ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 09/12/2018

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 138) (חברות גבייה), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת142
ועדת הפנים והגנת הסביבה
09/12/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 764
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום ראשון, א' בטבת התשע"ט (09 בדצמבר 2018), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 138) (חברות גבייה), התשע"ד-2014
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
יעקב אשר
יעל גרמן
אחמד טיבי
חברי הכנסת
ינון אזולאי
משה מזרחי
מוזמנים
רוזלין שחאדה
טל קמיר


יועצת למנכ"ל, משרד הפנים
יועץ מנכ"ל, משרד הפנים

אורית מלמד - עו"ד, משרד הפנים

נתן בביוף - סגן היועץ המשפטי, משרד הפנים

גליה כהן
שרה ברוכים


ממונה מיסוי עירוני, משרד הפנים
מתמחה, משרד הפנים

שרון רוברטס
ענת הר אבן
שלמה כהן
איתי טמקין
ביין ותד

עוזרת ראשית, מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
יועמ"ש, רשות האכיפה והגבייה, משרד המשפטים
מנהל אגף מסלול מקוצר וגבייה ממשלתית, רשות האכיפה והגבייה, משרד המשפטים
רכז פנים באג"ת, משרד האוצר
רפרנטית תעסוקה באג"ת, משרד האוצר

עדי טל - יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

אמיר ליפשיץ - יועמ"ש אג"ת, המשרד לביטחון פנים

רועי הראל - עוזר היועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

מורן ביבץ
אבי גרוסמן


מחלקת מענה אזרחי, המשרד לביטחון פנים
עו"ד, רשות ההגבלים העסקיים

איתי חוטר - סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי

מירה סלומון - יועמ"ש, מרכז השלטון המקומי

רני פנצי
אסנת הרוש
גל פרויקט
גלית שניידר מימרן
נתנאל היימן
ליאור שפירא
ניר גדעוני
איה רייך-מינא
יועץ חיצוני במשכ"ל, מרכז השלטון המקומי
סגנית מנהלת אגף תפעול, עיריית ת"א, פורום ה-15
מנהל אגף גביית ארנונה ומים, עיריית ת"א, פורום ה-15
עיריית כפר סבא
מנהל אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים
יו"ר ועדת הוצל"פ, לשכת עורכי הדין
לשכת עורכי הדין
עו"ד, נשיאות הארגונים העסקיים

ארז בדש - מנכ"ל, חב' מיתר

נתן קלימי - מנכ"ל, חברת גבייה

עודד מהצרי - יועמ"ש, חברת גבייה

אורן אביטל - יועמ"ש, חברת גבייה

אילן ערוסי
אייל כץ
עידית הראל שמשמנכ"ל, מילגם שירותים לעיר בע"מ
יועמ"ש, מילגם שירותים לעיר בע"מ
דוברת, אמון הציבור

דבי גילד-חיו - נציגת אגודה לזכויות האזרח

בקי כהן קשת - מנהלת קשרי הממשל, עמותת שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם

זהבית קורבר - עו"ד, עמותת ידיד

אליהו יצחק - פעיל חברתי

דנה גנאל - רכזת מחקר, המשמר החברתי

עדן קנובסקי - שדלנית חברת פוליסי, מייצג/ת את חברת מ.ג.ע.ר בע"מ

יעל גויסקי אבס - שדלנית יעל גויסקי לובינג, מייצג/ת את לשכת עורכי הדין בישראל
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
מוריה אביגד, הילה מליחי ורונית יצחק.הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 138) (חברות גבייה), התשע"ד-2014, מ/875
היו"ר יואב קיש
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בהצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 138) (חברות גבייה), התשע"ד-2014. אנחנו מתקדמים עם החקיקה וההקראה.

אני חייב להגיד שקצת הופתעתי לקבל מכתב מפורום ה-15 ומרכז השלטון המקומי – חתומים עליו רון חולדאי, חיים ביבס, עמיר ריטוב – שחוששים שהחוק שאנחנו עושים, אני מצטט: יפגע באופן חמור בסמכויות הגבייה של כלל הרשויות המקומיות; השתת עלויות כבדות ולא פרופורציונליות; נוקטים רק בתל אביב – ונמצא פה מר פרויקט – ב-100 מיליון שקלים נזק. אז אנחנו עושים חקיקה מאוזנת ומאזנת. עם כל הכבוד למכתבים שאני מקבל, אנחנו נדאג לשמור על זכויות בסיסיות טבעיות שצריך כל חייב לקבל ולא ניתן ולא נאפשר המשך מהלך חסר רסן, כפי שקורה היום במקרים לא מעטים שבהם אנחנו מטפלים בחקיקה הזו. תודה רבה לכם.
ינון אזולאי (ש"ס)
כנראה שהם מתכוונים להגיד שהעיריות ייקחו את זה על עצמן ולא החייב.
היו"ר יואב קיש
בתל אביב הם עושים את זה בעצמם אבל עדיין - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
כן, והם משיתים את זה בסופו של דבר על החייב. הם אמרו ש-100 מיליון הם מפסידים ולא החייב.
היו"ר יואב קיש
החובות על החייב, נכון. אנחנו ממשיכים בהקראה. סיימנו בעמ' 6, פסקה (12), שמתייחסת למסירה אישית, גמרנו את האירוע הזה. אנחנו בפסקה (13).
גל פרויקט
במסירה אישית יש לנו קשיים משפטיים רבים שאנחנו רוצים לעלות בפני הוועדה, שנכון שלרגע זה אין להם פתרון ואנחנו לא נוכל לבצע אותם.
היו"ר יואב קיש
אתה אומר שאתה רוצה לחזור למסירה אישית?
גל פרויקט
אני אומר שיש קשיים משפטיים.
היו"ר יואב קיש
בואו נשמע את היועצת המשפטית. בבקשה.
מירה סלומון
יש קשיים משפטיים ואחרים, אדוני.
היו"ר יואב קיש
על הקשיים האחרים דיברנו ארוכות, אני רוצה להבין את הקשיים המשפטיים.
מירה סלומון
אנחנו התחלנו להכין נוסח, כפי שהתבקשנו על ידי היועץ המשפטי לוועדה, להתייחסות למסירה אישית והחרגה כאשר מדובר בארנונה, החרגה שאחת לשנה בלבד תבוצע מסירה אישית והיא תחול לגבי כל חוב שעוד יצטבר באותה שנה בארנונה. נתקלנו במספר סוגיות שאנחנו עדיין לא כל כך יודעים איך להתייחס אליהן: מה קורה עם חוב ארנונה שהודענו עליו במסירה אישית בשנה זו והוא מתגלגל לשנים הבאות; אם חשבון דו-חודשי אחד שולם ולאחר שבוצעה מסירה אישית ובהמשך אותה שנה נצבר חוב דו-חודשי נוסף, למרות שהוא כבר הראשון שמכוחו - - -
היו"ר יואב קיש
אמרנו ששם לא תצטרכו לתת מסירה אישית. אין פה בעיה משפטית. אמרנו שאנחנו קובעים בחוק שגביית ארנונה היא פעם בשנה, זה הכול. גם לשאלה הקודמת שלך, זו לא הייתה בעיה משפטית, זו שאלה של הגדרה שאנחנו צריכים לעשות. אני עוד לא ראיתי בעיה משפטית. מה הבעיות המשפטיות שאת רואה?
מירה סלומון
אנחנו אומרים, הבעיות בניסוח נובעות מהסיטואציה שאנחנו לא באמת עדיין מבינים - - -
היו"ר יואב קיש
טוב, אז אנחנו נפתור אותן בניסוח שנגיש. הוועדה תציע ניסוח שיפתור את זה. מה הבעיה המשפטית?
מירה סלומון
מה קורה כשאדם נפטר לאחר שנעשתה המצאה, מסירה אישית, ועדיין לא נקבעו לו יורשים? יש תיקון שנעשה זה לא מכבר בוועדת חוקה, חוק ומשפט ביחס לחוק הירושה וכיצד ניתן לגבות חוב של אדם שכבר הוטל עליו עיקול, השאלה מה עושים במקרה של המסירה האישית – האם אותו הדין ואותו הרעיון יחול גם כאן?
היו"ר יואב קיש
אין לי בעיה – מה שקבוע בחוק הירושה יחול גם כאן.
מירה סלומון
אוקיי, אני רוצה לרשום את זה. האם יש טעם ומקום לבצע מסירה אישית גם לתאגידים, במיוחד כשתאגידים לא רשומים במרשם האוכלוסין מצד אחד – זו סוגיה אחת – וגם בלאו הכי הם מקבלים דואר - - -
היו"ר יואב קיש
אז אפשר להגדיר שהרישום ברשם החברות בעניין זה יהיה כדין רישום ברשם האוכלוסין בעניין הזה, וכן צריך לעשות מסירה אישית גם במקרה האלה, כן.
מירה סלומון
סוגיה נוספת שדיברנו עליה היא סוגיה של עובדים זרים. אני אזכיר לוועדה שגם הם לא רשומים במרשם האוכלוסין. הם כן במובחן אזרחים של המדינה, הם כן תושבים של הרשות, הם כן אמורים לשלם ארנונה ומסים.
היו"ר יואב קיש
אז יש לך כתובת שלהם.
מירה סלומון
המסירה האישית היא לפי מה שמעודכן בספרי הרשות. אם הוא עזב את הארץ אפילו? אני בינתיים צריכה הרי לתת לו שלוש מסירות.
היו"ר יואב קיש
את רוצה עיקול על חשבון בנק של עובד זר שעזב את הארץ?
מירה סלומון
נכון. בימים אלה אנחנו מדברים על אפשרות לעקל את כספי הפיקדון שנשאר לאחר שלוש שנים - - -
היו"ר יואב קיש
יש כתובת לעובד הזר הזה אצלך?
מירה סלומון
כן, הוא רשום בספרי העירייה.
היו"ר יואב קיש
אז זו הכתובת, זו המסירה האישית לצורך העניין.
מירה סלומון
אם הגעתי פעם אחת והוא לא היה בבית; בפעם השנייה אמרו לי: הוא עזב, הוא כבר לא נמצא, אפילו עזב את הארץ - - -
היו"ר יואב קיש
ואם זה אזרח שירד?
מירה סלומון
לאזרח שירד יש כתובת, לעובד זר אין כתובת.
היו"ר יואב קיש
אין לי בעיה. בסוף, אם זו הכתובת היחידה שמעודכנת, את צריכה לדאוג שם למסירה אישית. עשית את שלך. זה שהוא לא דאג לקבל מהכתובת שלו את הדואר שלו והוא ירד, זו כבר בעיה שלו. אנחנו נגדיר את זה בצורה מפורטת ותודה על ההבהרות.
מירה סלומון
הכתובת בספרי העירייה.
היו"ר יואב קיש
אנחנו נמשיך.

"(13) סעיף 12ד לא יחול;"סעיף 12ד: "מינוי ממונה על הגביה ופקיד גביה לענייני השלטון המקומי". מפריע לכם שסעיף 12ד לא יחול או שאתם רוצים שהוא יחול?
מירה סלומון
ברגע שערכנו שינויים בסעיפים הקודמים 12ד עדיין רלוונטי.
היו"ר יואב קיש
על איזה שינויים את מדברת?
מירה סלומון
הוועדה ויתרה על שינויים בנוסח שהיא הציעה. לדעתי, המשמעות היא שסעיף 12ד צריך לחול. תנו לי שניה אחת לוודא את זה, ברשותכם.
היו"ר יואב קיש
אמרנו שבמקום ששר האוצר ימנה, ראש הרשות ימנה. זה שינוי שהכנסנו.
מירה סלומון
כן, זה אחד מהם.
היו"ר יואב קיש
אז אין התנגדות לפסקה (13)?
מירה סלומון
אין התנגדות.
היו"ר יואב קיש
אז פסקה (13) עברה. הלאה, פסקה (14).


"(14) בסעיף 12ה בכותרת לסעיף, המילים "ששר האוצר ממונה על ביצועם" וסעיפים קטנים (א) ו-(ב) – לא יקראו".כתוב: "אמצעי אכיפה מיוחדים למסים ששר האוצר ממונה על ביצועם". בעצם אתה אומר שבמקרה הזה זה יהיה "אמצעי אכיפה מיוחדים למסים", עד לפה. יש התנגדות לעניין הזה? אני לא מבין, אין לכם התייחסות? מירה, לא עשיתם עבודת הכנה לחקיקה?
מירה סלומון
אדוני יודע היטב שעשינו עבודת הכנה.
היו"ר יואב קיש
אז למה אני צריך לעצור כל פעם כשאני מקריא ברצף מאותו מקום?
מירה סלומון
לא כל פעם, היום אנחנו קצת - - -
היו"ר יואב קיש
אז בואו נתעורר, עכשיו 11:30 עוד מעט, אני מבקש להתחיל להתייחס עניינית לסעיפים. פסקה (14) להצעת החוק, עמ' 6, מדברת על סעיף 12ה בכותרת – הכותרת מדברת על "אמצעי אכיפה מיוחדים למסים", בחוק כתוב "ששר האוצר ממונה על ביצועם". אנחנו מציעים קודם כל להסיר את "ששר האוצר ממונה על ביצועם". לזה את מסכימה, נכון?
מירה סלומון
נכון.
היו"ר יואב קיש
"וסעיפים קטנים (א) ו-(ב) – לא יקראו". מה זה (א)? בואו נקרא :"חוק מס" – חיקוק הדן בהטלת מס או תשלום חובה ששר האוצר ממונה על ביצועו" – לא רלוונטי. "מס – מס המוטל לפי חוק מס"; "אמצעי אכיפה" – אמצעי מינהלי שתכליתו גביית חוב מס". הגדרנו אצלנו. "(ב) שר האוצר, באישור ועדת..." – גם לא רלוונטי. כל הקטע הזה אמור להיות לא רלוונטי. האם אתם חושבים אחרת?
מירה סלומון
אם אני אוכל רק להתייעץ כי את זה אני לא מכירה, זה תחום של חברות הגבייה. את (א) אני מבינה, את (ב) לא.
היו"ר יואב קיש
מירה, זה לא יכול להמשיך כך. אם לא באתם מוכנים אני אעשה מה שאני חושב ואני לא אשאל אתכם. אתם לא יכולים על כל דבר עכשיו להתייעץ ולהחליט מה קורה. תפעילי את שיקול הדעת המקצועי שלך ותתני תשובה.
מירה סלומון
אדוני, קודם כל, יש לנו כמה חקיקות שקיימות היום כבר. למשל, קנסות – בחוק העונשין יש לזה הסדר שמחיל את פקודת המסים (גביה); בהיטלי ההשבחה – התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה מחילה את פקודת המסים (גביה) על התשלומים עבור הרשויות המקומיות. הקביעה כאן ששר האוצר יהיה רשאי להתיר שימוש באמצעים לגבי חוב מס על פי חוק מס אחר זו קביעה שלמעשה מייתרת שלוש קביעות של חוק. היא קובעת הוראה - - -
היו"ר יואב קיש
השאלה אם זה בכלל נופל לקטגוריה של חוקי מס של שר האוצר.
מירה סלומון
זה יכול לחול גם עלינו.
היו"ר יואב קיש
איך? בעיניי זה ויכוח משפטי כרגע. אני רוצה להבין איך זה יכול לחול עליכם.
מירה סלומון
זה יכול לחול עלינו. יכול להיות מצב של תשלום חובה ששר האוצר יהיה ממונה על ביצועו או על הגבייה לפיו.
היו"ר יואב קיש
זה לא יהיה רלוונטי כנראה אז נשאיר את זה. זה לא יהיה רלוונטי וזהו.
מירה סלומון
נכון, ואז זה לא יהיה.
היו"ר יואב קיש
אני משאיר את זה. זה לא משנה. בעיניי זו סתם התעקשות. זה לא רלוונטי אבל כיוון שזה לא מועיל ולא פוגע אני משאיר את זה. מבוטלת פסקה (14). יהיה להם שר אוצר, מס לא רלוונטי אצלם בחוק, זה מה שהם רוצים, בסדר.
"(15) סעיף 12ו לא יחול;""12ו. הטלת תפקיד גבייה – נציב מס הכנסה או מנהל המכס רשאי להטיל על אדם אחר ביצוע הליכים לעיקול נכסים..." – זה לא רלוונטי לכם, נכון?
מירה סלומון
נכון.
היו"ר יואב קיש
או שאולי גם מתישהו תהיו נציב מס הכנסה?
מירה סלומון
לא שידוע לנו, לא צפוי באופק.
היו"ר יואב קיש
אז (15) מאושר.


"(16) בסעיף 12ז –
(1) במקום המילים "הנציב או המנהל" – יקראו "ראש העירייה";"נראה לי הגיוני, נכון, מירה?
מירה סלומון
בהחלט כן.
היו"ר יואב קיש
הלאה.


"(2) "אחרי "רשאי" – הנציב או המנהל, שאצלנו זה ראש העירייה – "להגיש לבית משפט השלום בקשה למינוי כונס נכסים לנכס מסוים";למה זה לא מופיע בחוק המקורי, דרך אגב?
תומר רוזנר
שם הם מטילים בלי בית משפט.
היו"ר יואב קיש
שם זה בלי בית משפט, רק הנציב. אתם היום מטילים בלי בית משפט?
מירה סלומון
היום אנחנו מטילים בלי בית משפט, זה חלק מהליכי הגבייה המינהליים. אנחנו רק נבקש שזה לא יהיה "ראש העירייה" אלא "הממונה על הגבייה" כי זו הפונקציה היום. אני מזכירה שלפי מה שהצענו, הממונה על הגבייה יהיה ממונה על ידי ראש עיר בלאו הכי.
היו"ר יואב קיש
מי היום מתחיל את הליך כינוס הנכסים?
מירה סלומון
הממונה על הגבייה היום הוא זה שפונה ומתחיל את ההליך. לכן אנחנו מבקשים שבמקום - - -
היו"ר יואב קיש
רק שניה, זה מעניין, זו נקודה חשובה. אני רוצה להבין, כשיש לנו דרישה ללכת לכינוס נכסים, של נכס או חייב מסוים, לשם גביית החוק שלכם, זה בהחלטת גזבר העירייה לצורך העניין?
מירה סלומון
הממונה על הגבייה. זה יכול להיות גם מנהל אגף גבייה.
היו"ר יואב קיש
גם מנהל אגף? מנהל אגף יכול ללכת לבקש כינוס נכסים?
מירה סלומון
נכון. אני מזכירה לאדוני שכינוס נכסים יכול להיעשות גם בהליך הרגיל - - -
היו"ר יואב קיש
אבל זה רק דרך בית משפט בכל מקרה?
מירה סלומון
נכון. הבקשה לכנס נכסים יכולה להיעשות גם על ידי נושה היום. הפנייה לבקש כינוס נכסים יכולה להיעשות על ידי כל נושה.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. מכיוון שזה הליך דרך בית משפט אז זה כדי לחסוך את ההתנהלות המינהלית, בסדר. אז אנחנו אומרים "ראש העירייה", או איך אתם רוצים לקרוא לזה?
תומר רוזנר
אפשר לרשום "או הממונה על הגבייה באישור ראש העירייה".
היו"ר יואב קיש
"או ממונה על הגבייה". "ממונה על הגבייה" מבחינתי מספיק טוב. אז במקום "ראש העירייה" "ממונה על הגבייה" מכיוון – אני מבהיר לפרוטוקול – כי כל ההליכים האלה הם רק דרך בית משפט. לכן, אם פונה ממונה על הגבייה לבית משפט, בכל זאת אנחנו עדיין בהליך של בחינה משפטית.
ענת הר אבן
ענת הר אבן, הייעוץ המשפטי של רשות האכיפה והגבייה. מרבית התיקים בהם מתמנה כונס נכסים הם מינוי על ידי רשם הוצאה לפועל ורשם ההוצאה לפועל הוא זה שמחליט מי יהיה כונס הנכסים. לא יכול להיות שראש העירייה יחליט.
תומר רוזנר
לא, גם פה הוא לא מחליט, הוא רק מבקש פנייה לבית משפט.
ענת הר אבן
אבל לא בהכרח מי שהם יפנו ויבקשו שרשם ההוצאה לפועל יבקש למנות לכונס נכסים יהיה כונס הנכסים.
היו"ר יואב קיש
ברור. מה הקשר? אין קשר. זו בקשה למינוי. השאלה מי בכלל פונה לבקשה למינוי, זה כל העניין פה בסעיף.
ענת הר אבן
לא, כתוב כאן לפי ההחלטה שלכם: "ראש העירייה רשאי למנות כונס נכסים".
היו"ר יואב קיש
אז הוספנו בפסקה (16)(2) "רשאי להגיש לבית משפט השלום בקשה". תקראי בנוסח החוק.
ענת הר אבן
נכון, סליחה.
מירה סלומון
אבל אם אפשר, אדוני, לבדוק מול ענת: ענת, היום מגישים בקשה לבית המשפט השלום או ישירות להוצאה לפועל?
ענת הר אבן
לרשם ההוצאה לפועל.
תומר רוזנר
לא בהליך הוצאה לפועל, היא שואלת.
מירה סלומון
אז למה שהממונה על הגבייה יגיש לבית משפט השלום במקרה הזה?
תומר רוזנר
רק בית משפט שלום, אי אפשר אחרת.
מירה סלומון
למה?
תומר רוזנר
מכיוון שאנחנו מדברים על הליך שהוא לא במסגרת ההוצאה לפועל או במסגרת רשות האכיפה והגבייה אלא במסגרת הליך מינהלי שלא פתחו תיק הוצאה לפועל, במסגרת זו הפנייה היא לבית משפט. אין דרך אחרת.
מירה סלומון
אבל אם הדבר נעשה כך היום, מדוע זה צריך להיעשות אחרת?
תומר רוזנר
אני לא מכיר שזה נעשה כך היום.
היו"ר יואב קיש
כן, מר פרויקט.
גיל פרויקט
צריך להבין שהתנאי שאנחנו בכלל יכולים לפנות הוא רק לאחר שנרשם שעבוד כדין. זה לא שממונה גבייה פונה להליך הכינוס. צריך לרשום שעבוד כדין ורק אחרי זה פונים בצורה מסודרת לרשם, לא לבית משפט - - -
תומר רוזנר
נכון, זה הליך בהוצאה לפועל, זה משהו אחר.
גיל פרויקט
כינוס נכסים נעשה במסגרת ההליך המינהלי רק דרך הוצאה לפועל. אנחנו לא מוכרים נכסים לא דרך הוצאה לפועל. יש רשם, הוא מחליט, יש תגובה, יש הליכים שמתנהלים, זה לא בסמכות בית משפט.
היו"ר יואב קיש
מה שאתה רואה פה בסעיף 12ז זה לא ההליך שאתה מדבר עליו פשוט, זה הכול. אתה צודק. ההליך שאתה מתאר בכלל לא נמצא בסעיף 12ז והוא מתקיים במקביל. בהליך 12ז יש הליך חדש, שלטענתך לא משתמשים בו, הוא עדיין מקנה לכם את הזכות הזו ואנחנו מדייקים אותו. בבקשה, תומר, תסביר.
תומר רוזנר
יש שני סוגים שבהם ממנים כונס נכסים. אפשרות אחת היא מימוש שעבוד. מימוש שעבוד, כפי שמר פרויקט אמר, נעשה במסגרת ההוצאה לפועל. נפתח תיק הוצאה לפועל, מימוש שעבוד, במסגרת הזו יש לרשם ההוצאה לפועל את כל הסמכויות שיש לו כרגיל – למנות כונס נכסים, להטיל הגבלות, לעשות מה שהוא חושב שנכון לעשות, מה שמבקשים ממנו כמובן לעשות במסגרת חוק ההוצאה לפועל.

יש עכשיו הליך שאנחנו בעצם יוצרים כהליך חדש שבו רוצים להטיל כינוס נכסים שלא במסגרת מימוש שעבוד. יש לנו חייב שיש לו הרבה נכסים, נכסים שקשה להטיל עליהם שעבוד, או שלא רוצים להטיל עליהם שעבוד, או שהם מיטלטלין, ורוצים לכנס את הנכסים הללו כדי לממש את החוב. במסגרת זו לא פותחים תיק הוצאה לפועל אלא פונים לבית משפט לגבי כינוס נכסים. אלה שני הליכים מקבילים שהם לא - - -
היו"ר יואב קיש
שאתם לא משתמשים בו כנראה, ממה שאני מבין.
תומר רוזנר
אין להם אותו היום.
היו"ר יואב קיש
אין לי בעיה לבטל לכם את הסעיף הזה. אם אתם לא רוצים – נבטל.
תומר רוזנר
בכלל לבטל אותו.
גיל פרויקט
אני עדיין סבור, אדוני – צריך להבין שהליכים דרך בית משפט השלום בהשוואה לרשם ההוצאה לפועל זה הליכים שמתמשכים, למיטב ידיעתנו - - -
היו"ר יואב קיש
לא, מר פרויקט, תודה, הבנתי. אתה רוצה שנבטל את הסעיף? מירה, להוריד לכם את הסעיף הזה?
מירה סלומון
לא, לא. אנחנו בעד הסעיף.
היו"ר יואב קיש
אוקיי, אז נישאר עם התיקון שאמרנו, "ממונה על הגבייה"."(3) הסיפה המתחילה במילים "ולענין זה יראו את הנציב" – לא תיקרא;"אוקיי, ברור שההמשך של הסעיף לא רלוונטי. אפשר לקרוא אותו: "ולענין זה יראו את הנציב או את המנהל, לפי הענין, כאילו היה ראש ההוצאה לפועל, למעט לענין סעיף...". מכיוון שאנחנו לא מדברים אלא בבית משפט, וכל ההליך הזה הוא הליך שאתם היום לא משתמשים בו למעשה, ממה שאני מבין, ואם תרצו פעם אז אפשרנו לכם, אם אתם לא רוצים אני מוכן להוריד את הסעיף עכשיו. לא. אמרתם לי קודם שאתם רוצים אותו. הלאה, פסקה (16) תוקנה. אנחנו בפסקה (17):


"(17) בסעיף 13 אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:"(ג1) למרות האמור ברישא לסעיף זה, רשאי שר הפנים להתקין תקנות לקביעת הוצאות סבירות שבהן ניתן לחייב סרבן בשל אמצעי אכיפה שנקטה עיריה לפי פקודה זו, וכן לקבוע סכומים מרביים להוצאות כאמור; תקנות לפי סעיף קטן זה טעונות אישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת."זה מה שאנחנו הוספנו?
תומר רוזנר
היום יש סמכות כללית לשר האוצר לפי פקודת המסים (גביה) לקבוע הוצאות סבירות. הוא גם עשה שימוש בסמכות הזו וקבע תקנות לגבי ההוצאות הסבירות והוצאות מירביות שאפשר להטיל על חייבים במסגרת הליכי גבייה מינהליים. כאן מה שמוצע, כפי שאמרתי, זה לאפשר לשר הפנים להתקין תקנות מיוחדות לרשויות המקומיות אם הוא סבור שיש נסיבות מיוחדות, שיש להם נגיד הוצאות יתרות, יותר מבדרך כלל למי שמשתמש בפקודת המסים (גביה), אז הוא יכול לקבוע תקנות כאלה. התקנות האלה צריכות אישור של ועדת הפנים.
היו"ר יואב קיש
אוקיי, נראה לי בסדר. חברי הכנסת, מישהו רוצה להתייחס לזה?
יעל גרמן (יש עתיד)
לא, זה בסדר.
ענת הר אבן
אבל זה סביר שתהיה שונות בין שתי מערכות גבייה?
תומר רוזנר
גב' הר אבן, כפי שאת יודעת, גם היום יש שונות בין ההוצאה לפועל לבין הליכי הגבייה המינהליים, שונות שאתם תצטרכו תכף להסביר אותה. למשל, עיקול אצלכם עולה שבעה שקלים ולפי הפקודה שלושה שקלים – למה?
ענת הר אבן
נסביר.
תומר רוזנר
אז יש שונות.
היו"ר יואב קיש
מירה, בבקשה.
מירה סלומון
אנחנו מתנגדים למחשבה הזו. אנחנו חושבים שהשונות בין הוצאה לפועל לבין הליכי גבייה מינהליים לא כמוה כשונות בתוך הליכי גבייה מינהליים בינם לבין עצמם. עו"ד הר אבן תסביר את השונות הרלוונטית מבחינתה להוצאה לפועל, זה לא קשור אלינו. אנחנו חושבים שכאשר מדובר בהליכי גבייה מינהליים צריך גורם מתכלל אחד שבוחן את הדברים. כיום עושה זאת שר האוצר באישור ועדת חוקה, חוק ומשפט ונראה לנו נכון שכך יישאר.
נתן בביוף
וועדת הכספים. ועדה משותפת.
מירה סלומון
נכון, תודה רבה על התיקון וההבהרה. אנחנו לא חושבים שיש מקום לייצר הפרדה. ברור לנו שלו הוועדה תחליט להצביע על אישור מסירה ודואר רשום, הדבר הזה צריך יהיה להיקבע במסגרת תקנות מרביות כדי שהסרבנים הם אלה שישלמו את העלויות שיוצאות מהדבר הזה.
היו"ר יואב קיש
את הסעיף כסעיף צריך. אנחנו בעצם בשתי גישות שונות: אחת, שר האוצר וועדת הכספים, השנייה, שר הפנים וועדת הפנים. אנחנו נחליט על זה בהמשך. אני רק רוצה לשאול: האם במקרה עשיתם בדיקה לכמה יכולה להגיע עלות המסירה האישית? יש לכם מספר? לא כולל, אני מדבר פר אדם.
גיל פרויקט
בדקנו בכמה מקומות, בדקנו מה קורה בבנקים כשהם עושים מסירות אישיות – לכתובת ידועה, דרך אגב, מראש.
היו"ר יואב קיש
הם גם עושים שלוש פעמים ואז זה נחשב כאילו מסרו, או שיש להם הליך שונה?
גיל פרויקט
לא התעמקתי אם זה נחשב או לא נחשב כמסירה אלא מהי העלות של להגיע שלוש פעמים לאותה כתובת. מה המשמעות המשפטית לא בדקנו, ברשותך. בדקנו גם עם אותם משרדי עורכי דין שעושים לרוב ענייני מסירה וגם הם - - -
היו"ר יואב קיש
אז אנחנו מדברים על עלות, לא נכנסנו עוד למשמעויות המשפטיות של להגיע שלוש פעמים לכתובת של החייב.
גיל פרויקט
נכון.
מירה סלומון
עד שלוש, כי זו אותה עלות בין אם הגעת פעם אחת ותפסת אותו ובין אם הגעת שלוש פעמים. זה עד שלוש פעמים.
גיל פרויקט
לא מתמחרים לך את זה לפי פעמים.
היו"ר יואב קיש
אה, מתמחרים לך את זה מה שנקרא "פאושלי"?
גיל פרויקט
לפעמים כך ולפעמים כך.
היו"ר יואב קיש
זה עלי. אם אני בא פעם אחת או שלוש – זה עלי.
גיל פרויקט
המחירים שאני אומר לך הם מחירים כוללים מע"מ. העלות הזאת יכולה לנוע בין 70-80 שקלים ל-120 שקלים. זה תלוי בהרבה מאוד גורמים. יש קבוצות אוכלוסייה מסוימות ששם מבקשים מחירים גבוהים יותר בשביל לעשות את זה. זה תלוי אם זה תושב העיר או יישוב מרוחק. למען הסדר הטוב אני חייב להגיד לך שלפחות לפי מה שאנחנו יודעים, בהוצאה לפועל נאמר לנו שהמחירים הם סביב ה-70 כולל מע"מ.
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז. נתייחס ל100 שקלים כפלאג נאמבר, בגדול. ברור שיש טווח ויש משמעויות אבל בגדול זה סדר הגודל.
גיל פרויקט
לפני הקו הירוק, אחרי הקו הירוק.
מירה סלומון
זו שאלה של תוספת סיכון גם.
היו"ר יואב קיש
אני חייב להגיד דבר אחד בעניין הזה ופה אני חושב שדווקא האינטרסים שלנו מתמזגים. גם הייתה לי שיחה על הנושא הזה עם רון חולדאי ביום חמישי. היינו שם בסיור בנוגע לקומה ציבורית, שבכלל לא קשור לאירוע שלנו היום, אבל נפגשנו והוא שוחח אתי גם על נושא הגבייה. נושא אחד שעלה הוא באמת נושא המסירה האישית, שזה משהו שאנחנו, כחברי כנסת, מאוד רצינו ואנחנו חושבים - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
ורוצים עדיין.
היו"ר יואב קיש
ועדיין רוצים, מתעקשים וגם יהיה, בואו נגיד כשורה סופית. אבל מה שאני כן יכול להסכים הוא לגבי מקרים של חובות נמוכים. לדוגמה, חוב של 150 שקלים שעכשיו אתה מגדיל אותו בעוד 100 שקלים בדרישה למסירה אישית. יש איזשהו איזון שבחוב נמוך בסכום מסוים לא נכון יהיה לנו לדרוש מסירה אישית.
יעל גרמן (יש עתיד)
מחוב מסוים ומעלה.
היו"ר יואב קיש
מחוב מסוים ומעלה. אני חשבתי על כ-300-400 שקלים כי אני מוסיף עוד כ-100 שקלים עלות – שבסוף, דרך אגב, מטילים אותה על החייב.
יעל גרמן (יש עתיד)
יש איזושהי בעיה. רק ברור לך שאותו חוב של 100 יגיע ל-300, מפני שאם בן אדם לא יודע ויתווספו עליו קנסות זה בסוף יגיע ל-300.
היו"ר יואב קיש
אז יכול להיות שבמקומות שזה יהיה מעל 300 נדרוש –הרי הכול זה לפני עיקול, אז אם הם הלכו ועשו את הדרישה לפני עיקול זה יכול דווקא לעזור לכך שהחובות ייגמרו במספרים יותר נמוכים. אין לי בעיה עם זה.
יעל גרמן (יש עתיד)
מאיזה סכום מתחילים עיקול?
היו"ר יואב קיש
כל סכום. היום על 100 שקלים הם עושים. מר פרויקט, מאיזה סכום אתם מתחילים להטיל עיקולים?
גיל פרויקט
אני אדבר על ארנונה כרגע, כי בחנייה זה גובה החוב - - -
היו"ר יואב קיש
מה עם קנסות חנייה?
גיל פרויקט
דוחות חנייה יכולים לנוע מ-150 שקלים ל-500 שקלים. ככלל, בדוח חנייה, אם הוא לא משולם אחרי שרשרת ההתראות והכול, צריך לפעול בהליכים מינהליים.
היו"ר יואב קיש
אז מאיזה סכום זה מגיע בסוף לעיקול?
גיל פרויקט
בחנייה זה יכול להיות מ-150. דרך אגב, אין דרך אחרת לגבות את החוב אחר כך.
היו"ר יואב קיש
גלית מעיריית כפר סבא, בבקשה.
גלית שניידר ממרן
אני רק רוצה להגיד לגבי מה שאמרת, שזה אומר שכל חוב חנייה – היום אנחנו יכולים להגיע ולעקל חשבון בנק בעלויות מינוריות, מחר יהיה מצב שחוב חנייה יהפוך מ-100-150 שקלים מיד ל-250-300 שקלים.
היו"ר יואב קיש
בגלל זה אמרתי שאם אני נותן פטור עד 300 שקלים ממסירה אישית ודורש אישור מסירה לצורך העניין, שזה עלויות נמוכות יותר, בסכומים הנמוכים, אני לא מעמיס את החוב על החייב. זו הייתה אמירה שאני בהחלט רואה, חברי הכנסת, כהגיונית.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה נשמע הגיוני.
היו"ר יואב קיש
אז בואו ניקח כרגע את המספר 300 שקלים ונחשוב אם אנחנו רוצים להזיז אותו. אני רואה לפי נדנודי הראש שמסכימים אתי. אנחנו אומרים: עד 300 שקלים לפני עיקול – דואר רשום עם אישור מסירה, שזה עלויות נמוכות; מעל 300 שקלים – מסירה אישית. כן, מר פרויקט.
גיל פרויקט
אני חייב להגיד לך את רחשי לב החייבים, שבאמת אנחנו רואים אותם המון.
היו"ר יואב קיש
שהם קרובים ללבך.
גיל פרויקט
מאוד. דרך אגב, מאוד.
היו"ר יואב קיש
אני שמח.
גיל פרויקט
המטרה שלנו היא לא לנקוט בהליכי גבייה.
היו"ר יואב קיש
בוא תייצג לנו את החייבים.
גיל פרויקט
אני רוצה להגיד לך שכאשר מישהו חייב ולא משלם, בחלק המכריע של המקרים לא מכעיס אותו האירוע שבסופו של דבר הוא צריך לשלם, כי הוא יודע שצריך לשלם ארנונה. הוא יודע שהוא לא שילם והוא מבין את זה. ייתכן שיהיו לו קשיים או כל סיבה אחרת שבגינה הוא לא שילם, זה לא הדבר שמקומם אותו. הדבר שהכי מקומם אותו זה אותם 16 שקלים שלקחו לו על מכתב, זה אותם שלושה שקלים שלקחו לו על עיקול בנק – פעם זה היה 19, אנחנו הורדנו את זה לשלושה, השלטון המקומי. זה מקומם אותו. הוא יכול לנהל שיחה של 20 דקות עם הנציגה לא על זה שהוא חייב, הוא אומר: אני חייב, לא שילמתי – למה שלושה שקלים? אם עכשיו המספר הזה יגיע ל-100 שקלים אנחנו נקבל טונות של תלונות.
היו"ר יואב קיש
מר פרויקט, קודם כל, שלושה שקלים נראים לי סבירים. אני לא חושב שאנשים מתקוממים על שלושה שקלים. אני חושב שאנשים מתקוממים אם הסכום הוא לא הגיוני לפעולה, קודם כל. מכתב עורכי דין שמגיע למאות שקלים זה מקומם. אני יכול להגיד לך שהדבר הכי מקומם, אם אתה כבר מעלה את זה – וברשותך, גם אני רוצה לייצג קצת את החייבים – זה לקום בבוקר, לראות שעיקלו לך את כל חשבונות הבנק ואתה אפילו לא יודע למה. זה הכי מקומם.
תומר רוזנר
ועל 100 שקלים.
היו"ר יואב קיש
זה יקרה לצערי עוד על 100 שקלים. אני לא רוצה לחזור לדיון שקיימנו, אני מבקש להמשיך עם ההקראה.
איתי חוטר
אבל אם היית מקבל סמס? למה לא ללכת למשהו יותר זול? אדוני היושב-ראש, למי אין פלאפון היום?
ינון אזולאי (ש"ס)
יש לך טלפונים כשרים שאין להם סמסים.
איתי חוטר
אין סמסים?
יעל גרמן (יש עתיד)
לאנשים מגיל 67 ומעלה אין פלאפונים.
אליהו יצחק
יש אנשים שלא מחזיקים בכלל טלפון. יש אנשים שרוצים לשלם את החוב ואתם רוצים שהם ישלמו את הריבית וההצמדה.
ינון אזולאי (ש"ס)
כבוד יושב-הראש, רק שאלה קטנה: כשמוסרים מסירה אישית לבית, אפשר למסור את זה לכל אחד, גם לילד בגיל 5?
היו"ר יואב קיש
מעל גיל 18.
"(ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לפגוע בדרכי גביה אחרות הקבועות בחיקוק".הערות לסעיף (ב)?
מירה סלומון
מה הכוונה?
היו"ר יואב קיש
"מה הכוונה?" אני אוריד את זה ואז זה יפגע.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה לטובתכם.
היו"ר יואב קיש
את רוצה שנוריד את זה?
איתי חוטר
תומר יכול להסביר?
היו"ר יואב קיש
מירה, עם כל הכבוד, אתם ראיתם את הנוסח הזה. אני לא הולך להתייחס לכל מיני השתהויות. אני שואל אותך שאלה אחת פשוטה: את רוצה שאני אוריד את הסעיף הזה? כן או לא? אין לי בעיה, תורידו.
יעל גרמן (יש עתיד)
גם אם היא רוצה אנחנו לא נוריד, לא נוריד כי אנחנו רוצים לאפשר ברבות הימים למישהו אחר לגבות.
מירה סלומון
כל מה ששאלנו ובהכנה שלנו רצינו להבין מהייעוץ המשפטי לוועדה הוא למה כוונתו כשהוא קבע את הדבר הזה, "אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לפגוע בדרכי גביה אחרות הקבועות בחוק"?
היו"ר יואב קיש
תודה רבה. גם אני, שאיני משפטן, כשאני קורא את זה זה ברור לי מאוד.

"(ג)
(1) תקנות שהותקנו לפי פקודת המסים (גביה), יחולו על הליכי גבייה שיינקטו לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים, ובלבד שאת ההגדרות "גובה מס", "פקיד גבייה" ו"ממונה על הגבייה" יקראו כאמור בסעיף 2 לפקודת המסים (גביה), כנוסחה בפקודה זו;


(2) למרות האמור בפסקה (1) הותקנו תקנות על ידי השר, לפי סעיף 13(ג1) לפקודת המסים (גביה), יחולו התקנות שהתקין;נראה לי מאד מינהלתי וברור. הערות?
מירה סלומון
בפסקה (2), כמו שאמר אדוני, יש שתי גישות.
היו"ר יואב קיש
אה, את רוצה אוצר וועדת כספים. בסדר, זה שתי הגישות, אנחנו עדיין בדילמה של שתי הגישות השונות.
"(ד) חלפו 3 שנים מהמועד בו הפך חוב לסופי, והעירייה טרם החלה בהליכי גביה לפי פקודת המסים גביה כפי שהוחלה בסעיף זה, לא תנקוט עוד העיריה בהליכי גביה כאמור, אלא בנסיבות חריגות ובאישור הועדה לענייני גביה של העירייה."תסביר, בבקשה.
גלעד קרן
קבענו שזה יהיה באישור היועץ המשפטי לעירייה והגזבר. זו בעצם הוראה שקיימת כבר בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה היום, אנחנו מעגנים אותה בחקיקה ראשית.
יעל גרמן (יש עתיד)
יפה מאוד.
היו"ר יואב קיש
מר פרויקט, בבקשה.
גיל פרויקט
ראשית, אני רוצה להגיד שהסעיף הזה בנוסחו הוא סעיף סל כאשר יש מספר מקרים שהיועץ המשפטי עמד עליהם, אחרי עבודה מאוד מאומצת ורבה שנעשתה עם כל הגורמים, שבהם לא תמיד הרשויות יכולות להתחיל לנקוט בפרק הזמן הזה, ולכן - - -
היו"ר יואב קיש
כתוב: "אלא בנסיבות חריגות".
גיל פרויקט
כשבהוראת החוק אתה כותב "נסיבות חריגות", אחרי זה יש 20 שנה של דיונים בבתי משפט מה זה "נסיבות חריגות".
היו"ר יואב קיש
אז מה אתם מציעים לניסוח?
גיל פרויקט
הרעיון עצמו הוא רעיון שגם קיים היום. אנחנו מציעים פשוט לאמץ את כל הפסקה כפי שרשום בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה שמגדירה מהן אותן נסיבות חריגות, מה העילות. אני אתן לך דוגמה: לפעמים לצורך העניין עוד לא יודעים מי היורשים בכלל. יש המון-המון - - -
היו"ר יואב קיש
הוא אומר שיכול להיות שיש את ההנחיות של היועץ המשפטי, אנחנו פה מנסים לעשות מעין הליך של הסדרה בחוק של אותן הנחיות - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אז בהתאם להנחיות של היועץ המשפטי לממשלה.
היו"ר יואב קיש
לא, את זה אני לא כותב, ממש לא.
מירה סלומון
קודם כל, יש חקיקה שמפנה להנחיות של היועץ המשפטי לממשלה. זה קיים, יש חקיקה ראשית שקובעת שיועץ משפטי לממשלה יקבע הנחיות שינחו את רשויות - - -
היו"ר יואב קיש
בסדר, בעיניי זו לא הדרך לעשות חקיקה ראשית.
מירה סלומון
בכל מקרה, אדוני, בגלל שמדובר בשיהוי, והליך של שיהוי, במובחן מהתיישנות – התיישנות קובעת מועד וממנו אי אפשר להתקדם עוד, הליך של שיהוי זה דבר שבודק סובייקטיבית, זה דבר שבודק כל מיני נסיבות, זה דבר שמצריך גמישות.
תומר רוזנר
לכן אנחנו אומרים שהם יאשרו לעצמם – היועץ המשפטי והגזבר.
מירה סלומון
לדעתנו, הדבר הזה לא צריך להיקבע בחקיקה ראשית. ראוי שהדבר הזה יישאר בקביעות מינהליות שיכולות לעבור שינויים.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני חושבת שדווקא ברגע שאנחנו אומרים "בנסיבות חריגות" ומשאירים את זה פתוח, זה נותן הרבה מאוד גמישות. דווקא אם היינו לוקחים ומורידים לפרטים זה היה הרבה יותר בעייתי.
איתי חוטר
אנחנו לא רוצים גמישות בעניין הזה.
היו"ר יואב קיש
יועץ משפטי וגזבר. קודם כל, התיקון הוא שאין לנו את הוועדה הזו אז מדובר על היועץ המשפטי והגזבר. אנחנו לא עושים רק מה שאתם מעוניינים, אם לא שמתם לב. כן, בבקשה.
איה רייך-מינא
איה רייך מנשיאות הארגונים העסקיים. אני מתנגדת לסיפה ואני חושבת שצריך למחוק אותה כי דווקא לאחר הנחיית היועמ"ש יש פסיקה יותר מעודכנת של בית המשפט העליון שצמצמה את אותן נסיבות חריגות, ואני מתייחסת לפסק דין קריית אתא נילי קורן וגם פסיקה מאוחרת יותר. לכן, קבע שדיני האישורים המינהליים קובעים ששלוש שנים זה די והותר ולא להרחיב את זה מעבר לנסיבות חריגות.
יעל גרמן (יש עתיד)
אם אלה מתנגדים ואלה מתנגדים אז אנחנו עושים את הדבר הנכון.
איה רייך-מינא
לכן אבקש למחוק את הסיפה. שלוש שנים זה די והותר. מדובר על שלוש שנים שלא התחלת לעשות דבר. לכן, אם שלוש שנים לא התחלת לעשות דבר, אתה לא מאפשר לאזרח להתמודד לאחר מכן.
היו"ר יואב קיש
תודה. משרד המשפטים, בבקשה.
מרב זוהרי
כמו שציינו, יש באמת את הנחיית היועץ שבחנה את העניין הזה והיא מפורטת, היא קובעת את ההסדר המהותי, ממתי מתחילים לספור את השיהוי, מתי הוא מפסיק, מה העילות שאפשר בגינן לראות שיהוי וכו', ואנחנו חושבים שצריך להשאיר את ההנחיה, היא נותנת מענה.
היו"ר יואב קיש
אז אנחנו נשאיר את הסעיף כמו שהוא. החלפנו את הוועדה לענייני גבייה ביועץ משפטי וגזבר. הלאה. מפה לא הקראנו, בואו נקריא ונעצור כדי לקבל הערות ולהחליט.
גלעד קרן
"גבית חוב במסלול אזרחי
330ה.
(א) עירייה רשאית לגבות ארנונה כללית ותשלומי חובה אחרים במסלול גביה אזרחי, ואולם חוב שהחלה גבייתו במסלול גביה מסוים, לא תימשך גבייתו במסלול גביה אחר.


(ב) גביית חוב שסכומו אינו עולה על 25,000 שקלים חדשים, שהוחלט לגבותו במסלול גביה אזרחי, תבוצע במסלול מקוצר לפי הוראות פרק א'1 לחוק ההוצאה לפועל, למעט הוראות סעיף 20ח(ב), ואולם לא ניתן יהיה להעביר את גבייתו למסלול הגביה הרגיל בהוצאה לפועל.


(ג) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב), ועל אף האמור בסעיף 10 לחוק ההוצאה לפועל, לעניין חוב שהוחלט לגבותו במסלול גביה אזרחי לא יעלו ההוצאות בהן יישא החייב, לרבות שכר טרחת עורך דין, על ההוצאות הסבירות שהוצאו בנקיטת אמצעי אכיפה, כפי שנקבעו לעניין מסלול הגביה המנהלי.


דוח תקופתי
330ו.
עירייה תפרסם, מדי שנה, לא יאוחר מ-31 במרס, דין וחשבון על שירותי הגביה שניתנו לה בשנה שקדמה למועד הדיווח; בדין וחשבון כאמור תפרט העירייה, בין השאר, את שיעורי הגביה בכל אחד ממסלולי הגביה בחלוקה לפי פעולות הגביה שבוצעו בפועל לפי פרק זה, את פעולות הבקרה והפיקוח שביצעה בעניין חברת הגביה המועסקת על ידיה, תלונות שהוגשו לה בעניינה וממצאי בירורן."
היו"ר יואב קיש
זה סעיף שאני מניח שיהיה בו דיון ארוך. אני רוצה להגיד שני דברים ואנחנו נתקדם: אחד, לגבי סעיף (א), אני מבין שיש בעיה עם הנושא של "לא תימשך גבייתו במסלול גביה אחר" ואני אהיה מוכן לקבל תיקונים, אבל אנחנו נדון על כל הסעיף בהמשך, אני רוצה להמשיך עם ההקראה. על סעיף 330ו אני רוצה לדבר עכשיו ולסיים, אבל את הנושא שקשור לעורכי הדין והעלויות האלה נקיים בהמשך. לגבי 330ו, לנושא הפרסום על דין וחשבון על שירותי הגבייה בשנה הקודמת וכל מה שקשור לשיעורי הגבייה בכל אחד ממסלולי הגבייה ופעולות הבקרה והפיקוח, מישהו רוצה להתייחס? כן, מר פרויקט.
גיל פרויקט
א', אני חושב שזה רעיון מצוין. נתחיל מזה. הרזולוציה שירדו אליה פה היא לא בהכרח רזולוציה אפשרית.
היו"ר יואב קיש
אז מה אתה מציע?
גיל פרויקט
אפשר לתת, למשל, את האינפורמציה מה היו אחוזי הגבייה בשימושים של מגורים, מה היו אחוזי הגבייה בשימושים של עסקים, מה היו אחוזי הגבייה כאשר הלכו בתיק באכיפה מינהלית לעומת אחוזי הגבייה כאשר הלכו לאכיפה - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
כתוב: "מסלולי הגבייה בחלוקה לפי פעולות".
גיל פרויקט
את החלוקה לפי פעולות אתה לא יכול לעשות - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אה, כתוב לפי פעולות, הוא אומר לפי נכסים.
גיל פרויקט
הרשות יכולה להגיד, למשל: בעסקים אחוזי הגבייה הם כך, במגורים הם כך, בהליך מינהלי הם כך.
היו"ר יואב קיש
קודם כל, בואו נדבר על מה שהחוק מחייב ומה שאתה רוצה תעשה. אין לי שום בעיה שתוסיף כל מה שאתה רוצה. מה שאנחנו מנסים פה זה להבהיר את היחס בין שיעורי הגבייה לפעולות, כדי שפעם הבאה שאולי נבוא לעשות תיקון לחוק הזה נדע קצת יותר, יהיה יותר מידע, נראה איך העיריות מתמודדות ונוכל להבחין בין עירייה שעובדת בצורה מסוימת לעירייה בצורה אחרת, לראות איפה זה יותר יעיל וכל הדברים האלה. אין לי בעיה שתוסיפו את שיעורי הגבייה - - -
איתי חוטר
אז זה לא לפי פעולות, אדוני, זה לפי מסלולים.
גיל פרויקט
לפי מסלולי הגבייה.
תומר רוזנר
לא, פעולות זה הכי חשוב.
איתי חוטר
מה זה פעולות?
היו"ר יואב קיש
תסביר מה זה פעולות.
תומר רוזנר
פעולות – כמה עיקולים וכו'. מה הבעיה?
קריאה
למה צריך את זה?
יעל גרמן (יש עתיד)
כמה מינהלי, כמה שלחתם לחברת גבייה - - -
קריאה
מה זה נותן כמה פעולות נעשו?
תומר רוזנר
הסביר היושב-ראש.
קריאות
חבר'ה, שיקולי עלות-תועלת, עם כל הכבוד. נו, באמת.

אין לנו יכולת.

אין לנו מערכות שיודעות לעשות את זה.
היו"ר יואב קיש
אני חייב להגיד שהיום קיבלתי מעיריית תל אביב ניתוח מצב נוכחי על האכיפה בהתאם לרשויות שמתייחס להיקף עיקולים בשנה, הודעות על עיקול, צו דרישה מיידי, צו ראשון, תיק. מדובר על הנוהל שאתם עובדים אבל תיתן גם מספרים מה קורה שם.
גיל פרויקט
אני מסביר שזה ראוי ונכון לדעתנו לתת מה אחוזי הגבייה היו בשימושים בחברות, בעסקים - - -
היו"ר יואב קיש
בשימושים אין בעיה, אמרתי לך. אבל אני רוצה לדעת מה אחוזי הגבייה שהושלמו בדרישה ראשונה.
גלית שניידר ממרן
אי אפשר לדעת, אי אפשר.
היו"ר יואב קיש
אחורנית.
גלית שניידר ממרן
כי אנחנו מוציאים דרישות, אחרי זה חלק משלמים וחלק לא, וממשיכים מסלולים. זה מאוד קשה. אפשר לתת היקפים של כל פעולה ופעולה, אבל להגיד: כל פעולה כמה היא – אנחנו עושים טלפונים, סמסים. זה מאוד קשה כי כתוב פה בחוק לרשום את אחוז הגבייה לכל פעולה. זה בלתי אפשרי, אני יכולה להראות לכם.
היו"ר יואב קיש
הוצאת דרישת תשלום ראשונה, את לא יודעת להגיד ש-80% מהם שולמו?
גיל פרויקט
המספר הוא לא נכון כי אתה כרגע מתייחס לנקודת הנחה שמישהו לקח ושילם את השובר הזה.
היו"ר יואב קיש
נכון.
גיל פרויקט
מי אמר שזה כל מי ששילם דרישה? ואם יש כאלה שמתקשרים בעקבות זה? ואם יש כאלה שאחרי באים – אין דרך לדעת את הדבר הזה.
גלית שניידר ממרן
אני עושה עוד פעולות תוך כדי. אני מפרסמת לתושבים, שולחת לכם סמסים, שולחת להם התראות. זאת אומרת, יש המון-המון פעולות - - -
היו"ר יואב קיש
אז מאיפה המידע של 80% מדרישת תשלום ראשונה? אתם אמרתם, לא אני.
תומר רוזנר
77%, ליתר דיוק.
גיל פרויקט
יש הבדל בין שאני נותן הערכה, שחלקה מבוססת על סמך כמה ששילמו את הדרישה, כמה אני סבור ששילמו שבוע אחרי, לבין שעכשיו העירייה צריכה כרשות לבוא לתת מספר. לא תמיד אתה יכול לתת את המספר הזה.
תומר רוזנר
למה אתה לא יכול? אני לא מבין.
גיל פרויקט
אני יכול להגיד לך מה אחוזי הגבייה המינהליים לעומת מה - - -
היו"ר יואב קיש
אני מוכן לכתוב "העירייה לפי מיטב ידיעתה", כדי שלא, חס וחלילה, תחשוב שאתה עושה משהו שאסור לעשות. אם מפריע לך ההתחשבנות הספציפית, אם טעית מעט והחשבת שבוע – אין לי בעיה. אני אומר, העירייה, לפי מיטב ידיעתה, תעביר את המידע הזה. כשאתה אומר לי עכשיו 77% זה לפי מיטב ידיעתך. זה בדיוק מה שאמרת לי. אתה גם יודע את המידע הזה, אני לא מבין למה אתה לא רוצה לספר לי אותו.
גלית שניידר ממרן
אבל אני יודעת שזה 80% כי אני מגיעה לכמות הזו בעיקולים, אבל אני לא יודעת אם הטלפון עשה את זה, אם הסמס, אם התזכורת. פה מבקשים לפי פעולה, אחוז גבייה לפעולה.
היו"ר יואב קיש
פעולות גבייה. אני רוצה לדעת כמה שילמו לפני העיקול, כמה שילמו עם העיקול, כמה לא שילמו בכלל, כמה הלכו לכינוס נכסים, כמה הלכו לחצרות, דברים ברמה הזאת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אז מסלולי גבייה.
היו"ר יואב קיש
לפי מסלול הגבייה, זה מה שאני רוצה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מסלול, לא פעולה. מסלולי גבייה.
איתי חוטר
אז לרשום לפי מסלולי הגבייה.
היו"ר יואב קיש
אז נקריא עוד פעם: "דוח תקופתי
330ו.
עירייה תפרסם, מדי שנה, לא יאוחר מ-31 במרס, דין וחשבון על שירותי הגביה שניתנו לה בשנה שקדמה למועד הדיווח; בדין וחשבון כאמור תפרט העירייה" – לפי מיטב ידיעתה, בסדר? כדי שלא תואשמו חס וחלילה – "בין השאר, את שיעורי הגביה בכל אחד ממסלולי הגביה..."
איתי חוטר
להוריד את ה"בחלוקה לפי פעולות". זו רזולוציה שאי אפשר לספק.
היו"ר יואב קיש
אוקיי, אני מוכן להוריד.

"ממסלולי הגביה לפי פעולות הגביה" – בלי "בחלוקה" – שבוצעו בפועל לפי פרק
זה..." – זה בסדר?
גלית שניידר ממרן
כן.
איתי חוטר
כן.
היו"ר יואב קיש
אז סידרנו את הבעיה.

"את פעולות הבקרה והפיקוח שביצעה בעניין חברת הגביה המועסקת על ידיה, תלונות שהוגשו לה בעניינה וממצאי בירורן".

זה נראה לי בסדר גמור. הורדנו את המילה "חלוקה" והוספנו "העירייה, לפי מיטב ידיעתה".
איתי חוטר
תודה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רוצה להבין מה ההבדל, יואב.
היו"ר יואב קיש
הם אומרים שהחלוקה האם זה היה סמס שנשלח, מייל, טלפון, מכתב – הם לא רוצים להיכנס לרזולוציה הזאת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא יכולים לדייק את זה.
היו"ר יואב קיש
מבחינתם, אם הם לא עברו שלב בגבייה לעיקול, הכול ייכנס לקטגוריה הזו.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז מה המשמעות של מסלולי הגבייה לפי פעולות הגבייה? מה ההבדל?
היו"ר יואב קיש
פעולות גבייה זה האם עשיתי עיקול, כן או לא, האם עשיתי מימוש נכס, כן או לא, האם שלחתי גבייה לחצרות, כן או לא. זה פעולות הגבייה.
איתי חוטר
סמס זו פעולה?
יעל גרמן (יש עתיד)
אני לא רואה שום הבדל במילה פעולה אבל בגלל זה לא אכפת להוריד את זה, מבחינתי זו בדיוק אותה כוונה.
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז. כן, בבקשה.
בקי כהן קשת
בקי כהן קשת, רבנים וזכויות אדם. יש פה עוד חלוקה חשובה בשביל לדעת את המשמעות של הדברים, במיוחד אם מבחינים בין המסלולים שגובים, חיוני לדעת אם האדם בפשיטת רגל או לא ואם אדם מוגבל באמצעים או לא. בין היתר, אנחנו הצענו שצריכה להיות הפרדה מראש. אני חושבת שברגע שנראה את הנתונים האלה זה יוכיח את שאמרנו, שיש להבחין בין מי שכבר מצוי בהוצאה לפועל, באיחוד תיקים או בפשיטת רגל, לבין - - -
היו"ר יואב קיש
אבל הם לא יודעים את זה.
בקי כהן קשת
בוודאי שהם יודעים.
ענת הר אבן
הם יודעים בפשיטת רגל.
בקי כהן קשת
בפשיטת רגל הם בוודאי יודעים כיוון שברגע שהם בפשיטת רגל הם מקבלים על זה הודעה.
תומר רוזנר
בפשיטת רגל כן, אבל אם זה מוגבל באמצעים הם לא יודעים.
היו"ר יואב קיש
בסעיף הזה אני רוצה לדעת את התייחסות היעילות של הגבייה, בואו נקרא לזה כך. אני לא אכנס לרזולוציה שהם לא בהכרח יודעים אותה. הם לא יכולים לדעת אם מישהו מוגבל באמצעים, כן או לא.
בקי כהן קשת
אדוני, אני אגיד בצורה הכי פשוטה: אם הם יתחילו להשוות בין מסלולי הגבייה ואם הם ישתמשו בהליך אחד לאוכלוסייה מסוימת והליך אחר לאוכלוסייה אחרת, כשאתה תבוא להשוות בסוף ייראה שהנתונים שונים אבל זה יהיה - - -
היו"ר יואב קיש
בשביל זה אמרנו שייקבעו קריטריונים ברורים מראש לאיך גובים ומה גובים והקריטריונים האלה יהיו באופן שקוף לכולם. לכן, אם הם רוצים מראש להגיד שבדרום הוד השרון הם גובים כך ובצפון הוד השרון אחרת זה סוג של קריטריון. אני בסופו של דבר לא נכנס למדיניות הגבייה של העירייה, אני משאיר לה לקבוע אותה, אבל אני כן רוצה לדעת את התוצאות לפי הדוח שהם יביאו. כן, בבקשה.
נתן בביוף
נתי בביוף, סגן היועץ המשפטי במשרד הפנים. אדוני, אולי תל אביב יכולה לעשות את זה אבל צריך תמיד לזכור שיש את הרשויות הקטנות שדוחות כאלה וקיום מנגנוני בקרה מחשביות וכו' מאוד קשות להן.
היו"ר יואב קיש
אבל אז הן לוקחות חברות גבייה. חברות הגבייה עושות להן את זה ואני רוצה שחברות הגבייה יביאו את הדוחות האלה.
נתן בביוף
אני לא בטוח.
היו"ר יואב קיש
בדרך כלל אותן רשויות לא עושות את הגבייה בעצמן.
נתן בביוף
נכון. עדיין זו פעילות חדשה שצריך להיערך לה אז אני לפחות מבקש שיילקח בחשבון לדחות את התחולה לגבי הסעיף הזה.
היו"ר יואב קיש
על התחולה בהחלט נדון בסעיף זה. תזכיר את זה כשנגיע לסעיף התחולה, בבקשה.
ענת הר אבן
רק הערה. אתם מבקשים בעצם בסעיף 330ו למדוד יעילות של מסלולי גבייה, אבל אם אחר כך תדונו בסעיף 330ה(א) ותאפשרו שיבואו למשל למסלול המקוצר אחרי שמיצו הליכים בפקודת המסים (גבייה), יש פה משהו שהוא לא צודק כלפי מסלול הגבייה הזה. אני רק אגיד שאחת העיריות - - -
היו"ר יואב קיש
זה לא לא צודק, צריך לקחת בחשבון שקודם עשו את זה ועכשיו עושים את זה. ברור שיהיה פה סוג שונה של תוצאות אם מתחילים כך, או עושים את זה ואחרי זה כך. זה ברור.
ענת הר אבן
אני רק חייבת לציין שאחת העיריות למשל פתחה תיקים אצלנו של נפטרים, אנשים שהיו פושטי רגל.
היו"ר יואב קיש
קשה להביא לתוצאות טובות. הלאה, בואו נמשיך עם ההקראה.
בקי כהן קשת
סליחה, הערות לחלק הראשון של הסעיף.
היו"ר יואב קיש
את מדברת על סעיף 330ה? על 330ה דילגנו, נדון בו בהמשך.
גלעד קרן
"העסקת חברת
גבייה בידי עירייה
330ז.
(א) עירייה רשאית להעסיק חברת גבייה בהתאם להוראות פרק זה לצורך ביצוע הפעולות האלה, כולן או חלקן (בפרק זה – שירותי גבייה):"
היו"ר יואב קיש
רק שנייה, עצור. דיברתי הרבה עם הצד הזה, אני רוצה לדבר הרבה גם עם הצד הזה. כל הערה שיש לכם שלדעתכם יכולה לפגוע בגבייה והיא מהותית, אל תתביישו, זה הזמן לעלות אותה, תדברו. אני יודע, לקחתי לתשומת לבי את הנושא של סעיף 330ה(א), אנחנו נדבר עליו, לא מסתיר את זה. אבל אם יש הערות במקום הזה זה הזמן.
גלעד קרן
"(1) משלוח הודעות חיוב בשל תשלומי חובה;(2) גבייה שוטפת של תשלומי חובה;(3) גביית תשלומי פיגורים בשל תשלומי חובה;(4) מתן מידע לחייבים בנוגע לתשלומי חובה.


(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –(1) כל פעולה הנוגעת לגבייה והכרוכה בהפעלת שיקול דעת שניתן לעירייה או לעובד או נושא משרה בה על פי דין, לא תבוצע בידי חברת הגבייה כי אם בידי העירייה או העובד או נושא המשרה בה, לפי העניין.(2) חברת גביה לא תבצע פעולות גביה הכרוכות בכניסה לחצרים או בתפיסת מיטלטלין, ובכלל זה פעולות כאמור בסעיף 5 לפקודת המסים (גביה), כפי שהוחלה בפרק זה."
היו"ר יואב קיש
אני מזכיר שגם סיכמנו שאנחנו נעשה תיקון עם הנושא של סוג הפעולות, תפעול - - -
תומר רוזנר
ודאי.
היו"ר יואב קיש
זה משפיע פה?
תומר רוזנר
לא.
יעקב אשר (יהדות התורה)
גם מה זה "כניסה לחצרים" – לקרוא שעון מים? לבוא להתריע? להדביק על הדלת? צריך לדייק את זה, לדייק שזה מיטלטלין.
היו"ר יואב קיש
כתוב פה "חברת גבייה לא תבצע פעולות גבייה הכרוכות בכניסה לחצרים". הכוונה היא תפיסת מיטלטלין. זאת אומרת, להיכנס לחצר ולתת מכתב זה לגיטימי לחלוטין; להיכנס לחצר בשביל לקרוא מונה כזה או אחר זה - - -
תומר רוזנר
לא פעולת גבייה.
היו"ר יואב קיש
זו לא פעולת גבייה. אבל בסדר, נדייק. אני רוצה לשמוע התייחסות. לסעיף (א) אין מה להגיד, זו ההגדרה. מישהו רוצה להתייחס לסעיפים (1), (2) ו-(3)? כן, בבקשה.
איה רייך-מינא
לגבי סעיף (ב), גבייה שוטפת של תשלומי חובה, אני מבקשת להגדיר מהי גבייה שוטפת מאחר שדרך אותה גבייה שוטפת לעתים חברות גבייה – כמובן לא אלה שנמצאות פה – מנפחות את אותה שומה, מנפחות את השומה על ידי שינוי סיווג וכן הלאה. לכן אבקש באותו סעיף להגדיר מהי גבייה שוטפת, שזה לפי אותם קובעי חיוב ששולמו בעבר בשנה האחרונה, ללא שינויים, כדי שאם יש רצון - - -
היו"ר יואב קיש
אבל זה צורך של העירייה שהם נותנים אאוטסורסינג. לצורך העניין, את אומרת לי: תחייב את העירייה לשלוח את האנשים שלה לעשות את הדברים האלה, ואם העירייה בוחרת בחברות הגבייה לעשות את זה את אומרת שאסור להם שאסור להם לעשות את זה לתפיסתך. זה מה שאת אומרת. אני לא כל כך מסכים עם זה.
איה רייך-מינא
חברה אחרת.
היו"ר יואב קיש
מירה, בבקשה.
מירה סלומון
כמובן שאנחנו מתנגדים נחרצות למה שנאמר כאן. חובתה של רשות מקומית לגבות מס אמת. אם צריך למדוד והמדידה מראה שנעשו שינויים ושטח הנכס הוא שונה ממה שהוא היה, היא צריכה לגבות את שטח הנכס העדכני. אם הרשות המקומית מגלה שהיא סיווגה בשוגג או שלא בשוגג נכס - - -
היו"ר יואב קיש
לא, אני לא מפריד את זה.
תומר רוזנר
צריך שיהיה מובהר שזו פעולות שהעירייה בעצמה עושה, לא חברת הגבייה. סיווג זה רק העירייה.
איה רייך-מינא
חברות הגבייה עושות את זה.
יעל גרמן (יש עתיד)
יואב, סקר נכסים צריך לא להיעשות על ידי חברת גבייה.
היו"ר יואב קיש
היה מקום שהיה אמור לשמש כמשרד ועכשיו מגלים שעושים בו מסחר?
תומר רוזנר
העירייה צריכה לעשות את זה. העירייה, לא מול חברת הגבייה.
איה רייך-מינא
אבל בפועל לא העירייה עושה את זה אלא חברות הגבייה.
היו"ר יואב קיש
מה, היום חברות הגבייה מחליטות אם זה - - - ?
איה רייך-מינא
כמובן.
מירה סלומון
לא, לא נכון.
היו"ר יואב קיש
אז, מירה, מה קורה? תסבירי.
מירה סלומון
אני אסביר. זה לא נכון. הרשות המקומית היא זו שמחליטה. לא רק שהיא זו שמחליטה, גם מנהל הארנונה הוא זה שדן בהשגה על שינוי סיווג או על שינוי במידות השטח. יש מנגנון השגה – שהייעוץ המשפטי של הוועדה כל כך קידש כאן, על זה יש ערר וערעור – שמנהל הארנונה עושה. מה שכן קורה זה שחברות הגבייה, בכובען כמסייעות לרשויות המקומיות בתפעול השוטף, הרבה פעמים מעדכנות את מנהל הארנונה של הרשות המקומית בדבר שינויים בפסיקה, בדבר סיווגים שרלוונטיים, בדבר ממצאים מהשטח שהראו שבעצם אדם טען - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל הן לא מודדות את הנכסים?
מירה סלומון
הן גם מודדות. יש גם אפשרות למדוד את הנכסים.
איה רייך-מינא
חברות הגבייה עושות הכול.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז זה לא בסדר.
היו"ר יואב קיש
למה לא? זה טכני. זה טכני.
קריאה
זה לא טכני.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא, זה לא עניין טכני.
היו"ר יואב קיש
למה לא טכני? למדוד את הנכס זה טכני.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא, זה לא טכני.
מירה סלומון
על ידי מודדים מוסמכים, גברתי, לא על ידי אנשים שלא יודעים איך למדוד, על ידי מודדים מוסמכים שמעודכנים בשיטת המדידה ברשות המקומית.
דבי גילד חיו
אבל למה זה צריך להיות חברות הגבייה?
היו"ר יואב קיש
זה לא חייב להיות חברת גבייה אבל זה יכול להיות גם חברת גבייה. זה סוג הפעילויות שאני לא רואה בהן פגיעה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז אני רוצה להביע עמדה נגדית. העניין של מדידת נכסים זה דבר אלמנטרי, כל רשות חייבת לעשות את זה וזה נכון, ובדרך כלל יש חברה שנותנים לה את זה, הרשות עצמה לא עושה את זה, הם לא יכולים לעשות את זה, זו חברה מיוחדת שזה תפקידה. אני חושבת שאסור לתת את זה בידי חברת הגבייה. אני חושבת שעלול להיווצר פה ניגוד עניינים אינהרנטי שחברת הגבייה תהיה מעוניינת כמובן שהשטח יהיה גדול ביותר, ולעומת זאת העירייה או חברה חיצונית - - -
היו"ר יואב קיש
גם העירייה מעוניינת, לא?
איתי חוטר
גם חברת מדידה.
היו"ר יואב קיש
לא להפריע, תנו לה לסיים.
יעל גרמן (יש עתיד)
לכן, לדעתי, חברת הגבייה יכולה להסב את תשומת לבה של העירייה שנראה לה שנעשה שינוי בנכס, זה מאוד לגיטימי, אבל את הבדיקה האם נעשה שינוי, האם גדל, האם באמת הסיווג הוא נכון או לא נכון, תעשה אותה חברה שמבצעת עבור העירייה את סקר הנכסים ולא חברת הגבייה.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אנחנו מתבלבלים קצת בנקודות שיש כאן. חברת הגבייה, במקומות מסוימים היא בעצם מחלקת הגבייה העירונית על כל שלוחותיה.
היו"ר יואב קיש
אבל זה לא בהכרח טוב.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם זה טוב או לא טוב אתה צריך לדבר - - -
היו"ר יואב קיש
יש מקומות שזה טוב, אבל יש מקומות שזה לא טוב.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל אני רוצה שלא נטעה. יש חברות גבייה שעושות פעולות גבייה. יש חברות שבעצם יושבות היום במקום העירייה, עם הפקידים הסטטוטוריים שנותנים את ההנחיות וכו', אבל לרוב זו עבודה שלהן. לכן, ברגע שאתה פוגע באפשרות לעשות את זה ואתה צריך לכל דבר חברה אחרת, זה דבר שהוא לא - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל השאלה כמה סמכות אתה רוצה לתת לחברת גבייה. זו בדיוק הבעיה. אתה רוצה לתת לה סמכות בלתי - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה אותו כוח שאני נותן לעובד עירייה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל עובד עירייה זה משהו אחר. אתה לא יכול לתת - - -
היו"ר יואב קיש
חברת הכנסת גרמן, יש לו דעה אחרת, תני לו לסיים, בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יעל, אם מגיע אותו עובד חברה בשביל לגבות ורואה שהנכס הוא גדול יותר או קטן יותר – הפוך גם כן, שיש טעות - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
שיסב את תשומת לבה של העירייה והיא תשלח - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל העירייה זה הוא. מחלקת הגבייה זה הוא.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה גרוע מאוד אם הוא עושה את הכול.
היו"ר יואב קיש
איתי, בבקשה.
איתי חוטר
איתי חוטר, סמנכ"ל כלכלה מרכז שלטון מקומי. אני מבקש לחזק את דבריו של חבר הכנסת אשר מכמה בחינות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זאת המציאות.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל זאת מציאות גרועה.
איתי חוטר
דבר ראשון, גם כשרשות מקומית יוצאת למכרז למדידות שלא באמצעות חברות הגבייה, תמיד יכולה להיטען הטענה שהן בניגוד עניינים ומעוניינות להביא יותר מטראז' כי זאת שיטת התגמול. אתה מודד מטר – אתה מקבל לפי מטר. אין מה לעשות. אי אפשר לנתק את זה. הן לא יכולות לקבל ריטיינר חודשי בלי קשר למה שהן עושות. לכן אפשר לטעון את טענת ניגוד הענייניים גם לגבי חברות מדידה שלא קשורות לחברות הגבייה. פעם אחת.

פעם שניה, אדוני היושב-ראש, אני חושב שבשיקולי עלות-תועלת יש גבול כמה נטל אפשר להשית על הרשויות המקומיות. אני רוצה להזכיר את מה שנאמר פה, יש רשויות מקומיות קטנות שבהן חברות הגבייה הן הידע המקצועי גם. עכשיו לדרוש לפצל להרבה מאוד מכרזים, כמו למשל שביקשת, אדוני – ואנחנו מכבדים את זה – לפצל את ההתקשרויות עם חברת ההוצל"פ מחברות הגבייה, זה משהו שאתה רוצה להעביר פה בוועדה, עכשיו נרצה לפצל גם את עניין המדידות. מחר נרצה לפצל עוד דברים כי הם בניגוד עניינים בנושאים אחרים – אין לזה סוף.
היו"ר יואב קיש
תודה. אני ממשיך הלאה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רוצה להעיר עוד הערה קטנה.
היו"ר יואב קיש
את יכולה גם להסתייג אחרי בנוסח, זה גם בסדר.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה ברור, לפני ההסתייגויות.
היו"ר יואב קיש
אז בקצרה, בבקשה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רוצה להזכיר לנו שאנחנו נמצאים כאן - - -
דבי גילד חיו
אבל אלה הסעיפים שבאנו בשבילם, לא דיברתי עד עכשיו מילה.
היו"ר יואב קיש
א', דיברת, זה לא נכון, רק לא בדיון היום.
דבי גילד חיו
חצי משפט על איזה אישור מסירה.
היו"ר יואב קיש
בדיון היום, נכון, לא.
דבי גילד חיו
באתי בשביל הסעיפים האלה.
היו"ר יואב קיש
בסדר, אז אני אתן לך. חכי רגע, גרמן, בבקשה.
דבי גילד חיו
עו"ד דבי גילד חיו מהאגודה לזכויות האזרח. הסעיפים הללו והסעיף הקודם שדילגת עליו אלה הסעיפים שבשבילם באנו, לדבר על הסמכויות ועל מה שמותר - - -
היו"ר יואב קיש
עד עכשיו לא עניין אותך?
דבי גילד חיו
פחות. זה הלב של הצעת החוק. החוק הזה נובע מכמה פסיקות של בית משפט שבא להגיד שצריך להסדיר את הסמכויות ואת מה שחברות הגבייה יכולות לעשות. לזה הגענו עכשיו ועל זה באנו לדבר פה, לפני פקודת המסים (גביה) וההתאמות המבורכות שלה. אני רוצה להגיד שתי הערות לסעיף הזה.
היו"ר יואב קיש
קודם כל לעניין הספציפי של הסעיף שבו אנחנו עוסקים כי אנחנו באמצע דיון. אם את רוצה להתייחס לנושא הגבייה השוטפת של תשלומי חובה, התייחסנו למדידת שטחים בסיווג נכסים, לזה בבקשה.
דבי גילד חיו
כן, אני מדברת על הסעיף הזה. לעמדתנו, נוצרת בעיה שהחברות אחראיות גם על תשלומי החובה וגם על הפיגורים כי זה בעצם יוצר התנגשות. אני מבינה שלא יורידו להם את הגבייה של תשלומי החובה אבל לכל הפחות צריך לדאוג – כי הרי יהיה להם אינטרס אם הם גובים גם את הפיגורים בסעיף קטן (3), זה יכול ליצור התנגשות בין שתי הגביות האלה.

לכן, אני חושבת שצריך לכתוב מפורשות בסעיף הזה שהעירייה קובעת את סדר הפעולות – כמו שסיפרה לנו הנציגה מעיריית כפר סבא שהם עושים – איזה פעולות יבצעו, מתי יבצעו אותן, מה יהיה סדר הפעולות, כדי להבטיח שלא יהיה את הניגוד הזה שלא יגבו את השוטף, שיעדיפו לגבות קודם את הפיגורים, כי זה יותר משתלם להם, גם יותר גדול וגם יוצר עיכוב בחובה. אז פשוט שיהיה כתוב מפורשות שהרשות קובעת את סדר הפעולות ואיזה פעולות בכלל יעשו. בעיקרון, זו בכלל הגישה של בית המשפט ושל החקיקה הזו, אבל פה זה צריך להיכנס. יש לי עוד הערה לסעיף הזה שהיא מאוד חשובה - - -
קריאה
לא הבנתי. חברת הגבייה - - -
היו"ר יואב קיש
חבר'ה, לא להפריע.
דבי גילד חיו
הם גובים, הכול טוב, רק אנחנו מקבלים עשרות ואלפי תלונות על גבייה פוגענית.

הדבר השני שרציתי להגיד הוא שכאן, בסעיף קטן (4), נמחק הסיוע בבקשות למתן הנחה, אבל אני חושבת שצריך לכתוב מפורשות בחקיקה כזאת, בסעיף הזה אני חושבת, שהטיפול במחיקה, הנחות, הבדיקה הפרטנית של אנשים, הסדרי תשלומים וכל זה, בסמכות העירייה וזה צריך להגיע אליה ולהחלטתה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מסכימה.
היו"ר יואב קיש
למה בעצם מחקנו את זה?
דבי גילד חיו
שזה לא יהיה בסמכותם, אבל אני אומרת שצריך להגיד בצורה יותר מפורשת.
היו"ר יואב קיש
חברות הגבייה, היום אתם עוסקים בהנחות ובנושא של הסדרי תשלום?
נתן קלימי
אנחנו היום עוסקים בעדכון טכני של המידע הזה למערכות, כן.
היו"ר יואב קיש
אני שואל ברמת ההחלטות, לא ברמת העדכון הטכני.
נתן קלימי
לא, ממש לא.
היו"ר יואב קיש
אז אין לכם בעיה אם נפריד את זה לפעילות אופרטיבית, שבזה אתם עוסקים, בעדכון. זה בסדר, אין לי בעיה.
נתן קלימי
אני חושב שסעיף (ב)(1) נותן מענה לכל השאלות האלה ואין צורך ביותר מזה, מכיוון שנאמר שלחברות יהיה אסור לעסוק בכל פעולה שיש בה שיקול דעת. אז כל מה שהוא טכני, כולל מדידה - - -
היו"ר יואב קיש
דבי, את לקחת אותי מאמצע דיון בנושא מסוים להמשך דיון שצריך לקיים. בבקשה, חברת הכנסת גרמן, אחרי זה נתייחס לדברים שאמרת.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רוצה להזכיר, ואני גם הזכרתי את זה בפעם הקודמת, שאנחנו כאן נמצאים – בעיקר אנחנו, הוועדה – כדי באמת לשמור על איזון ולשמור על האינטרס של התושב. אני באמת נמצאת כאן ומקשיבה בקשב רב. יש לי אכזבה גדולה מאוד - - -
היו"ר יואב קיש
תעבירו לה העתק מהמכתב על 100 מיליון השקלים.
יעל גרמן (יש עתיד)
ראיתי אותו לפני שנכנסתי. נכון, בין השאר. יש לי אכזבה מאוד גדולה ממרכז השלטון המקומי שיושב כאן ורק מערים בעיות בקשר להצעת החוק הזו.
מירה סלומון
אנחנו מערימים בעיות לגיטימיות.
איתי חוטר
מתנצלים, לא רצינו לאכזב אותם. אני אומר את זה בכנות.
מירה סלומון
אבל אנחנו מערימים בעיות לגיטימיות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם הם לא יערימו את זה היום, הם יערימו את זה על התושבים אחר כך, אז עדיף.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז אני לא חושבת כך. אני חושבת שלאורך כל הדיון מה שאנחנו רק שומעים זה למה לא ולא איך כן בכל זאת לעשות את מה שאנחנו רוצים. ואני לא סתם אומרת מערימים בעיות, אני גם שומעת את הנימוקים, שאני לא מקבלת אותם. לדעתי הם גם מנסים לפזר חול והרבה מאוד מידע שלא כולם מתמצאים בו ולכן זה קצת מבלבל.

לעניין, אני שמעתי את מה שחברי הטוב יעקב אשר אמר, אני מבינה שבאותן רשויות קטנות שבהן הוציאו את כל פעולות הגבייה ואת כל הפעולות שהעירייה בדרך כלל עושה, הוציאו את זה לאיזה אאוטסורסינג. יכול להיות שבמקרה כזה זה באמת לא הגיוני לבוא ולומר, אם יש כבר חברה שעושה גם את מדידת הנכסים וגם את הגבייה, לא. אבל ישנן רשויות רבות שבהן זה בנפרד וברשויות שבהן זה בנפרד אסור לתת לחברת הגבייה גם לעסוק במדידה.
היו"ר יואב קיש
זה לבחירת הרשות. מה את רוצה? שהרשות תחליט. את אומרת כן, וכשאלה שלא אז לא? לא מסתדר לי האירוע הזה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני אומרת דבר כזה: בואו ננסה לשמור ככל האפשר על האינטרס של התושבים, כמה שאפשר. חברות הגבייה לא שומרות על האינטרס הזה, אני לא שומעת שמרכז השלטון המקומי שומר, נשארנו רק אנחנו פה לשבת ולראות מהו האינטרס של התושב ולנסות לשמור עליו.
היו"ר יואב קיש
חברים, אני מסכם את הסעיף.
מירה סלומון
יש לי עוד הערה.
היו"ר יואב קיש
לא, אני לא רוצה יותר. אני אגיד לכם מה אני עושה: הנושא של גבייה שוטפת של תשלומי חובה, יש פה נושא של מדידת שטחים ונושא של סיווג נכסים; ביקשו הגדרה ברורה האם זה נכנס או לא נכנס לעניין. יש שתי גישות שונות, בשתי הגישות סיווג הנכס עצמו זו החלטת העירייה. חד וחלק. זה מקובל על כולם ואם צריך להבהיר את זה אז נא להבהיר את זה. השאלה היא האם הפקיד האחראי בעירייה על סיווג הנכסים מקבל את המידע שלו מחברות הגבייה. זה משהו שבעיניי יכול להיות לגיטימי ואין עם זה שום בעיה. לכן סיווג נכסים אני בכלל שם בצד כי הוא לא רלוונטי לעניין. הם יכולים להיות גורם מעביר מידע אבל ההחלטה על סיווג הנכס היא של אותו פקיד עירייה. זה בנושא סיווג נכסים.

לגבי מדידת שטחים, אני רואה את זה טכני לחלוטין. ירצו חברת גבייה – ישתמשו, לא ירצו – לא ישתמשו. יכולים, כמו שאת אומרת, להשתמש בחברה נפרדת. לכן, בעניין הזה אני לא רואה פסול לתת גם לחברות גבייה לעשות את נושא מדידת השטחים.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מגישה הסתייגות.
היו"ר יואב קיש
את יכולה להוסיף על זה הסתייגות. ההסתייגות שלה היא שמדידת שטחים לא תיעשה על ידי חברת גבייה.
יעל גרמן (יש עתיד)
שבכל מקרה שבו מדידת הנכסים נעשית ממילא על ידי חברה אחרת, חברת הגבייה באותה רשות לא תבצע מדידה. זו ההסתייגות שלי.
היו"ר יואב קיש
הערות לגבי מה שאני אמרתי? כן, מירה.
מירה סלומון
גבייה שוטפת של תשלומי חובה, כמו שאמר אדוני, כל הסוגיה של השוטף – ואני עדיין רק בפסקה (2) – והאם שוטף צריך להיכלל תחת ההגדרה של "חברת גבייה" או שזה בכלל חלק מהחברות - - -
היו"ר יואב קיש
נפריד את זה.
מירה סלומון
את זה אני מזכירה. והנושא של תשלומי חובה – אני מזכירה שלפני כן דובר על תשלומי חובה, האם זה כולל ארנונה או לא כולל ארנונה – אז רק רציתי להזכיר שזו גם סוגיה שצריך להבהיר.
תומר רוזנר
שתי התייחסויות ואני מקווה שלא נצטרך לחזור עליהן בפעם החמישית. לגבי ההגדרה של התשלומים, נבהיר כבר עתה שכל ההגדרות יתייחסו גם לארנונה וגם לתשלומי החובה האחרים כפי שהוועדה תכריע מהם תשלומי החובה האחרים.

לגבי הנושא השני, אנחנו נעשה את ההפרדה הבאה: חברות גבייה, אם הן עוסקות בפעולות גבייה קשות, כפי שאנחנו קוראים לזה – "משכנעות", כפי שאמר חבר הכנסת טיבי באחד הדיונים – יכולות לעסוק גם בגבייה השוטפת. יחד עם זאת, חברות אחרות שלא עוסקות בגבייה משכנעת או במערכת תפעולית או גבייה שוטפת בלבד, הן יוסדרו בנפרד ולא יחולו עליהן כל ההסדרים אלא חלק קטן מההסדרים שחלים על חברות הגבייה. יכולה הרשות המקומית להחליט שהיא מוסרת בידי חברה אחת גם את הגבייה השוטפת וגם את הגבייה המשכנעת ואז יחול עליה כל ההסדר.
מירה סלומון
זה רלוונטי גם למשלוח הודעות חיוב?
תומר רוזנר
כן, כן. אם חברת הגבייה עוסקת בגבייה משכנעת היא תוכל לעסוק גם בגבייה הרכה וגם בתפעול.
מירה סלומון
ייתכן שהייעוץ המשפטי של הוועדה יידרש להבהיר את זה פעם נוספת בהמשך.
היו"ר יואב קיש
סיימנו עכשיו את (1), (2) ו-(3) כהגדרתם ואנחנו עוברים ל-(4). "מתן מידע לחייבים הנוגע לתשלומי חובה". עכשיו יש לנו את נושא ההנחות והמחיקות. אני רוצה לעשות פה הפרדה ברורה בין פעילות רישומית בעקבות החלטת העירייה, שאת זה אני מאפשר לכם לעשות, פעילות תפעולית, לעדכן את החייבים שהעירייה החליטה על שינוי כזה או אחר, לבין החלטה אקטיבית שלהם. זאת אומרת, הם לא יכולים להיות שותפים במדיניות ההנחות ובמחיקות. אני חושב שזו הסיטואציה שאתה מתייחס אליה. כן, מירה.
מירה סלומון
יש עוד פעולה אחת שאדוני לא ציין והיא הפעולה של הכנת תיק עובדתי, הכנת תיק עובדתי לוועדת ההנחות.
היו"ר יואב קיש
עכשיו הגענו לבעיה. בואי תסבירי איך אתם רואים את הנושא ונשמע את הגישות האחרות.
מירה סלומון
אנחנו סבורים שזה חלק אופרטיבי - - -
היו"ר יואב קיש
הכנת תיק – ?
מירה סלומון
הכנת תיק עובדתי לוועדת ההנחות.
היו"ר יואב קיש
בואו נעשה סיכום. אני שם את הנושא של תיק עובדתי לוועדת הנחות רגע בצד ואני אומר שוועדת ההנחות היא זו שקובעת את המדיניות, היא זו שמחליטה, זה ברור לכולם. מעבר לכך, ברמה התפעולית אני מאפשר לחברות הגבייה להעביר את החלטת ועדת ההנחות לביצוע - - -
תומר רוזנר
זה כתוב, מתן מידע לחייב.
היו"ר יואב קיש
זה כתוב, אוקיי. עכשיו מה שנשאר לנו זה הנושא הכואב האם הם מכינים את התיק העובדתי לוועדת ההנחות, כן או לא. אני רוצה להבין האם זה הנושא המהותי כרגע?
גיל פרויקט
יש הנחות שהן לא קשורות לוועדת הנחות, אדוני. יש הרבה מאוד הנחות, יש קובץ של הוראות חוק למי מגיעה הנחה – אם יחידנית, מבחן הכנסה וכדו' – שפה ועדת הנחות, עם כל הכבוד, לא דנה כי זה מגיע לתושב. באותם מקרים שבהם התושב מגיע ואנחנו מקבלים מידע מביטוח לאומי - - -
היו"ר יואב קיש
ונותן את ההצהרה הספציפית, אז זה משהו שהם יכולים לטפל בו.
גיל פרויקט
נכון.
תומר רוזנר
לא.
היו"ר יואב קיש
למה לא?
תומר רוזנר
אני אסביר.
גיל פרויקט
אין שיקול דעת.
איתי חוטר
אין מישהו אחר שיטפל, זה לא מגיע לוועדת הנחות בכלל.
היו"ר יואב קיש
דבי, את רוצה להסביר אם יש לכם בעיה עם זה?
דבי גילד חיו
אני לא הבנתי למה הם מתכוונים. איזה מידע צריך לאסוף? ככל שזה מידע שנוגע לדברים פרטיים של הבן אדם או למעקבים אחרי הבן אדם – אני לא מבינה למה הם מתכוונים, אולי שהם יסבירו רק למה הם מתכוונים.
יעל גרמן (יש עתיד)
כרגע מדברים על ההנחות האוטומטיות – הנחות סוציאליות, הורים שכולים, וטרנים, דברים כאלה שהחוק אומר מה.
דבי גילד חיו
גם הנחות אוטומטיות מתייחסות למצב האישי של הבן אדם ואין שום סיבה שהעירייה לא תוכל לקבל את העדכונים האוטומטיים על הדברים הכי פרטיים, הכי רגישים, של בן אדם והיא תחליט על סמך המידע הזה. אם הבן אדם מקבל הבטחת הכנסה או מדובר במשפחה שכולה, או אדם נמצא באיזה מצב בריאותי או כל דבר אחר, יש ממילא תיק בעירייה והם יודעים את הדברים האלה, שהם יקבלו ואז הם יכולים רק להודיע שהבן אדם זכאי להנחה.
איתי חוטר
אם אין שיקול דעת, למה זה מפריע למישהו?
היו"ר יואב קיש
תומר, תסביר את האירוע.
תומר רוזנר
מה שקורה, הרשויות המקומיות מציגות גרסה תמימה שלפיה - - -
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
תומר, מהותית. אנחנו מדברים מהותית.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתם לא שומעים את עצמכם, אתם כאלה. את יודעת שאני תמיד בעדתכם ואני בשוק מההתנהגות שלכם.
היו"ר יואב קיש
חברת הכנסת גרמן, בסופו של דבר הם נלחמים על מה שהם רואים כחשוב מאוד לקופה הציבורית. אני לא מוכן לקבל כאלה העלבות כלפיהם. בבקשה.
תומר רוזנר
מה שנעשה בפועל באמצעות חברות הגבייה הוא הליך מהותי ביותר. אדם שמבקש הנחה מגיש את המסמכים לחברת הגבייה. היא מחליטה בפועל – זה מה שקורה בפועל - - -
אייל כץ
לא נכון, מאיפה אתה מביא את זה?
תומר רוזנר
היא מחליטה אם המסמך הזה נראה לה עונה על הקריטריונים או לא עונה על הקריטריונים. אם היא חושבת שהמסמך לא מתאים או לא ראוי, היא אפילו לא מביאה את זה לעירייה, היא עוצרת את זה אצלה, לאדם אין עם מי לדבר. חברת הגבייה מחליטה שאין זכאות להנחה, וכמובן יש לה אינטרס להחליט שאין זכאות להנחה.
היו"ר יואב קיש
הוא לא יכול לערער?
תומר רוזנר
אין לו עם מי לדבר. אין עם מי לדבר.
אייל כץ
מאיפה הוא מביא את הדברים האלה?
איתי חוטר
איזה אינטרס? לא הבנו את האינטרס.
היו"ר יואב קיש
מי מחברות הגבייה רוצה להתייחס?
משה מזרחי (המחנה הציוני)
זה תיאור רציני, מה שאתה מתאר פה? יש לך נתונים?
תומר רוזנר
כן.
משה מזרחי (המחנה הציוני)
אני בשוק.
תומר רוזנר
זה המצב, לצערנו.
נתן קלימי
אני לא יודע מאיפה התיאור שהביא היועץ המשפטי לוועדה. אין לתיאור הזה שום אחיזה במציאות, לכן אין לי מה להגיד. כל הנחה שמוגשת לעירייה – ראשית צריך לדעת שאיסוף החומר יכול להתבצע על ידי עובדים מהחברה שיושבים בעירייה, כפופים לגורמים שיושבים בעירייה ומלווים באופן שוטף את הנושא הזה. ההחלטה על מתן הנחה בסופו של דבר, גם כאשר מדובר בהנחה שנקראת פה טכנית, אוטומטית, היא של הגזבר. הוא חייב לחתום על כל הנחה על פי חוק ולכן לנו כחברה, לעובדים, אין שום "סיי" אם תינתן הנחה או לא תינתן הנחה. איסוף החומר ועדכונו במערכת הם כן פעולות שנעשות על ידי החברות.
היו"ר יואב קיש
מישהו הגופים הציבוריים שעוד לא דיברו רוצה להתייחס? בבקשה.
דנה גנאל
דנה גנאל, המשמר החברתי. אנחנו בודקים כרגע האם יש לנו דיווחים מהשטח על מקרים שהם סותרים מבחינת המהות הזאת. האם כן יש מקרים שבהם צריך לדווח לחברת הגבייה ישירות על הדבר הזה.
היו"ר יואב קיש
היום, ממה שאני מבין, אדם שיש לו זכאות – בין אם זו משפחה שכולה, גרושה, לא משנה מה – מביא את המסמכים הנדרשים לפקידים שהם עובדי חברת הגבייה. זה המצב כיום. עם זה בואו לא נתווכח. לא צריך לבדוק את זה. השאלה היא האם שם ההליך המתבצע הוא הליך - - -
דנה גנאל
אבל בסוף יש פה מידע פרטי של אנשים שמגיע לחברות פרטיות.
היו"ר יואב קיש
מה חושב על זה משרד הפנים?
דנה גנאל
אני אשמח לסיים.
היו"ר יואב קיש
לא אמרת משהו מעניין וחדש לדיון אז יש לי בעיה עם זה.
דנה גנאל
אי אגיד משהו שקשור לדיון. בהמשך יש התייחסות אכן לכל נושא הפרטיות אבל גם לנו יש התייחסות לנושא הפרטיות. החברות האלה הן חברות מאוד-מאוד גדולות, הן מחזיקות מידע מכל מיני נתונים, לא רק מהעיריות. הן מחזיקות מידע שקשור להזנה, הן מחזיקות מידע שקשור לסיוע בדיור. המידע הזה – אמר לי פה מישהו בין הדיונים שאין שום בעיה להעביר מידע של שם, טלפון ושם משפחה, זה בסדר, זו לא העברת מידע שהיא לא חסויה – הדבר הזה יכול לייצר רשימות שחורות שניתן להעביר אותן לחברות אחרות ולא לפתוח לבן אדם פלאפון, לא לפתוח לבן אדם לכל מיני דברים אחרים.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה. חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני רוצה לומר משהו מהחיים. אנחנו מכירים את זה כי פשוט באנו משם. כל הנושא הזה של מידע על החברות חיצוניות – אני רוצה רק להזכיר לכם שהרבה רשויות מקומיות מפעילות חברות שבודקות את בקשות הארנונה. זה דברים שכל הרשויות עושות. יש כאלה שעושות את זה הרבה מאוד, יש כאלה שעושות את זה מעט מאוד. אין חדירה לפרט יותר מאשר הדבר הזה. זה לא נעשה על ידי עובדי עירייה. לעולם לא. זה דבר אחד.
היו"ר יואב קיש
הבדיקה של נכונות ההצהרות?
יעקב אשר (יהדות התורה)
של ההצהרות וכל הדברים האלה. זה מאז ומעולם כך היה. בכל עירייה. אז, חבר'ה, בואו לא נאבד רגע פרופורציות. אני לא רוצה שתצא תקלה – אני יכול להיות גם מאוד-מאוד נגד החברות וזה מצוין, הכול טוב ויפה, אבל בסוף אנחנו מדברים על היומיום. אם אתם רוצים להחליט שאין חברות שיכולות לנהל מחלקות של עירייה בנושא הגבייה, אז תחליטו את זה ואל תבלבלו את המוח. אבל אם אתם מדברים על דבר כזה שיושבת פקידה, אנשים מגיעים עם החומר שלהם, עיוור או נכה מביא את תעודת הנכה לפקידה או שולח בדואר – הפקידה שיושבת בתוך בעירייה היא פקידה של חברת הגבייה. אז מה הפירוש היא לא עונה לו או כן עונה לו? כן תענה לו או לא תענה לו?

אם אתם חושבים שזה לא טוב אז תבטלו את כל העניין הזה. אם אתם מבינים שיש רשויות מקומיות שהיום עובדות בתמהיל של עובדי עירייה ועובדי חברה, או רשויות קטנות, שהיו פחות מקצועיות ומשרד הפנים המליץ להן – משרד הפנים, אדוני יושב-ראש ועדת הפנים, משרד הפנים היה זה שהמליץ להן - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
יעקב, אז אתה בעד להשית את הכול - - - ?
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, לא.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז איפה אתה מפריד? איך אתה משאיר משהו בידי הרשויות?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני קודם כל מדבר על המציאות, יעל.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל איך אתה רוצה להשאיר - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני אגיד לך איפה. אני אומר, ודאי שוועדת ההנחות חייבת להיות מורכבת סטטוטורית בנוכחות הגזבר או מי מטעמו, בנוכחות היועץ המשפטי או מי מטעמו - - -
היו"ר יואב קיש
התיק העובדתי לוועדת הנחות?
יעקב אשר (יהדות התורה)
לגבי הנושא של הנחות אוטומטיות – להנחות אוטומטיות יש הנחיות של מנהל הגבייה שעל פיהן הם חייבים לנהוג, כל פקיד, בין אם הוא פקיד עירייה או בין אם הוא פקיד של מישהו אחר. אני מסכים לנקודה אחת שתומר אמר – שאני לא יודע אם היא מתקיימת – שלא יהיה מצב שבו אנשים צריכים להגיש את הבקשות הללו לחברה שאני לא יודע איפה היא נמצאת. הם צריכים להגיש את זה לעירייה. איך העירייה ממיינת את זה, איך העירייה בודקת את זה, איך העירייה עושה את זה - - -
איתי חוטר
ואם זה סטודנט זה בסדר? לא עובד עירייה, סטודנט?
תומר רוזנר
אם הוא לא עובד של העירייה זה לא בסדר.
יעל גרמן (יש עתיד)
איפה אתה שם את הגבול?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני לא יודע להגיד לך עוד איפה אני שם את הגבול, באיזה נ"צ - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל אנחנו צריכים לשים פה את הגבול.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני אומר דבר אחד: לגבי כל ההחלטות של הוועדות, לגבי החלטות של תשלומים, לגבי החלטות אם לסגור תיק או לא לסגור תיק – זה חייב להיות מנהל הגבייה. העבודה הטכנית – אני לא יכול לבדוק מי העובדת הזאת ומי העובדת הזאת.
קריאות
- - -
דבי גילד חיו
בעינינו יש הבדל, אני נורא מצטערת. יש הבדל בין גוף ציבורי לגוף פרטי.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת מזרחי לא דיבר עד עכשיו. בבקשה.
משה מזרחי (המחנה הציוני)
אני בתהליך של למידה. יושבת פה ראשת עיר לשעבר וראש עיר לשעבר ואני תקוע בין שניהם. אני בתור אזרח, שמקבל גם הנחה, דרך אגב, לא מצליח להבין, אני פשוט רוצה שיסבירו לי לפני שאתה הולך לעניין המשפטי, איזה תפקיד יש לחברת הגבייה בעניין הזה של מתן הנחות. כשאתה אמרת: יש כאלה שמביאים תעודת נכה - - -
היו"ר יואב קיש
אני אסביר לך, חבר הכנסת מזרחי. הבנתי את השאלה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יואב, יש פה בעיה במילים "חברות גבייה". צריך לקרוא לזה "חברת ניהול ארנונה".
משה מזרחי (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, אני רוצה להבין כי משתמע בין השורות של מה שהוא אומר שחברות הגבייה כאילו בודקות את האותנטיות של אלה שמבקשים את ההנחות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
נכון, יש חברות חקירה, שהן לא גבייה אפילו, חברות חקירה עושות את זה.
תומר רוזנר
זה משהו אחר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
למה זה משהו אחר?
היו"ר יואב קיש
ברור לכולם על ועדת ההנחות, אני לא נכנס לזה. אנחנו מדברים על שני נושאים: אחד, הנושא של קבלת הנחות אוטומטיות, והשני, בניית תיק עובדתי לוועדת הנחות. לשאלתך לגבי הנחות אוטומטיות – יש הנחות אוטומטיות לפי חוק שמגיעות לפי כל מיני קריטריונים, בין אם זו נכות כזו או אחרת, לא משנה, הרבה מידע אישי של החייב, שאותו מידע צריך להגיע לעירייה כדי שיאשרו לו את קבלת ההנחה. אנחנו עדיין בשלב ההנחות האוטומטיות. יש הנחיה של מנהל הגבייה בעירייה שאומרת: כן, לפי החוק נא לאשר באופן אוטומטי לכל אלה לעשות. מה קורה עכשיו? וזה הנושא שאנחנו מדברים עליו כרגע – היום, בלא מעט עיריות, הפקיד שיושב ואותו אזרח מגיע ונותן לו את המסמכים האישיים שלו הוא עובד חברת הגבייה. זו השאלה. הבהרתי לך את הדיון?
משה מזרחי (המחנה הציוני)
עכשיו הבנתי. נשמע לי מטורף.
היו"ר יואב קיש
עכשיו באים ואומרים נציגים מהציבור וגם חברת גרמן אומרת: אנחנו לא חושבים שהמצב הזה ראוי. דרך אגב, גם היועץ המשפטי של הוועדה חושב שמי שצריך לקבל את החומר ולהחליט על ההנחה האוטומטית - - -
נתן בביוף
הוא לא מחליט.
תומר רוזנר
אין דבר כזה אוטומטית.
היו"ר יואב קיש
אוטומטית – בואו נגיד הנחה בכפוף להמצאת מסמכים.
יעל גרמן (יש עתיד)
שמגיע על פי חוק.
היו"ר יואב קיש
שמגיע בחוק, אוקיי. לא אוטומטית – הנחה שמגיעה בחוק.
איתי חוטר
הנחה על פי דין.
היו"ר יואב קיש
הנחה על פי דין. טוען היועץ המשפטי שהבדיקה של העירייה של הנחה לפי דין צריכה להיעשות על ידי עובדי עירייה ולא על ידי עובדי חברת גבייה. זו עמדה אחת. בא וטוען ידידי חבר הכנסת יעקב אשר וטוענים גם חבריי בשלטון המקומי שההנחות על פי דין זו פעילות שכן – לא רק כן, גם החיים מחייבים אותנו לתת את זה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זו פעילות של פקידות. יש רשויות שבהן הפקידות היא 50%-50% או 100%.
היו"ר יואב קיש
זה הוויכוח. קודם כל שיהיה ברור, זה הוויכוח. עכשיו אתה יושב בין שני ראשי עיר שאחד חושב אחד ואחד אחרת.
יעל גרמן (יש עתיד)
ואחת עוד לא אמרה את דעתה.
היו"ר יואב קיש
למה? אמרת 10 פעמים.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא לגבי זה.
היו"ר יואב קיש
גם לגבי זה. אני רוצה לשמוע את משרד הפנים עכשיו. בבקשה, משרד הפנים.
נתן בביוף
אדוני, לא לחינם כללנו את סעיף קטן (4) בתפקידים. אנחנו יודעים שיש רשויות שאין להן פקידים. אין להן. כל הגזברות זה אולי אדם אחד. הם לא מסוגלים ויכולים לקבל - - -
תומר רוזנר
בגלל שאתם ייבשתם אותם. בגלל שאתם אסרתם עליהם - - -
דבי גילד חיו
תנו להם תקנים לזה.
תומר רוזנר
בגלל שביטלתם להם את התקנים כשעשיתם להם תוכנית הבראה. אתם עשיתם את זה. זה לא שהם פיטרו. הם לא פיטרו אותם מיוזמתם.
דבי גילד חיו
אתם דחקתם אותם לחברות הגבייה הפרטיות כמדיניות.
נתן בביוף
אין שום בסיס למה שאתה אומר.
תומר רוזנר
כן? בואו נראה את תוכניות הבראה.
נתן בביוף
אני יכול לעבור אתך תוכנית הבראה אחת-אחת.
תומר רוזנר
בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל זאת המציאות היום. זו המציאות, תומר.
נתן בביוף
זאת המציאות. אנחנו נותנים - - -
תומר רוזנר
המציאות שאתם יצרתם אותה.
דבי גילד חיו
אז תסגרו חברות גבייה, תנו להם תקנים שיעשו את זה לבד.
נתן בביוף
אנחנו יודעים שחלק חשוב מתפקיד הגבייה זה לבדוק למי יש הנחות.
היו"ר יואב קיש
לפי דין.
נתן בביוף
הכול לפי דין. אפשר להפליג בחזיונות אפוקליפטיים ולהגיד שיישב הפקיד ויגיד: וואי, אם אני אקבל עכשיו את האישור הזה אז לא תהיה הנחה, אז אני לא אגבה, אז לא יהיה לי שכר טרחה. אפשר לעשות הכול, אבל אנחנו לא חיים בעולם הזה אחרי החוק הזה. החוק הזה עושה מנגנוני בקרה וביקורת וצריך להתייחס למה שכתוב פה. אין שום סמכות לפקיד הגבייה להפעיל שיקול דעת. הוא לא יכול להגיד: אדוני, אני לא מקבל את זה כי א', ב', ג'. הוא חייב לקבל את זה. ויש את מבקר העירייה ומבקר המדינה - - -
היו"ר יואב קיש
ומה לגבי זה שהוא מקבל מידע אישי?
דבי גילד חיו
יש פסיקה על זה, אדוני, ודוח מבקר המדינה שאפשר לצטט בעניין הזה.
היו"ר יואב קיש
תנו לו לסיים. מה לגבי המידע האישי שנמסר?
תומר רוזנר
כן, דבי, תעזרי לנו. הם אומרים שזה לא היה ולא נברא.
נתן בביוף
המידע האישי זה הכנת תיק. זה לקחת את המידע ולהכין אותו מבחינה טכנית לחלוטין. אין פה שום שיקול דעת.
דבי גילד חיו
זה לא טכני, בית משפט אמר.
היו"ר יואב קיש
דבי, אחרי זה את תקבלי זכות דיבור.
נתן בביוף
אין שום שיקול דעת לפקיד להגיד: את זה אני שם, את זה אני מוציא, את זה אני מכניס, זה לא רלוונטי. הוא לוקח את החומר. כל פקיד לוקח את החומר, מכין תיק, מגיש את זה לגזבר או לוועדת ההנחות. זה הכול. זה מה שהוא עושה. לכן אנחנו צריכים להתייחס ברצינות למה שכתוב בחוק. זה עולם אחר. זה עולם שעכשיו יש רגולציה, יש פיקוח, יש בקרה, יש מבקר העירייה, יש מבקר המדינה, יש חופש מידע. עכשיו יש פה סעיף שצריך להגיש דוחות - - -
היו"ר יואב קיש
אתם הכנסתם את מבקר המדינה או שאנחנו הכנסנו?
נתן בביוף
אתם הכנסתם.
תומר רוזנר
הם לא הכניסו כלום.
נתן בביוף
אבל זה עולם אחר ואי אפשר לשפוט - - -
איתי חוטר
מלחמת קרדיטים פה עכשיו? עוד לא סיימנו.
היו"ר יואב קיש
לא, כי הוא אומר: "אין בעיה, יש מבקר המדינה" – בחוק לא שמתם.
דבי גילד חיו
מבקר המדינה כבר התייחס לזה והם מתעלמים מההתייחסות שלו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא נתקלתי בכזאת מלחמת קרדיטים של פוליטיקאי מי הכניס את מבקר המדינה. יואב, התבלבלת במפלגה.
היו"ר יואב קיש
כי קודם הם התנגדו, הייתה להם התנגדות קשה על מבקר המדינה, ופתאום עכשיו הוא מחזק את מבקר המדינה.
נתן בביוף
לא, לא הייתה לנו התנגדות.
היו"ר יואב קיש
הייתה התנגדות.
נתן בביוף
בכל אופן, אדוני, אנחנו מבקשים להשאיר את הסעיף הזה. אנחנו מבקשים לא לבטל אותו. אגב, אם צריך עוד מנגנוני פיקוח ובקרה כי יכול להיות איזה מקרה של ניגוד עניינים – אגב, המקרה הזה גם יכול להיות בתוך העירייה. יכול להיות שהגזבר לא ירצה לתת הנחות כי הוא רוצה להגדיל גבייה. זה יכול להיות גם בתוך העירייה.
היו"ר יואב קיש
אבל אז הוא כפוף לדין פלילי.
תומר רוזנר
דין פלילי, דין משמעתי. יש הרבה דינים.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל זה לא העניין. העניין הוא לא שירמו, העניין הוא המידע.
נתן בביוף
אפשר להוסיף מנגנוני בקרה ופיקוח על חברות הגבייה שמתעסקות גם בהכנת התיק ולהגיד למשל שאם חברת גבייה אחת עוסקת בגבייה החברה שנייה תתעסק בהכנת התיק. אפשר לחשוב על כאלה מקרים, אבל לבטל לגמרי את התפקיד של חברות הגבייה כמי שמתעסקות בהנחות, לדעתנו זה לא סביר.
יעל גרמן (יש עתיד)
יש עניין עקרוני, אני רוצה לדבר על המידע.
היו"ר יואב קיש
חברת הכנסת גרמן, תמתיני. דבי, בבקשה.
דבי גילד חיו
אני רוצה קודם כל להדגיש במשפט שיש הבדל משמעותי מי מבצע את הפעולה. הדברים שאנחנו אומרים שהם כאילו טכניים, צריך לזכור שיש הבדל מאוד-מאוד חשוב מי מבצע אותם, אם זה גוף שהוא ציבורי, רשות ציבורית עם כל מה שזה אומר לגבי האחריות שלה, הנאמנות שלה לציבור, הכפיפות מבחינת דין משמעתי וכו', לבין מה היכולת והסמכויות שצריך לתת לגוף פרטי, גם אם זה גוף שהוא משמש כזרוע ארוכה ומבצע עבור הגוף הציבורי.

בית משפט באינספור פסיקות, וגם דוח מבקר המדינה בהתייחס ספציפית לעניין הזה של הגבייה, כתבו מפורשות על ההפרדה החיונית בין דברים שהם טכניים לדברים שהם במהות. אני יכולה לצטט, אני פשוט לא רוצה להלאות אתכם. זה הבסיס של הדיון פה היום. להגיד: "דוח מבקר המדינה" – הם מתעלמים מהדברים בדוח מבקר המדינה. דוח מבקר המדינה – אני פשוט לא רוצה להלאות – כתב במפורש - - -
היו"ר יואב קיש
זה הזמן.
תומר רוזנר
שתצטט.
דבי גילד חיו
כתב במפורש איך בפועל עשו לכאורה הפרדות, אבל כשאמרו "טכני", בפועל יצא שהגופים הפרטיים ביצעו את התפקידים המהותיים. בשביל זה אנחנו יושבים פה היום, בשביל להימנע מהמצב הזה.
נתן בביוף
בשביל זה יש חיקוק. זה היה לפני החוק.
ליאור שפירא
את יכולה להקריא?
דבי גילד חיו
כן, תכף אני אקריא. לפני שתי דקות אמרו פה אנשי חברות הגבייה הפרטיות שהם כן מטפלים בקבלת המסמכים וכו'. זה בדיוק חלק מהותי מהחלטה על הנחות ועל המצב של הבן אדם, ולפעמים בן אדם רוצה להוכיח מה מצבו. צריך לזכור, לא תמיד יושבים הפקידים של חברות הגבייה בתוך העיריות, במקומות מסוימים אולי כן, במקומות אחרים לא. זאת אומרת, שהבן אדם מגיע לחברת הגבייה לפעמים, הוא לא רואה את הרשות הציבורית.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תחייב בחוק שיישבו בעירייה.
היו"ר יואב קיש
חברת הכנסת גרמן, בבקשה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רוצה לדבר על כך שיש פה טעות – אני מדברת אליך, נציג משרד הפנים – לא מדובר על כך שאולי הם ירמו ואולי יש להם אינטרסים אחרים, מדברים על כך שיש כאן העברת מידע אישי לאנשים לא מוסמכים. מה שדבי אמרה וכל הציטוטים נובעים מכך שמגיע לנו, לאזרחים, לתושבים, שישמרו על המידע שלנו. אתה יכול לומר: גם עובד העירייה לא ישמור – על עובד העירייה אני סומכת, אין לי ברירה. על אדם שמקבל שכר, והוא לא שייך, ולא נשבע אמונים ואולי לא מועמד לפיטורין, אני לא סומכת. עכשיו אני רוצה לדבר על איזה מידע - - -
היו"ר יואב קיש
אבל הם לא נותנים להם תקנים. הם לא יכולים להחזיק את האנשים האלה.
יעל גרמן (יש עתיד)
בסדר, זה עניין טכני. אנחנו מדברים כרגע על משהו עקרוני. אני אתן לך דוגמה: אדם שיש לו נכות, נכות נפשית, לא נכות פיזית –אולי בן אדם בנכות פיזית פחות מתבייש - - -
דבי גילד חיו
נכון. או מקבל הבטחת הכנסה.
תומר רוזנר
משפחות חד-הוריות.
יעל גרמן (יש עתיד)
אפילו חד-הורי. אבל תתארו לכם על נכות נפשית, שהוא צריך להביא אישורים שהוא היה מאושפז. מה פתאום שהוא ייתן מידע כל כך אישי לאדם שהוא לא מוסמך? נתתי רק דוגמה אחת. יש גם כאלה שלא רוצים שיידעו - - -
מירה סלומון
איפה רשות המים?
תומר רוזנר
אני אענה לך, גב' סלומון. שאלה מצוינת, אני אענה לך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה היא שאלה?
תומר רוזנר
היא שאלה מה קורה עם רשות המים וחברת החשמל.
מירה סלומון
לא, לא שאלתי מה קורה, שאלתי איפה הן. כי רשות המים – אני במקרה גם יודעת את התשובה – תאגידי מים - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
האם אני יכולה לסיים את דבריי?
היו"ר יואב קיש
כן, חברת הכנסת גרמן.
יעל גרמן (יש עתיד)
זו הייתה רק דוגמה אחת אבל כמובן שישנן דוגמאות רבות. כאן אני רוצה לחזור להערה שלי שאמרת שנעלה אותה בדיון הזה על ההגדרה של מידע. אני התנגדתי שבמידע יהיה כתוב "לרבות ידיעה הנוגעת לענייניו הפרטיים של אדם". למה התנגדתי? בדיוק בגלל הסיבה הזו, שאני מסרבת - - -
היו"ר יואב קיש
אבל שם זו הייתה טעות להתנגד, פה זה רלוונטי. שם זו הייתה שמירה, המקומות האלה שיש - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל מידע זה מידע, זו גם העברה וגם שמירה. אז לגבי שמירה זה בסדר, אבל לגבי העברה, אני מתנגדת לכך שאנחנו נעביר ושנכתוב בחוק שעניינים פרטיים של אדם עוברים לחברות הגבייה.
היו"ר יואב קיש
תודה, חברת הכנסת גרמן. בבקשה, תשובה.
נתן בביוף
תשובה קצרה. בחוק הזה יש התייחסות מפורשת בסעיף 330כב לקביעת הוראות לעניין אבטחת מידע על ידי השר ושר המשפטים לעניין חברות הגבייה והמידע שמועבר אליהן.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני לא רוצה שיעבור אליהן.
נתן בביוף
יש בנוסף גם סעיף עונשין שכתוב שעובר על הוראות הסעיפים האלה דינו כדין הפוגע במזיד בפרטיות. היועץ המשפטי לוועדה הוסיף פה עוד סעיף שדין חברת הגבייה ועובדיה כדין עובדי ציבור לעניין חוק העונשין.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל אני לא רוצה שזה יעבור אליהן. זה טוב גם לעירייה. אליהן אני לא רוצה שזה יעבור.
דבי גילד חיו
מספיק שזלג מכם כל המידע של האזרחים במדינה - - -
היו"ר יואב קיש
חברים, אני רוצה להתחיל לסיים את הדיון הזה. חברות הגבייה, בבקשה.
נתן קלימי
רק לשים את הדברים על דיוקם, ממש מספר הבהרות קטנות לדברים שנאמרו פה. קודם כל, לגבי מה שאמר חבר הכנסת אשר, הנושא של חקירות שקשורות למתן הנחות לא קשור אלינו, זה חברות חקירה, לא עיסוקנו. לעניין המידע - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, התכוונתי שאם מפריע לה שחברה חיצונית נכנסת לחיים הפרטיים, אז איך עושים את זה?
נתן קלימי
לעניין המידע, כפי שאתה תיארת את זה, התושב מגיע למשרדי העירייה – תמיד זה משרדי עירייה – לא למשרדי חברת הגבייה, ושם הוא פוגש את הפקיד והמידע מוזן ונעשה על המערכות של העירייה. אנחנו לא מקבלים את המידע אלינו. חברת הגבייה לא מקבלת מידע של הנחות ולא מטפלת בהנחות.
עידית הראל שמש
והוא יודע שזה פקיד של חברת גבייה?
נתן קלימי
זה נעשה על ידי הפקיד במשרדים של העירייה, על המערכות של העירייה, זה לא מגיע אלינו כחברה.
היו"ר יואב קיש
הוויכוח ברור. נציג אחד מהשלטון המקומי, תבחרו אחד. מירה, בבקשה.
מירה סלומון
אני מבקשת להזכיר שהסוגיה של שימוש בשירותי מיקור חוץ לעיבוד מידע אישי זו סוגיה שהיא חוצה את הגבולות רק של חברת הגבייה, זו סוגיה שקיימת בהרבה מאוד מקומות. הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע בכובעה הקודם – היום שמה הרשות הלאומית להגנת הפרטיות – הוציאה הנחיה בנושא הזה, איך עושים שימוש במיקור חוץ לעיבוד של מידע אישי. הניסיון עכשיו לקשור לתוך המקרה הספציפי הזה דברים שכאילו המחוקק מעולם לא התמודד אתם, אז הוא מתמודד. חברות הגבייה צריכות לפעול על פי הדבר הזה וגם אנחנו, כרשויות מקומיות, צריכות לפקח עליהן לפי ההנחיות.

