ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 03/12/2018

חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ט-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
ועדת הפנים והגנת הסביבה
03/12/2018


מושב חמישי


פרוטוקול מס' 759
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום רביעי, כ' בכסלו התשע"ט (28 בנובמבר 2018), שעה 11:35
סדר היום
הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4) (הארכת תוקף), התשע"ט-2018 (מ/1277) – בקשה לדיון מחדש עפ"י סעיף 115 לתקנון הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
זאב בנימין בגין
נאוה בוקר
יעל כהן-פארן
חברי הכנסת
ענת ברקו
דב חנין
יואל חסון
אוסנת הילה מארק
מיכאל מלכיאלי
מוסי רז
מוזמנים
יוסי אדלשטיין - רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

לילך וגנר - עו"ד, מח' ייעוץ וחקיקה פלילי, משרד המשפטים

רפ"ק לילך קמפר וינרב - ר' חו' הלבנת הון ומימון טרור, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק ליאורה סולטן יעבץ - עו"ד, ע' יועמ"ש, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

בוסנה מהרט דסה ירדני - עו"ד, ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

אריק טייב - מנהל תחום רישוי והסמכות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שירה קאהן - עו"ד, חוקרת, פורום קהלת

מיכל זליקוביץ - קשי ממשל, פורום קהלת

אליהו יצחק - פעיל חברתי

רות פרמינגר - שדלן/ית

משה נעים
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת


הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4) (הארכת תוקף), התשע"ט-2018, מ/1277, הצעת ח"כ יואב קיש – בקשה לדיון מחדש עפ"י סעיף 115 לתקנון הכנסת
היו"ר יואב קיש
אני פותח את הישיבה בהצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4) (הארכת תוקף), התשע"ט-2018, בנושא בקשה לדיון מחדש שהגישה חברת הכנסת יעל כהן-פארן. בבקשה, נא להציג את הרביזיה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
תודה, אדוני היושב-ראש. אמנם התיקון להארכת הוראת השעה הוא ניסוח קצר של שלוש–ארבע שורות, ובכל זאת לטעמי אתם הזדרזתם ביותר לאשר אותה ללא דיון מספק, ללא דיון רציני, בשעת בוקר מוקדמת כאשר רבים מחברי הכנסת שמתגוררים רחוק התקשו להגיע בזמן. לא שזה בסדר, כולם צריכים להיות כאן בזמן, אבל אותו דיון, שנקבע לשעתיים, הסתיים תוך שעה. אתה זוכר את זה, זה היה ביום רביעי בבוקר.
היו"ר יואב קיש
אין דבר כזה לקבוע דיון לשעתיים, אבל לא משנה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הדיון נקבע לשעתיים. אני זוכרת, זה היה לי בלוח הזמנים.
היו"ר יואב קיש
אין דבר כזה. אני לא עושה דיונים אם לא צריך.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אתה קובע דיונים ומסמן אותם בלוח הזמנים. לא היה שום דיון אחרי, הדיון נקבע בין 9:00 ו-11:00. אני הגעתי ב-10:00 והדיון הסתיים.

לגופו של עניין מהותית, החוק שהארכתם את תוקפו בהוראת שעה לעוד שנתיים הוא פשוט חוק שנועד להכביד ולהתעלל התעללות נוספת באותם מבקשי מקלט, שאתם מסרבים גם לקרוא להם כך. הגיעו לכאן, ביקשו בקשות מקלט. אתם ממשיכים לקרוא להם מסתננים. בעצם במקום לפתור את הבעיה ולבוא עם מדיניות שתיטיב עם כולם, עם תושבי דרום תל אביב, שאין ספק שסובלים רבות מכך שכל האוכלוסייה הזרה הגיעה לחיות שם, וזה מצב לא תקין, ואנחנו רוצים לשים את דרום תל אביב על ראש שמחתנו ולעזור לדרום תל אביב, אבל במקום לפתור – היה על השולחן מתווה לפתרון רציני מאוד, שלא היה כדוגמתו מול אף מדינה בעולם, שהאו"ם הציב, אבל במקום זה אתם פשוט רוצים - - -
קריאה
הוא לא ישים. זה סתם סיפורים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הוא מאוד ישים. להמשיך באי-מדיניות – זה הכי לא ישים. מה שעשיתם בחוק הזה, אתם פשוט מנופפים בחוק כמעט חסר תוכן, שאתם אפילו לא מסוגלים להסביר לנו – בדיון לקראת הקריאה הראשונה היה חוסר מוחלט של הצדקה של החוק הזה, נציג משרד הפנים לא הציג שום משמעות שהחוק הזה הביא. חמש שנים יש את החוק הזה אבל אף אחד לא יכול היה להגיד במה החוק הזה עשה טוב ומדוע צריך להמשיך איתו.

אני רוצה לומר לך, אדוני, במקום לפתור באמת את בעיית מבקשי המקלט במדינת ישראל, שאתה קורא להם מסתננים, אני אומרת לך, אתם מנופפים בחקיקה חסרת ערך מול תושבי דרום תל אביב המסכנים, שבאים בצדק לוועדה כדי שניתן להם פתרונות ומענה. בסופו של דבר אתם פשוט מסרבים להקשיב לקול ההיגיון ולמצוא פתרון אמיתי שיעזור לכולם.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
התייעצות סיעתית.
היו"ר יואב קיש
נצא להתייעצות סיעתית. אנחנו ניכנס להצבעה בשעה 11:42, בעוד חמש דקות.

אני רק רוצה להודיע לפרוטוקול שהמיזוג אושר. הרביזיה הוסרה מוועדת הכנסת ולכן המיזוג מאחורינו.

נצביע בשעה 11:42 על ההצעה לאחר שהנימוק של הרביזיה הוצג.


(הישיבה נפסקה בשעה 11:37 ונתחדשה בשעה 11:42.)
היו"ר יואב קיש
נא לשבת. אני מחדש את הישיבה.

אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד הרביזיה של חברת הכנסת יעל כהן-פארן? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 7
נמנעים – אין
הבקשה לדיון מחדש של חברת הכנסת יעל כהן-פארן בהצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4) (הארכת תוקף), התשע"ט-2018 לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הבקשה לדיון מחדש לא נתקבלה.

הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית ותעלה להצבעה במליאה בשבוע הבא. אם הצעת החוק לא תעבור בשבוע הבא אנחנו נאבד את התוקף של החוק, כי החוק המקורי הוא עד 13 בדצמבר.


הישיבה ננעלה בשעה 11:43.

קוד המקור של הנתונים