ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 07/01/2019

אי השוויון בין תלמידי החינוך הטכנולוגי במשרד העבודה ובין תלמידי החינוך הטכנולוגי במשרד החינוך

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים