ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/12/2018

הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 12), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת16
ועדת הכלכלה
27/12/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 906
מישיבת ועדת הכלכלה
יום חמישי, י"ט בטבת התשע"ט (27 בדצמבר 2019), שעה 13:24
סדר היום
הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 12), התשע"ו–2016
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר
נכחו
מוזמנים: פאדיה זידאן - מנהלת מחלקה בכירה, ייעוץ משפטי, משרד התקשורת

אורן לביאן - מנהל, מינהל הדואר, משרד התקשורת

ברוריה מנדלסון - סגנית בכירה ליועצת המשפטית, לשכת היועצת, משרד התקשורת

שמעון שהם - מנהל תחום בכיר, אגף פיקוח דואר, משרד התקשורת

רן אורנבך - ראש ענף רגולציה, משרד התקשורת

מלכה בלוך - מתמחה, הלשכה המשפטית, משרד התקשורת

ידידיה סיטבון - כלכלן, רשות החברות הממשלתיות, משרד האוצר

יערה למברגר - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

ליאור פנחס שחר - מנהל, אגף תיאום ובקרה, משרד הפנים

דן כרמלי - עו"ד, יועץ משפטי, חברת דואר ישראל

זיו ברק - מנהל, יחידת האסדרה, חברת דואר ישראל

פרלי שר - עו"ד, פרקליטה בכירה-חקיקה, חברת דואר ישראל

דב פרינוביץ - סמנכ"ל כספים, חברת דואר ישראל

קרן דברא - עו"ד, אחראית תחום עבודה ומשמעת, חברת דואר ישראל

יוסי אוחנה - יועץ לתכנון ובניה, מרכז השלטון המקומי

יגאל שטרית - המנכ"ל הנכנס, מסר – חברות למתן שירותים בתחום הדואר

נאור פקציארז - המנכ"ל היוצא, מסר – חברות למתן שירותים בתחום הדואר

ליאור שובכר פרי - שדלן/ת, (גורן עמיר יועצים בע"מ), מייצג/ת את מסר

טל אלוביץ - שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את דואר ישראל
ייעוץ משפטי
אביגל כספי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אלון דמלההצעת חוק הדואר (תיקון מס' 12), התשע"ו–2016, מ/999
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם. אני, א', מתנצל. אבל – איך אומרים? – אני מתנצל שתרגישו איך זה כשאנשים לא מקבלים דואר בזמן.

אני שוב מתנצל בפניכם. איך אומרים? אני גם ככה מכנס את הדיון שלא – האמת, לא הייתי צריך לעשות את זה כבר, לפי הכללים והחוקים. למרות זאת, אני עושה את זה. ויש לי כאן עוד דיון אחריכם. אז בואו נראה איך אנחנו מקדמים את זה.

גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, הרשם, הדובר, ערוץ הכנסת, ברשותכם, יש לנו כאן הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 12), התשע"ו–2016. אני יודע שיש כאן שתי בעיות מרכזיות. יש בעיה אחת, שנוגעת גם לחברת הדואר וגם לגופים הפרטיים, והיא גובה סכום העיצומים שמונח כאן לפנינו. ולחברת הדואר יש עוד איזו בעיה, שאני מניח שייתנו עליה את הדעת.

אז, ברשותכם, מי מציג את הדברים?
לאה ורון
מי מציג את הצעת החוק?
היו"ר איתן כבל
משרד התקשורת, בבקשה.
לאה ורון
עורכת הדין מנדלסון.
היו"ר איתן כבל
בבקשה, עורכת הדין מנדלסון.
לאה ורון
ברוריה.
ברוריה מנדלסון
אז לפנינו יש את הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 12). היא עברה קריאה ראשונה בחודש פברואר 2016, ויש לנו פה גם בקשה של שר התקשורת לפיצול. ואני אסביר. הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 12) נועדה, בין השאר, לעגן את התיקונים שנדרשים בחוק הדואר ליישום המלצות ועדת רייך, שהגישה את המלצותיה עוד ב-2014 לשר התקשורת ולשר האוצר. עיקר המלצות שלה עסקו בתעריפים של חלק מהשירותים שמספקת חברת הדואר, מתווה להרחבת התחרות, שינוים ברשימת השירותים האוניברסליים, ושיפור טיב השירות שנותנת חברת הדואר. בין היתר, עניין שעות הפעילות וזמן המתנה בתור.

מאז פרסום ההמלצות החלנו שינויים שעשויים להשפיע על חלק מהמלצות שלה. ולכן, שר התקשורת מינה בנובמבר 2018 ועדה לבחינת שירותי הדואר בתחום השמור בראשותו של דני רוזן. הוועדה התבקשה להגיש את המלצות שלה לשר התקשורת עד פברואר 2019. נוכח האמור, פנה השר לוועדה בבקשה לפצל את סעיפי החוק שעשויים להיות מושפעים מהמלצות ועדת רוזן. אנחנו מבקשים עכשיו לדון רק בחלק מסעיפים, החלק המשמעותי של הפיקוח, כמו שאמרנו, והעיצומים. ואנחנו נציין שיש חשיבות מיוחדת לקדם את זה.
היו"ר איתן כבל
אם אני אפצל, אני צריך לבקש את אישור ועדת הכנסת, נכון?
לאה ורון
לא, אישור מליאה.
היו"ר איתן כבל
מליאה.
אביגל כספי
זה מונח על שולחן הכנסת.
לאה ורון
זאת אומרת, ביום שני ושלישי זה צריך להיות מונח וצריך להיות מפוצל, וצריך לחזור, וצריך עוד הפעם להצביע על הצעת החוק.
היו"ר איתן כבל
אין. אני לא עושה עוד דיון.
אביגל כספי
לא, אפשר רק לפצל וגם לדון עכשיו בזה. אבל יש פה - - -
לאה ורון
אבל אז יש לך עוד פעם את המליאה, יש לך פעמיים מליאה.
אביגל כספי
כן.
היו"ר איתן כבל
אני לא עושה את זה.
אביגל כספי
אוקיי.
היו"ר איתן כבל
אין לי זמן לעשות עוד פעם. אני מצטער מאוד.
לאה ורון
לא, גם המליאה לא תאפשר את זה.
היו"ר איתן כבל
המליאה לא תאפשר לי. גם ככה יש מלחמה על כל סעיף וסעיף.
יערה למברגר
אפשר אולי, במקום לפצל את זה, אפשר להצביע רק על חלק מהסעיפים פה עכשיו ואת הסעיפים אחרים, אם תרצו לקדם, תקדמו בהצעת חוק נפרדת.
היו"ר איתן כבל
לא.
יערה למברגר
ואז תפיצו תזכיר כבר אחרי המלצות ועדת רוזן, ותעשו חקיקה נפרדת, אם תרצו, על סעיפים אחרים, סעיפים שלא - - -
דן כרמלי
מבחינתנו, זה בהחלט רעיון.
יערה למברגר
למה עושים פיצול? עושים פיצול כדי להשתמש בקריאה הראשונה - - -
היו"ר איתן כבל
היא צודקת. עשינו את זה כבר פעם אחת, אני חושב שזה בעניין של תחבורה.
לאה ורון
- - - והם יצטרכו להביא הצעת חוק אחרת.
יערה למברגר
בסדר, נראה לי בסדר. בנסיבות העניין נראה לי זה מה שאפשר לעשות.
היו"ר איתן כבל
עכשיו השעה 13:28. אם אני לא מסיים עד 13:50, אני סוגר את הדיון. בבקשה.
ברוריה מנדלסון
אני אקצר מאוד, כי צריך להתחיל - - -
היו"ר איתן כבל
זאת הייתה הכוונה.
ברוריה מנדלסון
טוב, אני רק אסביר למה חשוב לנו לקדם את הסעיפים שאנחנו מבקשים לפצל.
היו"ר איתן כבל
אם היה חשוב, הייתם מביאים את זה כבר מזמן. תודה, אבל בואי נתקדם.
ברוריה מנדלסון
אוקיי. בסדר. זה חשוב לאור ההחלטה של ועדת שרים לענייני הפרטה שהתקבלה ביולי 2018 בנוגע להפרטת חברת דואר לישראל בע"מ, שבמסגרתה החליטו למכור עד 40% מהחזקות המדינה בחברה בשני שלבים. ובמסגרת החלטה הטילה ועדת השרים על השר התקשורת לפעול לתיקון חקיקה, ובין היתר- - -
היו"ר איתן כבל
בואי, חבל לבזבז את הזמן שלנו עכשיו. לקרוא את זה אנחנו יודעים.
ברוריה מנדלסון
אתם רוצים שנתחיל בהקראה?
היו"ר איתן כבל
בוודאי. בואי, תגידי לי את הנקודות.
ברוריה מנדלסון
אוקיי.
היו"ר איתן כבל
רק שנייה. לפני כן, בבקשה, דן.
דן כרמלי
כן. אני עורך דין דן כרמלי, סמנכ"ל משפט ואסדרה, יועץ משפטי, חברת דואר ישראל. תודה, אדוני היושב-ראש, מנהלת הוועדה.

חברים, אני שמעתי גם את ההצעה שהועלתה כאן לעניין ההצבעה על החלק של האכיפה מינהלית. צריך להבין, מדובר פה בפרק סופר סבוך, סופר שצריך לרדת לפרטים. ואני יודע איך הוועדה הנכבדה הזו עובדת בעניינים הללו והיא לא מקילה ראש. גם כשמטפלים בעניין כזה, צריך לראות את התמונה הכוללת. אין כאן מקום לפיצול. אני רוצה להזכיר לוועדה הנכבדה שוועדת רוזן, שהוקמה על ידי שר התקשורת, שאמורה לסיים את עבודתה עד פברואר 2019, אמורה לאמוד ולבדוק אילו שינויים נדרש לעשות. העבודה בטלאים על טלאים אינה ראויה.
היו"ר איתן כבל
יש לי הרגשה שאני מתחבר למה שאתה אומר.
ברוריה מנדלסון
אז אני רוצה רק להגיד שזה לא קשור. אם יורשה לי להגיד, ועדת רוזן חשובה והיא מטפלת בנושאים חשובים. אבל כל מה שקשור לסמכויות שר תקשורת למקרה של פגיעה בתחרות ולגבות עדכון הסכומים של העיצומים הכספיים סופר רלוונטי לפני ההפרטה. אי-אפשר להכניס משקיע פרטי בלי שהדברים האלה מוסדרים והוא יודע אותם מראש ויש אכיפה כמו שצריך, סמכויות אכיפה.
קריאה
אבל יש כלי האכיפה כבר.
ברוריה מנדלסון
הם צריכים להיות כלי אכיפה - - -
היו"ר איתן כבל
שנייה, א', אני לא חולק על כל מה שאת אומרת. אבל אני חולק על עניין פשוט. מי שהיה חשוב לו כל כך היה יודע להביא את זה. מה העניין? אני הרי רוצה לעזור. ולא לחינם הבאתי את זה. את יודעת כמה בקשות מונחות לפניי להביא אותן היום? את יודעת כמה?
אורן לביאן
אנו יודעים, אדוני היושב-ראש.
היו"ר איתן כבל
אני בחלק מהזמן עושה טלפון ועוד עכשיו אני צריך לצאת. טוב, בבקשה, כן.
דן כרמלי
אני רק אשלים ואומר. אני רוצה לענות גם בהזדמנות הזאת, אדוני היושב-ראש, לחברתי עורכת הדין מנדלסון ולומר - - -
היו"ר איתן כבל
דן, דן, בוא נעצור. בוא לא נכדרר. בוא ניגע בעניין. אני רוצה שתבחרו את הדברים הכי חשובים לכם לעניין הזה עכשיו ותעשו את זה מהר. בבקשה. קדימה, בואו נתחיל הקראה.
ברוריה מנדלסון
"הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 12), התשע"ו–2016
תיקון סעיף 1
1.
בחוק הדואר, התשמ"ו–1986‏ (להלן – החוק העיקרי)".אנחנו מתחילים בסעיף 2.
אורן לביאן
סעיף 3.
ברוריה מנדלסון
לא.
אורן לביאן
לא. מוציאים את סעיף 2, סעיף 3.
לאה ורון
הדיון הוא בסעיפים 2, 4, 26-6. זה מה שהתבקשה הוועדה.
ברוריה מנדלסון
בדיוק.
היו"ר איתן כבל
הלאה.
ברוריה מנדלסון
"תיקון סעיף 1ב
2.
בסעיף 1ב(ט) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (1) יבוא:"(1א) חדל להתקיים בבעל הרישיון תנאי מהתנאים למתן רישיון;". "
היו"ר איתן כבל
אוקיי.
ברוריה מנדלסון
הכוונה היא להוסיף עילה לביטול רישיון במקרה וחדל להתקיים בו אחד מהתנאים שבגינם הוא קיבל את הרישיון.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. יש הערות?
פרלי שר
כן.
היו"ר איתן כבל
שם ותפקיד?
פרלי שר
אני פרלי שר, עורכת דין, הלשכה המשפטית של דואר ישראל.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
פרלי שר
אני אתייחס בדיוק לסעיף כאן עכשיו. אנחנו מדברים על תיקון של סעיף 1ב שעוסק במתן הרישיון, והוספה של אפשרות לביטול הרישיון על ידי השר כאשר התוספת היא "חדל להתקיים בבעל הרישיון תנאי מהתנאים למתן הרישיון". כאן מדובר באיזושהי החמרה ובאיזשהו קושי נוסף כאן. אנחנו מבקשים שיהיה כתוב, או שיובהר לנו באופן ברור, על איזה תנאי מהתנאים למתן הרישיון מדובר. צריך להבין בדיוק על מה מדובר, באיזה מקרה. כאן לשר יש סמכות לבטל. אנחנו לא רואים הפנייה ברור כאן בסעיף הקודם בחוק על איזה תנאי מדובר. יש לנו בסעיף 1ב (ד) את ההוראה העיקרית שאומרת: "השר רשאי לאשר בקשה ולהתנות את מתן הרישיון בתנאים שיש לקיימם, לרבות תשלום האגרה". אנחנו מבקשים הבהרה על איזה תנאים פה מדובר.
יערה למברגר
אפשר להגיד שנייה באופן כללי. העילה של ביטול רישיון כשחדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן רישיון היא עילה סטנדרטית. היא נמצאת בעשרות חוקים. אני קצת לא מבינה את ההערה שמדובר - - -
ברוריה מנדלסון
לגמרי. לדוגמה, התנאי של סעיף קטן (ה): "לא ייתן השר רישיון לאדם שהורשע בעבירה" – שכתוב גם בדברי ההסבר – "אשר לדעת השר, מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לקבל רישיון, ואם הוא תאגיד – נושא משרה בו או אדם שהוא בעל ענין בו הורשע כאמור". זה טריוויאלי. אני לא כל כך מבינה את ההתנגדות שלכם.
דן כרמלי
זו לא התנגדות, אלא אנחנו רוצים להבין שמדובר על הרשימה ברורה וסגורה של תנאים שלא - - -
ברוריה מנדלסון
כל תנאי שהיה תנאי למתן רישיון.
דן כרמלי
אילו תנאים? כמו מה?
ברוריה מנדלסון
לדוגמה, היעדר הרשעה פלילית, או אם השר התנה את זה בתנאים שיש לו סמכות ב(ד) לעשות ולא עומדים בהם – עילה לביטול הרישיון.
יערה למברגר
האם החברה אומרת שהיא לא יודעת מה התנאים למתן רישיון?
דן כרמלי
לא, לא. אנחנו יודעים בדיוק מה התנאים למתן הרישיון.
פרלי שר
בדיוק. אנחנו יודעים, אז אנחנו מבינים על מה מדובר.
אורן לביאן
אי עמידה בתנאים למתן רישיון.
יערה למברגר
חדל להתקיים – אלה תנאים למתן הרישיון, אלה לא התנאים שאחרי.
אורן לביאן
לא התנאים ברישיון; התנאים למתן רישיון.
דן כרמלי
מדובר על הרישיון הכללי שלנו, נכון?
יערה למברגר
כן.
דן כרמלי
אז, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להבהיר משהו. הנה האבסורד מדוע אמרתי לאדוני שאין מקום לדון בזה. צריך להבין, מדובר פה בפרק של אכיפה מינהלית על גוף אחד במדינת ישראל.
ברוריה מנדלסון
ממש לא.
דן כרמלי
רגע, רגע. ברשות חברתי, אני רק אשלים, אלא אם כן היושב-ראש יעצור אותי. מדובר בפרק של אכיפה מינהלית שמופנה כולו לדואר, היא מופנה בעצם לכל מחזיקי הרישיון. אבל יש רק מחזיק רישיון אחד כללי במדינת ישראל, ועוד אחד, ועוד כמה אחרים בעלי היתר לחלוקה דואר כמותי. האבסורד הוא בתוך העניין הזה, אדוני היושב-ראש, הוא שרק עלינו יש כללי רגולציה שאפשר לאכוף אותם. הם רק צריכים רק רישיון. אין כללים רגולטורים.
היו"ר איתן כבל
אני, ברשותכם, רוצה להעיר הערת תוכן אחת, מה שנקרא, מלמעלה. אני מאלה שמלווים את חברת הדואר כמעט יד ביד, כמו שאתה מלווה תינוק. אני רוצה להזכיר לכם שהתינוק הזה כמעט לא נשם.
לאה ורון
נכון.
היו"ר איתן כבל
והוועדה הזו, כנגד כל הסיכויים וכנגד כל הדברים שנאמרו על ידי המדינה שרצתה למחוק אותם, כאן בוועדה זו אני אישית חטפתי על זה שהסכמתי לתת להם את הסיכוי בעיקר בזכות המנכ"ל שנתן את רוח הגבית. יחד עם זאת, ויש עדיין בעיות, וברוך השם לא חסר. בגלל זה גם, בין היתר, יוצאים להפרטה כדי להזרים כסף פנימה כדי שהגוף יהיה – אבל מה? מה הבעיה? אני לא רוצה שיקרה להם מה שקורה בקופות ובדברים נוספים.
לאה ורון
כדאי שתקשיבו, רבותיי ממשרד התקשורת.
ברוריה מנדלסון
אני מקשיבה.
היו"ר איתן כבל
מה אני מתכוון? ואני לגמרי בעד השוק, ואני לגמרי בעד פתיחת השוק ותחרות. מי כמוני שכל הזמן משגע אותם על כל מיני בעיות שיש בארץ. אלא שאסור שייווצר מצב שהשוק הפרטי חוגג ושבע, כי הוא לא ניכנס לכל מקום. הוא עוסק רק בדובדבן שבקצפת, אפילו לא בקצפת. הוא לא מתעסק כמעט – והוא לא יגיע למקומות שקשה להגיע אליהם, הוא לא יגיע למקומות שלא משתלם לו להגיע אליהם. ואם כבר מייצרים תחרות, עושים אותן מהתחלה עד הסוף כמו שצריך.
דן כרמלי
בדיוק.
היו"ר איתן כבל
אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. אין לי בעיה להגדיר תקופת – הרי הם כבר לא ינוקא, הגופים האלה. אני זוכר שעסקתי בעניין הזה ונתנו להם ינוקא עוד כשהיינו בוועדות למטה.
דן כרמלי
2016, אם אני לא טועה.
היו"ר איתן כבל
לא, אדוני עוד לא - - -
לאה ורון
אבל הוא למד את החומר. הוא יודע להגיד שזה מ-2016.
היו"ר איתן כבל
לא, אני מדבר איתך – היה מהלך – כן, אתה צודק, 2016 – עם המנכ"ל - - -
זיו ברק
אבי הוכמן.
היו"ר איתן כבל
כן, נכון. אני זוכר את זה כמו עכשיו, כי אז היה את הוויכוח על הדואר הכמותי וכל הבעיות האלה. אני זוכר ממש.
קריאה
בדיוק. בדיוק.
לאה ורון
- - - אילו מגבלות הם שמים עליהם.
היו"ר איתן כבל
כן, כן. אני רוצה שיהיה פה בָּלַנְס. אני מבין שצריך לתת לשוק את האינסנטיב, צריך לתת את התִּמְרוּץ. אבל אי-אפשר, כתוצאה מכך, שבוקר אחד, אתה יודע, הרגנו גם את חברת הדואר. ומהניסיון של כל הגופים האחרים, הרצון שכל אחד רוצה לעשות לעצמו וי: עשיתי רפורמה. אחר כך הוא אומר: הלכתי. כולם זוכרים רק שהוא עשה רפורמה. אף אחד כבר לא זוכר מה יצא ממנה. ואת זה אני לא מוכן לקבל.

