ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 07/01/2019

תקציב הרשויות המקומיות והתלות במעמד הסוציואקונומי של הרשות - הצגת מדד החוסן הרשותי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים