ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/12/2018

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 138) (חברות גבייה), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת3
ועדת הפנים והגנת הסביבה
05/12/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 762
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום רביעי, כ"ז בכסלו התשע"ט (05 בדצמבר 2018), שעה 9:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 138) (חברות גבייה), התשע"ד-2014 (מ/875)
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
יעקב אשר
יעל גרמן
יעל כהן-פארן
לאה פדידה
חברי הכנסת
ינון אזולאי
מסעוד גנאים
מיכאל מלכיאלי
מוזמנים
סגן היועץ המשפטי, משרד הפנים - נתן בביוף

ממונה מחלקת תקציבים, משרד הפנים - סיון להבי

עו"ד, משרד הפנים - רעות פרקש

מתמחה, משרד הפנים - שרה ברוכים

עוזרת ראשית, מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - שרון רוברטס

עו"ד-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - מרב זוהרי

יועמ"ש רשות האכיפה והגביה, משרד המשפטים - ענת הר אבן

רכז פנים באגף תקציבים, משרד האוצר - איתי טמקין

עוזר היועמ"ש, המשרד לביטחון הפנים - רועי הראל

קמ"ד חקירות, המשרד לביטחון הפנים - נילי זאולן

מנהל אגף מסלול מקוצר וגבייה ממשלתית, רשות האכיפה והגבייה - שלמה כהן

יועמ"ש, מרכז השלטון המקומי - מירה סלומון

סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי - איתי חוטר

גזבר עיריית מודיעין עלית, מרכז השלטון המקומי - יצחק אביגדור עדן

מנהל אגף גביית ארנונה ואגרת מים, עיריית תל אביב יפו - גל פרויקט

סגנית מנהלת אגף לתפעול, עיריית תל-אביב, פורום ה-15 - אסנת הרוש

סגנית הגזבר, מנהלת אגף הכנסות, עיריית כפר סבא - גלית שניידר מימרן

יועמ"ש, חברת גבייה - עודד מהצרי

יועמ"ש, חברת גבייה - אורן אביטל

מנכ"ל חב' מיתר, חברת גבייה - ארז בדש

יועמ"ש, מילגם שירותים לעיר בע"מ - אייל כץ

מנכ"ל, מילגם שירותים לעיר בע"מ - אילן ערוסי

עו"ד, האגודה לזכויות האזרח - דבי גילד-חיו

מנהל אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים - נתנאל היימן

מנכ"ל, חברות כוח אדם לבניין - נתן קלימי

עו"ד, רבנים למען זכויות אדם

בקי כהן קשת

פעיל, המשמר החברתי - צבי שפרן

מחלקה משפטית, עמותת ידיד - זהבית קורבר

ועדת הוצלפ, לשכת עו"ד - אפרת ינקלביץ

יו"ר ועדת הוצל"פ, לשכת עו"ד - ניר גדעוני

יו"ר ועדת הוצל"פ, לשכת עו"ד - ליאור שפירא

ממונת חקיקה, לשכת עו"ד - מזל נייגו

יועמ"ש, המשרד לביטחון הפנים - עדי טל

שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע''מ) מייצג/ת את חברת מ.ג.ע.ר בע''מ (שמות לקוחות קבועים נוספים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר: מילגם) - כפיר כהן

שדלן/ית - נועה בן אריה
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
הדר אביב


הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 138) (חברות גבייה), התשע"ד-2014 (מ/875)
היו"ר יואב קיש
שלום לכם. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא: הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (חברות הגבייה) (מ/875). אנחנו ממשיכים עם החקיקה. בוקר טוב. אנחנו בעמוד 5, הגענו לפסקה (8). יש לפניי הסתייגויות של המחנה הציוני. אני מקווה שבמהלך הדיון היום יבואו לנמקן, ואם לא אנחנו נסיר אותן. עד 11, עד סיום הישיבה, הם יוכלו לבוא לנמק.

מישהו פה רוצה להתייחס לדברים שעברנו עד עכשיו? לא. אז אני לא עובר על מה שעברנו עד עכשיו. נסתכל על הדברים בסוף. אני מדבר עכשיו על סעיף 8(1): מכירת נכסי מקרקעין שאין די מיטלטלין. אם לא נמצאו די מיטלטלין – פה כתוב - - - במקומות אחרים זה כתוב הסרבן. אז פה לא תיקנו?
תומר רוזנר
לא יודע. זה לא ברור עדיין.
היו"ר יואב קיש
הסרבן, בסדר? - - - אפשר למכור לשם - - - בין שהם רשומים על שמו ובין שאינם, הרי - - - כי אין לו די מיטלטלין, רשאי להוציא כתב הרשאה למכירות אותם נכסי מקרקעין או חלק מהם באותו אופן כאילו נמכרו על פי צו בית משפט מוסמך לשם סילוק חוב של פסק הדין. זה הסעיף. הוא בא לממש זכויות של חייב במקרקעין .
עכשיו יש לנו סעיף 8 פה
"(1) במקום "נכסי מקרקעין" יקראו "זכויות במקרקעין";"

נראה לי הגיוני, מרחיב. מר פרויקט, בבקשה.
גל פרויקט
אני גל פרויקט, מעיריית תל אביב, מטעם השלטון המקומי.

אנחנו מבקשים בכלל למחוק את כל הסעיף הזה כי יש פה שינוי מהותי.
היו"ר יואב קיש
אבל בהנחה שאני לא הולך למחוק את כל הסעיף? אני רוצה קודם לעבור על הנושאים עצמם, לראות איפה הבעיות. אני מניח שבזכויות מקרקעין במקום נכסי מקרקעין, אין לך בעיה ספציפית.
גל פרויקט
אני לא שותף לזה. מי שמכיר את הפסיקה בעניין הזה עד היום, יש הבדל מהותי בין זכות במקרקעין, יש הגדרה מהי זכות במקרקעין - - -
היו"ר יואב קיש
נכון. זה לא בעצם מרחיב? כל נכס מקרקעין הוא גם זכות במקרקעין. לכן יש פה הרחבה. ולכן ספציפית לסעיף (1) אני לא מבין – תגיע להתנגדות, נגיע, נדבר עליה. בסעיף (1) אין לך התנגדות, כי אם יש לך, אתה לא יכול להסביר לי אותה. זה רק מרחיב. מירה, אולי את יודעת להסביר.
מירה סלומון
אני אשמח. פקודת המסים (גבייה) קובעת בהגדרה נכס: לרבות זכות קיימת או עתידה. נשאלת השאלה אם ברגע שנקבעו זכויות במקרקעין הן מתייחסות גם לזכויות העתידיות.
היו"ר יואב קיש
כשאת אומרת "בנכסי מקרקעין" זה כן נקרא?
מירה סלומון
נכון, ובהגדרה של נכס - - -
היו"ר יואב קיש
את יודעת מה, בסדר, אני מבטל את (1).
מירה סלומון
- - -
היו"ר יואב קיש
עזבי, אני לא נכנס לוויכוח. (1) נמחק.
מירה סלומון
תודה.
היו"ר יואב קיש
סעיף (1) נמחק. אני לא נכנס לוויכוח. אני אישאר כמו שהיה.

"(2) במקום "למכרם" יקראו "לעקל";"

זה גם בעיה?
גל פרויקט
כן. אני חייב להסביר איך ההליך עובד היום. ממונה על הגבייה רשאי להטיל שעבוד בין אם זה הנכס - - - שעבוד אינהרנטי, לפי סעיף - - - או הנכס - - - לפי סעיף - - -. עצם הטלת השעבוד לא גורמת עדיין למכירה או לשום דבר ועניין. כאשר מבקשים לממש את השעבוד, הממונה על הגבייה, ברגע שהוא מורה על האירוע, האירוע מתנהל בהוצאה לפועל, זה לא בהליך מינהלי. זאת אומרת, - - - מטעם הממונה על הגבייה ברגע שהוא הורה לו, הולך להוצאה לפועל, וכל ההליך מתנהל בהוצאה לפועל. ראש ההוצאה לפועל מאשר את זה, כל הדיונים בהוצאה לפועל, ההתנגדויות בהוצאה לפועל. זה לא הליך מינהלי, זה הליך שקורה בהוצאה לפועל, על כל רבדיו. ולכן השינוי פה, לא ברור בכלל על שום מה ולמה. ובטח כשמדובר במקום שעבוד, להפוך את זה לעיקול. עיקול הוא בדרגה הרבה יותר נמוכה משעבוד, היא פוגעת זכויותינו, בסדרי דגימה, בדין, ולכן אנחנו לא מבינים בשביל מה כל הסעיף נולד, על שום מה ולמה.
תומר רוזנר
אני אסביר מה מטרת השינוי שהציעה הממשלה בהצעת חוק העיריות.

המטרה היא להרחיב את האפשרות לעקל מקרקעין, גם אם לא הוטל עליהם שעבוד. כאשר מוטל שעבוד, בוודאי שהשעבוד מבוצע בהוצאה לפועל במסגרת הליך משפטי או הליך בפני רשם ההוצאה לפועל, כמו שממשכנים משכנתא של בנק, לצורך העניין.

כאן מדובר על נכסים שלא הוטל עליהם שעבוד, אלא נמצא שאין מספיק מיטלטלין למימוש החוב. כאן אומרים שמיד אפשר למכור את המקרקעין. אנחנו רוצים להבהיר שאם הולכים בדרך שלא הוטל שעבוד, אם רוצים להבהיר את זה, אז אפשר להבהיר את זה, שלא מדובר על נכסים שהוטל עליהם שעבוד, כי שם יש הסדר אחר. הנכסים האלה, אם רוצים עכשיו למכור מקרקעין שעוד לא הוטל עליהם שעבדו, או שמסיבה כלשהי לא הוטל עליהם שעבוד, אנחנו חושבים שצריכים קודם לעקל אותם, ואחר כך למכור.
גל פרויקט
- - - מדובר על נכסי מקרקעין. אנחנו רשאים להטיל - - -
היו"ר יואב קיש
בעיניי הוויכוח מיותר. לא רוצים? אני מוריד. עזוב, אני לא מתעסק עם זה. סעיף (2) ירד. אין בזה מהות.

"(3) המילים "בין שהם רשומים על שמו ובין שאינם רשומים" לא ייקראו;"
תומר רוזנר
אין בעיה.
היו"ר יואב קיש
יש בעיה?
גל פרויקט
אנחנו דיברנו על כל 8 רבתי.
היו"ר יואב קיש
אז אני מוחק. לא. סעיף (8), סעיף קטן (3). זה קשור לזכויות מקרקעין. מכיוון שאנחנו לא נכנסים ולא משנים, אז גם (3) נמחק.

תקריא את (4), בבקשה.
גלעד קרן
"(4) במקום "למכירת אותם נכסי מקרקעין" זה "לעיקול הזכויות", כמו שאמרנו קודם. והוספנו שהודעה על העיקול תומצא לסרבן בהודעה אישית - - -
תומר רוזנר
אם הם לא רוצים עיקול, אין בעיה.
היו"ר יואב קיש
אין עיקול. (4) ירד. הלאה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
איפה אנחנו? אתה מוכן להגיד לי באיזה עמוד?
היו"ר יואב קיש
כן, עמוד 6, היינו עכשיו בעמוד 6.

מה זה סעיף (9)?
תומר רוזנר
סעיף 9 הוא לא רלוונטי - - -
היו"ר יואב קיש
רגע, אז בעצם ביטלנו את סעיף (8) לבקשתכם. הנה, אתם רואים, אנחנו עובדים. (8) בוטל.
תומר רוזנר
פסקה (9) לא רלוונטית לשלטון המקומי. מדובר כאשר לא ניתן למכור מקרקעין, אז מעבירים אותם על שם המדינה. כאן כתוב הממשלה, זה המדינה. זה לא רלוונטי לשלטון המקומי.
מירה סלומון
לא. אנחנו מתנגדים.
היו"ר יואב קיש
למה? תסבירי.
מירה סלומון
אני ממש לא יודעת שזה שייך רק למדינה. סעיף 9 זה העברה של נכס מקרקעין שלא הצליחו למכור אותו.
תומר רוזנר
לממשלה.
מירה סלומון
נכון. ועדיין כתוב מפורשות שבמקום שכתוב: ממונה - - - אני לא יודעת - - -
תומר רוזנר
גם לא כתוב איפה שהממשלה כתוב הרשות המקומית. זה לא קורה וזה לא קרה מעולם. אני לא מכיר מצב כזה.
מירה סלומון
אני מבקשת בעניין הזה הבהרה ממשרד המשפטים כי אני לא יודעת. אני חייבת לומר על השולחן בפני הוועדה, אני לא מכירה מצב שרשות מקומית עושה שימוש בסעיף הזה - - -
היו"ר יואב קיש
בואו נקרא את סעיף 9. "העברת נכס מקרקעין לממשלה כשלא הצליחו למוכרו." זה כתוב בכותרת הסעיף. אז מה זה קשור אליכם?
מירה סלומון
מכיוון שיש בהכרזה התייחסויות לסעיפים שיחולו עלינו, ובמקרים האלו יקראו לממונה, במקום שר האוצר יהיה ככה, ובמקום ככה יהיה ככה - - -
היו"ר יואב קיש
אז זה עדיין לממשלה. זה לא קשור אליכם.
מירה סלומון
לכן אני מבקשת התייחסות של משרד המשפטים לשאלה הזאת.
היו"ר יואב קיש
משרד המשפטים, סעיף 9, כותרתו: העברת נכס מקרקעין לממשלה כשלא הצליחו למוכרו. האם הוא רלוונטי לנושא של העיריות וחברות הגבייה? או בכלל התייחסות לגבייה בעיריות?
מירה סלומון
בסעיף 1 להכרזה כתוב מפורשות איזה סעיפים לא יחולו מהפקודה על הרשויות המקומיות – למעט סעיף 10, וסעיף 11א ייקרא בצורה אחרת.
היו"ר יואב קיש
אז הנה, מי פה ממשרד המשפטים?
מרב זוהרי
זה סעיף שאנחנו לא מכירים אותו ולא יצא לנו - - - איתו. מה שרלוונטי לפקודה זה משרד האוצר שמטפל בנושא הזה.
היו"ר יואב קיש
משרד האוצר, בבקשה.
איתי טמקין
נעביר עמדה לוועדה לגבי הסעיף הזה.
היו"ר יואב קיש
לא, לא נעביר. אנחנו נסיים את החקיקה. מה זה, נעביר?
איתי טמקין
נעביר היום עמדה לוועדה.
היו"ר יואב קיש
לפי מה שלי נראה זה לא רלוונטי לעיריות.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אז תצאו החוצה להתייעצות ותחזרו אלינו.
איתי טמקין
מה התועלת בסעיף? אם אפשר להסביר את זה.
תומר רוזנר
למי התועלת?
איתי טמקין
למי שכותב את הסעיף.
היו"ר יואב קיש
מירה, לא הצלחת לשכנע אותי.
מירה סלומון
אז אני אסביר לאדוני. אני אמרתי בכנות, אני לא מכירה שימוש ברשויות מקומיות בסעיף הזה, אבל איך הוא אמר, לא כל הידע אצלי, אני לא מכירה את השימוש בכל הרשויות המקומיות.
היו"ר יואב קיש
אז את אומרת לי כרגע, את לא מכירה, לא יודעת, את מפחדת.
מירה סלומון
כן. לא הייתי רוצה שהרשויות המקומיות - - -
איתי טמקין
אבל למה לבטל את הסעיף?
תומר רוזנר
כי הוא לא רלוונטי לעיריות.
היו"ר יואב קיש
כי שמעת מה הכותרת של הסעיף? העברת נכס מקרקעין לממשלה כשלא הצליחו למוכרו. מה לעשות, זה לא מתאים לעיריות. (9) מתקבל. לא הצלחתם לשכנע אותי שלא.
מירה סלומון
אם אפשר רק להשלים מילה. לא הייתי רוצה לגרום לרשויות המקומיות לאבד כלי הרתעה אם הן כן עושות שימוש בזה. ולכן אני מבקשת התייחסות של המדינה בנושא.
היו"ר יואב קיש
כרגע אנחנו מאשרים את סעיף (9) שאומר: סעיף 9 לא יחול. ומשרד המשפטים, יש לכם עד מחר להודיע לי אם אתם מתנגדים לכך מאיזושהי סיבה. ואז אם כן, נשקול את שינוי עמדת הוועדה.
מירה סלומון
תודה, אדוני.
היו"ר יואב קיש
הלאה. סעיף (10) מדבר על סעיף 11א(1), נכסים שאינם ניתנים לעיקול.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
רגע, מה נסגר? יש לנו את פה את 330ה בתוך (9).
היו"ר יואב קיש
אנחנו נגיע להסתייגויות שלכם. עוד לא הגענו אליהן.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אתה רוצה להקריא את זה ככה עד הסוף ונחזור לסעיפים?
היו"ר יואב קיש
אני מקריא עכשיו את הכול כי יכול להיות שנעשה שינויים במהלך ההקראה והמעברים. אם נעשה, אז יכול להיות שזה ייתר חלק מההסתייגויות. אם לא, נעבור על ההסתייגויות בהמשך.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אתה לא רוצה להתעכב על 330, לקרוא אותו?
היו"ר יואב קיש
לא, לא. אני לא רוצה. אני רוצה להמשיך בהקראה - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לחשוב, אולי יש לך פתאום הארה.
היו"ר יואב קיש
עוד לא הגעתי ל-330ה. נגיע לשם עוד מעט. אני עכשיו בעמוד 6, בפסקה (10).

"(10) בסעיף 11א(1) המילה "ראשון" לא תיקרא, ובסופו יקראו "שעבוד שהוטל על פי סעיף זה, יראו אותו כנוצר ב-1 בינואר של השנה שבשלה הוטל בנוגע לארנונה כללית, ובמועד הפירעון לגבי תשלומי חובה אחרים."

תסביר בבקשה תומר את משמעות הסעיף.
תומר רוזנר
הסעיף הזה מאפשר גם לרשויות המקומיות להטיל שעבוד בגין חוב שרובץ על המקרקעין. לדוגמה, אגרת שילוט, אי אפשר להטיל בגינה שעבוד מהסוג הזה, אלא לפי סעיף אחר שיש לו - - -. אבל במקרה הזה, כשמדובר בחוב שרובץ על המקרקעין, שהוא בגין אותם מקרקעין. אפשר להטיל שעבוד על המקרקעין. זה נועד להבהיר מהו מועד תחילת השעבוד, כי יש שם חוסר בהירות. לגבי ארנונה – הוא המועד הראשון שצריך היה לשלם את הארנונה, זה 1 בינואר. ולגבי תשלום חובה אחר – זה מועד התשלום. זה פשוט מבהיר את מועד יצירת השעבוד.
היו"ר יואב קיש
היום זה לא ברור?
תומר רוזנר
היום זה לא ברור.
היו"ר יואב קיש
וזו הפרקטיקה הקיימת היום?
תומר רוזנר
אני מניח שכן.
היו"ר יואב קיש
מר פרויקט, בבקשה.
גל פרויקט
אני חולק על מה שנאמר. הפסיקה של בית המשפט העליון הקיימת היום – בוא נתחיל שסעיף 11א(1) מתייחס לנכס נשוא החוב. צריך לעשות הבחנה. זה הנכס בבעלותו של החייב.
היו"ר יואב קיש
לא שינינו את זה.
גל פרויקט
רגע, אני מסביר. זה סעיף 11א(1), הפסיקה הקיימת היום, הברורה של בית המשפט העליון, שנכס נשוא החוב יש לרשות, לא משנה אם זה רשות מקומית או כל רשות אחרת, שעבוד אינהרנטי מיום יצירת החוב גם אם הוא לא נרשם על פי דין. ולכן זה לא קשור ל-1 בינואר - - -
תומר רוזנר
מתי נוצר החוב בארנונה? ב-1 בינואר או ב-8 במרץ?
גל פרויקט
לא בהכרח. אני אסביר. לרוב הרשויות אתה לא חייב לשלם את כל החוב בתחילת השנה. יש לקוח של עיריית תל אביב - - -
היו"ר יואב קיש
אתה מתנגד לסעיף?
גל פרויקט
כן.
היו"ר יואב קיש
ירד. גמרנו.
גל פרויקט
תודה רבה.
תומר רוזנר
הראשון יורד כי גם בהכרזה הוא ירד.
היו"ר יואב קיש
הראשון יורד - - -
תומר רוזנר
לא, הראשון נשאר.
היו"ר יואב קיש
התאריכים ירדו. הראשון נשאר. בסעיף 11א(1) המילה "ראשון" לא תיקרא.
גל פרויקט
דרך אגב, זה מופיע בהכרזה. בשביל מה צריך? - - -
תומר רוזנר
- - - לא קיימת יותר.
גלעד קרן
מכניסים את זה לחוק.
היו"ר יואב קיש
אז אני עוצר. סעיף (10), רק תחילתו בתוקף. בסעיף 11א(1) המילה "ראשון" לא תיקרא. הלאה. עוד מישהו רוצה להתייחס?
תומר רוזנר
אין בעיה. זה לרעתם.
היו"ר יואב קיש
בסדר. מה, אני בא לעזור. לא רוצה – לא צריך. אין לי בעיה.
גל פרויקט
זה באמת לא עזרה.
היו"ר יואב קיש
בסדר. נגמר.

"(11) סעיף 12 לא יחול.

(12) עיקול מיטלטלין שהעברתם חייבת רישום."

למה זה לא צריך להיות? - - -
גלעד קרן
לא, זה (12) זה - - -
היו"ר יואב קיש
אה, סליחה. עיכוב רישום בפנקסי מקרקעין.

"שום פעולת העברה במקרקעין השייכים לסרבן לא תירשם בפנקסי המקרקעין בטרם הוברר ששולם המס המגיע עליהם, אלא בהסכמת הממונה על הגבייה." זה סעיף 12.
תומר רוזנר
סעיף 12 הוא רחב והוא מתייחס למסים שהמדינה גובה אותם. לגבי רשויות מקומיות, קיימות הוראות גם בפקודת העיריות וגם בחוק התכנון והבנייה לגבי מניעת העברת מקרקעין כאשר קיים חוב. וכמו שכולנו יודעים, כשרוצים להעביר נכס בטאבו או לרשום משכנתא, צריך להביא אישור מהרשות המקומית שאין חובות. ובלי אישור כזה אי אפשר לעשות את ההעברה.

ההסדרים האלה הקיימים בפקודת העיריות ובחוק התכנון והבנייה מתייחסים לחובות מסוימים ולא לכל החובות כלפי הרשויות המקומיות. למשל, מי שלא שילם אגרת שילוט, אי אפשר למנוע את מכירת הנכס. אנחנו לא משנים את הדין הקיים, ומבהירים שהדין הקיים, כפי שהיה לגבי רשויות מקומיות ממשיך לחולף, כמובן סעיף 324 לפקודת העיריות והסעיפים הרלוונטיים בחוק התכנון והבנייה. רק לא מכוח סעיף זה.
גל פרויקט
לנו יש בעיה קשה מאוד עם העניין הזה. אני רוצה להסביר.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
תמשיך להוריד סעיפים - - -
היו"ר יואב קיש
מה שעושה שכל, אני מוריד. מה שלא, לא.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אנחנו בעד.
היו"ר יואב קיש
תמשיך. מה הבעיה? אתה חושב שאתה יכול למנוע העברת רישום בנכס בגלל חוב של שילוט?
גל פרויקט
לא. אבל זה לדעתי לא מהות הסעיף. זה לא העניין. היום, שעבודים וכל הרשויות מטילות שעבודים בהתאם לפקודת המסים (גבייה).
היו"ר יואב קיש
אוקיי. בזה לא נגענו.
גל פרויקט
אני יודע.

הטלת השעבוד במסגרת פקודת מסים (גבייה), כאשר סעיף 12 אומר בהגדרה, אם תקרא תראה שהרישה שלו בהסכמת הממונה על הגבייה. ברגע שלכאורה הוועדה מוחקת את סעיף 12, למרות סעיף 324, יוכל לבוא ויגיד, סליחה, אדוני הנכבד, מתוקף מה בכלל אתה הטלת שעבוד שאתה מונע ממני את המכירה? אבל לא כל הנכסים זה נכס נשוא החוק, זה נכסים שהם לא נשוא החוק. אתה מכניס - - - תסבוכת משפטית אדירה.
היו"ר יואב קיש
תסבירי לי, מירה, למה יש לך בעיה משפטית עם זה. מבחינת המהות אין לנו ויכוח, אני מבין. זאת אומרת, במקומות שבהם אתה יכול לעכב רישום נכס מקרקעין, יש לך את זה בחקיקה נפרדת בדין הקיים. ובמקומות שאתה מבין שאתה לא יכול, כמו שנתנו על אגרת שילוט, אז אתה לא חושב שבסעיף הזה אתה תשתמש בשילוט.
גל פרויקט
גם היום זה ככה.
היו"ר יואב קיש
אז אין בעיה במהות. יש לנו בעיה מבחינה משפטית. האם יש צורך בהגדרה המשפטית הזו? כן או לא? בבקשה, מירה.
מירה סלומון
אני אנסה להסביר.

יש את הסעיפים שעוסקים באישור עירייה לטאבו. אישור עירייה לטאבו הוא העברת הזכויות הסופיות. מעבר לכך, סעיף 12 כאן עוסק בסוגיה של הטלת עיקולים, שעבודים, סדרי תקינות. הדבר הזה הוא לא אישור עירייה לטאבו. צריך - - - על זה כמו הערת אזהרה. צריך הסכמה של הממונה על הגבייה.

היום סעיף 12 עומד לנו. הממונה על הגבייה הוא ממונה על הגבייה שקיים ברשויות המקומיות. ההכרזה לא סייגה ולא החריגה את סעיף 12 של פקודת המסים (גבייה) מהרשויות המקומיות.
היו"ר יואב קיש
אני שומר את זה כשתי אפשרויות. אנחנו נחליט בהמשך אם הסעיף יבוטל או לא. יש היגיון לפה ולפה.

"(12) בסעיף 12ב אחרי "בדואר" יקראו "רשום", והסיפה שמתחילה במלה "ובלבד" לא תיקרא."

