ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 18/12/2018

חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 32), התשע"ט-2019

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים