ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 04/12/2018

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 138) (חברות גבייה), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת15
ועדת הפנים והגנת הסביבה
04/12/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 761
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, כ"ו בכסלו התשע"ט (04 בדצמבר 2018), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 138) (חברות גבייה), התשע"ד-2014
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
ינון אזולאי
יעל כהן-פארן
חברי הכנסת
עבד אל חאכים חאג' יחיא
איתן ברושי
מיכאל מיכאלי
מוזמנים
נתי בביוף - לשכה משפטית, משרד הפנים

אורית מלמד - עו"ד, משרד הפנים

סיון להבי - מנהל אגף תקציבים, משרד הפנים

רעות פרקש צימרנגג - לשכה משפטית, משרד הפנים

שרה ברוכים - מתמחה, משרד הפנים

שרון רוברטס - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

מירב שיבק - ממונה ארצי אזרחי, משרד המשפטים

מירב זוהרי - משרד המשפטים

ביאן ותד - רפרנטית תעסוקה באגף תקציבים, משרד האוצר

איתי טמקין - רכז פנים באגף תקציבים, משרד האוצר

עדי טל נוסבוים - ע' יועמ"ש משטרה, המשרד לביטחון פנים

נועה בן אריה
-
מרכז השלטון המקומי

נילי זאולן - ר' חו' הסמכות אח"מ, המשרד לביטחון פנים

רועי הראל - ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

אמיר ליפשיץ - יועמ"ש אג"ת, משטרת ישראל

תומר מוסקוביץ - מנכ"ל, רשות האכיפה והגבייה

ענת הר אבן - יועצת משפטית, רשות האכיפה והגבייה

שבתאי גרברצ'יק - מלווה- חטיבת הדוברות מ"י, בטחון פנים

דנה דקו מדנס - מנהלת המחלקה המוניציפאלית, מרכז השלטון המקומי

תומר ביטון - גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים, מרכז השלטון המקומי

יחיאל חמו - מנהל אגף הגביה וממונה על הארנונה, מרכז השלטון המקומי

איתי חוטר - סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי

מירה סלומון - מנהלת מח' משפט, מרכז השלטון המקומי

אבי עדן - גזבר עירית מודיעין עלית

יהודה סיסו - מנכ"ל, תאגידי מים וביוב

נתן קלימי - מנכל, חברות הגבייה

ארז בדש - מנכ"ל חב' מיתר, חברות הגבייה

עודד מהצרי - יועמש, חברות הגבייה

אילן ערוסי - מנכ"ל, ערוסי שירותים לעיר בע"מ

אייל כץ - יועמ"ש, ערוסי שירותים לעיר בע"מ

דבי גילד חיו - מקדמת מדיניות וחקיקה, האגודה לזכויות האזרח

אוריאל סיטרואן - סגן כלכלן ראשי, רשות ההגבלים העסקיים

איה רייך-מינא - עו"ד, התאחדות התעשיינים

עומר ברוך - מנהל המחלקה לכלכלת עסקים, התאחדות התעשיינים

אסנת הרוש - סגנית מנהל אגף תפעול, עיריית ת"א, פורום ה-15

גל פרויקט - מנהל אגף גביית ארנונה ומים, עיריית ת"א, פורום ה-15

דנה גנאל - רכזת מחקר, המשמר החברתי

זהבית קורבר - מחלקה משפטית, עמותת ידיד

ליאור שפירא - סגן יושב ראש, לשכת עו"ד

עמית שוימר - נציג, לשכת עו"ד

חאלד דגש - ממונה חקיקה, לשכת עורכי הדין

מזל נייגו - לשכת עורכי הדין

ניר גדעוני - נציג פורום הוצלפ, לשכת עו"ד

בקי קשת - עו"ד, רבנים לזכויות אדם

יעל גויסקי אבס - שדלן/ית (עו''ד גויסקי-קשרי ממשל, ייעוץ ושירותי חקיקה) מייצג/ת את לשכת עורכי הדין בישראל

אורן אביטל
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר, , גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיון


הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 138) (חברות גבייה), התשע"ד-2014, מ/875
היו"ר יואב קיש
שלום, אני מתכבד לפתוח את הדיון בנושא הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 138) (חברות גבייה), התשע"ד-2014, מ/875, הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

אתמול התחלנו לעבוד והתקדמנו קצת, וגם הבנתי איך יהיה נכון להתקדם. הרי יהיו הרבה שאלות פתוחות לאורך הדרך ונצטרך להכריע במגוון של נושאים. לדוגמה, אתמול היו שני נושאים משמעותיים שעלו. ואחד מהם אני חושב שייצרנו מתווה שנוכל להתקדם אתו – ההפרדה בין ההגדרה של כלל פעולות חברות הגבייה ל-3 סוגים שונים של פעילויות תפעוליות שיש להם משמעות מסוג אחד, גבייה שוטפת, שזה בקשת תשלום ראשונה לצורך העניין, שהיא מסוג שני, ואכיפה – או מהלך גבייה של דרישה של חוב שלא שולם, שזה הנושא השלישי. נראה לי שנכון להתייחס לזה בהפרדה הזו וזה מה שאני חושב שכולם הסכימו לו.

היה מהלך שני, נושא שני בנושא של הגדרות שנתקלנו בו וזה נושא של תשלום חובה – היו פה שתי גישות שונות. אחת, של השלטון המקומי שאמר שיש לנו כבר הגדרה של "תשלום חובה" בחוק הרשויות המקומיות, ורוצים להשתמש בהגדרה הזו, ולמעשה, לאפשר לנו כל תשלום לגבות בעזרת חברות הגבייה. זו היתה הגישה של השלטון המקומי. היועץ המשפטי, וגם מדברים שדיברנו, זה לא רק על דעתו, הציג גישה אחרת שבה מדובר על הדרות שונות לתשלומים שבהם יהיה ניתן להשתמש בחברות גבייה. אמרנו אפילו שבואו לא נקרא לזה "תשלומי חובה" כדי לא להתבלבל, אבל בואו ניצור איזושהי הפרדה, ואני לא רוצה להיכנס כרגע לנושא הפרטני – מה כן ומה לא, אבל היתה התייחסות שונה לסוג מסוים של תשלומים שניתן להשתמש בהם בחברות גבייה וסוג מסוים שלא ניתן. היו פה שתי גישות שונות. אנחנו, חברי הכנסת, נידרש להכריע בהחלטה הזו. אני חושב שיהיה טעות להכריע כעת. אני רוצה שנסמן את שאלות המפתח שנשארו פתוחות. אנחנו נרכז את הדעות השונות ובסופו של דבר – אני אומר לכל הפורום – נכריע בשילוב דרך ההשפעות השונות שיהיו בכל הנושאים. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שנחליט למשל שבתשלומי החובה כהגדרתם כעת תהיה הפרדה, ולא בכל תשלום השלטון המקומי יוכל להשתמש בחברות הגבייה, ומצד שני יהיו דברים שאולי נלך יותר לקראת הגבייה כי נחשוב שזה רק לאותם סוג תשלומים או ההפך – אם נחליט שאנחנו כן מקבלים את עמדת השלטון המקומי וכל תשלום אנחנו מוכנים שייגבה על ידי חברות הגבייה, יכול להיות שנלך על מתווה שונה, שאנחנו חושבים שחברות הגבייה יקבלו בו סמכויות כאלה או אחרות, שונות מאשר אילו היינו מפרידים. לכן, כיוון שאני לא רוצה להכריע איזה מתווה ומה נכון לעשות, כרגע אני משאיר את השאלה פתוחה ואנחנו נדון בזה בהמשך לאור השינויים בהמשך הדברים כפי שיעלו בהקראה.
מירה סלומון
רק חידוד – זו גם עמדת הממשלה, לא רק עמדת השלטון המקומי, והנוסח הכחול.
היו"ר יואב קיש
כמו שאת יודעת – יש לממשלה יתרון אחד עליכם – שהם יכולים למשוך את החוק. מבחינתי כל השאר שווה פה סביב לשולחן – האזרחים, השלטון המקומי, הממשלה. היחידים שיש להם זכות עודפת פה זה חברי הכנסת, שדעתם בסוף קובעת, וכל השאר – דעתם נשמעת, ולממשלה יש יתרון נוסף שהיא יכולה למשוך את החוק, אם היא מחליטה שזה לא החוק שהיא רוצה כשמדובר בחוק ממשלתי, כמו שכרגע עסקינן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ובכל זאת, כשיש - - -
קריאה
אבל יש גם משקל מצטבר - - -
היו"ר יואב קיש
ברור, יכול להיות שגם הרבה אזרחים תומכים בגישה הזו. לא נכנסתי למשקלות – הסברתי את ההתנהלות.

אז הגדרנו שיש בנושא תשלום חובה שתי גישות ואנחנו לא מכריעים עדיין בהם. האם יש נושאים נוספים בסעיף ההגדרות שמישהו מעוניין להתייחס אליהם?
תומר ביטון
ביחס לוועדה לענייני גבייה - - -
היו"ר יואב קיש
בהגדרות זה מופיע? לא. אז כשנגיע לעניין אתן לך להתייחס. מישהו רוצה להתייחס להגדרות?

אני מבקש מתומר, היועץ המשפטי – כיוון שהיו כאן סיכומים שהיו מוסכמים על כל הפורום פה – בין אם זה הנושא של הגדרה - - - נמשיך עם ההקראה.
תומר רוזנר
אני רוצה שלוש התייחסויות קצרות להערות שקיבלנו מהציבור. הערה ראשונה שקיבלנו היתה שיש איזושהי תחושה שאנחנו מתייחסים לחברות גבייה כמו אל גובים מהשוק האפור ואני רוצה להבהיר באופן חד משמעי שאנחנו ממש לא מתייחסים ככה לחברות הגבייה. אנחנו חושבים שחברות הגבייה פועלות בדרך כלל כדין, בהתאם למסגרת הנורמטיבית שהוקנתה להם ואל עושות דברים לא ראויים במובן הזה שהם לא כדין. יחד עם זאת אנחנו חושבים שצריך לאזן יותר את הדרכים שבהן חברות הגבייה יכולות לגבות כיוון שחברות הגבייה חייבות לפי הדין להשיא את רווחיהן. זו המטרה שלהן, הן חברות פרטיות, וכדי לאזן את הדבר הזה מול זכויות האזרח וזכויות הציבור ראוי להטיל רגולציה מסוימת על - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אין להם שום סמכות בלי חתימת ראש הרשות. מי שמעקל חשבונות, מי שמפעיל את הכוח זה ראש הרשות. חברת הגבייה זה האמצעי. אי אפשר להגיד פה דברים כאלה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה היועץ המשפטי של ועדת הפנים - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל הוא לא יכול להגיד דבר שהוא לא קיים. אני כראש רשות חתמתי על הצווים.
היו"ר יואב קיש
אני אגיד לך מה הוא אמר. תקשיב טוב למה שהוא אמר. לא היית אתמול בדיון - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה נכון, אבל הייתי ראש רשות.
היו"ר יואב קיש
אני אגיד לך מה אני הבנתי. אתמול בדיון היו אמירות שנשמעו מוגזמות או פוגעות בהתנהלות של חברות הגבייה כאילו מישהו מאשים אותם במהלכים - - - איך אמרו? שותפות. אז לא. ברור שלא מדובר בכך. אני לא אחזור על כל המנטרה של מה אנחנו עושים פה, זה ברור לכולם. אנחנו עובדים עם חברות הגבייה. הם עושים עבודה מצוינת להרבה מאוד רשויות. מצד שני, שתי חברות גדולות, משמעותיות. תחרות – אין שם כל כך בשוק, אינטרס כספי מובהק למקסם גבייה, וזה בסדר, לפחות עד היום. אנחנו את זה רוצים להסדיר, זה הכל.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
בהסדרה שלנו אנחנו צריכים לדעת שחברת הגבייה היא שעובדת בשביל הרשות ולא הרשות בשבילה.
היו"ר יואב קיש
ברור.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
כי איך שהם מתנהלים, האישור של הרשות לתת להם להיכנס, לעקל, לעשות את העבודות האלה – לא תמיד - - - את זה אנחנו צריכים להסדיר.
היו"ר יואב קיש
אז אני אומר – גם כן, לא היית אתמול. אחד הדברים שאמרנו, שאת הכניסה ואת העיקולים מהחצרות – זה יהיה באופן ישיר של העירייה מול צד ג' שיעשה את זה ולא דרך חברות הגבייה. הוצאנו את זה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
השאלה היא האם במקרה כזה יש צורך גם בחברת הגבייה.
היו"ר יואב קיש
בוודאי שכן.
תומר רוזנר
הערה שנייה – קיבלנו מהציבור הערות שחלק מהדברים שמופיעים בהצעת החוק הם נושא חדש. כפי שאתם יודעים, לפי תקנון הכנסת מי שמוסמך לטעון טענת נושא חדש הוא אחד מחברי הכנסת או נציג הממשלה, ואם תיטען טענה כזו כמובן שנצטרך להביא אותה בפני ועדת הכנסת. מכל מקום, הערות מהציבור כאלה - - -
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז. זאת אומרת, בוא נגיד את זה פה בצורה הכי ברורה: אם מישהו מחברי הכנסת חושב שיש נושא חדש, או נציגי הממשלה - מוזמנים לטעון טענה כזו והיא, כמובן, תובא לידי ועדת הכנסת.
תומר רוזנר
הערה שלישית – נמסר לי בעקבות הדיון של אתמול שהיושב-ראש ביקש מהרשות להגבלים עסקיים להציע הצעת פתרון לעניין התחרות, ואתמול התקשו להציג את הפתרון. נמסר לי אמש שיש להם הצעת פתרון אחרת ונוכל לשמוע אותה עכשיו או אחר כך.
היו"ר יואב קיש
נשמח לשמוע. סוף סוף הם מוכנים לדבר.
אוריאל סיטרואן
אני סגן כלכלן ראשי ברשות להגבלים עסקיים. אנחנו חושבים שאפשר להכניס במסמכי המכרז שהעיריות ידאגו לזה שתנאי הסף מאפשרים לפחות ל-3 שחקנים לגשת, אלא אם כן יש להם מניעה מסוימת שבעקבותיה הם לא מאפשרים ל-3 חברות, ואם יש להם – שינמקו.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
מה יכולה להיות המניעה?
היו"ר יואב קיש
גודל.
אוריאל סיטרואן
שינמקו מדוע מאפשרים רק לשנתיים.
היו"ר יואב קיש
אני זורם אתך, בסדר. אם הם יגידו – אנחנו צריכים חברות גדולות, ולכן יש רק שני שחקנים. מה תגיד להם?
אוריאל סיטרואן
הם צריכים לנמק את זה.
היו"ר יואב קיש
זה הנימוק, זה מה שהם היום אומרים.
אוריאל סיטרואן
היום יש עיריות קטנות, גם, שלא מכניסות את הקטנות. ברגע שהם ייכנסו - - -
היו"ר יואב קיש
אתה אומר שלקטנות לפחות לא יהיה תירוץ.
אוריאל סיטרואן
לאט לאט החברות הקטנות יצברו ניסיון, ועם הניסיון הזה הן - - -
היו"ר יואב קיש
הבנתי. אתה אומר – אם באמת זו עירית ראשון לציון, אז היא לא יכולה לקחת חברה קטנה, יש אולי היגיון בדרישה שלו, אבל אם זו מועצה אזורית - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
מה זה קטנה? יכולה לספק את מספר העובדים הדרוש?
היו"ר יואב קיש
יש פה היקפים של גבייה, אני לא יודע. אי אפשר להתעלם מזה שגודל הוא דבר משמעותי גם באירוע הזה.
קריאה
גם איתנות כלכלית.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
מה זה איתנות כלכלית? מה היא מוציאה? היא מוציאה את השכר של העובדים שלה.
אוריאל סיטרואן
להערה של חבר הכנסת חאג' יחיא – בסוף, אם חברת גבייה מפסידה במכרז מסוים אז רוב הסיכויים שהיא לא צריכה את העובדים האלה, והם יוכלו לעבור לחברת הגבייה שזכתה במכרז. ולכן עם העובדים זו כנראה לא בעיה, זה לא איזשהו חסם מעבר.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לא. דיברתי על העובדים של העירייה.
אוריאל סיטרואן
העובדים של חברת הגבייה שהפסידה במכרז – היא יכולה להעביר את העובדים האלה לחברה שזכתה, הרי העובדים האלה יושבים בעירייה. לכן זה לא איזה חסם גדול.
היו"ר יואב קיש
זה נושא שנשקול, אני לא רוצה להיכנס לזה. נכנסנו לזה אתמול עמוקות. חלק מהמטרה שלנו זה לקדם את זה, נכניס ניסוח שיהיה רלבנטי, נקריא את זה ונדון בזה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מאחר וזה לא היה אתמול - - -
היו"ר יואב קיש
הוא היה אתמול, הוא רק לא דיבר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז רק שאלה – אם יש בכלל איזושהי פעולה של הממונה על הגבלים עסקיים לבחינת השוק הזה שיש בו כרגע דואופול.
היו"ר יואב קיש
לא, אל תענה על זה. דיברנו על זה אתמול, לא אכנס לזה עכשיו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
יש פעולה או אין פעולה? הוא לא דיבר על זה אתמול.
היו"ר יואב קיש
הוא דיבר אתמול על מה עושה הממונה בתחום. אני לא אכנס לזה עכשיו.
גל פרויקט
אם אתה רוצה לפתוח את השוק הזה ליותר חברות פעילות, העולם של גבייה הוא לא חד-חד ערכי. יש בו - - מוטה, למעשה. דברים כאלה שאולי היום חברה גדולה יש לה את כל האובייקטים. ככל שבסעיף ההגדרות שדיברנו מקודם תשכיל לעשות את ההגדרות כאלה שלא כל דבר הוא חברת גבייה, יותר גופים שמשתתפים במשחק יוכלו להגיש הצעות.
היו"ר יואב קיש
מקבל. תודה.
תומר רוזנר
הנושא הבא שאנחנו מדברים עליו הוא הוועדה לענייני גבייה. המטרה של הסעיף הזה היא בעצם ליצור שקיפות וסדר במדיניות העיריה לגבי מסלולי הגבייה השונים שבהם היא פועלת. ההצעה היא להקים ועדה מקצועית שמורכבת מהפקידים הבכירים בעירייה, גזבר, יועץ משפטי, נציג המנכ"ל, וכו', שבה יתקבלו החלטות לגבי בחירת סוגי הליכים באופן כללי, לא באופן פרטני למקרה ספציפי אלא קביעת מדיניות. כמובן שהאוטונומיה של הרשות המקומית היא זו שנשמרת כאן – האוטונומיה של רשות לבחור במדיניות שהיא רוצה לעצמה, ודבר נוסף, הסעיף השני מתייחס לכך שהתשלומים שנגבים על ידי חברות הגבייה חייבים להשתלם ישירות לקופת העירייה, ולא לעבור בדרך דרך כל מיני חשבונות ביניים.
היו"ר יואב קיש
למה, זה קורה היום ככה?
תומר רוזנר
יש מקומות שזה קורה.
קריאה
לא קורה באף מקום.
היו"ר יואב קיש
בבקשה, להקריא.
גלעד קרן
ועדה לענייני גביה
330ב.
(א) לכל עיריה תהיה ועדה לענייני גביה וזה הרכבה: המנהל הכללי, גזבר העיריה והיועץ המשפטי לעיריה.
(ב) הוועדה לענייני גביה תקבע, באישור המועצה, כללים בדבר ההליכים שתנקוט העיריה לגביית כספים המגיעים לה, לפי כל דין, לרבות סוגי החובות, הנסיבות והמקרים שבהם יגבו חובות בכל אחד ממסלולי הגביה.
(ג) כללים כאמור בסעיף קטן (ב) יפורסמו באתר האינטרנט של העיריה.


תשלום חובות לקופת העיריה
330ג.
כל סכום חוב המגיע לעיריה ישתלם במישרין לקופת העיריה ויירשם בספריה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אדוני היושב-ראש, אני חושב שהדבר הזה לא אמור להיות ככה, ואני רוצה להסביר למה. עם כל הכבוד למנכ"ל, לגזבר וליועץ המשפטי, הם לא קובעי המדיניות. יש בכל מועצה חברי מועצה ויש ממונים מטעמם, והם אמורים להיות גם הרוב וגם קובעי המדיניות בוועדה.
היו"ר יואב קיש
לא יודע אם ראית שכתוב – באישור המועצה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
כחבר מועצה לשעבר וכאחד שיודע איך זה מתנהל – אז יש את הוועדה, שמגיעה עם איזו חוברת ובאה למועצה, כשהמועצה לא פותחת דברים .
היו"ר יואב קיש
למה? אם זה משהו מהותי אולי כן. אני מקבל את דעתך, אני חושב שנבחרי ציבור צריכים להתוות מדיניות והפקידים – לבצע, חד וחלק, אלא אם מדובר בנושא מקצועי. אז עכשיו יש פה שילוב של מדיניות ומקצועי, ואני מנסה לבנות את התמהיל שמצד אחד נבחרי הציבור יתוו את המדיניות ומצד שני הנושאים המקצועיים יקודמו כמו שצריך על ידי הוועדה הזו. מה אתה מציע?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בדיוק כמו שיש היום ועדת הנחה בארנונה, ברשויות המקומיות, יש ועדת מסים ועוד ועדות – כשיש שילוב. אגב, גם באצבעות. בוועדות התכנון והבנייה, למשל, ליועץ המשפטי אין אצבע. בוועדת השימור – יש לו. אני אומר – לבנות ועדה שיש בה 4-3 חברי מועצה, שיהיו בה גם נציג המנכ"ל, גם נציג הגזבר. כי בסוף הוועדה הזו היא ועדה של איש אחד, של ראש הרשות. הגזבר הוא איש שלו, המנכ"ל הוא איש שלו, אז מה שראש הרשות רוצה זה מה שיעבור. אנחנו לא רוצים. שיהיו נציגים של האופוזיציה יחד עם הקואליציה, יחד עם הגזבר, המנכ"ל, יועץ משפטי, הם קובעים את המדיניות ואחרי זה זה יבוא לאישור כל המועצה לאישור אחרון.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני רוצה להדגיש שהוועדה לענייני גבייה יכולה לבוא ולהגיד – אנחנו רוצים את המחלקה שיש לנו, ואנחנו לא מעבירים לחברת גבייה. זה יכול להיות גם חלק של ההחלטה שלה.
היו"ר יואב קיש
נכון.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יש פה סתירה בין הוועדות, אם כך. אתה מקים עוד ועדה. הוועדה הזו כאילו סותרת אותה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני רוצה להדגיש שזו יכולה להיות גם החלטה.
היו"ר יואב קיש
איזו ועדה סותרת? לא הבנתי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אנחנו מקימים עכשיו ועדה לענייני גבייה.
היו"ר יואב קיש
זו ועדה עירונית שתפקידה להגדיר מדיניות גבייה באותה רשות מקומית.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
שאנחנו יודעים מה היא רוצה. יודעים מראש מה היא רוצה.
היו"ר יואב קיש
יכול להיות שהיא תגיד שהיא רוצה חברות גבייה לארנונה ולקנסות – דרך עורכי דין. סתם אני זורק, הליך משפטי. אני רוצה שסכומים עד 500 שקלים – כל תשלום יתנהל דרך חברות גבייה, או עד 1,000 שקלים, ומעל 1,000 שקלים – הליך אחר, בטיפול אחר. אני לא יודע. זו מדיניות ברמה הזו.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בראש מעייניו של הגזבר – מה עומד? הכסף. נציגי הציבור יושבים מעוד זוויות.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
סליחה, אני רוצה שבהגדרה של הוועדה הזו ייקבע שתהיה ועדה מייעצת.
היו"ר יואב קיש
המועצה מאשרת.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני יודע, מאשרת, אבל שגם העירייה יכולה לא לקבל את העצה שלה, והיא יכולה לקבוע דברים אחרים.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בוא נרד לעולם המעשה – זה לא יקרה. כשיש לך ראש רשות ששלושתם מביאים לך למועצה – אני לא רואה חבר מועצה מתווכח עם זה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כפי ששאלתי פה – הבנתי שאיפה שכתוב "עירייה" מתכוונים גם למועצה מקומית וגם למועצה אזורית. מועצה אזורית היא קצת שונה – זה מחולק ליישובים, אני לא רוצה להאריך. לכן אני חושב - -- אמרו לי שוועדת הנחות לא צריך להזכיר כי היא מוזכרת בחוק המקורי. אבל בכל זאת צריך לזכור שיש ועדת הנחות שהיא לגמרי בלתי תלויה, ועומדים בראשה ומכהנים בה אנשי ציבור שאינם אפילו נבחרי ציבור – לא חברי מליאה, ממה שאני זוכר, ולא חברי הנהלה, אלא אנשים שממנים אותם מכוח אישיותם. לכן כן הייתי חושב שנכון להוסיף את הוועדה. ועדת ההנחות היא חלק מהתשובה לתחושה של כוחנות – לא נעים להגיד אבל יש גם ניסיון מהבית. יש עניין של ידע אישי. אני חושב שוועדת הנחות היא ועדה מאוד חשובה. לא מזיק שיזכירו אותה, וגם ירעננו את התפקיד שלה. היא המקום שמווסת את הלחצים, היא זו שיכולה להכיר בבעיה של המצרך והנצרך, ולא תמיד הזעקה היא צודקת. לעתים דווקא היכולת לבחון באופן אינטימי ולא ציבורי בעיות נקודתיות, והסמכות שלה היא בלתי מוגבלת. היא לא מוגבלת לתת הנחות לפי שיקול דעתה. לא ראש הרשות דן בהנחות. זה לפי מה שאני זוכר.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
האנשים שלו. אלה שעבדו אתו בבחירות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
חבר'ה, אפשר לא להאמין לכלום. שמעתי שיש כאלה שלא מאמינים לראש הממשלה על הפעולה בצפון. אתה מהקואליציה, אני מחזק אותו. אז אל תערבבו את הכל עם הכל. אם לא מאמינים לאף אחד – רק עכשיו גמרנו לבחור את כל ראשי הרשויות. מהתחלה הם חשודים? מה, השתגעתם? כדאי לא להגיד את זה בכנסת, לפחות. אף אחד לא חשוד.
היו"ר יואב קיש
לא נראה לי שלזה הוא התכוון.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הוא אמר, אבל בואו ניזהר. אי אפשר להגיד מההתחלה שכולם לא בסדר.

ועדת ההנחות היא ועדה חשובה. אני חושב – דווקא אני מצטרף לעמדך, ובהקשר של אוכלוסיות מגוונות – חברי מהמגזר הערבי יודע ששנים המגזר הערבי לא גבה מסים. היכולת של המדינה לתת תשובות למגזר הערבי כולל מענקי איזון היתה בתנאי שהם יגיעו ל 70-80 אחוז ומעלה של גבייה. והיום כשבאים, ורק אתמול-שלשום הייתי בכפרים – מתגאים באחוז הגבייה. זה לא היה קורה אם הגבייה היתה לפי חמולות. היתה גבייה בגלל שהביאו כוחות חיצוניים. לא גבתה חמולה מחמולה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
זה לא מדויק.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא אמרתי שזה מדויק. אנחנו בכלל לא בשיעור של מדע מדויק.
היו"ר יואב קיש
מה אתה מציע?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני מציע קודם כל – הדיון הזה הופך כל דבר – אם מישהו פה לא בסדר. ועדת ההנחות היא ועדה חשובה.
היו"ר יואב קיש
היא לא קשורה לעניין.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל יכול להיות שכדאי לקשור אותה. בשביל זה אני אומר את עמדתי למרות הנכבדים שיושבים מימיני.

שתיים, אני כן מקבל את זה שלוועדה לענייני גבייה יתווספו אנשי ציבור או נציגי ציבור, או נציגים שיכולים להיות שותפים, שזה גם טכני וגם ערכי.
היו"ר יואב קיש
אז אני מקבל. ההצעה שלי היא כזו: הוועדה תורכב מ-5 אנשים, המנכ"ל יהיה היושב-ראש, יהיה נציג אופוזיציה ונציג קואליציה בוועדה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
או שני נציגים – לא תמיד יש אופוזיציה-קואליציה. מועצה אזורית אין אופוזיציה. שני נציגי ציבור.
היו"ר יואב קיש
אם אין אז שני נציגי ציבור.
ינון אזולאי (ש"ס)
למה אתה לא להקים כמו ועדה - - - מועצת העיר, כמו שיש לך ועדת הנחות - - -
היו"ר יואב קיש
לא, כי יש פה הרבה עניין מקצועי. אני כן עושה פה עירוב. ישפה מדיניות מקצועיות. בסופו של דבר הייתי יכול להגיד שזו רק שאלה מקצועית אבל מה שיש פה – אומרים שזו שאלה מקצועית שתבוא לאישור מועצה. עדיין זה מגיע לאישור המועצה, ואני שם שני חברי מועצה, בנוסף. ואז יבואו חברי המועצה ויגידו – מה שהם עשו שם זה בלתי נסבל, אל תצביעו, אז יעצרו את זה. תהיה שם נציגות מאוזנת אופוזיציה-קואליציה, ובסוף זה גם הרבה נושא מקצועי שקשור להצלחה - - -אז אני עושה פה שילוב, אני חושב שזה מהלך שיכול - - -
נתי בביוף
ההערה הבאה נכונה לעוד הסדרים שנכנסו על ידי הוועדה לחוק המקורי. החוק הזה בא להסדיר הסדרה ארגונית וטכנית של חברות גבייה. הוא לא בא להחריג את עולם הגבייה הקיים ולבנות עולם חדש. זאת, לפחות, תפיסת הממשלה. בעניין הסעיף הזה, זה בעצם סעיף שמניח שהבעיה לא נמצאת בחברות הגבייה, הבעיה נמצאת ברשויות המקומיות, אולי עם איזו רמיזה שיש שיקולים לא ענייניים או שיקולים מוטעים בגבייה. אנחנו לא רואים את זה ככה. אנחנו לא חושבים שלרשויות המקומיות יש סטייה מובנית בשיקול הדעת כשהן באות לגבות. אנחנו מניחים שהגזבר והצוות של הגבייה עושה הכל על מנת למקסם את הגבייה. אני לא חושב שיש פה איזה - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אמרנו את זה. מיקסום הגבייה זו לא חזות הכל. יש עוד דברים.
נתי בביוף
אז אל"ף, אני לא בטוח כי חובתו של הגזבר למקסם את הגבייה. הגזבר מקבל עשרות החלטות תקציביות-כספיות, אני לא חושב שצריך לעשות ועדה מיוחדת שתעשה שיקול דעת מראש, מובנה, באיזה מסלול הוא יבחר. המסלול הטוב ביותר אותו תיק ייקבע על ידי הגזבר. כך היה וכך יהיה.
היו"ר יואב קיש
אני מצטער, גישת הממשלה לא מקובלת עלי. בחוק הזה אני לא בא להסדיר רק את חברות הגבייה. היום משרד הפנים – אתם מוזמנים עכשיו למשוך את החוק. אני לא הולך עכשיו לעשות רק הסדרה של חברות הגבייה. אני הולך לטפל בכל מה שבעיניי צריך לתקן בהליכי הגבייה ברשות המקומית, בין אם זו עיריה או מועצה אזורית. לכן – רוצים? תמשכו. לא רוצים? – זה מה שהולך להיות.
מירה סלומון
אנחנו מתקשים עם הסמכות שניתנת לוועדה לקבוע סוגי חובות, נסיבות ומקרים שבהם ייגבו חובות בכל אחד ממסלולי הגבייה. אנחנו חושבים שהדבר הזה צריך להיות קצת יותר פתוח לשיקול דעת, לנסיבות מקרה ומקרה.
היו"ר יואב קיש
מה את מציעה?
מירה סלומון
אני מזכירה שבהמשך הצעת החוק יש סעיף שאוסר על מעבר ממסלול למסלול, וזה ודאי ובוודאי תוצאה לא רצויה, גם לא בעיני בית המשפט העליון, אני מפנה לעע"מ שניתן ממש השבוע.
היו"ר יואב קיש
בסדר, אני דרך אגב כן רואה אפשרות – אני לא אומר באופן קטגורי לעשות, אני רק אומר שצריך להיות הסבר מדוע עוברים מזה - - - אני יודע שאחד הדברים שאמרתי שאם ימוצו הליכים אפשר ללכת ל - - -
גל פרויקט
ההסבר הוא אינדיבידואלי. חייבים להגיד שאנחנו עוסקים באנשים. גבייה זה לא עניין טכני. יש אנשים, יש מקרה, יש שיקולים משפטיים, יש גם שיקולים למקסם את הגבייה. יש גם שיקולים לטובת - - -
היו"ר יואב קיש
אבל פה יש ויכוח עקרוני האם אנחנו צריכים שתהיה לנו מדיניות עם קריטריונים בנושא גבייה או שכל חוב – הטוב בעיניו יעשה, ואז אתה נכנס למקומות מאוד מסוכנים, לא אצלך אולי אבל ברשויות יותר חלשות, שיכולות לנהל כל מיני דברים ולהחליט שמחמולה כזאת ככה ומחמולה כזאת אחרת – אל חמולה, משפחה. ממשפחה כזו ככה, ומשפחה כזו ככה. ואני אומר לך – אני רוצה קריטריונים, כי חשוב שאנחנו נתחיל מאיזשהו מתווה מסודר ו- גמישות מסוימת. את נושא הגמישות קיבלתי. אני לא מוכן להיות בעולם שכל חוב הראוי בעיניו יעשה.
גל פרויקט
אז תן לי להאיר את עיניך. תראה, הקטע של להקים ועדה לדעתי הוא - - -מה זה להקים ועדה? כל רשות, בסופו של דבר, אתה יכול להגיד שמועצת העיר תקבע כללים לעניין ניהול הליכים. זה בסדר. תן לכל רשות להחליט האם החומר שהיא מביאה למועצה – ישבו הפקידים עם הנציגים, האם ישבו נציגי ציבור. למה הוועדה צריכה להחליט לכל רשות - - -
היו"ר יואב קיש
אז מה אתה מציע, שמועצת העיר תצביע על החלטה בעניין?
גל פרויקט
לא. שמועצת העיר תקבע או תאשר כללים לעניין ניהול הליכי גבייה. למה אתה קובע להם שתהיה ועדה כזאת - - -
היו"ר יואב קיש
עכשיו אני מבין. זו טענה שאני בהחלט יכול לפתוח לדיון. אם אנחנו יוצאים מהנחה שאנחנו רוצים מדיניות וקריטריונים – זו הנחה שאני לפחות אומר שזו הכוונה שאנחנו רוצים לעשות. עכשיו אתה בא ואומר – בחרת דרך שהיא לא נכונה? אני מוכן לנהל על זה דיון. נשמח לשמוע התייחסות איך קובעים מדיניות וקריטריונים, והאם אתה חושב שנכון שמועצת העיר באופן ישיר תשב - - -
קריאה
תאשר.
היו"ר יואב קיש
מה היא תאשר?
גל פרויקט
כל רשות תקבע - - -
היו"ר יואב קיש
מי יקבע?
גל פרויקט
מדובר בראשי רשויות, ראשי מועצות רציניים, הם יחליטו - - -
קריאות
- - -
גל פרויקט
אתם צריכים להשאיר לרשות את ה - - -מי הגורם אצלם שיכין את הכללים שעליהם ידונו במועצה.
היו"ר יואב קיש
מה זה להשאיר? אני שואל – מה אני כותב בחוק? אני בחוק כותב - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
הוא אומר לך – אל תחייב אותי בוועדה.
היו"ר יואב קיש
אני יכול להבין את הדרישה לא לחייב בוועדה, אני רק שואל מה אתה מציע. הרי אנחנו מסכימים שהמועצה תצטרך לאשר את הכללים.
גל פרויקט
זה הכל.
מירה סלומון
הרשות המקומית תקבע, באישור ועדה.
גל פרויקט
יש עשרות החלטות היום לכל רשות שמועצת העיר מאשרת מדיניות. אותו מנכ"ל עם ראש הרשות מחליטים מי הגורם שיכין את מסמך המדיניות למועצה. למה אתה צריך לקבוע מי הגורם ש - - -
היו"ר יואב קיש
יכול להיות שזה בסדר. לי אין בעיה. אם אתם כשלטון מקומי חושבים שזה יותר נכון – לי חשוב שיהיה אישור מועצה, זה ברור, ואם אתם חושבים שקביעת ועדה מסרבלת – אין בעיה. שם אני אתך.
מירה סלומון
עוד משפט בעניין הזה – 330ה' מתכתב עם המגבלות על שיקול הדעת בגבייה. לכן חייבים לאפשר שיקול דעת - --
היו"ר יואב קיש
חכי ל-330 ה'. אני רוצה לפתור את נושא הוועדה והמדיניות. אתם הבנתם שאנחנו מצפים שהוועדה תקבע מדיניות.
גל פרויקט
תאשר.
היו"ר יואב קיש
תאשר. אבל ברגע שהיא מאשרת היא גם קובעת כי אם היא לא מאשרת למעשה זה לא קורה. לכן המועצה קובעת. השאלה – אתם אומרים שבמקום להכתיב ועדה במבנה כזה או אחר, אז מה אתם רוצים? שראש הרשות - - -
מירה סלומון
העיריה באישור מועצה. זה משהו שהוא - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אין דבר כזה. בעולם המעה זה לא קיים.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
אתם רוצים? אני אכתוב – המועצה תקבע.
מירה סלומון
אם יתאפשר לי להשלים – בלשון מקובלת בפקודת העיריות: עיריה באישור מועצה - - -
תומר רוזנר
העיריה באישור המועצה – אני אשמח לראות סעיף אחד כזה.
מירה סלומון
זו כן סוגיה מקובלת. אני אציג לוועדה, אני אסיים את המשפט ואז אני אחפש דוגמאות. זה דבר אחד. דבר שני, יתרה מזה – יש סעיף שאומר מפורשות בפקודת העיריות שאם לא נאמר אחרת בדין אחר הרשות פועלת באמצעות ראש הרשות. כלומר, ראש הראשות הוא בסופו של דבר חוד החנית בסוגיה. בהצעת החוק שמונחת בפני הוועדה, בסעיף שכבר קראנו – סעיף של מטרה, נקבע מפורשות שהגזבר יהיה אחראי גם לגביית החובות. לכן, אם אני יועצת משפטית סבירה שמנסה להבין מה נאמר כאן ביום שאחרי העברת החוק, אני אומרת: ראש הרשות הוא זה שבאמצעותו הרשות פועלת ולכן הוא זה שצריך לקבוע, יחד עם הגזבר, כי הגזבר אחראי לחובות האלה וגם יחוב בהם חיוב אישי בהמשך, אם חלילה הוא יגרום להוצאה שלא כדין מהקופה.

ועכשיו אני אחפש דוגמאות ואציג בפני היועץ המשפטי.
קריאה
אין - - - לגורם שיכין את המסמך לדיון.
איה רייך-מינא
אני רוצה לציין שאם אנחנו מדברים – ואדוני דיבר על זה שצריך לקבוע כללים לאופן הגבייה, ואנחנו רוצים לייצר מצב שבו בכל הרשויות המקומיות יהיו באמת כללים ראויים, אנחנו כן רוצים לחייב איזשהו הרכב ועדה עם האנשים הרלבנטיים, עם גזבר, מנהל כללי - - -
גל פרויקט
אתם לא סומכים על ראש רשות שיודע להרכיב ועדה בעניינים מקצועיים - - -צר לי מאוד שאתה לא סומך.
קריאות
לא.
איה רייך-מינא
התשובה היא – לא. לא אצלך ולא במקומות אחרים. מאחר ומדובר בתפקיד כל כך חשוב של קביעת מדיניות שהיא תהיה זו שתקבע איך יגבו באותה רשות מקומית אז כן יש מקום לדרישה לאותם אנשים רלבנטיים, בטח יועץ משפטי, ולא לתת לכל ראש מועצה להחליט מה הרכב הוועדה.
היו"ר יואב קיש
אני מצטער, אני לא מסכים לגישה הזו. אני חושב שהוועדה היא הגוף הרלבנטי, הוא זה שיקבע. אני מקבל את הבקשה של השלטון המקומי בעניין. המועצה תקבע – ואת הניסוח תראו ליועץ המשפטי. אם לא – זה יהיה "המועצה תקבע".
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
המועצה יכולה לבוא גם עם מיקור חוץ לעניין. אז אני לא רוצה להגביל אותה - --
היו"ר יואב קיש
נכון, נכון. המועצה תקבע את המדיניות והכללים כמו בהרבה מקומות שמועצת העיר או מועצת הרשות קובעת כללים וקריטריונים – גם במקרה הזה המועצה תקבע. חשבנו להציע ועדה. מבחינת השלטון המקומי יש רשויות שזה אולי יטיב להם, אולי, יש כאלה שלא – ואומרים: אל תכניס לנו רגולציה עודפת בעניין הזה, ואני מקבל את ההערה. המועצה תצטרך לאשר כללים של מדיניות וגבייה. זה לא מחייב ועדה. ירצו? יקימו ועדה. לא ירצו – לא.
קריאה
- - -
היו"ר יואב קיש
בסדר. יכול להיות שיקבעו בתוך המועצה צוות מצומצם. אני לא רוצה להכתיב עודף רגולציה לעיריות.
קריאה
יש ברשות מקומית ועדה ייעודית שעוסקת בענייני כספים. קוראים לה ועדת כספים.
היו"ר יואב קיש
בסדר. יכול להיות שוועדת הכספים תעשה את זה. אני רוצה שחברי המועצה יהיו המעורבים והמחליטים, נותן להם את הסמכות שיחליטו, כל אחד במועצה שלו, בעיריה שלו.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:09 ונתחדשה בשעה 10:16.)
היו"ר יואב קיש
אני מחדש את הדיון.
אבי עדן
אני גזבר עירית מודיעין עלית. אתמול החלטתם שהגזבר יהיה אחראי על הגבייה.
היו"ר יואב קיש
אתה חוזר אחורה.
אבי עדן
לא, לא. עכשיו אתם עומדים להחליט שתהיה עליו ועדה או שתהיה עליו מליאה.
היו"ר יואב קיש
אנחנו מדברים על מדיניות הגבייה של הרשות. אנחנו רוצים להכתיב שתהיה מדיניות קבועה. אחרי זה נדבר על השינויים, אבל שתהיה מדיניות, והחלטנו שמי שיקבע ויאשר את המדיניות זו המועצה, ולא נכנסנו להנחיה מי יכין את זה למועצה.
אבי עדן
אני מבין, אבל, שהסמכות של הגזבר היא מוגבלת. יש לו אחריות מלאה אבל אין לו סמכות מלאה.
היו"ר יואב קיש
אני מודה שאני לא רואה שיש התנגשות בין זה שיש לגזבר אחריות ושיש מועצה שקובעת מדיניות. מה לעשות? הוא צריך לממש לפי המדיניות שהוא קיבל מהמועצה. אין לו את היכולת ל - - -יש גם גורם נבחר בעיר. הוא צריך לממש לפי מדיניות נקבעת.
גל פרויקט
אנחנו שמחים על קבלת ההצעה שהמועצה תקבע מדיניות רק על מנת לא לייתר ביורוקרטיה וכללים מיותרים שהסיפה של הסעיף והנסיבות והמקרים שבהם ייגבו חובות בכל מסלולי הגבייה – זה חלק מהמדיניות, זה לא צריך להיות חלק מהסעיף.
היו"ר יואב קיש
לא. אנחנו רוצים להסדיר. מה זו מדיניות? אם זה מדיניות אז זה יהיה כתוב, מה הבעיה?
גל פרויקט
מדיניות זה הרבה דברים. זה מדיניות הנחות, יש פה מעבר למדיניות.
היו"ר יואב קיש
לא. זה לב המדיניות.
גל פרויקט
למה רק זה?
היו"ר יואב קיש
לא, את זה אני משאיר, כי פה אני מפרט בעצם מה אני רוצה שיקבעו. זה "לרבות" . זה לא אומר שזה רק זה, זה לרבות. אני חושב שזה הבסיס למה שאנחנו מבקשים ואי אפשר לכתוב "מדיניות גבייה" באופן כללי, בלי שאנחנו נכנסים לדברים שאנחנו רוצים שיהיו.
גל פרויקט
אני רוצה להגיד כי אנחנו עושים מוקש לרשויות המקומיות. זה לא ענייני גבייה, זה מוקש לרשויות. צריך להבין שבענייני גבייה זה כמו ארגז כלים. כשאתה בא לסדר משהו, אתה משתמש בכלים - - -
היו"ר יואב קיש
אז אתה חוזר לוויכוח העקרוני שדיברנו עליו. אתה אמרת לפני רגע שהתנגדת למה שאמרתי, שאני כן מצפה לקריטריונים גורפים. אתה אומר - לא, כל חוב לגופו. עם זה אני לא מסכים אתך. לכן, אתה לתפיסתך מנסה לשנות ואני אומר לך שאת זה אני לא מוכן לשנות.

330 ג'. מישהו רוצה להתייחס?
נתי בביוף
לגבי 330ג' צריך לראות מה היחס בינו לסעיף 193 לפקודה.
תומר רוזנר
סעיף 193 הוא לא מתייחס לתקבולים הוא מתייחס להוצאות.
נתי בביוף
כל הכספים השייכים לקופת העירייה או מתקבלים בשבילה ישולמו מיד לחשבון העיריה. כל סכום או חוב המגיע לעירייה - - - יירשם בספריה. ני לא רואה את ההבדל למה - - -
תומר רוזנר
סעיף 193 לא מתייחס לחובות שנגבים לעירייה וחובה להכניסם לקופת העירייה - - -
נתי בביוף
"כל הכספים השייכים לקופת העירייה או מתקבלים בשבילה".
תומר רוזנר
אנחנו חושבים שצריך להבהיר את זה בצורה ברורה. זה לא סותר, כמובן. זאת הבהרה נוספת.
גל פרויקט
יש פה גם עניין טכני, שעוד פעם – אני הייתי מצפה - - -
היו"ר יואב קיש
תקריא את הסעיף עצמו - - -
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
אבל הוא אומר שזה קיים. למה צריך ש - - -
איה רייך-מינא
מהסיבה הפשוטה שבפועל בטח יתנגדו ויגידו שזה לא נכון, אבל חברות הגבייה גובות את זה קודם לעצמן ואז מעבירות את זה - - -
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
רגע, רגע, אבל אם זה במילא כתוב בחוק. תקריא את הסעיף.
נתי בביוף
סעיף 193 לפקודת העיריות אומר כך: "כל הכספים השייכים לקופת העיריה או המתקבלים בשבילה ועל חשבונה ישולמו מייד לחשבון העירייה בבנק..." - - -
היו"ר יואב קיש
זה לא במישרין. "מייד" זה לא במישרין.
קריאות
- - -
קריאה
אם מתבצע הליך גבייה בשטח אז בטח זה לא יכול להיות מייד.
גל פרויקט
הסעיף הוא פשוט לא ישים. תן לי להסביר.
היו"ר יואב קיש
רגע, אבל לפני רגע אמרו שהוא כבר קיים, אז איך הוא לא ישים?
גל פרויקט
לא. אז הניסוח פה שקרא נתי בביוף זה לא הניסוח הזה.
היו"ר יואב קיש
נכון. זה אני מסכים אתך.
גל פרויקט
אז הניסוח הזה לא ישים. טכנית הוא לא ישים. אני אתן שתי דוגמאות. נציג הרשות - - -עובדי הרשות עושים הודעת רישום. ברשות אחרת זו חברת גבייה. כאשר מגיעים למקום אומר האדם – נכון, אני חייב לכם 4,000 שקלים אני מבקש – אל תעשו פעולת גבייה של הוצאה לפועל, קחו 4,000 שקלים. או, למשל – אתן שלושה תשלומים. אז אל"ף, טכנית – נציג חברת הגבייה מקבל כסף. אז זה בסתירה - - -
תומר רוזנר
לא, הוא לא מקבל כסף.
גל פרויקט
מקבל מזומן.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
לאן הוא מפקיד את המזומן שהוא מקבל?
גל פרויקט
בא לעירייה, מקבל שובר ומפקיד בסניף הדואר. תקשיבו רגע, כל מה שאני אומר – שהסעיף הזה, למשל במקרה שציינתי עכשיו, שנראה לכם מקרה נורמלי – הוא עבירה על הסעיף הזה.
קריאה
גם סליקה באשראי זה לא עסקה במישרין. זה על ידי חברת האשראי.
גל פרויקט
יש לי הרגשה, כבוד היושב-ראש, שאנחנו הולכים צעד אחורה. היום, למשל, עירית תל אביב - - -
היו"ר יואב קיש
אני מציע – אפשר לדייק את הסעיף הזה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
המשמעות היא שהכסף יעבור לעירייה ולא לחברת הגבייה. זהו.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
אני מבקש מהיועץ המשפטי לדייק את הסעיף הזה. המילה "במישרין" לא מספיק ברורה. אני מבקש שיהיה כתוב שהכסף יועבר ישירות לחשבון העירייה או כנגד שובר של העירייה או כנגד כרטיס אשראי שיסולק לעירייה – ובכל האמצעים שיהיו ישירות לעירייה, ולא בשום דרך שיהיה גורם שיקבל את זה- - -
איתי טמקין
אבל הפעולה שתהיה - - -
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
ברור. ברור. הנוסח צריך לתמוך בכך שגובה שמגיע, ודרך אגב – הוא לא יהיה בחברות הגבייה כי אנחנו לוקחים את זה לשטח, ובא להקל – נותנים לו עכשיו 3,000 שקלים, הוא לוקח את זה ומשלם, או שובר לעירייה או מפקיד לחשבון העירייה. הנוסח צריך לתמוך בזה.
מירה סלומון
אדוני עמד בדיוק על הנקודה שרלבנטית לנו. הסעיף לא מנוסח בכלל בהתייחס לחברות גבייה. כתוב: "כל סכום חוב המגיע לעירייה", לא משנה מאיזה גורם. אנחנו חושבים, כדי לפתור בדיוק את הסוגיה, במקום להתחיל לנסות לפענח מראש איזה סוגי תשלום במישרין, איזה בעקיפין, פשוט לקבוע את ההוראה שאדוני מנסה לעמוד עליה: חברות גבייה לא יגבו לחשבון הבנק שלהן את הכסף.
היו"ר יואב קיש
מה קורה עם עורכי דין?
קריאה
יש חשבון נאמנות.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
האם היו מקרים של מעילות של עורכי דין בחשבונות נאמנות של עיריות?
מירה סלומון
עורכי דין על פי החוק היום רשאים להפקיד כספים לחשבון נאמנות של מורשה מוחזק על ידם בנאמנות עבור הרשות המקומית. אין לי נתונים בתשובה לשאלה האם נעשו מעילות בחשבונות נאמנות עבור רשויות מקומיות. אני לא יודעת, אני יכולה לברר, בלוח הזמנים הקצר הזה למצוא תשובה לוועדה בלוח הזמנים הקצר הזה. כך או אחרת, אם יש מקרים שנמצאים בשוליים הם לא צריכים לקבוע את הכלל. אם יש כלל שהוא ראוי בעיניי הוועדה והוא לגיטימי ובכל זאת עורכי דין אמורים - - -
היו"ר יואב קיש
אין בעיה, אבל יש לי שאלה עקרונית ברמת האופרציה. שאלה ברמת התפעול: מה הבעיה לבטל את התופעה הזו של חשבונות נאמנות ולאפשר הפקדות ישירות לחשבון העיריה?

האם תופעה של חשבון נאמנות של עורכי דין - - -
תומר ביטון
מבחינתי אין הבדל בין עורכי דין לחברות גבייה.
היו"ר יואב קיש
אני שאלתי את היועץ המשפטי של משרד הפנים: האם הפרקטיקה שעורך דין גובה כספים לעירייה לחשבון נאמנות שלו מקובלת עליכם בכלל?
תומר רוזנר
בהתאם לסעיף 193 שאתה חושב ש - - -
נתי בביוף
אני לא מכיר שום בעיה - - - האם הפרקטיקה של חשבון נאמנות סותרת את 193?
תומר רוזנר
כן, לדבריך.
נתי בביוף
אני חושב שלא, כי לא כתוב "במישרין", כתוב "מייד" לחשבון הבנק.
תומר רוזנר
זה בדיוק מה שאנחנו רוצים להגיד.
היו"ר יואב קיש
הבהרה טובה.
נתי בביוף
עדיין אני לא חושב שיש בעיה עם הפרקטיקה הנוהגת מזה עשרות שנים - - -
היו"ר יואב קיש
אתה מכיר מקרים של מעילות של עורכי דין בכספים - - -
נתי בביוף
אני לא מכיר, אבל גם אם יש – זה פטר את החייב. אם החייב הפקיד את הכסף אצל עורך דין - - -
היו"ר יואב קיש
ברור, אבל הכסף הוא כסף של הציבור.
נתי בביוף
בסדר, אז יכולה להיות גם מעילה בכספי הרשות על ידי הגזבר.
זהבית קורבר
אני לא חוששת ממעילות של עורכי דין. הבעיה עם הפקדה בחשבון נאמנות היא שלפני שהכסף מופקד בחשבון נאמנות נגזר ממנו שכר הטרחה.
היו"ר יואב קיש
זה נושא אחר.
עמית שוימר
אני מלשכת עורכי הדין. ברמה הפרקטית – אני אתאר את ההליכים הפרקטיים. ראשית, בכל מה שנוגע לתיקי הוצאה לפועל אנחנו נדרשים להזין חשבון לזיכוי בתוך תיק ההוצאה לפועל, ואז בכל יום אנחנו מקבלים כספים שמגיעים מרשות האכיפה והגבייה לתוך החשבונות, ואז אנחנו נדרשים לבצע התאמות בכל תיק ותיק ולבצע את ההעברות לרשות חזרה. ברגע שתישלל מאתנו האפשרות שנוכל לבצע את בחשבון שנמצא בנאמנות בשליטתנו עבור הרשות את כל ה - - - זה מאוד יקשה על העבודה הפרקטית. מעבר לזה יש נושא של הסדרים, נושא של תשלומים שנמצאים ביום יום. אנחנו נצטרך להיות באיזושהי דרך בחשבון ייעודי רק לנו לטובת הרשות – באופן פרקטי אני לא מצליח לראות איך זה יקרה.

לגבי שאלתך בעניין מעילה – אני, למיטב ידיעתי ב-15 שנה האחרונות לא בוצעה שום מעילה על ידי - - -
תומר רוזנר
אז אני אתן לך את השמות של עורכי הדין שיושבים בכלא בגלל זה.
עמית שוימר
ברשות מקומית. אני מדבר על חשבון נאמנות.
תומר רוזנר
חשבון נאמנות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
בואו, חבר'ה. בשביל מעילות יש משטרה. פה דנים במסלול המרכזי.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. אני רק רוצה להבין את הבעיה התפעולית, למה אתה אומר שתהיה בעיה אם לא יהיה לך את חשבון הנאמנות. זה עדיין מתבצע - - - העירייה.
עמית שוימר
מתבצעות מאות העברות, זה יכול להיות גם של שקל בתיקי איחוד תיקים. אנחנו נצטרך בתוך החשבון של העירייה שמן הסתם מתבצעות בו עוד הרבה מאוד פעולות, אנחנו נצטרך לבוא ולזהות ויש כל פעם העברות שגויות, אנחנו מחזירים כספים, אנחנו משיבים. אם יש גבייה ביתר אנחנו גם מעבירים כספים.
היו"ר יואב קיש
טוב, הבנתי. יש פה שתי גישות וגם פה אני משאיר את זה פתוח. יש גישה שאומרת – בואו נדבר על סכומים שמגיעים מחברות הגבייה, וגם אמרנו שבמישרין – הגדרתי את זה מחדש כדי שיהיה ברור שהכוונה שפעולת הגבייה, גם אם זה מזומן – בסוף זה מופקד לחשבון, ואם זה אשראי זה בסדר. הגישה השנייה שמכניסה את כל עולם עורכי הדין לתוך האירוע הזה. אני שם את זה כשתי גישות.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
היום, בשלבים מתקדמים ממש בהכנה לקריאה שנייה ושלישית – הצעת חוק בוועדת הכלכלה בנושא של חובות ותשלומי מזומנים בשוברים. אני חושב שכדאי שהיועץ המשפטי של הוועדה יראה מה קורה שם. בוועדת הכלכלה.
קריאות
- - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
גביית חובות גם במזומן וגם ב - - - הצעת חוק בוועדת הכלכלה שמכינים אותה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר יואב קיש
עברה קריאה ראשונה?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
כן. כדאי שהיועץ המשפטי ייקח את זה בחשבון.
גל פרויקט
לפעמים, לדוגמה, יש הסדרים שעושים לחייבים בין עורכי הדין שגם הצד שני ועד שוועדת - - - לא תאשר שמים את הכסף בחשבון נאמנות. יש פרקטיקה שאי אפשר - - -
היו"ר יואב קיש
אני מסכם את הסעיף 330ב'. הורדנו את נושא הוועדה וקבענו שזה ייקבע על ידי המועצה.
מירה סלומון
על ידי הרשות המקומית באישור הוועדה.
תומר רוזנר
מחכים לנוסח של הסעיף שאת אומרת.
מירה סלומון
אני אשמח להפנות לחוק לפיקוח והאכיפה העירונית ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ז-2016. סעיף 2 – אמרתי שזו טכניקה מקובלת ברשויות מקומיות: "רשות מקומית באישור המועצה שלה רשאית לפעול לאכיפת עבירות תעבורה בתחום שיפוטה". אני יכולה למצוא עוד דוגמאות.
תומר רוזנר
הנחות זה משהו אחר.
היו"ר יואב קיש
אין לנו ויכוח מהותי.
קריאה
לא איכפת לנו שזה יהיה – "ראש העיריה באישור המועצה". זה לא משנה.
מירה סלומון
זה בוודאי קיים בלי סוף בפקודת העיריות.
היו"ר יואב קיש
ראש הרשות באישור המועצה.

אז פתרנו את הניסוח הזה, ונשאר: "לרבות סוגי החובות, הנסיבות והמקרים שבהם ייגבו החובות בכל אחד ממסלולי הגבייה, זה, בעצם, המהות של האירוע הזה.

הנושא השני – דיברנו על 330ג', שתי גישות שונות. אני לא הולך לדון בזה כעת, אנחנו נמשיך עם זה אחר כך.
ענת הר אבן
במערכת ההוצאה לפועל אפשר להזין שני מספרי חשבון – או של בא כוח או של - - - הבנקים, למשל, מזינים את מספרי החשבון שלהם. כמובן שהדיווחים על כל ההקטנות שנעשות נשלחים למייצג בתיק.
היו"ר יואב קיש
תודה. נא להמשיך עם ההקראה.
תומר רוזנר
אנחנו עוברים לנושא גדול – פקודת המסים (גבייה). אני רק אבהיר: עד שנת 2000 לא היתה סמכות לרשויות המקומיות לפעול לפי פקודת המסים (גבייה). בשנת 2000 נחקקה הוראת שעה על ידי שר האוצר שבעצם הרחיבה את פקודת המסים (גבייה) גם לחול על חובות של עיריות. ההוראה הזו נקבעה כהוראת שעה. אם אינני טועה, זו הוראת השעה הארוכה ביותר שקיימת היום בספר החוקים, היא כבר קיימת 18 שנה ומתחדשת מדי שנה.
קריאות
- - -
תומר רוזנר
הרעיון לקביעתה כהוראת שעה היה בין היתר כדי ללמוד את הדברים שצריך לשנות בפקודת המסים (גבייה) בנושא של רשויות מקומיות. כפי שאמרתי, התיקונים שאנחנו מציעים בהצעת החוק מבוססים על תיקונים שהממשלה הציעה ב-2007 בהצעת חוק העיריות, ברובם המכריע, והם בעצם לא נועדו לפגוע בסמכויות של הרשויות המקומיות אלא להבהיר ולאזן מעט יותר את הפקודה הדרקונית כפי שנקבעה בתקופה המנדטורית מבלי להתפשר על יעילות הגבייה. התיקונים הם בחלקם טכניים, בחלקם – יותר מהותיים. אנחנו נעבור תיקון-תיקון ואתם תחליטו.
איתי טמקין
ברמה מלמעלה – מה ההיגיון לעשות הפרדה בין המדינה לרשות המקומית?
תומר רוזנר
אל"ף, צריך לשאול את שר האוצר מדוע הוא עשה את ההבחנה הזו כבר בהכרזת המסים והגבייה של הרשויות המקומיות.
גל פרויקט
איזו אבחנה הוא עשה?
תומר רוזנר
למשל – הנושא של 25 ימים שקיים רק ברשויות המקומיות ולא קיים במדינה.
גל פרויקט
סליחה, זה בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה ולא בהכרזה.
תומר רוזנר
הנחיית היועץ המשפטי מבוססת על צו שר האוצר. מה לעשות?
גל פרויקט
אני חייב להגיד לך שכחבר שבוועדה שישבה עם היועץ המשפטי לצורך ההנחיות, לא זו היתה הסיבה שעשו הבחנה בין 15 ל-25. אני אומר לך.
תומר רוזנר
זה לא משנה. יש הבחנה. לשאלה למה יש מקום להבחנה – עובדה, יש מקום להבחנה, והסיבה למה עשו אותה זה פחות משנה. עובדה, יש מקום להבחנה.

בנוסף, ברוב המקרים שהמדינה מחילה את פקודת המסים (גבייה) היא לא משתמשת בחברות גבייה פרטיות אלא עושה את הדברים באופן עצמי – כך במס הכנסה, כך בביטוח לאומי וכך בגורמים אחרים שמשתמשים בפקודת המסים (גבייה).
גל פרויקט
קבלני ההוצאה לפועל של המדינה הם עובדי מדינה? בביטוח לאומי – קבלני ההוצאה לפועל הם של הביטוח הלאומי? נציג הביטוח הלאומי ישב אתנו פה בוועדת החוקה עשרות פעמים ו - - -
תומר רוזנר
לגבי השאלה לגבי קבלני ההוצאה לפועל. קבלני ההוצאה לפועל הם בעלי תפקיד, תפקידם מצומצם ביותר. הם פועלים תחת רשם ההוצאה לפועל שנותן להם את ההנחיות. יכולה היועצת המשפטית של רשות האכיפה והגבייה להסביר את ההבדל המהותי בין בעלי תפקיד ופעולותיהם שהם פעולות ביצוע של עיקולים ודברים כאלה, הם פועלים בפיקוח והנחיה צמודה ביותר של רשם ההוצאה לפועל, מה שאין כן בחברות הגבייה. ולכן יש מקום להבחנה. להפך- כשביטוח לאומי פועל עם קבלני ההוצאה לפועל הוא לא מפעיל את פקודת המסים (גבייה). הוא מפעיל את קבלני ההוצאה לפועל במסגרת חוק ההוצאה לפועל שעושה את האיזונים הנכונים והראויים.
קריאות
- - -
קריאה
זה לא נכון.
היו"ר יואב קיש
חברים, עצרו רגע. הנושא של פקודת המסים (גבייה) – ברור לי שזה נושא מאוד מהותי לשלטון המקומי וגם משרד הפנים והאוצר. זה כלי מאוד משמעותי לעיריות לקבל ולהיות מסוגלות לגבות. אני אמרתי ואני חוזר ואומר כך: ראשית, יש לי כוונה שנוכל להיפטר מהוראת השעה ארוכת הטווח הזו. תראו את זה מהכיוון החיובי: נגמרו הוראות השעה, לא צריך את אישור השר ואתם מקבלים את הוראת פקודת המסים (גבייה) עם השינויים שנחליט עליהם פה באופן קבוע. עכשיו השאלה הגדולה היא מה הם השינויים שנחליט עליהם פה. אני רוצה להגיד לכם שאני לא רוצה לשנות סדרי עולם. זו לא כוונתי. אני מוכן לעבור על ההקראה ולשמוע, ומצד שני – כן, יש מקומות שנצטרך לעשות בהם תיקונים ולכן את האיזונים האלה אני רוצה בהקראה ולשמור על המדיניות כפי שקבעתי אותה כרגע, זו הכוונה שלי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הערה עקרונית – שאלת הגבייה היא לא רק שאלה של כסף, היא גם שאלה של צדק. השאלה היא – אם מי שצועק ומסרב או לא משלם, איפה נקבעים הכללים מי כן ומי לא? לכן הזכרתי קודם את ועדת ההנחות. חלק מהטענות על הגבייה היא לגבי אלה שלא רוצים לשלם. לא תמיד הם לא יכולים לשלם. לכן אני תמיד כראש רשות אמרתי, וגם עסקתי בזה אישית – שיש פה גם עניין של צדק, ותמיד השאלה מדוע דרך רשעים צלחה. אנחנו צריכים לזכור שבגבייה הזו יש מרכיב של חלוקה צודקת, לעתים גם שוויונית. הארנונה – יש בה גם מרכיב של שוויוניות, כי משלמים לפי מטרים ולא לפי מצב הכיס.
איתי טמקין
יש פטורים סוציאליים במנגנון של ה - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לכן אני אומר שיש כאן גם היבט של סולידריות. יכולה משפחה בלי ילדים בכרמל בחיפה לשלם הרבה יותר ארנונה מאשר משפחה עם ילדים בעיר התחתית. יש פה מרכיב של סולידריות, של אחריות חברתית. לכן תפקיד הגבייה הוא לא איך אתה לא עושה צרות לאזרחים אלא איך אתה פועל על פי הכללים. את הכללים קובעת המדינה. את צו המסים והארנונה מאשר משרד הפנים. ראש רשות לא יכול לאשר צו מסים וארנונה אם הוא לא קיבל אישור כולל העלאה של ארנונה. אפילו ירידה הוא לא יכול לאשר. תכף נגיע למענקי איזון, איך אתם פוגעים ברשויות.
היו"ר יואב קיש
זה ביום שני.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
רגע, דקה. אבל יש פה השלמה.
איתי טמקין
- - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אתם אל תצחקו, פקידי האוצר. אתם רק צרות. אלה שלא ניהלו כלום בחיים. החבר'ה האלה יודעים תמיד הכל.

במצב הכספי שלה עירייה לא תמיד ברורה השאלה מאיפה נובע החוב – האם זה חוגים, האם זה ארנונה או היטל ביוב. זה לא כל כך משנה, גם, כשהעיריה פושטת רגל. עכשיו באה מדינת ישראל ועשתה סוציואקונומי, כדאי לדון בזה - - -
היו"ר יואב קיש
זה ביום שני.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
רגע, משפט: מורידה לרשויות.
היו"ר יואב קיש
אבל זה ביום שני, תן לגמור את החוק.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אתה צודק. לכן אני רוצה להגיד שיש קשר בין מצב התושבים ליכולת הגבייה. אתם בודקים בסוציואקונומי את מצב התושבים, לא את מצב הרשות. תקשיבו. מצב התושבים – יש לנו רשויות שהתושבים חזקים והעירייה חזקה, ולכן יש קשר, ולכן יש יתרון בגבייה כוללת שאומרת שיש פה אחריות כוללת למקורות ההכנסה שנועדו לאזרחים, לעתים תוך התחשבות במצבם המיוחד, כדי לשרת את התושבים. לכן זה לא דבר שמנותק אחד מהשני. לכן אני מציע לך, חברי, יואב קיש – אתה מכיר את זה יותר מהאוויר, אני מכיר את זה מהאדמה, כי אני גולני ואתה חיל האוויר. אני אומר לך: תן להם להגיד מה שהם צריכים ותן לנהל את הגבייה ביד אחת. כסף זה כסף וצדק זה צדק, ואת הכללים במידה רבה קובעת המדינה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
שתי נקודות. הראשונה, אני פונה לסגן היועץ המשפטי – היות ואנחנו מדברים פה שאנחנו נחיל את פקודת המסים, אז למה שהריבית על פיגורים לא תהיה כמו במס הכנסה? למה היא צריכה להיות שונה, בארנונה במיוחד, ריבית שונה מאשר במס הכנסה? אני רוצה תשובה, ואם אתה לא נותן לי עכשיו - - -
היו"ר יואב קיש
לא, זה לא לעכשיו.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
תבדקו, כי אני רוצה שריבית פיגורים תהיה - - -
גל פרויקט
ריבית פיגורים ברשויות היא יותר נמוכה מ - - -, תבין.
קריאות
- - -
קריאה
השוואת תנאים, אנחנו אתך.
קריאה
הריבית בהוצאה לפועל היא יותר גבוהה מ - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני לא מדבר על הוצאה לפועל, אני מדבר על מס הכנסה. אני מגיש את הדוח שלי, אני יודע בדיוק מה אני אומר.
היו"ר יואב קיש
4% מול 6%. כן. אני לא נכנס לזה עכשיו.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אנחנו על זה דיברנו גם עם ועדת הכלכלה. שיהיה ברור גם הנושא הזה כי אין סיבה. הוא דיבר על אנשים חלשים. אין סיבה שאנשים יגיעו למצב שהם לא יכולים לשלם פיגורים בגלל ריביות שיש להם. אז זו נקודה לבדיקה.

דבר שני, נושא של מענקי איזון. אני לא רציתי שאנחנו נקבל ביישובים ערביים מענקי איזון, אני רוצה שיקימו לנו אזורי תעשייה ואזורי תעסוקה - --
היו"ר יואב קיש
אנחנו לא בנושא הזה עכשיו.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
- - - בנושא הזה בתשובה לגבייה, כ-80% מהגבייה שיש לנו ביישובים הערביים זה מבתי מגורים, ויש את הדוח האחרון של מבקר המדינה ש-75% מתחת לקו העוני.
איתי חוטר
להבנתנו, כל הצעת החוק הזו נולדה מפסיקות בית המשפט ונועדה להסדיר את כל מה שקשור לעבודת השלטון המקומי והרשויות המקומיות עם חברות הגבייה. כל סעיף 330ד', כל כולו עוסק בכרסום הסמכויות של השלטון המקומי. זאת אומרת, רשויות שיושבות פה שבכלל אין להם שום קשר לחברות הגבייה – מה שאתה מציע לעשות פה ומה שהצעת החוק הזו מציעה לעשות פה - - -
היו"ר יואב קיש
יש לך בעיה עם הגדרה של "גובה מסים"? אני מציע שנעבור להקראה. כל סעיף שבו תהיה לך בעיה של כרסום בסמכויות – דבר עליו, ונבחן אותו לעניין. ואז, בהתאם – נתקדם או לא נתקדם, אבל אם לא נקריא, לעולם לא נגיע. זה שאתם לא רוצים – אני הבנתי. אני יכול גם לא לאשר ואז כל שנה תצטרכו לרוץ עוד פעם לקבל אישור. בואו נקריא ונראה מה יהיה.
איתי חוטר
אנחנו מסכימים לסעיף קטן (א).
איתי טמקין
החשש שלנו כמשרד אוצר שכל תיקון כזה שעלול להיטיב עם הלא-משלמים בעצם פוגע במשלמים.
קריאות
נכון.
היו"ר יואב קיש
גם אני אומר – נכון.
איתי טמקין
אז אני רק אומר שבכל תיקון צריך להבין – לא לפגוע במשלמים.
ליאור שפירא
הערה טכנית – ההבדל בין גבייה מנהלית לגבייה משפטית היא בדיוק מה שהיועץ המשפטי של הוועדה הזכיר. הרשם והביקורת בהוצאה לפועל קורת רק באזרחית. היא לא קורת עכשיו במקרה של מנהלית, לכן כל החסמים לא קיימים במנהלית. בדיוק ההפך ממה שכרגע הוסבר.
היו"ר יואב קיש
תודה. נא להקריא.
גלעד קרן
330ד. (א) פקודת המיסים (גביה), תחול על גביית ארנונה כללית ותשלומי חובה אחרים המגיעים לעירייה על פי דין (בסעיף זה – החוב) בשינויים המחויבים, כאילו היו מס, כמשמעותו באותה פקודה, ובשינויים אלה:
(1) בסעיף 2(1) –
(א) ההגדרה "גובה מסים" תיקרא כך ""גובה מסים" – מי שהממונה על הגביה מינהו לשמש בתפקיד גובה מסים;";
(ב) בהגדרות "ממונה על הגביה" ו"פקיד גבייה" במקום "ששר האוצר" יקראו "שראש העירייה באשור המועצה", ובמקום "עובד ציבורי" יקראו "עובד העירייה";
(2) בסעיף 4(1) –
(א) אחרי "שנשלחה אליו דרישה בכתב" יקראו "בדואר רשום עם אישור מסירה או במסירה אישית";
(ב) אחרי "הסכום שהוא חייב לפרעו" יקראו "בתוך שלושים ימים מיום משלוח הדרישה".
(ג) אחרי "ושלא פרעו" יקראו "בתוך שלושים ימים כאמור".
(ד) אחרי "יתן פקיד גבייה" יקראו "בכפוף לאמור בסעיף קטן (2);";
(3) אחרי סעיף 4(1) יקראו:
"(2) למרות האמור בסעיף קטן (1), לא תישלח דרישה ולא יינקטו פעולות לפי פקודה זו כל עוד לא חלף המועד להגשת השגה, ערר או ערעור על הסכום האמור בפיסקה (1), ואם הוגשו – כל עוד לא ניתנה החלטה שאינה ניתנת לערר או לערעור."
(4) בסעיף 5(1) אחרי "לא מילא אחר הדרישה" יקראו "בתוך שבעה ימים מיום המצאתה".
(5) בסעיף 7, אחרי סעיף קטן (1) יקראו:
"(1א) ניתן צו עיקול, כאמור בסעיף קטן (1), ימציא פקיד הגביה הודעה על כך לסרבן במסירה אישית או בדואר רשום עם אישור מסירה; בהודעה יצויין, כי אם לא ישלם את הסכום בתוך מועד שייקבע בהודעה, ניתן יהיה למכור את הנכסים.";
(6) בסעיף 7(א)(2) במקום "לפקיד הגביה" יקראו "לבית המשפט";
(7) בסעיף 7ב(4), בסופו יקראו "ובלבד שחלף המועד שנקבע בהודעה כאמור בסעיף 7(1א)".
(8) בסעיף 8(1) –
(1) במקום "נכסי מקרקעין" יקראו "זכויות במקרקעין";
(2) במקום "למכרם" יקראו "לעקל";
(3) המלים "בין שהם רשומים על שמו ובין שאינם רשומים"
לא ייקראו;
(4) במקום "למכירת אותם נכסי מקרקעין" יקראו "לעיקול הזכויות במקרקעין; הודעה על העיקול תומצא לסרבן במסירה אישית או בדואר רשום עם אישור מסירה, ובהודעה יצויין, כי אם לא ישולם הסכום בתוך מועד שיקבע בהודעה, אשר לא יפחת מ-30 ימים ממועד המצאתה, ניתן יהיה למכור את הנכסים; חלף המועד האמור רשאי הממונה על הגביה להוציא כתב הרשאה למכירת הזכויות האמורות";
(9) סעיפים 9 – לא יחול.
(10) בסעיף 11א(1) המילה "ראשון" לא תיקרא, ובסופו יקראו "שעבוד שהוטל על פי סעיף זה יראו אותו כנוצר ב-1 בינואר של השנה שבשלה הוטל בנוגע לארנונה כללית, ובמועד הפרעון לגבי תשלומי חובה אחרים";
(11) סעיף 12 לא יחול;
(12) בסעיף 12ב אחרי "בדואר" יקראו "רשום", והסיפה שמתחילה במלה "ובלבד" לא תיקרא.
היו"ר יואב קיש
אם 12 לא יחול – זה לא כולל את 12ב?
גלעד קרן
(13) סעיף 12ד לא יחול;
(14) בסעיף 12ה בכותרת לסעיף, המילים "ששר האוצר ממונה על ביצועם" וסעיפים קטנים (א) ו-(ב) – לא יקראו.
(15) סעיף 12ו לא יחול;
(16) בסעיף 12ז –
(1) במקום המילים "הנציב או המנהל" – יקראו "ראש העירייה";
(2) אחרי "רשאי" יקראו "להגיש לבית משפט השלום בקשה";
(3) הסיפה המתחילה במילים "ולענין זה יראו את הנציב" – לא תיקרא;
(17) בסעיף 13 אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג1) למרות האמור ברישא לסעיף זה, רשאי שר הפנים להתקין תקנות לקביעת הוצאות סבירות שבהן ניתן לחייב סרבן בשל אמצעי אכיפה שנקטה עיריה לפי פקודה זו, וכן לקבוע סכומים מרביים להוצאות כאמור; תקנות לפי סעיף קטן זה טעונות אישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת."
(ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לפגוע בדרכי גביה אחרות הקבועות בחיקוק.
(ג) (1) תקנות שהותקנו לפי פקודת המסים (גביה), יחולו על הליכי גבייה שיינקטו לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים, ובלבד שאת ההגדרות "גובה מס", "פקיד גבייה" ו"ממונה על הגבייה" יקראו כאמור בסעיף 2 לפקודת המסים (גביה), כנוסחה בפקודה זו;
(2) למרות האמור בפסקה (1) הותקנו תקנות על ידי השר, לפי סעיף 13(ג1) לפקודת המסים (גביה), יחולו התקנות שהתקין;
(ד) חלפו 3 שנים מהמועד בו הפך חוב לסופי, והעירייה טרם החלה בהליכי גביה לפי פקודת המסים גביה כפי שהוחלה בסעיף זה, לא תנקוט עוד העיריה בהליכי גביה כאמור, אלא בנסיבות חריגות ובאישור הועדה לענייני גביה של העירייה.

הוועדה לענייני גבייה כבר לא קיימת, אני מציע לפי מה שיש בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה – באישור היועץ המשפטי של העירייה וגזבר העירייה.
נתי בביוף
הערה כללית – קודם כל אנחנו גם סבורים שהחוק הזה נועד להסדיר את חברות הגבייה מבחינה טכנית וארגונית ולא לעשות שינוי בדין המהותי. אנחנו מתקשים לראות הצדקה להבחין בין כספי ציבור שגובות רשויות מקומיות לבין כספי ציבור שגובה המדינה. מאוד יכול להיות, אגב, אני מסכים שצריך לעשות בחינה ורפורמה בפקודה המנדטורית. יש הרבה דברים שצריך לשנות, עברו שנים, אבל זה צריך להיu, במסגרת כללית על כל הפקודה שחלה גם על המדינה, עם דיון ממשלתי וציבורי מתאים ולא במסגרת הצעת החוק הזו.
היו"ר יואב קיש
אז אני אחזור – vגישות הבסיסיות שלנו שונות. אני רואה במקום הזה כן היגיון לעשות שינויים. דרך אגב, אני לא חושב שאלה יהיו שינויים מרחיקי לכת, ואנחנו נדבר על זה. בסיום, כשנגמור להגיע להקראה של הסעיף הזה תדע מה כוונתי ושם, יכול להיות שתגיד לי שמה שאני עושה לא מקובל עליך ואתה מושך את החוק ויכול להיות שתגיד לי שאתה מוכן לחיות עם זה. זה לגיטימי לגמרי.
תומר רוזנר
בעקבות ההערה של מירה סלומון אתמול אנחנו כמובן פה נתייחס לעניין של ארנונה ותשלומי חובה אחרים, נתייחס להערה הזו כך שתותאם להגדרות. אם נכניס את הארנונה להגדרה של תשלומי חובה, כפי שהוגדרו, אז לא נצטרך להגיד פה על תשלומי חובה אחרים, אלא זה יהיה על כל התשלומים.
היו"ר יואב קיש
אוקיי. נשארנו עם ודאות אבל פה יש ודאות אחרת.
בקי כהן קשת
התייחסות לרישה א'. היום פקודת העיריות מאפשרת לעיריות לבחור בין שימוש בגבייה מנהלית ובין היעזרות ברשות הממלכתית הייעודית לגביית חובות שזה הוצאה לפועל ורשות האכיפה והגבייה. גם החוק הזה, לכאורה, מאפשר את הבחירה הזאת, ויחד עם זאת הסעיף הזה לכאורה קובע שבכל מקרה מה שחל זה פקודת המסים (גבייה) - -
קריאה
לא.
בקי כהן קשת
- - וחשוב להבהיר שבעצם כמובן שזה לא מונע את המגמה הראויה, בעינינו, שהיא גם המגמה שאנחנו דנים עליה בוועדות אחרות, לחזק את העבודה באמצעות רשות האכיפה והגבייה שהיא המקום הנכון ביותר לגבות את הארנונה.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
זו דעתה, והיא זכאית לדעתה.
בקי כהן קשת
עוד משפט, אם יורשה לי: התיקונים – פקודת המסים (גבייה) יש בה הרבה מאוד בעיות טכניות, אבל במהותה, הקושי הגדול שלה מבוסס על שני דברים עיקריים, להבנתנו – האחד, שאין פיקוח של רשם שבעצם מפקח ושהוא כתובת לכל פנייה שאם מכל סיבה שהיא לאדם יש טענה לטעון – לא אכביר מילים כדי לא לבזבז זמן, אבל דוגמה קצרצרה – מספיק שיגיע מעכב ויש לאדם איזו סיבה טובה, סיבה בריאותית או אחרת - - -
היו"ר יואב קיש
אנחנו דנו ב-א'.
בקי כהן קשת
בעינינו נכון וראוי שהחוק צריך לחזק את המגמה של פעולה שהיא תחת ביקורת וכמו כן החוק הזה אין בו שום דבר על הסדרה של הסדרי תשלומים.
היו"ר יואב קיש
אני מזכיר לך את תחילת שיחתנו – דיברנו על הרישה של א'. התחלת בנושא ספציפי ואליו אתייחס. שאר הדברים – כשנגיע אליהם. הם לא רלבנטיים כרגע.

לגבי מה שהחוק הזה עושה, הוא בוודאי לא מכתיב לעירייה לפעול בנושא מנהלי או אזרחי. הוא משאיר לה את הבחירה לשיקולה. מה שהוא כן אמר זה – נא תקבעו קריטריונים שאתם תלכו קדימה ללא אבחנה ספציפית בחוק כזה או אחר. זה מה שהחוק הזה אומר. אני פה מתייחס כרגע לנושא של פקודת המסים (גבייה) ולנושא המנהלי אבל אין פה ולו בקצת בשביל להגיד שאתם חייבים ללכת רק בזה או רק בזה.
איתי חוטר
אני רוצה להודות לכם על הכוונות הטובות לייתר את הכרזת המסים (גבייה) ולחדש אותה כל שנה, אבל אני חוזר שוב על האמירה שלנו: אנחנו נוותר על הבונבון הזה, לא נסכים ונתנגד לכל פגיעה בסמכויות השלטון המקומי.
היו"ר יואב קיש
יש לך בעיה עם א'?
איתי חוטר
זה א'. אני מודה לך את התשורה, אנחנו מוותרים עליה, על כל הסעיף כמקשה.
תומר רוזנר
פסקה (1) באה לטובת השלטון המקומי, כמה שזה יישמע מפתיע. היום, לצורך הסמכת פקידי הגבייה והממונים על הגבייה נדרשת הסמכה של שר האוצר. כדי למנוע את ההליך הביורוקרטי המסורבל הזה נקבע פה הליך חלופי שנעשה בתוך העירייה עצמה, שבו העירייה באישור המועצה מסמיכה את ה - - -
גל פרויקט
אני שואל, כי לא היה ברור לנו למה לשנות את ההגדרה מ "עובד ציבור" ל – "עובד עירייה". היום מי שמפעיל את פקודת הגבייה נחשב עובד ציבור. הגם שעובד עירייה הוא עובד ציבור, אז - - - למה לעשות אבחנה? למה זה טוב? למה זה מועיל?
תומר רוזנר
אנחנו מדברים עכשיו על השלטון המקומי. בשלטון המקומי אנחנו רוצים להבטיח שהממונה על הגבייה יהיה עובד העירייה.
גל פרויקט
עובד ציבור הוא לא עובד עירייה?
תומר רוזנר
הוא יכול להיות עובד של רשות המים. אנחנו מדברים על שלטון מקומי. אתה חושב שזה לא צריך להיות עובד העיריה?
גל פרויקט
תומר, משנים אם יש בעיה.
תומר רוזנר
לא, אנחנו מבהירים כאן.
היו"ר יואב קיש
הוא אומר לך שזה בשביל למנוע את ההגדרות של שר האוצר.
גל פרויקט
לא. הרישה שאמרת, בהתחלה - - -
היו"ר יואב קיש
אתה לא רוצה את הסעיף הזה? הוא לא טוב? אני אוריד אותו, אין לי בעיה.
גל פרויקט
אני מדבר על סעיף (ב) - - -
היו"ר יואב קיש
אני ב-1(א). יש הערות? אני לא מבין מה אתה רוצה ממני בכלל. תתייחסו לתוכן.
מירה סלומון
אני מבקשת לומר שגובה מסים לפי פקודת המסים (גבייה) – "כל מי שמינהו ממונה על הגבייה לשמש בתפקיד גובה מסים". כלומר, אין כאן לא לטובתנו, לא לרעתנו. "הממונה על הגבייה מינהו לשמש גובה מסים" – זו העתקה חד משמעית מפקודת המסים (גבייה) – חוץ מדבר אחד: "לרבות מוכתר". אגב, למה מוכתר? כיוון שפקודת המסים (גבייה) במקור שלה לפני הסיפור הזה שהוציאו אותנו מהיכולת לעשות שימוש בה – היתה מיועדת גם לרשויות המקומיות. לימים, יחד עם ענייני דיני ה - - - של הארנונה הסירו אותנו ואז החזירו אותנו בדלת האחורית דרך ההכרזה. רק רציתי להשלים את התמונה. אמרתי – זה לא מטיב אתנו.
היו"ר יואב קיש
אני לא מחפש שמישהו יגיד לי מיטיב או לא מיטיב. אני מחפש הערות. האם למישהו יש הערות לסעיף 1(א)? אין. נעבור ל- (ב).

(ב) בהגדרות "ממונה על הגביה" ו"פקיד גבייה" במקום "ששר האוצר" יקראו "שראש העירייה באשור המועצה", ובמקום "עובד ציבורי" יקראו "עובד העירייה"; אז לך יש בעיה עם "עובד ציבורי" ו "עובד עירייה".
גל פרויקט
למה לעשות אבחנה?
היו"ר יואב קיש
מה זה מפריע? אין היגיון בלהתחיל להתווכח על זה בכלל.
תומר רוזנר
למי אתם מתכוונים, לעובד שאינו עובד עירייה?
מירה סלומון
לא. אני אסביר. מבדיקה שהיתה אמש בעקבות הקריאה של הנושא הזה לעומק עולה כאילו שברגע שמתייחסים לעובד העירייה כ- - - עובד ציבורי, אז בדברי חקיקה משלימים שעוסקים בעובד ציבורי – לכאורה, עובד עירייה מסויג מזה.
היו"ר יואב קיש
כאילו מישהו יפרש את זה שעובד עירייה הוא לא עובד ציבור?
מירה סולומון
נכון.
היו"ר יואב קיש
לא, לא. זה ההפך. אם אני אצייר את עולם המעגלים – את יודעת, יש קבוצות במתמטיקה, יש דבר שנקרא קבוצה – זה עיגול גדול, זה נקרא עובדי ציבור. בתוכו יש עיגול יתר קטן שהוא עובד עירייה. אם אני כותב "עובד ציבור" אני יכול לקחת מישהו שהוא לא בעיגול של עובדי עירייה ולעשות אותו עדיין עובד ציבור, וזו כל ההבהרה. אין פה החרגה של עובדי עירייה מעובדי ציבור. נאמר לפרוטוקול. לכן זה לא רלבנטי.

השאלה האם חוץ מזה יש הערה נוספת.
מירה סלומון
האם אפשר להציע נוסח בעניין הזה? במקום שיהיה כתוב "במקום עובד ציבורי" יקראו "עובד ציבורי שהוא עובד עירייה", בזה תנוח דעתם של כולם.
תומר רוזנר
אין בעיה.
היו"ר יואב קיש
מקובל, למרות שהבהרתי היטב מה היתה הכוונה. התיקון התקבל.
ליאור שפירא
שאלה על (ב) – האם לא נכון יותר לכתוב במקום "ראש העירייה" – "ראש הרשות"?
תומר רוזנר
אנחנו בפקודת העיריות.
גלעד קרן
אחרי זה אנחנו מחילים את הכל גם על רשויות מקומיות וגם על רשויות אזוריות.
היו"ר יואב קיש
אנחנו עוברים הלאה.

"(2) בסעיף 4(1) –
(א) אחרי "שנשלחה אליו דרישה בכתב" יקראו "בדואר רשום עם אישור מסירה או במסירה אישית";

מה הכוונה?
תומר רוזנר
סעיף 4(1) וגם סעיפים אחרים מדברים על דרישת החוב הראשונה שנשלחת לחייב אחרי שהוא פיגר בתשלומי החוב. היום קוראים לזה "סרבן". כשהסרבן לא משלם את החוב במועד צריכה להישלח לו דרישה ראשונית – לא שילמת, שלם. כפי שאמר גל פרויקט, הדרישה הזו נקראת – דרישה לפי סעיף 4, והיא הדרישה הראשונה שפותחת, בעצם, בהליך האכיפה. לפי המצב המשפטי הקיים הדרישה הזו יכולה להישלח בדואר רגיל ולא בדואר רשום עם אישור מסירה. אנחנו מציעים להשוות את העניין הזה למה שנהוג בהוצאה לפועל, שהאזהרה, הדרישה הראשונה לחייב תישלח בדואר רשום או תימסר לו באופן אישי, והסיבה היא מאוד פשוטה: דואר רגיל, אין שום הוכחה שהדואר מתקבל. מצב שירותי הדואר ידוע. אגב, חלק מהרשויות המקומיות לא משתמש בשירותי דואר ישראל.
קריאה
למה ההשוואה היא להוצאה לפועל? ההשוואה היא לפקודת המסים של המדינה, למה להוצאה לפועל?
תומר רוזנר
אנחנו מסבירים למה. חלק מהרשויות המקומיות משתמשות בשירותיהן של חברות שאינן דואר ישראל ומניחות את המכתבים בתיבות הדואר של החייבים. באותן חברות, למשל – אין הסדרים של דואר עוקב, אם החייב עבר דירה, וכו'. אין הסדרים של דואר עוקב ולכן האדם לא יכול לקבל את הדרישות האלה. היום, לפי המצב המשפטי חייבים לכתוב על ההודעה שנשלחת לחייב ממי ההודעה מגיעה אליו. הסיבה המרכזית היא שאנחנו רוצים להביא את הדבר לידיעתו של החייב, שהוא חייב כספים ולא שילם אותם. אם החייב לא רוצה לדעת – לא הולך לדואר לקחת דואר רשום או מסרב לקבל את המסירה שניתנה לו, ודאי שזה נחשב מסירה, זה נחשב המצאה. אם הוא מסרב לקבל – זו בעיה שלו.
היו"ר יואב קיש
אני חייב להגיד שני דברים – דיברו אתי בעניין הזה. יש היגיון רב גם בדברים שאמרתם לי, של דווקא דואר רגיל בעניין הזה. אני רוצה לחדד את הסעיף. אין לי בעיה שזה יהיה בדואר רגיל. אומרים שזה נותן תשלום גבוה, וכן הלאה – זה גם בסדר. הנקודה שחשוב להבהיר: לפני שהולכים למהלך נוסף בגבייה – הולכים למהלך של דואר רשום. אתה מבין למה אני מתכוון?
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
אני לא בא למנוע הודעה בדואר, כי כך משתמע כעת בנוסח. אני רק אומר ש - - -
קריאה
- - -
היו"ר יואב קיש
אז אני אומר עוד פעם: מדובר על הודעה שנייה. הודעה ראשונה – לפי החלטת הרשות, איך שאתם רוצים.

אני מודה שעבדתי מאוד קשה מאז שחזרנו לכנסת ולא בדקתי את הדואר שלי. אתמול בדקתי את הדואר שלי. היה לי דואר רשום מעירית תל אביב. לא רק זה – היתה גם הודעה שנייה על כך שהדואר מחכה לי. אני פותח ורואה שאם שכתוב שאם 15 יום עברו ועוד לא הלכתי – הדואר הוחזר לשולח. אני מסתכל לראות מתי ההודעה הראשונה נמסרה ואני מגלה שעברו 15 יום.
גל פרויקט
ואני רוצה לאתגר את אדוני ולבקש משהו. הרציונל שאמרת בהתחלה – אנחנו רוצים שהחייב יידע. הדרישה נשלחת על מנת בראש ובראשונה ליידע את החייב. רוב החייבים – אני אומר – הם אנשים נורמטיביים. שכחו, היתה להם בעיה, עברו דירה. הם רוצים לשלם. אני מבקש מאדוני – מדוע אדוני לא רוצה להוסיף פה סעיף שגם משלוח לכתובת הדואר האלקטרוני, שכל מדינת ישראל כבר חיה ככה, ייחשב כמשלוח?
תומר רוזנר
אם האזרח מסכים – לי לא אכפת.
היו"ר יואב קיש
רגע, האזרח נתן לך הסכמה שתעביר לו דואר אלקטרוני?
גל פרויקט
תן לי להסביר. אתן דוגמה. אם לעירית תל אביב יש את כתובת הדואר האלקטרוני של אדוני, הוא התקשר ונתן אותו או שילם דרך האתר – אילו אדוני היה מקבל ממני את הדרישה הייתי חוסך לו את העובדה שאולי הוא לא הגיע הביתה. גם לא כל אחד גר בדירה שרשומה על שמו.
היו"ר יואב קיש
אני קודם כל מקבל את הדרישה המקורית. אני מקבל, אבל איפה הבעיה שלי? אתה צריך שהתושב יסכים בצורה מפורשת לקבל תשלומי חובה מעירית תל אביב בדואר אלקטרוני. אם הוא הסכים – בבקשה.
גל פרויקט
כאשר יש שירות של תלוש במייל, אז אותו אדם מבקש שאת התשלומים תשלח במייל. זה מה שנקרא תשלומי חובה. כאשר מדובר באכיפה, לכאורה אני לא צריך את האישור של האדם, גם היום, לשלוח לו דרישה.
היו"ר יואב קיש
אבל אתה רוצה להשתמש בכלי חדש. היום הכלי המקובל הוא דואר, דואר רשום. אתה רוצה כלי חדש, ואני אומר שאני מוכן לאפשר. אני אגיד לך מה תעשו. מאוד פשוט: תוסיפו, איפה שהוא נותן את הדואר האלקטרוני, אנשים שרוצים לקבל בדואר אלקטרוני, תוסיפו: אני מאשר גם דרישות תשלום של קנסות עם רובריקה – אמצעי אכיפה. אם הוא מסמן לכם "מאשר" – מבחינתי – לגיטימי.
גל פרויקט
אז אפשר לכתוב פה שככל - - -
היו"ר יואב קיש
בכפוף לכך שנתן הסכמתו מראש, תיחשב הודעה בדואר אלקטרוני כמסירה.

אבל איתי חוטר רוצה לוותר על כל הסעיף. אתה רוצה
איתי חוטר
כן. אני אוותר על המיילים.
גל פרויקט
ייחשב כמסירה עתידית.
היו"ר יואב קיש
רק אם הוא נתן בצורה מפורשת.
איה רייך-מינא
אבל בכתב.
תומר רוזנר
אם הוא מסמן – זה בכתב.
דנה גנאל
אני מהמשמר החברתי. אני רק אומרת שדואר אלקטרוני הוא אמצעי מאוד בעייתי. היום מרבית האנשים שמשתמשים בדואר אלקטרוני מוצפים בהודעות אינסופיות. היכולת לאתר את הדואר האלקטרוני הרלבנטי היא ממש בעייתית ובטח ובטח כשאתה מסמן תיבה שיכול להיות שתסומן מראש כמו שקורה לך, ואם כבר אנחנו מתקדמים קדימה אז בחברות אלקטרוניות רבות מסמנים בשבילך את הסימן ואתה צריך להסיר אותו. אני מאוד רוצה להביע את הסתייגותי מהגישה הזו.
היו"ר יואב קיש
בהמשך להערה, אני רק מוכן שאת ההודעה הראשונה תעשו בצורה זו, במקום דואר רגיל. ברור שזה לא בא להחליף דואר רשום או כל מסירה אישית אחרת.
בקי כהן קשת
אני רוצה להתייחס לסוגיה של הודעה ראשונה והודעה שנייה, והמשמעות שלהן. אחרי הודעה ראשונה לכאורה קורים שני דברים. נכון, אי אפשר לעקל אולי נכסים, אבל אל"ף- מצטרפות ריביות ובי"ת – זה נחשב תחילת פעילות נגד החייב לצורך ספירת התיישנות. אני לא הייתי רוצה מצב שבו שולחים משהו בדואר ישראל, שלצערי הרב גם אני, אישית, ובוודאי מהלקוחות – מכירה אין סוף דוגמאות שהדואר פשוט לא מגיע, מהרבה מאוד סיבות. פשוט לא מגיע. אז נשלחה איזושהי הודעה, גם כתוב בעירייה או בחברה, ולא פעלו 4 שנים, והנה, הם בעצם שלחו מכתב. מכתב כזה שנשלח לא בדואר רשום, לא באישור מסירה, לא יכול להיות המכתב שמתחיל את הפעולה – לפי סעיף 4א' וגם לא יכול להיות מבחינת הריביות והעלויות. משרד עורך דין אומר – אני כבר הוצאתי 2 מכתבים, נא לצרף 200 שקל לעלויות – כי זה מכתב - - -
היו"ר יואב קיש
זה לא קשור למשרדי עורכי דין. זה אחר כך. אנחנו בחוק המסים (גבייה) המנהלי. זה לא הליך אזרחי כרגע.
בקי כהן קשת
שוב, אם מוציאים מכתב לאדם ולא מוציאים לו שום הודעה נוספת - - -
היו"ר יואב קיש
דווקא פה – יכול להיות שאת צודקת, אבל מכיוון שזה המצב היום אני לא הולך לשנות את זה. את זה צריך לשנות בתפיסה כוללנית ויכול להיות שאת צודקת. כרגע, כמו שאמרתי, אני לא הולך להיכנס לתיקון מלא של פקודת המסים (גבייה). אני הולך להכניס את השינויים המחייבים ועדיין להשאיר את המצב של העיריות ושאר הגופים הממשלתיים זהים, עד שתבוא הממשלה ותתקן את כל התפיסה במלואה.
בקי כהן קשת
אני רק מתייחסת לדואר רשום. אני אומרת - - -
היו"ר יואב קיש
עניתי שמעתי, עניתי לך. זה המצב גם בממשלה, ולכן כשהממשלה גובה - --
מירב זוהרי
אני ממשרד המשפטים, מחלקת ייעוץ וחקיקה כלכלית. אני רוצה להתייחס לתיקון שמוצע לגבי המצאה בדואר אלקטרוני. זה נושא שהוא קצת יותר מורכב והוא עוד לא נבחן, ולגבי כל העניין של האם אפשר לראות בדואר אלקטרוני המצאה כדין – זה לא כל כך פשוט משום שאי אפשר פשוט להכיר בזה כהמצאה כדין, בטח לא כדבר ראשון שמתחיל את כל התהליך הזה. אפשר לשלוח במקביל, בנוסף - - -
היו"ר יואב קיש
אז ההצעה להכניס את זה היא בכפוף לדיון נוסף בין שר המשפטים לוועדה ואם ימצאו נוסח נוסף אז נקדם את זה. אם לא – אז לא. כפי שאמרתי – אני לא מתכוון לעשות מהפכה, לא לכיוון הזה ולא לכיוון השני.
דנה גנאל
אם אפשר להציע הצעה נוספת, אולי מתקדמת יותר – במקום אי מייל לשלוח אס אם אס. זה גם מגיע באופן ישיר יותר, בדרך כלל. אני יכולה להגיד שהביטוח הלאומי משתמשים בזה ומהניסיון האישי שלי, הלא מקצועי, אז אולי שווה להכניס את זה כמשהו ש - - -
גל פרויקט
כבוד היושב-ראש, בוועדת החוקה אישרו לרשות המסים, לעמותה לגביית קנסות שאם מדברים אם מישהו בטלפון והוא מאשר שדיברו אתו בטלפון – יראו את זה כאילו מסירת דרישה. הא ותו לא, כמו שאתה שומע.
דבי גילד חיו
לא, זה לא ככה.
היו"ר יואב קיש
כל ההצעות – ראויות יותר וראויות פחות, אני מבקש דיון בין משרד המשפטים ליועץ המשפטי. תביאו הצעה ספציפית מה הם מאפשרים. מבחינתי – להרחיב את היריעה ככל שניתן, זה בהחלט מקובל.

אז אחרי שהגדרנו את התיקון לסעיף (א) כך שמדובר על ההודעה השנייה ולא על ההודעה הראשונה, ואמרנו שאם נוכל להוסיף בהתאם למשרד המשפטים – נעשה כך. מישהו עוד רוצה להתייחס? לא. אז נעבור לסעיף (ב).
תומר רוזנר
פסקה (ב) מדברת על תקופה שבעצם אחרי שנשלחת הדרישה יש לחייב הזדמנות לשלם. כפי שאמרנו – לפי פקודת המסים (גבייה), הפקודה עצמה לא מסדירה את זה. הנחיית היועץ המשפטי לממשלה קבעה לגבי המדינה 15 יום, לגבי רשויות מקומיות – לקבוע בהכרזת המסים (גבייה) 25 יום. אנחנו מציעים לעשות את זה 30 יום, שזה - - -
היו"ר יואב קיש
למה לא 25 יום?
תומר רוזנר
25כי זה לא לפה ולא לשם. 30 יום זה הזמן המקובל, גם לקנסות, גם לדברים אחרים. זה פשוט הזמן המקובל.
היו"ר יואב קיש
סליחה, אני לא מבין את המספרים. היועץ המשפטי של משרד הפנים – מה הזמנים שאתה מכיר? למדינה יש 15 ימים, ו-25 ימים זו הגדרה של מי?
תומר רוזנר
של השלטון המקומי.
היו"ר יואב קיש
אצלם?
תומר רוזנר
לא. הגדרה בהכרזת המסים (גבייה), כפי שאמרנו – שיש שוני, כמובן, בין הגבייה ב - - -
היו"ר יואב קיש
אז בואו נישאר ב-25 ימים.

הערות?
גל פרויקט
למיטב הבנתנו, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה שתיקנו את ההנחיות האלה קבעו 15 ולא 25.
היו"ר יואב קיש
אומר פה היועץ המשפטי של משרד הפנים והיועץ המשפטי לוועדה שהבנתך כנראה שגויה.
מירה סלומון
בעניין (ג) ו-(ב), הנוסח שקוראים אותו יחד עם הסעיף עצמו זה קצת - - - כי כתוב: "אחרי" ולא "במקום" ואז זה כאילו גם 15 ימים וגם 25 ימים. זה צריך שזה יהיה "במקום" ולא "אחרי".
היו"ר יואב קיש
תפתרו את הנוסח. הלאה. אנחנו עוברים ל –(ד).
תומר רוזנר
הסעיף הזה מתייחס לסעיף הבא שבפסקה 4(2). הוא אומר את המובן מאליו, לדעתנו. הוא אומר שהפעולות יינקטו בכפוף ב-4(2), שאנחנו תכף נגיד מה הוא.
היו"ר יואב קיש
"למרות האמור בסעיף (1) לא תישלח דרישה ולא ינקטו פעולות גבייה כל עוד חלף המועד להגשת השגה, ערר או ערעור על הסכום האמור בפסקה (1), ואם הוגשו – כל עוד לא ניתנה החלטה שאינה ניתנת לערר או ערעור".
תומר רוזנר
זה מובן מאליו, לדעתנו.
מירה סלומון
בהמשך לדיון בתשלומי החובה – אנחנו מתנגדים לאמור כאן. ישנם תשלומי חובה שאין בהם הליכי השגה, ערר או ערעור - - -
היו"ר יואב קיש
אבל אם אין אז זה לא חל , הוא אומר.
מירה סלומון
אז זה לא כתוב כאן.
היו"ר יואב קיש
אז בואו נדייק, בואו נגדיר, קודם כל, שנדע על מה אנחנו מתווכחים. אם ההערה שלך היא שלא ברור פה מה קורה עם חוב שאין עליו השגה, אז בוא נכתוב "ככל שקיים", ואז אני שואל אם יש לנו שיח וסיג בינינו או לא, בעניין. אז קודם כל מוסיפים "ככל שקיים". נא להוסיף לניסוח. ואז, כבר פתרנו את ההערה הראשונה שלך.
גל פרויקט
שתי הערות. דבר ראשון צריך להבין שהליכים מנהליים, כאשר אדם מגיש השגה או ערר – צריך להחליט בין חוב במחלוקת וחוב שאינו במחלוקת. אביא דוגמה – יצאה למישהו שומה על דיסקוטק, 30 אלף שקל בחודש. בעל הדיסקוטק מגיש השגה ואומר: אין לי 200 מ', יש לי 180 מ'. לכאורה, מתוך ה-30 אלף שקל הוא הגיש השגה על 2,000 שקל.
היו"ר יואב קיש
3,000.
גל פרויקט
אז אל"ף, ברור שהעירייה רשאית לנקוט הליכי אכיפה או כל הליך אחר כנגד הסכום שאינו שנוי במחלוקת.
היו"ר יואב קיש
נראה לי הגיוני.
גל פרויקט
זה לא מה שכתוב פה.
היו"ר יואב קיש
מוסיפים. חבר'ה. אמרתי לך – נקריא, נראה בסוף על מה מתווכחים ואז נחליט אם יש על מה להתווכח.
גל פרויקט
הסיפה של הסעיף, שכתוב - - -
היו"ר יואב קיש
אז רק שנייה, אני מסכם את הנקודה: מוסיפים: "הנ"ל אינו כלול על חוק שאינו במחלוקת". מקובל?

הלאה.
גל פרויקט
כתוב בסיפה: "...ואם הוגש, כל עוד לא ניתנה החלטה שאיננה ניתנת לערעור או לערר". תראה, אדוני. אני נוטה לבקר במספר רב של פעמים כל שבוע בבתי משפט בכל הערכאות השונות. המונח "כל עוד לא ניתנה החלטה שאיננה ניתנת לערעור או לערר" – היא החלטה מאוד פתוחה. הרי לכאורה יש דינים מאוד מסודרים מתי מותר או אסור להגיש השגה. אם אדוני קיבל שומת ארנונה ובמשך 90 יום לא הגיש השגה, הוא לא יכול להגיש אחרי שנתיים ולהגיד – אני לא מחזיק, יש לי 100 או יש לי 50 מ'". יחד עם זאת יש חריגים בחוק שאומרים שבמקרים חריגים כאלה ואחרים ניתן לו אפשרות כן ל - - -. לכאורה, לפי מה שכתוב פה, כל אחד יכול לבוא ולהגיד – סליחה, על פניו יש לי עוד זכות להגיש השגה, נפנה לבית משפט, אני מקרה חריג, ולכן אתם לא יכולים לנקוט בהליכים. הדברים צריכים להיות לא נתונים לפרשנות, להיות ברורים. זה לא "כל עוד לא ניתנה החלטה שאיננה ניתנת לערר או לערעור".
היו"ר יואב קיש
אז איזה ניסוח היית מציע?
מירה סלומון
בהכרזת המסים יש נוסח מדויק על זה – "כל עוד לא ניתן פסק דין סופי או החלטה סופית שאיננה ניתנת לערעור עוד".
תומר רוזנר
כאן מדובר בהשגה. בהשגה לא ניתן פסק דין ולא החלטה ניתנת לערעור. הנוסח בהכרזת המסים לא מדייק, והנוסח שהציעה הממשלה בחוק העיריות ב-2007 הוא מדויק יותר.
גל פרויקט
ממש לא.
מירה סלומון
אז אני - - -אם אפשר.
היו"ר יואב קיש
תומר, תסיים את הטיעון בבקשה.
תומר רוזנר
ההשגה, למשל לעניין ארנונה – ניתן להגיש תוך 90 יום, ואין לכך חריגים. מי שטוען שיש לו חריג צריך לבוא לבית משפט, לבקש פסק דין, זה לא משהו שנקבע בחוק. המועד שנקבע בחוק הוא מאוד ברור – 90 יום. אם לא הגשת תוך 90 יום החוב הפך לחלוט, ואז העירייה כמובן תוכל לנקוט בהליכי גבייה. מכיוון שאתה לא הגשת את ההשגה במועד, העירייה יכולה לנקוט הליכי גבייה. אם אתה חושב אחרי שנתיים שיש לך איזה מקרה חריג ואתה הולך לבית משפט זה לא מונע מהעירייה להמשיך בהליכי גבייה, כי היא לא חייבת לחכות עד שאתה פתאום תחליט אחרי שנתיים או שלוש שאתה חושב שאולי מגיע לך להגיש השגה באיחור. וזה לא משהו שיש לך זכות קנייה לעשות אותו. אנחנו מדברים על זכות קנויה של אדם להגיש השגה, ערר או ערעור לפי דין. אם יש לו את הזכות הקנויה הזו, כל עוד לא ניתנה החלטה סופית בהליך הפורמלי שקיים – ככל שהוא קיים, כפי שאמרנו – במקרה הזה העירייה תצטרך להמתין או שחלף המועד להגשת הערעור, הערר או ההשגה, או שניתנה החלטה - - -
היו"ר יואב קיש
נראה לי מאוד הגיוני.
מירה סלומון
אז אם יורשה לי להסביר. יש כאן שתי סוגיות שגל פרויקט העלה, ושלגביהן הוועדה צריכה להתייחס ושתיהן, אגב, מסודרות בנוסח של הכרזת המסים (גבייה). הסוגיה הראשונה היא סוגיית המועדים של ההשגה, ערר וערעור, וחוסר האפשרות לדלג על שלב אחד כדי להגיע לשלב השני. הדבר הזה מוסדר בנוסח שקובע כי– "...כל עוד לא חלף המועד להגשת השגה, ערר, ערעור – לפי העניין. לפי העניין – להלן: "הליכי ערעור". "אם הגיש ערר – וזו הסוגיה השנייה - - -
היו"ר יואב קיש
התחיל הליך.
מירה סלומון
התחיל הליך – אז לא ייעשה דבר עד שיהיה פסק דין או החלטה סופית. כלומר, הנוסח שנמצא כרגע בהכרזת המסים (גבייה), פותר את שתי הסוגיות בצורה מאוד ברורה, כיוון שהגשה, ערר, ערעור או לפי העניין - - -
היו"ר יואב קיש
אני לא מצליח להבין מה ההבדל בין הנוסח שהיא נתנה לנוסח שאתה קראת.
מירה סלומון
הנוסח שהוקרא כרגע לכאורה מדבר על המועד. הנוסח שהוקרא על ידי הוועדה מדבר על : "לא חלף המועד להגשת השגה, ערר או ערעור על הסכום..." כלומר, 90 ימים פלוס 30 ימים, פלוס 30 ימים. זה לא לפי העניין - - -
היו"ר יואב קיש
אפשר להוסיף את "לפי העניין". אני מקבל.
מירה סלומון
והדבר השני – כל עוד לא ניתנה החלטה שאינה ניתנת לערר או לערעור - - -
גל פרויקט
זה פותח את זה לדורות. זה לא ניסוח משפטי.
היו"ר יואב קיש
ידידי. הנושא הוא נושא משפטי לחלוטין. מירה, אני מבקש שתשבי עם תומר על זה. אתם ידעים להגיע להסכמות משפטיות, תפתרו את הבעיה הזו. הלאה.

אז את סעיף 4(2) החדש קראנו. שינינו את הנושא של "לפי העניין" ו "חוב שאינו במחלוקת" ו "ככל שקיימים". נשאר רק הניסוח המשפטי שאתם עוד תשבו עליו ביחד.

עכשיו אני חוזר ל- (ד): (ד אחרי "יתן פקיד גבייה" יקראו "בכפוף לאמור בסעיף קטן (2);"; למה הכוונה?
תומר רוזנר
זה אומר שכל - - -
היו"ר יואב קיש
כל זה בכפוף ל-(2). הגיוני. יש הערות? הוא ממשיך את הקו שאנחנו הוספנו סעיף וזה בכפוף לסעיף.
מירה סלומון
אין הערה.
היו"ר יואב קיש
אז אנחנו ב-4. בסעיף 5(1) – "דרש גובה המס מהסרבן לשלם מיד את הסכום הנקוב בכתב ההרשאה והסרבן לא מילא אחר הבקשה, רשאי גובה המס להיכנס לחצריו של הסרבן שבהם נמצאים או עלולים ל...ולעקלם, להיכנס לחצרים..." – זה סעיף כניסה לחצרים, והעיקולים. אני קראתי מפקודת המסים (גבייה) את הסעיף המקורי כדי להסביר לכולם איפה אנחנו נמצאים כי לא לכולם הנוסח מול עיניהם. ואז אנחנו אומרים, בסעיף 5(1) אחרי: "לא מילא אחר הדרישה" יקראו – "בתוך שבעה ימים מיום המצאתה". זאת אומרת – שנותנים שבעה ימים, מה שלא קיים פה בחוק. פה זה מיידי. נראה לי הגיוני. מעניין אותי, חברות הגבייה – איך היום פועלים בחברות?
עודד מהצרי
ממתינים זמן מסוים.
היו"ר יואב קיש
סדר גודל? מה הזמנים?
עודד מהצרי
מינימום 48 שעות. אבל גם שבוע ו-10 ימים.
היו"ר יואב קיש
שבעה ימים נראה לי הגיוני.
גל פרויקט
יש לנו קושי מסוים עם המילה "מיום המצאתה", כי פה לא מופיע – אם תקרא את הסעיף המקורי, הבעיה היא לא היום או השבעה היום. הבעיה היא שעושים פה משהו שלא מופיע בסעיף המקורי, שיש לו משמעות די כבדה, כי צריך להבין שאחד הדברים הקשים ביותר שיש, לפעמים, מדובר ב - - - שלא משנים - - -
היו"ר יואב קיש
בניגוד למה שהייעוץ המשפטי אומר, אני לא הולך לשנות פה את מהות הפקודה. אם מישהו מתחמק בצורה מובהקת מהעניין הזה זה כאילו ימנע מהם להשתמש בכלי, וזו לא כוונתי.
תומר רוזנר
איפה הוא אומר את זה?
היו"ר יואב קיש
"לא מילא אחר הדרישה", זה אומר שהוא קיבל את הדרישה. אם הוא לא קיבל את הדרישה?
גל פרויקט
אז יש מונח משפטי - - - יש דרכים אחרות - - -
היו"ר יואב קיש
מה המונח?
גל פרויקט
כמו שמופיע פה.
היו"ר יואב קיש
אני בסך הכל רוצה להוסיף – לא "ביום המצאתה" אלא – "ביום הוצאתה", לצורך העניין.
תומר רוזנר
לא. אני אסביר. המצאה כדין, גם אם בן אדם – כפי שאמרתי קודם – זו פעולת האכיפה המהותית. את זה אנחנו צריכים שהוא יקבל כדי שהוא יידע שהולכים עכשיו, שלא יתעורר בבוקר ויראה בחשבון הבנק שלו עיקול בלי שהוא ידע קודם. את זה הוא צריך לדעת כדי שהוא לא יתעורר בבוקר ויראה עיקול בחשבון הבנק שלו בלי שהוא ידע קודם ש - - -
קריאות
- - -
תומר רוזנר
המצאה כדין, כמובן, אם אדם מתחמק ולא מקבל את הדרישה, זאת אומרת – בא אליו הדוור והוא מסרב לקבל, או – לא הולך לקחת את הדואר הרשום או משהו כזה – זו התרעה כדין, בוודאי.
היו"ר יואב קיש
אז סעיף 4 מקובל. מישהו רוצה להעיר לסעיף 4?
מירה סלומון
לא הבנו מה ההחלטה? יורדים לחמישה ימים?
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
בסדר. חמישה ימים. אמרתי – אני לא הולך לעשות שינויים שאינם - - -בואו נגיד שאני כן אשמר את רוחה חקיקה הקיימת. אם היום זה חמישה – אז זה חמישה. אם רשות מסוימת תבחר שבעה – תבחר שבעה. 48 שעות לא יהיה, זה הכל. חמישה.

עוברים לסעיף 5. אני קורא מהפקודה הראשית: "בסעיף 7 אחרי סעיף (1) יקראו –

7(1) פקיד הגבייה רשאי לתת צו עיקול על נכס פלוני או על כל הנכסים של הסרבן הנמצאים בידי צד שלישי. הצו יחול על המעוקל בין שהוא נמצא בידי הצד השלישי ביום הוצאת הצו ובין שיגיע לידיו תוך שלושה חודשים או קודם".

אנחנו רואים פה ב-5: "ניתן צו עיקול כאמור בסעיף (1)...." – מה שדיברנו כרגע – "...ימציא פקיד הגבייה הודעה על כך לסרבן במסירה אישית או בדואר רשום עם אישור מסירה, בהודעה כי אם לא ישלם את הסכום מאותו מועד ניתן יהיה למכור את הנכסים".
גל פרויקט
גם היום אנחנו שולחים את זה בדואר רגיל. מאוד חשוב להבין - - -
היו"ר יואב קיש
אין לי בעיה שתשלח גם ברגיל וגם ברשום.
גל פרויקט
לא. אני חייב להבהיר. הסעיף הזה, אם אתה תקרא אותו – מדובר על עיקול צד ג'. אני אתן לך דוגמה לעיקול צד ג'. בנק זה עיקול צד ג'. לדוגמה, הלכתי לבנק, הודיע לי הבנק שתפס כספים לפי צו העיקול. אנחנו מודים – דרך אגב, לפי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה אנחנו פועלים בעניין זה, אנחנו שולחים מכתב לכתובתו של החייב לפי משרד הפנים, וככל שמדובר בחשבון פעיל שהוא רשום בארנונה כגר היום כמובן שולחים לשם, כי הוא נמצא שם, גר שם, ואומרים לו: אדוני, שים לב, עיקלו לך את חשבון הבנק, בוא תסדיר. בהערת אגב אגיד שגם המוסד הבנקאי מחויב לשלוח לו מכתב. גם הבנק שולח לו מכתב, מתקשר ומודיע לו.

מה לעשות, ברגע שתפסתי את חשבון הבנק זה לא אומר שאני יכול לאתר את החייב פיזית. החייב לא מתגורר במקום, אפילו אין לו כתובת רשומה שם. עצם ההחרגה הזאת פה תוקעת לי את ההליך באותו רגע. החייב שמתחמק יגיד – סליחה, לא מסרתם לי.
תומר רוזנר
ראשית, כפי שאמר גל פרויקט – וכך גם אכן צריך לעשות, מה שמחייב את העירייה זה כתובת החייב במשרד הפנים או הכתובת שבה הוא רשום בעירייה – לפי מה שבוחר החייב. כמובן שאם אתם שולחים דואר רשום לכתובת הזו, יש חזקת המצאה. אם הוא מסרב לקבל או בא לקחת את הדואר יש חזקת המצאה, זה ברור. אנחנו לא באים לעזור למתחמקים. זה שיהיה ברור וחד משמעי. אנחנו רוצים שהדברים יגיעו לידיעתם, אבל אם הם בוחרים להתחמק ולא לקבל, או שהם לא מעדכנים את כתובתם במשרד הפנים – זו בעיה שלהם.
גל פרויקט
למה דואר רשום?
תומר רוזנר
משום שכדי שיידעו, שהם מקבלים דואר רגיל הוא לא מגיע. אזהרות - -
גל פרויקט
אז למה אישור מסירה?
היו"ר יואב קיש
אין לי בעיה שתעשה או דואר רגיל אבל אני מבקש שיהיה גם רשום. מה שאתה רוצה.
גל פרויקט
אז למה אישור מסירה? אישור מסירה זה לא דואר רשום רגיל, אתם חייבים להבין.
תומר רוזנר
סירב לקבל – זה אישור מסירה.
גל פרויקט
- - - אתה ניגש אליו הביתה? הכתובת היא של אמא שלו.
תומר רוזנר
הוא סירב לקבל – זה נחשב מסירה.
קריאה
אם הוא בחו"ל? החייב בחו"ל.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
אנחנו צריכים לרדת מהדקויות של העניין הזה. אנחנו, כמו שאמר גם תומר רוזנר ואני ודאי מצטרף – בוודאי שלא באים להגן כאן על הסרבן, על המתחמקים, ממש לא. מצד שני, אנחנו כן רוצים לוודא ככל שניתן שתושב שלא ידע עד לאותה נקודת זמן או שלא שם את זה בסדר עדיפות גבוה אצלו יבין שהולך לקרות אירוע מולו בעניין הזה.
קריאה
זה כבר עבירה.
גל פרויקט
אתה בשלב עכשיו, אחרי ששלחת לו דרישה לכתובת שדיברנו מקודם, שלחת לו כבר דואר רשום ודרישה שנייה ועכשיו רק - - - שלוש פעמים כבר הודעתי לו.
היו"ר יואב קיש
אני יכול להיות אישית שם מחר, לצורך העניין, כי לא ראיתי את הדואר הרשום שלך ואני רק מבקש שעכשיו כשאני אוודא את הדבר הזה לפני שאתה מעקל.
גל פרויקט
אבל לא מסירה אישית. מסירה אישית מונע ממני - - -
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
אז בסדר, אני מדייק את זה. אני רוצה לדייק את זה. אם הבעיה היא מסירה אישית אז בוא ננסה להבין - - -
תומר רוזנר
מסירה אישית זה אומר שליח של העירייה או מישהו מטעמה.
היו"ר יואב קיש
כתוב: "מסירה אישית או דואר רשום". עכשיו, מה הבעיה של אישור מסירה? תסביר לי.
גל פרויקט
במסירה אישית או דואר רשום עם אישור מסירה.
היו"ר יואב קיש
מה זה דואר רשום עם אישור מסירה?
גל פרויקט
שאם אני לא אבוא עכשיו, אם אין חד חד ערכי שאתה שם ואתה נמצא, לכאורה הוא יגיד – לא קיבלתי.
קריאות
- - -
דבי גילד חיו
זה לא נכון, זה לא נכון. מה פתאום? בכל ההליכים שהמדינה מנהלת יש דואר רשום עם אישור מסירה. גם כשאתה מקבל כל דבר בדואר רשום אצלך ואתה בא וחותם, או לא מגיע לקחת – זה נחשב אישור מסירה.
היו"ר יואב קיש
אז אני מצטער, אתה מטעה אותי כרגע.
אילן ערוסי
הוא לא מטעה, מכיוון שיש דואר רשום ויש דואר רשום עם אישור מסירה.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
מה המשמעות?
אילן ערוסי
המשמעות של דואר רשום זה דואר כפי שאתה קיבלת לביתך, ואם היית או לא היית – זה לא משנה, השאירו את זה שם. המשמעות של דואר רשום עם אישור מסירה – שאתה אמור לחתום פיזית, להגיע - - -
היו"ר יואב קיש
ואם לא חתמתי?
קריאה
לא קיבלת.
קריאות
- - -
אילן ערוסי
וחוץ מזה, אדוני, מדובר בעלויות גבוהות יותר.
ענת הר אבן
יש לנו שני מנגנונים של חוקים – חוק ההוצאה לפועל וחוק המוסד לגביית קנסות. בחוק המרכז שולחים דרישה ראשונה בדואר רגיל, לא - - - ואחר כך, דרישה שנייה בדואר רשום.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה למקד אותך. אנחנו יודעים לאן הגענו. עכשיו אנחנו רוצים לוודא שהחייב יודע, מצד אחד, ומצד שני – שהסרבן לא יתחמק.
ענת הר אבן
הלכת בית המשפט העליון בנוגע להוצאה לפועל היא שהחייב צריך לקבל את המסירה. אם המסירה נשלחת לכתובת לא ידועה זה לא נחשב מסירה. אם החייב סירב לקבל – יש חזקות בחוק ההוצאה לפועל, בחוק המרכז, שזה נחשב מסירה.
היו"ר יואב קיש
מה המשמעות של דואר רשום עם אישור מסירה?
ענת הר אבן
שהחייב חותם - - -
היו"ר יואב קיש
ואם הוא לא חותם?
ענת הר אבן
אז פקיד הדואר - - -ההפניות בכל החוקים נכון להיום הם לפרק ל"א בתקנות סדר הדין האזרחי. יש שם שורה ארוכה של תקנות – איך מוסרים לחבר קיבוץ, אם מסירה לבן משפחה שגר עם החייב נחשבת על פי תקנות סדר הדין האזרחי כמסירה.
דבי גילד חיו
בן משפחה מעל גיל 18 - - -
קריאה
נכון. לא לילד.
קריאות
- - -
גל פרויקט
אתה מכניס אותנו - - -הרשויות עושות מאות אלפים של עיקולים. אתה מכניס אותנו למצב של הוצאות - - -
היו"ר יואב קיש
מה המדינה עושה, בפקודת המסים(גבייה)?
ענת הר אבן
ברשות המסים זה חזקות אחרות. אני יכולה להגיד לך מה אנחנו עושים במרכז לגביית מסים.
היו"ר יואב קיש
לא. מה המדינה עושה בפקודת המסים(גבייה)?
ענת הר אבן
רשות המסים יוצאת מנקודת הנחה שהנישום חייב לדווח לה כל הזמן, יש דיווחים שוטפים. לכן התפיסה היא שונה לחלוטין. אני לא מדברת בשם רשות המסים בעניין הזה.
היו"ר יואב קיש
פה אנחנו נוגעים בהבדל המשמעותי בין ההליך המנהלי להליך האזרחי, אם אני מבין נכון.
ענת הר אבן
אבל המרכז לגביית קנסות פועל בהליך המנהלי - - - המרכז לגביית קנסות שכל משרדי הממשלה פרט לרשות המסים והביטוח הלאומי גובים את החובות שלהם באמצעות המרכז לגביית קנסות.
היו"ר יואב קיש
אז פה כן יש התאמה לנושא המנהלי.
מירה סלומון
לא. לא.
קריאות
- - -
מירה סלומון
- - -
היו"ר יואב קיש
אז אני מוריד את אישור המסירה. מסירה אישית או דואר רשום. הורדתי את ההמשך של אישור מסירה, זהו.
קריאות
- - -
גל פרויקט
גם המרכז לגביית קנסות שכולם אמרו כרגע שלשם צריך לשלוח – גם לא עושה דואר רשום.
קריאה
בדרישה השנייה – כן.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
אני חוזר על התיקון: סעיף 1(א): ימציא פקיד הגבייה הודעה על כך לסרבן במסירה אישית או בדואר רשום.
מירה סלומון
אנחנו מזכירים לאדוני שהמדינה גם את זה לא עושה.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. הבנתי.
קריאות
- - -
תומר ביטון
שיירשם בפרוטוקול שאנחנו מתנגדים לעניין הזה.
היו"ר יואב קיש
אתם מתנגדים להכל.
גל פרויקט
כל דבר כזה אתה מעמיס עלויות על החייב. אתה צריך להבין.
היו"ר יואב קיש
אני מדבר על חייב לפני עיקול, נכון?
גל פרויקט
לא. אבל זה לא חייב לפני עיקול.
היו"ר יואב קיש
למה לא? חייב לפני עיקול.
קריאה
אבל זה ניתן צו עיקול.
גל פרויקט
זה אחרי שכבר שלחתי לו בדואר רשום. אני רוצה להבין – על מה שאתה מדבר עכשיו, מקודם אמרנו – דרישה ראשונה אפשר רגיל.
היו"ר יואב קיש
בסעיף 7(1) שמדבר על עיקול. אנחנו מדברים על להודיע לו על העיקול.
גל פרויקט
זה אחרי שכבר שלחתי לו - - -
היו"ר יואב קיש
על החוב שלו שלחת אלף פעמים, מה זה קשור?
גל פרויקט
אבל אחרי שכבר שלחתי הודעת - - - שעשיתי אכיפה, בדואר רשום.
היו"ר יואב קיש
אבל עוד לא עשית עיקול, ועכשיו אתה עושה את העיקול ואתה מודיע לו על העיקול. אני רוצה שתודיע בדואר רשום.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
נכון.
גל פרויקט
אנחנו סתם מעמיסים על החייב - - -
היו"ר יואב קיש
עוד 10 שקלים. כמה עולה לך דואר רשום?
גל פרויקט
11 שקל - - - זה הרבה יותר מדואר רגיל.
קריאה
11.60 שח.
היו"ר יואב קיש
מה לעשות, אני מוכן לשלם פרמיה של עוד 10 שקלים, אולי פחות - - -
קריאה
כחייב?
היו"ר יואב קיש
כחייב.
קריאות
- - -
קריאה
מה התועלת לחייב?
היו"ר יואב קיש
אחת הבעיות הכי קשות – שתושבים מתלוננים שהם מתעוררים לעיקולים בלי שהם ידעו עליהם. אני מנסה להקטין את הנזק הזה. די, נגמר הנושא, הלאה. סעיף 6.
תומר רוזנר
סעיף 6 הוא טעות, אנחנו מוחקים אותו.
היו"ר יואב קיש
מוחקים את סעיף 6, נכתב בטעות. ירד. סעיף 7. סעיף 7 מדבר על 7ב(4).

"מסר הצד השלישי את הנכס המעוקל לידי פקיד הגבייה, יחולו על המשך ההליכים הוראות סעיף 5 בשינויים המחויבים לפי העניין...". תסביר לנו. "....ובלבד שחלף המועד שנקבע בהודעה כאמור בסעיף 7(1א)".
גלעד קרן
- - -
היו"ר יואב קיש
חמישה ימים?
גלעד קרן
לא. נאמר שבהודעה על עיקול בצד שלישי צריך להודיע: "בהודעה יצוין שאם לא ישלם את הסכום בתוך מועד שייקבע בהודעה ניתן יהיה למכור את הנכסים. למשל – אם אתה לא משלם תוך 10 ימים אנחנו יכולים למכור את הנכס שעיקלנו לך.
היו"ר יואב קיש
נראה לי הגיוני. זה המשך של אותו נושא. הערות? אין. אני אעצור פה, ונמשיך מחר. כמו שאני רואה זה לא יסתיים מחר ולכן קבעתי דיון גם ביום ראשון.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:45.

קוד המקור של הנתונים