (הפיקוח על פעולותיו של בעל רשיון) (ביטול), התשע"ט-2018

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים