ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/12/2018

חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 16), התשע"ט-2019

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת



36
ועדת הפנים והגנת הסביבה
20/12/2018


מושב חמישי



פרוטוקול מס' 777
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום חמישי, י"ב בטבת התשע"ט (20 בדצמבר 2018), שעה 11:45
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 16) (מתן סמכויות פיקוח ואכיפה לעניין עיסוק בקנבוס לצרכים רפואיים ולמחקר), התשע"ט-2018, של חה"כ יואב קיש, אורי מקלב, נאוה בוקר, ענת ברקו, רועי פולקמן, אלעזר שטרן, יהודה גליק, חיים ילין, איתן ברושי, אורלי לוי אבקסיס, רוברט אילטוב, טלי פלוסקוב, אכרם חסון, יחיאל חיליק בר, מיקי לוי, דוד ביטן, מיכל בירן, נחמן שי, אילן גילאון, מיכל רוזין, דוד אמסלם
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
מוזמנים
ד"ר יובל לנדשפט - מנהל יחידת הקנאביס, משרד הבריאות

שרונה עבר הדני - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

יואל הדר - עו"ד, היועץ המשפטי, המשרד לביטחון פנים

אתי כהנא - מנהלת לתחום בכירה, חומרים פסיכואקטיביים, המשרד לביטחון פנים

פקד ענת חן מיכאלי - ראש תחום אבטחת גופים ציבוריים, המשרד לביטחון פנים

רעות מרציאניו - עו"ד, תובעת רישוי ארצי, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק קרן לרנר - ראש חוליית מחקר סמים, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק אמיר ליפשיץ - עו"ד, אג"ת, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק טל ימיני - עוזר רח"ט אבטחה, המשרד לביטחון פנים

פקד אורטל בלילתי - עו"ד, הלשכה המשפטית, המשרד לביטחון פנים

ליאת אליהו סבאן - עו"ד, הלשכה המשפטית, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק הדס פטר - עו"ד, הלשכה המשפטית, המשרד לביטחון פנים

ענת מססה קינן - עו"ד, הלשכה המשפטית, המשרד לביטחון פנים

רס"מ אושרת זקן - חוליית אישורים מיוחדים, המשרד לביטחון פנים

יפעת רווה - עו"ד, משרד המשפטים

אוסנת חיטרון - עו"ד, משרד המשפטים

עביר מטאנס - עו"ד, משרד המשפטים

שאול כהן - יועץ למנכ"ל משרד האוצר

אסתר פלדמן
אהוד אורטל

-
עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר
ראש מדור מבצעים, מטה סמים, המכס, משרד האוצר

איתי מלכיאור - מרכז בכיר, מדיניות והסכמי סחר, מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה

ניר ברנגה - מנהל תחום שירותים והשקעות, מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה

תהילה ורון - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הכלכלה והתעשייה

אורית שרייבר - עו"ד, יחידת החקיקה, רשות לניירות ערך

אביחי אביעד - רשות לניירות ערך

דוד פפו - יו"ר הסתדרות הרוקחים

תמיר גדו - מנכ"ל שאיפה לחיים, התאחדות האיכרים והחקלאים בישראל

מידד גיסין - יושב ראש צב"י, צרכני בריאות ישראל

אדם שוסטר - מנכ"ל חברת סינרג'י בע"מ

אלון בלק - מנהל רגולציה ופיתוח עסקי בישראל, ג'ויטק ישראל

ד"ר עמיחי תמיר - יושב ראש ארגון הנכים

דן מיכאל קדרון - נכים למען נכים

רחל יעל וידל - שדלנ/ית
ייעוץ משפטי
איילת לוי נחום
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים


הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 16) (מתן סמכויות פיקוח ואכיפה לעניין עיסוק בקנבוס לצרכים רפואיים ולמחקר), התשע"ט-2018
הצעתם של חברי הכנסת יואב קיש, אורי מקלב, נאוה בוקר, ענת ברקו, רועי פולקמן, אלעזר שטרן, יהודה גליק, חיים ילין, איתן ברושי, אורלי לוי אבקסיס, רוברט אילטוב, טלי פלוסקוב, אכרם חסון, יחיאל חיליק בר, מיקי לוי, דוד ביטן, מיכל בירן, נחמן שי, אילן גילאון, מיכל רוזין, דוד אמסלם
היו"ר יואב קיש
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בהצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 16) (מתן סמכויות פיקוח ואכיפה לעניין עיסוק בקנבוס לצרכים רפואיים ולמחקר), התשע"ט-2018. אני מתנצל על האיחור מאחר והייתי בישיבה אחרת שהתארכה.

אנחנו בסיום ההקראה והתיקונים האחרונים לחוק. אני מקווה שנוכל להתקדם להנחה במליאה ולקריאה שנייה ושלישית במליאה כי בפירוש אני רואה חשיבות ללוחות הזמנים של החקיקה הזאת.

אני רוצה לדבר על תקופת הביניים, עד שהחקיקה הזו תיכנס לתוקף, כדי שיהיה ברור לכולם. אין שם כוונה לעצור משהו מההליכים שמתקיימים היום לגבי מתן אישורים או רישיונות לשוק המקומי. אחד הדברים שנשמעו היו חששות בשוק המקומי, האם החקיקה הזו עלולה להפריע או להשפיע על השוק המקומי. אני אומר בצורה הכי ברורה, שיהיה ברור לפרוטוקול, שעד שהחוק הזה נכנס לתוקף, כל הנוהל וכל החקיקה הקיימת כיום ממשיכה להתנהל. זאת אומרת, מי שנמצא בהליך כזה או אחר לאישור כזה או אחר בכל הדברים שיק"ר מובילה, כך ימשיך. גם אם ישלים, הדבר היחידי שיקרה זה, לפי החוק, אם הוא ישלים את הרישוי שלו, כאשר החוק ייכנס לתוקף, הוא אוטומטית מקבל גם רישיון לייצוא קנאביס רפואי.
שרונה עבר הדני
לא. אין אוטומטית רישיון לייצוא.
קריאה
הוא צריך לבקש.
היו"ר יואב קיש
הוא לא יצרך לעבור את הסאגה של האישורים. אולי הוא צריך לבקש אישור אבל אנחנו הגדרנו בבירור, ואני כן מתעכב על זה, ואפילו יש סעיף כזה.
איילת לוי נחום
של הוראת המעבר?
היו"ר יואב קיש
כן.
שרונה עבר הדני
ההתייחסות שלי הייתה רק לסיפה.
קריאה
זה לא אוטומטי. צריך לבקש.
היו"ר יואב קיש
לא אוטומטי ברור. הוא יהיה זכאי, לפי הקריטריונים, רשאי בארץ, הוא יכול לבקש ולא ייאלץ לעבור את כל הבחינה הקיימת שהגדרנו מחדש. זו כוונתי. את צודקת. לא מיד מנפיקים לו רישיון ייצוא.
שרונה עבר הדני
רישיון לייצא בצורה מסוימת.
היו"ר יואב קיש
נכון. אבל הוא יכול לפנות לבקש והוא צריך לקבל רק בהליך מינהלי אצלכם, נקרא לו כך, ולא הליך אחר. זו הכוונה.
שרונה עבר הדני
בתנאי שהממשלה אכן תקבל את זה.
היו"ר יואב קיש
בהנחה שהחוק יעבור והממשלה תאשר את הליך ייצוא קנאביס. ברור. נכון. את צודקת.
יואל הדר
יש עוד משהו לפרוטוקול. הנושא של ההודעה של המשטרה. היא לא המלצה אלא היא הודעה. אמרנו שיש לה אפשרות תוך חודש לתת הודעה. היא אומרת שאין לה בעיה, היא לא רוצה להמליץ, היא מודיעה שאין לה בעיה עם אותו אחד שפונה אליה. למרות שהחוק ייכנס לתוקף בעוד שמונה חודשים, הודעה אפשר גם לתת קודם.
היו"ר יואב קיש
לא. הוא ייכנס לתוקף לפני עוד שמונה חודשים. אתם ביקשתם שמונה חודשים ואני עוד לא אמרתי מתי הוא ייכנס לתוקף. אל תשים דברים כאן לפני שהחלטנו.
יואל הדר
בכל תקופה שתיקבע. גם לפני כן המשטרה – אני רוצה להבהיר לפרוטוקול – תוכל לתת הודעה. החוק לא יחסום את המשטרה מלתת הודעה גם קודם.
היו"ר יואב קיש
ברור. בוודאי.
יואל הדר
זה רציתי להבהיר לפרוטוקול.
איילת לוי נחום
אבל זה לא כתוב במנגנונים של החוק כי אי אפשר להחיל את זה במנגנונים של החוק.
היו"ר יואב קיש
למה? אתה מדבר עד שהחוק ייכנס לתוקף?
יואל הדר
כן. עד שהוא ייכנס לתוקף.
היו"ר יואב קיש
זה לא קשור. אני לא נכנס. כל הדבר הזה מתנהל מכניסת החוק לתוקף. אם אתה רוצה היום לתת הודעה, אני לא יודע, היום צריך להתנהל לפי הנוהל הקיים כיום. אנחנו לא משנים כלום מהנוהל הקיים כיום אלא רק מהרגע שהחוק נכנס לתוקף.
יואל הדר
אני רוצה להדגיש שהחוק לא יחסום את האפשרות לתת הודעה גם קודם.
היו"ר יואב קיש
ברור שלא. אתה מדבר על החוק עצמו או שאתה מדבר על עד כניסת החוק לתוקף?
יואל הדר
עד כניסת החוק לתוקף.
היו"ר יואב קיש
למה שיחסום?
איילת לוי נחום
מה שקיים היום, זה מה שקורה. אם המנגנון הזה של ההודעה קיים היום, ימשיך להיות.
יואל הדר
לא קיים.
איילת לוי נחום
אם הוא לא קיים היום, הוא לא יהיה.
היו"ר יואב קיש
הוא לא יהיה.
איילת לוי נחום
אני לא יכולה לומר אמירה לפרוטוקול שאין לה משמעות בחוק.
יואל הדר
לא את אומרת. אני אומר.
היו"ר יואב קיש
יואל, אני לא מבין אותך, אני מתנצל אבל זה נראה לי מוזר.
יואל הדר
אני רוצה לאפשר כאן משהו, לאפשר קידום של הנושא למרות שהחוק עוד לא ייכנס לתוקף.
היו"ר יואב קיש
אני יכול להגיד שסעיף ההודעה ייכנס לתוקף החל מה-1 בינואר, רק הסעיף הזה, ושאר החוק ייכנס בתאריך יותר מאוחר.
איילת לוי נחום
יהיה קשה לומר את זה מכיוון שכל המנגנון של ההודעה מבוסס על תהליך של קבלת רישיון, על תהליך של עיסוק בקנאבוס, כל מיני הגדרות שלא נכנסות.
היו"ר יואב קיש
בסדר. לא ניכנס לזה. יואל, אני לא משנה. אם היום אתה יכול לתת הודעה, תן. אם אתה לא יכול, אז אתה לא יכול. אני לא נכנס לזה.
יובל לנדשפט
היום כל עוסק בתחום נדרש להמלצת המשטרה ואנחנו עובדים צמוד עם המשטרה. זה קורה כולל כל תהליך רישוי.
יואל הדר
נצטרך לפתור את זה בהחלטת הממשלה.
היו"ר יואב קיש
תודה. נשאר לנו להקריא את השינויים ולראות איך אנחנו מתקדמים.
איילת לוי נחום
כל מה שמסומן בצהוב, הוא שינוי.
היו"ר יואב קיש
אנחנו מקריאים רק את המסומן בצהוב.
איילת לוי נחום
כן.
היו"ר יואב קיש
כל השאר הוקרא.
איילת לוי נחום
נכון.

כל מה שאני הולכת להקריא עכשיו, זו בקשה של יושב ראש הוועדה להחליף את המושג המלצת המשטרה, הודעת המשטרה, לגורם ספציפי שימליץ.

בסעיף 25ב בעמוד 2 ייאמר: "ראש חטיבת אגף האבטחה או קצין אחר שמינה המפכ"ל בדרגת תת ניצב".
טל ימיני
ראש חטיבת אבטחה ורישוי במשטרת ישראל.
איילת לוי נחום
"ראש חטיבת אבטחה ורישוי במשטרת ישראל או קצין אחר שמינה המפכ"ל בדרגת תת ניצב".
היו"ר יואב קיש
בסדר.
איילת לוי נחום
בסעיף (ב) באותו עמוד, סעיף 2א5ב(ב), ייאמר: "ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה או קצין בדרגת רב-פקד ומעלה שהוא הסמיך לכך (בפרק זה – הקצין המוסמך) ולחילופין הודעת הקצין המוסמך".

צריך להבין שהדרגה שנקבעה כאן היא רב-פקד ומעלה מול המנהל.
היו"ר יואב קיש
רב-פקד זה כמו רב-סרן?
קריאה
משהו כזה.
היו"ר יואב קיש
זה מי שאמור לשבת עם המנהל?
ענת מססה קינן
לא. הוא רק מעביר. זה מה שהוא עושה גם היום.
היו"ר יואב קיש
מעביר את ההודעה.
ענת מססה קינן
כן.
היו"ר יואב קיש
לא מול המנהל והוא לא בדרגה של המנהל. אין שום קשר.
איילת לוי נחום
המלצת ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה או קצין בדרגת רב-פקד ומעלה.
שרונה עבר הדני
המשמעות של מה שכתוב כאן היא שכל נוהל האבטחה צריך לעבור לאישור ראש החטיבה. אין לי בעיה עם זה. אני רק מציינת.
היו"ר יואב קיש
אני לא מבין, לא היה לכם מספיק זמן להגיע לנוסח מוסכם?
יואל הדר
זה מה שאמרנו בפעם הקודמת. פעם זה ראש אגף חקירות, פעם זה ראש אגף חקירות ומודיעין.
היו"ר יואב קיש
אני אמרתי שכל תפקיד צריך שיהיה ברור. מצדי תנסחו את זה כך שיהיה סעיף שכל תפקיד שמוגדר כאן של קצין כזה או אחר, ניתן לשינוי בהחלטת מפכ"ל לאותה דרגה כפי שהייתה לו. בסוף מה שחסר לו זה שבמקום ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה, צריך להיות כתוב או מי שהמפכ"ל מינה והוא בעצם ממנה קצין בדרגת רב-פקד ומעלה שהוא הסמיך. אין לו בעיה עם הרב-פקד שהוא הסמיך אלא יש לו בעיה שהוא נעול עכשיו לראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה בלי שיש לו את הסיפה שהייתה לנו כאן "או קצין אחר שמינה המפכ"ל בדרגת ניצב".
איילת לוי נחום
מה אתם רוצים לשנות?
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להוסיף שיהיה ברור. מצדי, תורידי. בסעיף 25ב "או קצין אחר שמינה המפכ"ל בדרגת תת-ניצב". אני רוצה שיהיה סעיף נפרד - תכתבי כאן רק ראש אגף האבטחה – שיגיד בכל מקום שבו יש תפקיד מוגדר של המשטרה, רשאי המפכ"ל להחליף בעל תפקיד זה ובלבד שיהיה בדרגה זהה לדרגה של בעל התפקיד הקודם. אז אני פותר לך ולא צריך לכתוב את זה עשר פעמים בנוסח. בסוף אני אהיה עורך דין.
איילת לוי נחום
בדרך כלל אנחנו קובעים את התפקיד הפורש ולא רק את עניין הדרגה.
היו"ר יואב קיש
הסיבה שאני נותן למשטרה גמישות להחליט בין התפקידים לפי ראות עיניה. אני לא קובע להם את המבנה הארגוני שבחוק ואני נותן להם את האפשרות. מה שחשוב זה שהדרגה משקפת את הבכירות ואת היחס שאני מצפה מהמשטרה לאותו אירוע.
איילת לוי נחום
חבל שלא העירו על זה לפני כן.
היו"ר יואב קיש
היה דיון ארוך על זה וזה מה שסיכמנו שבכל מקום יהיה. במקום לכתוב את זה בכל מקום כמו שאני רואה שלא בדיוק הצלחנו, נעשה את זה. זה אומר שבסעיף 25ב שהקראת קודם יהיה כתוב רק ראש חטיבת אבטחה ורישוי, ויורד הסיפה "או קצין אחר שמינה המפכ"ל", כי לא צריך את זה, כי זה יהיה כתוב בנפרד. ועכשיו כשאנחנו מגיעים לסעיף הזה, בעצם אין לך את הבעיה שהייתה לך.

עכשיו להבין את המהות של התפקיד. אנחנו בסעיף שמדבר על רישיון לעיסוק בקנאביס. אמרנו לפני רגע שאבטחה ומיגון קובע ראש חטיבת האבטחה. אמרנו בסעיף (א1) שתנאים יפורסמו. ב-(ב) אמרנו שלא יינתן רישיון אלא לאחר שנמסרה המלצת ראש אגף חקירות או קצין כי נסיבות העניין אינן מצריכות את המלצתו. בסדר.
הדס פטר
כל מי שנותן המלצות מטעם המשטרה לעניין הרישיון, זה יהיה קצין בדרגת רב-פקד ומעלה.
היו"ר יואב קיש
את אומרת שאין כאן חשיבות לדרגה כי הוא רק מעביר מינהלתית את ההמלצה.
הדס פטר
כן.
קריאה
וזה נכון. כך זה עובד.
היו"ר יואב קיש
אני מסכים.
איילת לוי נחום
סעיף 25ב1(א), מתן המלצה לרישיון עיסוק בקנאבוס. אותו קצין, מעתה ואילך נקרא לו הקצין המוסמך.
היו"ר יואב קיש
זה הרב-פקד?
איילת לוי נחום
כן.

כך גם בסעיף קטן (ב), הקצין המוסמך. כך גם בסעיף (ג), הקצין המוסמך.
היו"ר יואב קיש
בסדר.
איילת לוי נחום
בסעיף (ג1) אתה רוצה לדון עכשיו?
היו"ר יואב קיש
כן.
איילת לוי נחום
סעיף (ג1) מתחבר ל-(ג) והוא מדבר על מצבים בהם מדובר בתאגיד זר כאשר למשטרה אין באמת יכולת לאמת את המידע. עכשיו השאלה מה היא עושה.
היו"ר יואב קיש
אנחנו מדברים רק על (ג) כאשר אין מספיק מידע ואז הוא מעביר את האמירה שלו להחלטת השר לביטחון פנים אשר יחליט בעניין הרישיון רק לאחר שהתייעץ עם שר הכלכלה, שר הבריאות ושר האוצר.
איתי מלכיאור
מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה. כבוד היושב ראש, לפני שלושה ימים הגענו כאן להסכמות לגבי ועדה, גם ביטחון פנים הסכימו ושאר היועצים המשפטיים הסכימו, וכאן הלכנו אחורה בנושא הזה ויש לנו מספר בעיות מהותיות. קודם כל, נוסף כאן עוד מקרה כמו תאגיד ישראלי שבעלי המניות שלו הם זרים.
היו"ר יואב קיש
זה לא נוסף. זה היה בנוסח מלכתחילה.
איתי מלכיאור
אני אתן לך מקרה של אזרח ישראלי שלמשטרה יש בעיה אתו – עולה חדש מלפני שבועיים, הוא אזרח ישראלי, המשטרה לא יכולה לאמת את המסמכים שהוא הביא כמו תעודת יושר מחוץ לארץ. לכן התפיסה שלנו הייתה – וזה ענה לזה, הסעיף הקודם ענה לזה לגמרי – שאותה ועדה שתקום באותם מקרים, המשטרה יכולה לומר לא. האיש הזה לא בסדר, ראינו ובדקנו את המסמכים והוא לא בסדר, אבל אם יש בעיה עם מסמכים שזה הנושא עליו אנחנו מדברים, הדבר הזה צריך להגיע להכרעה כלשהי. קודם כל, לא ראוי שזה יגיע לשר. אני לא חושב שהשר הוא זה שצריך לשבת על המדוכה במקרה כזה, ודאי שלא השר שממונה על המשטרה.
היו"ר יואב קיש
אני הבנתי שלא היו הסכמות בנושא הוועדה.
תהילה ורון
בין מי למי? אולי בינינו לבין הייעוץ המשפטי .
איילת לוי נחום
לא. זה לא עניין של ייעוץ משפטי.
קריאה
רשות ניירות ערך לא הסכימה.
איילת לוי נחום
לשיטתנו, קודם כל, ועדה, יכולות להיות כמה אפשרויות. יכולים להיות רק ארבעת המשרדים הרלוונטיים, נקרא להם הגופים – המשטרה, ביטחון פנים, אוצר וכלכלה. אני לא בטוחה שאנחנו צריכים מעודדים מהצדדים כמו הרשות לניירות ערך, שאני לא בטוחה שבהכרעות מדיניות מה הטיקט שלהם. זה עניין של מתן רישיון. אנחנו חשבנו וסברנו, והיה כאן דיון ארוך בנושא, שגם הוועדה הזאת וגם המשטרה צריכה לקבל את הכלים המתאימים כדי להתמודד עם שאלת אימות המידע. הבנו שהתהליך הזה כרגע לא בשל בממשלה.
קריאה
מאיזו בחינה?
איילת לוי נחום
לא בשל כי אין יכולת כרגע לדון בשאלה של העברת מידע ואיזה מידע המשטרה צריכה.
תהילה ורון
אלה סיסמאות.
איילת לוי נחום
לא סיסמאות. זו עבודה של הימים האחרונים.
היו"ר יואב קיש
אלה לא סיסמאות. היא צודקת. לא סתם הלכנו לנוסח הזה. קודם כל, ניסינו להפריד את בקשות המידע להחלטה אחר כך שאין מידע. הבנו שאין עניין של בקשות מידע כי משרד המשפטים הבהיר שלפי החוקים הקיימים, הגופים הרלוונטיים לא יכולים להעביר מידע במקרה הזה. נכון? אני צודק?
איילת לוי נחום
נכון.
היו"ר יואב קיש
לכן אני לא הולך לשנות את חוק הרשות להלבנת הון או כיוצא בזה. לכן במקרה הזה המידע היחידי שקיים בידינו הוא המידע שיש במשטרה. לכן לא צריך עוד איזה גורם לאיסוף מידע. לכן בסוף המשטרה אומרת שאין מידע מספיק בידיה לענות לכאן או לכאן. הגענו לסיטואציה של החלטה. לכן אנחנו עכשיו דנים רק בנושא ההחלטה.

בנושא ההחלטה אני אומר שאני רוצה לבנות משהו מאוזן אבל עדיין להשאיר בו רוב, תקראי לזה כך, של הגופים האחראים על ביטחון הציבור. זה מה שאני רוצה כי כך החלטתי, בסדר?
קריאה
מסכימים.
היו"ר יואב קיש
זה המנגנון שמוצע כאן.
תהילה ורון
שרק הוא קובע. זה המנגנון קובע.
היו"ר יואב קיש
נכון אבל הוא מתייעץ.
תהילה ורון
זה שהוא מתייעץ, זה נותן ערך.
היו"ר יואב קיש
נחזור למנגנון הוועדה. אני רוצה שתלכי בקווים המנחים שאמרתי.
תהילה ורון
אני מבינה. גם הבנתי את זה בדיון הקודם.
היו"ר יואב קיש
מה הקווים?
תהילה ורון
יש לנו את צו הייבוא והייצוא, ייצוא טובין דו שימושיים, שיש שם מנגנון שנקרא ועדת מנכ"לים. זה מנגנון שאם לדוגמה יש מחלוקת, יש כמה משרדים שמעורבים בכל רישיון של טובין דו שימושיים, שהם משרד הביטחון, משרד החוץ ומשרד הכלכלה, כל אחד מהפריזמה שלו, ביטחונית, מדיניות חוץ ומדיניות סחר חוץ. בהנחה ואין הסכמה בין הגורמים האלה, או שהיצואן קיבל מענה שלילי, או שהיצואן או שאחד מהמשרדים יכול לפנות לוועדת המנכ"לים. ועדת המנכ"לים מורכבת ממנכ"לים של שלושת המשרדים.
היו"ר יואב קיש
מי המנכ"לים שאת מציעה כאן?
תהילה ורון
אני אומר לך את מי אני מציעה כי אני גם חושבת שזה צריך להתקבל בדעת רוב כי שם יש איזשהו מנגנון. אני הייתי מציעה את ביטחון פנים, כלכלה, אוצר, בריאות ומשרד ראש הממשלה, ושהוועדה הזאת תהיה ועדה שהיא לא תהיה ועדה ממליצה אלא ועדה מחליטה וזה יתקבל בדעת רוב. ברגע שיש לך שם את מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ממילא הוא הרבה פעמים מפשר בין המשרדים כשיש מחלוקות ודברים עולים לשם. במקום המנגנון שיש בצו הייבוא והייצוא דו שימושי, כאשר לא מסכימים, אז עולים למשרד ראש הממשלה, אני אומרת בואו נבנה אותו כבר בתוך הוועדה ושהוועדה הזאת תשקול את כלל השיקולים, גם ביטחוניים, גם של משקיעים, היבטי סחר חוץ והיבטי מדיניות חוץ. כל מה שצריך. אי אפשר להגיד שנציג ראש הממשלה הוא לא ביטחוניסטי ואי אפשר להגיד גם שהוא לא מבין בהשקעות.
היו"ר יואב קיש
איך את סופרת את הבריאות?
תהילה ורון
נציג.
היו"ר יואב קיש
אבל מאיזה כיוון הם באים? הם לא באים מהכיוון של העניין של המשטרה.
תהילה ורון
בוועדה הזאת הם יהיו חברים.
היו"ר יואב קיש
ברור. אין לי בעיה. אני חושב שכך ראוי, זה תחום שלהם אבל אני רואה אותם מסתכלים על התחום של הבריאות, הגידולים, הייצוא והחשיבות של הדברים האלה. אני לא רואה אותם מסתכלים בהכרח בעיניים של הפריזמה של אולי מנכ"ל משרד ראש הממשלה ובוודאי מנכ"ל המשרד לביטחון פנים. אם כן, יש כאן ועדה לא מאוזנת. את לא עונה על הקריטריון שאמרתי. אני רוצה ועדה שתהיה מוטה לנושא המשטרתי. בבקשה, תציעי לי את האנשים.
תהילה ורון
אתה רוצה במקום בריאות מישהו אחר?
היו"ר יואב קיש
לא. אני חושב שהבריאות צריך להיות.
תהילה ורון
באיזה צד אתה רואה את הבריאות?
איתי מלכיאור
גם אנחנו לא זוללי משקיעים זרים.
יואל הדר
אפשר ללכת אתם בכיוון הזה אבל זה אומר לשנות את האיזון אותו אנחנו רוצים לשמור, כפי שאדוני הציע. תהיה המשטרה, המשרד לביטחון פנים, משרד האוצר ומשרד הכלכלה.
היו"ר יואב קיש
אבל מה עם בריאות?
יואל הדר
אנחנו ממליצים לכם. אנחנו לא גורם קובע. אתם הגורם הקובע.
איילת לוי נחום
אתה חוזר למנגנון הקודם.
קריאה
אבל אתם קובעים. אתם לא יכולים להיות גם בשלב הממליץ וגם בשלב המקבל את ההמלצה.
יואל הדר
אתם הגורם הקובע.
שרונה עבר הדני
הקושי שלי הוא טיפה ממקום אחר. בעיני רוחנו אנחנו חושבים על חברות ענק, על השקעות ענק ועל דברים גדולים שמוצדק ונכון שיבואו בפני מנכ"לים. אבל גם כאשר פוסלים אדם יחיד, תושב זר שמחזיק חמישה אחוזים במניות בחברה זרה או בחברה ישראלית, אנחנו נכנס חמישה מנכ"לים כדי לדון בעניינו?
יואל הדר
לא אמרתי מנכ"לים.
איילת לוי נחום
היא מדברת על הדרג המקצועי.
יואל הדר
לא אמרתי מנכ"ל. להצעה של היושב ראש, לא מנכ"ל.
היו"ר יואב קיש
השר או מי מטעמו.
יואל הדר
ואז לא חייב להיות מנכ"ל.
היו"ר יואב קיש
השר או מי מטעמו.
יואל הדר
אנחנו גורם מייעץ. אנחנו לא גורם מחליט למשרד הבריאות בנושא. אתם הגורם הקובע. אתם רוצים שיהיה משקיף של משרד הבריאות, בסדר.
קריאה
למה אתם מתנגדים למנכ"לים?
יואל הדר
כי לא צריך מנכ"לים.
היו"ר יואב קיש
אני מסכים. זאת יכולה להיות ועדה שיהיו לה עשרות החלטות על שולחנה. השר או מי מטעמו – זה מה שאני רוצה לכתוב.
יואל הדר
משרד האוצר ישלח את המנכ"ל של. אין לנו בעיה.
היו"ר יואב קיש
משרד המשפטים, אתם רוצים להוסיף משהו לדיון?
יפעת רווה
לא. מבחינתנו מה שהיה חשוב באמת שירד הנושא של הלבנת הון.
קריאה
שלא יהיה נציג הלבנת הון.
היו"ר יואב קיש
כן. זה ירד.
איילת לוי נחום
הוועדה הזאת תהיה קצת נכה. נציגיה ישבו, לא יהיה בידיהם כל מידע ועל בסיס מה הם יחליטו בנושא מתן רישיון ליחיד? אין מידע. לוועדה הזאת אין מנגנונים של קבלת מידע. יבואו נציגי המשרדים השונים ומה יעשו בוועדה?
איתי מלכיאור
אמר היושב ראש, זה שלייקעס על שלייקעס. השאלה כאן היא המהימנות של מסמכים שצריכים לקבל עליהם החלטה. המשטרה יכולה לומר, לא. אם המשטרה אמרה האיש לא, האיש הוא לא. המנגנון אך ורק במקום שבו כאמור לא ברור המידע, וזה נכון לגבי עולה חדש שלפני שבוע הגיע לארץ והביא לך תעודת יושר ממדינה אחרת.
שרונה עבר הדני
זה לא מה שמופיע בהצעה. בהצעה מדובר על מצב שלמשטרה אין מידע והיא לא מסוגלת לגבש עמדה. לכן היועצת המשפטית צודקת לגבי שאלת המנגנון.
איתי מלכיאור
יש רשימה שתפורסם באופן מסודר ובה ייאמר מה צריך להגיש. אם הוא לא הגיש את המסמכים, הוא נדחה מינהלית ולא דנים בעניינו. הבעיה היא שהוא כן הגיש תעודת יושר אבל זו תעודת יושר מאיזה מקום.
היו"ר יואב קיש
שקשה להם לאמת אותה.
קריאה
אי אפשר לפנות לרשויות ולאמת אותה?
איתי מלכיאור
אי אפשר לקבל אישור מהרשויות. אנחנו חושדים שבמדינה הזאת יש כל מיני אנשים.
תהילה ורון
כמו שציינו, לנו יש באמת את הנספחים המסחריים ולפעמים כן יש לנו דרך לעזור.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לשמוע את משרד הבריאות, מכיוון שזו המלצה אליכם, האם אתם חייבים להיות חברים בוועדה או שמספיק אם תרצו להיות משקיפים? כמובן אין בעיה אבל אני חושב שבסוף זה נראה לי הגיוני, מכיוון שההמלצה היא אליכם.
שרונה עבר הדני
זה תלוי. אם זו ועדה מחליטה.
יואל הדר
לא. היא לא מחליטה. היא ממליצה.
שרונה עבר הדני
אם הוועדה מחליטה, משרד הבריאות צריך להיות חלק ממנה. אם הוועדה ממליצה, יש לי את הדילמה שהעלה מנהל היק"ר שבעצם הוועדה לא מקבלת את ההיבט הנוסף ואת השיקולים של משרד הבריאות בנושא הזה.
תהילה ורון
הוא יכול להגיש עמדה כתובה, הוא יכול להופיע בפני הוועדה, הוא יכול להיות משקיף.
היו"ר יואב קיש
לא. הוא לא רוצה. את עושה כאן טעות קשה כי זה לא רלוונטי מה שאמרת. הם השחקן הכי חשוב מבחינתי, חוץ מהמשטרה.
יובל לנדשפט
משרד הכלכלה, יש גבול לאן אתם הולכים. אתם רוצים לעצור את זה, תעצרו את זה.
היו"ר יואב קיש
נשמע את היועצת המשפטית.
שרונה עבר הדני
מבחינה מהותית מתעוררת השאלה. כל הרעיון להעביר את זה מהמשטרה שפועלת לפי השיקולים אלה לפורום אחר, הוא לפי הראייה הרחבה יותר של הדברים. אני תוהה איך אותו פורום אחר יביא בחשבון בצורה ראויה את השיקולים של משרד הבריאות.
היו"ר יואב קיש
אני שואל שאלה. אם אנחנו נכנסים למנגנון, אחרי המנגנון של הוועדה יש המלצה שלילית, מגיע ליק"ר והם מחליטים כן לתת רישיון. אז יש לנו את המנגנון שהולך לשר לביטחון פנים או שזה לא קשור למקרה הזה?
יואל הדר
לא. זה לא קשור.
שרונה עבר הדני
ברגע שמדובר בגורם ממליץ, ההחלטה של המנהל במשרד הבריאות היא סופית. נקודה. הוא חייב לראות את ההחלטה מבחינת דיני המינהל הציבורי.
היו"ר יואב קיש
מכיוון שזו המלצה ואני רוצה שלמשרד הבריאות תהיה את הסמכות המלאה בסוף לקחת את ההחלטה שלו במכלול השיקולים שלו, הוא לא יהיה שותף אלא הוא יכול להיות משקיף אם הוא רוצה אבל ההחלטה נשארת בידיים של משרד הבריאות לחלוטין. זו המלצה בלבד וההחלטה היא של משרד הבריאות. אני בהחלט יכול לראות מצב שבו יהיו חילוקי דעות בוועדה ותתקבל עמדה שהיא בניגוד לעמדתכם, ואתם תחליטו אחרת.
יובל לנדשפט
אני עדיין חושב שנציגנו צריך להיות חבר ואני אסביר מדוע. יש הבדל גדול בין חבר לבין משקיף.
היו"ר יואב קיש
אבל אתם מחליטים. אתה ממליץ לעצמך? אמרתי עכשיו לפרוטוקול שאני משאיר לך לפעול בניגוד למה שהוועדה הזו תמליץ לך. זה הכי ברור. אתה רוצה להיות משקיף, תהיה משקיף. אין לי בעיה. משקיף, אני מאשר.

סגרתי את הדיון. אנחנו נחזור לנושא הוועדה.
אסתר פלדמן
השלכה המשפטית במשרד האוצר. רציתי להעיר לסעיף קטן (ג), לגבי מתן המלצה שלילית. הקצין המוסמך רשאי לתת המלצה שלילית בשל היעדר יכולת לאמת את המידע בגלל שתאגיד זר מוגדר באופן כל כך רחב.
היו"ר יואב קיש
צריך להמשיך. זה לא מספיק שהוא נותן המלצה שלילית. היא מעביר המלצה שלילית לוועדה לצורך העניין.
יואל הדר
צודקת. זאת לא המלצה שלילית.
היו"ר יואב קיש
זאת לא המלצה שלילית. נכון. יהיה צריך לתקן את הניסוח.
אסתר פלדמן
בכל אופן, חשוב לנו להגיד, בגלל שהמונח תאגיד זר - - -
היו"ר יואב קיש
חכי עם זה רגע. לא עכשיו נדבר על זה. אני בונה את הוועדה. את נתת הערה נכונה לגבי הניסוח.
אסתר פלדמן
עוד לא אמרתי את ההערה שלי.
היו"ר יואב קיש
תאגיד זר וכל מה שהיה לנו עם משרד הכלכלה, אחר כך. לא עכשיו.

אם כן, נתקן את הנוסח. אחר כך נדבר על תאגיד זר. במידה והייתה המלצה, לצורך העניין היעדר יכולת לאמת את המידע, תועבר ההחלטה בדבר המלצה לוועדה שתהיה מורכבת מארבעה גורמים – לכל אחד מהם, השר או מי מטעמו – היושב ראש יהיה המשרד לביטחון פנים. בעצם זה לא שר. מפכ"ל המשטרה חבר או מי מטעמו. אוצר וכלכלה. משרד הבריאות רשאי להביא משקיף אם הוא רוצה. ליושב ראש קול עודף בביטחון פנים. במידה ויש תיקו, יש לו קול עודף. יש לכם גם את ביטחון פנים וגם את המשטרה בפנים. הוועדה מעבירה המלצה למשרד הבריאות שהיה משקיף בוועדה ומשרד הבריאות, ראש יק"ר, יקבל את ההחלטה כראות עיניו, כמובן בהתחשב בהמלצה אבל יש לו סמכות מלאה לפעול גם הפוך מההמלצה שקיבל.

זה לגבי המנגנון.
תהילה ורון
לגבי נציג משרד ראש הממשלה בוועדה.
היו"ר יואב קיש
לא יהיה.

תודה רבה. סיכמנו את הנושא הקשה והטעון הזה. עכשיו אני רוצה לפנות לנושא שמעלה משרד הכלכלה, ואני לא יודע למה האוצר התייחס לזה, לגבי משקיע זר. הגענו לאיזושהי הבנה אתם?
איילת לוי נחום
לא. אנחנו חלוקים.
היו"ר יואב קיש
זה הניסוח ב-(ג)?
אסתר פלדמן
כן.
היו"ר יואב קיש
עכשיו זה הזמן להמשיך את ההערה שלך.
אסתר פלדמן
תודה רבה. המצב הוא כזה שהיום מי שנכנס בתוך הסעיף הזה, זה תאגיד זר שמוגדר באופן מאוד רחב. כלומר, נגיד חברת טבע מעבירה את מרכז הפעילות שלה לחוץ לארץ, טבע היא תאגיד זר לפי החוק הזה, או כל תאגיד שמישהו שיש לו מחזיק מעל חמישה אחוזים בתאגיד הישראלי הזה, הופך להיות מישהו שנכנס. כלומר, חברה בורסאית שיש לה גורם שהוא לא ישראלי שמחזיק. כאלה חברות, לדעתי אלה כל החברות הבורסאיות שלנו כאשר בכולן מחזיקים גורמים שאינם גורמים ישראלים.
איילת לוי נחום
זה תאגיד זר לפי החוק או מאיזו הגדרה?
אסתר פלדמן
כן. אתם כתבתם תאגיד זר והגדרתם תאגיד זר. כתבתם או תאגיד שאחד מבעלי העניין בו הוא תושב חוץ.
היו"ר יואב קיש
יש הגדרה לתאגיד זר במקום אחר?
אסתר פלדמן
אנחנו מכירים גורם זר בחוק של איראן.
היו"ר יואב קיש
לא. יש הגדרה לתאגיד זר בחוק רשות ניירות ערך? מישהו יודע לומר לי?
אסתר פלדמן
אני לא מכירה. אנחנו נבדוק.
שרונה עבר הדני
בנוסח כאן, תאגיד זר, תאגיד שהתאגד על פי דין זר או תאגיד שמרכז ניהול עסקיו או עיקר פעילותו מחוץ לישראל.
אסתר פלדמן
נכון. כלומר, תאגיד ישראלי שהתאגד בישראל ויש לו מרכז פעילות עסקים בחוץ לארץ, הוא תאגיד זר. יותר מזה, כל החברות, חברת אסם שמישהו רכש בה יותר מחמישה אחוזים או תאגיד ישראלי שאחד מבעלי העניין - - -
היו"ר יואב קיש
את מעלה בעיה נוספת, מעבר לבעיה שהייתה קודם בכלל בהתייחסות השונה לתאגיד זר. דרך אגב, תאגיד זר, ההגדרה היא טובה. כאן הבעיה היא תאגיד – שזה גם אומר ישראלי – שאחד מבעלי העניין בו הוא תושב חוץ.
אסתר פלדמן
נכון.
היו"ר יואב קיש
התוספת הזו היא בעייתית.
אסתר פלדמן
זה הלכה למעשה לדעתי מכניס את כל החברות.
היו"ר יואב קיש
צריך להיות שהשליטה בו, לא אחד מבעליו אלא השליטה בו היא בידי תושב חוץ.
אסתר פלדמן
אז זה מחזיר אותך חזרה לתאגיד זר.
היו"ר יואב קיש
אני מתקן את זה.
אסתר פלדמן
אנחנו מציעים שזה יהיה תאגיד שהתאגד על פי דין זר או בשליטת גורם זר.
ענת מססה קינן
היום בוחנים – שרון, תקני אותי אם אני טועה – כל בעל עניין מעל חמישה אחוזים.
קריאה
שזה לדעתנו חיצוני.
היו"ר יואב קיש
אבל זה לא הגיוני.
שרונה עבר הדני
האמירה שלך מתייחסת למשהו אחר, לא לעצם המהות של הצורך לבחון אלא באיזה מסלול בוחנים אותם ומה המשמעויות של הבחינה הזו. זה הכול חוזר ואני גם אמרתי את זה בישיבה הקודמת. בסופו של דבר הכול חוזר לבני אדם ואנחנו בוחנים את בני האדם שמאחורי התאגידים השונים. יכול להיות תאגיד ישראלי שכולו מוחזק בידי זרים שגם ייצור לכם בעיה לצורך העניין. זה לא עצם ההתאגדות או עצם הזר או לא זר אלא בסופו של דבר היכולת לבחון את בני האדם.
אסתר פלדמן
אבל יש כאן מסלול מחמיר שהלכה למעשה מכניס אליו את כל התאגידים הגדולים הישראלים.
היו"ר יואב קיש
בסדר. אמרתי. אני מקבל את ההערה. התיקון יהיה כך: לא אחד מבעלי העניין בו הוא תושב חוץ אלא השליטה בו היא בידי תושב זר.
אסתר פלדמן
אפשר להכניס את זה להגדרה.
היו"ר יואב קיש
נכון. בהגדרות יש לנו את זה?
אסתר פלדמן
כן.

תאגיד שהתאגד על פי דין זר או שמצוי בשליטת תושב חוץ או גורם זר.
היו"ר יואב קיש
או שמצוי בשליטת גורם זר. כן.
אסתר פלדמן
תושב שאינו אזרח ישראלי.
הדס פטר
אדוני, אנחנו רוצים לבחון את זה כי תיאורטית יכולים להיות אנשים שעיקר פעילותם בישראל או מישהו אחד חבר בו ויהיו לי כמה שמחזיקים בחמישה אחוזים מהמניות והם יהיו בעייתיים מבחינתי. הם יכולים להיות חמישה ועוד חמישה ועוד חמישה ועוד חמישה.
היו"ר יואב קיש
השאלה אם זה בשליטה. אם יש להם שליטה, את צודקת. אבל אם יש לו רק חמישה אחוזים, אי אפשר כל חברה שמישהו מחזיק בה, איזה משקיע זר, חמישה אחוזים או עשרה אחוזים, להגיד שאני בודק אותו.
ענת מססה קינן
אבל בודקים גם את הישראלי שמשקיע מעל חמישה אחוזים.
היו"ר יואב קיש
תבדקו.
ענת מססה קינן
כל בעל עניין אנחנו בודקים. לא משנה אם הוא זר או לא זר, בכל מקרה בודקים אותו כשיש לו מעל חמישה אחוזים. אי אפשר לעשות הבחנה.
איתי מלכיאור
אפשר לפשט את העניין? בסופו של דבר אנחנו חוזרים לאותה שאלה מהותית. יש לנו כאלה שאנחנו יכולים לאשר וכאלה שאנחנו לא יכולים לאשר וכאלה שאנחנו לא יודעים לגביהם. לגבי אלה שלא יודעים לגביהם, לא משנה לנו עכשיו אם זה תאגיד ישראלי שבעל העניין שלו זר, אם זה תאגיד זר שבעל המניות שלו הוא ישראלי. כמו שאמר משרד הבריאות, זה יורד לאנשים. לכן אני חושב שצריך לומר כאן, לשים מצב כללי שבו המשטרה תבדוק כי בכל מקרה צריך להגיש את כל המסמכים לגבי כל בעלי העניין. אז אנחנו נראה שחלק מבעלי העניין הם זרים או מקומיים ולא משנה לנו איזה סוג תאגיד זה. אני אומר שצריך לפשט ולומר שהיכן שהמשטרה לא מצליחה לאמת, זה יגיע לאותו מנגנון בדיקה.

מכיוון שאולי נדרשת תוספת זמן כאשר מדובר על מסמכים של זר – לכן עשינו הבחנה בין ארבעה חודשים לשישה חודשים – אפשר לציין שהיה אחד מהמופיעים בבקשה תושב זר, אז שישה חודשים, אם לא ארבעה. זה נראה לי הרבה יותר פשוט.
ענת מססה קינן
התאגיד הוא רק לעניין הוועדה. בכל מקרה כשהוא בעל עניין, הוא נבדק. המשמעות של הפרשנות של התאגיד היא רק לזמן ולהעלות לוועדה או לא. אין לזה שום פרשנות אחרת. הבדיקה היא אותה בדיקה לגבי הזר ולגבי הישראלי.
היו"ר יואב קיש
זה נשמע לי הגיוני.
אסתר פלדמן
תגידו שהכול אותה בדיקה. תגידו. אין בעיה. למה צריך בסעיף קטן (ג) להגיד על תאגיד זר? כל אחד שהמשטרה מצאה שהיא לא יכולה לאמת את המידע, יעלה לוועדה. הדבר הזה הוא הרבה יותר נקי, הוא הרבה יותר נכון, הוא עומד בהסכמים הבין-לאומיים של מדינת ישראל. כל אדם או כל בקשה. יש מקרים בהם אתם לא יכולים לאמת את המידע ביחס למשקיע ישראלי.
הדס פטר
זה לא יקרה.
אסתר פלדמן
מה זה לא אמור לקרות? ואם זה יקרה?
הדס פטר
מבחינת המשטרה, כל אימת שלא נוכל לאמת, מבחינתנו, אני לא מתעקשת עכשיו על תאגיד זר לצורך העניין. כל אימת שאני לא אוכל לאמת את המידע, מבחינתנו יש את הפרוצדורה.
אסתר פלדמן
המשטרה לא מתנגדת.
איילת לוי נחום
יש כאן עניין של תפיסה. הסברתי לך את זה גם בשיחות הקודמות אבל אני אסביר גם לוועדה. יש כאן עניין של תפיסה. האם בחקיקה אנחנו אומרים שהמשטרה לגבי משקיע ישראלי, לגבי מבקש רישיון ישראלי, יש מצב שבו היא תאמר שהיא לא יכולה לאמת את המידע.
אסתר פלדמן
לא יודעת. כמו הדוגמה שניתנה כאן של עולה חדש שהגיע אתמול ואני לא יודעת לאמת את המסמכים.
איילת לוי נחום
אחריות המשטרה לגבי משקיע ישראלי, כשאין בעיה של תאגיד זר או כשאני כבר חוצה את גבולות המדינה ולא יכולה לאמת את המסמכים, מבחינתי אחריות המשטרה, לתפיסתנו המקצועית, היא לתת עמדה.
אסתר פלדמן
עמדה מקצועית מעבר לעמדת המשטרה?
היו"ר יואב קיש
מה לגבי עולה חדש? איך פותרים את זה? הגיע עכשיו עולה חדש ומבקש רישיון לקנאביס.
איילת לוי נחום
אני לא יודעת. תגיד המשטרה.
היו"ר יואב קיש
בא עולה חדש ורוצה לקבל רישיון לקנאביס.
קריאה
הנה, יש בעיה.
אסתר פלדמן
הוא אזרח ישראלי. איך אפשר להתייחס אליו אחרת?
הדס פטר
הוא עלה עכשיו לארץ במטוס והוא קיבל תעודת זהות ישראלית.
אסתר פלדמן
אזרח ישראלי ירד והגיש רישיון.
הדס פטר
אם הגיע עכשיו מישהו שקיבל תושבות אתמול ועלה לישראל, בעיקרון אני באותה בעיה.
היו"ר יואב קיש
אם כן, יש לך בעיה עם סגמנט ספציפי לגבי תושבים ישראלים.
הדס פטר
יכולה להיות לי בעיה.
אסתר פלדמן
עכשיו אנחנו נתחיל לייחד תושבים מתוך האזרחים הישראלים? פשוט נכתוב באופן כללי שלא עלה בידי המשטרה לאמת את הנתונים שהועברו אליה, יעבור לוועדה.
היו"ר יואב קיש
בסדר. אני מקבל את זה.
אסתר פלדמן
המשטרה מסכימה לזה ואנחנו מבקשים לעשות את זה.
היו"ר יואב קיש
בסדר. אז אנחנו לא מתעסקים עם תאגיד זר ותושב.
אסתר פלדמן
זה שוויוני, זה אובייקטיבי וזה מקצועי.
היו"ר יואב קיש
משרד המשפטים, אני רוצה לשמוע את ההתייחסות שלכם.
יפעת רווה
אין לנו בדבר הזה עמדה.
היו"ר יואב קיש
שמענו כאן התייחסויות שונות. בייעוץ המשפטי של הוועדה יש חשש שהמשטרה מול אזרח ישראלי אמורה לדעת. עלינו כאן על מקרה של עולה חדש שאין להם מידע, אז גם לגבי ישראלים יכולה להיות בעיה כזו. אני שואל אם יש לכם עמדה.
יפעת רווה
אין לנו. אני גם לא רוצה לשלוף עמדות. זה לא יהיה רציני אם אני אשלוף עמדה בלי לבדוק.
היו"ר יואב קיש
הם ידעו שזה היה נושא על הפרק בישיבה הקודמת. אמרנו שזה מהנושאים שאנחנו רוצים להסדיר. עברו שלושה-ארבעה ימים ואתם באים ואין לכם עמדה.
איילת לוי נחום
זה עניין משפטי?
יפעת רווה
לא. זה לא משפטי וזה לא יהיה רציני אם אני אשלוף משהו.
היו"ר יואב קיש
זה לא משפטי?
יפעת רווה
לא.
קריאה
זה בהחלט לא משפטי.
יפעת רווה
אמרנו מה חשוב לנו בדבר הזה.
היו"ר יואב קיש
מכיוון שראינו מקרה שגם בנושא של אזרח ישראלי יכולה להיות בעיה וגם לאור הבעייתיות הבין-לאומית שזה יכול לייצר, אני הולך לתקן את הסעיף. אנחנו נתייחס למקרים בהם למשטרה לא יהיה מידע לאמת.
הדס פטר
בעצם זאת הודעה. זאת לא המלצה.
איילת לוי נחום
זאת הודעה. מודיעים לוועדה.
היו"ר יואב קיש
כן. מודיעים לוועדה. אין המלצה שלילית. את זה כבר הורדנו. יש הודעה לוועדה, ליושב ראש הוועדה, שבמקרה כזה וכזה לא ניתן לאמת את המסמכים. מעבירים את כל המסמכים שהוגשו ליושב ראש הוועדה והוא מזמן את הוועדה כפי שהגדרנו אותה והיא צריכה לקבל את החלטתה תוך חודשיים.
קריאה
את המלצתה.
היו"ר יואב קיש
את המלצתה. החלטה כאשר המשמעות של ההחלטה היא המלצה למשרד הבריאות תוך חודשיים. לא מסרה המלצה תוך חודשיים, משרד הבריאות רשאי לשלוח אזכור ליושב ראש הוועדה מטעם המשרד לביטחון פנים, שיש לו חודש לתת תשובה בעניין. לא נתן תשובה, לצורך העניין אני משאיר את ההחלטה. אפשר לקחת החלטה גם ללא המלצה של הוועדה.
אהוד אורטל
החלטתם להוריד בהגדרות את הנושא של תאגיד זר.
איילת לוי נחום
לא. כי זה לעניין הזמנים.
יובל לנדשפט
צריך לומר שהיה אחד מנשואי הבקשה תושב זר, יש עוד חודשיים כי כאמור זה יכול להיות תאגיד ישראל או זר או כל אחר. ברגע שנדרשת בדיקה על משהו שהוא זר.
היו"ר יואב קיש
איזה סעיף זה?
הדס פטר
אדוני, אנחנו יכולים לא לייחד את החודשיים רק לתאגיד זר.
היו"ר יואב קיש
לא. את רוצה להישאר בארבעה חודשים לכולם?
הדס פטר
לא.
היו"ר יואב קיש
באיזה סעיף זה?
איילת לוי נחום
זה בסעיף (ד) בעמוד 4:

"המלצת הקצין המוסמך תינתן לא יאוחר מארבעה חודשים מיום שהועברו לו על ידי המנהל כל המסמכים הדרושים. לעניין תאגיד זר או תושב חוץ, רשאי קצין בדרגת ניצב משנה שהוסמך על ידי ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה להאריך את המועד הקבוע למתן המלצת הקצין המוסמך, מעת לעת, לתקופות נוספות ובלבד שסך כל תקופות ההארכה לא יעלו על חודשיים. האריך קצין בדרגת ניצב משנה שהוסמך על ידי ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה את המועד כאמור למתן המלצת הקצין המוסמך, תועבר הודעה על כך למנהל".
היו"ר יואב קיש
הנה, זה תאגיד זר או תושב חוץ. זה בסדר.
אהוד אורטל
בהגדרות יש הגדרה יותר צרה של תאגיד זר, שזה לא יהיה כל תאגיד.
היו"ר יואב קיש
מה שיש היום בהגדרה. תקרא אותה ואם יש לך בעיה, תחזור אלי. תקרא את ההגדרה של תאגיד זר. אם יש לך בעיה, תחזור אלי.
תהילה ורון
בהגדרה של תאגיד זר, אנחנו אומרים בעל שליטה.
היו"ר יואב קיש
בהגדרה. נקרא.
איילת לוי נחום
הגדרת תאגיד זר: "תאגיד שהתאגד על פי דין זר או בתאגיד שמרכז ניהול עסקיו או עיקר פעילותו מחוץ לישראל".
היו"ר יואב קיש
אני לא מבין מה הבעיה. ביקשתי שתקראו את ההגדרה ותאמרו לי אם יש לכם בעיה עם זה.
תהילה ורון
לא אמרתי שיש בעיה אבל זה היה בעל עניין. שינינו את זה עכשיו.
ענת מססה קינן
לבעל עניין יש הגדרה אחרת.
אסתר פלדמן
אנחנו הצענו שתאגיד לא יהיה מי שמרכז פעילותו מחוץ לישראל אלא או התאגד לפי דין זר או נשלט על ידי תושב חוץ.
איילת לוי נחום
אתה אמרת שאתה מקבל את ההערה. רציתי לוודא שהיא הוטמעה.
היו"ר יואב קיש
תאגיד זר, זה ברור שהוא התאגד על פי דין זר.
ענת מססה קינן
אנחנו אומרים שזה רק לעניין הזמנים. כל העניין הזה הוא אם יהיו חודשיים אורכה או לא יהיו.
היו"ר יואב קיש
אבל זה ברור שמרכז ניהול עסקיו או עיקר פעילותו מחוץ לישראל. לא. זה דווקא לא הגיוני.
אסתר פלדמן
יש המון חברות כמו טבע.
היו"ר יואב קיש
נכון. תאגיד זר הוא תאגיד שהתאגד על פי דין זר או תאגיד שנשלט על ידי גורמים זרים. תאגיד ישראלי שנשלט על ידי גורמים זרים.
איילת לוי נחום
בעל השליטה בו.
היו"ר יואב קיש
כן. בעל השליטה בו .
איילת לוי נחום
יש הגדרה כזו דומה. צריך לבדוק אותה.
אסתר פלדמן
כן. אנחנו נעביר ליועצת המשפטית.
היו"ר יואב קיש
תעבירו הגדרה, אבל זה נכון. יכולה להיות חברה ישראלית שמשקיעה בהמון דברים בחוץ לארץ והיא עדיין ישראלית לכל דבר.

כלכלה, אוצר, בריאות ומשטרה, תקשיבו. היו לנו שני נושאים מרכזיים בהם דנו וסגרנו אותם כרגע. האחד, הנושא של האם מתייחסים לזר או לא. פתרנו את זה כך שמתייחסים באופן אחיד כי ראינו שיש גם מקרים של תושבים או אזרחים ישראליים שיכולים ליפול לקטגוריה הזאת. לכן התייחסנו לזה כאחד. הגדרנו את זה כאשר למשטרה אין יכולת לאמת את המידע. זה נושא אחד שנפתר.

נושא שני הוא הנושא של מה קורה בסיטואציה הזאת. הגדרנו ועדה שמורכבת מארבעה שרים או מי מטעמם. זה יכול להיות המנכ"ל או היועצים המשפטיים שלהם. הוועדה תהיה מורכבת מארבעה כאשר משרד הבריאות יכול להיות משקיף. ההחלטה של הוועדה הזו היא המלצה שמועברת למשרד הבריאות ומשרד הבריאות בסוף קובע לפי שיקול דעתו. מתוך הארבעה האלה, אם יש תיקו, ליושב ראש יש קול כפול. השרים הם שר לביטחון פנים, מפכ"ל המשטרה, שר האוצר ושר הכלכלה.
אסתר פלדמן
ותיקון של תאגיד זה למי שהוא אינו נשלט על ידי מי שאינו אזרח ישראלי.
היו"ר יואב קיש
נכון. הגדרנו שהמפכ"ל יוכל להחליף בתפקידים כל עוד הוא שומר על דרגה זהה בהמשך.

אלה הדברים שעשינו. האם יש עוד דברים שלא הקראנו וצריך לעבור עליהם?
איילת לוי נחום
כן.

בעמוד 5, סעיף 25ג(א). בעקבות ההערה הקודמת שינינו ל"שלום הציבור וביטחונו" במקום ביטחון הציבור.

כאן צריך להיות לא הקצין המוסמך. "רשאי קצין משטרה בכיר כהגדרתו בפקודת המשטרה".
טל ימיני
קצין משטרה בכיר שהוסמך על ידי המפכ"ל.
ענת מססה קינן
זה סעיף קטן (ב). מה שכתוב בסעיף קטן (ב), צריך להיות כתוב בסעיף קטן (א).
טל ימיני
אני אסביר. קצין משטרה בכיר הוא קצין בדרגת סגן ניצב ומעלה. קצין משטרה בכיר שהוסמך על ידי המפכ"ל. אנחנו לא רוצים שכל קצין משטרה בכיר, יש הרבה קצינים בדרגת סגן ניצב, יוכל לפנות בביטול אלא רק קצינים שספציפית הוסמכו על ידי המפכ"ל.
ענת מססה קינן
מה שכתוב בסעיף קטן (ב).
קריאה
אז אפשר להגדיר את זה כקצין בכיר ובכל יתר הסעיפים לא לחזור על אותה הגדרה.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. לקרוא לו קצין בכיר. להלן – הקצין הבכיר. בסדר.
איילת לוי נחום
בסעיף קטן (ב) נאמר קצין בכיר במקום קצין מוסמך.
היו"ר יואב קיש
יש את הקצין המוסמך שהיה לנו קודם. קצין מוסמך נשאר מוסמך. כאן יש הגדרה לקצין בכיר.
ענת מססה קינן
כן. כל השאר זה גם בכיר במקום מוסמך.
איילת לוי נחום
גם ב-(ב).
ענת מססה קינן
את יכולה ב-(א) להגדיר להלן קצין מוסמך. ב-(ב) זה אותו אחד. בכיר. גם ב-(ג).
איילת לוי נחום
ב-(ג) זה גם הקצין הבכיר.

בעמוד 6, סעיף קטן (ה), כאן זה הופך להיות הקצין המוסמך.
ענת מססה קינן
לא. זה גם הקצין הבכיר. הכול זה הבכיר.
טל ימיני
הקצין המוסמך הוא בקטע של חוות דעת.
איילת לוי נחום
בסדר. בסעיף קטן (ה) יהיה הקצין הבכיר.

עמוד 7. סעיף 25ד1. אני אקרא את סעיף (ג) בעמוד 8:

"צו הפסקה מינהלי לא יינתן אם הוגשו בעניין אותו עסק ובשל אותן נסיבות כתב אישום לפי פרק זה או בקשה לצו הפסקה שיפוטי לפי סעיף 25ה".

עמוד 11, סעיף 25ה2, סמכות מקומית לעניין צו הפסקה מינהלי או שיפוטי:

"בית משפט השלום לעניין סעיפים 25ד1 ו-25ה יהיה בית משפט השלום שבאזור שיפוטו מצוי העיסוק".

בעמוד 13, בעבירת קנס תיקנו את הנוסח ואני אקרא את סעיף 25ז1(ב):

"על אף הוראות סעיף 221(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982, רשאי השר לביטחון הפנים בהסכמת שר השפטים ושר הבריאות, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע שיעור קנס העולה על סכום הקנס הקבוע בסעיף האמור לעבירה חוזרת או נוספת או לעבירה נמשכת ובלבד ששיעור הקנס לא יעלה על קנס הקבוע לאותה עבירה".

בעמוד 14, סעיף 4, סעיף התחילה.

"תחילתו של חוק זה בתוך שמונה חודשים מיום פרסומו".
היו"ר יואב קיש
תכף נדבר עליו.
הדס פטר
בעצם יוצא שכל ההתייחסות לתאגיד זר היא רק לעניין הסמכות של ניצב משנה ומעלה לתת ארכה, במקום ארבעה חודשים, שישה חודשים. זה צריך להיות בזיקה למתן הארכה. אם אנחנו אומרים שהקושי לאמת או לבדוק את אותו אדם מתייחס לא רק לתאגיד זר, אז צריך להשאיר את שיקול דעת בידי הקצין שהוא בדרגה מאוד גבוהה, שזה ניצב משנה.
היו"ר יואב קיש
לא. אני לא נותן תירוץ אם זה לא תאגיד זר. לא. לא נותן. לא יהיה.
יואל הדר
אבל זה יכול להיות גם אדם זר.
היו"ר יואב קיש
בסדר. בעל עניין. זה בסדר. כתוב תאגיד או רק אדם?
קריאה
לדעתי כתוב גם תושב זר.
היו"ר יואב קיש
תושב חוץ. יש לך את זה.
יואל הדר
חוץ מעולה חדש. עם עולה חדש יש לנו בעיה.
היו"ר יואב קיש
תתמודדו.
איתי מלכיאור
אתם יכולים אחרי שלושה חודשים להעביר לוועדה.
היו"ר יואב קיש
יש למישהו עוד הערות לפני שדבר על התחילה? אני חוזר לנושא התחילה.
שרונה עבר הדני
התבקשנו לדייק את הוראת המעבר. באתר פרסמנו איזה מסמכים נדרשים כדי להגיש בקשה וכן הלאה. לא רק התנאים והדרישות אלא גם המסמכים.
איילת לוי נחום
תנאי מיגון ואבטחה, מגבלות, דרישות או מסמכים.
יובל לנדשפט
וכן מסמכים הנדרשים ממבקש הרישיון.
היו"ר יואב קיש
זה חייב להיות.
שרונה עבר הדני
אדוני מוזמן לעיין באתר של היק"ר.
היו"ר יואב קיש
מצוין. אני שמח.

אני חוזר ואומר. עד תחילת החוק, עולם כמנהגו נוהג והכול ממשיך. אני ממש לא רוצה לייצר איזשהו עיכוב. אנחנו לא פוגעים בכלום מהדין הקיים היום לגבי קנאביס רפואי במדינת ישראל. ייצוא קנאביס רפואי מחוץ לגבולות ישראל, להבנתי תלוי בהחלטת ממשלה ולא צריך "חקיקה". הצורך שהתכנסנו כאן לחקיקה הוא בגלל אמירות מאוד ברורות מהשר לביטחון פנים שבמסגרת החוקית היום, למרות החלטות הממשלה, הוא לא רואה כלי מספק בידו לאפשר לשוק הזה לגדול משמעותית כאשר אנחנו מדברים, כך הבנתי, מ-200 מיליון אולי לארבעה מיליארד. לצורך העניין, פי 20. כולנו רוצים שזה יקרה. זוהי בשורה גדולה לחקלאים ואנחנו מאוד רוצים להיות שם.

למשטרה. אני מצטער אבל אני לא מצליח להבין את הדרישה לשמונה חודשים. נראה לי מופרך. קיבלתם כבר את כוח האדם.
אמיר ליפשיץ
לא.
היו"ר יואב קיש
מה אמרת לי שהאוצר כבר העביר?
אמיר ליפשיץ
האוצר התחייב להעביר בתקציב 2019.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת, מה-1 בינואר 2019 שזה עוד שבועיים. אתם מתחילים להכשיר אנשים לאירוע הזה.
אמיר ליפשיץ
לא. לא להכשיר. אני צריך לגייס אנשים.
היו"ר יואב קיש
אני חושב על שלושה חודשים. מה המשמעות שלכם אם אלה יהיו שלושה חודשים?
אמיר ליפשיץ
אנחנו פשוט לא נצליח לעמוד במשימה.
היו"ר יואב קיש
למה? אתה חושב שיום אחרי שלושת החודשים אתה תקבל פיצוץ של מאות חוות עובדות?
אמיר ליפשיץ
לא. קודם כל, צריכה לבוא החלטת ממשלה שבכלל התהליך הזה יקרה. מכיוון שהחלטת הממשלה כרוכה בחוק הזה שייתן את הסמכויות, אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שכמובן לא יהיו איזה שהן בעיות מיוחדות בהצעת המחליטים. אנחנו מניחים שהדברים כרוכים אחד בשני. הם הולכים ביחד. לכן גם בהחלטת הממשלה, גם בהתייחסות שלנו כלפיה, ביקשנו את הארכה.
היו"ר יואב קיש
אין לי בעיה. שהממשלה תחליט מה שהיא רוצה. אני לא אומר לממשלה שהיא מחויבת לאפשר ייצוא קנאביס רפואי עוד שלושה חודשים. לא. אני אומר שהחוק הזה בתוקף עוד שלושה חודשים. תחליט הממשלה שהיא רוצה שמונה חודשים, תשכנעו את החברים בממשלה ותעשו את הוויכוח שם ולא כאן.
אהוד אורטל
בהחלט. אני רוצה לומר לוועדה שהצעת המחליטים שנדונה בינינו וכבר הוסכמה בהקשר הזה, דיברה על מתן תקופת התארגנות גם למשרד לביטחון פנים וגם למשרד הבריאות של שמונה חודשים על מנת שבתוך שמונת החודשים האלה יוכל להתחיל הייצוא בפועל. אני לא מבין את עמדת המשטרה מכיוון שנושא הזמנים אכן, כמו שאומר יושב ראש הוועדה, מוגדר בהחלטת הממשלה.
היו"ר יואב קיש
אל תנסו דרך החוק הזה לייצר דחייה. זאת לא הכוונה.
אהוד אורטל
יש כאן דחייה על דחייה על תקופת התארגנות.
היו"ר יואב קיש
מי שיקבע את לוחות הזמנים, אני לא רוצה שאני אקבע את לוחות הזמנים בוועדה הזאת. מבחינתי קיבלתם אור ירוק. תעשו את הדיון הממשלתי. הרי אנחנו ממילא מחכים שהחלטת הממשלה תקודם ושם תעשו את הדיון. תבוא לשם ותאמר שאתה צריך שמונה חודשים, תעשה את הוויכוח ובסוף יאשרו לך מה שיאשרו. מה מפריע לך שהחוק הזה נכנס לתוקף יותר מוקדם כל עוד אין החלטת ממשלה?
תהילה ורון
כי בממשלה הם לא מצליחים לייצר לזה רוב.
אמיר ליפשיץ
לא. לא נכון.
היו"ר יואב קיש
את זה תגידו בממשלה. עם כל הכבוד, הממשלה, השרים, ראש הממשלה והשר לביטחון פנים יודע להביא 23 מיליארד שקלים לשוטרים כשצריך, ואז הוא גם יודע לעשות את זה.
אמיר ליפשיץ
אדוני, אמרתי שאין לנו כאן בעיה עם משאבים. המשאבים הוקצו ואין לנו מחלוקת עם משרד האוצר.
היו"ר יואב קיש
אתה לא עונה לשאלה שלי. למה אתה צריך את זה כאן בחוק?
אמיר ליפשיץ
אני עונה. זה חוק שהוא בתוקף והוא קיים. ממשלת ישראל לא מיישמת אותו כאשר ברור שהכוונה היא ללכת ביחד. ההפרדה המלאכותית בין החוק שמקנה לנו את הסמכויות לבין החלטת הממשלה היא באמת מלאכותית.

הבקשה שלנו לשמונה חודשים היא לא רק שאני אגייס ואכשיר אנשים במשך שמונה חודשים אלא זה ייקח לי הרבה יותר. ברור לי שלוקח לי היום לגייס שוטר ולהכשיר אותו בהכשרה כללית כדי להיות שוטר ולאחר מכן להכשיר אותו בהכשרה ספציפית כדי לבצע את הבדיקות או כדי לבצע את משימת הפיקוח, ברור לי שזה לוקח זמן. לכן אני בונה על ויסותים.
היו"ר יואב קיש
אני אומר לך שלא ביום הראשון תקבל פתאום שוק של ארבעה מיליארד שקלים. זה לא יקרה. יש כאן תהליך צמיחה.
אמיר ליפשיץ
אני גם לא אצליח לגייס את כל כוח האדם שאני צריך ולהכשיר אותו ביום הראשון.
תמיר גדו
אתה מקבל כאן רק סמכויות.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להתייחס לגבי הפרדה מלאכותית שאתה מדבר עליה. יש כאן אבסורד מובנה ולמה אני אומר אבסורד מובנה? כשאני באתי להוביל את החקיקה הזאת הפרטית שלי הראשונה, ישבו כאן כולם מסביב לשולחן, כולל משרד הבריאות, ואמרו שלא צריך את החוק, כי מחר, אם אנחנו רוצים, אפשר לאשר ייצוא של קנאביס רפואי. אי אפשר לבוא ולומר הפרדה מלאכותית. אתה כבר נמצא היום לצורך העניין במציאות שיכולים לעשות קנאביס רפואי לייצוא, אם הממשלה רוצה. אז מה אתה פתאום אומר לי הפרדה מלאכותית? אני באתי ונתתי לך כאן כלים עודפים כי אני מקבל את אמירתו של השר לביטחון פנים ואת עמדת המשטרה שהיום במצב החוקי יש לכם קשיים לשמור על שלום הציבור במסגרת החוקתית הקיימת. אני מתקן אותה. תעשו את הוויכוח בשולחן הממשלה מתי אתם מתחילים. זה כאילו שאתה מדבר אתי על דברים לא רלוונטיים.
תמיר גדו
אני מנכ"ל אחת החברות שמשווקת הרבה שנים בשוק המקומי. אני רק רוצה לתת איזשהו קונטקסט לכל מה שאתם אומרים כרגע כי מאוד חשוב שתבינו את הקונטקסט הזה ושתבינו מה המשמעויות של מה שאתם מבקשים כי יש לזה השלכות מאוד כבדות.

היום יש בסך הכול במדינת ישראל שני מפעלי GMP שמאושרים לפי ההסדרה החדשה ויכולים לייצא דה פקטו. אנחנו יכולים לייצא דה פקטו – עזוב לרגע את החוק, אני מתכוון מבחינה תפעולית – מחר בבוקר. אנחנו היום מפסידים שנה שלמה שכרגע אני כחברה, ואנחנו הראינו את זה לפרופסור אבי שמחון, לוועדה, אנחנו מפסידים 300 מיליון דולר בשנת 2019 כחברה אחת. חברה אחת מתוך תעשייה שלמה. אנחנו כרגע מחזיקים 158 עובדים.

אתה בטח יודע שטבע פיטרו בשנה האחרונה 1,000 עובדים. אנחנו קלטנו 47 עובדים מתוך המפוטרים של טבע רק בחמשת החודשים האחרונים. יש 950 עובדים כרגע של טבע שמחפשים עבודה. אלה אנשים שהגיל הממוצע שלהם הוא מעל 45. אלה אנשים שהוכשרו במשך 20-15 שנים לעשות דברים שהם צווארון לבן ולא מסוגלים למצוא שום דבר אחר חוץ מתעשיית פארמה.

כשאנחנו מדברים על קנאביס או קנאבוס, אתם צריכים להבין שאנחנו בעצם מייצרים כאן תעשיית פארמה לכל דבר. יש כרגע מתוך המפעל שלנו שמונה ניסויים קליניים שרצים בפאזה שתיים של תרופות שיגיעו באיזה שלב ל-FDA. יש בחוק כלים שלובים שאתם צריכים להבין את המשמעות שלו. אם אתם קובעים בהינף יד ששמונה חודשים הם תחולת החוק, ומן הסתם גם החלטת ממשלה תקבע מה שהיא תקבע, בסופו של יום שנת 2019 היא שנה אבודה. זה אומר שאני שנערכתי מתוך איזושהי תקווה שהדבר הזה יקרה, אני צריך לפטר בין 35 ל-40 עובדים מיידית. על כל עובד שאנחנו מעסיקים, יש ארבעה עובדי קבלן חיצוניים. זאת אומרת, אלה עוד 150-140 עובדים. אלה כמעט 200 עובדים וזה בחברה אחת. זה אומר הפסד היום למשק של 300 מיליון דולר מחברה אחת, שאלה 25 אחוזים מס הכנסה.
היו"ר יואב קיש
אני לא יודע איך קפצת ל-300 מיליון דולר.
תמיר גדו
יש לנו חוזים שהראינו לפרופסור אבי שמחון. אנחנו מפסידים שנה שלמה כאשר דה פקטו מה שאמרת הוא מאוד נכון. אין היום מאות חברות. יש מספר חד ספרתי בודד של שניים ואולי יהיו שלוש או ארבע חברות. זה מה שיהיה דה פקטו בשנה הקרובה. לכן אנחנו לא רואים שום אתגר משמעותי למשטרת ישראל להיערך לדבר הזה. ממילא זה ייקח מספר חודשים.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להתייחס לדבריך. ראשית, מה שאמרת הוא מאוד חשוב, הוא הסיבה המשמעותית שאני כאן נערך לעשות את החקיקה הזאת הכי מהר שאני יכול ואני דוחף את זה חזק בכל הכוח. מצד שני, זה לא צריך, עם כל הכבוד לכמה שאני רוצה את זה, להכניס את המשטרה לסד שהיא לא מסוגלת לעשות את תפקידה. אתה הרי מבין שאלה שיקולים מקבילים לצורך העניין. הם לא בהכרח חותכים. אתה נתת כאן אמירה מאוד חשובה ואני חושב שחשוב ששמעו אותה כד להבין את הפוטנציאל ואת המשמעויות, בין אם זה למסים, בין אם זה להעסקת עובדים וכולי. חשוב מאוד ואני מתחבר מאוד לכל מה שאמרת ואני כאן עבדתי מהר מאוד ככל שאני יכול. ראיתם שאני עושה מאמץ כן ואמיתי לקדם את זה והצלחנו לייצר, אני חושב, חוק שבאמת לקח את הדבר הבסיסי שהמשטרה הייתה צריכה תוך כדי שמירה על היכולת של יק"ר להמשיך ולנהל את האירוע בתפיסתו, ואני מאוד שמח שהגענו לתוצאה הסופית הזאת. בסך הכול אני חושב שהיא באמת טובה.

אני אומר שוב שזה לא בהכרח שנלך לשם בלי שהמשטרה תהיה מוכנה לעמוד במשימות שלה. לכן המשימות של המשטרה ייקבעו – וכאן אני אומר בצורה הכי ברורה – על ידי הממשלה בהחלטת הממשלה. אני לא הולך בחוק הזה להגביל. אני לא אוהב את ה-1 באפריל אבל אני אעשה את זה ב-2 באפריל. תרצה הממשלה בהחלטתה לדחות את זה ליוני, לאוגוסט, שתדחה.
יואל הדר
יש פה שני אלמנטים. הייצוא, זה נכון. זה פן אחד של החוק. אבל החוק נותן יותר מזה למשטרה, מה שלא היה לה עד עכשיו, נושא הפיקוח. היא צריכה שוטרים כדי לפקח וזה לא בחוק. היא לא יכולה לעשות את זה היום כי אין לה סמכויות אותן נתת לה בחוק הזה.

לפיקוח היא צריכה לגייס אנשים. יכול להיות מצב שלא יהיו לה העובדים ואז לכאורה יש לה אחריות שהיא לא יכולה לממש כי אין לה כוח אדם. לכן צריכים את הדחייה, לא בגלל הייצוא אלא בגלל הפיקוח.
היו"ר יואב קיש
גם את הדיון הזה אתה יכול לעשות בממשלה. בעצם היום אנחנו במצב קיים ואני בעצם נותן כלים. אתה מדבר אתי על המצב הקיים. אני אומר, בסדר, אני מוכן לחיות עם זה שלמשטרה ייקח זמן להתארגן בשינוי מהמצב הקיים. מה לעשות, היום יש מצב קיים. אני לא מרע את מצב שלום הציבור. אתה לא יכול להגיד לי שבזה שאני קובע החלטה מוקדמת, הרעתי את שלום הציבור. לא, כי המצב הקיים קיים. אולי לא עשיתי מספיק טוב ומספיק מהר. אני מוכן לחיות עם זה.
יואל הדר
היום אין לה סמכות ולכן היא לא יכולה לממש.
היו"ר יואב קיש
אני נותן לה ואני נותן לכם בקצב שלכם. אם לא תספיקו, אז לא תממשו. אם תספיקו, תממשו.
אהוד אורטל
עוסקים כאן בסמכויות משטרה. יואל, איך אתה הופך את זה לדיון סמי תקציבי?
אמיר ליפשיץ
אבל מישהו צריך לעשות את זה.
היו"ר יואב קיש
אני שואל את האוצר. על מתי הממשלה מדברת? מה לוחות הזמנים שהממשלה מדברת עליהם?
אהוד אורטל
לוחות הזמנים שהוגדרו בהחלטת הממשלה הם שישה חודשים או שמונה חודשים מיום קבלת המשאבים לביצוע ההחלטה.
היו"ר יואב קיש
בסדר. אני מוכן לקבוע 1 במאי.
אמיר ליפשיץ
אני רוצה להצהיר לפרוטוקול. מה שאדוני יחליט, כמובן מחייב. אני מצהיר לפרוטוקול שאנחנו נעשה את המקסימום. ברורות לנו המשמעויות וההשלכות גם ליישום החלטת הממשלה לכשתתקבל. לכן, שיהיה ברור שכל דחייה שאדוני נותן וכל דחייה שהממשלה תיתן למשטרה.
היו"ר יואב קיש
אני נתתי עד ה-1 במאי.
אמיר ליפשיץ
אני מבין. אנחנו כבר מקיימים בימים אלה והתחלנו מזמן לקיים תהליכים. זה חייב להיות לפרוטוקול. אנחנו לא תוקעים את המצב הזה ולא מעכבים ביום.
היו"ר יואב קיש
שמח לשמוע. תודה. אם כן, 1 במאי 2019 – כניסת החוק.

עוד הערות ספציפיות לחקיקה? משרד המשפטים, משטרה, משרד לביטחון פנים, כלכלה, בריאות, אוצר? אין. סיימנו.

היועצת המשפטית של הוועדה.
איילת לוי נחום
לגבי הוועדה, תכף יושב ראש הוועדה יחליט בעניינה אבל על פי הרעיונות שעלו כאן, אני חוזרת על ההערה שלי ואומרת שאנחנו סברנו שהוועדה הזאת היא ועדה שתוכל לתפקד אם היא תקבל את הכלים המתאימים למידע רלוונטי, גם מידע שיועבר למשטרה עוד לפני ההגעה לוועדה אבל גם כלים מתאימים לנציגים שישבו בתוך הוועדה הזאת. ככל שזה לא מוסדר, המנגנון הזה בעינינו קצת חסר.

עוד הערה אחת. יכול להיות שנכון לשקול את הוספת נציג משרד החוץ. דיברנו אתם אתמול.
היו"ר יואב קיש
שיהיו משקיפים. אם הם רוצים, שיהיו משקיפים. אני לא משנה את המבנה. אפשר להוסיף אותם כמשקיפים. רק לגבי המידע של הוועדה. צריך לזכור שיש שם ביטחון פנים, יש שם את המשטרה שלה יש את המידע שכביכול לא מספק, פרטי הבקשה יועברו ויוצגו לכולם, למשרד הכלכלה יש מידע שלו שהוא יכול לשתף במה שהוא ישתף, למשרד האוצר גם יש את המידע שהוא יכול לשתף ובסוף תיקח הוועדה החלטה לפי ראות עיניה והיא תועבר כהמלצה למשרד הבריאות.

אני סגרתי את זה. החלטתי. מבחינתי הכול סגור. אני לא רוצה להצביע היום בכוונה כי יש חברים שרוצים להצביע והם יהיו ביום שני, אז נקיים דיון ובו נצביע. אז גם נקריא את הכול מהתחלה ועד הסוף. הכול צריך להיות ברור כי אנחנו עשינו כאן טלאי על טלאי ולכן אני רוצה להקריא את הכול מהתחלה ועד הסוף ולהצביע.

לא נמצאים כאן חברי כנסת אבל למען הסר ספק אני אומר, נא להעביר היום את ההסתייגויות, אם יש למישהו, עד מחר ב-10:00 בבוקר.
קריאה
נרצה לראות את הנוסח.
היו"ר יואב קיש
לא אמרתי שעובר נוסח. אני אומר לחברי הכנסת – למרות שלא נמצאים כאן - שרוצים להגיש הסתייגויות, שיגישו עד מחר ב-10:00 בבוקר. אני לא צופה לקבל עשרות הסתייגויות, אם בכלל.
יפעת רווה
ביום שני עלולים להיות עוד שינויים?
היו"ר יואב קיש
לא. מה שסיכמתי היום, זה מה שהולך להיות. אנחנו נעשה הקראה שמטרתה לוודא שלא נעשתה טעות בהבנה של מה שאני ביקשתי שיהיה ונאמר כאן לפרוטוקול מול הטקסט כי לפעמים קורים דברים, בין אם זו טעות סופר או אי הבנה. נעשה הקראה מלאה ואז נצביע. אין כוונה לקיים דיון אלא אם יתגלה בנוסח שיוגש משהו שלא תואם למה שנאמר בפרוטוקול של הישיבה.

יש אנשים שרצו לדבר.
אדם שוסטר
שלום. מנכ"ל חברת סינרג'י גרופ עם פעילות בישראל ופעילות בחוץ לארץ. קודם כל אני רוצה להודות על המאמצים והמהירות שהוועדה עובדת. אני מבין את כל משיכות החבל מכל הצדדים. עם זאת, הייתי רוצה לחזק את הקולגה שלי, התעשיין תמיר משיבה לחיים. טובת הפציינט היא בראש מעייני סינרג'י גרופ. הפציינט הוא המנוע הכלכלי שלנו. כדי להגיע לתוצאות טובות עבור הפציינט הרפואי, צריך השקעות אדירות. כדי לממן את ההשקעות האדירות האלה, צריך שיהיה מסחר הוגן, חוקי, מסודר. כמו שמדינת ישראל יודעת בכל צומת שחופרים ושמים רמזור לשים שוטר, תמצאו את הפתרון. אי אפשר להתעלם מזה שהשוק רץ קדימה ודיברנו על זה.

אנחנו נהיה ערוכים ומוכנים לעשות כל מה שאתם תקבעו. אנחנו לא היחידים בעולם עם סחורה טובה ומצוינת. אנחנו רוצים להשקיע בעניין. אנחנו מברכים על ההתקדמות שקיימת כאן. גם את יובל לנדשפט ואת כל האנשים האחרים מסביב לשולחן. אנחנו מוכנים ונשתף פעולה בכל מה שצריך. תודה.
היו"ר יואב קיש
תודה. דוקטור עמיחי תמיר.
עמיחי תמיר
יושב ראש ארגון הנכים. אנחנו מברכים על קידום הנושא של ייצוא קנאביס אבל הרבה יותר מקווים שמה שיהיה זמין לאזרחי חוץ לארץ, יהיה זמין לכל חולה במדינת ישראל. תודה.
היו"ר יואב קיש
בהחלט.
תהילה ורון
שאלה. למה משרד החוץ צריך להיות משקיף?
איילת לוי נחום
אנחנו דיברנו על זה. הנושא של הקנאביס, יכול להיות שהוא מעורר שאלה של ביטחון לאומי ויש כרגע עבודות שנעשות בנושא. אנחנו חושבים שהם צריכים להיות רלוונטיים.
תהילה ורון
ביטחון לאומי, אבל לשם כך יש לנו את ביטחון פנים ואת המשטרה.
היו"ר יואב קיש
יכול להיות שאולי מל"ל.
איילת לוי נחום
אני יכולה לעדכן אותך אחר כך.
היו"ר יואב קיש
בסדר. תודה רבה. נודיע על שעת הישיבה הבאה ביום שני, אז נקיים הקראה והצבעה. הדיון לא יתקיים לפני 11:30.

תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:52.

קוד המקור של הנתונים