ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 18/12/2018

ישום החלטת הממשלה בדבר הקרן להתחדשות עירונית לשם קידום התחדשות עירונית בנגב ובפריפריה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים