ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 28/01/2019

יישום מדיניות "שאל פעם אחת בלבד" (ask once) בישראל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים