ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 03/12/2018

תיקון טעות בחוק רישוי עסקים (תיקון מס' 34) התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
ועדת הפנים והגנת הסביבה
03/12/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 760
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, כ"ה בכסלו התשע"ט (03 בדצמבר 2018), שעה 11:45
סדר היום
תיקון טעות בחוק רישוי עסקים (תיקון מס' 34) התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת


תיקון טעות בחוק רישוי עסקים (תיקון מס' 34) התשע"ח-2018
היו"ר יואב קיש
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא תיקון טעות בחוק רישוי עסקים (תיקון מס' 34), התשע"ח-2018 שעבר בוועדה.

יש לפניי את המכתב של היועץ המשפטי לכנסת, איל ינון, ואת ההחלטה שהוא מבקש.

אתן לתומר רוזנר להציג את זה ואחרי כן נקרא את התיקון ונצביע עליו.
תומר רוזנר
אנחנו נוקטים בהליך של תיקון טעות לפי פקודת סדרי השלטון והמשפט. במהלך הכנת הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית הוועדה החליטה לשנות את התקופה שבה ניתן לסגור עסק שפועל ללא רישיון באמצעות צו מנהלי, משישה חודשים ל-18 חודשים. ברוב המקומות שבהם הופיע המספר שישה חודשים הוא תוקן ל-18 חודשים. במקום אחד, למרות שהוקרא בוועדה "18 חודשים", בנוסח הסופי זה נשמט ונותר המספר "שישה חודשים", כך שנוצרת סתירה. אנחנו רוצים לתקן אותה, כך שיהיה ברור שמה שהוועדה החליטה, שאפשר יהיה לסגור עסק חדש שפועל ללא רישיון במשך 18 חודשים, יהיה קוהרנטי בכל המקומות שבהם זה קורה.
היו"ר יואב קיש
תלוי איזה עסק, נחליט: פעם ככה, פעם ככה ...
תומר רוזנר
בכל המקומות שזה מופיע בהם בחוק. נקרא את ההחלטה.
היו"ר יואב קיש
בבקשה, נא להקריא.
גלעד קרן
החלטה בדבר טעות בחוק רישוי עסקים (תיקון מס' 34), התשע"ח-2018

"בחוק רישוי עסקים (תיקון מס' 34), התשע"ח-2018, בסעיף 31, בסעיף 20(ב)(2) המובא בו, במקום "משישה" צריך להיות "מ-18"."
היו"ר יואב קיש
המשמעות היא הצבעה בוועדה ואז הצבעה במליאה לקריאה שנייה ושלישית?
תומר רוזנר
לא. צריכה להיות הצבעה אחת. אין הסתייגויות.
היו"ר יואב קיש
אין גם זכות דיבור, כלומר מצביעים וזהו.
תומר רוזנר
מכיוון שאין הוראה אחרת בתיקון הזה אז תיקון הטעות ייכנס לתוקף במועד שבו מתחיל החוק.
היו"ר יואב קיש
הבנתי, כי החוק עוד לא נכנס לתוקף.

אני בעד.

הצבעה

בעד – פה אחד
ההצעה לתיקון טעות בחוק רישוי עסקים (תיקון מס' 34), התשע"ח-2018 נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההחלטה התקבלה. נא להביא את זה למליאה.

תודה רבה. הישיבה הסתיימה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:50.

קוד המקור של הנתונים