ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 10/12/2018

אי הקמת מועצה מייעצת לחינוך הערבי, אי הקמת מועצה מייעצת לחינוך הערבי

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
ועדת החינוך, התרבות והספורט
03/12/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 736
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, כ"ה בכסלו התשע"ט (03 בדצמבר 2018), שעה 11:10
סדר היום
1. אי הקמת מועצה מייעצת לחינוך הערבי, של חה"כ ג'בארין יוסף
2. אי הקמת מועצה מייעצת לחינוך הערבי, של חה"כ יונה יוסי
נכחו
חברי הוועדה: מירב בן ארי – מ"מ היו"ר
יוסף ג'בארין
מסעוד גנאים
יוסי יונה
חברי הכנסת
סעיד אלחרומי
עבד אל חכים חאג' יחיא
דב חנין
מוזמנים
בלה רדונסקי - לשכה משפטית, משרד החינוך

כמאל עטילה - דובר, המגזר הלא-יהודי, משרד החינוך

עומר ותד - ראש עיריית עראבה

שרף חסאן - יו"ר ועדת המעקב לענייני חינוך ערבי

הרן רייכמן - עורך דין, מנהל הקליניקות המשפטיות, אוניברסיטת חיפה

אחמד ג'בארין - יו"ר ועד הורים ארצי בחברה הערבית

חיה עבו - חברה, "נשים עושות שלום"

אורי נרוב - עורך דין, המרכז לנפגעי גזענות וחבר הוועד המנהל של המטה למאבק בגזענות

אמיר טועמה
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
א.ב., חבר תרגומים

1. אי הקמת מועצה מייעצת לחינוך הערבי, של חה"כ ג'בארין יוסף
2. אי הקמת מועצה מייעצת לחינוך הערבי, של חה"כ יונה יוסי
היו"ר יעקב מרגי
היום 10 בדצמבר 2018, ב' בטבת התשע"ט. הנושא: אי הקמת מועצה מייעצת לחינוך הערבי של חה"כ יוסף ג'בארין ושל חה"כ יוסי יונה.

מבדיקה שאני עשיתי, באוגוסט 2017 משרד החינוך התחייב בבג"ץ להקים את המועצה שבעצם הוקמה ב-1996, שבעצם התפרקה די מהר, ויש לכם התחייבות שאתם לא עומדים בה. אתם תצטרכו להסביר לחברי הכנסת. הבנתי שהמועצה אמורה להיות איזשהו גוף מייעץ. בסוף ההחלטות הן של השר, אבל המועצה מייעצת ויש לה חשיבות רבה, בטח בעייני המגזר הערבי.

אנחנו נשמח לדעת איפה הדברים עומדים, אבל לפני שאת תייחסי, אני אתן לחבר הכנסת ג'בארין שהוא גם הגיש את הדיון וגם הגיש את הבג"ץ, נכון? לפי מה שהבנתי.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
כן.
היו"ר מירב בן ארי
בבקשה, אדוני.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
האמת היא שהנושא הזה, אפשר להגיד אפילו נושא כואב. החוק ובעיקר תקנות החינוך הממלכתי מחייבות הקמת מועצה מייעצת לחינוך הערבי. זה חוק.

המועצה הוקמה ב-1996 עם קבלת החוק, כנראה פעלה לתקופה קצרה בתקופה של רובינשטיין ויותר מ-20 שנה חלפו בלי שמאיישים את המועצה. למה אני אומר כואב? כי זה הגוף היחידי בעצם שאמור להיות הגוף הקולקטיבי שדואג או מטפל או מתייחס לענייני החינוך הערבי. אין גוף אחר.

יש מועצת חינוך ממלכתי-דתי. בחינוך החרדי יש את ההנהלה של החינוך החרדי, ודווקא בחינוך הערבי אין שום גוף שיש לו סמכויות פדגוגיות או ניהוליות שקשורות לחינוך הערבי.

אני אומר לך כבוד היושבת ראש בתור אולי מישהי שמאוד קרובה לנושאי החינוך, הדרישה העקרונית של הציבור הערבי, שתהיה לחינוך הערבי מועצה בדומה למועצת החינוך הממלכתי-דתי שיש לה סמכויות. אני לא רואה שום סיבה מדוע לא.

כפי שיש חינוך ממלכתי-דתי עם מועצה שהסמכויות שלה גבוהות בחוק, לדעתי אין שום סיבה לא להקים מועצה דומה, מקבילה לחינוך הערבי. זאת הדרישה העקרונית שלנו ואנחנו נמשיך להיאבק על הדרישה הזו, אבל בינתיים בהיעדר אותה מועצה לה אנחנו מייחלים, החוק נותן לנו את המינימום אולי, שזו מועצה מייעצת שאמנם שלה "מייעצת", אבל מי שקורא את התקנות רואה שהמועצה אמורה גם לבחון את מצב החינוך הערבי ותמליץ לשר וכדומה, אז בכל זאת יש לה מה לעשות והדברים הללו מאוד חשובים. החוק גם קובע מה ההרכב שלה, גופי האקדמיה הערביים, ראשי רשויות מקומיות ערביות, נציגי משרד החינוך, אז גם מבחינת ההרכב שלה היא אמורה להיות מועצה שיש לה מה לומר בתחום הזה.

פניתי לשר. השר לא הגיב. אחרי תקופה נאלצתי לפנות לבג"ץ באמצעות הקליניקה למשפט וחינוך באוניברסיטה בחיפה. בבג"ץ משרד החינוך התחייב להקים את המועצה באוגוסט ואז מחקנו את העתירה כי אמרנו, הנה, זה נעשה. חלפה מאז יותר משנה, 15 חודשים ולא קרה כלום. לצערי נאלצנו גם לפנות לבג"ץ וגם היושב ראש מרגי אמר, זו הייתה ההמלצה שלנו מלפני שנתיים, מה פתאום זה לא קורה? אני מקווה שאנחנו מתקרבים לסיומה של הסאגה הזאת בהקמת המועצה המייעצת.
היו"ר מירב בן ארי
תודה רבה. חבר הכנסת דב חנין.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תודה גבירתי יושבת הראש ותודה לחברי, חבר הכנסת ג'בארין שלא רק הגיש את הנושא, אלא מנהל פה מאבק שהוא מאוד חשוב ומאוד עקרוני.

אני רוצה לומר את הדברים בנוסח שלי, ברשותך גבירתי יושבת הראש. ההתנהלות של שר החינוך בסיפור הזה היא שערורייה. פשוט שערורייה. זה פשוט לא יאומן. יש חוק. החוק הוא לא מה שחבר הכנסת ג'בארין ואני היינו רוצים שיהיה כתוב בו. אנחנו היינו רוצים משהו יותר משמעותי, יותר שוויוני. אנחנו היינו רוצים שכמו שהציבור של התלמידים בחינוך הממלכתי-דתי, יש להם איזושהי מערכת שמשכללת את הרצונות ואת האינטרסים ואת השקפות העולם של הציבור הזה, אותו דבר יהיה לציבור הערבי באופן שוויוני לחלוטין. זה לא החוק לצערי, אבל החוק בכל זאת קובע מנגנון ואי אפשר להתעלם מהחוק ולצפצף על החוק ולהגיד, אנחנו נמרח את הזמן כי זה לא חשוב לנו.

אני חושב ששר החינוך נמצא פה פשוט במצב של הפרת החוק, הפרסה גסה, הפרה בוטה, הפרה חד משמעית של חקיקה של הכנסת. האם זה המסר החינוכי ששר החינוך רוצה להעביר לתלמידים בישראל, ששר החינוך במדינת ישראל פשוט מצפצף על החוקים? ששר החינוך, גבירתי היועצת המשפטית, במדינת ישראל פשוט מצפצף על החוקים? אין מילה אחרת. 20 שנה עוברות ולא מאיישים את המועצה הזו? יש בג"ץ, אתם מתחייבים בפני בית המשפט העליון, אומרים, תוך שנה, באוגוסט 2017. אנחנו נמצאים כבר יותר משנה אחרי זה, אז אתם מצפצפים על החוק במדינת ישראל.

שר החינוך הוא בעצם עבריין. הוא עובר על החוק. מעבר לזה, אתם מצפצפים על בג"ץ. התחייבתם בפני בג"ץ, אוגוסט 2017. אנחנו כבר היום בסוף 2018. מה אתם מצפים שיקרה?

אני, גבירתי, מבקש ממך בסיכום הדיון הזה לומר דברים חד משמעיים נוקבים בשם הוועדה. לא יתכן ששר החינוך יצפצף על החוק במדינת ישראל. לא יתכן ששר החינוך יצפצף על קביעה ברורה ולוחות זמנים ברורים שנעשו על ידי בית המשפט העליון. הדרישה שלנו היא, גבירתי יושבת הראש, שבתוך חודש מסיום דיון הוועדה תמונה הוועדה המייעצת ותתחיל לפעול. אי אפשר להמשיך לגרור את הרגליים ואי אפשר להמשיך להתעלם מדרישות החוק וממה שבית המשפט העליון קובע.
היו"ר מירב בן ארי
תודה רבה חבר הכנסת חנין. בבקשה, גבירתי ממשרד החינוך, רק תגידי שם ותפקיד.
בלה רדונסקי
בלה רדונסקי, לשכה משפטית, משרד החינוך.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
סליחה, אני רק אציין שבינתיים הצטרפו אלינו שני ראשי מועצות מקומיות, אדגאר דכואר, ראש מועצה מקומית פסוטה ועומר ותד, ראש עיריית עראבה שהם גם מאוד פעילים בתחום הזה של החינוך, וכפי שאמרתי, החוק מחייב גם שילובם של ראשי רשויות מקומיות בתוך המועצה.
היו"ר מירב בן ארי
נכון. תודה. בבקשה, גבירתי.
בלה רדונסקי
טוב, קודם כל אני רוצה להגיד שלא שר החינוך ולא מנכ"ל משרד החינוך מזלזלים בחוק. אכן זה לוקח זמן. הסיבה שזה לוקח זמן, כיוון שבאמת היה רצון גדול מאוד לתת ביטוי לכל הקבוצות ולאוכלוסיות השונות במגזר הערבי, ועל כן ההכנה של הרשימה והאנשים שיהיו במועצה לקח קצת זמן. אני יכולה להגיד ולבשר לכם שהרשימה הושלמה והיא הועברה לעיון הלשכה המשפטית. אנחנו ממש בוחנים בימים האלה את רשימת המועמדים למועצה. זה לא ייקח הרבה זמן בהיבט המשפטי.
היו"ר מירב בן ארי
מתי קיבלת את הרשימה?
בלה רדונסקי
הרשימה הועברה בשבוע האחרון.
היו"ר מירב בן ארי
מה יש לבחון, את ההתאמה שלהם לתפקיד?
בלה רדונסקי
לאו דווקא. לעיתים יש ניגוד עניינים. אחת הסיבות למשל שזה התעכב, כי היו למשל בחירות לרשויות. לעיתים אתה צריך לבחון. לא יכול להיות שבמועצה יהיו אנשים שיש ניגוד עניינים כזה או אחר.
היו"ר מירב בן ארי
בחירות לרשויות היו ב-13 בנובמבר.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
ההתחייבות של משרד החינוך הייתה באוגוסט 2017.
בלה רדונסקי
זה בסדר, אז אני אומרת, הרשימה לקחה זמן.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
כדאי גם ביקורת עצמית. זה לא יזיק.
בלה רדונסקי
הרשימה היא ארוכה מאוד והיא מורכבת מהרבה מאוד אנשים, כשבאמת המטרה הייתה לתת ייצוג מרבי ומיטבי להרבה מאוד אוכלוסיות.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אבל מתי?
היו"ר מירב בן ארי
כמה אנשים יש לך ברשימה וכמה יבחרו למועצה?
בלה רדונסקי
אני לא זוכרת בעל פה, אבל הרשימה שהועברה היא מעל 30 או 40, אני לא זוכרת בדיוק את המספר המדויק, אבל יש שם רשימה די ארוכה.
היו"ר מירב בן ארי
וכמה יהיו חברי מועצה?
בלה רדונסקי
עד 15 חברי מועצה.
היו"ר מירב בן ארי
אוקי, כמה זמן את צריכה כדי לבחון?
בלה רדונסקי
אז אני אומרת, הלשכה המשפטית בוחנת. אני לא מאמינה שזה ייקח הרבה זמן.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
את הלשכה המשפטית. כמה זמן?
בלה רדונסקי
אני לא יודעת להגיד לך שאני יודעת על כל מועמד. לפעמים על מועמד כזה או אחר עד שאתה מקבל נתונים, אתה מקבל גם קורות חיים. הרי ממנים מועצה. כשאתה ממנה מועצה, אתה מקבל קורות חיים, אתה בודק. זה לא עניין של חודשים, בוא נגיד ככה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
את יכולה לתת לנו לוחות זמנים?
בלה רדונסקי
אני לא יודעת להגיד לך לוחות זמנים. אני יודעת להגיד לך שאנחנו עובדים.
היו"ר מירב בן ארי
גבירתי, אתם באוגוסט 2018 הייתם צריכים לקבל את הרשימה, כי אמרתם לבג"ץ שאתם צריכים שנה.
בלה רדונסקי
אבל בגלל הבחירות זה באמת קצת - - -
היו"ר מירב בן ארי
אבל הבחירות היו בנובמבר.
בלה רדונסקי
לפני חודש.
היו"ר מירב בן ארי
אוקי, אבל כמה ראשי מועצה בכלל - - - ?
בלה רדונסקי
לא ספרתי, אבל יש שם גם אנשי ציבור כאלה שרצו להיות במועצה ולכן זה באמת המתין. זה הגיע בשבוע האחרון וזה בהחלט ייבחן.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
גבירתי, אני לא מכיר אותך באופן אישי, אבל אני מכבד אותך כיועצת משפטית במשרד החינוך ואני חייב לומר לך בצער שהתשובה שלך היא תשובה לא משכנעת. אני בעברי הופעתי בפני בג"ץ ואני יודע שכשאתה מתחייב משהו לבית המשפט העליון, אתה לא מתייחס לזה כאיזושהי המלצה, בסימן שאלה, אמרתי אוגוסט, אולי אוגוסט, אולי ספטמבר, אולי אוקטובר, אולי נובמבר, אולי אוגוסט 2025, אולי אוגוסט 2025, אולי אוגוסט אחרי ביאת המשיח. חברים, יש פה פסק דין ברור של בית המשפט העליון. אתם לא יכולים להתייחס לזה כהמלצה. אני מצפה מהגברת שתחזור ללשכתה - - -
היו"ר מירב בן ארי
לא, לא, אל תחזיר אותה. אני עדיין מנהלת את הדיון פה, ברשותך. הבנו את העניין. אני רוצה שתגידי לוועדה לוחות זמנים משוערים. אני כבר חשבתי מאות, אבל את אומרת לי עשרות, שמתוכם את צריכה לבחור 15.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
רבע זה נציגי משרד החינוך.
היו"ר מירב בן ארי
עזוב, היא קיבלה 30, היא צריכה לבחור 15.

את רואה כאן את חברי הכנסת שגם הגישו דיון מהיר. תיכף גם יוסי יונה שגם הגיש את הדיון, יוסיף את דבריו. את צריכה לתת לוועדה הזו, ועדה רצינית, יש לה פרוטוקול, איזושהי התחייבות לכמה זמן את מסיימת את האירוע, כי אני לא רוצה עוד שבועיים לכנס שוב את הוועדה. את חייבת להגיד לי בערך. אתם כמה אנשים, שימו על זה זרקור, שימו על זה את כובד משקלכם.
בלה רדונסקי
אנחנו שמים את כל הזרקור על זה.

אני רק רוצה להסביר נקודה מאוד קטנה. כשממנים מועצה ומגיעים קורות חיים, הרי הדברים נבחנים אחד אחד לגבי כל אחד ואחד לגבי ניגוד עניינים כזה או אחר. לעיתים נדרשות הבהרות, אנחנו מבקשים שוב הבהרות על מנת לא לפסול אדם סתם בגלל שהוא לא הגיש קורות חיים כמו שצריך או בגלל שהוא לא הגיש מסמכים, אז הרבה פעמים אנחנו חוזרים, לוקח עוד כמה ימים.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אבל את הדברים האלה ידעתם כשנתתם תשובה לבג"ץ. את התהליך עצמו אתם הכרתם ואתם מכירים אותו ועל סמך זה גם נתתם התחייבות לבג"ץ.
היו"ר מירב בן ארי
גברת, אם את מקבלת קורות חיים ואת מבקשת הבהרות והבן אדם לא חוזר אליך תוך שבוע-שבועיים, תתקדמי הלאה. לא נאשים אותך. אנחנו בלחץ זמנים. המועצה הזאת הייתה אמורה לקום לפני ארבעה חודשים. קיבלת עכשיו קורות חיים, בערך 30, את צריכה לצמצם לחצי, את צריכה הבהרות. נראה לי שכל החבורה הרחבה פה התעסקה בקבלת קורות חיים. מבקשת הבהרות, בן אדם לא עונה, מתקדמים ובואי נגבש את העניין הזה. עזבי את העניין המשפטי גם שמחויבים לו פה. יש לכם מחויבות למגזר לסיים את האירוע הזה. כמה זמן?
בלה רדונסקי
מאוד קשה לי להתחייב על זמנים.
היו"ר מירב בן ארי
בערך.
בלה רדונסקי
כל הלשכה עכשיו בזום על הנושא הזה. אני לא יודעת להגיד לך אם זה שבועיים או שלושה, אבל בואי נגיד שזה לא יחצה את החודש בוודאות גם אם אני אצטרך לקבל הבהרות.
היו"ר מירב בן ארי
טוב, בסוף הדיון אנחנו נחליט פה, חברי הכנסת.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
רגע, אבל מה התשובה?
היו"ר מירב בן ארי
היא אומרת שכולם עושים עכשיו זום אין על העניין הזה. היא לא רוצה להתחייב כרגע.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
היא אמרה חודש.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אמרה פחות מחודש.
בלה רדונסקי
לא יותר מחודש ימים.
היו"ר מירב בן ארי
יפה. לא יותר מחודש.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
את מבינה שזה לא אומר הסוף, כי אז את מחזירה - - -
היו"ר מירב בן ארי
לא, לא.
בלה רדונסקי
ברגע שהלשכה מאשרת יש מינוי של אנשים.
היו"ר מירב בן ארי
לא יותר מחודש לסיים את התהליך. אני מצפה שעד ה-10 בינואר שזה הדדליין מבחינתנו, יהיו שמות ותהיה ועדה, ואתם צריכים כולם להתגייס למשימה הזאת. מעבר לעניין המשפטי אני חושבת שזו משימה לאומית ואתם קצת מפספסים כשאתם דוחים ודוחים, וזה לא הזמן. זה הזמן לסיים את האירוע הזה. אנחנו נעשה גם וידוא. בעוד שבועיים אתם תכתבו לוועדה מה הסטטוס של המועצה, שזה יהיה בדיוק האמצע, ועוד חודש אנחנו נרצה לדעת את שמות חברי המועצה.

בבקשה ידידי, חבר הכנסת יוסי יונה, אתה אחד המציעים.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אני מצטער שהתעכבתי משום שהייתי בוועדה אחרת שהיא גם בעלת חשיבות מאוד גדולה, אבל עקבתי אחר הדיונים. שירן דיווחה לי מה קורה פה בוועדה.
היו"ר מירב בן ארי
שירן היא רצינית מאוד.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
היא מאוד רצינית.

אני חושב שדווקא הגענו לאיזושהי ישורת אחרונה בשיחה הזאת. אני לא אחזור על דברים ואומר שלכולנו ברורה החשיבות המאוד גדולה להקמתה של המועצה הזו הן לחינוך הערבי עצמו והן גם כאינטרס כפי שאת ציינת בצדק רב, אינטרס לאומי. אנחנו פעמים רבות מעלים את החשיבות של החינוך בקרב האוכלוסייה הערבית, מעלים אותו בראש מעייננו וטוענים כל הזמן, אפילו השרים הכי ימניים בממשלת ישראל.
היו"ר מירב בן ארי
זה לא קשור לימין או שמאל.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
לא, אני אומר שזה אינטרס מאוד משמעותי לכלכלתה של ישראל, לתרבותה של ישראל, לחוסנה של מדינת ישראל שאכן האוכלוסייה הערבית תקבל את המגיע לה בתחום החינוך ותתרום את תרומתה. זה פה יחס של winwin, לכן אף אחד לא חולק על המשמעות ועל החשיבות הגדולה, מכל קצוות הקשת.

גבירתי, אנחנו כולנו לא עוללים, לא צעירים. כולנו עשינו עבודות שכאלו, לכן כאשר יושבת ראש הוועדה באה ואומרת לך, תני לי בבקשה הערכה, יש לך ניסיון. זה לא שפעם ראשונה שאת הקמת ועדה מהסוג הזה, לכן בגבולות של הסביר זה רק הגיוני וטבעי שאנחנו נבוא וננסה לתחום ואת תוכלי גם לומר בגבולות באמת של הזמן הסביר מה היכולת לעשות זאת, למעט אם היית באה ואומרת שאנחנו לא מודעים לאיזשהו קושי שהוא לא סביר, הוא לא ברור, לכן אני מקווה שקיומה של הפגישה הזו, יש בה משום תמריץ אחרון ומספיק כדי שתעשו את העבודה שלכם.

כפי שראינו גם פה, עצם העובדה שלא נעשה עד כה, יש הפרה אפילו בוטה של החוק, לכן בואו נשנס את מתנינו, אתם בעיקר תשנסו את מתניכם, תעשו את העבודה הזאת כפי שהוצע כאן, במסגרת של ארבעה שבועות ואנחנו נוקיר ונעריך את עבודתכם הטובה ונצא לדרך. מאוד פשוט.
היו"ר מירב בן ארי
מצוין. תודה רבה חבר הכנסת יוסי יונה.

שרף חסאן, יו"ר ועדת המעקב לענייני חינוך ערבי, בבקשה.
שרף חסאן
קודם כל תודה רבה לחבר הכנסת יוסף ג'בארין ויוסי יונה על היוזמה לדיון.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
של יוסף ואני הצטרפתי. אתן את הקרדיט.
שרף חסאן
העניין העיקרי הוא לא רק הצד המשפטי בעניין. זה המשרד שאמור לחנך לשלטון החוק והנה הוא לא מכבד. אני רוצה להדגיש את הצד החינוכי בנושא. הבעיה של החינוך הערבי היא שתוכניות הלימודים בחברה הערבית לא נותנות מענה לצרכים של החברה הערבית כי הן מתעלמות מהעניין הזהותי הפלשתיני-ערבי, הן מתעלמות גם מהצרכים החברתיים של החברה הערבית, מהבעיות שהחברה הערבית סובלת מהן, למשל בעיית האלימות הקשה וכו', ולכן כשיש התעלמות מהנושאים האלה, יש ניכור שדווקא הזהות של הרוב לא קיימת ונוכחת בתוכניות הלימודים. החינוך היהודי הציוני נוכח גם בחברה הערבית. כשזה בא במקביל, מתעלמים מהצרכים של החברה הערבית ומדגישים את ההישגיות והתחרותיות ותחרות על ציונים וכו', זה יוצר מצב שלדעתי כאיש חינוך הוא בעיה רצינית של ניכור של אנשי חינוך, של תלמידים, של הורים מהמערכת.

בכדי שתוכניות הלימודים יתנו מענה, משרד החינוך צריך להכיר באוכלוסייה הערבית, צריך להכיר בצרכים של החברה הערבית וצריך גם שיקבע מנגנון לא רק מייעץ אלא מנגנון ממשי בכדי לתת מענה לצרכים האלה בתוכניות הלימודים.

לצערי הרב מנגנון כזה לא קיים. מועצה מייעצת, עם כל הכבוד, הדרישה העקרונית היא לפחות שיהיה מעמד דומה לציונות הדתית, כי זה מנגנון שיכול לתת באמת מענה לצרכים, אבל בואו נגיד, עד אז לפחות שהמועצה תהיה מועצה מייעצת, לא רק שתהיה מועצה טכנית.

כאן אני רוצה להזהיר מראש כי יש לנו ניסיון. כשצריכים למנות מועצה, אז ממנים מועצה אבל לא ממש לוקחים אותה בחשבון ולפעמים לא את האנשים שבאמת מייצגים את הצרכים של החברה הערבית, ולכן הציפייה שלי במיוחד כשאתם בשלב מתקדם, משרד החינוך, בקביעת השמות, אם הכוונות טובות, לפחות תתייעצו עם הנציגים של החברה הערבית ועם ראשי הרשויות, עם ועדת המעקב לענייני חינוך ערבי, עם ועדת ההורים הארצית. יש כל מיני גופים קיימים שיכולים לייעץ ויהיו שותפים באמת לעשייה החינוכית.

לצערי הרב גם בתהליך הזה אנחנו לא קיימים. אתם מצהירים שתוך חודש אתם ממנים, כבר יש שמות ויש קורות חיים. עם מי דיברת מהנציגים של החברה הערבית? לא עם ראשי הרשויות, לא עם ועד ראשי הרשויות, לא עם ועדת החינוך בוועד הארצי של הרשויות המקומיות, לא עם ועדת המעקב לענייני חינוך ערבי, לא עם ועד ההורים, לא עם חברי הכנסת בוועדת החינוך. עם מי דיברתם ומי יהיו האנשים האלה שבאמת ייצגו את הצרכים? הציפייה שלנו שיהיו באמת מומחים, עצמאיים, מומחים בחברה הערבית שיכולים באמת לייעץ כמו שצריך לצרכים האמיתיים של החברה הערבית, לא עוד מועצה של לשים 'וי' על משהו טכני כי יש בית משפט, כי ועדת החינוך בכנסת קבעה וכו'.
היו"ר מירב בן ארי
תודה רבה.
עומר ותד
יש שאלה של עראבה.
היו"ר מירב בן ארי
אתה רוצה להתייחס?
עומר ותד
כן. עומר ותד, ראש העיר עראבה, איש חינוך, מנהל בית ספר תיכון בארבע השנים האחרונות.

אני מברך על הקמת המועצה המייעצת ואני מצטרף לדבריו של שרף בקשר לשיתוף עם ראשי הרשויות הערביים. אנחנו ראשי הרשויות האמונים על מערכת החינוך בחברה הערבית. לא יתכן שמועצה כזאת תוקם מבלי שאף אחד יועיל ויטרח לשאול אותנו.
היו"ר מירב בן ארי
לא ביקשו ממך קורות חיים?
עומר ותד
ממני לא ביקשו ואני חשבתי שאני בתוך הרשימה, אבל אני פה מופתע שאף אחד לא פנה אלי ולא ביקש ממני קורות חיים. זה דבר אחד.

דבר שני, המועצה הזאת צריכה להיות מועצה עניינית, עצמאית ואובייקטיבית בעשייה שלה, וכולי תקווה שהיא תהיה כך, ואני שוב מברך על הקמתה. תודה.
היו"ר מירב בן ארי
תודה רבה, עומר.

חבר הכנסת גנאים, חאג' יחיא, את רוצים להתייחס?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
כן.
היו"ר מירב בן ארי
בבקשה, חאג' יחיא ואחרי זה גנאים.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני אדבר על המצב הקיים וגרירת הרגליים כל התקופה הארוכה הזו בדברים שכאילו לא יודעים וזה קשה וזה ייקח זמן ואנחנו נבדוק. כנראה שהתהליך עצמו, קבלת השמות וקורות החיים, לקוי. מבחינתי אין לי בעיה לדחות את זה בעוד חודש, לא רק חודש ימים, אלא שיהיה בעוד חודשיים או שלושה חודשים אבל יפתחו את זה מחדש ויתייעצו עם האנשים שצריכים להתייעץ איתם כדי לקבל את השמות ואת קורות החיים המתאימים לוועדה המייעצת הזו שתתאים גם לצרכים שלנו, ולא תהיה ועדה שעשינו משהו', קיימנו את חלקנו בחוק, קיימנו את חלקנו בהבטחה לבג"ץ ובואו נעבור הלאה. שרף מנה את הכתובות שאליהם צריכים לפנות.
היו"ר מירב בן ארי
לא. עם כל הכבוד לשרף, יש תקנות, מגדיר בדיוק מי יהיו חברי המועצה. לא הוא קובע. יש חוק.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
בסדר. אני אומר, ימליצו על שמות שהם תואמים לקריטריונים של החוק, ימליצו על אנשים שהם עומדים בכל הקריטריונים של החוק. הרי הם בודקים ואומרים מי מתאים ומי לא מתאים, אז מי שיומלץ עליו והוא לא יתאים לקריטריונים, שיפסלו אותו.
היו"ר מירב בן ארי
לא הבנתי, אתה רוצה שהוא ימליץ על כולם?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לא.
היו"ר מירב בן ארי
אוקי, אנחנו תיכף נשמע מי ממליץ על האנשים ואיך הם יודעים.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
יש ראשי רשויות שגם יש להם את היועצים שלהם, יש להם את אנשי החינוך שמתאימים. גם הם יכולים להמליץ. אנשים שאנחנו נדע שהם ימלאו את המקום הזה נכון ויתנו את ההמלצות הנכונות ויעמדו מאחורי ההמלצות שלהם.

אנחנו מכירים את משרדי הממשלה, אתה ממליץ אבל אנחנו נקבע. ההמלצה היא טכנית כדי לבוא לידי חובה שאנחנו יישמנו את החוק, לכן אני מוכן שזה יתארך עוד קצת, במקום חודש שיהיה חודשיים ושיכנסו עוד אנשים שהם מתאימים ונסיים את הסאגה הזאת.
היו"ר מירב בן ארי
תודה. חבר הכנסת גנאים, בבקשה.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
תודה גבירתי היושבת ראש ותודה למציעים.

אני מקווה שמשרד החינוך לא יאריך ולא יגרור את הנושא הזה הרבה זמן. אולי את לא יודעת גבירתי היושבת ראש, בהתחלה הייתה דרישה למה שמכונה אוטונומיה חינוכית תרבותית. אחר כך אמרנו, לא אוטונומיה אלא לפחות מנהלת חינוך ערבי כמו שיש מנהלת לחינוך החרדי, ועכשיו העניין של המועצה המייעצת שהיא בסוף לא מחליטה, מחליט שר החינוך. יש לזה מסר מסוים.

הקמת מועצה מייעצת, אומרת, נכון, רוב החינוך הערבי הוא בחינוך הרשמי במדינה, אבל משרד החינוך והמדינה מכבדת את השוני ואת הייחוד של החברה הערבית והאזרחים הערבים מהבחינה החינוכית והתרבותית, לכן אנחנו מקימים מועצת מומחים, אנשי מקצוע בחינוך ובשאר המקצועות, ויש הרבה כאלה בחברה הערבית, שהם יגישו את ההצעות שלהם, את הייעוץ שלהם בכל העניין של תוכנית הלימודים, ספרי הלימוד.

היה ויכוח סוער כאשר היה עניין של תוכנית הלימודים במקצוע האזרחות. מאחר ויש מקצועות שיש בהם נרטיב ויש בהם עמדות שונות, אז אני גם כאיש חינוך לשעבר רוצה לראות את עצמי בוויכוח הזה. התלמיד הערבי, הסטודנט הערבי רוצה לראות שהייחוד הלאומי והתרבותי שלו נמצא בוויכוח הזה והעמדה שלו משתקפת, אם זה בספר הלימוד או בתוכנית הלימודים, בכל העניין של ההיסטוריה ושל האזרחות ושל הסוציולוגיה, שהם לא מתמטיקה ולא כימיה ולא פיזיקה.

אני מצטרף לקריאתם של חבריי שמשרד החינוך, ובמיוחד שבפני בית המשפט הם אמרו שהם יקימו את המועצה המייעצת, מקווה שהם יממשו את זה ויתייעצו עם הגורמים והגופים שפועלים בחינוך הערבי כמו הוועד הארצי לראשי הרשויות, ועדת המעקב לענייני חינוך ושאר הגופים. תודה.
היו"ר מירב בן ארי
תודה, חבר הכנסת גנאים.

אחמד ג'בארין, יו"ר ועד הורים ארצי לוועדי הורים בחברה הערבית, בבקשה.
אחמד ג'בארין
שלום לכולם ותודה על ההזמנה ולכל מי שיזם את כינוס הישיבה הזו. נקווה שתקום ותהיה בדיוק למטרתה. אני חושב שבאמת אם רוצים להקים ועדה, צריכים להקים אותה באופן מקצועי. אני לא אחזור על כל מה שאמרו חבריי.

אנחנו כוועד הורים ארצי שאנחנו חיים את החינוך, זה הילדים שלנו ואנחנו יודעים מה הם צריכים ומה הצרכים שלהם, מבקשים שנהיה בתוך המקום הזה. יש פתגם אצלנו בערבית שהפירוש שלו הוא שתושבי העיר יודעים את הסמטאות שלה, אז אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו צריכים. אנחנו יודעים מה הצרכים שלנו.

עם כל הכבוד, החברה היהודית צופה מרחוק במה שפוקד אותנו, אלימות, ציונים נמוכים. יש לנו דעה, יש לנו אנשים מקצועיים. אנחנו כוועדי הורים שבאמת דואגים לילדים שלנו, אני לא רוצה לשמוע שיש עוד חאג' יחיא ז"ל שנרצח בתוך בית ספר, ועל כל האלימות הזאת שכבר נכנסה לתוך כותלי בתי הספר.

אנחנו כהורים לוקחים את האחריות על עצמנו ואנחנו מבקשים להיות בתוך הוועדה הזו. אנחנו רוצים לתת את העצה האמיתית במקום השקט הזה כדי שהיא באמת תבוא ותקדים תרופה למכה. את זה אנחנו מבקשים ממשרד החינוך.

אנחנו גם בשיתוף פעולה עם כמאל, עם עבדאללה ועם המנכ"ל של המשרד. אנחנו היינו בישיבה איתו, כל הוועד הארצי בפתיחת שנת הלימודים. הוא שמע את כולנו וראה בחיוב שאנחנו באמת כוועד הורים ארצי חייבים להיות במקום הזה. תודה.
היו"ר מירב בן ארי
תודה רבה. הרן רייכמן.
הרן רייכמן
עורך דין הרן רייכמן מהקליניקות בחיפה, אני מייצג בעתירה שבה משרד החינוך התחייב להקים את הוועדה.
היו"ר מירב בן ארי
את מי אתה מייצג בעתירה?
הרן רייכמן
את העותרים. אנחנו הגשנו את העתירה בשם העותרים.

אני רק אגיד שהצורך בלהיוועץ עם אנשי החברה האזרחית הוא גם צורך משפטי. לא רק מה שכתוב בתקנות זה מה שקובע, אלא יש דרך של מינהל תקין, והחובה להיוועץ עם גופי החברה הערבית היא טריוויאלית. דרך אגב, לו אני הייתי השר, הייתי גם מקים ועדת איתור של אנשים שמוסמכים, שהיא הייתה מרכזת עבורו את הקבוצה, כי בסופו של דבר כדי שהוועדה תצליח לטובת כולם, היא צריכה לקבל את האמון גם של החברה הערבית שלשמה בסופו של דבר היא עושה.

באמת בניגוד לכל מיני ועדות אחרות, אין סיכון. לא שאני רואה סיכונים מיוחדים, אבל מי שרואה סיכונים, אין לו מה לדאוג כי היא לא הגוף המחליט, ולכן גם מבחינה משפטית, גם זה לא כתוב בתקנות, ראוי לעבוד ככה.

אני מצטרף. אני חושב שצריך לראות שהתהליך עובד נכון. בדרך כלל יש פה יועצת משפטית שאני מאוד סומך עליה מהיכרות רבת שנים, אבל עדיף שזה יהיה עוד חודשיים ולא עוד חודש, אם זה יעשה נכון, עם חובת היוועצות, שוב, לפי הדין, לפי החובות המנהליים.
היו"ר מירב בן ארי
אוקי. תסבירי לנו איך בעצם אתם מאתרים את אותם אנשים לוועדה. איך זה עובד? שולחים קורות חיים? איפה זה מפורסם?
בלה רדונסקי
קודם כל כן הייתה התייעצות, אני לא יודעת להגיד ספציפית, זה באמת לא משהו שאני יודעת אותו בידיעה אישית, אבל אני יודעת שהיו התייעצויות שונות כאשר ניסו לעמוד בכמה דברים: א', ניסו לעמוד בתקנות שאומרות שזה יהיו נציגים של השלטון המקומי, של המכללות, של האקדמיה. בלי קשר, הייתה חשיבות לתת מקום לכל המגזרים, אם זה בדואים ואם זה הנוצרים ואם זה הדרוזים והצ'רקסים וכן הלאה. בגלל זה אמרתי שזה גם לקח זמן וניסו לאתר כמה שיותר אנשים למועצה הזאת.
היו"ר מירב בן ארי
כן, אבל תעני לי רק על השאלה, איך נרשמים? כתוב פה: "מספר חבריה לא יפחת מ-15. לחבריה יתמנו אנשים הפעילים בשדה החינוך הערבי, אנשי חינוך ברשויות המקומיות, מוסדות להשכלה גבוהה, מוסדות להכשרת מורים וארגוני מורים ועובדים של משרד החינוך, התרבות והספורט, מספרם לא יעלה על 25%", אז בעצם אדם, ערבי, בדואי, צ'רקסי, לא משנה מה, שהוא עובד במגזר והוא רוצה להגיש מועמדות, זה פתוח לו?
בלה רדונסקי
אני לא יודעת.
היו"ר מירב בן ארי
את לא יודעת?
בלה רדונסקי
אני לא יודעת כי זה לא היה דרך הלשכה המשפטית.
היו"ר מירב בן ארי
את רק מקבלת את הקורות חיים?
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
מה שאנחנו יודעים וזה בטוח, לא היה פרסום ולא היה קול קורא ולא הייתה פנייה לציבור.
בלה רדונסקי
אני יודעת שהייתה התייעצות. השאלה הקונקרטית עם מי הייתה בדיוק התייעצות, אני לא יודעת להגיד, אבל אני יודעת שהיו התייעצויות.
היו"ר מירב בן ארי
תגיד לי שוב את התפקיד שלך, אדוני?
כמאל עטילה
כמאל, אני מהדוברות של המשרד. יש לנו במשרד גם מנהל בכיר של אגף חינוך ערבי, מר עבדאללה חטיב, וממונה על החינוך הבדואי, ד"ר מוחמד אלהיב, אז אחד האנשים שמתייעצים איתם, שני האנשים האלה. בנוסף, אני יודע שהייתה התייעצות עם ראשי רשויות.
היו"ר מירב בן ארי
לא, זה לא עובד ככה. אני רוצה לדעת אם אני עכשיו מהמגזר, איך אני נרשמת להגיש מועמדות? אני עכשיו מנהלת בית ספר.
בלה רדונסקי
אני יכולה לברר ולתת תשובה, אבל אני יודעת שהייתה פנייה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
היה פרסום? היה קול קורא?
היו"ר מירב בן ארי
היא מקבלת את קורות החיים והיא בודקת ניגודי עניינים, היא בודקת את ההתאמה, אבל היא לא יודעת את הפרוצדורה.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אני שואל עכשיו בתור הלשכה המשפטית. אתם יודעים שהמשרד הולך להקים מועצה מייעצת, נכון? אתם יודעים את זה כי אתם צד בבג"ץ. אתם לא מנחים אותם? זה המינימום שהייתי מצפה מהלשכה המשפטית. לא מנחים אותם איך בונים ואיך מאיישים מועצה כזו?
כמאל עטילה
בוא נגיד נציגי מכללות, לוקחים ראשי המכללות הערביות. יש שלוש מכללות במגזר.
היו"ר מירב בן ארי
זה קל, בסדר.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
כן, אבל מה זה לוקחים? אני מתקשר לאדם מסוים ואומר לו תבוא? אני מוציא קול קורא?
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
כמאל, אתה הדובר. תשמע, יושב כאן יושב ראש עיריית עראבה, מורה, מנהל בית ספר ועכשיו בקדנציה השנייה ראש העירייה.
עומר ותד
תרשה לי, חבר הכנסת ג'בארין. אני הייתי מנהל בית ספר במשך ארבע השנים האחרונות. אני חבר ארגון המורים. היום אני ראש עיר בקדנציה שנייה ואף פעם לא פנו אלי, לא הגיע לידיי פרסום כזה או אחר שמבקש לאתר אנשים שיהיו בתוך המועצה הזאת, ולכן כנראה שיושבים שם אנשים והם רושמים את השמות שהם זוכרים, שולפים מהזיכרון שלהם.
היו"ר מירב בן ארי
אני רוצה בבקשה דיווח לוועדה איך מתנהלת בחירת חברי המועצה. אנחנו רוצים לדעת.

אמר כאן חבר הכנסת חאג' יחיא משהו נכון. אם ההתנהלות היא בסופו של דבר של חבר מביא חבר - - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
לא, זה חבר אחד מביא חברים.
היו"ר מירב בן ארי
חברים, אז זה לא אמור להתנהל ככה. צריך להיות איזשהו קול קורא, איזושהי אפשרות לגברים, גם נשים. מנהלות בתי ספר יש מספיק במגזר הערבי. יש בטח מחנכות.
בלה רדונסקי
זה אנחנו גם בוחנים, דרך אגב, הלשכה המשפטית, שיהיה גם ייצוג נשי, ייצוג גברי.
היו"ר מירב בן ארי
יופי, חשוב. אני נתתי את הדגש הנשי. מערכת החינוך הערבית משופעת בנשים מוכשרות.

אני רוצה רגע לומר משהו אחד. אתם תעבירו לנו תוך שבועיים. אתה אומר שזה ידוע. פשוט אנחנו לא יודעים איך בעצם נבחרים אותם נציגים למועצה המייעצת.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
זה לא איך נבחרים.
היו"ר מירב בן ארי
מה התהליך.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
לא, איך מאותרים מועמדים לפני בחירתם.
היו"ר מירב בן ארי
מה התהליך בעצם לאדם מן היישוב הערבי להיכנס בכלל לאירוע הזה, שיראו אותו.

למה אמרתי את חאג' יחיא? כי חאג' יחיא אמר, תראו, אם ההתנהלות היא לא טובה, הוא נותן לכם זמן, שזה יפה מצידו, אבל לא הוא מחליט כמובן אלא אתם מחליטים, אבל הרעיון שלו נכון כי בסוף אם ההתנהלות לא מגיעה באמת למי שלפחות צריך לדעת עליה ברמת הידיעה, אחרי זה תשבו אתם במשרד ותגידו מי מתאים ומי לא. יש מקומות שאני כבר לא יכולה להתערב לכם, אבל כל עוד הכנסת מפקחת על עבודת הממשלה ועדיין אנחנו מפקחים, אתם צריכים לבוא ולהסביר לנו איך מתנהל האירוע הזה, איך איש או אישה יכולים להציג את המועמדות שלהם לוועדה? הרי בסופו של דבר כתוב מי יהיו החברים. זה קצת מטריד אותי אם בסוף יושב כאן יו"ר ועדת המעקב לענייני חינוך במגזר הערבי ובכלל אף אחד לא דיבר איתו.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
והוא איש מקצוע, הוא ד"ר בתחום הזה.
היו"ר מירב בן ארי
הוא באמת איש מקצוע, אז איך הוא לא יודע על זה? אז מה יגידו אזובי הקיר, כמו שאומרים אצלנו, אותה מנהלת בית ספר שאולי רוצה לבוא לוועדה הזאת?

בואי תני לנו את התהליך תוך שבועיים. אני מניחה שאתם יכולים להגיש לי את זה גם מחר במייל, כי אתם כבר יודעים איך בוחרים. אני נותנת לכם שבועיים כאיזשהו גרייס, ואם אנחנו נבין, אני גם אעדכן את יו"ר הוועדה ואנחנו ננהל מעקב שלנו, שההתנהלות לא מתאימה, אני אגיד את זה באנדרסטייטמנט, אולי אתם צריכים עוד קצת זמן כדי לקבל קורות חיים של באמת אנשים מתאימים.

אני אגיד לך את האמת, כששאלתי אותך כמה, אז אמרתי לך, בטח מאות, כי זה תפקיד חשוב במגזר הערבי ואנחנו יודעים, אנחנו מלווים גם בהשכלה הגבוהה. במערכת החינוך יש הרבה אנשים. אני חשבתי מאות ואז את אומרת לי, מתוך 30 לבחור 15. נראה לי שקצת פספסת כמה קורות חיים בדרך ולא את אשמה, הם פשוט לא הגיעו אליך.

רק מילה אחמד ואנחנו מסכמים.
אחמד ג'בארין
באמת מהבחינה המקצועית אני ושרף, אני גם כוועד הורים, אנחנו חלק מוועדת המעקב לענייני החינוך בחברה הערבית. היום יש לנו נגיעה עם כולם.
היו"ר מירב בן ארי
כן, אתה צודק.

אחמד, מה אתה עושה בחיים?
אחמד ג'בארין
אני איש עסקים.
היו"ר מירב בן ארי
יפה שאתה ככה מעורב.
אחמד ג'בארין
מעניין אותי לראות - - - שאני אראה את השכן שלי ואת הילדים שלי גם בנגב וגם בגליל. מגיעה להם שלוות חיים. היום מבקשים שלוות חיים. אולי שמת לב למה שהיה כשזרקו רימון לפני כמה שבועות ברמלה. אני רוצה שלוות חיים. אנחנו רוצים גם שלוות חיים לילדים.

אנחנו היום בנגיעה עם כל מנהלי המחלקות. אנחנו בנגיעה עם כל ועדי ההורים בארץ. יש עוד גוף של כל האנשים האקדמאים בכל התחומים שאפשר באמת להטיל את המטלה הזאת, שמשרד החינוך יטיל אותנו עלינו או להתייעץ איתנו, אנחנו כוועדת מעקב וגם ועד ההורים, כדי להמליץ את השמות האמיתיים שגם נוגעים לעניין בכל תחום ותחום.
היו"ר מירב בן ארי
תודה רבה.
בלה רדונסקי
אני רוצה לחדד נקודה ולהגיד שאנחנו נעביר את זה, אבל חשוב להבין שהמועצה לא משתייכת לשום גוף פוליטי והיא גם לא אמורה להיות בכלל עם איזושהי אוריינטציה.
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
לא, לא, זה לא גופים פוליטיים. אני ויתרתי על הדיבור כדי שאחמד ידבר גם, אבל זה לא גוף פוליטי.
בלה רדונסקי
אני מנסה להסביר משהו. לגבי מועצה, לא הוקמה ועדת איתור מיוחדת אלא באמת זה היה דרך של המלצות ודרך של אנשים שבאו ואמרו.

ועדת מעקב - - -
סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת)
זו לא ועדת המעקב העליונה, זה גוף חינוכי גרידא. הוא יושב ראש ועדי ההורים.
בלה רדונסקי
המועצה חייבת להיות גוף - - -
היו"ר מירב בן ארי
אין בעיה. אני רוצה לסכם כאן את הדיון.

בסוף זה לא יכול להתנהל בצורה כזו שאתם מגיעים לוועדה ואין לכם את כל המידע, כי בסוף אם האירוע הזה נגרר, היה אמור להסתיים באוגוסט 2018 לפי מה שהתחייבתם בבג"ץ, אז עכשיו אנחנו בדצמבר, עוד דקה נוגעים ב-2019, אז את כבר על הגרייס של ארבעה-חמישה חודשים, לא את, משרד החינוך. לא אישי. אף פעם אני לא מאשימה את השליח.
בלה רדונסקי
עלייך באמת אני יכולה להעיד ביושרה.
היו"ר מירב בן ארי
תודה. קודם כל תבואו לפה בהרכב מלא, כי יש כאן הרכב חסר. בסוף אמרת שיש אדם מאוד מוכשר שנמצא ומנהל את העניין במשרד החינוך. הוא היה צריך לשבת פה כי המועצה הזאת היא מאוד רלוונטית, אז זה קצת הרכב חסר. זו הערה כללית.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
הנושא גם לא משפטי, עם כל הכבוד. הגיע רק נציג משפטי.
היו"ר מירב בן ארי
נכון. זה בדיוק מה שאמרתי וג'בארין חיזק את זה.

קודם כל אני רוצה להודות לחבר הכנסת ג'בארין שגם הוביל את הדיון וגם הוביל את הבג"ץ, ולחבר הכנסתי יוסי יונה שהצטרף ולחברי הכנסת כמובן שהצטרפו לדיון.

אני רוצה לבקש מכם שני דברים: אחד, אני רוצה בהקדם, אני נותנת לכם מקסימום שבועיים אבל בהקדם לקבל עדכון של הוועדה, וחברי הוועדה יקבלו את זה במייל שלהם, איך בעצם תהליך הבחירה לאותה מועצה מייעצת ואיך אנשים מן היישוב שעוסקים במערכת החינוך, ברשויות המקומיות יכולים להיחשף או יכלו להיחשף. יכול להיות שיש דברים שאנחנו לא יודעות, זה בסדר, אני אומרת אני ואת, ואת תאירי את עיניי הוועדה.

אם זה בעניין של המלצות, אז אני באמת חושבת שגם הוועדה הזאת היא איזושהי פלטפורמה שאנשים לפחות יוכלו להגיש. אני לא יודעת אם אפשר להגיש עדיין. אם ההתנהלות תיראה תקינה וראויה והגיונית, אז אני ממש מבקשת בעוד חודש כפי שדיברנו כאן, לראות את רשימת חברי המועצה, שאני כבר מודה שאם אני אראה שההליך היה תקין וראוי, אז אני גם אסמוך את ידי על חברי מועצה מצוינים שאין לי ספק, אבל אנחנו צריכים באמת לבדוק שהתהליך באמת היה תקין וראוי ולא אוקי, אני נשיא של מכללה, אז בוא. את מנהלת בית ספר, לא יודעת, מהצפון, תגידו לי איך עשיתם, איך בחרתם את חברי המועצה של המגזר הערבי. זה צריך להיות באיזושהי שקיפות.

ראש עיריית עראבה בירך. חכה עם הברכות. כשנראה את המועצה תשלח להם ברכות. חכה עם זה. אנחנו מברכים על המוגמר, כמו שאומרים אצלנו.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:57.

קוד המקור של הנתונים