דבר נוסף שרצינו לומר, וזה בהתייחס לייעוץ המשפטי של הוועדה, בעניין רשות המים. רשות המים, את כל המודל שלה של תאגידי מים וביוב, מבססת על שימוש במיקור חוץ לשירותי הגבייה לתאגידי המים והביוב. לכן שאלתי את עצמי, והייעוץ המשפטי של הוועדה שמע אותי, איפה הם נמצאים כיוון שהדבר הזה ישליך גם עליהם.
דבי גילד חיו
נכון, צריך להכפיף גם אותם לחוק הזה.
מירה סלומון
וזה תאגידים, חברות בע"מ, לא רשויות מקומיות.
היו"ר יואב קיש
היועץ המשפטי של הוועדה, בבקשה.
תומר רוזנר
אני אשיב לגבי הנחות הניתנות על ידי חברות החשמל ותאגידי המים. התהליך הוא מאוד פשוט. רשימת הזכאים להנחה מתקבלת באופן אוטומטי מהמוסד לביטוח לאומי - - -
מירה סלומון
לא, לא, זה לא נכון.
גיל פרויקט
הלוואי.
תומר רוזנר
גם בתאגידי המים רשימת הזכאים להנחה היא קובץ ששולח המוסד לביטוח הלאומי מדי חודש לתאגיד המים ולחברת החשמל. הקובץ כולל רשימה של אנשים בלי שום פירוט לגבי איזו נכות יש להם, מה הסיבה שהם מקבלים הנחה, אלא נשלחת רשימה אוטומטית מהמוסד לביטוח לאומי.
היו"ר יואב קיש
למה אז לא עושים את זה בארנונה?
תומר רוזנר
משום שבתאגידי המים ובחברת החשמל רשימת ההנחה היא מאוד-מאוד מצומצמת, היא מאוד-מאוד מוגדרת וצרה, להבדיל מהנחות ברשויות מקומיות, שהן הנחות הכרוכות בשיקול דעת רחב מאוד.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יש חלק בשיקול דעת ויש את האוטומט.
תומר רוזנר
אני אתן לכם דוגמה להנחה הבולטת ביותר והמקובלת – הנחה הנובעת ממבחני הכנסה.
מירה סלומון
זו ועדת הנחות.
תומר רוזנר
הנחה הנובעת ממבחני הכנסה הקבועה בתקנות ההסדרים. נקבעו שיעורי ההכנסה, איזה הכנסות מוכרות לצורך הדבר הזה, איזה הכנסות לא מוכרות לצורך הדבר הזה. הדבר כרוך בשיקול דעת מאוד-מאוד מהותי לגבי השאלה מהן ההכנסות שיוכרו, מהן ההכנסות שלא יוכרו, האם מדובר במקבל הבטחת הכנסה או לא מקבל הבטחת הכנסה, האם מדובר בקשיש שיש לו השלמת הכנסה או שיש לו הבטחת הכנסה, האם הסטודנט עובד או לא עובד.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה מגיע לוועדה.
תומר רוזנר
לא, זה לא מגיע לוועדה. זה הנחות לפי דין. זה הנחות לפי דין, רק שהבסיס העובדתי לאותן הנחות הוא בסיס שיש פה שיקול דעת בעיקר - - -
נתן בביוף
אבל אסור להם להפעיל שיקול דעת, זה כתוב.
תומר רוזנר
אני מסביר: העובדות המשמשות לקבלת ההחלטה הן עובדות שכרוכות בהפעלת שיקול דעת רחב ביותר. מה לעשות. מבחן ההכנסה שצריך להפעיל אותו לגבי הכנסה של הורה יחידני, לגבי מהם ההכנסות שיוכרו לצורך העניין, האם הוא מקבל הבטחת הכנסה, האם הוא מקבל תוספת השלמת הכנסה מביטוח לאומי, מהם מקורות ההכנסה שלו, האם יש לו רכב או אין לו רכב, כל הדברים האלה, שגם ביטוח לאומי עושה אותם, אלה דברים שהם בלב לבה של הפרטיות של האדם, ובעיניי לפחות, לא מתקבל על הדעת שחברות הגבייה יעסקו בנושא הזה.
נתן בביוף
לכן כתוב את זה.
היו"ר יואב קיש
איתי, בבקשה.
איתי חוטר
תודה. אדוני, אני רק רוצה להזכיר לוועדה הנכבדת שהחברות שיושבות פה, ולא רק הן, מספקות שירותים גם למשרדי ממשלה. משרד השיכון – כל מערך הסיוע בשכר הדירה מבוצע באאוטסורסינג. מידע דומה שמועבר להנחות בארנונה מועבר לחברות האלה, גם בסיוע בשכר דירה.
דבי גילד חיו
אז על אחת כמה וכמה, עם כמות המידע שיש בידם. שיספרו על כל הדברים שהם עושים, זה לא רק גבייה.
תומר רוזנר
זה רק מגביר את העניין.
היו"ר יואב קיש
מר פרויקט, רצית להתייחס עניינית?
גיל פרויקט
כן. מה שאני רוצה רק להגיד הוא שכל אותם קריטריונים שדיבר היועץ המשפטי של הוועדה הם לא בסמכות של אף פקיד. מועצת העיר מחליטה. לצערנו, השלטון המקומי – הלוואי וביטוח לאומי היה נותן לנו את ההכנסה של כל אחד על מנת שנוכל לתת לו באופן אוטומטי את ההנחה. לצערנו הוא לא נותן ולצערנו הבן אדם חייב ללכת ולהביא לנו פעם בשנה את תלושי המשכורת שלו בשביל לראות האם הוא זכאי. היינו מאוד שמחים לקבל ממשק ושיגידו לנו למה הוא זכאי, אבל אנחנו על פי חוק לא יכולים לעשות את זה. לכן אותו אדם, לא משנה אם קשיש או הבטחת הכנסה, צריך להגיע לרשות, הוא חייב לתת את התלושים, אחרת, בלי זה, חוקית לא ניתן לתת הנחה.
היו"ר יואב קיש
אנחנו עושים הפסקה לצהריים. ניפגש פה ב-13:20. לגבי עורכי הדין, הסעיף שדחינו, אני רואה שלא נגיע אליו היום אז אם אתם רוצים ללכת אתם משוחררים. מבחינת לוחות הזמנים, אנחנו נמשיך בהקראה, בדיונים ובהחלטות, אני מניח שעד השעה 15:30.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:55 ונתחדשה בשעה 13:20.)
היו"ר יואב קיש
אני פותח את הישיבה. תומר, אנחנו ממשיכים. אני מסכם את הנושא שהתחלנו בו את הדיון, על נושא הטיפול בבקשות למתן הנחות מתשלומי החובה. שתי גישות שונות – אחת אומרת שחברות הגבייה לא יוכלו לעשות אאוטסורסינג לטיפול בהנחות לפי חוק כפי שהן עושות היום, ואחת אומרת שכן. אני לא נכנס כרגע להחליט בין שתי הגישות האלה, אבל למעשה המשמעות היא שבאחת מהן סעיף 4 ייכלל, ובאחת מהן סעיף 4 לא ייכלל. האם אני צודק?
תומר רוזנר
רק לגבי האפשרות האחת, יש את האפשרות שחברות הגבייה כן יעשו זאת. אני רוצה להיתלות בדברים שנאמרו על ידי אחד מנציגי חברות הגבייה ולהציע שגם באופציה הזו ייכתב במפורש שהמידע לא ייאגר ולא יישמר אצל חברות הגבייה.
היו"ר יואב קיש
זה ברור. את זה נוסיף, אין בעיה. יהיה סיוע. ולא רק זה, הם גם צריכים לשבת במשרדי העירייה. גם זה צריך להיות ברור. אלה שתי הגישות.
קריאה
אפשר - - -
היו"ר יואב קיש
לא, אני סיימתי לדון בנושא. אנחנו ממשיכים עם ההקראה. אנחנו הגענו לסעיף 5: מתן מידע לחייבים בנוגע לתשלומי חובה. זה בסדר. אנחנו ב-(ב).

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1) כל פעולה הנוגעת לגבייה והכרוכה בהפעלת שיקול דעת שניתן לעירייה או לעובד או נושא משרה בה על פי דין, לא תבוצע על ידי חברת הגבייה כי אם בידי העירייה" – אני חושב שזה מקובל בסך הכול. אני לא חושב שיש בעיה עם זה.
(2) זה השינוי שאמרתי שאני מכניס, ועל זה יש לנו הסכמה גם של השלטון המקומי בנושא.
"(2) חברת גבייה לא תבצע פעולות גביה הכרוכות בכניסה לחצרים" – אני רק רוצה לדייק את זה, שיהיה ברור שמדובר בתפיסת מיטלטלין ולא אם מדובר במסירה של הודעה או משהו כזה.
קריאה
אפשר להשאיר את זה לסוף?
היו"ר יואב קיש
לא. לא. זה משהו שאני החלטתי ואתו אני הולך. "ובכלל זה פעולות כאמור בסעיף 5 לפקודת" – אז נא לדייק את זה. נא לדייק את זה כדי שיהיה ברור שמדובר רק על הגבייה של עיקול מיטלטלין.
עודד מהצרי
עיקול המיטלטלין עצמו. רק הוצאה - - -
היו"ר יואב קיש
רק עיקול המיטלטלין.
קריאה
לא רק. אישור. אישור.
היו"ר יואב קיש
איזה עוד פעולות יש של כניסה לחצרים שאינן עיקול מיטלטלין?
נתן קלימי
מסירות למיניהן.
היו"ר יואב קיש
מסירות למיניהן מותר, זו לא בעיה.
קריאה
רישום?
תומר רוזנר
רישום אסור.
היו"ר יואב קיש
רישום אסור, זה כבר חלק מהליך עיקול המיטלטלין לתפיסתי. לא, לא. רישום לא. עיקול – עד השלב של המהלך לרישום ועיקול. רישום לטובת עיקול.
תומר רוזנר
וגם תפיסה לא בחצרים. כמו רכבים.
היו"ר יואב קיש
וגם תפיסת מיטלטלין שלא. כל המהלכים האלה - - -
קריאה
תפיסת מיטלטלין שהיא לא מה?
היו"ר יואב קיש
שהיא לא בחצר. כלומר, רכב וכיוצא בזה.
רועי הראל
אפשר הערה? המשרד לביטחון הפנים, רועי הראל. אין לנו הערה לגבי מה שייקבע, סמכויות או לא סמכויות, אבל הסמכויות שייתנו פה משליכות על הסעיף של הבדיקות המשטרתיות שייעשו לעובדי חברות הגבייה. מבחינת העמדה שלנו במשרד, גם כניסה לחצרים שהיא לא לתפיסת מיטלטלין – עובד שהוסמך לפעולות כאלה גם יצטרך לעבור בדיקה משטרתית, לא רק מי שתופס מיטלטלין.
היו"ר יואב קיש
תעשו מה שאתם רוצים.
רועי הראל
אני רק מעיר.
היו"ר יואב קיש
אני לא קבעתי פה איזו בדיקה משטרתית צריך לעבור.
רועי הראל
כי בדיון שהיה בשבוע שעבר ביקשו נציגים של גופים אחרים שאם עובדי חברות הגבייה לא יבצעו פעולות אכיפה, שזה כניסה לחצרים או תפיסת מיטלטלין, לא נחייב את העובדים האלה בבדיקות. אבל ככל שיהיו פעולות - - -
היו"ר יואב קיש
יכולים להיות מקרים שחברות גבייה יגידו לך: בסדר, אנחנו לא ניכנס, גם לא להודעות, ואז יחסכו מעצמן את ההליך המשטרתי. אם ירצו – אני מאפשר להם. זה שזה בכפוף לבדיקות המשטרתיות, זה בוודאי.
רועי הראל
אני רק אומר שידעו: כל עובד שתהיה לו הסמכה להיכנס לחצרים, לא משנה לשם מה – מדידות, מסירת הודעות וכולי – זה רק עובד שיצטרך אישור של המשטרה לפני כן.
מירה סלומון
מסירה אישית?
רועי הראל
כל כניסה לחצרים, לא משנה לאיזה צורך.
היו"ר יואב קיש
מסירה אישית זה לא כניסה לחצרים.
רועי הראל
אמרתי – חיכוך עם - - -
היו"ר יואב קיש
מסירה אישית של דואר זה לא כניסה לחצר.
רועי הראל
לא, בדואר לא. לא בדואר.
אילן ערוסי
מה ההבדל? מה ההבדל מעובד דואר?
מירה סלומון
השאלה אם זה צמוד קרקע.
גל פרויקט
באתי לבית - - -
מירה סלומון
אני שואלת. אני רוצה - - -
גל פרויקט
באתי למפעל. נכנסתי למפעל - - -
רועי הראל
אמרנו – כניסה לחצרים. כל זמן שאתה פוגש את החייב ונותן לו הודעה בחצר - - -
מירה סלומון
זו מסירה אישית.
רועי הראל
כל מקום שיש חיכוך עם האזרח, אותו עובד שהוסמך לפעולות האלה – זה היה הרציונל שבבסיס הבדיקה.
איתי חוטר
זה חידוש.
היו"ר יואב קיש
אם אתם לא עושים את זה בעצמכם.
איתי חוטר
זה חידוש. אז גם חברות המדידה - - -
רועי הראל
זה היה הרציונל שבבסיס הבדיקה.
היו"ר יואב קיש
סליחה, ההערה שלך, עם כל הכבוד, לא רלוונטית לחקיקה הזו. לא נכנסנו לסמכויות המשטרה. אולי יש לך סמכות בכלל על מי שמקבל טלפונים? אני לא יודע מה. אני נכנסתי לזה? אני מדבר על מה הם מבחינתי יכולים לעשות כחברות גבייה מול העירייה. אתם תחליטו איזה בדיקות אתם דורשים מכל דבר ודבר.
רועי הראל
רצינו למנוע אי הבנה, שלא יובן לא נכון שרק מי שתופס מיטלטלין יחויב בבדיקה.
היו"ר יואב קיש
הבנתי.
נתן בביוף
עמדת משרד הפנים היא שלא לעשות הבחנה – אנחנו חוזרים על מה שאמרנו – בין המדינה לבין הרשויות המקומיות.
היו"ר יואב קיש
תודה. אני לא רוצה לחזור. לא, אני לא רוצה לחזור. שמענו.
נתן בביוף
לא כל הרשויות - - -
היו"ר יואב קיש
אני לא חוזר יותר, מספיק. אתם מתנגדים, תודה.
נתן בביוף
משהו להוסיף.
היו"ר יואב קיש
להוסיף. רק להוסיף, לא לחזור.
נתן בביוף
אם אכן עושים את ההבחנה הזאת בין פעולות בחצרים, אז לגבי למשל עיקול רכבים, שזה לא בחצרים, אנחנו לא רואים סיבה למנוע את זה מחברות הגבייה.
היו"ר יואב קיש
אנחנו מתייחסים לעיקול של נכס - - -
נתן בביוף
כי בכל זאת, זה לא כניסה לרשות האזרח.
היו"ר יואב קיש
גם לעיקול בנק יש משמעות שלעצמו, וטיפלנו בו בנפרד.
נתן בביוף
נכון. נכון. זה גם עיקול מיטלטלין.
היו"ר יואב קיש
נכון, וטיפלנו בו בנפרד. נכון, טיפלנו בו בנפרד. זה כסף, וטיפלנו בו בנפרד, והכנסנו לו מסירה אישית. אני שם בצד. כל מה שקשור לעיקול פיזי – אני קורא לזה כך גם אם זה כניסה לחצר, או גם אם זה רכב, או גם אם זה לא יודע מה – עיקול פיזי, יש לזה משמעות אחת. אני ממשיך בבקשה.
זהבית קרובר
אדוני - - -
היו"ר יואב קיש
אני לא רוצה את משיכת הזמנים. פה דעתי גמורה, אני לא הולך לשנות.
זהבית קרובר
לא לעניין סעיף (2), לעניין הסעיף הראשון, (1). אם אפשר להציע, שתהיה התייחסות ספציפית להצעות להסדר חוב שיועברו לקבל אישור של העירייה לפני שחברות הגביה מחליטות. כי היום, מההיכרות שלי עם השטח, חברות הגבייה מחליטות לגבי ההסדרים, למרות שלדעתי זה לא עניין שבשיקול דעת.
היו"ר יואב קיש
על מה את מדברת?
זהבית קרובר
אבל הדבר הזה היום כן מתבצע.
היו"ר יואב קיש
פריסת תשלומים?
זהבית קרובר
לא רק פריסת תשלומים, גם בכלל הסדר חוב. אני מבקשת שכל הסדר שמציע החייב - - -
היו"ר יואב קיש
אתם מטפלים היום בהסדרי חוב, חברות הגבייה?
אילן ערוסי
לא, אנחנו מטפלים בהסדרים על פי נהלים ועל פי הנחיות של הרשות. כל רשות קובעת את מספר התשלומים, את הסכום לתשלום, את הסכום המינימלי, מה הנהלים. זה לא - - - זה בסך הכול טכני.
זהבית קרובר
אבל תסכים איתי שיש אנשים שגם הכללים הטכניים לא בהכרח חלים עליהם? אם הם מטופלים ברווחה, לדוגמה, אישה - - -
היו"ר יואב קיש
אנחנו חוזרים לאותו ויכוח שקיימנו בכלל על נושא שאם עובד חברת גבייה יכול להיות מעורב בשתי הגישות השונות. אני בטוח שזה מתכתב עם אותו דבר, וגם פה יש שתי גישות. בעניין הזה, אם הם יכולים או לא יכולים להיות בכלל במגע מול האזרח בדבר הזה.
נתן קלימי
יש שני מצבים שצריך להבחין ביניהם – מצב ראשון, שהיא רק קובעת מראש מהם הסדרי התשלום האפשריים, מספר תשלומים. היא חייבת לקבוע, והיא קובעת את זה. ואז הפעולה של הפקידים היא בדיוק לפי אותו הסדר. כל מה שחורג מאותו הסדר עובר הלאה, עובר לגזבר, וכל דבר שדורש איזשהו הסדר חריג מאותו מספר תשלומים קבוע, הוא לא בטיפולם של - - -
היו"ר יואב קיש
קודם כל, זה ברור שחריגות מהסדר או דברים כאלה, זה לא בטיפולכם. זה ברור. השאלה שהם מעלים – וזו אותה שאלה שמתחברת לי גם לשאלה הקודמת – היא האם בכלל בהסדר הקבוע המעורבות שלכם צריכה להיות, כן או לא? כמו שהייתה שאלה אם במתן הנחות לפי דין צריכה להיות מעורבות של חברת גבייה? אותה שאלה בשני המקומות. כן, דבי, בקצרה בבקשה.
דבי גילד חיו
פה אני רציתי להוסיף סעיף קטן נוסף, שהרשות המקומית היא שתקבע איזה פעולות עושים, את סדר הפעולות, וכולי. זה גם מונע ניגודים. למשל, הרשות יכולה להחליט על ביצוע דברים שהם יותר זולים או פחות פוגעניים לפני צעדים אחרים. כל מיני דברים שפה יש ניגוד אינטרסים - - -
היו"ר יואב קיש
אבל הגדרנו מדיניות גבייה. את חושבת שזה לא שם?
דבי גילד חיו
תלוי מה תהיה - - -
היו"ר יואב קיש
אני חושב שכן.
דבי גילד חיו
אם מדיניות הגבייה תהיה כללית, שדברים מסוג זה הולכים לפקודה ודברים מסוג זה הולכים להוצאה לפועל, זה עדיין לא פותר את הבעיה.
היו"ר יואב קיש
אני לא הייתי רוצה – בסוף יש עניין של כמה בירוקרטיה ואתה נכנס לוורידים של ניהול השלטון המקומי. במידה מסוימת קבענו שהם צריכים להכתיב מדיניות. עירייה שתחליט לעשות עבודה יסודית, תקבע מדיניות יותר מעמיקה, זה מצוין. עירייה שלא תעשה זאת, יכול להיות שלאזרחים ולתושבים שנמצאים שם יהיו יותר תלונות וזה יבוא לידי תוצאה בבחירות. אני לא רוצה להיכנס לעודף רגולציה במקומות שאני יכול להימנע מהם. הגדרנו שהעירייה צריכה לקבוע מדיניות. מצאה לנכון העירייה שזה צריך להיות חלק מהמדיניות, נא יגדירו. אם החליטו שלא, אני לא נכנס לחייב בקוצו של יוד בעניין זה. תמשיכו. גמרנו את (2).
מירה סלומון
לא, יש לנו הערה על (2). הסיפה של הפסקה: "ובכלל זה פעולות כאמור בסעיף 5 לפקודת המסים (גביה), כפי שהוחלה בפרק זה". סעיף 5 לפקודת המסים (גביה) כולל, בין היתר, גם מכירה של המעוקלים. אחזקה שלהם במחסנים ומכירתם - - -
היו"ר יואב קיש
כיוון שהם לא אלה שמעקלים, אז הם גם לא צריכים להיות מאחסנים.
מירה סלומון
ועדיין יכול להיות מצב שבו - - -
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לנתק אותם מכל האירוע הזה. אם העירייה רוצה, תפנה לספק משנה אחר באופן ישיר. כל האירוע מנותק מחברות הגבייה.
מירה סלומון
אבל יכול קבלן המשנה להוביל את המעוקלים למקום מסוים. אלו שני נושאים שונים לחלוטין.
תומר רוזנר
זה ממש לא שונה.
מירה סלומון
התפיסה שלהם היא אחת, והאחסנה שלהם והמכירה שלהם היא אחרת, ושם אין גם את הרציונל של הניתוק שאדוני מדבר עליו.
תומר רוזנר
ועוד איך כן.
מירה סלומון
אלו דברים שהם יותר טכניים, איך לאחסן - - -
היו"ר יואב קיש
זה לא רק טכני. תומר, תתייחס לזה.
תומר רוזנר
כמובן שהעיקול הוא רק כלי מקדמי למכירה. ברור שאי אפשר לנתק בין הדברים. ההחלטה אם למכור, מתי למכור, איפה למכור, באיזו דרך, יש בה כמובן הפעלה רבה של שיקול דעת.
מירה סלומון
שיקול דעת של הרשות המקומית.
תומר רוזנר
כפי שאדוני אמר, הרציונל של ניתוק חברות הגביה מפעולות הנוגעות למיטלטלין היא נכונה לגבי כל אורך התהליך, ואני חושב שזה לא נכון שהם - - -
היו"ר יואב קיש
טוב, אנחנו ממשיכים. סיימנו את (2). אנחנו בעמ' 10.
נתן בביוף
אדוני, לגבי סעיף קטן (ג) שנמחק. השר רשאי לקבוע פעולות נוספות שהעירייה תוכל להעסיק חברות גבייה לצורך ביצוען מעבר לאלה הקבועות בסעיף קטן (א), זאת בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב). אנחנו מבקשים להשאיר את הסעיף הזה, לתת שיקול דעת לשר. העולם הוא דינמי, עולם הגבייה הוא ממשיך.
היו"ר יואב קיש
א', בכפוף לאישור ועדת הפנים, זה ברור. אם כבר, אני יכול להוסיף את זה.
תומר רוזנר
אני חושב שזה לא נכון. אתם מתווכחים עכשיו.
נתן בביוף
אנחנו לא חושבים שיש מקום, אדוני, להגביל את השר בהוספת תפקידים כאשר - - -
היו"ר יואב קיש
לא, ברור שיש מקום להגביל. אתה מחוקק חקיקה כדי להגביל, גם את הרשות המבצעת. הרי זו מהותה של חקיקה, להגביל רשות מבצעת ולהגדיר לה את אופן הפעולה. אז להגיד שזה לא מקום זה לא להבין מה המשמעות של חוק. זו לא המשמעות היחידה, אבל בהרבה מקרים משמעות החוק היא להגביל את הסמכויות של הרשות המבצעת, כמו שבמקרה זה. אני מתלבט - - -
נתן בביוף
אבל לא לבטל אותה. אבל לא לבטל אותה לחלוטין.
היו"ר יואב קיש
מה זה לבטל? הוא לא מבטל.
נתן בביוף
אם יהיה עוד תפקיד שחברות הגבייה יעשו - - -
גלעד קרן
- - - גם על (א) - - -
היו"ר יואב קיש
בוא נעשה שהשר יקבע את כל חברות הגבייה, ולמה אנחנו יושבים פה בכלל?
נתן בביוף
לא, אדוני.
היו"ר יואב קיש
למה לא?
נתן בביוף
כי זה לא.
היו"ר יואב קיש
אותו היגיון. בוא נעשה שורה אחת: השר יקבע איך חברות הגבייה עובדות, ותודה רבה, נגמר החוק.
נתן בביוף
זה נהוג שהחוק מונה תפקידים, הוא מונה פריטים. זה נהוג שיש שיקול דעת לרשות המבצעת להוסיף דברים. השאלה אם זה אישור או לא אישור, זה דבר אחר.
היו"ר יואב קיש
קודם כל, אם יהיה, זה בוודאי באישור ועדת הפנים, נקודה. זה לא יהיה בלי זה. אם יהיה או לא, אני אחשוב על זה אחר כך, כרגע זה בלי זה. המשכנו. 330ח. אישור בר-תוקף תנאי להעסקה. נא להקריא.
גלעד קרן
אני מציע שנקרא את ח' ו-ט'.

