ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 31/12/2018

תקנות המתווכים במקרקעין (פעולות שיווק) (תיקון), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
ועדת הכלכלה
31/12/2018


מושב חמישי


פרוטוקול מס' 911
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018), שעה 10:15
סדר היום
תקנות המתווכים במקרקעין (פעולות שיווק) (תיקון), התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר
יצחק וקנין
רועי פולקמן
מוזמנים
רשמת המתווכים, משרד המשפטים - אתי מויאל

יועצת שרת המשפטים, משרד המשפטים - מורן רוזנבלום

יו"ר הארגון, ארגון מתווכי המקרקעין בישראל - יצחק לוי

יו"ר לשכת המתווכים ירושלים, ארגון מתווכי המקרקעין בישראל - אסף אפשטיין

מנכ"ל ובעלים, רימקס ישראל, נציגי מתווכים - ברנרד רסקין

ראש תחום יעוץ וחקיקה באת"ן, בטחון פנים - סימונה זילבר

יו"ר מועצת המובילים והמסיעים בישראל - גבריאל בן הרושנמרוד הגלילייהודה בר אוראראם שנאןדורון אברגילשמעון סודאיג'קי לוימאיר אלרםקרן גדישמשה שלושמעון לוקמןפרדי הרשקוביץפריד אבו תאיהאיתי בוימן
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט

תקנות המתווכים במקרקעין (פעולות שיווק) (תיקון), התשע"ז-2017
היו"ר איתן כבל
בוקר טוב, תקנות המתווכים במקרקעין (פעולות שיווק) (תיקון), התשע"ז-2017. גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, רשמת, דובר, ערוץ הכנסת.
ברשותכם, אומר כך בפתיח
אני לא מתכוון לקיים דיון בתקנות, מכמה סיבות. זה מונח לפתחי בתוך ההליך שהכנסת התפזרה. לא התעמקתי בזה. הגיעו אליי המון-המון טלפונים והשגות של מתווכים בעניין הזה. אין לי אפילו עמדה. דיון שיש לו עוד דיון – אני לא מקיים אותו. כלומר אם אני לא יודע שאני מגיע, מתקתק עניין – שוב, אמרתי – אני מביא דברים רק שהם בהסכמה, או הממשק הזה, שאני יודע לומר: אני כבר בסוף הדרך, כמו הדיון הבא, שהוועדה דנה בו אפילו יותר מדי שעות, אם אומר את זה קצת בהגזמה. בעניין הזה אין לי שום כוונה לקיים את הדיון. גם באתי בדברים עם נציגי המתווכים. הם חשים את אותה תחושה בדיוק מנקודת המבט שלהם, ואני מצפה שגם אתם תאמרו לי את אותם דברים. בבקשה.
אראם שנאן
עו"ד אראם שנאן, לשכה משפטית, משרד המשפטים. גם אנחנו קיבלנו במהלך הימים האחרונים המון הערות. ההערות הללו גרמו לנו לבקש ישיבה נוספת. פנינו ללשכת המתווכים לשאול את דעתם, וגם הם חושבים שיש לבצע את אותה חשיבה, אז אנחנו כרגע במשרד המשפטים מבצעים מהלך כולל, לבחון את כל תחום המתווכים וכל תחום התיווך, אז אנחנו מבקשים מיושב-ראש הוועדה, שלא יצביע עכשיו על התקנות, ולאפשר לנו לבחון את זה מחדש.
היו"ר איתן כבל
בבקשה, חבר הכנסת פולקמן.
רועי פולקמן (כולנו)
אני מבין שזה העניין – דיברנו על זה גם בדיוק הקודם, אז אני לא מבין, למה הבאתם את זה שוב, אבל בסדר.
לאה ורון
זה לא הם שהביאו את זה.
רועי פולקמן (כולנו)
הם לא אמרו את זה בדיון הקודם.

יש הערה אחת שאני מבקש, אם אתם כבר בוחנים הכול. הערתי את זה בפעם הקודמת – סוגיית הבלעדיות. ההגדרה של הבלעדיות חייבת להיבחן ברגע שנוגעים. אתם דיברתם על פעולות שיווק. ההגדרה היום של בלעדיות, שתלויה בחתימה על הסכם מיוחד, הוא דבר ארכאי, כיוון שגם פה, בסוף, אם כל פעולות ההצגה של הדירה, קרי השיווק, נעשות על-ידי מתווך, זה צריך להיות מוגדר בדירה בבלעדיות, שיש לזה משמעויות. כלומר כל האופציות להראות את הדירה. לא צריך את הפרוצדורה. כי מה היום הנוהג השכיח – שמתווך אומר: למה לי להגדיר את זה בבלעדיות? זה מייצר עליי מגבלות, אז אני לא מגדיר את זה. אבל בפועל הדירה הוא רק בידיים של מתווך אחד. הוא מראה אותו, רק הוא מפרסם אותו. הציבור לא יכול לראות את הדירה אלא דרך אותו מתווך, וזו הלכה למעשה בלעדיות. לכן אני מבקש, ככל שהדבר הזה נבחן, שסוגיות הבלעדיות ייבחנו.
היו"ר איתן כבל
טוב. תודה. תחשבו על מה שפולקמן אמר, מה שאנחנו אמרנו.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:25.

קוד המקור של הנתונים