ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 31/12/2018

הצעת תקנות המתווכים (תיקון מס' 3), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
ועדת הכלכלה
31/12/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 910
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018), שעה 9:30
סדר היום
הצעת תקנות המתווכים (תיקון מס' 3), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר
מוזמנים
עו"ד, משרד המשפטים - אסף נועם

רשמת המתווכים, משרד המשפטים - אתי מויאל

עו"ד, משרד המשפטים - אראם שנאן

יועצת שרת המשפטים, משרד המשפטים - מורן רוזנבלום

יו"ר הארגון, ארגון מתווכי המקרקעין בישראל - יצחק לוי

יו"ר לשכת המתווכים ירושלים, ארגון מתווכי המקרקעין בישראל - אסף אפשטייןמאיר רובין
ייעוץ משפטי
ענבר הרשקוביץ
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט


הצעת תקנות המתווכים (תיקון מס' 3), התשע"ח-2018
היו"ר איתן כבל
בוקר טוב, מנהלת הוועדה, יועצת משפטית, דובר, ערוץ הכנסת, רשמת. אנחנו בלי שיר היום, כי אנחנו בתוך פגרה – אין מה לשיר... ברשותכם, בואו נעשה את הדיון הזה, שהוא לא ראשון - קצר, ענייני. אנחנו עוסקים בתקנות המתווכים במקרקעין (תיקון מס' 3), התשע"ח-2018.

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו-19 לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

תיקון תקנה 12. 1. בתקנה 12 לתקנות המתווכים במקרקעין, התשנ"ז-1997, בתקנת משנה (א)(3), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "217".

תחילה. 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019).

הערות?

ברשותכם, רק תגידו לי בשני משפטים – הכי זה כבר עלה פה, וחבר הכנסת פולקמן, בואו אמרו לי מה בדיוק העניין כדי שגם תנוח דעתי מול פולקמן במובן הזה, כי מצד אחד, הרצון שלנו לאפשר למתווכים, שיהיה להם גוף שיוכל שם לפעול וכו'. יש להם רצון – אתם כאן, המתווכים, יש להם רצון שהכסף הזה ייכנס וישמש גם לפעילות מעשית, ממשית עבורם. הסכום נראה לי סביר. מי שלא יכול לשלם את זה, שלא ייכנס לתחום. אני אומר את זה בצורה עדינה, מבלי חלילה לזלזל בשום שקל.

אבל אנחנו כן רוצים לדעת ולהרגיש ולהיות בטוחים – אני אומר לכם במשרד המשפטים – שמתקיים באמת קשר בין האגרה לבין הפעילות שלכם, של המתווכים. אמרו לי בקצרה. מדובר בהפחתה. ייאמר לזכותה של השרה שקד, שלפחות בשנים האחרונות היא יצאה למבצע של הפחתת אגרות – איפה שניתן להפחית, היא עושה את המאמץ – לא רק בתחום התיווך, אלא כמעט בכל תחום שבתחום סמכותה, ויש לומר לה תודה ולהסיר בפניה את הכובע על העניין הזה.

בטיוטת התקנות הפחתה של 40% בגובה האגרה השנתית שנדרשים לשלם כלל המתווכים במקרקעין בישראל לשם חידוש רשיונם, העומדת כיום על סכום של 361 ₪. לאחר ההפחתה יעמוד סכום האגרה על 217 ₪. בבקשה. רק על הקשר.
אסף נועם
אדוני, עו"ד אסף נועם ממשרד המשפטים, הלכה המשפטית. לגבי ההפחתה, הדיון הקודם נסוב על הזיקה של העלויות של היחידה. יש להבחין – יש כאן שלוש אגרות למתווכים במקרקעין: אגרה בגין הבחינה, אגרה בגין קבלת הרשיון, שהיא קרוב לאלף שקלים, ואגרה שנתית שבה אנחנו מדברים, ובה אנחנו עושים את ההפחתות הנמשכות.

אגרת הבחינה ואגרת קבלת הרשיון זה אגרות שמכסות באופן די מלא את ההוצאות בגינן, את הוצאות היחידה. האגרה השנתית סביבה התקיים הדיון, ונשאלו היום מה הפעולות שמתקיימות. אנחנו הבנו שמדובר גם בעלויות השוטפת של ניהול יחידת רשם המתווכים, גם בדין משמעתי לציבור המתווכים – במערך שלם של דין משמעתי, עם ועדה וקובל, וגם בהדרכות שעכשיו צפויות לגבור, והתקיימו כמה הדרכות.
אתי מויאל
כנסים.
היו"ר איתן כבל
עזוב.
אסף נועם
בכל אופן, בד בבד עם בחינת גם המקצוע וגם האגרות בכל היחידות המקצועיות כפי שציינת, רואה חשבון, שמאים, נוטריונים וכו', נעשתה בחינה של התאמת הזיקה, וראינו לנכון להוריד באופן מרבי את האגרה. הורדנו לפני שנה ב-25%. ההפחתה כיום היא של 40%.
היו"ר איתן כבל
נכון, זה גם היה כאן.
אסף נועם
עלות משמעותית, 2.5 מיליון שקלים בשנה. היתה גם הפחתה לחיילי מילואים. לכן בהתאם להסכמות מהאוצר הגענו לזיקה שהיא רק לגבי האגרה השנתית של 60%, שזה עלייה משמעותית ביחס לזיקה כאן בין העלויות, ולא צריכה להיות חפיפה בהתאם לאגרות.
היו"ר איתן כבל
תודה. אתה לא צריך להקריא הכול. העניין ברור. יש לכם הסתייגויות?
יצחק לוי
איציק לוי, יושב-ראש לשכת מתווכי נדל"ן הארצית. אין לנו הסתייגויות. אנחנו חושבים שהצעד הזה הוא מבורך. אנחנו מברכים את משרד המשפטים, מברכים את רשויות המתווכים על כל הפעילות שהיא עושה במשך כל השנה. אנחנו באמת פתחנו ערוץ תקשורת עם משרד המשפטים כדי לבחון את כל הנושא של איך בסופו של דבר נוכל לקבל תמורה בעד האגרה, בתקווה שבעתיד הקרוב תתאשר תוכנית כזו, נהיה שותפים אליה ונוכל להביע את עמדתו ואת דעתנו ואת עשייתנו בתוך העניין הזה, כדי שנוכל להביא בשורה למתווכים וליצור מצב שהכספים הללו באמת משמשים- -
היו"ר איתן כבל
תודה. מקווה שאתה סוגר עסקאות יותר קצר... תודה. בבקשה.
אסף אפשטיין
אסף אפשטיין, אני יושב-ראש לשכת המתווכים בירושלים וחבר באגודה הארצית של לשכת מתווכים. אני רוצה להגיד לגמרי חיזוק חיובי לצוות של משרד המשפטים. אנחנו כל הזמן מרגישים שאנחנו עובדים יותר ויותר בהרמוניה, ובסוף אנחנו נהנה מזה, והציבור, לא פחות.
היו"ר איתן כבל
תודה לגב' מויאל, תודה למורן, תודה לכולכם. אני מאשר את התקנות.
אתי מויאל
אני רק רוצה לומר שאני מודה לך מאוד על ההזדמנות שנתת למשרד המשפטים לקיים את הדיון הזה להפחתת האגרות, כי באנו לעשות משהו טוב. אני מאחלת לך ולכולם הצלחה.
היו"ר איתן כבל
אמן. תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 09:45.

קוד המקור של הנתונים