"אישור בר-תוקף – תנאי להעסקה –

330ח. (א) עירייה לא תעסיק חברת גבייה אלא אם כן יש בידי חברת הגבייה אישור בר-תוקף בכתב להעסקתה מאת ועדה למתן אישורים שמונתה לפי סעיף 330ט (להלן – ועדת אישורים), ולאחר שהיועץ המשפטי של העירייה אישר כי אין בעיסוקים האחרים או בתחומי הפעילות האחרים של חברת הגבייה, בעלי השליטה בה ונושאי המשרה בה משום ניגוד עניינים עם פעילותה של חברת הגבייה בעבור העירייה;
(ב) חברת גבייה לא תעסיק אדם במתן שירותי גבייה לעירייה, אלא אם כן יש בידי חברת הגבייה אישור בר-תוקף בכתב להעסקתו מאת ועדת אישורים ולאחר שהיועץ המשפטי של העירייה אישר כי אין בעיסוקיו האחרים או במקצועו של אותו אדם, משום ניגוד עניינים עם עבודתו בחברת הגבייה".

"ועדת אישורים –
330ט. (א) תוקם במשרד הפנים ועדה למתן אישורים, וזה הרכבה:
(1) המנהל הכללי של המשרד או עובד בכיר של המשרד שהוא מינה לכך;
(2) היועץ המשפטי של המשרד או נציגו מקרב עובדי הלשכה המשפטית של המשרד;
(3) קצין משטרה שהשר לביטחון הפנים מינה על פי הצעת המפקח הכללי של המשטרה.
(ב) ועדת אישורים תקבע את סדרי עבודתה, ככל שאלה לא נקבעו לפי פקודה זו.
(ג) החלטות ועדת האישורים לפי פרק זה יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הפנים".
היו"ר יואב קיש
אתה לא רוצה להמשיך כבר ל-י' אולי? תסביר, תומר.
תומר רוזנר
על פי הצעת החוק המקורית, הצעת הממשלה הייתה – גם הממשלה הציעה שחברות הגבייה יהיו טעונות אישור, אך נקבע בהצעה המקורית שכל רשות מקומית תאשר את חברת הגבייה של עצמה באמצעות ועדה פנימית של הרשות המקומית.
היו"ר יואב קיש
מה שקורה היום, נכון? חברות הגבייה.
תומר רוזנר
אמור לקרות.
היו"ר יואב קיש
זה קורה היום.
קריאה
זה מה שקורה על פי הנוהל.
תומר רוזנר
כשהוא מיושם. בהצעת החוק כפי שהיא מונחת בפניכם, ההצעה היא שוועדת האישורים תהיה ועדה ארצית שתאשר את חברות הגבייה ברמה הארצית. מוצע כאן גם ההרכב של הוועדה ונקבע שהעיריות או הרשויות המקומיות כולן יוכלו להעסיק חברות גבייה שעברו את ועדת האישורים הארצית הזו. הדבר הזה נקבע גם לגבי העובדים של חברות הגבייה.
היו"ר יואב קיש
זה סעיף (ב)? מה זה העובדים? איפה העובדים?
ינון אזולאי (ש"ס)
כן, זה סעיף (ב).
היו"ר יואב קיש
אבל פה נתקלנו בבעיה שאותה ועדת משרד הפנים צריכה לאשר את מאות או אלפי העובדים שמדובר עליהם.
תומר רוזנר
כן, זו כרגע המשמעות.
היו"ר יואב קיש
אתה יכול כבר להגיד מה חשבנו שנתקן.
תומר רוזנר
בעקבות ההערות שקיבלנו, מה שחשבנו לתקן, שלגבי החברות יישאר המנגנון הארצי. לגבי העובדים יהיה אישור פרטני של הרשות המקומית עצמה.
היו"ר יואב קיש
כמו שהיום.
תומר רוזנר
יחד עם זאת, בכל מקרה של בעיה עם עובד כזה או אחר, יועברו - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
מה זה בעיה של עובד? תן לי דוגמה לבעיה של עובד.
תומר רוזנר
בעיה של עובד – למשל עובד שמתחצף ללקוחות.
ינון אזולאי (ש"ס)
ואם יש לו ר"פ?
תומר רוזנר
אם יש לו ר"פ.
ינון אזולאי (ש"ס)
הוא כן יכול להתקבל לחברת הגבייה?
תומר רוזנר
לפי הנוסח כמוצע, לא.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא. יש בדיקה שבודקת את זה?
תומר רוזנר
כן. יש את התנאים. אם תסתכל בסעיף 330י או יא, נדמה לי. יש רשימה של תנאים.
היו"ר יואב קיש
תיכף נגיע לשם. הנקודה שכרגע חשוב לדבר עליה היא על הבדיקה של אותו עובד. אנחנו אומרים שחברה כחברה צריכה לקבל את אישור הוועדה של משרד הפנים. יש פה מספר חברות בודדות, לא יותר מעשר לדעתי. זה בהחלט לגיטימי. על העובדים – שפה מדובר על מאות ואלפים, היום יש נוהל שכל עירייה בוחנת את העובדים אצלה ומאשרת אותם. אנחנו בהתחלה חשבנו שאותה ועדה תעשה את זה, זה לא פרקטי, ולכן נישאר בנוהל הזה שכל עירייה תבדוק את העובדים שלה ותאשר אותם, עם חובה של אותה עירייה להעביר לוועדה הארצית עובד שנפסל וסיבות לפסילתו כדי שהם יוכלו לעשות בדיקה שהוא לא נמצא בעירייה אחרת ועובד עכשיו בעירייה אחרת ויוכלו להפעיל את סמכותם למנוע. זה צריך להיות ברור, שהם יכולים להפעיל ולחייב למנוע העסקתו במקומות אחרים בגלל שהוא נפסל במקום אחד. מישהו רוצה להתייחס? משרד הפנים.
נתן בביוף
אדוני, אנחנו עדיין חושבים שצריך שהאישור יהיה בידי ברשויות המקומיות. אנחנו מודעים לעניין שיכולה להיות כפילות או סרבול - -
קריאה
סתירה.
נתן בביוף
- - בירוקרטי.
היו"ר יואב קיש
סתירה בירוקרטית.
נתן בביוף
כן, סתירה בירוקרטית. בכל מקרה, אנחנו מבקשים שיהיה אפשר לתת שיקול דעת בידי שר הפנים לגבי רשויות מסוימות להפעיל את הוועדה הארצית לגבי חברות גבייה. אנחנו לא חושבים שלמשל עיריית תל אביב והעיריות האיתנות צריכות את משרד הפנים כדי לקבוע אישורים לגבי חברות הגבייה. ודאי שלגבי העובדים אין לנו את היכולת, וגם אין הצדקה שהמדינה - - -
היו"ר יואב קיש
אתה מבלבל אותי כשאתה עובר מנושא לנושא.
נתן בביוף
לא, לא, זה אותו נושא.
היו"ר יואב קיש
בוא נתחיל עם חברות גבייה. לגבי זה שמשרד הפנים יאשר אותן, מה הבעיה בזה שמשרד הפנים יאשר?
נתן בביוף
אנחנו לא חושבים שיש בעיה מכיוון שמדובר בארבע, או חמש או כמה. אני לא חושב שיש. ממילא את העובדים - - -
היו"ר יואב קיש
אז אין בעיה לאשר אותם.
נתן בביוף
אני אומר הפוך. הפוך. אנחנו משנים עכשיו. אין שום בעיה שאותה רשות מקומית תעשה את זה.
היו"ר יואב קיש
שאותן עשרות או מאות רשויות מקומיות יעשו כל אחת.
נתן בביוף
ממילא זו עוד בדיקה של שש חברות לעומת אלפי עובדים שאתה משאיר בידי הרשויות המקומיות. אבל יכול להיות מצב שיש רשויות מקומיות – ושוב, נבדיל בין תל אביב והאיתנות והיציבות לבין רשויות קטנות שלא מסודרות – ממילא אז אפשר יהיה לתת לשר הפנים שיקול דעת לעשות את האישור הזה ברמה הארצית.
היו"ר יואב קיש
אני אומר לך כך: בחוק הזה שינינו את התפיסה, ואנחנו רוצים להכניס את נושא חברות הגבייה תחת פיקוח אקטיבי של משרד הפנים, כולל אם הוא יצטרך מספר תקנים, הוא יקבל אותם מהאוצר. אנחנו הולכים למהלך הזה, אם לא אני סוגר את הוועדה והולך.
קריאה
זה גם מגביר תחרות. דיברתם להגביר תחרות.
איתי טמקין
לפרוטוקול אני אומר שאין תקנים לזה.
היו"ר יואב קיש
אני אטפל באוצר תיכף.
תומר רוזנר
שר האוצר יכול למשוך את החוק.
היו"ר יואב קיש
שר האוצר יכול למשוך את החוק, כמובן. בחוק אנחנו נגדיר שיהיו תקנים ששר האוצר יצטרך לתת. אם הוא לא ירצה, שימשוך את החוק. אין בעיה, אתם יכולים להגיד לשר האוצר שהוא יכול למשוך את החוק, ויחסוך לי שעות עבודה ארוכות פה בוועדה. מה שאני מבקש ממשרד הפנים – אנחנו הולכים לעולם חדש בעניין הזה, ולכן בוודאי ובוודאי על האישור של חברות הגבייה חייב להיות אישור רוחבי לכל המקרים, ובנושא העובדים, יעבוד המנגנון כפי שתיארתי. כן, הערות ענייניות בבקשה בלבד.
רועי הראל
רועי מהמשרד לביטחון הפנים. לגבי קצין המשטרה שנקוב פה – אנחנו חושבים שזה מיותר. לגבי ר"פ – כבר דיברנו, בחוק יהיה ממשק שהרשויות יוכלו לראות לפני פנייה לבדיקה משרדית.
קריאה
- - -
רועי הראל
לא משנה. ועדת האישורים, איפה שהיא לא תהיה. כל ועדת אישורים – אנחנו אדישים למיקום שלה. יהיה ממשק לבדוק ר"פ, וממילא הבדיקה המשטרתית תיעשה ביחידת המענה האזרחי, אותו קצין משטרה לא יעלה ולא יוריד, לא יקדם ולא יזרז.
היו"ר יואב קיש
שמענו. תודה. תומר, תתייחס.
תומר רוזנר
אני אסביר. המקום של הרכב הוועדה כפי שהוא מוצע כרגע הוא בוועדת האישורים שקיימת בהוצאה לפועל לגבי בעלי התפקידים. שם זה הרכב מאוד דומה להרכב הזה. שם יש שופט בראש הוועדה, פה אני לא חושב שצריך להגיע לרמה כזאת. הסיבה היא שלא מדובר בבדיקה טכנית של רישום פלילי, מדובר פה בעיסוק מאוד מאוד רגיש מבחינה ציבורית, מבחינה חברתית, מבחינת הסדר הציבורי. כפי שאמר מר הראל, יש פה נושאים שקשורים בחיכוך יומיומי עם האזרח, ולכן רצוי שהנושא ייבדק על ידי המשטרה, לאו דווקא בהיבט של רישום פלילי.
רועי הראל
הוא ייבדק.
תומר רוזנר
יש נושא של חקירות שמתנהלות, יש נושא של חקירות - - -
רועי הראל
הוא ייבדק, זה הסעיף הבא. זה לא קשור לקצין המשטרה שבוועדה. הבדיקה המשטרתית שציינת, תומר, מופיעה בסעיף 330יד.
היו"ר יואב קיש
כשנגיע לשם, אם נחליט שצריך להוריד, נוריד. כרגע זה ממשיך.
רועי הראל
שם תהיה הבדיקה המודיעינית - - -
היו"ר יואב קיש
בסדר, אנחנו נקרא. אם נגלה שזה מיותר, נוריד.
נתן קלימי
אני מבקש להפנות שוב להערה שהייתה לנו בסעיף ההגדרות, ומבקש שיהיה ברור שהכפיפות לוועדה ולאישורים שלה לפעילות הגבייה בלבד ולא לפעילויות אחרות של גבייה.
היו"ר יואב קיש
ברור, אנחנו נפריד. אמרנו שאנחנו מפרידים את זה וזה ברור. זה לא לפעילות התפעולית בוודאי ולא השוטפת, אלא רק לפעילות הגבייה, וזה היתרון שעשינו בהפרדה של הפעילויות מלכתחילה. בואו נמשיך הלאה עם ההקראה בבקשה.
גלעד קרן
"תנאים למתן אישור –
330י. (א) ועדת אישורים לא תיתן אישור להעסקת חברת גבייה בידי עירייה, אלא אם כן התקיימו כל אלה:
(1) חברת הגבייה היא תאגיד הרשום בישראל ומקום מושבו בישראל;
(2) חברת הגבייה, מי ששולט בה או מי שנשלט על ידי מי מהם, ונושאי המשרה בה לא הורשעו בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין זה ראוי כי חברת הגבייה תועסק בידי עירייה; שר המשפטים רשאי לקבוע רשימת עבירות שיראו אותן כעבירות שמפאת מהותן, חומרתן או נסיבותיהן אין זה ראוי כי העובר עליהן יועסק בידי עירייה כאמור;
(3) לא מתנהלת חקירה פלילית נגד חברת הגבייה, מי ששולט בה או מי שנשלט על ידי מי מהם ונושאי המשרה בה בשל עבירה כאמור בפסקה (2), ולא תלוי ועומד נגדם כתב אישום בעבירה כאמור".

"(4) רשם מאגרי המידע הודיע כי אינו מתנגד למתן אישור לחברת הגבייה, ויחולו לעניין זה הוראות אלה:
(א) ועדת האישורים תגיש לרשם מאגרי המידע בקשה לקבלת עמדתו כאמור (בפסקה זו – הבקשה), בהתאם לנוסח שיקבע שר המשפטים;
(ב) רשם מאגרי המידע לא יתנגד למתן אישור כאמור, אלא אם כן התקיימה אחת העילות לאי-רישום מאגר מידע לפי סעיף 10(א)(1) לחוק הגנת הפרטיות;
(ג) לא הודיע רשם מאגרי המידע לוועדת האישורים בתוך 30 ימים מיום שהוגשה לו הבקשה כי הוא מתנגד למתן האישור יראוהו כמי שהודיע שאינו מתנגד למתן האישור".
היו"ר יואב קיש
הערות.
אייל כץ
אייל כץ מ"מילגם". אני יועץ משפטי של "מילגם". יש לנו, אדוני, הסתייגות אחת, ונראה לנו שהיא אמורה להיות ברורה מאליה, שחקירה פלילית אמורה לתת או לא לתת את הרישיון או להפקיע אותו. חקירה פלילית, כולנו יודעים, אין בה שום דבר. מחר אם מישהו מגיש תלונה, כבר יכולים לקחת לחברת הגבייה את הרישיון, לא באמת שהיא עשתה משהו. אנחנו חושבים שצריך להיות שלב הרשעה ולדייק את זה לעבירות שקשורות לפעילות הגבייה ולא קשורות לדברים אחרים שיכולים לא לתת רישיון או להפקיע אותו. חקירה פלילית – מחר - - -
היו"ר יואב קיש
איזה נוסח אתה מציע?
אייל כץ
אותו דבר מה שכתוב פה, אדוני, למעט המילים חקירה פלילית, אלא להרשעה בעבירות הקשורות - - -
היו"ר יואב קיש
למחוק את (3). זה מה שאתה מציע, כי יש לנו כבר את ההרשעה, לא? בסעיף (2) זה ההרשעה. סעיף (2) הוא רלוונטי מאוד. אתה אומר שהוא מספק, ולא לפעול נגד סעיף - - -
אייל כץ
זה בלתי מידתי.
היו"ר יואב קיש
נראה לי שאתה צודק. נראה לי שאתה צודק.
דנה גנאל
זו הגנה שקיימת לנבחרי ציבור מתוך החשש שנבחרי ציבור, יפתחו נגדם בחקירה פלילית בלי שום סיבה.
היו"ר יואב קיש
אבל גם בעניין עסקי, מחר מישהו יכול להעליל עליהם עלילת שווא, ועכשיו הם בחקירה פלילית ואז סוגרים אותם.
ינון אזולאי (ש"ס)
חזקת החפות עומדת להם בכל מצב, אין עניין.
משה מזרחי (המחנה הציוני)
יש לזה שני חלקים. אני מסכים עם החקירה הפלילית, אבל יש גם את החלק - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
יש את חזקת החפות.
קריאה
אפשר התארכות של חקירה פלילית, התקדמות שלה.
קריאה
כתב אישום בסוף אפשר להשאיר.
משה מזרחי (המחנה הציוני)
לכתב אישום אתה לא - - - מזה אי אפשר להתעלם.
היו"ר יואב קיש
בואו נפריד. קודם כל, חקירה פלילית צריך להסיר. אני מקבל את נושא החקירה, את זה הורדנו. עכשיו סעיף (2).
משה מזרחי (המחנה הציוני)
כתב אישום תלוי ועומד.
היו"ר יואב קיש
ולא תלוי ועומד נגדם כתב אישום בעבירה כאמור. זה כבר יותר חמור, אבל עדיין, זה לא מול הרשעה בבית משפט. סעיף (2) זה הרשעה.
משה מזרחי (המחנה הציוני)
עבירה מינהלית לכאורה.
היו"ר יואב קיש
נגיד כך: בנושא כתב האישום אנחנו נכניס את שיקול הדעת של קצין המשטרה. אני לא רוצה לעשות את זה גורף.
רועי הראל
בשם משרד הביטחון ומשטרת ישראל, יש לנו התנגדות להורדה הזאת מסיבה פשוטה שאותה בדיקה מודיעינית שממילא המשטרה תבצע על מי שבעל סמכויות אכיפה, כפי שציין עורך הדין רוזנר, תכלול גם התייחסות לתיקים פתוחים, גם לסגורים. בכלל, המידע המודיעיני שקיים בידי המשטרה ורשויות החקירה, ולכן גם אם יש רק חקירה שמתנהלת נגדו כרגע במשפט המינהלי ולא הפלילי – אומנם הוא לא הורשע ולא אשם, אפילו לא נאשם, אבל מכיוון שמדובר במשפט מינהלי וכל הקשור אליו - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
אז מה אתה רוצה, למוטט אותם?
היו"ר יואב קיש
לא, לא, לא.
ינון אזולאי (ש"ס)
אתה לא יכול, זה למוטט - - -
רועי הראל
זה לא למוטט אף אחד.
היו"ר יואב קיש
לא להתפרץ. למרות ההתנגדות שלכם, חקירה פלילית יורדת מהסדר של העניין הזה. הדבר היחיד שאני רוצה להכניס זה שיקול דעת, ולא לחייב. פה זה מופיע כחיוב.
תומר רוזנר
לא, לא חיוב. - - -
היו"ר יואב קיש
יש שיקול דעת פה?
תומר רוזנר
בוודאי. בוודאי.
היו"ר יואב קיש
איפה? אני לא רואה את זה ב-(3).
תומר רוזנר
זה כתוב בסיפה.
היו"ר יואב קיש
ולא תלוי ועומד נגדם – אין.
תומר רוזנר
בעבירות כאמור. מה זה עבירות כאמור? מפאת חומרתם - - -
היו"ר יואב קיש
אבל ב-(2) כתוב, ב-(3) לא כתוב.
קריאה
אבל כתוב כאמור בפסקה (2).
נתן בביוף
כתוב. כתוב. בשל עבירה כאמור בסעיף (2).
היו"ר יואב קיש
אז חייב להיות שם גם שיקול דעת. זאת אומרת, אני מחדד את סעיף (3) – לא מדובר בחקירה פלילית, זה יורד מסדר העניין. מדובר בכתב אישום שמפאת מהותו, חומרתו, נסיבותיו, אין זה ראוי כי העובר עליו – זאת אומרת, מאוד ספציפי, חיבור ל-(2) באותו סעיף.
רועי הראל
אבל אנחנו לא מדברים על כל חקירה פלילית שמונעת, רק על חקירה בנסיבות האמורות.
היו"ר יואב קיש
לא להתפרץ בבקשה. אתה אולי לא פה הרבה בוועדות, אבל לא מתפרצים.
אייל כץ
אדוני, ברשותך, שייכנס גם איזשהו סייג שמדבר על עבירות שהן רלוונטיות לפעילות.
היו"ר יואב קיש
זה מה שאמרתי. אמרתי שאני מחבר את זה לסעיף (2), שיהיה כתב אישום ספציפי רלוונטי כפי שמופיע. עוד הערות?
אייל כץ
תודה אדוני.
עודד מהצרי
- - - לבטל את סעיף (3) ולהכניס כתב אישום בסעיף (2).
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז, מקובל. הצעה טובה. טכנית זה ייפתר על ידי – זו הכוונה, אם לא היה ברור. עוד משהו? היועץ המשפטי של משרד הפנים.
נתן בביוף
לגבי התוספת, במקור היה כתוב חברת גבייה.
היו"ר יואב קיש
על איזה עמוד אתה מדבר?
נתן בביוף
330י(2). במקור היה כתוב חברת הגבייה, בעלי השליטה בה ונושאי המשרה בה. נוסף עכשיו מי ששולט בה, שזה אולי מקביל לבעלי השליטה בה, או מי שנשלט על ידי מי מהם. זה אומר להכפיל, לשל ולרבע את מספר הנבדקים. כי אם יש חברת גבייה, מעליה יש חברה ששולטת בה, ויש חברות אחיות, גם אותן צריך לבדוק.
היו"ר יואב קיש
לא, את האחיות לא צריך.
תומר רוזנר
ברור שכן.
היו"ר יואב קיש
למה?
תומר רוזנר
כי מקימים לך חברה - - -
נתן בביוף
אז זה בלתי ישים לחלוטין, תומר.
היו"ר יואב קיש
לא, אתה צריך לבדוק את חברות האם ששולטות.
נתן בביוף
זה בלתי ישים לחלוטין.
תומר רוזנר
אדוני מר בביוף מכיר את חוק רישוי עסקים? עכשיו אנחנו הטלנו על כל רשות מקומית לבדוק הרשאות של כל חברה אם, חברה בת וחברה אחות. כולם עומדים בזה. בלתי ישים לחלוטין?
נתן בביוף
אנחנו עוד לא שם.
תומר רוזנר
אנחנו שם.
היו"ר יואב קיש
למה אחיות? אני לא מבין למה אחיות.
תומר רוזנר
אני אסביר. אני אסביר.
נתן בביוף
זה אומר אלפי אנשים.
היו"ר יואב קיש
לא, זה לא.
תומר רוזנר
אנחנו מדברים על חברה. יש חברה שקוראים לה חברה א'. עם חברה א' יש עכשיו בעיה, יש נגדה כתב אישום. בעל השליטה, אדון ג', כדי לעקוף את האיסור, הוא מקים את חברה ב', שהיא זהה לה לחלוטין בהרכב בעלי המניות, רק שהוא שולט בשתיהן. כל מה שהוא עשה – הלך לרשם החברות, שילם 1,500 שקלים ועקף את האיסור.
היו"ר יואב קיש
לא, אבל עדיין - - -
תומר רוזנר
זה בדיוק מה שהוא עשה.
היו"ר יואב קיש
לא, אבל חברה ב' שבבעלות אותו ג', אז ג' כבר פסול. אז הוא לא יכול לעשות את זה עם ד', שהיא חברת בת בבעלותו, כי הוא פסול כחברת האם, הוא צריך בעלות נפרדת.
תומר רוזנר
לא. לא. לא.
היו"ר יואב קיש
למה לא?
תומר רוזנר
כי החברה עצמה היא לא בעלת שליטה בחברה. חברה א' – נניח שהיא פסולה.
היו"ר יואב קיש
היא פסולה. לא רק זה, היא נפסלה וזה הגיע לבעלים שלה. כי אם זה לא הגיע לבעלים שלה, זה לא מעניין. הגיע לבעלים שלה, הבעלים שלה פסולים. אז לא יכול להיות שהבעלים הפסולים יקימו חברת בת.
תומר רוזנר
זה בדיוק זה, זו חברה אחות.
היו"ר יואב קיש
לא, אבל הקימו חברה אחות. כשבודקים את החברה אחות, בודקים את הבעלים, ואז מגלים שהבעלים פסול, ואז גם החברה האחות פסולה. לא צריך לבדוק - - -
תומר רוזנר
לא, כשאתה בודק את החברה - - -
היו"ר יואב קיש
כשאני צריך להחליט על חברה ב' שאותה אני בודק, אני לא צריך לבדוק את האחות שלה, הבעלים כבר קובע.
תומר רוזנר
מה שקורה זה כך: נגיד שהבעיה היא עם חברה א'.
היו"ר יואב קיש
בוא נעשה שרטוט. יש לנו חברה א', שהיא חברת גבייה, היא בבעלות משה. א' הייתה לא תקינה, ובעקבותיה גם משה נפסל.
תומר רוזנר
לא, משה לא נפסל.
היו"ר יואב קיש
למה לא?
תומר רוזנר
כי הוא לא הגיש בקשה.
נתן בביוף
לא, כתוב מי ששולט בה.
היו"ר יואב קיש
כתוב מי ששולט בה.
תומר רוזנר
לא, לא, לא, אנחנו בודקים את הבקשה של חברה א', אנחנו לא בודקים את משה.
נתן בביוף
אבל כתוב חברת הגבייה או מי ששולט בה.
היו"ר יואב קיש
מי ששולט בה.
נתן בביוף
משה פסול - - -
תומר רוזנר
משה לא פסול כי הוא לא הגיש בקשה.
היו"ר יואב קיש
לא, שנייה. א' נפסלה. אם א' נפסלה, השאלה המשפטית היא אם גם הבעלים שלה נפסלו בעקבות הפסילה. אם הפסילה - - -
נתן בביוף
הפוך.
תומר רוזנר
אבל הוא לא הגיש בקשה.
היו"ר יואב קיש
לא קשור לבקשה. מה זה קשור לבקשה? חכה רגע עם הבקשה. הרי הבקשה הבאה שתוגש תהיה על ידי חברה ב', ואז נלך לבדוק גם את הבעלים של חברה ב'.
תומר רוזנר
אבל אתו אין בעיה.
היו"ר יואב קיש
זה מה שאני שואל. השאלה שלי: אם נפסלה בקשתו של א', האם יש השלכה כלפי בעל השליטה?
תומר רוזנר
רק אם תכתוב בנוסח.
היו"ר יואב קיש
זה מה שאני מעדיף לעשות.
תומר רוזנר
לא, רק אם תכתוב את הנוסח שאנחנו מציעים.
היו"ר יואב קיש
לא, לא. אני יכול לכתוב נוסח אחר. אני אשאל אותך שאלה אחרת. אם אני כותב שבמידה ונפסלה חברה, אז גם הבעלים של אותה חברה פסול - - -
תומר רוזנר
והבעלים או מי שמגיש מטעמו. זה מי שהוא שולט בו. זה מה שכתוב.
משה מזרחי (המחנה הציוני)
זה מה שכתוב.
היו"ר יואב קיש
בגלל זה לא צריך את האחיות.
תומר רוזנר
לא, זה האחות. זה האחות.
משה מזרחי (המחנה הציוני)
זה מה שכתוב. הוא רוצה את זה לשנות. זה בדיוק מה שכתוב פה.
תומר רוזנר
נכון, זה בדיוק מה שכתוב.
נתן בביוף
פה כתוב הרבה יותר.
תומר רוזנר
רק דקה. אני אסביר שוב. חברה א' הורשעה בעבירה פלילית חמורה. משה הוא הבעלים שלה. הוא הולך ופותח חברה ב'.
היו"ר יואב קיש
הוא נקי לצורך העניין? כרגע משה נקי?
תומר רוזנר
הוא לא הורשע, אין שום בעיה. החברה שלו הורשעה.
נתן בביוף
לפי התיקון שכתבתם, חברה א' - -
היו"ר יואב קיש
זו הבעיה, כי משה לא הורשע.
תומר רוזנר
הוא לא הורשע. הוא בעל שליטה.
נתן בביוף
אבל רגע, מי צריך לבדוק? שים לב, תומר. חברה א' נשלטת על ידי משה. למשה יש גם את חברה ג', שבכלל לא קשורה לגבייה. הוא שולט בה.
תומר רוזנר
נכון.
נתן בביוף
גם את חברה ג' צריך לבדוק, את כל העובדים שלה.
קריאה
לא, לא צריך. זה לא מה שכתוב.
נתן בביוף
תקרא מה כתוב: חברת הגבייה, מי ששולט בה, או מי שנשלט על ידי מי מהם ונושאי המשרה בה. צריך לבדוק את כל החברות האחיות עכשיו.
היו"ר יואב קיש
לא, לא. אז צריך לכתוב: חברת הגבייה, מי ששולט בה או מי שנשלט על ידי מי מהן ופועל בתחום חברות הגבייה כדי שיהיה ברור. זה לא ברור. לפי הנוסח זה לא ברור. אז הנה, הוספנו אז פתרנו את זה, ואז אין לך בעיה.
משה מזרחי (המחנה הציוני)
אתה ברור לגמרי פה. הרי כתוב פה שמדובר פה על חברת גבייה, לא ימינה ולא שמאלה.
היו"ר יואב קיש
לא, זה לא ברור לו. הנה, לא ברור לו.
נתן בביוף
לא, לא. תקרא, לא.
היו"ר יואב קיש
הוא חולק עליך, חבר הכנסת מזרחי. נבהיר שמדובר אך ורק בחברות בתחום הגבייה, כפי שהגדרנו. דרך אגב, זה רק לגבייה המורכבת, ולא הפעילות השוטפת.
נתן בביוף
אבל ממילא אותה חברת גבייה – אם היא חברת גבייה, היא תבוא לחוק הזה כדי לקבל אישור. זה קצת מיותר.
תומר רוזנר
לא, היא לא חייבת להיות, היא יכולה לעשות גבייה מול חברת - - -
היו"ר יואב קיש
לא משנה. לכן לצורך העניין זה בסדר וזה לא שם אתכם באלפי חברות כמו שאמרת.
דבי גילד חיו
בכל זאת אפשר להתייחס? החברות שעוסקות גם בגבייה עוסקות בהרבה מאוד תחומים, לא רק בגבייה. לכן אתה לא רוצה שמישהו שיש לו הרשעה פלילית בפעילות א' שלו, בפעילות ב' של גבייה הוא כאילו נקי. נניח שהרשעת אותו בגניבה - - -
היו"ר יואב קיש
דבי, הגדרנו בסעיף (2) עבירות שיראו אותן כעבירות שמפאת מהותן או חומרתן – זה מה שקשור. העבירות עצמן מחוברות. אם העבירות לא מחוברות, אם זו עבירה שלא קשורה לתחום הגבייה – נגיד שהוא, חס וחלילה - - -
דבי גילד חיו
נגיד מעילה, גניבה, דברים כאלה. והוא הורשע בגניבה בגוף א', אז עכשיו אתה אומר בגבייה אני ממשיך להרשות לו, למה? כי הוא הורשע באספקת ביטוח לא יודעת למי, אז זה לא קשור לגבייה. אבל בגבייה אני אתן לו לעסוק כי פה הוא לא הורשע בגניבה.
היו"ר יואב קיש
לא, לא, אני לא יכול לצאת מזה. אם הבעלים הורשע כבעלים, אז הוא שרוף בכל מקרה, ואם הורשעה חברת בת שלו וזה לא קשור - - -
דבי גילד חיו
חברת בת שלו.
היו"ר יואב קיש
בסדר, אז זו חברת בת שלו. תודה, ממשיכים הלאה.
דבי גילד חיו
אני מציעה, אדוני, שתבקש מחברות הגבייה שיציגו לוועדה את כל הפעילויות שלהן.
היו"ר יואב קיש
תודה. את מתפרצת עכשיו לא ברשות דיבור. מירה, יש לך הערה למשהו?
מירה סלומון
תודה אדוני. אני מבקשת בהמשך להחלטה על פיצול בין ועדת אישורים של חברות הגבייה לבין ועדת אישורים של עובדיהן לעשות גם את הפיצול הזה בסעיף הזה, מה נמסר לבדיקת הגוף המרכזי ומה נמסר לבדיקת הגוף ברשות המקומית. נושאי משרה למשל, אמורה לכאורה להיות בדיקה ברשות המקומית, בעוד שחברת הגבייה עצמה, לכאורה אמורה להיות – צריך להבין מה זה מה.
היו"ר יואב קיש
לא, מכיוון שפה אנחנו לא עוסקים באלפי עובדים או מאות עובדים, אלא בפעילות - - -
מירה סלומון
נושאי המשרה.
תומר רוזנר
חמישה נושאי משרה, כן.
מירה סלומון
אני מקריאה שוב: יש לנו את חברת הגבייה, מי ששולט או נשלט ונושאי המשרה בה. אתה עושה הבדלה - - -
היו"ר יואב קיש
לא, לא, לא, זה ברמה מאוד מצומצמת וזה יישאר לאותה ועדה שברמת משרד הפנים בלבד.
איתי טמקין
מי אלה נושאי משרה? זה לא כל העובדים בחברה.
תומר רוזנר
נושאי משרה זה דירקטוריון.
קריאה
לפי ההגדרה בחוק.
אייל כץ
לא, נושאי משרה זה לא דירקטוריון, אדוני.
היו"ר יואב קיש
נכון, זה לא דירקטוריון. מנכ"ל וסמנכ"לים.
קריאה
טמקין, צריך להסדיר את התקנים.
יעל גרמן (יש עתיד)
מה קורה אם במהלך העבודה שלהם אחד מנושאי המשרה הואשם? לא לפני שבחרו אותם, אחרי שבחרו אותם.
נתן בביוף
יש סעיף שאפשר לבטל אותו. יש סמכות לוועדה.
היו"ר יואב קיש
נא להמשיך את ההקראה בבקשה.
איתי טמקין
מה זה נושאי משרה - - -
תומר רוזנר
הוא מקריא לך.
היו"ר יואב קיש
לא, לא, אחר כך הוא יקבל שיעורי בית. תמשיך עם ההקראה. תמשיך, סעיף (ב).
גלעד קרן
ב-(ב) אנחנו צריכים לקבוע את התנאים – אמרנו שוועדת האישורים תהיה - - -
היו"ר יואב קיש
עירונית.
גלעד קרן
צריך לקבוע מי יהיו החברים שלה, כי כרגע - - -
היו"ר יואב קיש
בוא נשאל אותם מי נותן היום אישורים. מי נותן היום אישורים לעובדי חברות הגבייה בשלטון המקומי?
נתן קלימי
מנכ"ל, יועץ משפטי וגזבר.
היו"ר יואב קיש
קיבלת את התשובה.
קריאה
ועדת השלושה.
היו"ר יואב קיש
מנכ"ל, יועץ משפטי וגזבר. ועדת השלושה את קוראת לזה?
גלעד קרן
לצורך הנוחות, אני אגיד כרגע ועדת אישורים עירונית כדי שלא נתבלבל בין - - -
היו"ר יואב קיש
ועדת אישורים עירונית, בסדר.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה השם שלה.
היו"ר יואב קיש
אולי כן, אולי לא, זה שינוי שעשינו כרגע.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה מה שכתוב.
היו"ר יואב קיש
לא, כתוב רק ועדת אישורים, לא עירונית. הוא הוסיף עירונית.
גלעד קרן
כדי שלא נתבלבל.

"(ב) ועדת אישורים עירונית לא תיתן אישור להעסקת אדם בידי חברת גבייה במתן שירותי גבייה לעירייה (להלן – עובד חברת גבייה), אלא אם כן התקיימו כל אלה:
(1) הוא בגיר תושב ישראל;
(2) הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין זה ראוי כי יועסק בחברת גבייה במתן שירותי גבייה לעירייה; שר המשפטים רשאי לקבוע רשימת עבירות שיראו אותן כעבירות שמפאת מהותן, חומרתן או נסיבותיהן אין זה ראוי כי העובר עליהן יועסק בחברת גבייה במתן שירותי גבייה לעירייה;
(3) לא מתנהלת חקירה פלילית נגדו בשל עבירה כאמור בפסקה (2), ולא תלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירה כאמור".
היו"ר יואב קיש
פה אפשר אולי להחזיר את (4).
גלעד קרן
כן, (4) יחזור לפה. העברנו אותו לרישה של הסעיף.
תומר רוזנר
(4) יחזור לפה. תקריא את (4).
גלעד קרן
הקראתי אותו קודם, אבל אני אקריא אותו שוב.

"(4) היועץ המשפטי של העירייה אישר כי אין בעיסוקיו האחרים או במקצועו של אותו אדם משום ניגוד עניינים עם עבודות בחברת הגבייה".
היו"ר יואב קיש
תמשיך.
גלעד קרן
"(5) הוא הוכיח להנחת דעתה של ועדת האישורים שהוא בקיא בהליכים הנדרשים לצורך ביצוע תפקידו בחברת הגבייה, בהתאם להוראות לפי פרק זה;
(6) הוא סיים 12 שנות לימוד".
היו"ר יואב קיש
הערות עד כאן? אין.
קריאה
אותה הערה מקודם.
קריאה
סעיף (3), אדוני, החקירה הפלילית.
היו"ר יואב קיש
אוקיי, מקבל. מקבל. אותה הערה באותו נוהל נעשה גם פה.
בקי כהן קשת
אדוני, אפשר להעיר פה? בקי כהן קשת, רבנים לזכויות אדם. אני חושבת שזה לא אותו דבר לגבי חברה ולגבי אדם פרטי. אם העירייה מקבלת תלונה על בן אדם שהגיעה לידי תלונה במשטרה, קל וחומר כתב אישום, לא עולה על הדעת - - -
היו"ר יואב קיש
אז קל וחומר שאם מישהו ירצה לסכל איזה עובד וילך ויתלונן, ועכשיו אותו עובד – אני לא מקבל את זה. אני נוהג אותו דבר.
בקי כהן קשת
אדוני, אם יורשה לי לסיים את המשפט. אתה לא השארת פה שיקול דעת לעירייה. זאת אומרת שגם אם העירייה מאמינה שיש בזה אמת, וכל עוד הוא לא הורשע כעבור שנה וחצי, אסור לה – אסור לה – להשעות אותו.
היו"ר יואב קיש
לא, אם יש כתב אישום, אמרנו שכן. שם בדיוק שיקול הדעת. אם אין כתב אישום וזו רק חקירה פלילית, זו עדיין לא טענה מספקת. כן, מירה, בבקשה.
מירה סלומון
אדוני, אני חייבת לומר למען הגילוי הנאות, בוועדת חוקה, חוק ומשפט כאן בחדר הסמוך עובדים על רפורמה לחוק המרשם הפלילי בתקנת השבים. במסגרת הזו הוועדה יושבת על המדוכה כבר זמן מה בשאלה אם במרשם הפלילי צריכים להיות פרטים בדבר חקירות כנגד אנשים. האם זה צריך להיות חלק מהמרשם הפלילי. זו סוגיה שעדיין לא נפתרה בוועדה מאז.
היו"ר יואב קיש
פה אנחנו פתרנו את זה. הלאה.
מירה סלומון
שעדיין לא פתרנו, כי כאן לא נשאלה השאלה אם זה חלק מהמרשם הפלילי.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מאשרת שהייתי בוועדה, ודנו בחוק הזה בצורה אינטנסיבית.
מירה סלומון
כאן נאמר שזה משהו שאנחנו לא צריכים לשקול בכל מקרה. אלו סוגיות שהן שונות.
היו"ר יואב קיש
אני אמרתי שמבחינת הנושא, כפי שזה כרגע בנוסח, אנחנו נתקן אותו ולא תהיה הגדרה של חקירה פלילית כעילה. לזה התכוונתי.
שרון רוברטס
שרון רוברטס ממשרד המשפטים. אני מדברת לגבי הסייג לסיום 12 שנות לימוד שהייעוץ המשפטי לוועדה השמיטו אותו. אנחנו חושבים שיש נסיבות שאפשר - - -
נתן קלימי
הוא לא הושמט. הוא נשאר.
נתן בביוף
הוא כן הושמט.
שרון רוברטס
הסייג שאומר שאפשר להעסיק מישהו - - -
היו"ר יואב קיש
מישהו שאין לו.
נתן בביוף
נכון, זו הערה גם שלנו, אדוני. אנחנו יודעים שיש מקומות, מה לעשות, שאין בוגרי 12 שנות לימוד.
היו"ר יואב קיש
טוב, אני מוכן לקבל את התיקון. אנחנו נתקן את זה, בסדר. תוסיפו. תחזירו.
ענת הר אבן
ועדת האישורים הופכת להיות ועדה ארצית ולא ועדה של העירייה, אז אני מעדיפה שעדיין בפנייה לרשם מאגרי מידע, הכוונה שבפעילות של חברת גבייה עבור עירייה כל פעילות היא מאגר מידע נפרד. זה לא מאגר מידע ארצי של חברת הגבייה עבור כל העיריות שהיא מייצגת.
תומר רוזנר
נו? מה השאלה?
ענת הר אבן
רק שזה יובהר, כי כרגע יכול להשתמע שרשם מאגרי המידע ירשום אותה פעם אחת עבור כל העיריות, ואז יש זליגת מידע בין תושבים.
היו"ר יואב קיש
לכל עירייה בעניין הזה יש את המאגר שלה, וצריך להבהיר את זה - -
ענת הר אבן
אולי צריך להבהיר את זה.
היו"ר יואב קיש
- - ואם זה לא מובהר - - -
תומר רוזנר
את מה להבהיר? אני לא מבין.
היו"ר יואב קיש
היא הולכת אחורה, לסעיף של - - -
תומר רוזנר
תומר כן, כתוב שהוא יכול להתנגד לתת אישור.
היו"ר יואב קיש
כל עירייה צריכה לבקש בפני עצמה, ולא אישור - - -
תומר רוזנר
זה אישור של החברה עצמה, זה לא אישור של מאגרי המידע. פה לא מדובר על אישור מאגרי המידע, מדובר על אישור החברה.
היו"ר יואב קיש
אישור החברה. פה את טועה. זה לא אישור מאגר המידע, זה נושא אחר. זה אישור החברה מבחינת - - -
ענת הר אבן
רק שיהיה ברור שכל עירייה היא מאגר מידע נפרד.
היו"ר יואב קיש
כן, כן, כן, זה ברור. אנחנו ב-(ג). תקריא את (ג) בבקשה.
גלעד קרן
"(ג) השר רשאי לקבוע, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, תנאים נוספים למתן אישור לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב).
(ד) ועדת אישורים לא תיתן אישור כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), לפי העניין, אם ראתה שהתקיים אחד מאלה" - - -
היו"ר יואב קיש
רגע, אישורים עירוניים פה?
תומר רוזנר
גם וגם. זה יחול על שניהם.
גלעד קרן
כן, זה יהיה על שניהם.

"(1) חברת הגבייה או עובד חברת הגבייה (להלן – מבקש האישור) התנהגו או פעלו באופן המסכן את שלום הציבור במהלך חמש השנים שקדמו למתן האישור;
(2) מבקש האישור התנהג או פעל באופן שאינו הולם את מי שפועל בשירות עירייה במהלך חמש השנים שקדמו למתן האישור".
היו"ר יואב קיש
למה הורדתם טענה כוזבת?
תומר רוזנר
כי זה משהו שמבטלים - - -
גלעד קרן
זה מתאים כעילה לביטול. אם מישהו מגיש לך ואתה יודע שהטענה היא כוזבת, אל תיתן לו את האישור מלכתחילה.

"(ה) במהלך הדיון בוועדת אישורים" – צריך להיות או בוועדת אישורים עירונית, לפי העניין – "תונח לפניה חוות דעתו של היועץ המשפטי של משרד הפנים" – או של העירייה, לפי העניין – "בדבר התקיימות התנאים האמורים בסעיפים קטנים (א)(2) ו-(3) או (ב)(2) ו-(3), לפי העניין.
(ו) ועדת אישורים רשאית לבקש מכל מבקש אישור מידע ומסמכים הדרושים לה לשם קבלת החלטה בדבר מתן אישור, ביטולו או התלייתו, ורשאית היא לראיין את מבקש האישור".

את (ז) הורדנו בגלל שאנחנו מחליטים שהם לא יעסקו באמצעי אכיפה קשים, לכן אין צורך.
היו"ר יואב קיש
למרות שמסירה אישית של הודעות הם כן יכולים. לא משנה, הסרנו את (ז).
גלעד קרן
כן, אבל אין צורך בריאיון.

"(ז) השר לביטחון הפנים לאחר התייעצות עם השר יקבע דרכי מסירת מידע לוועדת אישורים לגבי מבקש האישור, בעניינים הנדרשים לצורך קבלת החלטה בדבר מתן האישור לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב)".
היו"ר יואב קיש
הערות? תמשיך עם ההקראה.
תומר רוזנר
לא, לא, לא, פה אני רוצה לשאול שאלה. לפי מיטב הבנתנו - - -
היו"ר יואב קיש
למה? זה די ברור.
תומר רוזנר
כן, כן, זה ברור. תשמע. לפי מיטב הבנתנו, המשרד לביטחון פנים ומשרד המשפטים ומשרד הפנים מתקשים לגבש טיוטה של תקנות בהקשר הזה, בין היתר בהיבט הכספי אמרתם ובהיבט המשאבים. מכיוון שאנחנו רוצים שהחוק הזה ייכנס לתוקף במרץ בשנה הקרובה, מה הצפי לגבי התקנות הללו, שהן חיוניות להפעלת החוק?
נתן בביוף
על איזה תקנות מדובר?
תומר רוזנר
מסירת מידע מהמשטרה לרשויות המקומיות ולמשרד הפנים.
רועי הראל
עד כמה שאנחנו הבנו, וגם המשטרה, הר"פ, ככל שהרשויות יצטרכו לבדוק אותם, יהיה להם ממשק למערכת משטרתית.
תומר רוזנר
מתי זה יקרה?
רועי הראל
הממשק? תלוי בנו. זה יכול לקרות.
תומר רוזנר
אנחנו מדברים על תקנות - - -
רועי הראל
יש מערכת שעובדת כבר, אפשר להתחבר, מקבלים הרשאה. יפנו – יקבלו הרשאה.
מירה סלומון
לא, זה קצת יותר מורכב.
רועי הראל
הבדיקה של הר"פ תיעשה על ידי הרשויות, לא על ידי המשטרה.
מירה סלומון
זה קצת יותר מורכב.
תומר רוזנר
אמורות להיות תקנות שמסדירות את העניין. לפי מיטב הבנתנו, כפי שנמסר לנו, יש ויכוח גם תקציבי וגם לגבי מהות התקנות.
רועי הראל
אני לא מכיר, אני אבדוק. אני לא מכיר את זה. נתי, אתה מכיר משהו?
היו"ר יואב קיש
אני מבקש תשובה לדיון הבא, יהיה הרי עוד דיון. אני מבקש תשובה לדיון הבא. תמשיך בבקשה להקריא.
משה מזרחי (המחנה הציוני)
רק הבהרה. לא הבנתי, לרשויות תהיה אפשרות, ממשק שיאפשר להם להיכנס ולראות את הר"פ?
רועי הראל
אם הוא הורשע או נאשם, לפני שהם שולחים עובד לבדיקה של המשטרה, לבדיקה המשטרתית המקיפה, הם יוכלו – במקום לשלוח את כולם. יהיה ממשק, דיברנו על זה גם עם - - -
משה מזרחי (המחנה הציוני)
הם יוכלו להיכנס גם לר"פ שלי?
יעל גרמן (יש עתיד)
לא, חס וחלילה.
רועי הראל
אתה עובד חברת גבייה?
קריאה
זה לא מה שהוא שאל, דרך אגב. זה לא מה שהוא שאל.
משה מזרחי (המחנה הציוני)
אלא אם מעבירים את הקובץ של האנשים ואז הממשק הזה - - -
היו"ר יואב קיש
לא, זה יהיה ממשק שיושב במשטרה.
רועי הראל
יש היום מערכת תהיל"ה שעובדת. מועבר בה מידע - - -
קריאה
מה זה, שאילתות?
משה מזרחי (המחנה הציוני)
אם דחית את זה, כדאי להתעמק בנקודה הזאת.
רועי הראל
זה כמו הסמכות של הפקחים העירוניים.
היו"ר יואב קיש
אני מבקש שתביאו לנו לדיון הבא את הנוהל כפי שאתם רוצים שהוא יהיה בפועל, ואנחנו נוכל להתייחס אליו עניינית ולא באוויר. תמשיך עם ההקראה.
נתן בביוף
אדוני, לגבי סעיף קטן (ג), אנחנו מבקשים להוריד את אישור ועדת הפנים.
היו"ר יואב קיש
לא התקבל.
נתן בביוף