בסעיף 12 מדובר על הודעה שאנחנו רוצים שתעבור - - -
גלעד קרן
המצאת מסמכים.
מירה סלומון
אחת החזקות הראשונות שדיברנו עליהן, שהן בעייתיות מאוד.
היו"ר יואב קיש
המצאת מסמכים – הודעת דרישת צו או כל מסמך אחר שיש להמציאם לפי פקודה זו, יראו אותם כאילו הומצאו כדין אם נמסרו למי שנועדו או הונחו במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגיל או נשלחו לשם על שמו בדואר, ובלבד שצו עיקול לצד שלישי שהוא בנק וכן הודעה על מכירת מיטלטלין יישלחו בדואר רשום.
תומר רוזנר
פה נתאים כמובן לפי החלטה של הוועדה שהמכתב הראשון יכול להישלח בדואר רגיל.
גל פרויקט
יש עוד כמה דברים. בדיון הקודם דיברנו על דרישה והסדרנו את זה. א', זה בניגוד למה שדיברנו - - -
היו"ר יואב קיש
אז אמרנו, נתאים את זה.
גל פרויקט
אבל ללא קשר, יש הרבה הודעות, הרישה של הסעיף מתחילה בהודעה, פסיק, דרישה, פסיק, צו. אז הודעה זה לא דרישה. למשל, לפי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, אחת לשנתיים אנחנו שולחים הודעה על קיום חוב לכל בעלי החובות שיש לנו, לתזכר אותם, שימו לב, יש לכם חוב בעירייה. זו הודעה. כמובן - - - בדואר רשום.
תומר רוזנר
כמובן שמה?
היו"ר יואב קיש
שלא ישלח בדואר רשום.
גל פרויקט
יש הרבה מאוד הודעות אינפורמטיביות. זה לא צו וזה לא דרישה אפקטיבית. - - - זה הודעות אינפורמטיביות. ובשביל זה כתוב פה: בדואר רגיל.
היו"ר יואב קיש
מה הבדל המחיר בין דואר רשום לרגיל, ולמה אתה לא רוצה לשלוח רשום?
קריאה
זה לא המחיר.
היו"ר יואב קיש
הוא אומר שזה המחיר.
גל פרויקט
ביררתי לאדוני. דואר רגיל, למיטב זכרוני, עולה 1.60 שקל. דואר רשום – זה תלוי מאוד בכמויות, בהיקפים, במשקל, אבל דואר רשום עולה בסביבות 11.60 שקל.
היו"ר יואב קיש
10 שקלים הבדל.
גל פרויקט
זה הודעות אינפורמטיביות שאני מודיע לחייב במקביל לכל ההליכים שאני מנהל נגדו.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לשמוע את הארגונים החברתיים.
גל פרויקט
בשביל מה צריך את זה?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
להודיע לחייבים. מה זה למה?
גל פרויקט
אני מודיע להם.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
כולנו יודעים שהדואר הרי לא מגיע בסוף. אחרי שהזוג התחתן והתגרש, מגיע הדואר לחתונה.
היו"ר יואב קיש
חברים, סליחה, אני רוצה לשמוע את הארגונים החברתיים בעניין הזה כי יש פה שתי גישות. האחת אומרת, זה הודעות. סיכמנו כבר שאם הולכים להליך של עיקול חייב להיות דואר רשום. את זה סיכמנו. זו הנחיית הוועדה. אבל עכשיו הודעות – יש שתי אפשרויות, שתי גישות. האחת אומרת, בוא נשלח הודעה בדואר או בהליך ששמים לו את זה בתיבה. זה הרי לא דואר לפעמים, זה חברות שעושות. לא יודע, לפעמים זה דואר, לפעמים לא דואר. זה הליך שעולה 1.60 שקל. ויש עוד הליך שנקרא דואר רשום, שהוא עוד 10 שקלים, ויש לו גם אלמנט של הרתעה, שלפעמים אנשים לא הולכים לקחת את ההודעה באופן מודע. זאת אומרת, חלק מהבעיה היא שגם בסופו של דבר אנשים בוחרים לא לקחת.
תומר רוזנר
זה בעיה שלהם.
היו"ר יואב קיש
זה בעיה שלהם. אבל אני רוצה לשמוע מה העמדה שלכם, מהיכרות שלכם עם תלונות האזרחים והבעיות של האזרחים, מה לדעתכם הוא המתווה הנכון. ועוד פעם, מתווה אחד הסדרנו שחייב להיות דואר רשום לפני עיקול. את זה שימו בצד. לגבי השוטף – האם נכון ללכת לדרך היותר יקרה אבל שכביכול מבטיחה יותר? - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
כמה זמן הודעה מגיעה לפני עיקול?
היו"ר יואב קיש
על זה כבר דיברנו. הם לא יכולים לעקל לפני שהם מוציאים דואר רשום - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אבל הם הוציאו אתמול דואר רשום – כמה זמן? כמה זמן? אני שואלת.
היו"ר יואב קיש
הם לא יכולים, לא יכולים. הגדרנו. אני לא זוכר.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
מה זה לא זוכר? אנחנו הולכים להצביע היום.
היו"ר יואב קיש
תקראי, כתבנו, קראנו.

מי עונה?
בקי כהן קשת
הנושא של ההמצאה ובדרך שמאובטחת שמגיעה לחייבים היא חשובה, אבל היא במיוחד חשובה דווקא במקרים שדיברנו אתמול. ודווקא המצאה של דואר שיש לנו דרך לדעת שהיא הגיעה גם לבן אדם, היא קריטית בהודעה ראשונה שמתחילה את תקופת ההתיישנות, ודואר רשום עם אישור מסירה הוא קריטי בהודעה ראשונה ובדמי עיקול. דווקא בכל הודעה והודעה היא פחות קריטית מכיוון שאין לה משמעות משפטית חייבת.
היו"ר יואב קיש
אז אתם אומרים, בואו לא נעמיס הוצאות נוספות על החייבים.
בקי כהן קשת
לא.
היו"ר יואב קיש
דברים שהחלטנו עליהם, אל תיכנסי אליהם.
בקי כהן קשת
אחד קשור בשני. אפשר לקשר אחד בשני. אפשר לחסוך במקום אחד ולשים אותו איפה שיותר חשוב. אני לא אומרת: שם לא היה, אז שגם פה לא יהיה. אני אומרת, בוא נשים איפה שזה קריטי. בוא נתקן, ובהודעה ראשונה יהיה מחויב עם אישור מסירה. אם ההודעה הראשונה היתה עם אישור מסירה, ואישור מסירה זה הדרך היחידה לדעת שזה גם הגיע, ולא רק נשלח. אמרנו שאם בהודעה ראשונה יהיה אישור מסירה, ובעיקולים, אז אחר כך לדעתנו זה פחות קריטי, ואז הייתי מציעה לקבל הצעה שעלתה פה, שזה יהיה בדואר ובאמצעי נוסף לבחירתם, בסמס או - - -
היו"ר יואב קיש
אוקיי. אנחנו לא חייבנו את ההודעה הראשונה להיות בדואר רשום - - -
בקי כהן קשת
אישור מסירה.
היו"ר יואב קיש
תסבירי, מה השיקולים שלכם בעניין הזה.
מירה סלומון
שוב, עניינים של עלות-תועלת. אם אנחנו יודעים בניגוד למה שנאמר כאן, הסטטיסטיקה מראה שאחרי משלוח הודעה ראשונה הרבה מאוד מהחייבים כבר ממהרים ומשלמים, אז כנראה שהדואר מגיע ליעדו, לפחות במסות גדולות מאוד.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
די, מספיק. אי אפשר - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אצלנו בשכונה זה לא עובד. אנחנו יודעים שיש בעיות בדואר.
מירה סלומון
אז כנראה שהדואר הראשון הוא דואר שמגיע.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
מה הבעיה? זה דבר שמחויב במציאות.
היו"ר יואב קיש
תני לה רגע - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אבל שמענו עד עכשיו רק אותם, חבר הכנסת יואב.
היו"ר יואב קיש
בסדר - - -
מירה סלומון
דווקא בהמשך למה שנאמר על ידי יושב-ראש הוועדה, במקום שהוא ינסה לנחש או לדמיין מה נאמר לו בהודעת הדואר הרשום, היא יכולה היתה להביא לו מעטפה בתא הדואר והוא היה יודע מה קורה. הודעה ראשונה מעניינים של עלות-תועלת, נכון שתהיה בדואר רגיל. הודעה שנייה נעשית בדואר רשום.
בקי כהן קשת
דואר רשום עם אישור מסירה, אדוני. בלי אישור מסירה אין לזה שום ערך. דואר רשום אומר שאני קיבלתי חותמת בזמן ששלחתי. זה לא אומר - - -
קריאות
- - -
בקי כהן קשת
בלי אישור מסירה, אדוני, אין שום דרך לדעת שזה הגיע.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
היא צודקת. אין לזה משמעות.
בקי כהן קשת
יתירה מכך, אישור מסירה היא הצד של המקבל. כל השאר זה מצד השולח.
קריאה
אז המקבל יעשה הכול כדי לא לקבל.
קריאה
אין דבר כזה. אתה שם לו מדבקה על הדלת.
קריאה
הוא אומר, לא הדביקו לי.
קריאות
- - -
בקי כהן קשת
אפשר רק עוד משפט, אדוני?
היו"ר יואב קיש
כן. בבקשה.
בקי כהן קשת
אישור מסירה, כאמור, זו הדרך היחידה לדעת שזה הגיע לבית של הבן-אדם, אם זה לאימא או ל אבא, אבל זה הגיע למישהו, זה הגיע לאיזשהו מקום ולא נזרק.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
הגיע ליעדו.
בקי כהן קשת
חשוב לי מאוד לציין שיש הבדלים ידועים בעניין הדואר ואיך הוא מגיע, לאיזה שכונות הוא מגיע יותר ולאיזה שכונות הוא מגיע פחות. למרבה הצער, הלקוחות שלנו - - -
קריאה
יש יישובים שלמים בלי כתובות.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
חבר הכנסת יואב, למה הוויכוח? הרי בלי אישור מסירה - - -
היו"ר יואב קיש
הוויכוח הוא טוב, הוא מסביר, אנשים מבינים. זה נושא מורכב. מה הבעיה? אני לא מבין. את לא רוצה שידברו?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
מה מורכב? אישור מסירה הוא מורכב?
היו"ר יואב קיש
החלטת כבר שכולם יודעים ומה שאת רוצה זה מה שיהיה?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אישור מסירה זה דבר מורכב?
היו"ר יואב קיש
מה לעשות? אני שומע את האנשים. למה את נגד זה?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אני לא נגד - - -
היו"ר יואב קיש
העיריות אומרות ככה. אלה אומרים ככה. בוא נשמע.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לא, יש פה דיון חד צדדי בין העירייה לבינך ואנחנו לא מביעים דעה - -
היו"ר יואב קיש
הנה, בבקשה, תציגי את עצמך.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
- - זה מה שהיה עד עכשיו.
גלית שניידר
אני גלית שניידר, סגנית גזבר מעיריית כפר סבא. אני בדקתי את הנושא ובערך 80% משלמים אחרי הודעה ראשונה.
היו"ר יואב קיש
שהיא דואר רשום או לא רשום?
גלית שניידר
רגיל. ואז אתם צריכים לקחת בחשבון שני דברים: האחד, עלויות גבוהות פי כמה, כמו שגל אמר - - -
היו"ר יואב קיש
10 שקלים.
גלית שניידר
של 10 שקלים לעומת מה שהם היו על כל ה-100%. ודבר שני, נוחות.
תומר רוזנר
נוחות לעירייה.
גלית שניידר
אני חייבת להגיד שלתושבים קשה להגיע. כשאתה מקבל דואר רשום, לתושבים קשה להגיע.
תומר רוזנר
במסירה אישית באים אליהם.
היו"ר יואב קיש
במסירה אישית באים אליהם.
קריאה
במסירה אישית באים אליך.
קריאה
לא, זה בסניף.
קריאות
- - -
קריאה
אבל אם אתה לא בבית - אתה בדרך כלל לא בבית, בשעות הבוקר - - -
היו"ר יואב קיש
במסירה אישית באים אליך כשאתה לא בבית - - -
קריאה
אתה לא בבית, ואז אתה צריך ללכת לדואר.
קריאות
- - -
קריאה
כמה אחוז מקבלים את הדואר הרשום אליהם הביתה?
היו"ר יואב קיש
אני רוצה נציג של חברות הגבייה שיתייחס לנושא של אישור מסירה. כמה הוא משמעותי מבחינת עלויות? כמה הוא משמעותי מבחינת עיכוב התהליך? מה אתם חושבים?
נתן קלימי
אנחנו מצטרפים לעמדה פה שזה יפגע מאוד ביעילות הגבייה, משתי סיבות - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ביעילות? לא שמעתי.
קריאות
- - -
נתן קלימי
בצד של החייב. להטיל על החייב הוצאות כבדות כבר בשלב הראשון - - -
היו"ר יואב קיש
10 שקלים?
קריאה
10 שקלים, אתה יודע שהוא קיבל את - - -
נתן קלימי
כאשר רוב החייבים משלמים אחרי ההודעה הראשונה. יותר מ-80% משלמים אחרי ההודעה הראשונה. חבל, זה פוגע ביעילות הגבייה.

הסיבה השנייה היא שאם הולכים עכשיו לדואר במסירה אישית זה אומר שהליכי הגבייה - - - מאוד, בינתיים החייב צובר ריבית והפרשי הצמדה, וזה לא לטובת החייב.
קריאה
ההליכים נעצרים - - -
היו"ר יואב קיש
עכשיו אני מתחיל להבין למה זה לא טוב. עד עכשיו לא הבנתי.
בקי כהן קשת
אפשר משפט אחד, אדוני?
היו"ר יואב קיש
לא. את דיברת. סליחה, יש כאלה שלא דיברו, כולל חברי כנסת. ויש לי פה חברת כנסת שהיא חברה בוועדה ומרגישה שכולם מדברים, רק לא היא.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
מאוד מקופחת. מאוד מקופחת.
היו"ר יואב קיש
אז הנה, סליחה. עכשיו בבקשה, חברת הכנסת פדידה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אנחנו מצריכים למצוא את דרך האמצע. אני מקבלת את זה שאם אחרי המכתב הראשון 80% מהחבר'ה משלמים – סבבה. אז אנחנו נעשה את זה. אבל הודעה שנייה - - -
היו"ר יואב קיש
זה מה שעשינו.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לא. לא שמתם אישור מסירה. אתה יודע כמה פעמים אמרו לי, שמנו לך את זה? בלי אישור מסירה לא עשית כלום, חבר הכנסת יואב קיש. ההודעה הראשונה צריכה להיות במכתב רגיל, ואז כנראה ש-80% ישלמו. אם ההודעה השנייה היא בלי אישור מסירה, זה כלאם פאדי, לא עשינו כלום.
קריאה
אז נחסוך את ה-80%, נכון?
היו"ר יואב קיש
חברת הכנסת פדידה, אני אגיד לך מה הכיוון שמסתמן. ראשית, ספציפית לסעיף הזה, מכיוון שמדובר בהודעות, אני לא במקום הזה, אבל אני רוצה לחדד - - -
קריאות
זה לא רק הודעה. זה לא רק הודעות.
היו"ר יואב קיש
בסדר, לא רק הודעות. אבל אני לא רוצה לחייב פה בדואר רשום. אני באותה גישה שהיינו בה בהתחלה.

אנחנו מתארים מצב שהמסירה הראשונה היא לא בדואר רשום, כי היא כנראה אפקטיבית ויותר זולה, ו-80% זה המספרים שאנחנו שומעים. לכן אני לא רוצה לחייב ברגע הראשון דואר רשום. אני לא רוצה. עכשיו השאלה היא מה קורה לאלה שלא שילמו, ההודעה השנייה, שכבר עוד רגע מתחילים אצלהם עיקולים. אנחנו הגדרנו דואר רשום, נכון? לא אמרנו עם אישור מסירה.
קריאה
דואר רשום לכתובת החוקית כמובן - - -
היו"ר יואב קיש
אמרנו עם מסירה אישית?
קריאה
הורדתם את המסירה.
היו"ר יואב קיש
הורדנו את אישור המסירה. אז נפתח הדיון מחדש על הורדת אישור המסירה.
קריאה
על ההודעה השנייה.
היו"ר יואב קיש
על ההודעה השנייה. אני לא נכנס להודעה הראשונה. ניתן להם לעבוד.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
שזה רק 20%.
היו"ר יואב קיש
תבין עוד דבר, ובוא לא נזלזל, אמרנו, 10 שקלים זה לא הרבה, אבל אם זה 80% פתאום כולם עוד 10 שקלים - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לא, אבל זה 20%.
היו"ר יואב קיש
אז ב-20% הכסף כבר לא משנה, עוד 10 שקלים במקום הזה לא משנה. מה שמשנה לי זה היעילות של הגבייה מול העובדה שהחייב יודע או לא יודע. על זה אני מסתכל. מה אומר אישור מסירה? וגם את זה צריך להבין. חברות הגבייה, תהיו איתי רגע בעניין הזה. הרי אם לא היה לי אישור מסירה, אז זה דואר רשום, שמים, הוא לא ראה, לא קיבל, בום, חוטף עיקול. זה בעצם הליך שאנחנו רגילים - - -
קריאה
לא נכון.
היו"ר יואב קיש
למה לא? למה לא?
גל פרויקט
זה לא: בום, חוטף עיקול. אני רוצה להסביר.

דבר ראשון, הדואר הרשום זה לכתובתו במשרד הפנים או לכתובת הנכס שהוא מתגורר בו.
היו"ר יואב קיש
לא, לא, לא. סליחה. תודה. אתה לא צריך להסביר לי. אם זה מה שאתה רוצה להסביר לי, אז אתה לא צריך להסביר לי. אני יודע בדיוק מה, אנחנו מדברים על זה כבר לא יום אחד.

דואר רשום מגיע, לא מגיע, בום, עיקול. בסדר? והשאלה היחידה שאנחנו שואלים היא אם אנחנו רוצים להוסיף את מה שנקרא אישור מסירה. נכון? זה הנושא שהיה והורדנו.
תומר רוזנר
כן.
היו"ר יואב קיש
למה הורדנו? אני אסביר לחברי הכנסת שלא היו פה. הורדנו כי באו ואמרו חברות הגבייה, אלה שעושים את העבודה בשטח ורואים, אישור המסירה בסופו של דבר זה הליך ארוך, נכון, אנחנו במרכאות "מרוויחים" את זה בסופו של דבר, שהגדלנו את אחוז אלה שיודעים על החוב בוודאות. אבל מצד שני, מה יקרה לאותם סרבנים?
קריאה
שהם ה-20%.
היו"ר יואב קיש
זה ה-20%. הם "מרוויחים" להערכתי כמה חודשים נוספים.
תומר רוזנר
לא, מה פתאום?! לכל היותר.
היו"ר יואב קיש
כמה? חברות הגבייה, תסבירו לי מה המשמעות כשאנחנו דורשים אישור מסירה, מבחינת לוחות הזמנים וההתנהלות.
נתן קלימי
לוחות הזמנים לפני כן - - -
היו"ר יואב קיש
לא לפני כן. הגענו לדואר רשום לפני עיקול, השאלה היא עם מסירה או בלי מסירה.
נתן קלימי
היה 90 יום - - -
היו"ר יואב קיש
לא, לא, לא. אני לא מדבר על מה היה. כלאם פאדי מה היה. הגעת למצב של סרבן שלא שילם לך בהתראה הראשונה ולא בשנייה, ולא יודע כמה, ועכשיו אתה הולך לעיקול. ולפני עיקול הכרחנו אותך לדואר רשום. ואני שואל אותך, מה ההבדל בלוחות הזמנים בין דואר רשום לדואר רשום עם מסירה? זה מה שאני מבקש תשובה.
נתן קלימי
להערכתנו, הערכה בלבד, זה עובר משלושה שבועות לשלושה חודשים בערך.
היו"ר יואב קיש
למה? תסביר.
נתן קלימי
מכיוון שאם הוא לא נמצא בפעם הראשונה, צריך להגיע אליו עוד פעמיים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא. עוד פעם אחת. הודעה שנייה.
היו"ר יואב קיש
רגע, הוא מסביר לך. תיכף, נו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל אנחנו יודעים את זה. זה לא נכון.
נתן קלימי
התהליך הזה הוא תהליך ארוך שדורש גם הרבה מאוד אופרציה - - -
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת, בין שלושה שבועות לשלושה חודשים.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה לא משמעותי.
תומר רוזנר
זה לא נכון.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה לא משמעותי וזה גם לא נכון, יואב.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להבין ואחרי זה להחליט. בסדר? מותר לי? תנו לי רגע להבין.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רוצה להגיד לך משהו.
היו"ר יואב קיש
בסדר. עוד שנייה.

אז קודם כל, אתה אומר, זה בין שלושה שבועות לשלושה חודשים.
נתן קלימי
אני גם מבקש לציין עוד שני דברים. האחד, כבר נאמר, העלויות הן אחרות.
היו"ר יואב קיש
כמה? דבר עכשיו בכסף.
נתן קלימי
אני לא רוצה להגיד כי אני - - -
קריאות
- - -
דבי גילד חיו
זה עולה עוד כמה שקלים, עוד ארבעה שקלים.
היו"ר יואב קיש
לא. אבל יכול להיות שהמסירה האישית הזו מחייבת לבוא פעמיים - - -
דבי גילד חיו
היא לא מסירה אישית. מדובר בדואר, כשאתה ממלא את הדואר אתה אומר, עם אישור מסירה, וזה אומר שהם צריכים להחתים אותו. אם הוא לא הגיע לדואר, אם הוא לא הגיע לחתום, אז - - -
היו"ר יואב קיש
לא, הוא לא היה בבית. באים אליו הביתה - - -
קריאות
- - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז הוא מקבל הזמנה לבוא לקחת את הדואר.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
אם נגיד הוא לא בא לקחת מהדואר - - -
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
סליחה, אתם רואים, אני עוד לא הבנתי את התהליך. במקום הצעקות האלה, בוא תנו רגע שקט, נבין את התהליך - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
יואב, אני יכולה - - -
היו"ר יואב קיש
לא, את לא יכולה. אני רוצה לשמוע מאנשי המקצוע את התהליך - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל הם לא אומרים לנו את האמת כי הם אומרים שלושה חודשים - - -
היו"ר יואב קיש
אבל אחרי זה תגידי. אני עוד לא יודע מה הם אמרו כי את לא נותנת לשמוע.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל, מה, אתה אף פעם לא לקחת דואר רשום, יואב?
היו"ר יואב קיש
לא.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז אתה מנותק. אז אתה מנותק.
היו"ר יואב קיש
יש הבדל. הנה, עכשיו אני מבין את הנקודה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אתה לא קונה בעלי אקספרס?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא, לא עלי אקספרס.
היו"ר יואב קיש
אני מבין את הנקודה. יש מסירה אישית ויש אישור מסירה. פה אולי בניסוחים האלה התבלבלנו.
קריאה
אבל יש פה מומחה, אריה כהן.
היו"ר יואב קיש
למה מומחה?
אריה כהן
לא מומחה. אני סמנכ"ל מקצועי מרשות האכיפה והגבייה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
חשבתי מומחה דואר, מומחה לטובת האזרח. עוד פעם חברת גבייה?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא, זה רשות האכיפה והגבייה, לאה.
היו"ר יואב קיש
תודה על העזרה. לא היה במקום.

אני רוצה לפנות לחברות הגבייה, ועכשיו חברת הכנסת פארן, תקשיבי, כי זה מה שהיה מבלבל פה. יש דבר שנקרא אישור מסירה ויש דבר שנקרא מסירה אישית.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני הבנתי את זה.
היו"ר יואב קיש
שניהם שונים. מותר גם וגם. אישור מסירה זה וי בדואר רשום שבסניף הדואר הוא הלך וקיבל ולקח. זה לא טוב. זה לא נחשב כלום בעיניי. אף אחד לא עושה את זה. לא רוצה להתעסק עם זה. תמחקו את זה. מבחינתי כרגע אני לא מחייב את זה כי זה לא שווה כלום.

אני רוצה להבין מה זה מסירה אישית, בבקשה.
קריאה
וכמה זה עולה.
היו"ר יואב קיש
כמה עולה? והשאלה שלי אליך, ואני מדייק אותה, שכח מאישור מסירה, לא מעניין. אני מדבר על מסירה אישית, בכמה זה יאריך לך את לוחות הזמנים ובכמה זה ייקר לך את התהליך. באירוע הסופי שהגעת לעיקול, אתה יודע שהבחור סרבן, קיבל הודעה אחת, הודעה שנייה, לא מעניין אותי מה ההליך שעשית, עכשיו אתה הולך לעיקול, החלטת ללכת לעיקול. אני רוצה לוודא שהבן אדם יודע את זה, ולכן אני רוצה מסירה אישית. עכשיו תסביר לי מה קורה מבחינת לוחות הזמנים שיתעכבו והעלויות, ותסביר לי בדיוק מה זה מסירה אישית.
נתן קלימי
אני לא יכול, לצערי הרב, לתת את התשובה המדויקת על כך כי אנחנו לא עושים את זה היום ואין לנו מספיק ניסיון ותשובה ברורה לנושא הזה, ואני לא רוצה להגיד דברים לא מדויקים.
היו"ר יואב קיש
מה זה מסירה אישית? רק תסביר את התהליך.
נתן קלימי
מסירה אישית, בניגוד לאישור מסירה, כפי שנאמר כבר, זה שצריך להגיע - - - החייב ולבצע ניסיון למסור שאופן אישי לפחות שלוש פעמים.
היו"ר יואב קיש
מי אמר שלוש פעמים, דרך אגב?
קריאה
זה השירות.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
זה השירות. זה לא מחויב. אבל זה השירות.
תומר רוזנר
תומר אומר לי פה, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
סליחה. רגע, תנו לו לסיים את דבריו.
נתן קלימי
ולכן ההערכה שלי, כפי שאמרתי קודם, שזה יכול לקחת עד שלושה חודשים.
היו"ר יואב קיש
עלויות?
נתן קלימי
לגבי עלויות אני לא יודע. אפשר לבדוק את זה בדקות הקרובות ולהגיד את זה.
היו"ר יואב קיש
אז תבדקו את זה, בבקשה.
גל פרויקט
דבר ראשון, במסירה אישית אנחנו מדברים על אלה שלא שילמו.
היו"ר יואב קיש
נכון. הם לקראת עיקול.
גל פרויקט
רוב אותם אנשים או חלק נכבד, אתה לא תוכל לאתר.
היו"ר יואב קיש
ינסו להתחמק. רגע, מה זה לא יכול לאתר?
גל פרויקט
אתה לא תוכל לאתר אותם. אתה לא תמצא אותם.
היו"ר יואב קיש
אבל יש לך כתובת.
גל פרויקט
אז מה אם יש לך כתובת?
היו"ר יואב קיש
אז תסביר לי את התהליך. הלכת לכתובת עם מסירה אישית, ואין אף אחד. מה אתה עושה?
גל פרויקט
אם אין אף אחד, אז יש לך בעיה עכשיו בשלב הזה.
היו"ר יואב קיש
אבל אמרו לך שאתה יכול ללכת שלוש פעמים. אם לא היה, שמת מדבקה, נגמר.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
זה כמו סיפור לבית משפט.
קריאה
שלוש פעמים צריך לחזור אליו?
היו"ר יואב קיש
אל תגיד לי, יש לך בעיה. אני מבקש שתסגור לי את ההליך של מסירה אישית. תסביר לי את הליך המסירה האישית. מה זה הליך מסירה אישית?
גל פרויקט
אני אסביר. כאשר אתה חייב להגיע למקום או שאתה חייב - - -
היו"ר יואב קיש
לא, לא. אתה לא חייב להגיע למקום. אני שאלתי שאלה. מה זה מסירה אישית מבחינת נוהלי עבודה שלכם?
גל פרויקט
או שהחייב חותם - - -
תומר רוזנר
הם לא עושים את זה אף פעם.
גל פרויקט
סליחה, כשאני רוצה לפתוח תיקי הוצאה לפועל שנסגרו לי היום בהחלטה מינהלית, אני חייב לעשות מסירה אישית, לפתוח תיקי הוצאה לפועל. ואני מודיע לך שאני לא מצליח לפתוח אף תיק. לא מצליח לפתוח את התיקים. אתה לא מוצא את החייבים.
קריאה
זה ממש לא נכון.
גל פרויקט
גם אם תלך לכתובת לפי משרד הפנים, אתה בא למקום, לא גר פה.
קריאה
זה ממש לא נכון.
גל פרויקט
אימא שלו אומרת, הוא לא נמצא פה.
תומר רוזנר
תשאל את ענת.
היו"ר יואב קיש
אחרי זה אני אשמע אותה. אני רוצה לשמוע אותו מסיים לבד.
גל פרויקט
אתה צריך חתימה של החייב או בן משפחה מדרגה ראשונה שיגיד שאכן הוא נותן - - -
היו"ר יואב קיש
ואם אף אחד לא עונה ולא נמצא?
גל פרויקט
יש לך בעיה.
תומר רוזנר
אין לך שום בעיה.
גל פרויקט
זה עולה לך מאות שקלים.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
14 שקל. איזה מאות שקלים?
קריאות
- - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
איזה מאות שקלים? מסירה אישית עולה 14 שקלים – התקשרתי עכשיו לדואר, יצאתי החוצה לשאול כמה עולה לי מסירה אישית.
היו"ר יואב קיש
יש אתנו במקרה בדיון את היועצת המשפטית - - -
קריאה
מסירה אישית זה שליח.
היו"ר יואב קיש
סליחה, לא להפריע.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
או שליחה.
היו"ר יואב קיש
חברת הכנסת פדידה, את מפריעה. יש אתנו במקרה את ענת הר-אבן, יועצת - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אני לא סיימתי את דבריי. לקחת את זכותי, העברת דיון - - -
היו"ר יואב קיש
לאה, די, נו.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אבל אני התחלתי לדבר, לא סיימתי את דבריי - - -
היו"ר יואב קיש
לא. לא התחלת. לא קיבלת אישור לדבר.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
תגיד, אתה בגיל שעדיין יש לך זיכרון? אני לא רוצה לפגוע בך.
היו"ר יואב קיש
לא, אין לי. אז עכשיו את תחכי.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
נתת לי זכות דיבור. אמרתי משפט, פתחת מזה דיון - - -
היו"ר יואב קיש
נכון. ובזה הסתיימה זכות הדיבור שלך.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אה, באמת?
היו"ר יואב קיש
נכון.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
מתי זה קרה? מתי זה קרה?
היו"ר יואב קיש
עכשיו זכות הדיבור ומכיוון שאני לא מפלה, זכות הדיבור היא לענת הר אבן, שהיא היועצת המשפטית של רשות האכיפה והגבייה, שעושה את כל ההליך הזה של מסירה אישית בהרבה מאוד מקרים. אני רוצה לשמוע מהניסיון שלך, עלויות ולוחות זמנים.
ענת הר אבן
אנחנו מדברים בעצם על שני מסלולים. יש לנו את המסלול של ההוצאה לפועל שבו אם זה תיק של פסק דין או שטר, כשאני פותחת את התיק, אני צריכה להמציא הבהרה בהמצאה מלאה. המושג בחוק ההוצאה לפועל הוא של המצאה מלאה, קרי: אני שולחת את האזהרה בדרך כלל בדואר רשום עם אישור מסירה. אם החייב הגיע לדואר וחתם על אישור מסירה, אז הוא יודע, סבבה.
היו"ר יואב קיש
ברוב המקרים זה לא קורה בטח. בכמה אחוז מהמקרים זה קורה? את יודעת להגיד?
ענת הר אבן
זה 50%, הוא לוקח את הדואר בדואר.

אחר כך יש דרכי המצאה אחרים של אישור מסירה. יכול להגיע שליח אליו הביתה. אם הוא לא נמצא בבית, אז הוא צריך לבצע על פי הפסיקה שלוש פעמים ניסיון למצוא אותו בבית, ואם לא, הוא יכול להדביק.
היו"ר יואב קיש
רגע, ואז זה נחשב מסירה?
קריאות
כן.
היו"ר יואב קיש
ואם הוא מגיע הביתה ואומרים לו, הוא לא גר פה?
קריאה
זה בעיה שלו.
ענת הר אבן
כשהחייב לא מאותר בבית שלו, בכתובת הרשומה במשרד הפנים, אין המצאה. החובה שמוטלת עלינו אם זה בהוצאה לפועל או במרכז לגביית קנסות - - -
היו"ר יואב קיש
הבנתי. לצורך העניין, אם הוא לא גר, אז זה מוגדר שהחובה מולאה. אני רוצה להבין, אם הוא אומר שהוא לא גר בכתובת הרשומה שלו - - -
ענת הר אבן
אני מאתרת אותו - - -
היו"ר יואב קיש
אה. אז רגע. זו שאלה חשובה. את מדלגת. אני רוצה להבין. אומר לי פה תומר, שאם יש את הכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין, במשרד הפנים, את הולכת לשם, יש שתי אפשרויות – רגע, אל תעשי לי ראש, אני מנסה להבין, נו, באמת. יש לי כמה אפשרויות. באתי, הוא שם, לקח, תודה רבה, מצוין, וואלה, יופי, הצלחתי. באתי, הוא לא נמצא, חזרתי פעם שנייה, לא נמצא, פעם שלישית, שלוש פעמים, אף אחד לא פתח לי, השארתי מדבקה. לצורך העניין אני מכוסה כאילו בוצעה מסירה אישית? התשובה היא כן או לא?
ענת הר אבן
לא.
קריאות
- - -
תומר רוזנר
מה זאת אומרת, לא?
קריאה
זה פתח לכל החייבים.
היו"ר יואב קיש
רגע, עכשיו עוד יותר מזה. שנייה, אל תתפרצו, אתם עכשיו רק מפריעים.
ענת הר אבן
זה לא נדרש.
היו"ר יואב קיש
רגע, עכשיו עוד שאלה.
תומר רוזנר
רגע, היא לא ענתה. מה היא עושה במקרה הזה?
ענת הר אבן
לא נדרש או לא גר במען, לא נחשב מסירה לא בהוצאה לפועל ולא במרכז. אז נכון שיש חוק עדכון כתובת, הוא חל על מספר גופים מאוד מצומצם, על משרד הרישוי לצורך חידוש רישיונות נהיגה, ועל עוד שני גופים - - -
תומר רוזנר
ועל הרשויות המקומיות.
ענת הר אבן
יכול להיות.
תומר רוזנר
ועל הרשויות המקומיות.
ענת הר אבן
על ההוצאה לפועל ועל המרכז, אין מצב שאנחנו מתחילים - - -
היו"ר יואב קיש
אה, כי זה לא חל עליכם?
ענת הר אבן
אני לא יודעת.
היו"ר יואב קיש
אז רגע, אולי זה ההבדל.
תומר רוזנר
זה ההבדל.
היו"ר יואב קיש
עכשיו אני אשאל אותך לגבי רשות הרישוי. את יודעת לענות לי? מה הם עושים?
ענת הר אבן
על פי חוק עדכון כתובת, כשהם שולחים את חידוש רישיון הרכב לכתובת הרשומה במשרד הפנים - - -
היו"ר יואב קיש
מסירה אישית הם עושים?
ענת הר אבן
לא. אבל זה לא הליכי גבייה. בית המשפט העליון אמר בהלכה מאוד ידועה שאי אפשר לנקוט הליכי גבייה כנגד אדם לפני שהוא יודע. לכן את האזהרה - - - והמרכז לגביית קנסות אנחנו ממציאים בהמצאה מלאה.
היו"ר יואב קיש
מה אתם עושים אם לא? - - -
ענת הר אבן
אז יש לנו מכרז של מסירה באיתור, והעלות שלו היא בין 100 ל-150 שקלים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לאדם? לגבייה?
גל פרויקט
וכמה מצליחים לאתר, אדוני?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ובכמה זמן?
גל פרויקט
ובכמה זמן?
היו"ר יואב קיש
בכמה זמן אתם מאתרים?
ענת הר אבן
אזהרות שנמסרות בדואר רשום, הממוצע של ההמצאה שלהם זה בסביבות 23 ימים, האנשים הנורמטיביים שחיים באמת בכתובת, ולא משנים את הכתובת. אגב, אני חושבת שברשויות המקומיות האנשים גרים בכתובת שלהם, אז לא צריכה להיות בעיה.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
אל תיכנסי לשיקולי החברים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה לא שיקולים. זה מציאות.
קריאות
- - -
ענת הר אבן
כשאדם לא גר בכתובת, לוקח כחודשיים לאתר אותו ולהמציא לו. ורק אז - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה לא אומר שהוא גר באותה רשות. יש לו עסק ברשות והוא גר במקום אחר.
קריאה
נכון. או חנה ויש לו דוח חניה - - -
היו"ר יואב קיש
יש לי שאלה עקרונית של הבנה. מירה, אני רוצה לשאול אותך בתור היועצת המשפטית של השלטון המקומי. אם אכן בחוק עדכון כתובת הרשויות מופיעות כגורם רלוונטי כמו רשות הרישוי, האם להבנתך המשפטית, כשאני כותב מסירה אישית לרשות עירונית, אין הכוונה שאם שלוש פעמים הוא לא היה זה כאילו בוצע? אני שואל כדי להבין מבחינה משפטית. אם את תצטרכי להגן על עמדה לפי החוק של עדכון כתובת, להגיד, אני חייבתי אותך במסירה אישית, האם זה שהיית שלוש פעמים בכתובת ואף אחד לא ענה לך, והדבקת, לא מכסה אותך כמי שביצעה מסירה אישית?
מירה סלומון
סעיף 4 לחוק עדכון כתובת אומר כך: "שלחה רשות מסמך בדואר לאחר שחלפו 50 ימים מיום עדכון הכתובת, לכתובת למשלוח דואר קודמת של אדם, יראו את המסמך כאילו לא הגיע ליעדו, אלא אם כן הוכח אחרת;".
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
היא תסיים את תשובתה, ואז אני אתייחס למה שהיא אמרה, אבל תנו לה לסיים.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל שזה יהיה ברור מה היא אומרת. מירה, תחזרי בבקשה. את מדברת על בן אדם ששינה את הכתובת ולא הודיע 50 יום, אז את מדברת. אבל אם הוא כן הודיע ועברו 50 יום – תתייחסי לזה.
מירה סלומון
לא, האמירה אומרת שם שאי אפשר יהיה לראות משלוח דואר לכתובת הקודמת של אדם לכתובת הרלוונטית אם חלפו 50 ימים מעדכון הכתובת.
היו"ר יואב קיש
אבל זה סעיף משנה. אני שואל על סעיף המהות - - -
מירה סלומון
אין כאן סעיף מהות אחר שאפשר להבהיר. בשונה מפקודת מסים (גבייה), החזקה שקבועה בצורה מפורשת בסעיף 12ב שממנו התחלנו את כל הדיון הזה, החזקה שאומרת שמשלוח למען הרשום של אדם זה המצאה, אני לא מכירה בחוק עדכון כתובת סעיף שמאפשר לי להיתלות בו.

אגב, חוק עדכון כתובת באמת יש ארבעה גורמים שמנויים בתוספת: רשות הרישוי, המוסד לביטוח לאומי, רשות המסים, עיריות ומועצות מקומיות, באופן לא מפתיע רשויות שעובדות ופועלות מפקודת המסים (גבייה). אנחנו עכשיו הולכים לקבל פקודת מסים (גבייה) שונה מכל יתר הרשומים בתוספת כאן.
תומר רוזנר
כי אתם עובדים עם חברות גבייה והם לא. נו, באמת.
מירה סלומון
לא ברור לי איך להתייחס לדבר הזה.
גל פרויקט
צריך להבין שכאשר בן אדם לא משלם את התלוש הדו-חודשי שלו, להבדיל מההוצאה לפועל, כשהאירוע הוא חד פעמי - - -
קריאות
- - -
גל פרויקט
אני רוצה שתבינו את גודל העניין, כבוד היושב-ראש.
היו"ר יואב קיש
לא, לא. אתה מתפרץ. אני לא נותן לך זכות דיבור. חברת הכנסת פדידה, את רוצה לדבר? אני שואל אם את רוצה זכות דיבור.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רוצה. אני רוצה כי נראה לי שכאן מבלבלים אותנו.
היו"ר יואב קיש
שלא ייעשה לה עוול, אני רוצה לשאול אם היא רוצה לדבר.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לא, זה בסדר.
היו"ר יואב קיש
תקליטו את זה, בבקשה, לפרוטוקול.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
שהוא היה נחמד היום, וזה לא בדרך כלל.
היו"ר יואב קיש
חברת הכנסת גרמן, בבקשה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני לא רואה כאן שום בעיה במה שמירה הקריאה. זה סעיף ידוע, ואנחנו מתייחסים רק לאותו סעיף ולהנחה שעברו 50 יום, ואז אנחנו מחייבים. אם לא עברו 50 יום, אז - - -
היו"ר יואב קיש
לא, השאלה היא פה מהותית. אני רוצה להסביר את הוויכוח המהותי שאני רואה פה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
בזימון שאתה מקבל לבית משפט יש חובת אישור מסירה. בפעם השלישית אם לא הצליחו למסור לך, כאילו קיבלת והיית חייב להתייצב. זה אותו דבר.
היו"ר יואב קיש
זה לא אישור מסירה. זה מסירה אישית.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לא, לא.
היו"ר יואב קיש
אישור מסירה זה ללכת - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אין אישור מסירה. בפעם השלישית אני חייבת להגיע.
היו"ר יואב קיש
אני לא רוצה להתייחס לאישור מסירה.

אני רוצה לחדד את הנקודה. דרך אגב, אולי אנחנו מתעכבים עליה הרבה, אבל היא מהותית וקריטית משני הכיוונים, גם לגבייה היא קריטית ומצד שני גם לחייב לדעת שהוא חייב. אני רוצה לחדד את הנקודה ואני רוצה לשמוע את ההתייחסות שלכם, חברי הכנסת, מה אתם מציעים לעשות כי אנחנו נצטרך להכריע בעניין.

תומר, אתם יודעים לנתח את המצב המשפטי או שעוד לא?
תומר רוזנר
כן.
היו"ר יואב קיש
יודעים. אז תגיד לי אם הניתוח שלי הוא נכון. אני לא נכנסתי לתהליך, ובכוונה השארנו את הגמישות בכל ההליך שלפני העיקול וההודעה לפני העיקול. לנו, חברי הכנסת שיושבים פה, ותבינו את זה אתם, השלטון המקומי וגם משרד הפנים, המקום החשוב שאנחנו רוצים להיכנס אליו זה לפני שיש עיקול, אקט מאוד אגרסיבי מול החייב, לוודא שעשינו את כל המאמצים שהחייב יודע את זה. זה המסר שיוצא מהצד הזה.
קריאה
זה יהיה המצב גם - - -
היו"ר יואב קיש
אתה רוצה להפריע? אני באמצע דבריי ואני מבקש לא להפריע.
קריאה
אני רק שואל.
היו"ר יואב קיש
אז אחרי שאני אסיים.

חברים, אני אומר בצורה הכי ברורה: זה המקום שבו אנחנו נמצאים.
קריאה
אבל בלי לתת עוד כלי ללא משלם להתחמק.
קריאה
למה להתחמק? אתה רוצה ליידע אותו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל למה לא נותנים ליושב-ראש לדבר?
היו"ר יואב קיש
אני לא יודע. הם רוצים שאני אוציא כנראה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תן לי דקה לנהל את זה. תראה איך - - -
היו"ר יואב קיש
אני נחמד מדי. הבנתי את הרמז. כשאני בדיון פוליטי אני יודע לעשות סדר. כשאני בדיון מקצועי ליבי רחמן. אני רחום וחנון בעניין הזה. אני לא מוציא מהישיבה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אנחנו מקשיבים.
היו"ר יואב קיש
אבל אתה צודק. מעכשיו נתחיל להוציא. ואתה יודע מה, אחרי שאני מוציא אחד, פתאום נהיה פה שקט חבל על הזמן.

אני רוצה לסכם את הנקודה ואנחנו נפנה לחברי הכנסת. אני אומר עוד פעם. מצד אחד ברור שמסירה אישית תאריך את הליך הגבייה. זה ברור לנו. זה ללא ספק. ויותר מזה, היא יכולה אולי גם לעזור לסרבנים. זה החיסרון שלה. והיא גם תהיה יותר יקרה. זה שלושת הדברים שיקרו, וניסינו לכמת ולהבין את המשמעויות של זה.
גל פרויקט
- - -
היו"ר יואב קיש
צא החוצה, בבקשה.
גל פרויקט
סליחה.
היו"ר יואב קיש
צא החוצה עכשיו. תחזור בעוד 10 דקות. צא החוצה.

ויש נושא שני, וזה שאנחנו מרוויחים רווח שהיום לא קיים, בזה שמגדילים את אחוזי הידע של החייב שהולכים לעקל לו. זה בעצם העניין.

עכשיו אני אומר לחברי הכנסת, לפי מה שאני הבנתי הנזק לגבייה מתבטא בתקופת הארכה של כחודשיים-שלושה חודשים ש"מפסידים", במרכאות, זה יכול להיות ריבית וקנסות גם לאותו חייב, אל תתבלבלו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
באותם שלושה חודשים הוא ממשיך לצבור ריביות?
קריאה
מההודעה הראשונה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה מצטבר - - -
היו"ר יואב קיש
זה מצטבר כי הוא לוקח זמן. יש הליך יותר יקר שינוע במקסימום בין 100 ל-200 שקלים נוספים. ובסוף גם לעיריות יש פגיעה בגבייה. אין מה להתעלם מזה. בתזרים הם יראו שגבייה מגיעה יותר מאוחר, אחוזי גבייה אולי ירדו. יש פה חשיבות לא פחותה לאותו מהלך פשוט שאנחנו אומרים, מסירה אישית, כן או לא. בדיון אתמול אמרתי, אני לא רוצה לקחת על עצמי את הסיכון של הפגיעה במערך הגבייה. יושב פה האוצר לידי - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
המסירה האישית היא רק על הקטע של העיקול?
היו"ר יואב קיש
כן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לפני העיקול.
היו"ר יואב קיש
לפני העיקול.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ההודעה השנייה. לפני העיקול.
היו"ר יואב קיש
עד היום הם עושים הודעות רגילות, משלמים משלוחים, מגיעים לקטע שעכשיו אומרים צריך לעקל, הם הולכים למכתב רשום בדרך כלל או לפחות חייבנו אותם במכתב רשום. לקח, לא לקח, זה לא מעניין אותם, בום, עיקול. זה הסיטואציה. אנחנו אומרים, לא. אנחנו נאריך את תקופת הזמן הזו בעוד שלושה חודשים בערך, בזמן הזה ננסה לחייב אותם למסירה אישית. מסירה אישית, וזה מה שאני מנסה להבין – תומר, תענה לי פה, אני מודה שבייעוץ משפטי אני סומך הכי הרבה על ייעוץ הוועדה. האם המשמעות לעיריות במסירה אישית היא לפעול כמו רשות הרישוי. זאת אומרת, יש להם כתובת, הם הולכים אליה שלוש פעמים, לא לקח, זה לא מעניין, או אם לצורך העניין הוא לא גר בכתובת, זה בעיה שלו, מה שנקרא, בשפת הרחוב.
ענת הר אבן
רשות הרישוי לא עושה הליכי גבייה. זה לא הליכי גבייה. זה רק משלוח.
תומר רוזנר
ראשית, לדעתנו כן. אבל אם יש איזשהו ספק, אפשר גם להבהיר את זה בצורה מפורשת שבמקרה כזה אם נעשתה מסירה אישית או שנעשו שלושה ניסיונות של מסירה למען הרשום של החייב, אז אפשר לפרט את זה בחוק.
היו"ר יואב קיש
ואז פתרנו את הדילמה המשפטית.
תומר רוזנר
כן.
היו"ר יואב קיש
זה מקובל.
תומר רוזנר
אם יש ספק, אין ספק.
היו"ר יואב קיש
חברי הכנסת, מה דעתכם? לאיזו גישה ללכת?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
מה שאמרתם עכשיו.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת יעקב אשר, רצית לדבר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני רוצה לשמוע את התגובה שלהם.
יעל גרמן (יש עתיד)
למה אתה ישר קופץ ליעקב? מה אתנו?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני אגבש - - -
היו"ר יואב קיש
שעה וחצי אני שומע את התגובה. אתה לא יודע מה התגובה? אני אמרתי לך אותה. הגבייה תיפגע. אתה נותן לסרבנים לשרוד.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא. ברגע שאתה נותן את האפשרות שאחרי שלושה ניסיונות יש מה שנקרא טייס אוטומטי, אז זה פותר חלק - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אבל שמענו את ההתנגדות שלהם.
היו"ר יואב קיש
חברת הכנסת גרמן רוצה להתייחס.
יעל גרמן (יש עתיד)
אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים לאזן פה בין החובה של העיריות לגבות את כספן, זה גם לטובת האזרחים כשייגבו את זה בזמן, לבין הרצון לעקל או יותר נכון להתחשב בתושבים. זאת בדיוק הנקודה. זאת בדיוק הנקודה שבה אנחנו צריכים לעמוד על טובת התושבים, אחרת איפה אנחנו נעמוד? בוודאי שלפני עיקול אנחנו צריכים לעשות את הכול שהחייב ידע. ואני לא מקבלת את מה שמירה אמרה. אני בזמנו ביקשתי שהעיריות יהיו מחויבות לכתובת שנמצאת במרשם התושבים, והעיריות מאוד מפחדות מזה. כנראה שהן לא, אני לא יודעת. יכול להיות שזה לא.
תומר רוזנר
אבל זה החוק.
מירה סלומון
- - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מדברת עכשיו, מירה.

כנראה שהן לא ממלאות את חובתן לעדכן כל הזמן את המרשם. זה חובתם בחוק. וכנראה שהן מאוד מאוד מפחדות שאם הם ישלחו לאותה כתובת שהם צריכים לעדכן והם לא עדכנו, אז הם יהיו חייבים. אז בבקשה, שהעיריות ידאגו לכך. אני לא מדברת על ה-50 יום - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, יעל, חלק מהם לא גרים בעיר.
קריאות
זה לא משנה.
יעל גרמן (יש עתיד)
יעקב, הייתי ראש עיר במשך זמן לפחות כמוך ואני יודעת מה שאתה אומר, ואני בכל זאת חושבת – אני לא מדברת על התקופה של 50 יום – מעבר לתקופה של 50 יום, שהכתובת תהיה מעודכנת, שידאגו לעדכן אותה, ושאנחנו נעשה את המקסימום לפני שאנחנו מעקלים.
היו"ר יואב קיש
תודה. משרד המשפטים, בבקשה.
מרב זוהרי
כל הזמן מדברים עלה מונח סרבן, ואם אנחנו מדברים אחרי שהוא לא שילם בפעם הראשונה, אנחנו באמת לא יודעים אם הוא לא משלם כי הוא לא קיבל או כי הוא לא רוצה, וצריך להתייחס לזה בשלב הזה כמישהו - - -

בהמשך לדברים שנאמרו, נכון לקדם הסדר מאוזן שיאזן בין שני הדברים. גם בהנחיית היועץ מכתב דרישת תשלום הוא מכתב שעל בסיסו אפשר להתחיל את הליכי הגבייה, והוא בעצם הבסיס לפתיחת ההליכים וההצדקה המשפטית לנקיטת הליכים משמעותיים כנגד החייב.
היו"ר יואב קיש
אז את תומכת בגישה הזאת.
מרב זוהרי
גישה מאוזנת - - -
היו"ר יואב קיש
טוב, תודה.

משרד הפנים, בבקשה.
נתן בביוף
אני נתן בביוף, סגן היועץ המשפטי.

אני רק רוצה את תשומת הלב להנחיית היועץ שהרגע הוזכרה, 7.1002 מ-2012, הפעלת הליכי גבייה מינהליים לפי פקודת המסים (גבייה). זאת הנחיה איך להפעיל את שיקול הדעת, גם למדינה וגם לרשויות, בהליכי גבייה. ושם נאמר לגבי סעיף 12ב לפקודת המסים (גבייה), שהחלופות למשלוח דרישה ראשונה הוא מכתב הדרישה לתשלום מידי, והמכתב השני הוא במשלוח דואר רגיל.
תומר רוזנר
נכון. זה הדין הקיים. אנחנו יודעים שזה הדין הקיים.
נתן בביוף
נכון, זה לפי החוק. היועץ לא ראה לנכון להכריח בדואר רשום, לא כל שכן באישור מסירה.
היו"ר יואב קיש
בשביל זה אנחנו בכנסת ולא בממשלה.
נתן בביוף
נכון, נכון.
היו"ר יואב קיש
אין משהו לא ברור? כל פעם אתה חוזר איתי לנקודה הזאת. אתה בכנסת, ולא בממשלה עכשיו.
נתן בביוף
אני יודע. אני רק אומר שבמסגרת האיזונים שנעשו להסדרי הגבייה אל מול זכויות החייב זה מה שראה היועץ המשפטי לממשלה.
תומר רוזנר
לא. היועץ המפטי לממשלה שיקף את הדין הקיים.
נתן בביוף
עם זאת, הוא כתב שרשויות שנהגו לשלוח בדואר רשום רשאיות להמשיך לעשות את זה.

אני רק רוצה להמשיך ולומר שלגבי עיקול מיטלטלין, הליכי גבייה של עיקול שהם הרבה יותר אגרסיביים, אחרי שהחייב לא שילם וכולי, אז צריך לעשות לו המצאה. אבל שוב, שימו לב שבפקודה וגם בתקנות הגבייה לא נאמר בשום מקום אישור מסירה. כתוב לכל היותר המצאת אזהרה או דואר רשום.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
בשביל זה אנחנו רוצים לכתוב את זה ולהמציא את זה.
היו"ר יואב קיש
אם למישהו פה מסביב לשולחן לא ברור, בהמשך להערה שנאמרה, אני רוצה להגיד לחברים וגם חברי הכנסת צריכים להבין – יש פה שינוי משמעותי מהדין. נקודה. אם לא היה ברור, אני אומר את זה. היועץ המשפטי לממשלה לא יכול לשנות את הדין, עם כל הכבוד לו. פה כן יכולים. ואם אנחנו חושבים כחברי כנסת שיש פה עוול לאזרחים, שהם בסוף חוטפים עיקולים בלי שהם יודעים עליהם, ואת זה אנחנו רוצים לתקן, אז את זה נעשה. זה הכול.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
מצוין.
היו"ר יואב קיש
חברת הכנסת פארן, בבקשה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רק רוצה לתמוך בכיוון שלך, שהחייב צריך לדעת לפני העיקול. והשאלה שלי היא רק הבהרה, האם אנחנו מדברים על ההודעה השנייה או על ההודעה לפני עיקול, או שזו אותה הודעה?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לא מעניין אותי.
היו"ר יואב קיש
לא מעניין. שיעשו 100 הודעות. אני לא מדבר על הודעה שנייה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל אתה צריך להיות פה מאוד מדויק - - -
היו"ר יואב קיש
אנחנו הגדרנו, ותקן אותי אם אני טועה, הודעה לפני עיקול.
תומר רוזנר
נכון. זה מה שאמרנו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז זאת הודעה אחרת מהודעה שנייה, או שלהחלטת הרשות?
היו"ר יואב קיש
אני לא נכנס להתנהלות הרשות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
להחלטת הרשות?
היו"ר יואב קיש
בוודאי. אם הם רוצים לשלוח 100 מכתבים רגילים, סמסים, אימיילים, שיעשו מה שהם רוצים. בסוף הם הולכים לעקל – שם אני הולך למקום הזה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הודעה לפני עיקול במסירה אישית. בסדר גמור. אנחנו תומכים.
גלית שניידר מימרן
אני גלית שניידר מימרן, סגנית גזבר בעיריית כפר סבא, ומנהלת אגף הכנסות.

אתם צריכים לזכור שחוב ארנונה יוצא בתחילת שנה, ואז יוצא עוד חוב ועוד חוב. לגבי סרבנים, אני רוצה להבין פה אם אחרי חודשיים שאני מתחילה לחפש אותם, אז אני מחפשת אותם שלוש פעמים, ואז בחוב הנוסף אני עוד פעם מחפשת אותם שלוש פעמים. אני מדברת על עלויות שלדעתי, בסוף שנה אם מישהו לא שילם שנה שלמה אנחנו מדברים על עלויות - - -
היו"ר יואב קיש
כל חודש את מחפשת אותו?
גלית שניידר מימרן
כל הליך הוא הליך נוסף.
תומר רוזנר
היא לא עושה כל חודש עיקול.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה לא עושה כל חודש עיקול.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
תגידי, על 1,000 שקל עיקול? על מה היא מדברת?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בטח. הם עושים עיקול גם על 200 שקל. בטח.
קריאות
- - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
במסירה השנייה גם צריך מסירה אישית?
היו"ר יואב קיש
לא. אמרתי, רק מסירה לפני עיקול. הרעיון הוא כזה, כל עוד אין הליך של עיקול, אמרתי להם, תעשו מה שאתם רוצים, רשום, מסירה, רגיל.
יעקב אשר (יהדות התורה)
נכון. זה אינטרס שלהם לשלוח.
היו"ר יואב קיש
לא מעניין אותי, במרכאות, שיעשו מה שהם רוצים בשביל להגדיל את אחוזי הגבייה. בסוף, כשהם מגיעים לכלי העיקול שם ביקשתי זהירות יתר. עכשיו השאלה היא אם אנחנו צריכים להתייחס שונה לכלי העיקול בתשלום חוב חד פעמי או לכלי העיקול בתשלום שוטף. כי יכול להיות שבנושא הארנונה, אם יש סרבן – בהליך הארנונה עשית את זה בינואר, אז בחודש מרץ אם הוא כבר לא שילם, אתה יכול להסתמך על זה שניסית למסור לו. אתה מבין מה אני מתכוון?

אם זה דוח, אני מסכים שהוא חייב.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אל תעשה רשימות שחורות - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
בארנונה יש הגשת הנחות. עד שאתה מגיש את ההנחה, לוקח זמן גם לעירייה לקבל. אתה לא יכול להיכנס לזה.
היו"ר יואב קיש
לא, אני רציתי להפריד.
ינון אזולאי (ש"ס)
תעשה פעם בשנה. אני לא יודע מה. אבל אתה לא יכול לעשות כל חודשיים עיקול.
היו"ר יואב קיש
מירה, בבקשה.
מירה סלומון
אני רק מבקשת עוד להדגיש בפני הוועדה וגם להסתייג מהדברים שנאמרו על ידי חברת הכנסת גרמן, השיחה שלנו בזמנו לא דיברה על חובת ההתעדכנות שקיימת בחוק. אכן קיימת חובת התעדכנות בין הרשויות המקומיות לבין רשם האוכלוסין אחת לחצי שנה, והשיחה בינינו אז עסקה בשאלה אחרת לגמרי.

אני חייבת להניח בפני הוועדה את החובה שמוטלת על התושב בסעיף 2 לחוק עדכון כתובות: "תושב שלא מסר לפקיד הרישום הודעה על כתובת למשלוח דואר," - -
קריאות
- - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
נכון. אבל על זה אין דיון.
היו"ר יואב קיש
מלכיאלי, תן לה לסיים.
מירה סלומון
- - "יראו את המען שנרשם במרשם האוכלוסין ככתובתו למשלוח דואר."
היו"ר יואב קיש
אם לא היה ברור, אנחנו מקבלים בהחלט את האמירה הזאת. בהחלט. בפירוש.
מירה סלומון
אז אני רק מסבירה את דבריי. באיזון שבין הקופה הציבורית לבין התושב, אם הוא לא טרח לעדכן - - -
היו"ר יואב קיש
את לא צריכה לשכנע.
יעל גרמן (יש עתיד)
אין ויכוח, מירה. אנחנו לא מתווכחים על זה.
מירה סלומון
אז לא צריך אישור מסירה.
היו"ר יואב קיש
לא, זה לא נכון. יש יתרון באישור מסירה. אל תתעלמי מזה. אני לא באתי בעניין לאדם שלא עדכן את כתובתו. אמרתי, זה בעיה שלו, בצורה הכי ברורה. אבל מי שכן עדכן את כתובתו והדואר הרשום לא הגיע אליו כי לא היה לו זמן לראות אותו או לא יודע מה, או לא הלך לקחת, אנחנו ביקשנו מסירה אישית במקרים האלה לפני עיקול.

מר פרויקט, בבקשה.
גל פרויקט
אני רוצה להבהיר. בשונה לחלוטין מההליכים שתיארה ענת, ולמה זה שונה וההחלטה - - - תהפוך את זה לבלתי אפשרי לנהל גבייה וגם לפגוע בתושבי - - -
היו"ר יואב קיש
סליחה, עצור רגע. עם כל הכבוד לנו שאנחנו רוצים לשמור על התושבים, זה אינטרס משותף לכולנו. חשוב לי גם לראות שמערך הגבייה של העיריות לא נפגע פה בצורה דרסטית. תקשיבו רגע.
גל פרויקט
המונח מסמך לפני עיקול קיים. אדוני מדבר על דרישה מידית כפי שהוא דיבר קודם. דרישה מידית שולחים בגין כל חוב. ככה החוק מחייב.
היו"ר יואב קיש
לא. אני דיברתי לפני עיקול. אני לא יודע מה זה דרישה מידית.
גל פרויקט
אין מונח כזה - - -
היו"ר יואב קיש
אז עכשיו יהיה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
- - - תשנו את זה.
היו"ר יואב קיש
אני אמרתי רק דבר אחד מאוד פשוט. תעשה מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, על כל מה שאתה רוצה, ביום שאתה בא לכיס של בן אדם או לבית של בן אדם או לצד ג', ביום שבו את הולך לנקוט הליך משפטי עם משמעות – תעשה מה שאתה רוצה עד אז, אני לא נכנס לך לשום דבר – שם אני רוצה לוודא, וזה הטרייד אוף, שהחייב - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
הליך פולשני, אדוני היושב-ראש.
היו"ר יואב קיש
הליך פולשני. כל אחד עם הקונוטציות שלו.
גל פרויקט
אתה מדבר על דרישה מידית, כבוד היושב-ראש?
היו"ר יואב קיש
אני לא יודע מה זה דרישה מידית.
יעל גרמן (יש עתיד)
מה לא מובן? מה לא מובן?
היו"ר יואב קיש
אני יודע שאתה שלחת מכתב שאחריו אתה רוצה לעקל חשבון בנק – זה המקום.
יעל גרמן (יש עתיד)
תטרח.
גל פרויקט
להלן דרישה מידית – בדרישה מידית אתה אומר לו שאם הוא לא משלם לו, תנקוט בהליכי עיקול.
תומר רוזנר
נכון.
גל פרויקט
עכשיו אני רוצה להגיב. היות וחובות הארנונה, כאשר בן אדם חייב והוא לא משלם דו-חודשי מסוים, על מנת להחיל הליכי אכיפה אנחנו צריכים לשלוח לו דרישה מידית. היה והוא לא שילם את הדו-חודשי הנוסף, אנחנו לא יכולים לפעול בשביל החודשיים הנוספים על הדרישה הקודמת.
היו"ר יואב קיש
אז עצור. הבנתי את הבעיה. אני רוצה להסדיר את זה. לצורך העניין תכתוב שאם נמסרה בדרישה המידית מסירה אישית, כפי שדרשנו, בחוב ארנונה פעם אחת, כל אותה שנה לא יהיו חייבים במסירה אישית נוספת. איך זה?
קריאה
על אותה ארנונה.
היו"ר יואב קיש
לא. על אותה שנה. לאורך אותה שנה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
- - - מעולה, מעולה.
היו"ר יואב קיש
ואז פתרת להם - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
עכשיו יש לו דרישה חדשה, אז אתה פוטר את העירייה מלהודיע.
היו"ר יואב קיש
כן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא, אם הוא שילם. כל עוד יש חוב פתוח. זה מה שאתה מתכוון, נכון.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז זהו, אבל אם אין חוב פתוח?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אפשר לעשות מינימום של כמה דו חודשי, שלא יהיה דו חודשי אחד. לפחות ארבעה דו חודשי. מה, הולכים לעיקול על פעם אחת?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן. הם הולכים לעיקול על דוח חניה, יעקב.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אני רגע רוצה - - -
היו"ר יואב קיש
את נקראת לסדר פעם ראשונה. מספיק.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
רגע, אני רוצה - - -
היו"ר יואב קיש
לא. את לא מדברת עכשיו.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
דוגמה, שתבין.
היו"ר יואב קיש
לא. חבר הכנסת אזולאי, בבקשה.
ינון אזולאי (ש"ס)
בארנונה זה שונה מכיוון שהם מתחילים הליך של הנחות, וכל אחד לוקח לו קצת זמן להביא את הטפסים. לוקח משהו כמו שלושה, ארבעה, חמישה חודשים עד שכולם מגיעים, באמצע השנה כבר מקבלים את זה. אז אפשר לעשות מינימום שאחרי חצי שנה שולחים את ההתראה עם הטיפול המידי, שזה בעצם הוצאה לפועל, זה אפשרי. אבל אי אפשר לעשות את זה כל חודשיים - - -
היו"ר יואב קיש
לא נוכל להיכנס לזה כי הליכי השגה קיימים. אם נכנסנו להליך השגה הכול משתהה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא השגה. רק על העיקול. שאפשר יהיה לעשות או להמציא את המסמך הזה של מסירה אישית, שהאקט הזה יוכל להיות רק אחרי שלושה דו חודשי.
היו"ר יואב קיש
יעקב אשר, אתה לא הבנת מה אני רוצה לעשות. אתה רוצה לאפשר לו עיקול או לא?
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
אין בעיה. אבל לא עכשיו. לא בחודשיים הראשונים שהוא שולח לך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תקשיב לי, אדון פרויקט. תקשיב. גם אני הייתי בעירייה.

את כל ההליכים אתה יכול לעשות כבר בדו חודשי הראשון כדי להכניס את הבן-אדם ללחץ. זה בסדר. להתחיל תהליכים. אבל כשאתה מגיע להליכים האגרסיביים יותר, ופה הלך היושב-ראש לקראתכם ואמר, שאם כבר הגעת להליך אגרסיבי, לא תצטרך לעשות את זה פעמיים באותה שנה. אבל אני אומר, תחילת ההליכים האגרסיביים יכולה להיות רק אחרי לפחות שניים או שלושה דו-חודשיים.
גל פרויקט
מה שאתה אומר לא תואם את מה שאמר היושב-ראש, עם כל הכבוד.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תיכף תראה איך זה יהיה תואם.
היו"ר יואב קיש
נא לא לפרשן אותי בחיי.
גל פרויקט
בהינתן שנתת לבן אדם דרישה מידית, כל עוד לא עשית לו דרישה, אתה לא יכול לעשות לו כלום. ולכן לשיטתך, אם רק אחרי חצי שנה ניתן לו דרישה, אי אפשר לעשות כלום.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
אני מתחיל להוציא עוד פעם החוצה. סליחה.

אני רוצה להעלות את ההצעה שלי, ואז אני אשמע התייחסויות, קודם של חברי הכנסת.

ההצעה שלי אומרת ככה, ראשית, באופן קבוע אנחנו מתקנים את זה. מה שאז הורדנו, לא קראנו לזה אישור מסירה. אישור מסירה לא מעניין. אנחנו מדברים על מסירה אישית. ומפרטים באותו סעיף שמסירה אישית מבחינת העירייה משמעותה לפנות עד שלוש פעמים לכתובת שקיימת, בין אם היה או לא היה, לא משנה מה, הדבקה, ביצעו את משימתם. זו הדרך שבה אנחנו נגדיל את אחוז המסירות לאותם חייבים.
תומר רוזנר
וזה נכון גם לגבי לפני עיקול אצל החייב או אצל צד שלישי.
היו"ר יואב קיש
נכון. זה נכון לפני עיקולים.

הנושא הזה רלוונטי לחובות שנקרא להם עניינם חד פעמי, חובות, קנסות וכיוצא בזה. בנושא ארנונה – ופה ההסתייגות שהוספנו, ותיכף נדבר על הטיימינג – אם בשנת מס מסוימת נמסרה כבר דרישה מידית, בצורה הזו, אין צורך בדרישה מידית נוספת לאותה שנה.
תומר רוזנר
ושיציינו שזה יחול על כל החובות באותה שנה.
היו"ר יואב קיש
אפשר.
קריאה
לא, רק המסירה אישית, הדרישה מידית.
היו"ר יואב קיש
אני התכוונתי למסירה אישית. עשית פעם אחת באותה שנת מס בנושא ארנונה מסירה אישית, אתה יכול לציין שם שאם יהיו הפרות נוספות לא תהיה עוד מסירה אישית, אלא שליחה רגילה. וזהו, אתה פטור. זה האיזון שאנחנו עושים.

עכשיו אני רוצה להתייחס לנושא שהעלה חבר הכנסת יעקב אשר וחבר הכנסת אזולאי. הם אומרים, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שכבר אחרי חודשיים - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
בארנונה. בארנונה
היו"ר יואב קיש
בארנונה. אני מדבר רק על ארנונה.

- - שכבר אחרי חודשיים אנחנו נכנסים לעיקולים. כי אתם אומרים, יש הליך של הנחות שלוקח קצת יותר זמן. השאלה שלי היא אם הליך ההנחות לא קורה בהליך השגה מקובל כפי שהגדרנו קודם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא.
היו"ר יואב קיש
למה לא?
יעקב אשר (יהדות התורה)
כי יש השגה לוועדת ערר. זה סיפור אחרי לגמרי.
היו"ר יואב קיש
נכון. אבל זה ההליך הנורמלי להשיג הנחה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, לא. יש בן אדם שמגיעה לו הנחה, הוא לא צריך להגיע לוועדה, אפילו מגיע לו כמעט ברמה אוטומטית. הוא שולח את הטפסים, הכול בסדר, מקבל את ההנחה. הוא פישל, הוא לא הגיש בזמן. הוא היה בחוץ לארץ, הוא חזר, הוא רואה ערימה - - - ששלח לו מכתבים לכבוד השנה החדשה. הוא בא עכשיו, הולך לעירייה, אומרים לו, תשמע, אין קבלת קהל היום, יש קבלת קהל מחר, חול המועד, גשר, ייקח חודשיים, בחירות, וזה. בינתיים יש לו הנחה והוא לא מממש אותה. אז אני אומר, תן לו טיפה את הזמן. אני לא אומר שזה צריך להיות בסוף שנה.
קריאה
גרייס.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה לא גרייס. תפסיקו. אל תהיו פסימיים.

אחרי שני דו חודשי, שלושה דו חודשי, תהליך העיקול אחרי לפחות ארבעה חודשים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רוצה להגיב לזה.
היו"ר יואב קיש
רק שנייה, אני רוצה לשמוע את זה - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא. אבל זו שאלה לעניינו של יעקב. כשבן אדם נכנס לתהליך של בקשה להנחות, אז אולי צריך להקפיא את כל הליכי העיקולים נגדו כי יש תהליך בירור שהוא נמצא בו.
היו"ר יואב קיש
יש הליך השגה קיים. הגדרנו שאם יש השגה - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה לא השגה. אם עכשיו אתה, חס וחלילה, נכה, ועכשיו קרתה הנכות שלך ואתה צריך להסדיר, וזה לוקח שלושה חודשים, אז שיקפיאו את תהליך העיקול - - -
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
טוב, סליחה, אני רוצה לשמוע - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
רגע, תן לי להגיד משפט.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא, סליחה.
היו"ר יואב קיש
שנייה. פרה פרה. חבר הכנסת יעקב אשר העלה נושא, אני רוצה לשמוע את התייחסות השלטון המקומי.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל אני רוצה להתייחס קודם להצעה שלך, להיענות לבקשה של השלטון המקומי, שאם פעם אחת מבקשים השנה אז אנחנו נבקש עוד פעם.
היו"ר יואב קיש
נכון.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא. לא. לא יכול להיות שכל חודשיים יבקשו עיקול.
היו"ר יואב קיש
אמרתי, לא צריך.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז מה? רק פעם אחת?
היו"ר יואב קיש
ההצעה שלי היא שבאותה שנת מס, אם עשינו מסירה אישית בנוגע לארנונה - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אמרת שלא צריך לעשות מסירה אישית עוד פעם.
היו"ר יואב קיש
נוספת. נכון.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני אומרת שלא צריך לעשות את העיקול פעמיים בשנה. יש הבדל.
היו"ר יואב קיש
אז איך הם ייגבו?
יעל גרמן (יש עתיד)
אם הם רוצים פעמיים בשנה, אז שישלחו פעמיים בשנה.
היו"ר יואב קיש
לא. לא. את נכנסת לסרבנים. את פה עוזרת לסרבנים.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא, אני לא עוזרת לסרבנים.
היו"ר יואב קיש
יש בן דם שבכוונה משלם רק כשדורשים ממנו.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני לא עוזרת לסרבנים. אני עוזרת למתרשלים, למי שלא רואה, למי שלא יודע, למי שעובד קשה ולא שם לב.
היו"ר יואב קיש
אז אי אפשר. מתרשלים פעם אחת. אבל אי אפשר להתרשל כל חודשיים בארנונה. אי אפשר כל חודשיים להתרשל.
יעל גרמן (יש עתיד)
ואם הוא שילם את החוב הראשון - - -
היו"ר יואב קיש
תגישי הסתייגות. אני לא מסכים לזה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז אני מגישה הסתייגות, תומר.
היו"ר יואב קיש
בסדר. תרשום.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ואם הוא שילם את החוב הראשון ואחרי שמונה חודשים התרשל?
היו"ר יואב קיש
עכשיו זכות הדיבור למר פרויקט, לגבי ההערה של חבר הכנסת יעקב אשר.
גל פרויקט
צריך לציין שפעם בשנה זה חובות שוטפים. אם יש מישהו שיש לו חוב ישן, נגיד שבן אדם לא שילם ב-2016 ועשיתי לוב-2016 דרישה מידית עם אישור מסירה, לשיטתך, אז ב-2017 אני לא צריך להוציא לו עוד פעם דרישה - - -
דבי גילד חיו
בטח שכן.
גל פרויקט
לא נכון.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
על איזה חוב? על איזה חוב ב-2017?
גל פרויקט
על אותו חוב.
היו"ר יואב קיש
חברים, אנחנו עושים פה מהלך מאוד משמעותי בעיניי. והמהלך הזה - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל אני פשוט בשוק. אתם לא מוכנים בכלל ללכת לקראת האזרח. מה יש לכם? מה קורה לך? כן, אתה צריך בשנת 2017 להוציא שוב.
היו"ר יואב קיש
חברת הכנסת גרמן, מספיק. לא קיבלנו את דעתך. תגישי הסתייגות.
יעל גרמן (יש עתיד)
אין אזרח? אין טובת אזרח? רק טובת העירייה?
היו"ר יואב קיש
טוב, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה, חברת הכנסת גרמן.

אנחנו עושים פה מהלך מאוד משמעותי, מחייבים עיריות ורשויות מקומיות ללכת למסירה אישית לפני עיקול בפעם הראשונה.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא כל כך משמעותי.
היו"ר יואב קיש
זה משמעותי מאוד.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה ברור ומובן מאליו.
היו"ר יואב קיש
זה משמעותי וזה דרמטי. תסלחי לי מאוד.
יעקב אשר (יהדות התורה)
נכון.
היו"ר יואב קיש
וזה גם יפגע בגבייה. עם כל הכבוד, זה יפגע בגבייה. אבל אני לא מוכן להיות במצב, ולכן הקלנו בעניין הזה, ואני חושב שחבריי שותפים לדעתי, שבנושא ארנונה, אם כבר הוצאה באותה שנת מס מסירה אישית אחת, יצוין, לא יהיו מסירות אישיות נוספות באותה שנת מס. אנחנו פוטרים את העירייה מלהגיש כל חודשיים מסירה אישית בנושא זה.
יעל גרמן (יש עתיד)
ועל זה אני מגישה הסתייגות.
היו"ר יואב קיש
בסדר. שמענו.

ועכשיו חוב שהיה נגיד ב-2016, ועשית עליו מסירה אישית והחוב הזה לא שולם, אתה יכול להמשיך לפעול - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
לא. הוא שואל על 2017 שהוא לא משלם.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא. יש לו חוב חדש - - -
קריאות
- - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הוא לא רוצה להגיש עוד פעם על אותו חוב.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לא. זה על שנה קלנדרית, יואב אמר.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
אבל אם אתה עכשיו שכחת, ואחרי שנתיים אתה רוצה להיזכר?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם זה יהיה 2013?
ינון אזולאי (ש"ס)
מה, בן אדם שכח שהוא קיבל מסירה אישית?
היו"ר יואב קיש
כן.
ינון אזולאי (ש"ס)
מה, בן אדם שכח? אין לו זיכרון טוב?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
והם שכחו את ה חוב שנתיים? לא הבנתי. אבל רגע, אני חייבת לשאול, מה קרה עם החוב של 2016? הם לא עשו עיקול?
יעל גרמן (יש עתיד)
אתם חושבים שהחייבים מסתובבים סביב החוב של עצמם? יש להם חיים משלהם.
היו"ר יואב קיש
מר פרויקט, לגבי המקרים האלה, תנו לנו הצעה בכתב. אני אומר לכם שהוועדה הולכת לכיוון של מה שאני אמרתי בעניין הזה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
גם לא ברור מה זה המקרים האלה.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
אני מסכם את הדיון כי ככה אי אפשר לנהל דיון. לא, לא. אני ראיתי שרצית. את לא תדברי עכשיו. תבואו בדיון הבא. דרך אגב, הדיון הבא ביום ראשון ב-11. ואני מסכם את העמדה בנושא הזה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני במשלחת של הוועדה בפולין.
היו"ר יואב קיש
נו, אז שיהיה לך בהצלחה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
תודה. אני לא אוכל להיות פה.
היו"ר יואב קיש
אני רציתי לבטל את המשלחת הזאת.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל היא נסעה לשלושה ימים בסוף. רק ליום ראשון.
היו"ר יואב קיש
אני מוכן לבטל את המשלחת אם את רוצה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
תאמין לי, הייתי מוכנה לוותר, אבל כבר לא ויתרו לי.
היו"ר יואב קיש
אז הדיון ביום ראשון ב-11. ואני אומר עוד פעם לסיכום הנושא הזה: אנחנו מחייבים מסירה אישית לפני עיקול צד ג' או עיקול לחייב. העניין הזה יהיה לפני כל חוב שבו רוצים ללכת לעיקול, מלבד נושא של גביית ארנונה, שם הדרישה היא פעם אחת לשנת מס. אם היית עם חוב של 2016, ואם הוא שילם ב-2017, אתה צריך להוציא עוד פעם. אם הוא לא שילם גם ב-2017, תוציא לו ב-2017 על שניהם ואתה פותר את העניין הזה.
גל פרויקט
אם את 2016 הוא לא שילם - - -
היו"ר יואב קיש
אני רוצה שפעם בשנה תיתן לו מסירה אישית.
גל פרויקט
אני אסביר, אדוני. אדוני היה מחזיק ב-2016, עזב את הדירה, הוא כבר לא גר ברעננה, הוא גר בכפר סבא.
היו"ר יואב קיש
מסרת לו פעם ב-2016?
גל פרויקט
מסרתי לו ב-2016. ההליכים ממשיכים גם ב-2017 וב-2018.
קריאה
כן, כן.
יעל גרמן (יש עתיד)
בסדר גמור.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
אם זה הליך ממשיך, אין בעיה. אתה לא צריך בהליך מתמשך עוד פעם. אני רוצה שיהיה עם אחת. תומר, תסכם מבחינה משפטית.
תומר רוזנר
אתה סיכמת את זה מצוין. אני רק רוצה להבהיר את הנקודה שנשארה פתוחה, שמר פרויקט העלה כאן. יש חוב משנת 2013 של החייב. החייב קיבל בשנת 2013 דרישה מידית, אבל העירייה לא עשתה את העיקול מסיבה כזאת או אחרת. ועכשיו ב-2018 היא נזכרה ורוצה לעשות את העיקול.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז תכתוב שוב.
יעקב אשר (יהדות התורה)
רגע, אבל תנו לו לדבר.
תומר רוזנר
אני חושב שצריך להגביל בזמן. אם העירייה או הרשות המקומית לא פעלו במשך תקופה שאתם תגדירו אותה כמובן, שנה, שנתיים, שלוש שנים, מיום הדרישה המידית, אז היא צריכה לשלוח עוד פעם.
היו"ר יואב קיש
כמה זמן אתה פועל מדרישה מידית לעיקול?
גל פרויקט
אני אסביר לאדוני. האמירה של תומר היא נכונה והיא מאופיינת בהמון הון פרמטרים שונים. יכול להיות שבינתיים הבן אדם הגיש השגה, - -
תומר רוזנר
זה לא רלוונטי. השגה אי אפשר להגיש - - -
גל פרויקט
- - יכול להיות שיש מחלוקת על החוב.
תומר רוזנר
יש מחלוקת על החוב, אז אין עיקול.
גל פרויקט
שנייה, תומר. דקה, רגע.
תומר רוזנר
הוא לא יכול לשלוח דרישה מידית.
גל פרויקט
תומר, שנייה.
תומר רוזנר
לא, הוא מטעה אותך.
גל פרויקט
אם תקראו את הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, יש לפחות שמונה דברים - - -
היו"ר יואב קיש
אבל דרישה מידית זה אחרי השגות. אתה לא יכול משלב השגה להגיש דרישה מידית.
גל פרויקט
לא. שנייה. גם את זה אני רוצה להסביר.

אנחנו הגשנו דרישה מידית, עדיין זכותו של אדם, עם כל הכבוד, לשלוח למנהל הארנונה ולהגיד, אדוני הנכבד, נכון, עברו 90 יום, אבל אתה טועה. עדיין דנים. אנחנו עוצרים את התהליך. יכול להיות שהוא הלך על הליך משפטי, - -
היו"ר יואב קיש
אתה לא חייב לעצור.
גל פרויקט
- - יכול להיות שאתה לא מאתר אותו, יכול להיות שעשית לו עיקולי בנק ואין לו חשבון בנק, אז הוא לא יודע.
היו"ר יואב קיש
אז אין עיקול. איזה עיקול אתה רוצה להניח אם אין חשבון בנק?
גל פרויקט
לא. את העיקול אתה שולח לבנק, והבנק אומר לך, אין חשבון, ואתה לא מוצא את הבן-אדם.
היו"ר יואב קיש
טוב, בסדר. נצטרך להחליט את הזמן, אם זה יהיה שנה או שנתיים, או משהו בין לבין, זה יהיה.
גל פרויקט
זה נקבע. נקבע שיש תקופת שיהוי שהרשות המקומית - - -
קריאה
כמה?
גל פרויקט
תקופת שיהוי נקבעה לשלוש שנים.
קריאה
לא, זה משהו אחר.
היו"ר יואב קיש
על התקופה נדבר.

כן, בבקשה.
נתן קלימי
רק לחדד, בהמשך למה שנאמר פה. בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה נקבע שיש חובת רציפות בין משלוח הודעה ראשונה לסיום ההליכים, וגם נקבעו שם מועדים. אם אני זוכר טוב, יש חצי שנה בין דרישה ראשונה לבין פעולת העיקול, אלא אם כן יש אחת מתשע סיבות שמנויות שם לעקל.
היו"ר יואב קיש
אם צריך, אז נוסיף בחוק שזו גם סיבה. אני לא רוצה שבגלל עודף הזמן הזה העסק ייפגע. תבדקו את זה. אם יש בעיה עם הזמן, אנחנו נפתור את זה גם בחקיקה הזו. אין כוונה לפגוע בהליך.

אני רוצה לשמוע את הגברת, והיא כבר הרבה זמן מצביעה. כן, בבקשה.
בקי כהן קשת
תודה, אדוני. שתי נקודות לגבי העיקול. אחת העליתם, וזו תופעה ידועה שקורית מהרבה מאוד סיבות, וזה לא כל כך משנה מה הסיבה. הבן-אדם הגיש בקשה או לא הגיש בקשה, זה לא עולה על הדעת שאדם ב-2013 ואפילו בחלוף שנה וחצי או שנתיים, הוא שילם חלק, הוא לא שילם חלק, הוא חושב שזה נגמר, לא חושב, ויום בהיר אחד הוא מתעורר לעיקול בחשבון. זה לא יעלה על הדעת.
היו"ר יואב קיש
אז דיברנו על זה, נו.
בקי כהן קשת
זה לא יכול להיות יותר משנה.
היו"ר יואב קיש
להגדיר את הזמן, אמרתי.
בקי כהן קשת
זה לא יכול להיות יותר משנה.
היו"ר יואב קיש
בין שנה לשנתיים. אנחנו נחליט.
בקי כהן קשת
אבל נקודה שנייה וחשובה מאוד, היא לגבי סוג העיקול. אם אתה עושה עיקול בחשבון ואחר כך אתה בעצם מעקל מחדש את אותו חשבון, אז אפשר להבין את ההיגיון של העניין. אבל אם בינואר אתה שם לו עיקול חשבון, והבן אדם - - -
היו"ר יואב קיש
בגלל מה? מס או ארנונה?
בקי כהן קשת
בצדק, שמו עיקול בעקבות אי תשלום.
היו"ר יואב קיש
של מה? קנס? ארנונה?
בקי כהן קשת
ארנונה. בינואר, לצורך העניין. היו כל מיני דברים שונים ומשונים, הוא הגיש בינתיים בקשה להנחה, אין לו כסף, הוא מקבל רק ביטוח לאומי ולכן אין לו שימוש בחשבון וכולי. ובעצם בנובמבר הם רוצים להיכנס אליו הביתה לעקל דברים בבית, עיקול מיטלטלין.
היו"ר יואב קיש
לא הגענו לזה עדיין.
בקי כהן קשת
עיקול מיטלטלין מצריך הודעה אחרת.
היו"ר יואב קיש
אני לא בטוח. נדון על זה כשנגיע לשם. יש לנו דיון גם על זה.

אני מסכם. החלטנו על הנושא הזה. אני מבקש מהייעוץ המשפטי, מכיוון שהדיון הבא הוא ביום ראשון, אנחנו גם נצביע על ההסתייגויות, נא שלבו את ההסתייגויות בנוסח להצבעה.
איתי טמקין
כל העלויות הנוספות של הגבייה חלות על החייב?
היו"ר יואב קיש
מאיפה עכשיו אתה? - - -
איתי טמקין
עכשיו יש בעיות חדשות.
היו"ר יואב קיש
אני מבקש שהדברים שהקראנו עד עכשיו עם התיקונים, להוציא נוסח חדש עד למקום שהגענו אליו. אם תספיק מחר, היום או מחר. מה שעוד לא הקראנו, תשאיר.
תומר רוזנר
רק מה שסוכם.
היו"ר יואב קיש
מה שפתוח תשאיר. אבל מה שסיכמנו, הורדנו או הוספנו בדיון הזה, תוסיפו, כדי שיהיה קצת יותר מתקדם - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
מה לגבי הזמן של העיקול?
היו"ר יואב קיש
אז אמרנו, נדון על זה. תכתבו זמן של שנה, ונדון על זה בהמשך.

תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:55.

קוד המקור של הנתונים