ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 22/01/2019

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 61) (מאגר צרכנים להגבלת שיחות שיווק מרחוק), התשע"ט-2018, הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור על שיווק טלפוני למספר הרשום במאגר "אל תתקשרו אלי"), התשע"ח-2017, הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור על שיווק טלפוני למספר הרשום במאגר "אל תתקשרו אלי"), התשע"ח-2017

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים