ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/12/2018

הצגת עמדת הייעוץ המשפטי לוועדה לעניין הצ"ח שירות ביטחון (תיקון מס' 25) (שילוב תלמידי ישיבות), התשע"ח-2018

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים