ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 11/12/2018

ישיבת מעקב בנושא תכנון ובניה במועצה מקומית ינוח-ג'ת

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
ועדת משנה לענייני תכנון ובניה ברשויות הדרוזיות
11/12/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 11
מישיבת ועדת המשנה של ועדת הפנים והגנת הסביבה
לענייני תכנון ובניה ברשויות הדרוזיות
יום שלישי, ג' בטבת התשע"ט (11 בדצמבר 2018), שעה 13:54
סדר היום
ישיבת מעקב בנושא תכנון ובניה במועצה מקומית יאנוח-ג'ת
נכחו
חברי הוועדה: חמד עמאר – היו"ר
מוזמנים
רבקה שאלתיאל - מ.מ. סגנית מנהל אגף מיעוטים, משרד הבינוי והשיכון

רוסלאן עותמאן - עוזר ראשי, מחלקת יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

מיכל מריל - מנהלת אגף א תכנון ובקרה, משרד האוצר

אורן יעקב - סגן מנהל אגף שיווק, רשות מקרקעי ישראל

רונית ליברסאט - ראש תחום בכיר קידום ומעקב תכנון, רשות מקרקעי ישראל

נביה נאסר אלדין - מרכז המגזר הדרוזי, מרכז השלטון המקומי

והיב סייף - עוזר ראש מועצת יאנוח-ג'ת ואחראי על תיק הנדסה

חאתם עג'מיה - מנהל מחלקת תשתית ופיתוח, מועצה מקומית יאנוח-ג'ת

יהודה רייך - אגף תכנון, רשות הטבע והגנים

יובל יעקב ארבל - אחראי על קשרי ממשל, עמותת "צלול"

חזי אייל - רכז שטח, תנועת רגבים

עלי שמא - תושב, כפר יאנוח-ג'ת

חטיב סודקי - תושב, כפר יאנוח-ג'ת

חטיב זהר אלדין - תושב, כפר יאנוח-ג'ת

חמר - תושב, כפר יאנוח-ג'ת

עאדל דאהר - תושב, כפר יאנוח-ג'ת

יוסף חמריאבו רוכן זידאן
מנהלת הוועדה
ליאת סעדון
רישום פרלמנטרי
א.ב., חבר תרגומים

ישיבת מעקב בנושא תכנון ובניה במועצה מקומית יאנוח-ג'ת
היו"ר חמד עמאר
אנחנו פותחים את ישיבת ועדת המשנה בנושא תכנון ובניה במגזר הדרוזי. הנושא היום: ישיבת מעקב בקשר לתכנון ובניה במועצה מקומית יאנוח-ג'ת. קודם כל אני מאוד מצטער שהתעכבתי. הייתי בוועדת הכנסת כנציג של הנשיאות.

אנחנו נפתח את הישיבה. אנחנו קיימנו כמה דיונים בנושא. אנחנו כוועדה נעקוב אחרי ההתקדמות של התכנון והבניה ביאנוח-ג'ת. אנחנו רוצים להגיע כמה שיותר מהר שאותו צעיר שרוצה לבנות את הבית שלו, יוכל להוציא היתר בניה. אנחנו רוצים לבדוק איך אנחנו מתקדמים בכל מתחם ומתחם, איפה הגענו.

הישיבה האחרונה הייתה ביוני, לפני כמעט שישה חודשים. אנחנו מקיימים ישיבה עכשיו באמצע דצמבר. אני מקווה שיש לנו התקדמות, נוכל לקבל דיווח ממנהל התכנון על ההתקדמות. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה טוב עם מנהל התכנון. בכל ישיבה וישיבה הם מעדכנים אותנו שהנושא מתקדם.

אפתח עם מנהל התכנון, כמה משפטים, אבל לפני שמנהל התכנון ידבר, אני רוצה לברך את תושבי יאנוח שהגיעו לכאן, נציגי המועצה המקומית שהגיעו לכאן, התושבים שהגיעו לכאן מיאנוח, גם הנציגים האחרים שהגיעו לכאן להשתתף בדיון הזה.

בבקשה, מנהל התכנון.
מיכל מריל
אני אתן סקירה של התוכניות שמקודמות היום ביישוב ונמצאות בתהליכים הסטטוטוריים. אחד, זה מתחם 2. היה דיון בעתירה. עדיין לא התקבלה החלטה.
היו"ר חמד עמאר
בדיון האחרון במתחם 2 נאמר שבית המשפט הוציא צו בצו מניעה ולא נקבע תאריך לדיון. האם התקיים דיון ונקבע תאריך לדיון?
מיכל מריל
בספטמבר התקיים דיון. עדיין לא התקבלה החלטה.
חטיב זהר אלדין
ההחלטה הייתה צריכה להיות ב-5.11, פסק דין של השופט.
מיכל מריל
אני לא אחראית על בתי משפט.
היו"ר חמד עמאר
עדיין לא התקיים דיון.
מיכל מריל
התקיים דיון. עדיין לא יצאה החלטה.
היו"ר חמד עמאר
אין החלטה של בית המשפט בנושא.
מיכל מריל
נכון, אבל היה דיון בעתירה.
היו"ר חמד עמאר
בסדר.
מיכל מריל
מתחם 7, כבר תוכנית פורסמה לאישור, מאושרת ביאנוח, 59 דונם, 131 יחידות דיור.

מתחם 11 בג'ת, כרגע זה נמצא בשלב מילוי תנאי ההפקדה. נדרש למלא את נושא מסמכי התוכנית ונושא ביוב בהתאם להחלטת ועדת המשנה לביוב, והתוכנית תופקד.

בית עלמין ג'ת, כבר הופץ נוסח פרסום ליישוב.

מתחם 12 זה מתחם שאנחנו קידמנו, תקציב של החלטת ממשלה 959. התקבלה החלטת הפקדה, כבר נמצא במוסדות התכנון. אנחנו בשלבים סופיים של מילוי תנאי ההחלטה, מקווים שהיא תופקד בקרוב, 174 יחידות דיור.

מתחם 10, התוכנית הוגשה לוועדה המחוזית, נמצאת במילוי תנאי סף.

יש עוד תוכנית, הבנתי, של מתחם להרחבת מבנה ציבור לבית העם, אז היא כרגע שובצה לדיון.
חאתם עג'מיה
עוד לא שובצה לדיון. היה דיון מקדמי בוועדה המחוזית.
מיכל מריל
אוקי, היא עברה לשלב של שיבוץ לדיון. עברה תנאי סף, אז המצב בסדר.

מתחם 8, מתחם שאנחנו מקדמים עם המועצה. אנחנו בשלבים סופיים של התכנון, מבקשים לאפשר לראש המועצה ללמוד את התוכנית. יכול להיות שיהיו לו הערות. יכול להיות שהוא צריך לתקן פה ושם ואני מקווה שנתקדם עם זה להכנת מסמכי תוכנית.
היו"ר חמד עמאר
את מדברת על מתחם 8?
מיכל מריל
כן. יש עוד כמה מתחמים שהם כרגע בהכנה, שזה 1,13, 14, 5 ו -4 שגם כן אנחנו מלווים את זה, נמצא כרגע בהכנה. אנחנו גם מבקשים לאפשר לראש המועצה ללמוד את התוכניות. אתמול נפגשנו איתו. התקיימו ישיבות פרטניות כדי שהוא ילמד את הנושא בליווי שלנו. אני יודעת שיש עוד מתחמים נוספים שמשרד השיכון מקדם.
היו"ר חמד עמאר
במתחמים שאנחנו מדברים עליהם, ניקח דוגמא מתחם 2 שעכשיו בניהול בית משפט, אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה של בית המשפט. בהנחה שהנושא יגמר בבית משפט, כמה זמן ייקח לאותו תושב אם הוא רוצה לבנות את הבית שלו במתחם 2 עד שהוא יוציא היתר בניה?
מיכל מריל
שלב ההיתר הוא כבר אחרי שלב התכנון. אנחנו אחראים על שלב התכנון. אם בית משפט ידחה את העתירה, אז התוכנית תוכל להתאשר כי יש החלטה לאשר אותה בתנאים. מילוי תנאים והתוכנית תוכל להתאשר. אחר כך צריך לפעול לפי כל ההליכים להגשת בקשה להיתר. נדמה לי שעוד נדרש הנושא של מערכת הביוב או שפה זה לא מותנה. אתם תגידו.
היו"ר חמד עמאר
פתרון קצה במתחם 2 קשור בנושא של מערך הביוב?
חאתם עג'מיה
מתחם 2, במקרה באישור של התוכנית נכתב שהפתרון המקומי הוא מספק.
היו"ר חמד עמאר
אז אין לנו בעיה של פתרון קצה.
חאתם עג'מיה
במתחם 2. שאר המתחמים, הם כבר מתעקשים שיהיה הפתרון הסופי של - - -
היו"ר חמד עמאר
אם מתעקשים על פתרון סופי בנושא של ביוב, אז המתחמים האחרים יחולקו, אולי בעוד עשר שנים יצליחו להוציא היתרי בניה.
מיכל מריל
הנושא הזה עלה בישיבה הקודמת. נקבע שגם תהיה ישיבה. היה צריך לכנס את כל הגורמים הרלוונטיים לנושא הזה. אני הבנתי שפחות או יותר בסופו של דבר יחליטו ללכת על התוואי שסוכם עליו. הצנרת כבר הונחה מתחת לקרקע.
היו"ר חמד עמאר
אבל יש בעיה באבו סנאן, הבנתי.
מיכל מריל
בנוגע לאבו סאן, החליטו להתנגד לזה.
היו"ר חמד עמאר
נכון, אבל בלי שנפתור את הבעיה באבו סנאן אנחנו לא יכולים להתקדם.
מיכל מריל
נכון, צריך לפתור את הבעיה הזאת, לתת זה פתרון. המחוז אצלנו מודע לזה ועובדים על זה.
היו"ר חמד עמאר
אז מה שאני מבין, במתחם 2 אין לנו את הבעיה של פתרון קצה. אם בית המשפט ידחה את העתירה, בעצם הוצאת היתרים תהיה עניין של אם ממלאים את התנאים האחרים ואז אנשים יכולים להוציא - - -
מיכל מריל
בשלב התכנוני צריך למלא את תנאי האישור. ברגע שממלאים את תנאי ההחלטה לאישור, מאשרים את התוכנית. ברגע שהיא מאושרת צריך לפעול על פי כל ההליכים להגשת בקשה להיתר בניה, להוציא היתר בוועדה המקומית.
היו"ר חמד עמאר
הדברים האחרים לוקחים הרבה זמן או שזה תלוי במועצה המקומית?
מיכל מריל
מילוי תנאי ההחלטה לאישור?
היו"ר חמד עמאר
כן.
מיכל מריל
זה תלוי במועצה, זה תלוי במתכנן. ברגע שנכנסים לתנופה של מילוי תנאי החלטה צריך להיות אסרטיביים. אם צריך תאומים, צריך לעשות את התאומים. אם צריך לתקן את מסמכי התוכנית, צריך לתקן. צריך להיות מיינדד לנושא הזה ולפעול. המועצה צריכה ללוות את זה כמו שצריך. המתכנן צריך לעבוד כמו שצריך.
היו"ר חמד עמאר
בינתיים לא עושים את זה במקביל לקבלת ההחלטה של בית המשפט או אומרים, אנחנו מחכים, כי כבר אנחנו מחכים להחלטה של בית משפט חצי שנה. הם עובדים במקביל או לא?
מיכל מריל
אני מניחה שעובדים במקביל.
היו"ר חמד עמאר
מידיעה?
מיכל מריל
לא מידיעה. מידיעה איך מוסדות תכנון עובדים, אני מניחה שעובדים במקביל. אני יכולה לברר את זה אם צריך.
היו"ר חמד עמאר
אם את יכולה לברר לנו ולהגיד לנו באמת אם הם עובדים במקביל או לא עובדים במקביל, זה חשוב לנו. אם את יכולה לברר את זה עכשיו, גם זה יעזור לנו כאן לוועדה לקידום הנושא.
מיכל מריל
מאה אחוז.
היו"ר חמד עמאר
משרד השיכון, איזה מתחמים שייכים למשרד השיכון?
רבקה שאלתיאל
יש כמה מתחמים שאני פחות יודעת לדבר במונחי 2, א וכדומה, אבל יש על הפרק גם שיווק של שכונת חיילים משוחררים שגם שם יש סיפור דומה של התאגיד, של הסכם שלא נחתם. מדובר בתוכנית של 380 ומשהו יחידות דיור, מתוכם בשלב הראשון רוצים לשווק כ-50 יחידות דיור בגלל שינוי של טופוגרפיה. יש שם טופוגרפיה קשה, רוצים לשנות את התוכנית וגם שם יש בעיה עם התאגיד. צריך לפתור את זה בשביל שיהיה אפשר לשווק.
היו"ר חמד עמאר
אני כל פעם שומע בעיה של התאגיד, בעיה של התאגיד. אני חושב שמשרד השיכון צריך לקחת, אתם הגוף החזק ואם אתם רואים שזו בעיה באמת בכל היישובים, לשבת אחת ולתמיד ולהחליט, אתם מבצעים את התשתיות של החלקות לחיילים משוחררים, לכן התאגיד, אין לו מקום כאן לבוא ולגבות כסף מאותם חיילים משוחררים כי זה נכלל בסבסוד של החלטת ממשלה, עד 300,000 שקל. אני לא מבין את זה. גם שמענו את זה בנושא שפרעם, גם שומעים את זה עכשיו בנושא יאנוח. אני חושב ששר השיכון בעצמו צריך להיכנס לעובי הקורה ולפתור את הבעיה הזאת כי זאת בעיה שתוקעת את כל החלקות לחיילים משוחררים בכל המגזר הדרוזי. זה נושא שיכולים לפתור אותו בישיבה אחת כי באמת אתם מבצעים את התשתיות. אני מכיר את זה משפרעם. משרד השיכון ביצע את כל התשתיות וכבר יותר משנה מחכה לחתימה עם התאגיד. התאגיד מתעקש שהוא רוצה לגבות כסף מהחיילים המשוחררים, משרד השיכון אומר, אנחנו השקענו. לשמחתי היום שמענו שהתאגיד חתם בשפרעם.
רבקה שאלתיאל
משיחה שערכתי אחרי הוועדה, זה לא נכון.
היו"ר חמד עמאר
חבל מאוד שאנחנו כאן בוועדה לא מקבלים את הנתונים המדויקים לכל הנושאים.
רבקה שאלתיאל
מבחינתנו אנחנו מוסרים את הנתונים המדויקים. אני דאגתי אחרי הוועדה לעשות את השיחה עוד יותר מדויקת, ולא נחתם שום דבר. חובת ההוכחה היא עליהם. הם אמרו שזה חתום, חובת ההוכחה עליהם להראות לנו שזה חתום. סך הכול אנחנו ממתינים לראות שזה חתום.
היו"ר חמד עמאר
מנהל מקרקעי ישראל, בבקשה.
אורן יעקב
היו לנו שני שיווקים השנה, מכרז אחד בג'ת לחמישה מגרשים ל-20 יחידות דיור, שהסתיים, ומכרז אחד ביאנוח לשבעה מגרשים ל-26 יחידות דיור, שהגרלה אמורה להיות ב-30 בחודש.
היו"ר חמד עמאר
מבחינתכם, אתם לא מודעים לבעיה של התאגיד עם משרד השיכון?
אורן יעקב
אותו רעיון כמו בשפרעם. יש חלוקת עבודה מאוד ברורה בינינו. משרד השיכון מנהל את כל נושא הפיתוח ואת המשא ומתן עם מי שצריך, חותם את ההסכמים עם מי שצריך. אנחנו מקבלים את עלויות הפיתוח ומפות המדידה, אנחנו עושים את השיווק. בשלב זה אנחנו באותו מצב.
היו"ר חמד עמאר
בחלוקה שהייתה לא עלה נושא התאגיד? כי אמרת, השנה היו שני מכרזים.
אורן יעקב
שני המכרזים האלה. כנראה שהבעיות שם נפתרו. זה פיתוחים ישנים, הסדרים ישנים.
רבקה שאלתיאל
של ה-20 וה-26?
אורן יעקב
20 ו-26.
רבקה שאלתיאל
לא, זה לא קשור. זה גם לא שכונות חיילים משוחררים שם.
אורן יעקב
לא, הייתה עדיפות לחיילים משוחררים.
רבקה שאלתיאל
מה שחוסם הרי זה הסבסוד שהם מקבלים, ומבטל את האגרות וההיטלים שהתאגיד צריך לקבל.
אורן יעקב
בסדר, אני לא מכיר את הסדרי הפיתוח פה. מה שהיה זמין, יצא לשיווק. כרגע אנחנו מחכים לחומר הנוסף. ברגע שיהיו הסדרים חדשים, כמובן שאנחנו כמו שאמרנו בדיון הקודם, מקבלים ממשרד השיכון, אנחנו נערכים לשיווק, חודשים ספורים.
היו"ר חמד עמאר
משרד האוצר נמצא? מנהל התכנון, יש לנו בעיה תקציבית? כי בוועדות הקודמות שקיימנו עלו כמה נושאים שיש בעיה תקציבית, שהעלה אותם אז ראש הרשות. אנחנו אחרי זה? פתרו את כל הבעיות התקציביות? אין לנו חסם של תקציבים בנושא של התכנון?
מיכל מריל
אמרתי כבר, אנחנו חילקנו את התקציבים שהיו לכל הרשויות. אין לי תקציבים נוספים להמציא. כרגע כמעט כל מתחמי התכנון שבתוך תוכנית המתאר נמצאים תחת תכנון מפורט, כך שלא יודעת מה עוד צריך.
היו"ר חמד עמאר
אז מבחינתך אין יותר תקציב לכל הנושא של התכנון ביאנוח-ג'ת.
מיכל מריל
אין יותר. מה שהיה, חילקנו.
היו"ר חמד עמאר
נציג המועצה המקומית, בבקשה.
והיב סייף
והיב סייף, עוזר ראש המועצה וממונה על תיק ההנדסה במועצה.

צהריים טובים, תודה לך על האירוח. לפני שאני אכנס לפרטים, מהראיה שלי, אתה בכובע שלך צריך להיות גם בשני כובעים, גם מצד אחד לעקוב וגם מצד אחד לעזור איפה שיש בעיות ולפתור אותן. אני מניח שהבעיות האלה, גם בישיבה הקודמת לפני שלושה חודשים כן עלו וזה דברים שתקעו את התקדמות התוכנית דאז. המועצה לא יכלה להתקדם בעניין הזה, אז הציפייה, באמת גם כשמציפים את הבעיות, לתקוף אותן מהצד השני ולעזור לנו לפתור אותן גם מבחינה תקציבית.

גם נושא התאגיד שהוא נושא מעיק באמת בכל המתחמים, שזה כל נושא התקצוב והתשלום הנוסף לחיילים, אנחנו נתקלים בזה יום-יום. אתה נגעת בזה, אז זה נושא שצריך למצוא לו פתרון לדעתי גם ברמות מחוץ למשרד השיכון. צריך למצוא את התקציב, והתאגידים, הם צריכים להתיישר לפי הקווים האלה.

יש לי במקרה שני בנים שקנו חלקות. גם שילמנו למשרד השיכון על הפיתוח, וגם התאגיד, כשהוצאתי רישיון, גם שילמתי כסף נוסף שם, אז זו בעיה שצריך לתקוף אותה.
היו"ר חמד עמאר
זו נקודה מאוד חשובה כי לפי כל ההסכמים, ברגע שאתה משלם את הפיתוח למשרד השיכון, אתה לא אמור לשלם לתאגיד עבור התשתיות.
והיב סייף
כן, אבל בפועל כן משלמים וגם אלה שבכל זאת היה להם איזה קשר וחתמו על התחייבות, בהמשך הם כן נדרשו לשלם. אני יודע את זה מקרוב.
היו"ר חמד עמאר
אני מבקש שתשלח לוועדה אם ביקשו מכם לשלם, כי אם משרד השיכון הוציא את זה למכרז, הפיתוח של תשתיות מים וביוב שולמו על ידי משרד השיכון ואין מקום לתאגיד לקחת כסף נוסף. בשביל זה אנחנו מחכים להסכמים ובשביל זה אנחנו מקיימים דיונים כאן.

אנחנו מקיימים כאן כבר כמה דיונים על הנושא הזה של יאנוח-ג'ת, גם על שפרעם. היום היה לנו דיון ספציפי. גם הגיעו מהתאגיד. התאגיד אמר שחתם חוזה. ברגע שהוא חותם חוזה, אז סימן שהתאגיד לא לוקח, ואם היה שיווק כאן, סימן שהגיעו לסיכומים עם התאגיד שהוא לא לוקח כסף. אם התאגיד לקח לכם כסף, אנחנו מבקשים להעביר את החומר לוועדה ואנחנו נקיים דיון בנושא, כי זה בעצם לקבל כסף שלא מגיע לו, לתאגיד.
והיב סייף
אני לא יודע מה בשפרעם, אבל ביאנוח-ג'ת כן מקבל וכן משלמים ומי שלא משלם, אני אומר לך, הוא חותם על התחייבות שהוא ישלם בהמשך, ורק בתנאי זה הם חותמים לו ומאשרים לו להוציא היתר. עכשיו בטח הנושא של חמישה המגרשים ששיווקו בג'ת ועוד שבעה ביאנוח, אז הבעיה הזאת עוד פעם תצוף ויבואו וידברו.
היו"ר חמד עמאר
אנחנו מבקשים חומר מהמועצה המקומית.
והיב סייף
לגבי המתחמים, מיכל נגעה ובאמת סיפרה את הסטטוסים של כולם, אבל כן למשל מתחם 7 ביאנוח, נכון שהוא מאושר אבל עדיין בגלל בעיות איחוד וחלוקה ותצ"ר, שאין תקציב לזה גם, אנשים לא יכולים להוציא היתרים שם.
מיכל מריל
התצ"ר?
והיב סייף
כן, גם התצ"ר, איחוד וחלוקה - - -
מיכל מריל
אבל נקבע שזה תנאי להיתר? אוקי. קידום של תצ"ר זה דבר מאוד חשוב. אם אפשר היה למצוא לזה תקציב. לנו כרגע אין. אנחנו חילקנו את התקציב שלנו לכל הרשויות.
היו"ר חמד עמאר
חילקתם את כל התקציב בתוכנית 959 או נשאר עוד תקציב בנושא של תכנון לשנת 2019?
מיכל מריל
יש יתרה קטנה שהיא לא זו שתביא להם את הבשורה. אם כל ישוב יקבל 250,000 או 200,000 שקל, זה לא מה שיביא להם את הבשורה. אתה לא יכול לתכנן מתחם עם הסכום הזה.
והיב סייף
אז אם כך, אני מבין, אנחנו ניתקע בדיוק באמצע.
מיכל מריל
המתחמים שאנחנו מממנים, לקחנו בחשבון גם הכנת תצ"ר. הסכום שאנחנו נתנו למתחמים שאנחנו מקדמים אתכם, לקחנו בחשבון גם הכנת תצ"ר. מתחם 7 הוא מתחם מאושר, הוא מתחם שלא קודם על ידנו. ממי קיבלתם את התקצוב?
חאתם עג'מיה
משרד השיכון.
מיכל מריל
והם לא לקחו בחשבון את נושא התצ"ר?
והיב סייף
לא נלקח. גם נושא התצ"ר הוא בעיה דו-צדדית גם מבחינה תקציבית, וגם זה כמו שאמר ידידי חמד, יכול לעכב את זה לשנים כי שם יש מלא בעיות שאי-אפשר לפתור אותן ביום-ביומיים, אז לדעתי זה משהו שצריך לטפל במקרה הזה, וכן במקביל גם להוציא היתרים, אבל שם יש בעיה תקציבית גם לאיחוד והחלוקה וגם לתצ"ר.

בנוסף לתקציבים יש לנו עוד ארבעה מתחמים, זה 3, 9, 5 ו-15 ששם אין תקציב. למשל מתחם 5 נעצר בהחלטה מקומית שלנו במועצה כי רצו לקדם מתחמים אחרים בגלל חוסר תקציב, אז גם נושא זה צריך לקחת בחשבון ולמצוא את מקור המימון לזה.
היו"ר חמד עמאר
מתחם 2, ידוע לך אם מתקדמים במקביל?
והיב סייף
אני לא יודע מה זה במקביל, אבל מה שכן תוקע, וגם פה אם אתה יכול לעזור - - -
היו"ר חמד עמאר
כנסת לא יכולים להתערב. יש רשויות במדינת ישראל. יש את הרשות השופטת, הרשות המחוקקת, המבצעת. הרשות המחוקקת לא יכולה להיכנס מתי השופט מוציא החלטה. אנחנו נוכל לפנות אליו כאן כוועדה לזרז את העניין, לבקש ממנו, אבל אנחנו לא יכולים לחייב אותו.
והיב סייף
בדיוק לזה התכוונתי. אני יודע שאף אחד לא מוסמך לקחת החלטות חוץ מבתי משפט.
היו"ר חמד עמאר
לא, אבל הכיוון שלי, אם זה מתקדם במקביל, כל הדברים שדיברה עליהם עכשיו, שההחלטה של בית המשפט תבוא ואם נדחה את העתירה ואז אנחנו נראה את עצמנו כבר לקראת הוצאת היתרים או לא - - -
חאתם עג'מיה
הוא לא יכול להתקדם במקביל מסיבה פשוטה, העתירה לבית המשפט - - -
היו"ר חמד עמאר
אז זה אומר שלא מתקדמים במקביל.
חאתם עג'מיה
ברשותך, העתירה לבית המשפט - - -
היו"ר חמד עמאר
שם ותפקיד לפרוטוקול.
חאתם עג'מיה
חאתם עג'מיה, מנהל מחלקת תשתית ופיתוח, מועצה מקומית יאנוח-ג'ת.

הם לא יכולים להתקדם במקביל מסיבה פשוטה, העתירה דיברה על ביטול דרך. אם בית המשפט יקבל את העתירה ויבטל את הדרך, נצטרך לעשות רה-ארגון, רה-תכנון, ואם הוא ידחה את העתירה, אז למחרת מפרסמים את זה בעיתונות למתן תוקף ואז נצטרך להתמודד עוד פעם עם התצ"ר, כי אחרי שמאשרים את התוכנית, אחרי שנותנים תוקף לתוכנית והיא מתפרסמת ברשומות, מתחילים בתהליך של התצ"ר, אז זה לא יכול להיות במקביל. זה פשוט ביטול. בהתאם להחלטת השופט נצטרך לפעול.
מיכל מריל
אפשר לקחת סיכון ולמלא תנאי ההחלטה - - -
היו"ר חמד עמאר
זה בדיוק מה שרציתי להגיד.
מיכל מריל
זה לקחת סיכון והמתכנן צריך לעבוד ולמלא את תנאי ההחלטה ואם בית המשפט יחליט שהוא דוחה את העתירה, אז אפשר כבר - - -
חאתם עג'מיה
ואם הוא ידחה חצי, יקבל חצי, יקבל רבע. למה לקחת סיכונים?
מיכל מריל
נכון, אני אומרת, זה לקחת סיכון.
והיב סייף
אין צפי להחלטה. אי-אפשר לצפות מה תהיה ההחלטה, לכן לדעתי חבל לבזבז משאבים וזמן.
מיכל מריל
זו החלטה שלכם.
והיב סייף
אפשר להשתמש במשאבים האלה במקומות אחרים.
מיכל מריל
מה היה רוח הדיון בבית משפט? אתם הייתם בבית משפט?
חאתם עג'מיה
הם הגישו את כל הסיכומים - - -
מיכל מריל
לא, מה היה רוח הדיון? אפשר ככה להתרשם.
והיב סייף
מניסיון, קשה להתרשם כי זה יכול לקחת למקומות אחרים.
היו"ר חמד עמאר
תנאי ההחלטה, מדובר בהרבה כסף שהמועצה אמורה להשקיע מהתקציב? מה תנאי ההחלטה?
והיב סייף
תראה, אם נניח יחליטו לבטל את הכביש הזה וצריך להיכנס לתכנון חדש, אתה צריך כאילו לקחת ולתכנן מחדש.
מיכל מריל
הוא שואל מה היו תנאי החלטת הוועדה המחוזית כשהחליטה - - - ?
חאתם עג'מיה
היינו כבר לקראת מתן תוקף וזה אחרי שמיעת ההתנגדויות, אחרי הדיונים, אחרי הכול.
מיכל מריל
כן, אבל יש החלטה לתוקף. בהחלטה לתוקף לרוב אומרים, מאשרים את התוכנית בתנאי א, ב, ג, ד. השאלה שלו הייתה מה התנאים.
חאתם עג'מיה
מילאנו את כל התנאים. רק הדרך.
היו"ר חמד עמאר
אז אתם עובדים במקביל. אם מילאתם את כל התנאים, ברגע שבית המשפט יחליט את ההחלטה שלו, אם הוא מחליט לדחות את העתירה, סימן שאתם רצים קדימה לכיוון.
חאתם עג'מיה
בדיוק. למחרת מפרסמים.
היו"ר חמד עמאר
זו השאלה שלי.

בנושא של שאר המתחמים, מה שקשור בפתרון קצה של הביוב, איפה אתם עומדים במשא ומתן עם מועצה מקומית אבו סנאן? מתנהל משא ומתן? לא מתנהל משא ומתן? מה קורה?
והיב סייף
זה התאגיד צריך לעשות את זה. אנחנו רק יכולים לעזור. הוא הגוף שאמור למצוא את הפתרון לזה. אנחנו כמועצה, אין לנו כוח לעשות את זה חוץ מלבוא ולעזור.
חאתם עג'מיה
חודש אחרי הבחירות בסך הכול. ראש הרשות אמור להיות חבר במועצת תפן אבל עוד לא קיבל את המנוי כי אנחנו בסך הכול חודש אחרי הבחירות, ואז שם הוא יכול להשפיע. בינתיים הוא לא יכול להשפיע.
והיב סייף
יכול להיות שהמדיניות גם שם תשתנה כי גם ראש המועצה השתנה. יכול להיות שהעמדה תשתנה וככה יהיה אפשר לקדם.
חאתם עג'מיה
זה אחד. שניים, יש לי הערה למה שמנהל מקרקעי ישראל אמר, שחמישה מגרשים או שבעה מגרשים ב-26 יחידות דיור. זה לא נכון. זה נכון שפרסמתם חמישה ל-26 אבל בפועל בגוף המכרז כל מגרש שווק לשניים, אז אנחנו מדברים על 15 יחידות דיור ולא 26, אז זה נתון שקצת מטעה את הוועדה. בחוברת, בחוץ היה כתוב שבעה מגרשים ל-26 יחידות. זה נכון, זה כתוב, אבל בגוף המכרז, והם שווקו ויצאו, ששתי יחידות למגרש, אז שבע כפול שניים זה 14 ולא 26. חבל לזרוק פה מספרים שאנחנו בפתרון ואין לנו אותו.
אורן יעקב
אני הסתמכתי על הפרסום שלנו. יכול להיות שזה - - - ואני מתנצל בפני הוועדה, אבל אני אבדוק את זה.
חאתם עג'מיה
אני למדתי את זה לעומק ולרוחב.
היו"ר חמד עמאר
טעות סופר.
חאתם עג'מיה
בפרסום כתוב 26. בפועל זה 14.
היו"ר חמד עמאר
נציג השלטון המקומי, יש משהו להוסיף?
נביה נאסר אלדין
אני מתרשם מזה שמנהל התכנון והרשויות המקומיות רוצים לקדם את כל המתחמים ואת כל תוכניות המתאר, אבל המחסום והחסם העיקרי זה התקצוב בקידום המתחמים. זה אחד.

שניים, תמיד עולה העניין של התאגיד, והתאגיד, כנראה שאין שפה משותפת.
היו"ר חמד עמאר
אני חושב שאנחנו חייבים לקיים דיון כאן בוועדת המשנה בנוכחות משרד השיכון גם עם התאגיד, גם עם נציגי מנהל התכנון אם זה נוגע למנהל התכנון.
מיכל מריל
הנושא הזה לפי מה שזכור לי עלה לדיון גם במטה הדיור. אנחנו העלינו את זה למעלה, כי יש נדמה לי איזושהי ועדה ברשות זאב ביילסקי שעוסקת בנושא הזה של קווי הביוב ומט"שים. ביקשנו להעלות גם את הנושא הזה. זה בטיפול שלהם לדעתי. כדאי לזמן גם נציגים מטעמם.
היו"ר חמד עמאר
ממנהל התכנון?
מיכל מריל
ממטה הדיור.
היו"ר חמד עמאר
אז אנחנו נקיים דיון בנושא הזה, כי הנושא הזה עולה כמעט בכל ישיבה שאנחנו מקיימים בנושא של תכנון ובניה. נושא של התאגיד עם משרד השיכון זה מעכב אותנו.
מיכל מריל
את התאגיד צריך לזמן, את משרד הבריאות, מחוז צפון צריך לזמן. צריך לזמן את כל האנשים הרלוונטיים.
היו"ר חמד עמאר
תשמעי, אני מכיר את הנושא של תוכנית חלקות לחיילים משוחררים בראמה משנת 2001. שימשתי כעוזר שר התשתיות אז. היה אביגדור ליברמן שר התשתיות והייתי העוזר שלו. הייתה לנו בעיה שם עם פתרון קצה. עד היום לא שווק מגרש אחד בראמה. אני מדבר אתכם על 2001. תראו איזו שנה אנחנו היום ועדיין לא שווק. אנחנו לקראת 2019. מ-2001 ועד היום לא שווק מגרש אחד ואחרי זה באים בטענות לאנשים. אומרים להם, תשמעו, אתם בונים לא חוקי, אתם בונים על קרקע חקלאית. אם מישהו מחכה יותר מ-20 שנה, מה הוא יעשה בסופו של דבר? גם את הבעיה הזאת אנחנו צריכים לפתור ובאמת צריכים כאן, גם מנהל התכנון, גם משרד השיכון, גם משרד האוצר שהיום ממונה על כל הנושא של תכנון ובניה, להיכנס לעובי הקורה. זו לא בעיה ספציפית בראמה או ביאנוח או בשפרעם. זו בעיה כלל-ארצית.
חזי אייל
לא, תרשה לי להסתייג.
היו"ר חמד עמאר
זו בעיה כלל-ארצית.
חזי אייל
לא, שהוא לא בונה אחר כך איפה שבא לו, על קרקע חקלאית. סיכמנו שזו בעיה וזו בעיה.
היו"ר חמד עמאר
אתה לא הצגת את עצמך. אני אתן לך גם להתבטא אחרי זה אבל אני אומר לכם, אתה יכול לחכות שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, אבל אני כממסד לא נותן לך את הפתרון, מה אני אעשה בסופו של דבר? הרי במגזר הדרוזי אין דירות להשכרה. אתה לא יכול ללכת להשכיר דירה. אנחנו לא גרים בקריית אתא, אנחנו לא גרים בחיפה, אנחנו לא גרים בירושלים. אנחנו רוצים לבנות את הבית שלנו. בסופו של דבר אותו צעיר שמחכה שנים רבות, מתייאש. אנחנו לא רוצים להתייאש. אנחנו רוצים שנפתור את הבעיה הזאת. יש לנו חלקות לחיילים משוחררים, בואו נקדם את זה. יש לנו פתרון של תכנון מסודר.

אני שומע כאן על כמה וכמה מתחמים שיתנו לי פתרון ל-20 שנה. בואו נפתור את הבעיה כאן, בואו נרוץ קדימה. למה אנחנו תקועים ונשארים באותו מקום? זה כל הבעיה שאנחנו מעלים.

אתה רוצה להוסיף עוד משהו?
נביה נאסר אלדין
כן, אני רוצה להוסיף עוד משהו בקשר לתאגיד. אני לא חושב שביאנוח-ג'ת אנחנו נתנו את קצה הפתרון לתאגיד. הרי יש שתי אופציות: או להתחבר לביוב של תפן-עכו, שזה תקוע באבו סנאן ובמצב-רוח של ראש מועצת אבו סנאן. סליחה, עם כל הכאב ועם כל הצער, לקחו את תושבי יאנוח-ג'ת בני ערובה, אי-אפשר להוציא היתרים. הפתרון כיום הוא מתקן טיפול קומפקטי שהוא קיים משנת 1992-1993 והוא נותן מענה עד ל-7,000 נפשות. אפשר לשדרג אותו. אני הצעתי את ההצעה הזאת לתאגיד אל-עין, חבר'ה, תשדרגו אותו וזה נותן את הפתרון. תביאו אותו למצב של טיפול שלישוני. היום הוא לטיפול שניוני. בטיפול ברמה מסוימת אפשר לשדרג אותו ולתחזק אותו בצורה כזאת של להגיע אפילו למי שתיה. הם לא מוכנים. הם אומרים שזה יעלה להם - - -
היו"ר חמד עמאר
בשביל זה אני אמרתי, אנחנו נקיים דיון כאן, משותף עם משרד השיכון, עם התאגיד ועם הרשויות המקומיות.
נביה נאסר אלדין
אז לא יתכן, הם לוקחים את תושבי יאנוח-ג'ת כבני ערובה. מתחם 2 ו-7 איכשהו הצלחנו לצאת מהפלונטר הזה, אבל מה קורה עם שבעה-שמונה מתחמים שאו-טו-טו תוך חודשיים-שלושה בעזרת השם הם יאושרו? אז יש לי את כל התוכניות יפה על הקיר, הכול צבוע ואי-אפשר להוציא היתרי בניה, והתאגיד לוקח את תושבי יאנוח-ג'ת בני ערובה.

בנוסף למה שעוזר ראש המועצה אמר, שהם רוצים להתעשר על חשבון אותם ילדים בעזרת חוק דמי הקמה. קראו לזה דמי הקמה, אז הם יכולים לגבות כמה מיליונים והם לא השקיעו שקל אחד.
היו"ר חמד עמאר
לא, לא, בנושא הזה אנחנו יכולים לתת גם פתרון כי הנושא הזה ברור בנושא של חלקות לחיילים משוחררים. חלקות לחיילים משוחררים, ברגע שמשרד השיכון גובה את הנושא של הפיתוח והוא מסובסד 90% עד 300,000 שקל ליחידה, לתאגיד אין סמכות לגבות כסף.
נביה נאסר אלדין
אתה ואני משדרים על אותו גל אבל זה לא מה שהם חושבים.
רבקה שאלתיאל
אני לא מייצגת אותם אבל החסם הזה, יש לו היגיון כי סך הכול הם צריכים את הכסף הזה. אם לא מהאזרח שמקבל את הסבסוד, אז מאיפה תגיע לו ההשלמה, לתאגיד?
היו"ר חמד עמאר
אנחנו מדברים על דמי הקמה. ברגע שאת הקמת, איזו השלמה הוא צריך?
רבקה שאלתיאל
דיברו גם על תחזוקה, אז כשהם היו כאן בדיונים הקודמים - - -
נביה נאסר אלדין
תחזוקה, הוא קונה את המים בשקל, מוכר אותם בחמש.
היו"ר חמד עמאר
התחזוקה הוא משלם באופן קבוע כל חודשיים. יש סעיף בתוך התשלום, תסתכלי אצלך גם בתשלום מים לתאגיד, תראי סעיף של הביוב שאת משלמת את זה כל חודש, כל חודשיים. אני רואה את זה, אני משלם את זה. אנחנו משלמים לתאגיד בנושא של האחזקה. אנחנו לא מדברים על האחזקה, אנחנו מדברים על ההקמה, דמי הקמה. דמי הקמה משרד השיכון שילם, אז למה שהם ייקחו את הכסף עוד פעם? לכן אנחנו גם בנושא הזה נדון.
והיב סייף
ברשותך, זה לוקח אותי למקום אחר, שדמי ההקמה שלוקחים מאזרח רגיל הם מופרכים.
היו"ר חמד עמאר
בדיון הבא שנקיים אנחנו נזמין את תאגידי המים גם שיהיו נוכחים בישיבה הזאת. גם אנחנו רוצים לשמוע את הנושא של פתרון קצה לשאר המתחמים ביאנוח-ג'ת.

נציגי התושבים, מישהו רוצה להגיד משהו?
אורן יעקב
אדוני היושב-ראש, אפשר בבקשה? נאמר שהטעיתי את הוועדה. אני רוצה לחזור ולהבהיר: המכרז היה לשבעה מגרשים לבניה של 26 יחידות דיור, חמישה מגרשים מיועדים לארבע יחידות דיור, שני מגרשים מיועדים לשלוש יחידות דיור. מה שנאמר שזה לשני מציעים, ביקשנו שמינימום שני מציעים יתאגדו יחד, שלא אחד יבוא ויקבל מגרש לארבע יחידות דיור. לפחות שני מציעים שיהיו לכל מגרש.
היו"ר חמד עמאר
מה שאתה אומר, הם רוצים ללכת בכיוון הזה גם בשפרעם.

נציג התושבים, מישהו רוצה?
חטיב זהר אלדין
חטיב זהר אלדין, תושב הכפר.

אחד, אני מודה לך על הוועדות שאתה מקיים בנושא העדה בכלל ובנושא יאנוח-ג'ת. אני בישיבה הרביעית כבר בנושא הזה.

שניים, אני רוצה לאחל הצלחה לראש המועצה הנבחר וגם לוהיב בנושא שהוא קיבל תפקיד, ואני לא מאחל לו את התפקיד הזה כי התפקיד מאוד כבד, נושא התכנון והבניה, מהראות שלי.

כל פעם כשאני מגיע לפה, אני מגיע אופטימי אבל אחרי שאני גם שומע את כולם, עכשיו אני בכלל לא אופטימי. אני שנתיים מחכה והבן שלי הבכור כמעט התגרש, הוא התארס עכשיו והוא רוצה לבנות בית על האדמה שלו. גם אם מתחם 2 יאושר ומתחם 7 יאושר ועדיין לא יכולים להוציא היתר בגלל התצ"ר ובגלל כל הדברים האלה כי כל פעם שמים מקל בגלגלים, אז המצב הוא עגום ועגום מאוד, כי זה הכול תוקע.

אחד, זכותו של כל אזרח אם הוא מרגיש פגוע, להגיש לבית משפט, נכון. מצד שני, אי-אפשר להשאיר כפר שלם, 145 יחידות דיור באחד המתחמים תקועים וממתינים להחלטת בית משפט. נכון שזו זכות של כל אזרח להגיש, אבל מצד שני גם אנחנו לא שולטים על בית משפט.
היו"ר חמד עמאר
מתי התקיים הדיון, בספטמבר או באוגוסט?
מיכל מריל
בית משפט? בספטמבר.
חטיב זהר אלדין
באנו לפה כמה נציגים שכל אחד רוצה גם לבנות לבן שלו ויש חלק כמו שאומרים, ממתינים בקוצר-רוח להיתרים, ואנחנו לא רואים אור בקצה המנהרה. אם ממתינים לתנאים ולתנאים אחרי האישור ותצ"ר, ותצ"ר, אין לו תקציב ועד שנוציא, כנראה שבעוד ארבע-חמש שנים כל מי שירצה להתחתן, לא יוכל להתחתן. כמו שכל יהודי רוצה לבנות בית במדינת ישראל, אני, דרוזי, רוצה שהבן שלי יבנה בית ביאנוח ולא בכפר ורדים, למרות שראינו מה שקרה בכפר ורדים. אני רוצה שיבנה ביאנוח ועל האדמה שלי שקניתי אותה בזעת אפי.

והיב, שני הילדים שלו, הם גרים בשכירות. הוא לא אומר את זה אבל אני אומר את זה ואני יודע את הסבל שהוא סובל, והוא ממתין גם לחלקה. לא סתם אמרתי לו שהוא יסבול. תפקיד קשה יש לו והוא לא אומר את הכאב שלו. אני אגיד את הכאב שלו. אני אומר את הכאב של האנשים האלה.

אני אומר לכם, אם הייתם מפרסמים, הייתי מביא אוטובוס לפה שיבואו ויבכו, כי הם רוצים לבנות לילדים שלהם.

הייתה תקופה של שנה של בחירות ואני אומר לכם, אנשים התעסקו בבחירות. הבחירות נגמרו, מאחורינו וראש המועצה החדש מתחיל לתפקד ומתחילים לעבוד. עכשיו כל אלה שהתעסקו בבחירות וכל אלה ששכחו מהבעיות האלה של הבניה, מתחילים לחזור לכאבים שלהם, ואני אומר לכם, אצלנו בכפר הצעירים הם חבית נפץ שהולכים להתפוצץ. אני אומר את זה פה ואני אומר את זה בכאב.

כולנו יוצאי כוחות הביטחון. אנחנו מחויבים לעשות צבא. אני 28 שנים. פה כולם כמעט, 26-27 שנים, רוצים לבנות את הבניין שלהם. הבנים שלנו נמצאים במשטרה, בצבא ועבודות, בכל מיני, לא רוצים לעבור על החוק, רוצים לבנות חוקי. לא רוצים שתהפכו אותנו לאזרחים עבריינים. כנראה אם המצב יישאר ככה ואנחנו נשב ונדבר, תקציבים, אין, לא יודע מה, כנראה שכולנו נהפוך להיות עבריינים וזה כנראה שמשתלם בתקופה האחרונה, על אחת כמה וכמה, אני אומר לכם, הצעירים עכשיו יוצאים חזרה הביתה, חוק קמינץ, חוק הלאום. ב-20.12 הפעלת הצו המנהלי, כל מי שבנה ללא היתר יקבל 300,000-400,000 שקל. אני אומר לכם, עכשיו זה יתחיל. האנשים יתחילו להרגיש את זה על בשרם, על כיסם וזה יתחיל להתפוצץ, ואם לא כולם משלבים ידיים פה, אנחנו בבעיה.

אני לא רוצה להאריך ולא רוצה להוסיף עוד דברים שהם מאוד כואבים. אני אומר לכם, הבן שלי כמעט התגרש בגלל חלקה שהוא רוצה לבנות על האדמה שלו, ויש כמוני וכמו הבן שלי עשרות ואלפים.

שוב אני רוצה להגיד לך תודה רבה. אני רוצה להודות לכל הפורום שעזבו את יום העבודה שלהם, של כל אחד ואחד, והוא מפסיד הרבה כסף כי זה חשוב לו וחשוב לילדים שלו ולילדים של המשפחה שלו ושל האחרים. אני מקווה שכולנו נשלב, כל מי שיכול לעשות במלאכה. אני אומר לך, והיב, ידנו פתוחה, אני אישית, לסיוע בכל מקום, בכל דרך שהיא חוקית על מנת להביא כמו שאומרים, בית חם לכל בן ובן משלנו. תודה.
היו"ר חמד עמאר
תודה רבה. מנהל התכנון, מתי אמור להתחיל להיכנס הקנסות המנהליים?
קריאה
על פי הפרסום, ב-20.12.2018.
היו"ר חמד עמאר
תודה רבה. תשמע, אני שומע אותך, אני יודע שאתה מדבר מכאב. אני יודע כמה כל צעיר וצעיר סובל. אני חי את זה, אבל אנחנו כאן מנסים ככנסת באמת לקדם את הנושאים האלה. הלוואי שלא היינו צריכים להגיע לכאן ולדחוף את העניינים האלה, היו דברים זזים מעצמם כמו בכל מקום אחר בכל מדינה מסודרת שנושא תכנון צריך לרוץ קדימה.

אנחנו רואים רוח אחרת במנהל התכנון, אבל גם עם הרוח האחרת מה שאני שומע כאן, גם אני רואה שזה עניין של שנים, לא עניין של חודשים בשאר המתחמים. אני מקווה שאנחנו גם כאן בוועדה ננסה לקיים דיון על שאר המתחמים עם תאגידי המים והביוב, עם יושבי-ראש התאגידים לראות בדיוק מה אנחנו עושים בפתרון קצה, כי אני אמרתי לכם, אני מכיר את הפתרון קצה בראמה שלקח שנים רבות ועדיין אנחנו לא רואים את החלקה הראשונה שחולקה.

יש עוד מישהו שרוצה להוסיף משהו? אם אין אף אחד אני אסכם את הדיון.

קודם כל אני פונה לבית המשפט. התקיים דיון בספטמבר בנושא של התנגדות של אחד התושבים ביאנוח. אני מבקש החלטה של בית המשפט. השופט, יש הרבה משפחות, הרבה אנשים תלויים בהחלטה שלו. אני פונה לשופט, פונה למערכת בית המשפט, למנהלי בתי המשפט שתהיה כבר החלטה לאותו שופט כי הרבה אנשים, הגורל שלהם תלוי בו. שמענו כאן את אחד התושבים שאומר שהבן שלו כמעט התגרש בגלל הנושא של בניית בית, לכן אני מבקש מהשופט שיוציא את ההחלטה שלו.

שניים, אני פונה לשר האוצר, למשרד האוצר. אנחנו שומעים כאן על בעיה תקציבית בכל הנושא של התכנון, ושמענו את זה ממנהל התכנון. אני פונה לשר האוצר. דיברנו על הנושא הזה ואני שוב מדבר על הנושא הזה בקשר לתוכנית 959.

בתוכנית 959 יש הרבה תקציבים שלא מנוצלים, גם מסקירה שקיבלנו מממלא מקום מנכ"ל משרד ראש הממשלה, לכן בואו נסית תקציבים. שר האוצר, שייכנס את כל הצוות שלו. הוא יכול להסית תקציבים שלא מנוצלים בתחומים מסוימים לנושא של תכנון ובניה, שזה הנושא הכואב ביותר במגזר הדרוזי. נסית תקציבים מדברים שלא מנוצלים לדברים שננצל אותם בנושא של תכנון ובניה, שלא נגיע למצב כאן בוועדה שאנחנו לא מתקדמים בגלל נושא תקציבי כאשר יש תקציב ב-959. נאמר, מתוך ה-2 מיליארד נוצלו פחות מ-500 מיליון שקל והתוכנית אמורה להסתיים ב-2019. אני בטוח שלא ננצל 2 מיליארד עד סוף 2019. יחזור המון כסף.
רבקה שאלתיאל
אני רוצה להציע בעניין הזה שהמשרד לפיתוח אזורי שמתכלל את ההחלטה הזאת יעשה מיפוי כמו שאנחנו עושים בהחלטות אחרות, לראות באמת איפה יש את היתרות האלה.
היו"ר חמד עמאר
הם כבר עשו את המיפוי. בישיבה שהתקיימה במשרד ראש הממשלה נאמר על ידי ממלא מקום המנכ"ל שהניצול הוא פחות מ-20%. יש המון כסף שם. הוא יודע מה שהוא אמר ואני ציטטתי אותו. גם השר הממונה על הנושא, צחי הנגבי, אמר את הדברים, שמה שאני אמרתי אז שלא נוצל כל הכסף, זה נכון, לכן אני פונה לשר האוצר, למשרד האוצר, לשר צחי הנגבי הממונה על הנושא, שישבו, יסיתו תקציבים איפה שצריך, איפה שמנצלים את זה. מנהל התכנון מנצל את התקציב. חסר לו תקציב. משרד השיכון, חסר לו תקציב. להסית תקציבים. אני חושב שזה נושא שאני כבר מעלה אותו יותר משנה. עדיין לא התקיים שום דיון בנושא. אני מקווה שאנחנו נצליח לעשות את זה בסופו של דבר שנסית תקציבים ממקומות שלא מנוצלים.
רבקה שאלתיאל
אתה יודע להגיד איפה לא נוצל?
היו"ר חמד עמאר
אני לא אוהב לתת נתונים לא מדויקים. אני יודע שבכמה משרדים הניצול הוא אפסי. מתוכנית של 300-400 מיליון שקל, לא נוצל אפילו שקל אחד. יש משרדים שלא נוצלו שקל אחד והדברים נאמרו על ידי ממלא מקום מנכ"ל משרד ראש הממשלה, גם על ידי השר הממונה.
רבקה שאלתיאל
השאלה אם לא צריך אותם או שהם לא נוצלו בגלל חוסר יכולת וכן צריך אותם?
היו"ר חמד עמאר
אנחנו לא נכנסנו לעומק הקורה בנושא. אני חושב שאנחנו נקיים גם דיון בזה ונשמע בדיוק מה לא נוצל, איפה לא נוצל, איך ניתן להסית תקציבים ממקום למקום, ונעשה את זה בהקדם האפשרי.

אנחנו נמשיך ללוות את הנושא של יאנוח-ג'ת, כמו שאמרנו, סביב שאר היישובים בנושא תכנון.

אני רוצה להודות לכל אחד ואחד שהגיע לכאן לוועדה ואני מקווה שבפעם הבאה כבר תהיה החלטת בית משפט, נדע שמתחם 2 לפחות, אנשים יכולים להוציא היתרים.

תודה רבה לכולם.


הישיבה ננעלה בשעה 14:37.

קוד המקור של הנתונים