בבקשה, שם ותפקיד.
אורן לביאן
אני אורן ממשרד התקשורת. אני אתייחס, אחד, להערה של דן, ואחרי זה להערה שלך.
לאה ורון
אורן הוא מנהל מינהל הדואר במשרד התקשורת.
היו"ר איתן כבל
כן, כן. הוא כבר היה פה עשרות פעמים.
אורן לביאן
הסעיף הזה: "חדל להתקיים בבעל הרישיון תנאי מהתנאים למתן רישיון" הוחל לא רק על חברת דואר ישראל, אלא על כל מי שיש היתר. זה סעיף רוחבי והוא חשוב שהוא יהיה.

לעניין ההערה של יושב-ראש הוועדה, גם אנחנו במשרד הבנו שצריך לבחון את הדברים ולבחון את מצב התחרות בתחום השמור. כתב המינוי של ועדת רוזן מפורסם באתר המשרד, ומתוך - - -
היו"ר איתן כבל
זה שהתנגד?
אורן לביאן
מי? לא הבנתי. מי?
היו"ר איתן כבל
מי שהתנגד - - -
אורן לביאן
התנגד למה?
לאה ורון
כן. לפי פרסומים, כן. היו בתקשורת פרסומים.
היו"ר איתן כבל
לפי פרסומים זרים.
אורן לביאן
בפרסומים אני לא הכי בקיא. אני בקיא בספורט.
היו"ר איתן כבל
גם אני.
אורן לביאן
אני צופה רק בספורט.
היו"ר איתן כבל
גם אני.
אורן לביאן
אבל, לפי כתב המינוי, הסוגיות שהצפת כולן עולות בכתב המינוי בצורה מפורשת לגבי התחרות, לגבי השירות האוניברסלי, רגולציה על בעלי היתרים. אז שתנוח דעת הוועדה שאנחנו מנתחים את המצב.
היו"ר איתן כבל
אני אגלה לך סוד? מכיוון שאני כבר פה הרבה שנים עובד עם המדינה, בעיקר בארבע השנים, כשאומרים לי: תנוח דעתך, אני מתעורר לגמרי.
אורן לביאן
אני יכול להגיד לך באחריות, איתן כבל היושב-ראש, שאני עושה את כל המאמץ להביא את המידע הכי עדכני בפני הוועדה, לרבות איפה הוא מחלק כל מבעלי ההיתרים, איפה הוא לא מחלק, מה ההשפעות על השוק. אני עושה את כל המאמץ.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. בואו נתקדם, הלאה.
דן כרמלי
זאת אומרת, אני חושב, אדוני היושב-ראש, אם יורשה לי, זה פקטור - - -
אורן לביאן
לא חייב.
דן כרמלי
אני לא חייב, אני חייב שבעתיים, כי בדיוק מר לביאן הסכים איתנו עכשיו בעצם שקיימות הוראות רגולטוריות שחלות על חברת דואר ישראל, ולא קיימות אותן הוראות דומות, זהות אפילו לא ב-10% על בעלי ההיתרים האחרים. זאת אומרת שפרק האכיפה המינהלי הזה הוא פרק אכיפה מינהלי על חברת דואר ישראל. זה יהרוג את דואר ישראל. גם היום חברת דואר ישראל לא יכולה לחיות, היא לא בשוק הזה, היא לא במשחק הזה. האחרים – שאין עליהם רגולציה, שלא צריכים לעמוד בזמנים של תורים, שלא צריכים לעמוד בפריסה של סניפים, שלא צריכים לעמוד בתקני שירות, שלא מוגבלים לתעריף מסוים – עושים, כמו שאדוני היושב-ראש אמר, את מה שנוח להם.

מה מקבלת חברת דואר ישראל לעשות? לעשות איפה שלהם לא נוח לחלק. אנחנו צריכים לחלק בדואר נע, אנחנו צריכים לחלק ליישובי ספר מדן ועד אילת תרתי משמע. ועלינו אוכפים באכיפה מינהלית ורוצים להטיל סנקציות בעניינים טכניים של 400,000 שקלים למקרה, לדוגמה. אז זה אבסורד שלא יתואר. אני לא מאמין שתחת הוועדה הנכבדה הזו יכול לצאת דבר כזה, שהוא מפוצל החוצה, בלי לראות את התמונה הכוללת. זה פשוט צועק לשמיים ויהרוג את דואר ישראל ו-5,500 עובדיו.
אורן לביאן
אתם רוצים שנתייחס?
לאה ורון
בוודאי.
אורן לביאן
סמכויות פיקוח והאכיפה הן רוחביות. זה דבר שהמשרד מאוד צריך אותו. כמו שאתם יודעים, רמת שירותי הדואר בשנים האחרונות היא רמה לא - - -
לאה ורון
אולי תסביר למה הכוונה ברוחביות.
אורן לביאן
רוחביות זה על כל השחקנים בשוק. נכון הדבר שחברת הדואר מחלקת - - -
לאה ורון
בשוק התקשורת או בשוק הדואר?
אורן לביאן
לא, לא. בשוק הדואר.
קריאות
- - -
זיו ברק
אבל יש סמכויות פיקוח, יש עיצומים כספים שמופיעים בחוק. יש לכם כלים.
דן כרמלי
יש לכם, יש ארגון. יש לכם - - -
לאה ורון
אל תפריעו, אל תפריעו, רבותיי.
היו"ר איתן כבל
דן, ומה שמך?
זיו ברק
זיו ברק, מנהל האסדרה.
אורן לביאן
נכון הדבר שבעלי היתר מחלקים רק מכתבים, ולכן האכיפה מתייחסת לפעילות שהם. וחברת הדואר עושה גם שירותי אשנב או סניפים, והאכיפה מתייחסת לגם לעניין של הסניפים. נכון הדבר שהיום ברגולציה - - -
היו"ר איתן כבל
יש לי שאלה אליך. למה אני צריך – עוד מעט יהיה שר חדש, אולי כל הגישה שלו תשתנה לכל התהליך הזה.
קריאה
לכן פיצלתם.
אורן לביאן
לא פיצלנו. ביקשנו לא לדון בסעיפים שנוגעים לתחרות.
דן כרמלי
לכן, לא ראוי לדון בכלל.
קריאה
מה אצה הדרך?
יערה למברגר
אולי אני אגיד משהו כללי. מה יש בבסיס הצעת החוק?
היו"ר איתן כבל
גברת למברגר, כן.
פרלי שר
זאת המהות, אי-אפשר לנתק אבל.
יערה למברגר
יש סעיפי פיקוח פלסטיים רגילים, והוראות לגבי עיצומים כספיים שהן בתבנית, הן רגילות.
היו"ר איתן כבל
אבל ממילא זה כבר – אני אומר: יש שר חדש - - -
פרלי שר
אבל הם לא יכולים להיות תלושים מהמהות.
יערה למברגר
אני אומרת גם - - -
פרלי שר
הם לא יכולים לבוא מעצמם. אין להם זכות קיום עצמאי. הם חלק מהשירות.
היו"ר איתן כבל
הוועדה תסיים את עבודתה ב-2019. זאת אומרת, כאילו למה אני צריך עכשיו?
ברוריה מנדלסון
אם יורשה לי, כיוון שרוצים שתהליך ההפרטה יתחיל בפברואר אנחנו צריכים להיות מוכנים. אי-אפשר, או זה יהיה לא סביר - - -
דן כרמלי
מה זה קשור?
זיו ברק
למה אי-אפשר לקבוע את זה בתוך תהליך ההפרטה? או אחריה?
פרלי שר
זה לא יכול להתקיים באופן עצמאי.
היו"ר איתן כבל
חבר'ה, די. לא יפה.
דן כרמלי
סליחה, אדוני.
ברוריה מנדלסון
זה לא יהיה סביר להפריט את החברה - - -
אורן לביאן
בלי סמכויות פיקוח ואכיפה.
ברוריה מנדלסון
בלי סמכויות פיקוח ואכיפה מתאימות לעידן שלנו עם סכומים מעודכנים.
קריאות
- - -
דן כרמלי
יש סמכויות.
זיו ברק
יש תקנות פיקוח, יש עיצומים כספיים.
לאה ורון
לא שומעים. אתם מדברים ביחד. רבותיי, אי-אפשר לרשום פרוטוקול.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה לומר לכם את הדבר הבא, תקשיבו לי. תראו, בואו נגיד את זה כך: אתם אומרים שאין לכם סמכויות? באמת, לי אתם מספרים שכבר תצטרכו להפעיל סנקציות בפברואר-מרס? מה העניין?
דן כרמלי
יש סמכויות, סליחה.
היו"ר איתן כבל
דן.
דן כרמלי
תקנות פיקוח, אדוני היושב-ראש.
היו"ר איתן כבל
דן, אתה מפריע לי.
דן כרמלי
סליחה, אדוני. אני מתנצל.
היו"ר איתן כבל
פעם הבאה היא לא תתקבל.
דן כרמלי
אני מבין, אדוני.
היו"ר איתן כבל
אני אומר שמנקודת המבט שלי – האמת, לא בא לי לאשר את התקנות האלה.
לאה ורון
הצעת החוק.
היו"ר איתן כבל
את הצעת החוק, סליחה. היא נראית לי הצעת חוק כבדה, שאני רוצה שיבוא שר שיתחבר אליה. אני חבר כנסת יחיד כאן בתוך התהליך הזה. אין לי פה אף אחד מהקואליציה. הם בפריימריז כולם, ואני פה תקוע. לא יודע, לא מתאים לי. אני אומר לכם את זה בכנות, זה נראה לי לא הגון. יש גבול כמה אני כבר עשיתי עבור הקואליציה הזאת.

תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:45.

קוד המקור של הנתונים