ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 15/01/2019

הצעת חוק להסדרת הצבה של כוורת וייצור דבש, התשע"ד-2014

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים