ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 24/12/2018

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 126), התשע"ט-2019

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת83
ועדת הכלכלה
24/12/2018


מושב חמישי

פרוטוקול מס' 895
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, ט"ז בטבת התשע"ט (24 בדצמבר 2018), שעה 12:30
סדר היום
<< הצח >> הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 125), התשע"ט–2018 << הצח >> (מ/1256)
נכחו
חברי הוועדה:
איתן כבל – היו"ר
יעקב אשר
עבד אל חכים חאג' יחיא
עליזה לביא
איילת נחמיאס ורבין
נורית קורן
מוזמנים:
סימונה זילבר - רפ"ק, ראש תחום ייעוץ וחקיקה, המשרד לביטחון הפנים

חוה ראובני - עו"ד, סגנית בכירה ליועמ"ש, משרד התחבורה

אשר הלפרין - היועץ המשפטי, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

חנית אברהם בכר - עו"ד, הלשכה המשפטית, הנהלת בתי המשפט

יוחאי וג'ימה - ראש מינהל ביטחון, מרכז השלטון המקומי

ח'אלד דגש - עו"ד, ממונה חקיקה, לשכת עורכי הדין

יוסי יעקובי - עו"ד, ועדת תעבורה, לשכת עורכי הדין

מרדכי פדר - עו"ד, יו"ר, ארגונים למאבק בתאונות דרכים

חגית אוריין - מנהלת, מחזירים את הבטיחות להולכי הרגל, ארגונים למאבק בתאונות דרכים

ד"ר יעקב אדלר - חבר הנהלה, אנשים באדום, ארגונים למאבק בתאונות דרכים

גבי בן הרוש - יו"ר, מועצת המובילים והמסיעים בישראל

בקי קשת כהן - מנהלת קשרי הממשל, עמותת שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדם

יותם סלינגרה - אופינים חשמליים, אקופאן, יבואני ומשווקי אופניים חשמליים

יותם אביזוהר - מנכ"ל, ישראל בשביל אופניים

יושי בלוט - חבר איגוד התחבורה החשמלית הקלה, מנהל רשת אקופאן, איגוד התחבורה החשמלית הקלה

מיכל גלברט - מנכ"ל, Future Mobility IL – מיזם ציבורי למען חדשנות תחבורתית

איתן אלון - שדלן/ית (גלעד יחסי ממשל ולובינג), מייצג/ת BIRD, פיוצ'ר מוביליטי ישראל בע"מ

ארי יצחק גלהר - שדלן/ית

נחמן מזעקי
ייעוץ משפטי:
אביגל כספי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אלון דמלה

<< נושא >> הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 125), התשע"ט–2018, מ/1256 << נושא >>


<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

שלום לכולם. גברתי מנהלת הוועדה, הרשם – ברוך הבא – הדובר, ערוץ הכנסת, ברשותכם, אני רוצה להתחיל את הדיון. אני רוצה להזכיר לכם שמדובר בהצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 125), התשע"ט–2018. ברשותכם, חוה יקירה, את מציגה את החוק?

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

כן.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

בבקשה, גברתי.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

תודה רבה, אדוני. בחוק הזה יש לנו שני עניינים. אחד, זה עניין השבתת רכב, שהוא נושא שהיה בתיקון לפני שנים רבות, שפוצל, חלק אושר וזה נשאר זנוח בשולי הדרך, ואנחנו מרעננים אותו.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

כן, כבר ראיתי את זה בעיתון היום.

<< דובר_המשך >> חוה ראובני: << דובר_המשך >>

אנחנו חשבנו שכאשר מדובר על השבתת רכב על ידי בית משפט במסגרת הטלת העונש, כמו בכל סנקציה אחרת, אנחנו נותנים לבית משפט סל כלים להחלטתו במה להשתמש, בהתחשב במכלול שיקולי הענישה. אין שום סיבה שהשבתת רכב תהיה שונה, ואין שום סיבה להגביל אותו לרשימת עבירות. הגבלה לרשימת העבירות אנחנו נותנים להחלטות מינהליות. כפי שבית משפט יכול לפסול לפי שיקול דעתו כל מי שעומד לפניו, אבל קצין משטרה רק בעת פסילה מינהלית, רק ברשימה הסגורה של עבירות, כך צריך להיות בהשבתה. זה דבר אחד בענייני השבתות שיש פה.

והדבר השני הוא להוסיף לרשימת עבירות, להסמיך את קצין המשטרה להשבית גם ל-30 יום בעבירה של אי ציות לרמזור אדום, למרות שזו עבירת קנס, כחריג לכלל שלא משביתים לעבירות קנס, בגלל חומרתה המיוחדת של העבירה הזאת.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אוקיי.

<< דובר_המשך >> חוה ראובני: << דובר_המשך >>

הדבר הנוסף השני המהותי ממשפחה אחרת לגמרי שיש בתיקון הזה הוא לחייב חבישת קסדה בעת רכיבה על אופניים חשמליים.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה.

<< דובר >> נורית קורן (הליכוד): << דובר >>

אז הכול נכנס ביחד או כל אחד בנפקד?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, תכף נגיע לשני - - -

<< דובר >> נורית קורן (הליכוד): << דובר >>

בנפרד.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

כן. היא אמרה על שתי – אהלן, מה נשמע? לך אני אומר שלום, לא למישהו אחר. אני לא ראיתי אותך. לא שמתי לב, כן.

<< דובר_המשך >> נורית קורן (הליכוד): << דובר_המשך >>

נכון, מה לעשות. כל הזמן גונבים אותי לוועדות אחרות.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אוקיי. ברשותכם, בואו נאמר את זה כך: יש כאן שתי נקודות מרכזיות שאני רוצה להתייחס אליהן. אחת, לגבי נושא – כפי שגברתי התייחסה אליו – מעבר ברמזור אדום, שאין ספק שמדובר בעבירה חמורה מהמדרגה העליונה ביותר. יחד עם זאת, שלילה של – אני מדבר בקול; אני עדיין לא קובע את העמדה; אני רק אומר את הדברים בקול. אני חושב שהשבתה של רכב ל-30 יום - - -


<< דובר >> נורית קורן (הליכוד): << דובר >>

זה ממש חמור.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

זה במקום שברוך ה' לא הייתה פגיעה בנפש. ואני אומר: בואו נפתח את כל הדברים האחרים, עבירות לא פחות חמורות שיש בהן תאונות, גרימת פגיעה בנפש. זה לא עומד, אם אני מנסה לייצר את האקוויוולנט, למרות שאני מאלה שאור אדום עבורם זה - - -


<< דובר >> נחמן מזעקי: << דובר >>

קיר.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

כן ,כן, זה קיר לגמרי. למרות שזה דיון, בכלל כל הנושא הזה של מעבר חצייה. יש כאן נציגים של הרלב"ד.

<< דובר >> לאה ורון: << דובר >>

- - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

כן. נכון, מוסיפה לי – זה המשפט שגם רציתי – תודה שאת זה – כי התכוונתי גם לומר את זה. מה גם שחלק מהרכבים הם רכבים שמשמשים לפרנסה של אותו בן אדם.

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

- - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, לא.

<< דובר >> לאה ורון: << דובר >>

בכל זאת, איזשהו - - -

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

בסדר, זו הרתעה.

<< דובר >> לאה ורון: << דובר >>

30 יום?
יור >> היו"ר איתן כבל: << יור
חגית, אני מכיר את העניין הזה שכל הזמן אנחנו מחמירים החמרה. יש פה כבר ויכוח. היא, העבירה, לא בהכרח הופכת את האדם – אתה יכול לבוא ולהגיד לי – אם מסתבר שיש לו תיק עבירות. אני לא רוצה שייווצר, חס וחלילה, מצב שקורה לכל אחת ואחד מאיתנו שאנשים גונבים את הרמזור, לפעמים בשיקול דעת מוטעה של אותו רגע, וזה יכול לקרות לכל אחד – וחגית, זה יכול לקרות גם לך – וגנבת את הרמזור, ובדיוק עמד שוטר באותו מקום ועצר אותך, ושלל לך את הרישיון, השבית את הרכב ל-30 יום, כשהרכב יכול להיות מקור פרנסתך.

אני רוצה שנראה אולי במקרה של בן אדם שזאת עבירה השנייה שלו, בסדר? משהו. זאת אומרת, לייצר איזה – כי ברור לי, אני לא רוצה שמישהו יחשוב שאני כאילו ממעיט מחומרת העבירה. היא אחת העבירות הקשות ביותר שיש. אבל אני אומר את זה בקול; אני עדיין לא קובע את העמדה שלי. זאת נקודה אחת.

נקודה שנייה, נוגעת לקסדה באופניים חשמליים. אנחנו לא עוסקים הרי פה באופניים שאינם חשמליים. תקני אותי, חוה.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

רק חשמליים.


<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

מה ההבדל?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

ועוד איך יש הבדל.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

הו-הו, יש הבדל.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

חבר'ה, עשו לי טובה. אנא חסוך, חסוך מעצמך את זה. יש הבדל גדול, לדעתי. מספר הנפגעים מאופניים, או לפחות הפוטנציאל – מה שאני מנסה לומר לכם בעניין הזה – ואני יודע שמשרד התחבורה, יותר נכון משרד האוצר, רוצה להכניס, ואנחנו בעד, גורמים חדשים לשוק שיפעילו אופניים סוג כזה של – איך זה נקרא?

<< אורח >> אשר הלפרין: << אורח >>

אופניים שיתופיים.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אופניים שיתופיים. ואנחנו לא נגד. אבל אני לא אהיה טיפש. אני רוצה רק להזכיר לכם שכל הארץ געשה ורעשה למשך שבועות – לא יום, ולא יומיים – סביב העניין הזה. אז מה? מכיוון שמדובר בעסק מסחרי אנחנו נתיר לו ולאחרים לא? אחת מן השתיים: אם יבואו הגורמים המקצועיים - - -

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

יסבירו את הכול.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

יסבירו את הכול.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

יסדירו גם כן.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

כן. יאמרו לנו גם כן, חבר הכנסת יעקב אשר: תשמע, דיברנו שטויות ברדיו, בטלוויזיה, בהודעות לעיתונות. בכלל הסתבר שיותר בטוח לרכב על אופניים חשמליים בלי – אני אומר כמובן לפרוטוקול בציניות, כי הפרוטוקול לא מבין ציניות – שיבוא ויאמר: תשכחו את כל מה שאמרנו, אין שום בעיה לרכב על אופניים חשמליים בלי קסדה, ובכלל זה לא משנה את הפגיעה או כל מיני דברים כאלה. בסדר. אני לא איש המקצוע. אם יבואו אנשי מקצוע כאלה, יאמרו דברים כאלה.

אבל מכיוון שאף אחד מאנשי המקצוע לא יעמוד ויאמר זאת, אז אני לא עושה הבחנה בין אזרח מן השורה ובין אופניים שיתופיים. אפשר כן למצוא דרך לטפל בזה גם עם קסדה, אם זה בלוקרים, אם זה באלף ואחד דברים שמישהו רוצה. מצדי שיהיה – זה כמו היום שאתה בא, אתה שם ניילון על הראש, כן, יש כאלה. מה, אנחנו לא מכירים את זה? מה, אנחנו לא עושים את זה היום כשאתה בא לבדיקת אוזניים, כשאתה בא לבדיקות כאלה ואחרות? הוא מחליף כל רגע. יש לו כיסוי, ושלום עלייך נפשי.

אני מבין את העניין, והרצון שלנו הוא להכניס כוחות לשוק, אבל בשום פנים ואופן באופניים חשמליים. אני גם לא אצא טיפש אל מול כל האמירות שלנו, שהובלנו אותן, כולל שר התחבורה שהתחייב שהדברים האלה יהיו, שעכשיו נחזור בנו. אני סיימתי את ההרצאה שלי.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

למה? סתם חסר לי משהו. מישהו מתכוון לחזור בו מהעניין הזה?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא. הייתה בקשה.

<< דובר >> לאה ורון: << דובר >>

יש בקשה של משרד האוצר. אלה דברים של משרד התחבורה, אני מניחה.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

אני שמעתי דיבורים. לא קיבלתי פנייה רשמית. - - - דוח ממשלתי.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

משרד התחבורה, אני יכול לומר לחוה - - -

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

שמה? שהוא רוצה לעשות תחבורה שיתופית גם בזה?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

כן, כן. אז אמרו: אם, אם.

<< דובר_המשך >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר_המשך >>

בסדר, אז מה הבעיה? אם יהיו קסדות, אי-אפשר יהיה לעשות את זה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אי-אפשר יהיה לעשות את זה.

<< דובר_המשך >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר_המשך >>

אז מה יקרה?

<< דובר >> לאה ורון: << דובר >>

הם מבקשים לפטור מקסדות.

<< דובר >> נורית קורן (הליכוד): << דובר >>

מה? עם קסדה אי-אפשר?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא. הטענה שלהם היא שזה יגרום לכך שאנשים לא ישתמשו - - -

<< דובר >> נורית קורן (הליכוד): << דובר >>

שהקסדה תהיה בעייתית - - - לא ישתמשו.

<< דובר >> לאה ורון: << דובר >>

באופניים החשמליים של התחבורה השיתופית.

<< דובר >> נורית קורן (הליכוד): << דובר >>

כן, כן. עד שקודם יעשו שבילים. צריך לעשות, קודם כול, שבילים, ואז הכול יהיה בסדר.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

אין לי אלא לתמוה שהם לא פנו אלינו בצורה רשמית, למרות ששמעתי שמועות.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

דרך אגב, מצייץ אילן גרשוני עכשיו ובצדק. אילן גרשוני הוא צייצן ידוע, הוא ואח שלו גם.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

צייצן תחבורתי?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא. בכלל, על כל דבר שזז. והם אנשים רציניים בלי שום קשר. הוא צייץ שנכון מאז שגם ביצענו רשימה ארוכה של נושאים, יש ירידה במכירות של אופניים חשמליים, לפחות על פי הפרסומים, בצורה מאוד-מאוד משמעותית. עכשיו אני רוצה שנבין.

<< דובר >> לאה ורון: << דובר >>

כי ילד בן חמש כבר לא יכול לרכב על האופניים חשמליים.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

נכון. כי אם אני הסתובבתי, והשבוע הייתי ברהט, אבל גם לא רק ברהט, למה צריך להגיע לרהט. אני רואה את זה גם בתל אביב. לא צריך לנסוע עד רהט, אבל במקרה זה היה מאוד בולט שילדים, ממש ילדים, לא מדבר איתכם על גילאי 14. אני מדבר איתכם על בני תשע ובני שמונה שרוכבים על אופניים חשמליים. נכון יש ירידה במכירות.


<< אורח >> יושי בלוט: << אורח >>

איך נוהגים ברהט ברכבים?


<< דובר >> נורית קורן (הליכוד): << דובר >>

בלי רישיון בכלל.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, עזוב. אני לא רוצה להגיד.

<< אורח >> יושי בלוט: << אורח >>

רהט זה לא דוגמה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

סליחה, מה שמך?

<< אורח >> יושי בלוט: << אורח >>

יושי.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אני לא רוצה להגיד. אני לא רוצה לדבר סרה באף אחד. אני לא ראיתי, אז אני לא מדבר, אוקיי? מה שאני מנסה לומר הוא שהירידה במכירות היא, אני מקווה, מכיוון שהפסיקו למכור לילדים פחות מגיל 16. אוקיי, שזאת הסיבה לירידה.

<< אורח >> יושי בלוט: << אורח >>

זו לא הסיבה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

יכול להיות. תכף נשמע. אני אאפשר לאדוני, אין שום בעיה.
<< דובר >> לאה ורון: << דובר >>

- - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

מה שאני מנסה לומר הוא שיכול להיות שיש אכיפה יותר טובה של המשרד. אני לא יודע להגיד את זה. יכול היות גם כן שהירידה – אנחנו הרי לא רוצים שתהיה ירידה – רוצים שאנשים כן ישתמשו בכלי הזה, כי הוא כלי טוב. הוא כלי נכון. אנחנו לא נגדו. רק צריך להכניס את זה לתוך המסגרת.

כן, חוה, רצית עוד משפט אחד.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

עוד משפט. אז אפרופו הילדים, רק רציתי לומר שראיתי השבוע איזשהו פרסום: מוכרים יד שנייה אופניים חשמליים עקב החוק החדש. השערה שלי היא שמישהו – קנינו ב-3,000, מוכרים ב-1,500. החוק החדש. לא יודעת מה הכוונה לחוק החדש, אבל מישהו מצא - - -

<< דובר >> לאה ורון: << דובר >>

את יודעת, את יודעת.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

יכול להיות שמתחת לגיל 16 יש לו הרבה במשפחה.

<< דובר_המשך >> חוה ראובני: << דובר_המשך >>

מעבר לזה, לגבי מה שאדוני אמר על רמזורים אדומים ועל קצת סלחנות למי שאומר - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אני לא אמרתי "סלחנות".

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

לא, שלא צריך להחמיר עם מי שגונבים.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אני לא אמרתי גם את זה. אל תאשימי אותי, בחיי, כשאני יושב מולך.

<< דובר_המשך >> חוה ראובני: << דובר_המשך >>

אז אולי תסביר, אז אני הבנתי לא נכון.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

כוונתי היא כזו: אני רוצה כן לייצר מדרג שמי שקרה לו פעם ראשונה ועשה את זה פעם אחת, אני רוצה שזה – הרי את מי אנחנו רוצים? לא מישהו שבטעות עבר פעם אחת, אלא אלה שגונבים באופן שיטתי וקבוע את הרמזור.

<< דובר_המשך >> חוה ראובני: << דובר_המשך >>

אנחנו רוצים מי שעבר פעם אחת. ההבדל בין מי שפשוט עבר ברמזור אדום והמשיך לנסוע ובין מי שעבר ברמזור אדום וגרם לתאונה עם שלושה נפגעים, הרוגים, זה מזל.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

ברור. אפילו אחד. נכון.

<< דובר_המשך >> חוה ראובני: << דובר_המשך >>

האם הייתה או לא הייתה תנועה בדרך החוצה, יש דיון שלם על זה, אדוני, בתורות מוסר, וזה מזל, המזל המוסרי.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

יש לי שאלה אלייך. ברור, ברור. את יודעת מתי אני מוכן? אין לי בעיה, אם גם תגידי לי שמי שעובר בפס לבן, שזה בדיוק אותו דבר מבחינתי. עבירה בפס לבן משמעותה – ואני שוב בא מהמקום – אני איתך. אני איתך. מה אני מנסה להגיד לך בעניין הזה? צריכה להיות גם כן איזו – חבר הכנסת יעקב אשר, אתה מבין אותי? כמי שגם עומד בראש ועדת המשנה לעניין הזה. צריך שתהיה איזושהי התאמה.

<< אורח >> יעקב אדלר: << אורח >>

מידתיות.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

מידתיות, בדיוק. זאת האמירה. במובן הזה שבסוף אתה יכול להגיד: אוקיי, בואו נוריד לכולם את הידיים; לא יגנבו, לא יחצו, לא ייסעו ברכבים; אז לא תהיה בעיה. לא שזה עוזר. במקומות האלה שבהם מורידים גם ידיים אנשים ממשיכים לגנוב. מה שאני מנסה לומר בשורה תחתונה הוא שאם המשרד התחבורה, משרד המשפטים והמשרד לביטחון פנים יקבלו החלטה ויקבעו את עשרת הפעולות החריגות בכביש, למשל: מעבר באור אדום, פס לבן - - -

<< דובר >> לאה ורון: << דובר >>

עבירות חמורות.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

שאומרים: אותנו לא מעניין. אנחנו מיד עולים למדרג החמור ביותר. אבל שיהיה ברור. אלה עשרת הפעולות שמהן לא מעניין – אתה רוצה, אדוני, תלך תישפט, תלך תספר את הסיפור שלך: נרדמת, לא ידעת, רבת עם אישתך, היא רבה עם בעלה, הילדים הכעיסו. זה לא מעניין, כי, מבחינתי, קו לבן בהרבה מקומות, בכבישים מסוימים, הוא מסוכן לא פחות, לא רוצה להגיד יותר.

<< דובר >> לאה ורון: << דובר >>

מסוכן לא פחות מלעבור באור אדום.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

יעקב אשר, אתה רוצה להתייחס?

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

לא, אני מסכים עם כל מילה שאמרת.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אוקיי. כן, אדוני, אני אאפשר לכם. בבקשה, שם ותפקיד. אתה ותיק פה.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

אני עורך דין יוסי יעקובי, יושב-ראש ועדת התעבורה בלשכת עורכי הדין. אני רוצה לעשות את ההבחנה. אני מסכים עם אדוני שפס לבן זו עבירה הרבה יותר חמורה, כי היא נעשית במכוון, בעוד שעבירה של רמזור אדום יכולה להיעשות גם ברשלנות או בהיסח הדעת. ולכן אין הצדקה ברמזור אדום דווקא לעומת העבירות החמורות שאדוני הזכיר ובאמת הן צריכות להיות. אנחנו חושבים שעבירה של רמזור אדום היא עבירה מאוד חמורה. אנחנו רק לא מבינים למה היא ברירת משפט. למה היא לא הזמנה לדין? ששם הוא יוכל להסביר שזה היה בטעות, בהיסח הדעת, ולא במכוון. למה? אם רוצים להגיד שזו עבירה חמורה, אז תהפכו אותה להזמנה לדין. לא ברירת משפט שאם אני אשלם, אני אצא פטור; ואם אני אלך לבית משפט יוכלו לקחת לי את האוטו. אין הצדקה, חוץ מלמנוע ממני את שעריו של בית המשפט. אז תגידו את זה: אנחנו רוצים למנוע את הכניסה לבית המשפט. זה מה שאתם רוצים למנוע.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

כפרה עליך. במקום לעזור לנו, אתה נותן לנו נאומים.

<< דובר_המשך >> יוסי יעקובי: << דובר_המשך >>

לא, לא, אני עוזר. אני עוזר. רגע. אני רוצה להבדיל בין – קודם כול, גם עבירה של רמזור אדום יש בינה עבירות של רמזור אדום שאתה מוזמן ישירות לבית משפט. למשל, אם חלפו חמש שניות שהרמזור הוא אדום, ואז זה מהווה סכנה כי באמת זה יכול לגרום לתאונת דרכים, כי אם אתה גונב את הרמזור רק בשנייה הראשונה שהוא נדלק אז אחרים לא מקבלים עדיין את ירוק. ולכן זה לא הזמנה לדין; זה ברירת משפט.
יור >> היו"ר איתן כבל: << יור
תודה.

<< דובר_המשך >> יוסי יעקובי: << דובר_המשך >>

זה דבר אחד. דבר שני, אדוני, כמו שאדוני אמר, יש פה חופש הקניין ולפגוע בו צריך משהו מאוד-מאוד-מאוד חמור. ואם לא, יכולים לעשות הבחנה בין אנשים שבחרו להישפט ובין אלה שבחרו לשלם את הקנס.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה יקירי. כן, גברתי, ממשטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים.

<< אורח >> סימונה זילבר: << אורח >>

אני רפ"ק סימונה זילבר מהייעוץ המשפטי של אגף התנועה. ראשית, ברור והדברים כבר נאמרו שהעבירה של נהיגה באור אדום היא אחת מהגורמים המשמעותיים לתאונות בצומת.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אין ויכוח.

<< דובר_המשך >> סימונה זילבר: << דובר_המשך >>

והיא נחשבת, בעינינו ובעיניי רבים אחרים, לאחת העבירות התנועה החמורות ביותר. שאלו למה לא הזמנה לדין. אני רוצה להזכיר שהעבירה הזאת אכן הייתה עבירה של הזמנה לדין, ובמהלך שבוצע בעבר היא הפכה לעבירה של קנס בגלל העומס על בתי המשפט. גם היום היחס אליה הוא כאחת העבירות החמורות. ואם דרגת הקנס הגבוהה ביותר ששר התחבורה יכול לקבוע היום לצד עבירת קנס, דרגה ו', היא 1,500 שקלים, העבירה של אור אדום היא אחת הבודדות שנמצאות היום בדרגת הקנס הזו.

ולכן אנחנו רואים חשיבות שתהיה את אפשרות להשבית רכבים בעבירה של אור אדום גם אם היא עבירת קנס של 1,500 שקלים ולא עבירה של הזמנה לדין. אני רוצה להזכיר שבכל השבתה כזאת נערך שימוע בנכוחות קצין, ולקצין יש את שיקול הדעת בהתאם לנסיבות של הנהג. כמו שהוזכר, למשל, אם זו פרנסה, אם יש עניין רפואי או צורך, אז לקצין יש שיקול דעת גם לא להשבית את הרכב. ומעבר לזה, מוסדר בחוק הליך מאוד-מאוד פשוט וברור של ערעור על ההחלטה של השבתה. זאת אומרת, שהנהג שהשביתו לו את הרכב וחושב שנגרם לו עוול על ידי קצין המשטרה לא צריך לחכות לדיון בתיק העיקר, לשופט שיישמע אותו בעוד חודשים רבים, אלא יכול להגיש בקשת ביטול מיידית.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה. דרך אגב, את יודעת לומר לי כמה תאונות נגרמות כתוצאה ממעבר באור אדום?

<< אורח >> סימונה זילבר: << אורח >>

אין לי את הנתון.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לרלב"ד יש, במקרה?

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

כן. אני עוקבת אחרי.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

את עוקבת בכל הארץ?

<< דובר_המשך >> חגית אוריין: << דובר_המשך >>

כן, בוודאי.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

דרך איפה את עוקבת? סתם אני שואל, חגית.

<< דובר_המשך >> חגית אוריין: << דובר_המשך >>

אני רצינית, אני עוקבת כל בוקר. אני מקבלת דיווחים. אני עוקבת אחר כל הדיווחים של הרלב"ד.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

זה הרלב"ד.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

בסדר. אני אם כך, למה לנו לשמוע אותך אם הרלב"ד יכול להסביר.

<< אורח >> אשר הלפרין: << אורח >>

לא, לא, היא דווקא תעזור לי. כי את הנתונים על אור אדום אני לא זוכר בעל-פה. אני לא בטוח שהם קיימים כמו שאתה שואל, אבל בואו נישמע אותה.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

- - - קיימים ברזולוציה של חמש שניות או עשר שניות.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

שמך?

<< אורח >> אשר הלפרין: << אורח >>

אשר הלפרין.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

מאיפה? מהרלב"ד?

<< דובר_המשך >> אשר הלפרין: << דובר_המשך >>

מהרלב"ד, כן.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אוקיי. חגית, תני לנו רק מילה על התאונות.

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

מכל ארבע תאונות, שלוש הן כתוצאה מאי האטה של כלי רכב במעבר חצייה להולכי רגל, ומעבר באור אדום. אני יכולה להגיד לכם שרק ביממה החולפת נהרגו במעברי החצייה שלושה הולכי רגל. ואני עוקבת כל בוקר ואני רואה - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

דרך אגב, אני אמרתי. אני אתייחס לזה גם בסיכום שלצערי מעבר החצייה הפך להיות מקום של קטל.

<< דובר_המשך >> חגית אוריין: << דובר_המשך >>

בוודאי. אני מזמן אומרת את זה. האור אדום הורג אותנו כמעט כל יום.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

דרך אגב, זה נכון גם לנהג וגם להולך רגל. הנהג נהג, וההולך רגל חושב שברגע – אני רואה את זה כל יום. אנשים מדברים, יורדים לזה, הם בכלל לא - - -


<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

כל העולם צריך לעצור כדי שהוא יעבור.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

בדיוק. ברגע שכף הרגל שלו באוויר במעבר החצייה, זה כאילו שתי חומות משני הצדדים ואף אחד - - -

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

וצריך לפתור את זה. אני מסכימה איתך. רק צריך לפתור את זה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אוקיי. תודה, חגית. סיימת גברתי?

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

אני לא הצלחתי להבין, אדוני היושב-ראש, את הרזולוציה הזאת של חמש שניות ועשר שניות בתוך רמזור אדום. אני מבין את ההיגיון של זה, אבל - - -

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

אני אסביר.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

אלה שני עבירות שונות.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

שם.

<< דובר_המשך >> מרדכי פדר: << דובר_המשך >>

מרדכי פדר מארגון "מתונה".

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

איך אכיפה הזאת קורית?

<< דובר_המשך >> מרדכי פדר: << דובר_המשך >>

לשוטר יש שתי אפשרויות לרשום דוח. או שרמזור אדום, או שרמזור אדום בנסיבות מחמירות, זה שהנהג נכנס לצומת לאחר שהרמזור היה אדום לפחות חמש שניות.


<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

או שנגרמה הפרעה לתנועה החוצה.

<< דובר_המשך >> מרדכי פדר: << דובר_המשך >>

תודה.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

יש הגדרה של נסיבות מחמירות של עבירות קנס. עבירה שהיא בדרך כלל עבירת קנס, כשהיא מבוצעת בנסיבות מחמירות, היא תהיה עבירה של הזמנה לדין. לגבי רמזור אדום נקבעו שתי נסיבות מחמירות. כפי שנאמר פה, הפרעה לתנועה, או שעברו יותר מחמש שניות מאז שהרמזור נהיה אדום, שזה בדרך כלל פועל יוצא של מצלמה. לגבי הרשלנות, בהיסח הדעת וכולי, אני רק מבקשת לציין שרוב הציבור אולי לא אוהב לזכור שגם אור צהוב ברמזור זה חובת עצירה. צהוב לא אומר: תאיץ כדי להספיק. צהוב אומר: תעצור.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

אז מי שנכנס בצהוב הוא כבר עבריין. לא כל שכן שהוא עובר באדום.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

כן, בבקשה. דבר, ד"ר אדלר.

<< אורח >> יעקב אדלר: << אורח >>

אי רוצה להתייחס לנושא הקסדות.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, לא. קסדות תכף. בוא, תן לנו לסיים את חלק ב'.

<< אורח >> יעקב אדלר: << אורח >>

גמרנו.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, לא. עוד לא סיימנו. אני רוצה לסיים, קודם כול, את נושא של אור אדום.

<< אורח >> יעקב אדלר: << אורח >>

הנושא של אור אדום. אני הרבה בכבישים, ויש הרבה מאוד אנשים שעוברים באור אדום, או שהאור נדלק באמצע המעבר, או אפילו לפני.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

יש כאלה – משתגע מזה – באור אדום מלא.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

אור אדום מלא. רק אתמול, עוצרים, עוצרים, אנשים עוצרים, והוא בא מאחור - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

ממש, כן.

<< דובר_המשך >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר_המשך >>

אתמול. זה הערב, הלילה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

כמעט כל יום זה קורה.

<< דובר_המשך >> יעקב אדלר: << דובר_המשך >>

לכן, לדעתי, זאת העבירה שצריך להתייחס אליה בחומרה רבה מאוד, מכיוון שהסיכוי שתהיה התנגשות הוא גבוה ביותר, כאילו שעברתי את מעבר חציית הולכי הרגל כמו שהולכי הרגל כבר נכנסים לחצייה. אותו דבר.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אוקיי, העניין ברור.

<< אורח >> יעקב אדלר: << אורח >>

לדעתי, פה צריך להחמיר בצורה קשה ביותר.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

ד"ר אדלר, תודה. העניין ברור. כן, בבקשה.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

אני מרדכי פדר, ארגון "מתונה", תודה. הערת אגב, בשיחה לא פורמלית עם אחד משופטי בית המשפט העליון שאלתי אותו: איך זזה יכול להיות? אנחנו רוצים לשנות התנהגות. הרי איך זה יכול להיות שמי עובר באור אדום מקבל קנס של 1,500? אם הוא נכנס ברכב, אז יש לו פסילה, ואולי בית כלא וכולי, וכולי. אנחנו מענישים על התוצאה. איך זה יכול להיות? אנחנו רוצים לשנות התנהגות. והוא אמר לי: זה אכן נכון, אנחנו רוצים לשנות התנהגות, אבל אנחנו מענישים על התוצאה. לכן, מה שאדוני אומר שיש הבדל בין אם קרה משהו או לא קרה משהו, זה חלק מהפסיקה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

כאילו צריך להכניס סעיף של מזל לתוך החוק. צריך להכניס סעיף של מזל.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

גבי בן הרוש, בבקשה.

<< אורח >> גבי בן הרוש: << אורח >>

אני גבי בן הרוש, יושב-ראש מועצת המובילים. אני רוצה להתייחס, אדוני, להשבתה של כלי הרכב. יש עבירות – ואמרתי לחברתי, ליועצת המשפטית – יש עבירות שבהן אין שיקול דעת בכלל. אם זה סמים, או אם זה אלכוהול, או דברים אחרים, אין שיקול דעת. לקחת את הנהג ולהחרים את רכב.

אבל יש דברים אחרים שאני ניתקל בהם. באשדוד, ובפתח תקווה, ובראש פינה המגרשים מלאים במשאיות שהוחרמו. עכשיו, להחרים משאית – אחת הדוגמאות, נהג חרג בשעה – לחודש ימים. אתם יודעים מה המשמעות של דוח כזה? זה 100,000 שקלים. למה? זה 70,000 שקלים מחזור של המשאית. הנהג עולה עוד איזה 14,000-12,000 שקל, כולל העורך דין. על מה ולמה? עכשיו, גם כשאני שולח עורך דין לשחרר את המשאית, במקרה הטוב, זה אחרי שבועיים. זאת אומרת, ב-50,000 אני נופל. ופה צריך להפעיל שיקול דעת.

לגבי רמזור אדום, אני עד להמון מקרים של משאיות, המשאיות הלוא ארוכות עם 18.75 אורך, והן מחולקות לשני חלקים: כשהוא נכנס כבר לצומת, הוא מתחיל לפנות שמאלה או ימינה – אני לא מדבר על ישר, באור אדום מלא; על זה אין בכלל מה לדון – אבל כשהוא מתחיל לפנות ברמזור מתחלף מעליו האור הכתום. כשהוא מסיים עם החלק האחורי, מבחינתו, זה אור אדום. ויש פה, מה שנקרא, החמרה לא מידתית. ואני מבקש אדוני שחייבים באמת לשבת ולראות איפה – אנחנו כולנו פה בעד לחסוך חיי האדם ולא להיות פורעי חוק.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה.

<< אורח >> גבי בן הרוש: << אורח >>

אבל יש דברים פה שגורמים לנו נזק אדיר.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אתה יודע מה? הפרוטוקול סובל הכול. עזוב, גבי, נו, בחייאת דינאק.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

החלק הזה, זה כבר החלק האחורי של הרכב. זה לא, אם אתה כבר בתוך הצומת.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

יש מקומות שברמזור פנייה שמאלה, אתה לא יכול לעבור.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

יקירי, אף אחד לא יעצור אותך. זאת לא הכוונה.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

זאת השאלה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

עזוב, זו לא השאלה. הכוונה היא אחת מן השתיים: משאית שנכנסת לצומת באור אדום, זה כאילו ירית מתותח, לא פגעת, אבל בסדר. זה כמו לירות מתותח.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

כשנכנסת באור אדום, לא.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

אבל, כבוד היושב-ראש, יש מקומות - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

יש מצב שהרמזור הוא קצר, הוא נכנס.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

בדיוק.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

- - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

בדיוק. אבל זה לא - - -

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

הצילום הוא על הכניסה לצומת, לא על - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

בדיוק.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

זו השאלה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

חד-משמעית.

<< אורח >> סימונה זילבר: << אורח >>

- - - רק בגלל שהזנב באדום.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

ברור, נו.

<< אורח >> גבי בן הרוש: << אורח >>

באדום מלא אין ויכוח.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

כן, בבקשה, אדוני.

<< אורח >> אשר הלפרין: << אורח >>

אני אשר, מרלב"ד. שתי הערות קצרות על האור האדום. אחת, אור אדום זו עבירה חמורה. זה שהכנסנו אותו לעבירות קנס, אלה סיבות ידועות. טעות, לא טעות, אני יכול להתווכח איתך. סיבות ידועות של יעילות. זה לא הופך אותה לעבירה פחות חמורה. וכאן אנחנו מדברים – זו הנקודה השנייה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

העניין ברור. מה הדבר השני?

<< דובר_המשך >> אשר הלפרין: << דובר_המשך >>

אנחנו מדברים על סמכות שהיא בשיקול דעת. דיברתם על מידתיות, שוטר לא חייב. שתיים, יש ערעור בפני קצין משטרה. שלוש, יש ערעור בפני בית מהשפט.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אוקיי, העניין ברור. כן, אדוני.

<< אורח >> יותם אביזוהר: << אורח >>

אני יותם אביזוהר, מישראל בשביל אופניים. אני רוצה לסב את תשומת לב חברי הכנסת לעובדה שאנחנו בעצם מובילים כאן מהלך במטרה להגן על רוכבי אופניים והולכי רגל, להוריד אותם מהמדרכות. אבל אנחנו בעצם מסכנים אותם בכביש. המשמעות של מוביל כזה, עם חלק אחד או עם שני חלקים, או מכונית שחוצה באדום ופוגשת ברוכב או בהולך רגל, זה לא פגיעה בטמפון, זה חיי האדם. תאונות קטלניות.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

מקבל.

<< אורח >> יותם אביזוהר: << אורח >>

ולכן, כדי להגן עליהם, אני חושב שצריכים ללכת על החמרה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אוקיי. תודה.

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

לגמרי מסכימה.
<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אוקיי, חברות וחברים, ברגע שאני גם מבין שהפעולה היא לא אוטומטית, אלא גם יש סמכות, אתה יודע, כפי שגברתי סימונה וגם חוה התייחסו, וגם הדובר האחרון העלה את הנקודה הזו, אני לא רואה מניעה. חצייה באור אדום היא עבירה, היא פשוט - - -

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

חמורה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

זה ניסיון רצח.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

נכון.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

אין ספק, זה ניסיון רצח. לפעמים זה מצליח, לפעמים לא. הניסיון לפעמים מצליח ולפעמים לא.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

סליחה, גם כשאתה הולך לרצוח, להבדיל אלף אלפי הבדלות - - -

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

וזה מקרי.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

אני אומר שלפעמים זה "מצליח" במירכאות.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

חוה, אני מקבל את מה שחוה אמרה.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

אפשר, קודם, להסביר רק את ההבדל, כי, אדוני, אם בן אדם מקבל 1,500 שקל קנס והוא משלם אותו, מתה העילה להשבתה המינהלית. אז מי שישלם את הקנס, הרכב יוחזר לו? אני לא מבין. ההשבתה המינהלית נובעת מזה שמוגש נגד בן אדם כתב אישום וטרם הורשע בו. אחרי שהוא הורשע בו, אחרי שהוא שילם את הקנס, לא יכולה להיות השבתה. לכן, מה שאתם עושים פה, כשמדובר בעבירה של קנס, מי שישלם את הקנס, סיים את ההליך.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה. העניין ברור. מה גברתי ממשרד לביטחון הפנים אומרת?

<< אורח >> סימונה זילבר: << אורח >>

זה לא כמו הליכי מעצר שהתקיים התיק העיקרי, שם העילה למעצר - - -

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

בוודאי שכן. ההשבתה נובעת - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

ששש, סליחה, אני רוצה להבהיר, כדי שהגברים יהיו ברורים פה בשיחה בינינו. תראו, מבחינתי, אור אדום, חצייה באור אדום, כניסה לתוך – זה שלא היה אירוע מכל סוג שהוא, זה מזל. זה לא כי נס.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

זה מזל. זה חמש שניות האלה ועד שהרכב מהצד השני נכנס.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

בסדר. אני כבר בזה. לא צריך לתת לי – אמרתי בפתיח, הרמתי את זה, הייתה התייחסות. אני עכשיו רוצה לסכם, חבר'ה.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

אז תעשה את זה בנסיבות המחמירות; אל תעשה את זה על כל אור אדום.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

נכון.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

תעשה את זה בנסיבות המחמירות. זה מתאים.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

בנסיבות מחמירות כבר קיים.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

זה כבר קיים.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

אין צורך להוסיף.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אני רציתי בהתחלה לומר את זה, אבל אני לא מקבל את זה. אני אומר לכם למה. ולא אכפת לי שגם תביאו תיקון לעקיפה בפס לבן צרוף, אוקיי? שמבחינתי זאת עבירה לא פחות חמורה ומסוכנת. מה שאני בעצם רוצה לומר לכם זה את הדבר הבא: בן אדם שנכנס באור אדום – תשמעו, יש הבדל עצום.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

זה נמצא בתוספת השביעית. זה קיים כבר.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

שנייה, אוקיי. יפה. אני אומר: ההבדל הגדול הוא – חבריי, מה הזכות שנפלה בחלקנו?

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

מחפשים משהו.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

מה אתם מחפשים? אתם עוקבים אחר יעקב אשר?

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

מחפשים את המטמון.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אוקיי. מה שאני בעצם רציתי לומר לכם, ברשותכם, זה את הדבר הבא: כניסה – ואני לא מדבר באמת, כי גם שוטר שיעמוד מן הצד יודע להבחין במי שגנב, אתה יודע, גם אם זה אסור, ובין אלה שאנחנו בעיקר מדברים עליהם, שנכנסים לצומת באור מלא, זאת אומרת, ממש.

<< דובר >> איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני): << דובר >>

שזה לא טעות, שזה לא בגלל שמישהו כמעט פגע בהם מאחור.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

זה לא טעות, זה לא זה. ברוב המקרים, דרך אגב, ברוב המכריע של המקרים, כמו שחבר הכנסת חאג' יחיא אומר, הרכבים שלצידו כבר נעמדו.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

זה היה הלילה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

זה קרה לי שבוע שעבר פעמיים, אני כבר עומד. זה שלא קרה כלום, זה בנס.

<< קריאה >> קריאה: << קריאה >>

דחף אתכם מאחורה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, לא, בנס. אני מדבר איתך מישהו שזה.

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

איתן, אימא לילדים כך נדרסה ביגאל אלון בתל אביב. כולם עצרו, מכונית אחת המשיכה, דחפה מכונית אחרת ודרסה אימא לילדים על מעבר חצייה.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

לא דרסה אימא לילדים. היא פגעה ברכב מאחורה, אי שמירת רווח.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

חברים יקרים, עזבו, עזבו.

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

אני לא אמרתי. היא המשיכה.


<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

זה לא קשור. זה לא אותו דבר.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

חברים, היא אמרה. בסדר. חבר'ה, נו, בואו, עכשיו אתה מייצג את הלקוחות פה.

<< דובר_המשך >> יוסי יעקובי: << דובר_המשך >>

אני לא מייצג.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

מה שאני בעצם אומר שבנקודה הזו אני מקבל את העמדה.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

שאומרת גם החרמה?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

מדברת גם על החרמה של הרכב, שזאת נסיבה – מעבר באור אדום זו נסיבה מספיקה, שזה גם מעבר חצייה וגם אור אדום. ומה גם שיש לקצין את הסמכות, אתה שומע, אם כן לשחרר, לא לשחרר. וגם כן יש לו את ההליך המהיר שהוא יכול כן, אם יבוא בפני השופט, לבית המשפט ויגיד לו: אדוני, זה מקור הפרנסה שלי, ודברים מהסוג הזה.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

ואפילו עם התוספת שעורך הדין יעקובי ביקש שאפילו אם הוא הוא שילם, וכאילו זה נגמר?

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

נכון, הוא שילם. נגמר ההליך.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אני אסביר. תקשיבו, יש שתי נקודות פה. העובדה שהוא שילם לא הופכת את העבירה - - -

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

לא, לא. עדיין. אני אמרתי - - -

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

אבל זה נגמר.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

אבל זו השבתה מינהלית, רבותיי.

<< דובר_המשך >> מרדכי פדר: << דובר_המשך >>

אז נגמר. נגמר אז בהודאה.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

נגמר התיק בהודאה.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

אדוני, לפי החוק, זה נגמר בהודאה.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

לפי בתי המשפט, לפי החוק.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

עוד דבר, אדוני. אני בתור עורך דין - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

הוא עוד צריך לעמוד בפני בית משפט.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

לא, אין. אם הוא שילם את הקנס, אין הליך. אין הליך. הוא שילם את הקנס, נגמר.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

לא, לא. הוא שילם. הוא לא הולך לבית משפט.

<< דובר >> נחמן מזעקי: << דובר >>

אבל נקודות יש לו.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

אין. זה העניין. זו ברירת משפט.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

גברתי, אני רוצה להבין את זה.

<< אורח >> סימונה זילבר: << אורח >>

סעיף החוק שדן בהשבתה, סעיף 57א, קובע מתי הודעת איסור השימוש מתבטלת: "קצין משטרה יבטל הודעת איסור שימוש ויודיע על כך לרשות הרישוי בכל אחד מאלה", שלושה מקרים:

1. בעל הרכב הוכיח כי הרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו – לא רלוונטי.
2. שוכנע כי לא יוגש כתב אישום – לא רלוונטי, כי ניתן דוח בכתב האישום.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

זה נגמר.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

לא, זה נגמר.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

נגמר. זה לא נכון.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תן לה לסיים.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

תן לה. לשמוע את השלישית, ואז - - -

<< אורח >> סימונה זילבר: << אורח >>

וכתוב במפורש: "נמחק כתב האישום, בטלה הודעת איסור השימוש".

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

נכון. בגלל שכתב האישום - - -

<< אורח >> סימונה זילבר: << אורח >>

לא. כתב האישום לא נמחק.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

לא הוגש כתב אישום כדי שיימחק.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

לא הוגש.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

גם לא יוגש.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

רבותיי, לא יוגש גם.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

לא יוגש כתב אישום.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

זה בדיוק העניין. זה מה שמסביר את זה, אדוני.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

בואו נבדיל. אם יש כתב אישום, עד שזה יתברר. אם אין כתב אישום, הוא ישלם את הקנס.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תן לי. אני רוצה להבין. יש כאן שתי נקודות. גברתי, תקשיבי. יש פה עבירה שיש לה שני טקטים. הרכב שאתה בעצם מחרים או, איך קראנו לזה פה?

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

בהשבתה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

הוא בהשבתה. הוא לא מונע את המשך ההידיינות על העובדה שהוא חצה באור אדום.

<< אורח >> סימונה זילבר: << אורח >>

נכון.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

במידה שזה מגיע לבית משפט.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

שנייה. אני מצטער מאוד, אני לא מוכן לזה. יש כאן שני דברים שונים שקשורים זה בזה. רכב נסע באור אדום, היום יש כללים. אתה משלם כזה והולך פה, והולך שם. בסדר. יפה. על פי הסעיפים הנקובים בחוק, בא משרד התחבורה יחד עם המשרד לביטחון הפנים ואומר: אנחנו מתייחסים למעבר באור אדום כעבירה חמורה ביותר. ולכן, מי שחוצה בנסיעה רמזור אדום, יש את הסמכות להשבית לו את כלי הרכב לאלתר בהסתייגויות שאמרנו, שנתונות לאותו זה, בסדר? יפה.

עכשיו, אני, כדי להבין את הדבר הבא – וכדאי, חוה, שתהיו איתי. זה שהוא נסע באור אדום – התשלום כדי להחזיר את הרכב אליו לא פוטר אותו מהמשך ההידיינות.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

לא.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

ברגע שבן אדם משלם קנס בדואר, הוא מודה בעבירה. נגמר הסיפור.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

נגמר הסיפור.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

לא יוגש כתב אישום. הוא לא מגיע לבית משפט. אין שום חובה. מה שאומרים פה זה שרוצים לחייב אותו לעוד איזה שימוע, ללכת לבית משפט.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

מר פדר, גם אם אתה צודק, מבחינתי, זה לא יהיה.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

ברשות אדוני, אני רוצה להסביר.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

שנייה.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

זה החוק.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

מר פדר, אני למדתי שעורך דין צועק "זה החוק", השופט מחליט. זה אותו דבר. קודם כול, אני רוצה להבין. סליחה, יש כאן שני עניינים שונים לחלוטין, מבחינתי. יש עניין אחד, האקט של העבירה, לא משנה עכשיו - - -

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

לכאורה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

ברור, ברור.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

יש לנו עם זה בעיות.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, ההיפך. תקשיב למה זה לא לכאורה, כי ברגע שהוא משלם את הקנס הוא גם מודה בזה.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

אז גמרנו.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

שנייה. אני אוציא אותך. אתה הופך אותי כאילו – אתה מתנשא שאתה החכם היחיד פה בחדר.

<< דובר_המשך >> יוסי יעקובי: << דובר_המשך >>

לא. סליחה, חס וחלילה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אתה לא החכם היחיד.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

לא, אני בכלל לא.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אני יודע. שמתי לב לזה. אז שנייה, ברשותך. אנחנו חברים גם.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

מי עוד?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

מה אני בעצם מנסה לומר? תנו לי להבין. יש כאן חידוד מאוד דרמטי, בעיניי לפחות. מבחינתי, התשלום של 1,500 או לא חשוב כמה זה, שבו אתה פודה את רכבך - - -
<< דובר_המשך >> יוסי יעקובי: << דובר_המשך >>

אתה לא פודה את רכבך, אדוני.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

שנייה, אתה פודה את רכבך, בעצם גם זאת הודאה בביצוע העבירה. עכשיו, אני, מנקודת המבט שלי, הדיון בעבירה עדיין לא התקיים בכלל. עזוב, מר פדר. במקרה יש לי ידע אישי מהבית. אני מנסה להגיד שמנקודת המבט שלי זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. אני מוכן לייצר את המדרג שבא ואומר: אתה בא ואתה יכול לשחרר את הרכב אחרי תקופה מסוימת, אחרי יום-יומיים, לא חשוב. זה לא הניואנס הקובע או החשוב. אני אומר עוד יותר. ברגע שגם הסכמת לשלם את הקנס, יש פה סוג של הודאה. הוא עוד יצטרך להיות מובא לדין, או לשלם קנס כזה או אחר על פי המדרגים שקבועים.

בבקשה, חוה.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

סימונה ואני ביחד בודקות את זה. בחוק המעצרים יש הוראה מפורשת שאומרת היה ונגמר המשפט בזיכוי או משהו כזה ואדם הוא במעצר, הוא ישוחרר מיד. אין לנו הוראה מקבילה פה אצלנו.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

זה לא נכון.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

האמירה שלנו היא שהוא קיבל את ה-30 יום, הוא יקבל את ה-30; הרכב יהיה מושבת, בהנחה שהסעיף הזה יאושר, למשך אותם 30 יום. אלא אם כן בית משפט יורה לשחרר אותו, בין אם הוא משלם את הדוח ביום הראשון, ובין אם הוא יחכה ליום ה-90, כי שחרור הרכב איננו תלוי בזה שברגע שנגמר התיק.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

זה לא נכון.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

אם יוחלט לבטל את הדוח, ייתנו לו - - - יש בקשה לבטל אותו, אז צריך לשחרר את הרכב, כי כך כתוב. אבל אם הוא קיבל דוח, והוא משלם אותו, הרכב יישאר. אין עילה לשחרר אותו פשוט.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

אבל זה לא נכון, גם אם תגידו את זה עשר פעמים. יש שתי סוגי השבתות בפקודה, אדוני. יש השבתה מינהלית של קצין, ויש השבתת בית מששפט.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אני רוצה לסכם את זה, סליחה.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

אני רוצה להסביר, אדוני, את ההבדל.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אבל הבנתי. תשמע, אתה איש מקצוע, יש כאן את אנשי המקצוע של המדינה שאני אמור להיות – אני רוצה לקבל החלטה. חבר'ה, אני הבנתי. זה כבר לא יעזור. הבנתי את מה שאתה אומר.

<< דובר_המשך >> יוסי יעקובי: << דובר_המשך >>

אם אדוני ייתן לי עוד דקה אחת.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אז מה? אני אשתכנע יותר? יש פה שאלה, יש פה עמדה מקצועית. אדוני עכשיו בא ואומר: אני אעמוד, אני אהיה יותר גבוה. אז מה העניין?

<< דובר_המשך >> יוסי יעקובי: << דובר_המשך >>

לא, לא. אני רוצה להסביר שיש שני סוגי השבתות, אדוני.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אבל לא. עזוב, בסדר. הן לא מקבלות את זה.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

הן לא שמעו אותי.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

אדוני, אם רק יורשה לי, עוד מילה.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

אדוני ישמע אותי לפחות.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, פדר. די, מספיק.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

היבט אחר, אדוני, אפשר?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, אני רוצה, ברשותכם, לסכם. סליחה.

<< דובר_המשך >> מרדכי פדר: << דובר_המשך >>

בגלל שיש - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, די. אני הבנתי את זה.

<< דובר_המשך >> מרדכי פדר: << דובר_המשך >>

משהו אחר.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

פדר, לא. זה שאני מכבד אותך – גם אם החמשירים הם שירים עם ארבעה בתים. אבל עזוב, תן לי עכשיו. תן לי לסיים את זה. אני רוצה להתקדם עם העניין. הבנו. זאת חפירה על הדברים הלא חשובים עכשיו. יש כאן עניין מהותי שצריך לקבל עליו החלטה, אוקיי? מגיע משרד התחבורה יחד עם המשרד לביטחון הפנים בהצעה לתיקון החוק. יפה. זה המהות של החוק עכשיו. לא דברים שמסביב. הוא אומר שרכב שנכנס לצומת באור אדום יש את הסמכות להשבית את הרכב למשך חודש ימים, ויש את האפשרות לערער וכולי. זה צד אחד, אין לו קשר לכל השאלות שתהיינה אחרי. האם אנחנו מקבלים, חברי הכנסת, את הסעיף הזה כן או לא? אוקיי. תכף נחזור, ואני אאפשר גם לאדוני לומר את הדברים שלו.

יש עכשיו, מעבר למה שמונח כאן לפנינו, מעלים מר פדר, עורך דין פדר, ועורך דין יעקובי, שניהם מעלים כאן נקודה נוספת, ואומרים לגבי ההשבתה שבעצם החוק מאפשר לבן אדם לגשת לזה, לבוא – אמרו לו: טוב, לך, תשלם את ה-1,500 שקלים כדי לשחרר את הרכב. בא בן אדם, שילם את הקנס - - -

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

- - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אבל שנייה, אני רק מנסה להבהיר על מה אנחנו עכשיו מתווכחים. וברגע שהוא שילם את הקנס, עורך דין יעקובי ומאחורי אחריו עורך דין פדר או הפוך, אוקיי? כדי שאנחנו - - -

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

אחד לצד השני.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

כן. הם אומרים: לא, תשלום הקנס הוא סיום האירוע. סימונה וחוה אומרות שבעצם יש כאן שני טקטים. טקט אחד שנוגע לגבי התיקון הנוכחי שאם אנחנו – ושילם את הקנס 1,500 או לא חשוב כמה, זה עדיין לא סיום אירוע. זאת אומרת, הוא בעצם רק חלק מתהליך. זאת אומרת שעכשיו יש את התהליך הראשון של – יכול שהוא ימצא את עצמו מקבל את הרכב חזרה, אבל עדיין יעמוד לדין על פי חומרת העבירה.<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

לא, לא.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אז בבקשה, גברתי.

<< אורח >> סימונה זילבר: << אורח >>

דוח הודעת תשלום קנס – כשאתה מקבל לשלם 1,500 שקל - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, גברתי.

<< דובר_המשך >> סימונה זילבר: << דובר_המשך >>

אני אסביר בקצרה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, לא. עכשיו תסבירי לפי מה שאני רוצה, לא לפי מה שאת מבינה. את צריכה להסביר לי, לא לעצמכם. אז לכן, בואי נעשה את הסיפור באופן הבא: חס וחלילה, חציתי באור אדום עם רכב בנסיעה, אוקיי? יפה. בא השוטר, במקרה היה שם שוטר או מצלמה, ואמרו לי: אדוני, פה - - -

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

מצלמה עדיין לא. זה תלוי בתיקוני השלמה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אוקיי, אז רק שוטר. יפה. שוטר עמד במקרה בצומת, בא, ראה אותי ואמר לי: אדוני, עמוד בצד. אני עמדתי בצדי הרכב – כמובן, הפרוטוקול, זה רק בכאילו, כדי להמחיש.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

אתה לא מודה בשלב זה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

כן, אני לא מודה. עדיין לא מודה.

<< דובר_המשך >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר_המשך >>

אף פעם.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

עצרתי בצד, יפה? אומר לי: אדוני, כך וכך, חצית באור אדום. יש חוק שאומר שמי שעובר באור אדום, יש לי את הסמכות – אני בדרגה ראויה וזה – להשבית לך את הרכב למשך חודש ימים. אדוני ייצא, אלה הפרטים.

<< אורח >> סימונה זילבר: << אורח >>

אז אני אוכל לתקן?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

מכאן עכשיו.

<< דובר_המשך >> סימונה זילבר: << דובר_המשך >>

זה לא קרה אבל. זה לא יכול לקרות. שוטר בשטח לא יכול להשבית רכב. השוטר רושם לך דוח הודעת תשלום קנס על סך 1,500 שקל ו-10 נקודות עם תאריך האחרון לתשלום בגין עבירה של מעבר באור אדום, אוקיי? ומזמין אותך לשימוע בפני קצין משטרה. זה יכול להיות שימוע על האתר, במקרה שיש קצין משטרה יחד עם השוטר, וחייב להיות קצין משטרה. ולא סתם קצין משטרה, החוק נותן קצין משטרה ואנחנו מחמירים ודורשים שזה יהיה קצין משטרה שמוסמך במשטרה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

זה פחות או יותר מה שהתכוונתי, אבל לא חשוב. אוקיי, הלאה.

<< דובר_המשך >> סימונה זילבר: << דובר_המשך >>

אתה מגיע לשימוע בפני קצין משטרה בלי קשר לכתב האישום, הדוח כתב אישום שקיבלת ביד שאם תשלם אותו וכאילו הודית והורשעת בכתב אישום בעבירה של אור אדום. הקצין בהליך נפרד לגמרי – זה הליך פלילי - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

רגע, רגע. עכשיו אנחנו מגיעים לפיצול.

<< דובר_המשך >> סימונה זילבר: << דובר_המשך >>

לפיצול.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

לפרשת דרכים.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לפרשת דרכים, שנייה. עכשיו ככה. הוא בא, קיבל את זה, כתוב לו: לך תשלם 1,500 שקל.

<< אורח >> סימונה זילבר: << אורח >>

תוך 30 יום.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

שנייה. אם שילם, הוא לוקח את הרכב חזרה?

<< דובר_המשך >> סימונה זילבר: << דובר_המשך >>

לא.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

הוא אומר משהו שונה בכלל.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

שנייה, שנייה.

<< דובר_המשך >> סימונה זילבר: << דובר_המשך >>

זאת סמכות להליך - - -

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

זה לא נכון. היא שואבת מהדוח.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אבל אתה מוכן, בבקשה, יעקובי? תגיד לי, איך אני אמור לפסוק? אני רוצה קודם כול להבין מהדרג המקצועי את עמדתו. אדוני יכול אחר כך להגיד: גברתי, אני מתנצל בפנייך, את לא בכיוון; זה סיפור אחר. בסדר? זה לגיטימי. אבל תן לי, קודם כול, להבין מהדרג המייעץ לחברי הכנסת את עמדתו.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

או את ההיגיון בזה; את ההיגיון בעמדתו.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

או את ההיגיון. אוקיי. קודם כול, מה הם מביאים. עכשיו, היא אומרת ככה: באתי ושילמתי 1,500. יפה? עכשיו קורים שני דברים, אני שואל. אם שילמתי, את אומרת שעדיין הרכב בחנייה למשל חודש.

<< אורח >> סימונה זילבר: << אורח >>

נכון, כי זו סמכות מינהלית נפרדת.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

יפה. ואם שילמתי את ה-1,500 שקלים ועבר חודש, אני יכול לקחת את האוטו?

<< אורח >> סימונה זילבר: << אורח >>

אם שלמת את דמי הפקדה במגרש.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

יפה. בואי אני אלך איתך ואלך צעד אחד לאחור. הרי ברור לי שברגע ששילמתי את 1,500 שקלים בעצם הודיתי. אני אומר: אני לא מודה, אני לא מוכן לשלם את 1,500 השקלים.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

ואני הולך לבית משפט.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

ואני הולך לבית המשפט. זאת אומרת, הרכב ממשיך להיות בחנייה עד שיהיה דיון בבית המשפט.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

לא. 30 יום. כשאתה בא לקחת - - -

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

30 יום, או אם בית המשפט קבע לפני.

<< אורח >> סימונה זילבר: << אורח >>

זאת סמכות מינהלית נפרדת לחלוטין, להבדיל ממעצר עד לתום ההליכים.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

זה אומר דבר אחד. אף אחד לא ישלם את הקנס.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אז למה שאני אשלם?

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

בדיוק. אף אחד לא ישלם. אף אחד.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

למה שאני אשלם?

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

כי יש לך כתב אישום. מה תעשה? למה החלטה אם לשלם או לא לשלם קשורה לרכב?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

חוה יקירה - - -

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

אבל יש שיקול.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

כי אני לא פראייר. אני לא גם משלם וגם - - -


<< אורח >> גבי בן הרוש: << אורח >>

אנחנו מבינים למה בתי משפט עמוסים.

<< דובר_המשך >> חוה ראובני: << דובר_המשך >>

אבל יש לך. אז אם לא תשלם, מה יקרה?

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

אז יהיה כתב אישום, נלך לבית משפט.


<< אורח >> גבי בן הרוש: << אורח >>

אז נכנס לבית המשפט - - -

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

לא, לא יהיה. דוח ברירת משפט לא הופך להיות כתב אישום.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

חוה, די.

<< דובר_המשך >> חוה ראובני: << דובר_המשך >>

אני עונה לו.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

את לא עונה לאף אחד. את מדברת איתי. הם יבינו אחריי. שנייה, אתם לא שמים לב.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

על זה אין ויכוח. השאלה היא מי בינינו יהיה הראשון. זו השאלה. אתה הראשון זה בטוח.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

אתה מסבך את העניינים. אם אחריך, אתה מסבך את העניינים.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

חוה, אני רוצה שתביני מה שאת אומרת לי. כי חברי הכנסת, בצדק, קפצו. הבעיה שלכם שאתם כל הזמן עסוקים בלהסביר לעצמכם, לא לנו. אנחנו לא עובדים בעבודה הזו.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

אני מנסה לענות על השאלה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

שנייה, את לא עונה. את עונה על מה שהראש שלך רוצה לענות, לא על מה שאנחנו מבקשים. נכון לרגע הזה, מה שהבנו, חברי הכנסת – יכול להיות שלא הבנו נכון – הוא שבן אדם בא, יש לו אחת משתי האפשרויות: או לשלם, ובכל מקרה, הוא יחכה עד סוף החודש; הוא חייב את החודש הזה כדי לקחת את הרכב שלו; בכל מקרה, החודש מתקיים.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

הוא יוצא לחופש.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

או שהוא בא ואומר: אני לא משלם את ה-1,500 שקלים, אבל אני בסוף החודש אקח את העסקה. אז אני אתחיל את ההליך המשפטי הרגיל.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

לא. לא יתחיל הליך משפטי רגיל. צריך להבין מה קורה בהליך של ברירת משפט. הליך של ברירת משפט, כשאדם מקבל דוח, אם הוא בלי השבתה, נניח שלא הייתה השבתה, עבר אדם ברמזור אדום, קיבל דוח של 1,500 שקלים - - -

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

לא שילם.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

לא שילם. הוא לא מקבל הזמנה לדין, או כן תבוא במקום.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

אבל יש לו 90 יום. ו-90 יום הם יותר מ-30 יום.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תנו להבין מה שהיא אומרת.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

יש לו 90 יום לשלם, הוא לא שילם. אז פשוט – הקנס כתוב בחוק סדר הדין הפלילי – הוא מורשע, ועדיין חייב לשלם את הקנס. נרשמת לו הרשעה וייגבו ממנו את הקנס באמצעות מרכז לגביית קנסות. זה לא כי זה הופך להיות תיק בהזמנה לדין.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

אבל לפני ה-90, 45 יום הוא הולך לכיוון: אני רוצה משפט.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

זכותו לבקש.

<< דובר_המשך >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר_המשך >>

זכותו. הוא שחרר את הרכב כבר תוך 30 יום.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

עזוב את המשפט.

<< אורח >> סימונה זילבר: << אורח >>

אבל ביום ה-30 - - - שחרר את הרכב.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

סימונה וחוה, אני עדיין לא הבנתי.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

יש שני מהלכים.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

חוה, תביני, את כל הזמן עסוקה בלהסביר לעצמך.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

לא, להיפך, אדוני. אם תרשה לי להסביר מהתחלה עד הסוף מסודר - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, לא. סימונה עשתה את זה בסדר עד שלב מסוים שאת התערבת. עכשיו, תקשיבו שנייה.

<< דובר_המשך >> חוה ראובני: << דובר_המשך >>

- - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

חוה, לא, לא. חוה, תקשיבי מה אני רוצה להבין. כי את אמרת: לא, לא. את קפצת, לא אני הכנסתי אותך לסיפור. מה אני מנסה להגיד לגברתי? אנחנו עכשיו בקטע שבן אדם אומר: אם זה המצב, למה שאני אשלם? ממילא אני לוקח את הרכב. מה שאת אומרת לי הוא שאם הוא לא שילם את ה-1,500 שקלים, הוא בכל מקרה ייגבה ממנו?

<< דובר_המשך >> חוה ראובני: << דובר_המשך >>

כן, כן.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

יפה. אם כך, מה המשמעות של שהוא שילם תוך 30 יום או לא שילם? אין שום משמעות.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

אנחנו לא אומרים לשלם תוך 30 יום. עורך דין יעקובי מציע שהוא ישלם תוך פחות מ-30 יום, כיוון שלשיטתו ברגע שהוא משלם הוא משחרר את הרכב. שלם באותו יום, הרכב לא יושבת בכלל.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

יפה. בואו נעשה סדר עכשיו, סליחה.

<< דובר_המשך >> חוה ראובני: << דובר_המשך >>

זאת המשמעות - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

חוה, אני ביקשתי מה הוא אמר למחוקק? עכשיו, גברתי, תקשיב למה שאני אומר.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

אפשר?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

כן. תן לי רק, כדי להשלים את התמונה עד הסוף.

מה שאתן אומרות הוא שהעניין של מועד התשלום אין לו רבותא. ובכל מקרה, יש בו שני הליכים. הליך אחד של הרכב, השבתה המינהלית של 30 יום, לא משנה שילם לא שילם. והדבר השני הוא עניין התשלום שבכל מקרה ייגבה ממך, או מרצונך, או שלא מרצונך. וה"מרצונך, או שלא מרצונך" אין לו שום קשר להמשך הליכים אם יהיו.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

אין המשך הליכים.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא משנה אם הוא יהיה בהמשך בבית המשפט.

<< דובר_המשך >> חוה ראובני: << דובר_המשך >>

ואז הוא לא צריך לשלם את הדוח. הוא ביקש להישפט, אז הדוח נגנז.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה. הבנתם? חאג' יחיא, בבקשה. אני חושב שסוף סוף עזרתי לכם להבין.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

המקרה הזה הוא גם בתוכו. אם לא היה בתוך ה-30 יום את השיקול דעת גם של הקצין, היינו אומרים: בסדר, זה החוק וזה מה שיהיה, ואין לנו צורך בלדבר על אם הוא שילם או לא שילם. אבל יש שיקול דעת לקצין. הקצין הופך להיות שופט. לכן, אם אני רוצה לתת את הסמכות - - -

<< קריאה >> קריאה: << קריאה >>

ביחס ל-30 יום.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

בדיוק, ביחס ל-30 יום.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, אני אגיד לך באיזה עניין. אם הוא יכול לשחרר לו את זה לפני ה-30 יום.
דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר
כן, כן, בטח. זה מה שאני אומר.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אין לזה קשר לתשלום.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

אני מבין.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

לא, לא. התשלום הוא הודאה בזה.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

לא, לא. אני מבין. אז מה שאני אומר הוא שאני לא רוצה להגיע למצב שלך ישחררו ולי לא. בסדר? אפילו אני לא רוצה לחשוב על זה שלך ישחררו ולי לא. או שאנחנו קובעים שסגור ולא משחררים וזהו, יש אדום, או שאתה הולך לבית משפט כדי - - -

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

לא, לא.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

אין שיקול דעת אם לשחרר את הרכב.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

בטח שכן.

<< אורח >> סימונה זילבר: << אורח >>

אין שיקול דעת לקצין לקצר פסילה. הסמכות היא לקצר השבתה. אין דבר כזה שתבוא, ובגלל שתכננת - - -

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

אני מבין.

<< אורח >> סימונה זילבר: << אורח >>

אין סמכות כזאת. החוק קובע - - -

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

אבל הוא קובע אם כן או לא.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

אני לא השלמתי את דבריי.
אורח >> יוסי יעקובי: << אורח
זה לא נכון.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אז מה סמכות שלו?
<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

הסמכות היא אם להטיל מלכתחילה.

<< אורח >> סימונה זילבר: << אורח >>

הקצין קובע: אני נותן לך 30 יום, או לא נותן לך בכלל.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

זה לא נכון.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

לא. משלוש סיבות שאת קראת, אני צריך לבוא, לשכנע את הקצין שאני תחת קטגוריה, אחת מהשלוש, כדי לשחרר לפני 30 יום.


<< אורח >> סימונה זילבר: << אורח >>

נכון, אבל בשלב התחלתי. בשלב התחלתי, האם הוא מטיל עליך 30 יום או לא מטיל עליך בכלל.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

הוא יכול להטיל גם 15 יום.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

אני לא מדבר על זה. אני לא מדבר על זה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

יעקובי, שקט עכשיו.


<< אורח >> סימונה זילבר: << אורח >>

לקצין אין סמכות.


<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

הוא צודק, יעקובי.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

אנחנו עברנו את הטלה של 30 יום. אני מדבר על מתי משחררים. או שזה סגור 30 יום, 15 יום, 1000 יום, לא משנה עכשיו לדיון, או שאני אומר: זהו. ואז אין שיקול דעת לאף אחד. ואתה לא יכול אפילו לדון על זה. נעשה את זה בחוק, שאתה לא יכול דון על זה בבית משפט. וזהו, גמרנו. אלה הימים שקבענו, וזה המינהל, וזו הסמכות. זה אחד. או שאנחנו הולכים כזה דרקוני, קיצוני בצד הזה, או שאנחנו באים ואומרים: אם הבן אדם לא הולך לבית משפט, והוא סיים, ואז הודה. יש לו את התשלום, כי אלה הקנסות שאנחנו מטילים עליו. זה הקנס הכספי וזה גם ה-10 נקודות, נכון? אם סיימנו את אלה, מה התועלת שלנו בלהשבית, או ללכת, זה מכיר זה, זה מכיר את הקצין ההוא, ואני לא רוצה להגיע – אני מדבר על דברים מאוד-מאוד קיצוניים ומאוד מסוכנים שזה מכיר את זה, וזה מכיר את הקצין ההוא, וזה מגיע בסופו של דבר כדי לשחרר.

אני חושב, אם אנחנו צריכים, או שאנחנו קובעים: אם הוא משלם בתוך שבוע ימים, הוא מקבל עד 10 ימים, עד 15 יום; אז ביום התשלום, בזה שבא עם הקבלה ששילם. אבל לא יכול להגיד: תשמעו, 30 יום ויש שיקול דעת לקצין. אני לא רוצה את הנושא הזה של שיקול הדעת לקצין.

<< אורח >> סימונה זילבר: << אורח >>

אין שיקול דעת בדיעבד אחרי שהוטלה הפסילה.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

אחרי שהטיל את הפסילה – כדי לקצר את ה-30 יום. אנחנו מדברים על קיצור ה-30 יום, ולא על ההטלה של ה-30 יום. הטיל את ה-30 יום, רוצה לקצר. איך אנחנו מקצרים?

<< אורח >> סימונה זילבר: << אורח >>

הבנתי. אחרי שהוא נתן את ה-30 יום, הקצין - - -

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

אבל שיקול דעת יש לך תמיד, לא רק בעבירה הזאת. ואתה רוצה להבדיל בין פעם רביעית ובין פעם ראשונה.

<< קריאה >> קריאות: << קריאה >>

- - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

שנייה, שנייה.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

אני פותח פתח לשחיתות.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

רוצים לענות. נשאלה שאלה, רוצים לענות.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

אם אני עברתי באור אדום, והשוטר אומר לי: עכשיו אתה צריך להשבית את הזה. הוא לא קצין, אין סמכות לשוטר?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אין לו. היא אמרה את זה.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

עכשיו מה? קוראים לי לשימוע?

<< אורח >> סימונה זילבר: << אורח >>

נכון, נכון.

<< דובר_המשך >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר_המשך >>

יפה. קוראים לי לשימוע. ואז אם הקצין החליט שהרכב מושבת ל-30 יום, נכון?

<< אורח >> סימונה זילבר: << אורח >>

נכון.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

אפשר לבקש מבית המשפט לקצר.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

ברשותכם, אם יותר לי, יש עבירה כזאת.

<< אורח >> אשר הלפרין: << אורח >>

אתה יכול ללכת לבית המשפט.

<< אורח >> גבי בן הרוש: << אורח >>

לא ראיתם אתמול בחדשות את הגברת שעברה באור אדום?

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

אבל למה אתם ממצאים את הגלגל?

<< אורח >> גבי בן הרוש: << אורח >>

בחדשות אתמול הראו. ההיא עברה בירוק מלא.


<< אורח >> יושי בלוט: << אורח >>

זו הבעיה. זו הבעיה ששוטרים - - -


<< אורח >> אשר הלפרין: << אורח >>

בסדר, זה שיש שוטר אחד כזה.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

ואז מילה מול מילה - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

חברים יקרים, סליחה, תסלחו לי. חברים יקרים, בשביל זה, אם הוא רוצה, הולך לבית המשפט.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

אבל רק אחרי זה. הוא כבר עבר את ה-30 יום. הוא לא הולך לבית המשפט מיד. אי-אפשר. אחר כך יש לך כתב אישום, ו-120 יום, 180 יום.

<< אורח >> אשר הלפרין: << אורח >>

אז בגלל שוטר אחד שלא צריך להיות שוטר, אנחנו נשנה את כל התקנות?

<< קריאה >> קריאות: << קריאה >>

כי יש הרבה כאלה.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

אני כל הזמן עם לקוחות שהשוטר אומר שהוא לא ראה כשהוא ראה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

עורך דין פדר, תקשיבו שנייה. חבר'ה, די. אני רוצה להעלות להצבעה. תקשיבו טוב-טוב למה שאני אומר לכם. אני אומר את זה למר יעקובי ואני אומר את זה לכולם. תראו, אנחנו לא בונים מדינה על אירועי קצה, כי תמיד יהיה השוטר, תמיד יהיה השופט, תמיד יהיה האזרח, תמיד יהיה חבר הכנסת. תמיד. אני נותן לכם את הדוגמה שכשאני נכנס לירושלים דרך הר חוצבים, כשבא מכביש 1 ואז יורד, יש תמיד – הרי כולנו יודעים שהוא יכול להיכנס, לעקוף אותי. אין מניעה. עכשיו, 90%, 95% עומדים בתור, לא מנסים לגנוב שום רמזור. עכשיו, זה תמיד מעצבן שגונבים אותך. בסוף בסוף, 300-200 רכבים עומדים. תמיד יש את האחד-שניים-שלושה, שאחד מהם לא שם לב. הוא פעם ראשונה באזור. ויש את זה שלא משנה מה הוא תמיד יחצה באור אדום. אז אני עכשיו לא אבוא ואקבע את כל הכללים על פי זה.

מה שאני בעצם מנסה לומר לנו הוא שאני חושב שבתהליך הזה, שאם יש שוטר שהוא עבר באור ירוק וזה – אין גבול. תמיד יש את האירועים. מה הבעיה שלי? שהסכנה שמי שנכנס באור אדום, כמו שאמרנו קודם, חברי הכנסת, זה כמו ירייה מלוע תותח. זה שלא קרה באותו זמן אירוע, לא פוטר אותו, כי זה יכל להיות, אתה שומע, לא פחות אירוע שיכל להיגמר בסכנה גדולה. אני היום, למשל, אותי, אוקיי? אני משתדל מאוד-מאוד-מאוד – איך שאני רואה מעבר חצייה, לא משנה מה, לא משנה איך, מאט קודם כול. לא משנה, יכול להיות שאני אפילו מרחוק רואה שהוא פנוי. זה הדבר שדרך אגב עוד לא מתקיים. אזרחים עדיין לא הפנימו את החוק, ועוברים במהירות במעברי החצייה, למרות שהיום זה מנוגד לחוק גם במעבר חצייה לחצות אותו.

לכן אני חושב שבנסיבות המתקיימות זה סביר לחלוטין, חבר הכנסת חאג' יחיא. אני חושב שגם לי היו מקרים.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

אבל אדוני אמר שייתן לי להשיב.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

בבקשה.

<< דובר_המשך >> יוסי יעקובי: << דובר_המשך >>

אני רוצה להסביר לאדוני, יש שתי סמכויות השבתה. אחת מינהלית של קצין, והשנייה היא של בית משפט. למשל, אני אקח עבירה שכבר קיימת היום: עקיפה בדרך לא פנויה עם פס לבן. מה שאדוני אמר: עבירה מאוד חמורה. גם כשאתה עוקף בפס לבן וגם כשמגיע רכב ממול, הקצין יכול להשבית את האוטו ל-30 יום. ולבית המשפט אחר כך יש סמכות להשבית את האוטו ל-120 יום. אבל מדובר בהזמנה לדין, לא בברירת משפט. והראיה שהמחוקק אומר: אם בוטל כתב האישום, בטלה הפסילה המינהלית; כי הפסילה המינהלית יונקת מכתב האישום. וברגע שכתב האישום איננו, וזה לא משנה מה הסיבה שלו, הפסילה המינהלית בטלה, כי לקצין זו סמכות מינהלית.

אתה רוצה לפגוע בקניין של אדם? על ידי בית משפט, לא על ידי קצין, שהוא יכול לגמור בשחיתות, או בטעות, או בגלל נהלים שהוא מקבל מלמעלה. אתה צריך, בתור חבר כנסת, שדואג לי, לציבור, לדאוג שאם ישביתו לי, ייקחו לי קניין - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, אני רוצה שאנשים לא ייסעו באור אדום.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

אבל זה לא ביטול כתב אישום.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

אז אדוני, תהפוך את זה להזמנה לדין.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

זה לא ביטול כתב אישום.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

תנו לי לסיים. אני לא הפרעתי לכם.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

זה לא ביטול כתב אישום.
אורח >> יוסי יעקובי: << אורח
אבל לא הפרעתי לכם. תהפכו את זה להזמנה לדין, אם זו עבירה כל כך חמורה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

הוא צודק אבל.

<< דובר_המשך >> יוסי יעקובי: << דובר_המשך >>

אם זו עבירה חמורה, תנו לבית המשפט את הסמכות להשבית. יש אותה בחוק היום. אל תתנו אותה לקצין.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

זה היה קודם ככה.

<< דובר_המשך >> יוסי יעקובי: << דובר_המשך >>

נכון.

<< אורח >> אשר הלפרין: << אורח >>

זה טיעון יפה. אני יכול לקחת אותו עד בית משפט העליון.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

זה היה קודם ככה.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

בית משפט, אדוני, יכול לפגוע בקניין.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

יקירי, אני רוצה לפתוח ולומר לך, ולחזור ולומר לך, אני מבין את מה שאתה אומר. אני לא מסכים איתך.

<< דובר_המשך >> יוסי יעקובי: << דובר_המשך >>

זה בסדר.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

מכיוון שמעבר באור אדום היא עבירה - - -

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

אז למה לא הזמנה?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

כי אני אגיד לך. אם אני הופך את זה להזמנה, אין, מנקודת המבט שלי, את העוצמה של הדבר.

<< דובר_המשך >> יוסי יעקובי: << דובר_המשך >>

למה? אותו דבר.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

מה למה?

<< דובר_המשך >> יוסי יעקובי: << דובר_המשך >>

הזמנה לדין זה השבתה, אדוני. כך זה בעקיפה בדרך לא פנויה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אבל אני לא מקבל את זה.

<< דובר_המשך >> יוסי יעקובי: << דובר_המשך >>

אבל אדוני, עקיפה בדרך לא פנויה, בפס לבן, זה גם הזמנה לדין וגם השבתה של קצין. למה לא?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

זה קיים.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

לא, זה לא קיים. זה קיים רק בעבירה של - - -

<< אורח >> אשר הלפרין: << אורח >>

ולהציף את בתי המשפט בכל העבירות אור אדום?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

למה? אם בן אדם הולך לבית המשפט זה יהיה משהו?

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

אז אל תיתן שום דבר, ואז הקצין ישחרר.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

לא, אדוני.

<< אורח >> אשר הלפרין: << אורח >>

אז יש שיקול דעת לבית משפט.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

עבירת עקיפה בדרך לא פנויה ועקיפה בקו הפרדה רצוף אינן עבירות קנס. הן עבירות של הזמנה לדין.
אורח >> יוסי יעקובי: << אורח
נכון.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, לא. אני מדבר על משהו אחר, סליחה.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

והן עבירות השבתה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

שנייה, שנייה. השאלה היא אחרת לגמרי. אני לא מדבר עכשיו על העניין הזה. אני מדבר על העניין למה בן אדם בא ואומר: סליחה, השוטר, זה וזה, אני רוצה ללכת לבית משפט ומסתכן. שבית משפט יכול גם - - -

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

נכון. 120 יום.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

שנייה, רגע. הבעיה היא כזו: בית המשפט לא עומד עכשיו לכל אלה שעומדים באור אדום ואומר: אוקיי, אני מפנה את הלו"ז שלי, יש לי עבירת אור אדום. אם היה לי את החלום הזה, אז הייתי יודע ללכת איתך. למה לי לכתוב פה – הרי מה יקרה? יגידו עכשיו כך: אם תבוא ותגיד לי שעד שלא יתכנס בית המשפט, ההשבתה תתקיים.

<< דובר_המשך >> יוסי יעקובי: << דובר_המשך >>

כן. זה מה שקורה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא. לא הבנת אותי. אני אומר את זה, מכיוון אתה ואני יודעים שבית המשפט לא יכול להתכנס לאלתר כדי לדון במי שעבר באור אדום. הוא נכנס לתוך הרוטינה המשפטית. זה יכול לקחת חצי שנה, ויכול לקחת גם שמונה חודשים, ויכול לקחת שנה. אני לא ידע מה יכול.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

ואז הוא ישבית לך את האוטו.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, בחייאת רבאק. עשה לי טובה.

<< דובר_המשך >> יוסי יעקובי: << דובר_המשך >>

למה? זה חלק מהענישה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, לא, עזוב, עזוב.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

זה קיים בחוק.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

יקירי, תקשיב.


<< קריאה >> קריאה: << קריאה >>

הוא מאבד את ההרתעה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אי-אפשר לדבר על ההרתעה, שומע, אי-אפשר להכניס את זה לתוך המסלול הישיר.


<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

אדוני, 33,000 רכבים הושבתו מ-2005. 33,000 רכבים הושבתו מ-2005, לא ירדו תאונות במיל.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, לא. יקירי, אני לא מקבל את זה.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

לא מקבל, בסדר.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אני לא מקבל את זה.

<< אורח >> גבי בן הרוש: << אורח >>

אפשר משפט? אני מחזיק בדעה של חברי העורך דין מסיבה אחת. כי אנחנו משחררים את הרכבים האלה. הקצין החרים, אנחנו הולכים לבית משפט ומשחררים. ואז יש שני הליכים. אנחנו ממליצים על בית משפט.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

נכון.

<< אורח >> גבי בן הרוש: << אורח >>

אחד עם הצו, ואחר כך עם העמדה לדין. מה שאומר חברי – בדרך כך, איך בית משפט מרשיע נהג? לפני שהוא מגיע לבית המשפט, מסתכל על גיליון העבירות ושם הוא חוטף. ואם זה נהג שמועד לפורענות, תאמין לי, לא יוצא קל.
יור >> היו"ר איתן כבל: << יור
בסדר. אבל הוא לא בא – הרי מה העניין? אנחנו מדברים: עצר אותו השוטר, עצר אותו הקצין, הזמין אותו לשימוע, נכון? הוא אומר: אני רוצה ללכת לבית משפט, בסדר? זה תמיד נתון לו.

<< דובר_המשך >> גבי בן הרוש: << דובר_המשך >>

לא, לא אמר לו. הוא נותן לו את הפסילה מיד.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

ברור. כי זו אותה הרתעה. אם לא, הוא צריך ללכת לבית המשפט ולעבור את התהליך הרגיל. זה קיים בכל מקרה.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

לא, לא, אדוני. אדוני, יש עבירות שנקראות עבירות - - -. אם זו עבירה חמורה, הוא יכול להיות מוזמן בתוך ה-30 ימים. בתוך ה-30 ימים שיוזמן.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

כבוד היושב-ראש, אני רוצה להוסיף משפט נוסף, גם מזווית אחרת. נניח שאני נתתי את הרכב לבן שלי. הבן שלי הוא זה שעבר. הרכב הוא שלי. והוא קיבל את זה בסמכות, לא שאני בא ומודיע שהוא קיבל בלי דעתי. או שיש לו את החברה ועל המשאית הזו יכול לעלות נהג אחר.

<< אורח >> גבי בן הרוש: << אורח >>

נכון.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

בואו נדע איך לעשות גם את הנושא הזה, כי בתוכו, אם אני בעל הרכב, אם אני בעל המשאית, ואני זה שעשיתי את זה, צריך להתחיל להפריד גם - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

זאת נקודה שאני לא יכול - - -

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

גם אנחנו צריכים לחשוב עליה.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

זה נכון לגבי כל עבירות ההשבתה במודל הקיים. זה לא קשור לסעיף.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

בסדר, אבל תשמעו. הוא העביר את זה לנהג שלו, שלנהג יש רישיון בתוקף ועובד.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

נכון.

<< אורח >> גבי בן הרוש: << אורח >>

- - - את האוטו - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

שנייה, רגע, די. חאג' יחיא, תקשיב. יש נקודה אחת. אני לגמרי לא מקבל את כל מה שנאמר. אני מוכן לקבל רק דבר אחד: כשזה מגיע לכדי מצב שזה לא הנהג שהוא בעל הרכב, בסדר? יש לו רכבים עובדים - - -
דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר
לבן שלי יש רישיון נהיגה, קיבל את הרכב שלי. מה קורה?

<< אורח >> סימונה זילבר: << אורח >>

אבל זה מוסדר.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

מה מוסדר?

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

איך מוסדר?

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

שום מוסדר. לא מוסדר בכלום.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

איך מוסדר? תסבירי לנו.

<< אורח >> סימונה זילבר: << אורח >>

אז אני אסביר. החוק קובע במפורש שהודעת איסור השימוש תבוטל לא על ידי בית משפט, אלא על ידי קצין המשטרה עצמו אם הוכח לו על ידי בעל הרכב שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

בידיעתי. אני נתתי לו את המפתחות.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

בידיעתו וברשותו.

<< אורח >> סימונה זילבר: << אורח >>

רגע, חצי שני של המשפט. החצי השני.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תנו לה להשלים.
יור >> היו"ר איתן כבל: << יור
ובמקרים של בעל רכב שנלקח, שלא הוא הנהג, והשבתה בוצעה לנהג, ומגיע לבית משפט, יש פסיקה בכל הערכאות עד בית המשפט העליון שמדברת על זה שאחריות בעל רכב שנותן את הרכב שלו היא להוכיח שהוא עשה כל שביכולתו כדי שהעבירות האלה לא ייעברו. למשל, הוא יגיד: תדרכתי את הבן שלי, הסברתי לעובדים, אם זה בחברה - - -

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

קיבל רישיון נהיגה. מה אני צריך לתדרך אותו?

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

לא נכון. בית המשפט העליון החליט שאתה לא יכול לתדרך את הבן שלך.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

יש לו רישיון נהיגה בתוקף. מה אני אתדרך אותו?

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

הנושא של השבתת הרכב - - -

<< אורח >> סימונה זילבר: << אורח >>

אבל זאת פסילה של בית משפט.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

בית משפט יעבור את ה-30 יום.

<< אורח >> אשר הלפרין: << אורח >>

בסדר. ברור שיחזירו יותר בקלות כשלא אתה נהגת ואתה צריך את הרכב לצורכי העבודה. זה שיקול דעת של בית משפט.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

לא ייתנו לך את זה. לא נכון. לא נכון.

<< אורח >> אשר הלפרין: << אורח >>

לא נכון? אין שיקול דעת לבית משפט?

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

תקשיב, אני נמצא שם. הפסיקה אומרת שאם הבן שלך עבר עבירה, זה לא עילה להחזיר לך את האוטו כי הוא הבן שלך. לא נכון.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

סליחה, אני רוצה להגיד את דעתי וזה מה שיהיה.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

הבן שלי, אם יש לו רישיון נהיגה בתוקף - - -

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

חלק לא מבוטל של עבירות הן עבירות שמבוצעות בשם ומטעם בעל הרכב.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

סליחה, אני אחלק את זה לשני חלקים. יש את הדיון של מעבר באור אדום. חברות וחברים, אני לא מוכן להתפשר בזה בכלום, עם כל הכבוד ליעקובי. הדבר היחיד שאני מוכן לקבל אותו ולהתפשר עליו זאת הטענה - - -

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

אם הנהג הוא בעל הרכב - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אני כבר מסכם את מה שאתה אמרת. אני איתך. במקרה שבעל הרכב הוכיח שהרכב הוא שלו, והנהג יכול להיות אחד מבעלי צי של רכבים והוא הנהג שנהג. הוא ממילא לא יוכל להשתמש ברכב. אתה לא יכול לעשות הענשה על התנהגות של מישהו אחר. בשביל זה יש קציני בטיחות, ויש זה, שעוברים ואמורים לתת, לעשות את כל העבודה. וזה דיון אחר שאנחנו מקיימים פה.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

מקיימים אותו, וכבר דנו רבות בזה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

נכון. בוועדה. מה שאני מנסה לומר לכם הוא שאתה לא יכול להעניש פעמיים. אתה יכול להעניש את בעל העבירה.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

אין ענישה קולקטיבית.

<< אורח >> גבי בן הרוש: << אורח >>

ואם הרכב הוא שלו, אז הוא גם מעניש את הרכב שלו. אבל אם אני עובד בחברה, אני עובד אצל בן הרוש, ולגבי בן הרוש יש 10 משאיות, סתם אני אומר. אולי יש לו יותר, אולי יש לו פחות. ואז אני נוהג אצלו. יש לו נהג אחר שיכול להפעיל את המשאית. למה שאני אשבית את מקורות הפרנסה?

<< דובר >> לאה ורון: << דובר >>

גם את האוטובוס.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

את האוטובוס, או את מטה לחמו.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

השביתו את הרכב הפרטי. אפילו את הרכב הפרטי שלו.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אוטובוס של דן או אגד או זה, האם אני עכשיו אדפוק את האזרחים שיהיה להם אוטובוס אחד פחות בגלל שנהג עבר עבירה? לא נראה לי הגיוני.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

זה בדיוק הפוך, אדוני. אם תרשה לי להשלים ברצף, אני אסביר. הטענה הזאת איננה רלוונטית דווקא לרמזור אדום. היא נכונה לגבי כל המודל של ההשבתה המינהלית. ואנחנו חיים איתה למעלה מעשור. והאיזונים של זה מתבצעים דרך - - -

<< דובר >> לאה ורון: << דובר >>

מה זאת אומרת? האם לא הגיע הזמן לבחון מחדש?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אני כבר הרבה זמן אומר שצריך לעשות, לטפל בה מחדש.

<< דובר_המשך >> לאה ורון: << דובר_המשך >>

לבחון מחדש.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

יכול להיות, אבל אני לא בטוחה שזאת ההזדמנות שיש לנו את הנתונים.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

לא בכל פעם שההשוואה היא להיסטוריה הקודמת, אנחנו צריכים לבנות עליה.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

תרשו לי, בבקשה. זה מחייב בחינה של כל המודל. אני לא חושבת שיש לפנינו את הנתונים לעשות בדיקה כזאת. מעבר לזה, האיזונים בין בעל הרכב ובין הנהג בפועל מתבצעים בשני שלבים. הם מתבצעים על ידי קצין המשטרה בשימוע, והם מתבצעים בבית המשפט.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

תראי לי פעם אחת שקצין - - -

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

תרשה לי להשלים.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אל תפריע לה. אני אוציא אותך עכשיו. יעקובי, די.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

אתה אמרת שאתה לא מפריע, נכון?

מתבצעת בשלב שהייתה מוגשת בקשה לבית משפט לבטל את ההשבתה של הרכב. רשימת העבירות היא רשימה סגורה לעבירות שבהן קצין המשטרה עושה את ההשבתה, ולהרבה פעמים הנהג העבריין הוא לא באמת עבריין. סליחה, עם כל הכבוד בדן, מה הם אשמים כאשר נהג הסעות מסיע 25 נוסעים ברכב שמיועד ל-15, ולאו דווקא הוא בחר את זה. אולי זה הוטל עליו על ידי המעסיק שלו. וכשהוא נוהג 15 שעות במקום 10 שעות, אז מי שמרוויח מזה זה המעסיק שלו ולא הנהג.

<< אורח >> גבי בן הרוש: << אורח >>

אז תענישי אותו.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

הנהג משתכר אולי שכר מינימום. להיפך, העבירות של ההשבתה נועדו, בחלקן הגדול, להגיע דווקא לבעל הרכב ולא לנהג. חריגה בשעות עבודה, מספר נוסעים מעל המותר, נהיגה ברכב לא תקין, עם רשימת ליקויים גלויים לעין שנבחרה בפינצטה, ולא ליקויים שהנהג לא יכול לדעת שהברייקסים שלו בשחיקה. גלגל ההגה שלו רועד לו ביד. אלה עבירות ההשבתה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

סליחה, את מערבבת שני דברים.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

חוה, את מערבבת את הכול.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

אני לא מערבבת, אדוני. אני מסבירה.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

אנחנו מדברים על התנהגות הנהג.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

חוה, אם רכב לא תקין, ממילא לא יאפשרו לו לנסוע.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

אנחנו מדברים על התנהגות הנהג. מעבר באור אדום זו התנהגות, לא קשורה לרכב.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

אבל, אדוני מציע לשנות את כל המודל.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

נכון. נכון מאוד, אדוני. נכון מאוד.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

אדוני מציע לשנות את כל המודל של ההשבתה ולומר שאי-אפשר להשבית רכב כשבעל הרכב הוא לא הנהג, כי בעל הרכב לא אשם. אז, א', יש איזון. ב', הרבה פעמים בעל הרכב בהחלט אשם, והוא אפילו רוצה בעבירה. ו-ג', מה זה - - -

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

אין שום איזון.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

יש עבירת אחרות. אנחנו מדברים על מעבר באור אדום. מעבר באור אדום. בעל הרכב, בעל החברה, האבא, האימא, לא נותנים את ההנחיה הזאת: תעבור באור אדום. אנחנו לא מדברים על תקינות הרכב.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

מעולם. נכון. מעולם קצין לא ביטל השבתה בגלל שהרכב לא שלו. מעולם.
אורח >> גבי בן הרוש: << אורח
אני אומר לנהג לעבור באדום?

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

אבל הבעיה שאתם מעלים נוגעת לכל המודלים של ההשבתה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

חוה, סליחה, מרגע זה, אף אחד פה לא מדבר. רק אני, ואני מסכם את זה. אם תרצו, תקבלו. לא תרצו, תיקחו את החוק ותלכו, ואני לא ממשיך אותו.

תקשיבו טוב-טוב, יש כאן שני טקטים. טקט אחד נוגע לעניין שדיברנו עליו, ההליך הרגיל. ואני חוזר כדי שאנחנו נבין אחד את השני ולא להתפרץ לדברים שלי. אדם חצה באור אדום, עמד בצד, בא קצין, עשה לו את השימוע. אני אומר את זה בקצרה. הודיע לו: הרכב שלך מושבת ל-30 יום על פי החוק החדש. יפה. משבית לו. עכשיו יש לו אחת משתי דרכים: או שהוא משלם לאלתר את הקנס. זה לא מביא לו את הרכב. בכל מקרה בסוף ה-30 יום הוא יוכל לקחת את הרכב שלו. ובנוסף, הוא יכול לא לשלם בכלל, ובסוף החודש יבוא לקחת את הרכב שלו. אבל ההליך של גביית ה-1,500 שקל ימשך כמו כל הליך גבייה שנעשה במדינת ישראל. אוקיי? עד פה סיכמנו את הדברים.

מעלה חבר הכנסת חאג' יחיא נקודה נוספת. אוקיי, הכול בסדר, הבנו; לא משנה עכשיו, אנחנו מבינים את החומרה של העבירה, אנחנו רוצים להתקדם. הנקודה אומרת כך: מה קורה אם זו חברה? זה יכול להיות נהג אוטובוס, זה יכול להיות משאיות, זה יכול להיות הבן שלי שלקח את הרכב או הבת שלי שלקחה את האוטו שלי וביצעה את אותה העבירה לכאורה, עדיין נגיד, בסדר? כדי שאנחנו נדבר כאילו מדברים בשפה של בתי משפט. ביצע או ביצעה את העבירה לכאורה, עומד או עומדת בצד. מתחיל להפעיל את כל ההליך, מתקשר או מתקשרת הביתה או למפעל או לעסק, או לא חשוב מה. ועכשיו אומר: אדוני, זה לא הרכב שלי; זה רכב פרטי של אבא שלי שנתן לי אותו; זה רכב של בעל העסק, יש לו חברת הובלות; זה רכב של חברת האוטובוסים כזו או אחרת.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

זה רכב ליסינג.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

או רכב ליסינג. לא, שנייה, שנייה.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

זה משהו אחר.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

- - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, לא. ביקשתי. די. חוה, אם אני עובר עבירה – רכב של חברי הכנסת הוא בליסינג, אוקיי? אם, חס וחלילה, עברתי את העבירה, הרכב הוא שלי. אני משלם עליו לכל דבר ועניין. כוונתי היא לא בעניין הזה, אלא שהבעלות של הרכב היא, לא במובן המשפטי עכשיו שזו הכנסת שעשתה מכרז ולקחה וזה, אלא שזה לא – איך אומרים? הוא אומר לא מקור הפרנסה שלו האישי. דהיינו, שהוא הנהג של הרכב שלו, אלא בעל חברה שיכול להעמיד במקום זה מישהו אחר על הרכב. אני בעניין הזה אומר לכם: לא מקבל את זה שהוא יכול לבוא ולהוכיח ושהרכב שישוחרר. אין לזה שום קשר.

דרך אגב, בינתיים, הרוב המכריע של אזרחי מדינת ישראל לא נוהגים באוטובוסים ובמשאיות עם כל הקושי שיש בעניין. רוב האנשים עדיין זה רכבים פרטיים לסוגיהם השונים. אני לא חושב שמטה לחמו של בעל העסק, אם יש לו עובד מחורבן, סליחה על הביטוי, שביצע את העבודה שלו. זה כמו שהוא יכול לעשות לו אלף ואחד תקלות בעניין. אם לא קיבלתי את הסחורה בזמן ולא זה, תמיד לאותו אחד את הסמכות ללכת ולפעיל נגדו את הצווים האחרים שעומדים לרשותו.

אני לא מקבל את זה. בעצם מה אתה עושה פה? אתה עושה עונש כפול. אתה גם מעניש, ובדין, את הנהג, אבל גם אם הרכב לא שלו, אתה מעניש את זה שהוא מועסק אצלו, שיכול להיות שכל יום קצין הבטיחות עושה לו את ההדרכות, ונותן לו. וזה דיון, חוה, שאת נמצאת בו ואת יודעת שאנחנו מקיימים אותו ומנסים למצוא את כל התועלות שבעבודה. אין לזה קשר. אם תהיה, במקרה, חברה שהמשאיות שלה כל שני וחמישי מבצעות עבירות, זה כבר המשטרה תפנה לבעלים ותזמין אותו. תגיד לו: אדוני, תיקח לתשומת לבך.

אבל אני לא. תחליטו. אתם רוצים, אני אעביר את זה. אתם רוצים, אני אפצל את זה, כי אני רוצה להתעסק גם בקסדות.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

בדיוק. אני רציתי להציע לך, אדוני, לפצל את זה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

סליחה, אני לא אסכים בשום פנים ואופן שרכב שהוא לא של עובר העבירה - - -

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

אני גם עדיין לא שלם עם החלק. אני שמעתי את הדברים.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

דווקא בזה נחה דעתי. אני אומר לך, כיושב ראש ועדת המשנה, נחה דעתי ועוד איך בעניין הזה. העניין היחיד שבאמת כאילו הוא ההערה של חאג' יחיא.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

זו ההערה שלו.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

אני מבקשת לפצל את זה, כי יש שינוי עצום במערך של המודל.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

גמרנו. גמרנו. אני מפצל את זה. גברתי תוכל לבוא ולתת לי הסבר יותר טוב. אני לא אפסול רכב שכבר הגיע, זה לא שהוא אומר לשוטר: רגע, אני עובד אצל ההוא; וישר נותנים לו אותו. עדיין בעל העסק יצטרך לבוא ולהראות שהוא הבעלים של הרכב. אני לא מקבל את זה. זה נראה לי – אני מדבר מבחינת שכל ישר.

<< דובר >> אביגל כספי: << דובר >>

אבל אפשר גם לראות את - - - זאת אומרת, החוק בעצם רוצה לתמרץ. נגיד, אם מדובר בבעל חברה, לתמרץ את הנהגים שלו ל נהוג בצורה הכי טובה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אביגל, אני אעצור אותך. בשביל זה יש לנו את החוק שאנחנו עוסקים בו. קציני בטיחות. כבר הגיע לבג"ץ.


<< אורח >> גבי בן הרוש: << אורח >>

יש אחריות חינוכית.
יור >> היו"ר איתן כבל: << יור
סליחה, שיש שם אחריות של קצין הבטיחות.

<< אורח >> גבי בן הרוש: << אורח >>

אחריות חינוכית.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

גם אתה - - - אישי כאילו.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

ושל בעל העסק. יש שם. אנחנו עוסקים בזה בהרחבה רבה בנקודה הזאת.


<< אורח >> גבי בן הרוש: << אורח >>

נכון. תלמד את כולם את זה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אני לא עושה שפתאום הסתבר שהבלם לא עבד, שהוא לא נותן להם הדרכות וזה. לבן אדם יש רישיון. הוא מכיר את הכללים בדיוק כמו בעל העסק שלו.

<< דובר_המשך >> גבי בן הרוש: << דובר_המשך >>

הדבר שהחוק, אדוני, אוסר עליי – נהג שעושה לי נזק אסור לי להוריד לו שקל במשכורת. אני צריך לתבוע אותו בבית הדין.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אוקיי. תודה. אני, דרך רגב, בצדק, אצלך כל היום הייתי מוריד להם. עזוב. אני מכיר אותך.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

מאהבה אומר לך את זה.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

בסוף הם יעבדו אצלו וישלמו לו גם.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

גבי, זה בצחוק. אני אגיד את זה לפרוטוקול.

<< קריאה >> קריאה: << קריאה >>

באהבה אמרנו.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אוקיי. מה שאני מנסה לומר הוא, גברתי, אני לא אפצל את זה. אני לא אעביר את זה עם הסעיף שבו – אני גם אדם שהוא – גם ככה יש לי קושי עצום. ואני נמצא, דרך אגב, בוויכוח, לא בעניין הזה, לא רק תאונות, אלא גם בעניין של הוצאה לפועל שמחרימים רכבים שהוא מטה לחמו. איך הוא יחזיר את הכסף אם הוא לא יכול לקחת את האוטו משם?

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

בדיוק. הוא לוקח לו את הרישיון; הוא לא יכול לנהוג ולחזיר.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אם הוא נהג משאית, למשל, או מוביל, איך יחזיר את הכסף אם הוא לא יכול.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

מתי אתה מתכוון לסיים?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, אני עכשיו עושה פיצול, ממשיכים בקסדות.

<< דובר_המשך >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר_המשך >>

לא, אני שואל מתי מסתיים, כי יש ישיבות סיעות וזה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא. בסדר. זה צ'יק-צ'אק נעביר את הקסדות.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

בואו נעביר את הקסדות, נו. אנחנו רוצים את הקסדות.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

בנושא הזה של משאית, העליתי מקרה ספציפי שפנה אליי. פניתי לשרים. לבן אדם יש חמישה ילדים. פסלו לו לתקופה ארוכה, יש לו קנסות. קיבל אבטלה, הבטחת הכנסה. הסתיימה תקופת הפסילה. אמר: תנו לי את הרישיון ואני אעשה - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אמרו: תעשה את הקורס מחדש. גם זה היה.

<< דובר_המשך >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר_המשך >>

לא. זאת לא הבעיה. תבוא, הסתיימה תקופת השלילה. אתה לא מקל את הרישיון עד שאתה משלם. אמר להם: תגידו לי, מאיפה אני אשלם? אני חי מהבטחת הכנסה. תנו לי, אני אעשה פריסה; אני אשלם ביטוח לאומי; אני אשלם מס הכנסה; אני אפרנס את משפחתי; ואני אשלם את הקנסות. ולא מסכימים.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

כן, אני משתגע מזה. אוקיי, כי זה ייקוב הדין את ההר. לפעמים זה ההבדל בין מחשב שיודע את כל ספר החוקים בעל-פה ויכולות שלך - - -

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

ובין בן אדם שיש שלו רגשות גם. בן אדם שיש לו רגשות.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה. כן. אני מבקש לפצל. אם אתם מוכנים, אני אפצל את זה.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

אני מבקשת לפצל את זה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אוקיי, אני מפצל את הסעיף. אילו סעיפים?

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

אז אם אנחנו מפצלים רק את הנושא של הרמזור האדום, אז סעיף 1(2).

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

רק, כן. אוקיי. תודה.

<< דובר_המשך >> חוה ראובני: << דובר_המשך >>

אנחנו משאירים את הרחבה של סמכות בית משפט, שזה המשך סמכות שבשיקול דעת. אם אדוני רוצה גם שם לשנות - - -

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

גם בברירות משפט?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

די. עשה לי טובה. אל תפריע לי. את כל הנושא של מעבר באור אדום אני רוצה שתשקלו בשנית ותחזרו אלינו.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

הכול ביחד. תפרידי את הקסדה מכל הסיפור הזה.

<< דובר >> אביגל כספי: << דובר >>

העניין של ההשבתה - - -

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

כן. יש כאן שני דברים בעניין ההשבתה. היה רמזור אדום, ויש משהו שקשור לסמכות בית המשפט.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אני לא הבנתי.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

יש כאן שתי בקשות בעניין ההשבתות.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אוקיי.

<< דובר_המשך >> חוה ראובני: << דובר_המשך >>

בקשה אחת, שדנו בה בהרחבה רבה מאוד, הייתה הנושא של הרמזור האדום וההסתעפויות בקשר לפסילה המינהלית של השוטר. בנוסף, יש כאן בקשה להרחיב את שיקול דעת בית המשפט. שסמכות שלו בשיקול דעת, לא חובה, להטיל השבתת רכב בתוך סל כלי הענישה שעומדים לרשותו, לא תהיה מוגבלת רק לרשימת העבירות שבתוספת השביעית, כמו שסמכות השוטר מוגבלת, אלא תהיה כללית.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אין לי בעיה.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

לא, אבל הם רוצים גם ברירות משפט, אדוני. אם אני מבקש להישפט ולא שילמתי את הקנס בעבירה אחרת. למשל, פלאפון, ביקשתי להישפט, תהיה סמכות לשופט להשבית לי את האוטו?

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

לא דנו בזה.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

למה?

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

יש לו סמכות לשלוח אותך לכלא.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

מבקש לדון בזה עכשיו.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

אין סמכות.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

לא, זה נושא אחר.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

זה נושא אחר, אדוני.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

יש לו סמכות לפסול לך את הרישיון.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

אם זה ברירת משפט, הם רוצים גם - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אני, ברשותך, אגיד לך מה ההבדל.

<< דובר_המשך >> יוסי יעקובי: << דובר_המשך >>

הם רוצים לסגור את הדלת.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אדוני הסניגור, אתה סניגור של עברייני תנועה.

<< דובר_המשך >> יוסי יעקובי: << דובר_המשך >>

נכון.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה רבה. תפקידי הוא לחוקק חוקים – סליחה – לא שיעשו לך עבודה קלה בג'וב שלך. תפקידי הוא בעניין הזה – אני אומר את זה גם לכם – אני חושב שבעניין - - -

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

נכון. - - - זה בסדר. אין בעיה.

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

- - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

שנייה. בסמכויות הנתונות לבית המשפט, כל עוד הסמכות היא – ההיפך, אתה פה נותן לבית המשפט עוד מנעד של יכולות בתוך התהליך. אני חושב שזה לגיטימי. אנחנו כל הזמן רוצים לתת את הסמכות. בית המשפט פוסק על פי מה שמונח לפניו. זה לא שעכשיו הוא אוטומט יוכל לעשות את זה, אלא שיש לו עוד כלי שהוא יכול להשתמש בו.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

אבל הם מדברים על ברירת משפט, אדוני.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

זה לא.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

לא רק.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

יקירי, זה לא רק. זו סמכות.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

לא בעיקר גם.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תסלח לי, יעקובי, ברגע ששיקול הדעת – הרי זה לא שעכשיו בית המשפט בא, מתיישב. זאת אומרת, העניין הוא שאתה נותן עוד כלי לבית המשפט בתהליכים השונים. ואני חושב שזה מהלך לגיטימי, וזה תפקידנו.

<< דובר_המשך >> חוה ראובני: << דובר_המשך >>

יתרה מכך, אגב, הדיון הקודם - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

בשונה מהדיון הקודם.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

אגב, הדיון הקודם, מדובר כאן בשתי קבוצות של עבירות. יש את העבירות שהן הזמנה לדין מראש; ויש עבירות שהן עבירות קנס שבהן בן אדם ביקש להישפט. אגב הדיון הקודם, היה והנהג ביקש להישפט ואומר: אני חרגתי בשעות, כי המעסיק שלי חייב אותי ודרש ממני, ולכן אני נוהג חמש שעות אקסטרה; אז בית משפט יכול, אם אני ארחיב את הסמכות של בית משפט לאותה עבירה, להטיל את העונש בהשבתה באופן שיכוון דווקא כלפי המעסיק.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

נכון.

<< דובר_המשך >> חוה ראובני: << דובר_המשך >>

דווקא בלי להקל על הנהג.

<< אורח >> גבי בן הרוש: << אורח >>

בעבירות האלה את צודקת.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

בעבירות כאלה את צודקת. אבל לא בעבירה של ברירת משפט.

<< אורח >> גבי בן הרוש: << אורח >>

את צודקת. אם למעסיק היה אינטרס, כן.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

כי את רוצה לסגור את שעריו של בית המשפט בפני אנשים שרוצים לבקש להישפט בנו, נו, נו, אם תבקש להישפט, יוכלו להשבית לך את האוטו. זה מה שהם עושים, אדוני. ואני חושב שאדוני צריך לשיקול את זה בשנית.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

מה שאנחנו מציעים, א', זה לא סמכות חובה. ב', בן אדם שמבקש להישפט, לוקח על עצמו גם כיום - - -

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

הינה, אתה מבין?

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

תרשה לי. תיקון של החמרה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

סליחה גברתי, חוה. תקשיבו טוב-טוב. אתה לא יכול לעשות פה –איך אומרים? - - - רבי ירמיהו. רגל אחת פה, ורגל אחת שם. זה מה שאתה מבקש. למה אני אומר לך את זה? אדם צריך לדעת. הרצון שלנו הוא לייצר את הברירות הקנס כדי להפחית את העומס על בתי המשפט, ובדין. ידע לו האדם שאם הוא כל כך מאמין בחפותו, שיש לזה מחיר.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

יש לזה מחיר. אבל לא השבתה, אדוני.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, לא.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

אבל השבתה? פגיעה בקניין?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, לא, סליחה. אני חוזר ואומר לך, והלכתי זה בעניין ההוא. פה אני כבר – חברים, סליחה.

<< דובר_המשך >> יוסי יעקובי: << דובר_המשך >>

ואם האוטו לא שלו, אדוני?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אמרנו. במקרה של האוטו שלו, אני לא דן.

<< דובר_המשך >> יוסי יעקובי: << דובר_המשך >>

לא, גם פה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא.
אורח >> חוה ראובני: << אורח
זה בית משפט.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

סליחה, פה זה כבר בית משפט. סליחה.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

אבל אתה צריך להחליט, לשים סייג. אם לא תשים סייג, בית המשפט - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

יקירי, תקשיב טוב-טוב. בסדר, אוקיי, אני לא מבין כמוך. בגלל זה, לשמחתי, אני לא עורך דין בענייני תחבורה, סניגור.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

נכון.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אבל לא רע לי עם זה.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

תהיה רגוע.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תלוי באיזה עניין. לא אמרתי שאני כאילו בגורף.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

בגורף, אדוני. אני אומר לך שאתה בגורף יותר טוב. אני אומר את זה. אבל אדוני, כמו אדוני אמר ובצדק, אם זה לא בעלים, אתה אדוני מאפשר לבית המשפט - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

בשביל זה, זה מגיע – פה כבר ההבדל הגדול – זה בית משפט יכריע.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

בית משפט לפי הראיות.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

הוא יכול לבוא ולהגיד: סליחה, הוא הכריח אותי לנהוג, הוא עשה לי כך, יש אלף ואחד דברים שהוא אומר. עם כל הכבוד, אני לא מוכן, אתה יודע, לשאת על עצמי את כל האשמה. כל הנקודה היא שם בהבדל, שאם הייתי יודע שאני יכול ללכת ומיד, אתה יודע – פה הוא כבר הבן אדם צריך לקבל את החלטה בעניין הזה.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

בתנאי, אדוני, שאדוני לפחות יכתוב שצריך להזמין את בעל הרכב לבית המשפט, כי אי-אפשר להשבית רכב של מישהו שזה לא שלו. לפחות יכתבו שהוא צריך להזמין את בעל הרכב.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לי אין בעיה. לי אין בעיה.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

יש הליך של טיעונים לעונש, אדם יטען.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

אבל טיעונים לעונש של הנאשם, לא של בעל הרכב.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

הוא יכול להביא עדים.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

הוא לא צריך להביא. את לא משביתה את שלו, את משביתה של מישהו אחר.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

צודק. בזה הוא צודק. בזה הוא צודק.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

זה ברור. בכל מקרה, יבוא.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

לא. לא יבוא, אדוני. הוא לא יודע. הוא לא נאשם.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

מי?

<< דובר_המשך >> יוסי יעקובי: << דובר_המשך >>

בעל האוטו לא יודע.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

נו, בחייאת רבאק.

<< דובר_המשך >> יוסי יעקובי: << דובר_המשך >>

הוא לא יודע.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

יעקובי, אתה אסור לך לדבר.

<< דובר_המשך >> יוסי יעקובי: << דובר_המשך >>

אבל אדוני - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, יעקובי. לקחו את הרכב שלי, משביתים אותו, ואני לא אדע?

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

זה כתוב אבל; זה קיים.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

לא, לא משביתים אותו, אדוני. משביתים אותו בדיון.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא. אל תעשה ממני מטומטם.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

זה קיים. עורך דין יעקובי, החובה קיימת.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

רגע, רגע, זה לא זה, אדוני. לא נכון. רגע, חוה, תני לי להסביר. בן אדם ביקש להישפט, אדוני - - -

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

החובה קיימת.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

נו, באמת. יש לך תביעה בבית משפט, אתה לא יודע? בחייאת דינאק.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

כן, אדוני. אדוני, רגע.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

אני מציעה שיקרא את החוק.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

חוה, תירגעי.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

אדוני, זה לא נכון.

<< דובר_המשך >> חוה ראובני: << דובר_המשך >>

שיקרא את החוק. זה קיים.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

יעקובי - - -

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

תן לי להסביר. זה לא נכון. אדוני נקלע לכלל לטעות.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

בסדר. חברים, אני מבקש מכם: בפיצול לעשות את זה, לתת את הסמכות לבית המשפט בעניין שדיברנו עליו.

<< דובר_המשך >> יוסי יעקובי: << דובר_המשך >>

ובתנאי שזה - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

עשה לי טובה, אל תיתן לי תנאים.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

תקרא את 57ג(ב).

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

חוה, את רוצה שאני אוציא אותך?

<< דובר >> עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): << דובר >>

ונקיים את הישיבה. נוציא אותה ונקיים את הישיבה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה. אני לא מקבל את זה. בכל הכבוד, יש גבול. פיצלנו היום – חבר הכנסת יעקב אשר, אני אומר גם לך כיושב ראש ועדת המשנה. התפקיד שלנו - - -

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

אבל פיצלנו בצדק.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא. אם לא היה בצדק, לא הייתי עושה את זה. אבל פה ממש, זה כבר ללכת – איך אומרים? – בהזדמנות שרוטשילד הגיע לאזור כבר ניקח כל דבר, לשים את זה על הזה.

אוקיי. אז אני מפצל את זה. את זה משאיר, את הסמכות שניתנת לבית המשפט וקסדות. אוקיי, תגידי לי מה אני מוריד עכשיו מבחינת הפיצול?

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

מבחינת הפיצול אתה מוריד את סעיף 1(2).

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

מי בעד הפיצול? ירים את ידו.

הצבעה
בעד – פה אחד
הפיצול נתקבל.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה רבה. הפיצול אושר. הלאה. עכשיו אנחנו נעבור להקראה של הסעיף של בית המשפט, סעיף 3.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

לא.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא. זה כבר אופניים, כן.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

זה 1(1) ו-(2).

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אז איפה ההתייחסות לבית המשפט?

<< דובר_המשך >> חוה ראובני: << דובר_המשך >>

לב ההתייחסות זה סעיף 2, תיקון סעיף 57ג. סעיף 1(1) תומך בזה.
יור >> היו"ר איתן כבל: << יור
אוקיי, הלאה. אז בואי תקריא אותו.

<< דובר_המשך >> חוה ראובני: << דובר_המשך >>

"תיקון סעיף 57ג
2.
בסעיף 57ג(א) לפקודה, במקום "בעבירה מן העבירות" - - -<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

יעקובי, אני רואה שנעים לך. צא עם חבר הכנסת חאג' יחיא. אין לי בעיה.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

תודה, אדוני.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה. אתה לא נשאר איתנו על הקסדות?


<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

אני מסכים עם הקסדות.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אה, ווי.

<< אורח >> יותם אביזוהר: << אורח >>

אין לנו מספיק כסף לשלם.

<< אורח >> יוסי יעקובי: << אורח >>

תודה רבה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

ביי, יעקובי.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

במקום "בעבירה מן העבירות המנויות בתוספת השביעית" יבוא "בעבירת תעבורה", והמילים "ובלבד שהעבירה אינה עבירת קנס" – יימחקו.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אוקיי.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

זה לתת לבית משפט שיקול דעת. שזה יהיה אחד מסל העונשים שלו בכל העבירה שנדונה בפניו. ויש חובה, כבר קיימת, להזמין את בעל הרכב היה וזה, בסעיף 57ג(ב).

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה
בעד – פה אחד
תיקון סעיף 57ג(א) לפקודת התעבורה נתקבל.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה. אושר. בואו נעבור לקסדות. סעיף 3.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

רגע, צריך את סעיף 1(1) לתמוך את זה. כי זה פשוט תיקון להשלים.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אבל הוא לא מכניס איזו עיזה.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

לא, לא.

<< אורח >> גבי בן הרוש: << אורח >>

תגיעי לקסדות, הילדים - - -

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

תיקון סעיף 57א - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

שנייה.

<< דובר >> אביגל כספי: << דובר >>

רגע. אז נשאר 1(1)?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, רק (2) נשאר לנו עכשיו.

<< דובר_המשך >> אביגל כספי: << דובר_המשך >>

לא. סעיף (2) השארת.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

נכון. נכון.

<< דובר_המשך >> אביגל כספי: << דובר_המשך >>

אבל יש את סעיף 1(1).

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

עכשיו היא מתחילה להקריא אותו. זו כוונתי.
אורח >> חוה ראובני: << אורח
"תיקון סעיף 57א
1.
בפקודת התעבורה (להלן – הפקודה) בסעיף 57א(א) –
1. בפסקה (2), במקום "בחלק א' לתוספת" יבוא "בתוספת"."<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אוקיי.

<< דובר_המשך >> חוה ראובני: << דובר_המשך >>

יש לנו תיקון משלים לתוספת.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה
בעד – פה אחד
תיקון סעיף 57א(א) לפקודת התעבורה נתקבל.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה . אושר. זה לא כולל, כמובן, את מה שהסברנו כבר קודם.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

כן. לא כולל את העיזה.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

"תיקון סעיף 65ג
3.
בסעיף 65ג(א) לפקודה, במקום "אלא בעת" יבוא "אלא אם כן רוכב על האופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך או בעת"."כאן אנחנו מבקשים להוסיף חובת חבישת קסדה לבגירים הרוכבים על אופניים חשמליים בדרך עירונית, בניגוד למצב הקיים היום.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אוקיי. כן. זו הייתה התחייבות גם של השר, גם התחייבות שלי כיושב-ראש ועדת הכלכלה.

<< דובר_המשך >> חוה ראובני: << דובר_המשך >>

יש החלטת ממשלה, כן.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

רגע. מה זה "לבגירים"? זאת אומרת, אם ילד שאסור לו - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, אתה לא הבנת. שנייה, שנייה.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

נו?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

כדי לעשות סדר, נכון להיום, יש חובת חבישת קסדה למי שמותר לו. מי שלא מותר לו, אז ממילא עובר עוד סדרה ארוכה של עבירות.

<< דובר_המשך >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר_המשך >>

נכון.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אבל אני אומר: מי מותר לו, זה מגיל 16 ועד גיל 18 היום, זה חובה.

<< דובר_המשך >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר_המשך >>

אז זה 16 עד גיל 18?

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

חייב קסדה.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

- - - מתחת לגיל 18.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

היום כבר בחוק זה חייב. הייתה שאלה מדוע מעל גיל 18 אין חובת חבישת קסדה. אני לא מדבר על כל אופניים, אני מדבר על אופניים עם מנוע.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

אופניים עם מנוע.

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

קורקינטים יש כבר.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

כן, כן.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

בנוסף, "מנוע מניע אותם או בסייע בכך".

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

גם אם הוא לא חוקי כאילו.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

דהיינו, שלא צריך להוכיח שהם תקניים. כאילו גם לא תקניים, גם בלי להוכיח שהם תקניים, ברגע שהם מונעים עם מנוע, חלה חובת חבישת קסדה.
יור >> היו"ר איתן כבל: << יור
אוקיי.
אורח >> יעקב אדלר: << אורח
אני רוצה עוד להוסיף משהו.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

כן, ד"ר אדלר.

<< אורח >> יעקב אדלר: << אורח >>

אני חושב שלמען הצלת החיים, החוק הזה על קסדות חייב לכלול גם אופניים רגילים. כי כל אדם שרוכב על אופניים ונופל הסיכוי שייפגע בראשו במדרכה, בעמוד, בכלי רכב כלשהו, הוא בדיוק אותו סיכוי כמו כלי רכב עם מנוע חשמלי. ולכן, לדעתי, זה צריך לכלול את כל סוגי האופניים.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא נדון בזה היום. זה מה שנקרא "תפסת מרובה – לא תפסת". זה דיון שהיה פה כבר בכנסת. איך אומרים? האויב של הטוב מאוד זה המצוין.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

אם אדוני מרשה בכל זאת להיכנס לנושא הזה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

בבקשה, מר פדר.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

אני מבקש רשות אישית, מסיבות אישיות שאני אסביר אחר כך. בנימה אישית, זה בשביל לי מעין סגירת מעגל. אנחנו ב"מתונה" התחלנו להופיע בפני הוועדה המכובדת הזו לפני כשמונה שנים. כשעברה לראשונה ההצעה של חברי כנסת דב חנין ושלי יחימוביץ' לשנות את פקודת התעבורה שחייבה אז כל רוכב אופניים לחבוש קסדת מגן ולפטור בגירים הרוכבים בדרכים עירוניות מחובה מצילת חיים זו. הסברנו, התנגדנו, נלחמנו, התחננו, זה לא עזר. הגזרה עברה ב-2011.

מאז נהרגו בממוצע 13 רוכבי אופניים רגילים כל שנה. אנחנו מעריכים שלפחות חמישה מהם מתו כל שנה מכיוון שלא היה חיוב לחבוש קסדה. זאת אומרת שהפטור הזה גרם לכ-35 הרוגים מיותרים במשך שבע השנים האחרונות. תסתכלו מסביב לחדר הזה. יש לנו פה לפחות 35 אנשים. 35 אנשים כמונו בקבר היום בגלל מה? בגלל אינטרסים. סוף סוף בדברי ההסבר להצעת החוק הנידונה לפנינו, מגלה שר התחבורה בריש גלי ובלי בושה ש"פטור זה נועד ביסודו לעודד מיזמים להשכרת אופניים". הוא מוסיף פשע על חטא באומרו: "ואולם בשל הסיכונים לרוכבים על אופניים עם מנוע עזר, ומאחר שאופניים כאמור אינם עומדים" – ואני אוסיף: עדיין – "להשכרה במסגרת אותם מיזמים, מוצע שהפטור לא יחול עליהם."

אדוני היושב-ראש, שר התחבורה ממשיך להפקיר את חייהם של רוכבי האופניים הרגילים. בזמננו דיברנו עם היזמים של תל-אופן, והצענו להם לבדוק ביחד, כמו שאדוני הציע, איך אפשר להפעיל את תל-אופן תוך שימוש בקסדות מגן. אבל הם התנערו מזה ואמרו: לא מעניין אותנו, העברנו את זה למחוקקים.

אדוני היושב-ראש, מה אנחנו דורשים ממך? לא לאשר את ההצעה כפי שהיא מנוסחת, אלא לבטל את הסיפה של סעיף 65ג רבתי לפקודה, כך שכל רוכבי האופניים יהיו מחויבים בחבישת קסדת מגן כדי להציל את חייהם. מספיק עם הגחמות והפיתולים של שר התחבורה בנוגע לאופניים ואופניים חשמליים. ויכיר – אני לא אגיד את המילה "שיהיה", מה שצריך להיות – ויכיר במה שיודע כל בר בי רב שהאופניים חשמליים הם קטנוע כל דבר, הדורש רישוי, ביטוח וטסט; ושיפסיק להפקיר את הולכי הרגל הנדרסים, כי אין להם ממי לגבות לפי חוק הפלת"ד; ושיפסיק להפקיר את חייהם של רוכבי האופניים הרגילים לטובת מיזמים.

אדוני היושב-ראש, החובה בקסדות מגן – יש דרישה ששר התחבורה יקבע מה זה. אין תקן מחייב.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

יש.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

בתוספת השנייה – סליחה, גברתי – יש תקן מחייב לרכינוע ולגלגינוע. ושם כתוב שיש תקן ישראלי לקסדות.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה, מר פדר. הקשבתי לך.

<< דובר_המשך >> מרדכי פדר: << דובר_המשך >>

תן לי רק לסיים, בבקשה, עוד שנייה. אין תקן מחייב בנושא של אופניים. האם תל-אופן שווה 35 מתים בשבע השנים האחרונות? אדוני היושב-ראש, יש לאל ידיך, אישית, להציל 50 נפשות.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

בוא, בוא, זו לא תוכנית ברמה אישית.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

סליחה, אדוני.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

לא, זה לא מכבד. אומר לך שוב: אני צריך לצאת. אני לא יוצא רק כדי שאני אוכל לבוא ולומר שהעמדה שלי כמוהו, שאני חושב שכרגע האויב של הטוב הוא הטוב ביותר.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

בסדר. תן לי, אדוני, אני מבקש.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

בכל מקרה, מר פדר, אני לא מתכוון לפתוח את זה עכשיו. זה מצריך דיון. היה דיון פעם הקודמת.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

אני לא אושיב אותך לראיון אישי. זה לא מכובד.

<< דובר_המשך >> מרדכי פדר: << דובר_המשך >>

בסדר. יש לאל ידיך להציל 50 נפשות בעשור הבא, אם תבטל לגמרי את הפטור הקיים.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה, מר פדר.


<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

אדוני, רק עוד דבר אחד.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

זה מה שאני לא אוהב בוועדה הזו. בגלל שמדובר בוועדה מאוד-מאוד אקטיבית, אתה מניח לפתחי עכשיו כאילו אני ממשלה.

<< דובר_המשך >> מרדכי פדר: << דובר_המשך >>

לא, אדוני.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

איתן, אתה יודע מה זה מזכיר לי? כשהייתי ראש עיריית בני ברק הגשתי תוכנית עם 300 דונם ירוק בגודל של הפארק הלאומי בצפון העיר בני ברק, עם מיליון מטר תעסוקה. אתה יודע מי התנגדו? הירוקים. אמרו: למה 300 דונם? למה לא 350? אמרתי להם: לבני ברק אין 300 דונם בכל הגינות שלה ביחד. אין כמעט ירוק. עיר צפופה. ואתם מתנגדים כי אין אלה לא 350 או 400.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

חבר כנסת אשר, תן לי רק לענות למה ששאל חבר הכנסת - - -

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

תן לנו לעבור שלב אחד. חיכינו לזה עד היום.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה. תודה, חבר הכנסת אשר. פדר, משפט האחרון.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

רגע, אני אגיד לאדוני ששאל אותי למה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, אל תענה לי. משפט אחרון. די. מספיק. זה לא דיון, זה לא הנושא. אני מכבד אותך, כי אתה פה.

<< דובר >> יעקב אשר (יהדות התורה): << דובר >>

אני אומר לפרוטוקול: אני רץ - - -

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

אני פשוט אומר - - - אני מאוד מוקיר את כל מה שאתה עושה פה בנושא זה. חמשיר, אין לי חמשיר; יש לי - - - שיר. שש שורות, 10 מילים.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

בבקשה, נו. בסדר.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

מינימליסטי.

גולגולת עגולה
גלגל עגול
בום.

גולגולת סדוקה
גולגולת ריקה
סוף.

תודה רבה לך, אדוני.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה, אדוני. חגית, אחרונה. ואם יש פה מישהו שירצה להתייחס אני אאפשר לו. כן, חגית, בבקשה.

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

יש כאן שני דברים. דבר ראשון, לדעתי, למרות שאני לא רוכבת – אני רכבתי הרבה שנים – צריך להשאיר לאופניים רגילים את השיקול הדעת שלהם ולא לחייב אותם. דבר ראשון.

<< קריאה >> קריאה: << קריאה >>

לא, לא.


<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

דבר שני, אני מזכירה לכם שאין מספיק משטרת תנועה. ואם תחייבו בחבישת קסדה את רוכבי האופניים החשמליים, שאני מאוד בעד זה, בבקשה להכניס גם את פקחי הרשויות שיהיו מסוגלים לאכוף את זה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה, גברתי. האיש שעוד לא דיבר היום, כן.

<< אורח >> יושי בלוט: << אורח >>

אני יושי בלוט. אני פה עם עמיתי יותם סלינגרה, מייצגים את איגוד התחבורה החשמלית הקלה. אנחנו כאן בשם אותם מאות אלפי רוכבים, אלפי מועסקים, יבואנים, יצרנים ומשווקים של קורקינטים ואופניים חשמליים, שאגב חווים היום קריסה מוחלטת וירידה של 90% במחזור העסקי. אני רוצה להדגיש שאנחנו חולקים אג'נדה עם כל רוכבי האופניים והלכי הרגל בעיר.

ולגופו של עניין הקסדות, אז בהסתייגות של אכיפה הלא מידתית והקנס הלא סביר בסך 1,000 שקל, במקום שבו גם 150 או 200 זה היה הרבה, אני שמח שאנחנו דנים היום בנושא הקסדות שהוא בקונצנזוס לכל מי שהבטיחות יקרה ללבו. אבל מדובר, לצערי הרב, רק בעלה תאנה. הקסדה לא תגן על הרוכבים להורדתם לכביש מדריסה של אוטובוסים ומשאיות. הקסדה לא תגן על ראשי ערים שבחדלות מעשה ממאנים להניח תשתית נכונה של שבילי אופניים ומתעקשים לקיים את הישראבלוף של שבילי אופניים לא רציפים על מדרכות. ולמרות שהורדו אותנו לכביש, מחלקים לנו דוחות על ירידה לכביש במקום שבו שביל האופניים לא מאפשר רכיבה, כמו למשל ברחוב אבן גבירול בישראל. מי שרוכב על המדרכה מקבל קנס על המדרכה, ומי שיורד לכביש מקבל קנס על הכביש.

לסיום, בהקשר של תל אביב, אני רוצה לספר שקיימנו פגישה עם רון חולדאי, שלמדנו ממנו שהוא רוצה מאוד ושיש לו תקציב מספק, אבל כל מה שמעכב את הביצוע של עוד שבילי אופניים ותשתית מספקת זה תקן שמחייב בשבילי האופניים שטרם נקבע על ידי משרד התחבורה.

אנחנו קוראים לך, יושב-ראש הוועדה, מר איתן כבל, לקרוא למשרד התחבורה ולרלב"ד להוציא הנחיות מסודרות ולשתף אותנו בדיון. לא ייתכן שדווקא אנחנו, שנחשבים למומחים עולמיים לפתרונות תחבורה חדשים, לא נשמעים ומודרים מהעשייה. בלהט האכיפה לא מידתית נדמה כי שכחתם שהרבה דיברו על רכבים פרטיים בעיר והקושי בנגישות הרכבת. אל תשכחו שהאופניים וקורקינטים הם הפתרון ולא הבעיה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה. אני אתייחס לזה. כן, גברתי.

<< אורח >> מיכל גלברט: << אורח >>

אני מיכל, מנכ"לית פיוצ'ר מוביליטי ואנחנו מקדמים תחבורה חכמה. ותחבורה חכמה אומר פתרונות של first mile ו-last mile, זה בדיוק על מה שדובר פה. אם רוצים באמת לחסוך בחיי האדם ולשמור ולהגן על כולנו – ולא סתם הבאתי את הבת שלי, אבל זה במקרה – אנחנו צריכים להבטיח שיהיו שבילי אופניים. על כל הפתרונות האחרים, ממילא אם יאכפו אותם או לא יאכפו אותם, הבסיס כדי באמת לשמור ולהגן על חיי האדם זה לעשות שבילי אופניים. ועם זה באמת פשוט מתעכבים ומתעכבים כבר שנים. אפילו פרויקט של אופני דן, שכבר עובדים עליו כמה שנים, צריך פשוט לזרז את כל העניין של שבילי האופניים.

חשוב לציין, אין אף מדינה באירופה שיש בה חובת חבישת קסדה. ברור שחבישת קסדה זה חשוב מאוד וצריך לחנך, ולחנך את הדור שלנו, ולחנך את הצעיר לחבישת קסדה. אבל העניין הזה של לחייב חבישת קסדה הוא פשוט לא נכון. ולא סתם כל מדינות אירופה לא עושות את זה.

המדינה צריכה, בסופו של דבר, צריכה להחליט מתי היא נכנסת למרחב הפרטי. זיהום אוויר הורג הרבה יותר אנשים מאשר האופניים. האופניים מצילים חיים; הם מורידים אנשים מהרכבים הפרטיים. ברגע שהמדינה תחליט, לדוגמה, שהיא אוסרת על עישון במרחב הפרטי, כי זה הורג הרבה יותר אנשים, אז בואו נדבר על חוקים אחרים נוספים. תודה רבה.

<< אורח >> גבי בן הרוש: << אורח >>

אפשר, אדוני?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

סליחה. כן, בבקשה.

<< אורח >> יותם אביזוהר: << אורח >>

אני יותם אביזוהר, ישראל בשביל אופניים. אני מזכיר לנוכחים שמדינת ישראל הציבה לעצמה יעד: להפסיק את השימוש בנפט בתחבורת ישראל ב-60% עד 2025. לצורך כך היא מתקצבת במאות מיליוני שקלים את חישמול הרכבת, את חישמול האוטובוסים, תשתית טעינה לרכבים, תקציב לרשויות מקומיות כדי לעודד אותן לעבור לרכבים חשמליים, ועוד, ועוד.

ועכשיו יש לנו פה אלפי רוכבים חשמליים שאנחנו במחי הצבעה אחת מדכאים אותם. כן, מדכאים. בניגוד לדברי ההסבר שכתובים כאן בהצעת החוק, שמדובר על פרויקטי השכרת אופניים, לא מדובר על אופניים חשמליים. אז לא נכון. יש מאות פרויקטים בעולם שהם כלי רכב חשמליים כאלה ואחרים, שהם שיתופיים, והם עובדים מצוין, וחוק קסדה לא קיים שם. יש דוגמאות בודדות שהן יש חוקי קסדה. ואנחנו רואים שהם שוב ושוב מכשילים פה פרויקטים של אופניים שיתופיים.

משרד האוצר, כשהוא רוצה, כשהוא מבקש מחברי הכנסת לשיקול את חוקיות חוק קסדה, אז אני חושב שהוא יודע למה הוא עושה את זה. כי הצעת חוק הזאת היא מצילה; האופניים השיתופיים מצילים חיי אדם, משפרים את זיהום האוויר. אגב, סין מנהלת מאבק של שנים לצמצום זיהום האוויר. הוא הורג אנשים במספרים מאוד-מאוד משמעותיים. בשנים האחרונים מאז שהושקו שם פרויקטי האופניים, ועכשיו מצטרפים גם אופניים חשמליים שם, אנחנו רואים בפירוש שסוף-סוף מגמת הגידול בזיהום האוויר יורדת ומתייצבת.

אנחנו רואים שוב ושוב שהמדינה עושה מעט מאוד כדי להגן על רוכבי אופניים, כמו שהזכירו קודמיי, אבל היא כן מקפידה וכן מגלגלת את אחריותם ופעילותם של הרוכבים רק על הרוכבים עצמם. אין שבילים, אין תשתית, אין הגנה. כמה אכיפה הייתה כנגד נהגים שסיכנו רוכבים, גברתי השוטרת? אפס. כמעט ולא קיים. רק שוב פקחים ושוב שוטרים ואפס תשתית, ועוד חובה שנופלת על הרוכבים.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה. כן, גבי. אני אאפשר לך.


<< אורח >> גבי בן הרוש: << אורח >>

אני שומע פה את הדין על האופניים החשמליים לא חשמליים. בואו אני אגיד לכם כאחד שחווה הרבה-הרבה קילומטרים ברכב כבד. חבר'ה, יש לנו את האופנוענים שהם בוגרים, יש להם קסדות.

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

נכון.

<< אורח >> גבי בן הרוש: << אורח >>

אנחנו לא רואים אותם. הם מסתובבים לנו בין הרגליים. יש שלנו שדה ראייה מת. עכשיו זה שהורידו את רוכבי האופניים לכביש, על כמה וכמה. אין שום סיכוי, עם הקסדה או לא קסדה, שהבחור או הבחורה זאת יינצלו.
אורח >> יותם אביזוהר: << אורח
בדיוק.

<< דובר_המשך >> גבי בן הרוש: << דובר_המשך >>

אם המדינה לא תלך ותשקיע – ואני שומע את זה משנת 2001: שבילי אופניים, שבילי אופניים.
אורח >> יותם אביזוהר: << אורח
נכון.

<< דובר_המשך >> גבי בן הרוש: << דובר_המשך >>

תראו לאן הגענו. יש 300,000- 250,000? כמה יש היום בארץ?
אורח >> יותם אביזוהר: << אורח
300,000 פלוס אופניים לא חשמליים.

<< דובר_המשך >> גבי בן הרוש: << דובר_המשך >>

אחרי שהסוסים ברחו מהאורווה מנסים לתקן. צריך לשמור על הילדים האלה. אבל הרשויות והמדינה צריכות להשקיע בשבילי אופניים.

<< אורח >> מרדכי פדר: << אורח >>

כל זה הוא חלק מהקסדה. הוא גם חלק מאוד-מאוד חשוב.

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

- - -

<< אורח >> יעקב אדלר: << אורח >>

כל אדם - - -
אורח >> יותם אביזוהר: << אורח
אדוני היושב-ראש, רק עוד מילה אחת. כשאנחנו מדברים על אופניים חשמליים, ואני חושש שחלק מהאופניים החשמליים שאנחנו רואים מסביבנו הם באמת אופניים לא תקניים, וזה מסוכן. האופניים והקורקינטים החשמליים היחידים שאני יכול לחתום עליהם שהם יהיו תקניים - - - האלה הם כנראה היו אופניים של פרויקטים שיתופיים, כי שם זה לא יהיה אדם פרטי שהולך לאיזה חאפר שיתקין לו. שם יש גוף ממוסד שעומד מאחוריהם. הוא ייתבע לדין, אם, חס וחלילה, אופניים שלו לא יעמדו בתקינה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה.

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

והיום צריך 400,000 לא שיתופיים. יש כבר בשוק.

<< אורח >> יותם אביזוהר: << אורח >>

אנחנו נרצה להחריג את האופניים השיתופים ואת הקורקינטים שיתופיים בהנחה וכן הולכים לפתרונות האלה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה. בבקשה, האחרון מהרלב"ד.

<< אורח >> אשר הלפרין: << אורח >>

אני אשר, יועמ"ש הרלב"ד. המספרים גם מדברים. המספרים באופניים חשמליים, גם מספר הרוגים וגם מספר הפצועים הוא בעליה. השנה אנחנו מדברים על 19 הרוגים ועל קרוב ל-2000 פצועים. הרבה מאוד מהפצועים הם כאלו שמועפים מהאופניים שלהם וסופגים פגיעות ראש. צריך להביא את זה בחשבון. אני לא חושב שיש פה מישהו שהוא נגד נסיעה באופניים, אופניים רגילים, אופניים חשמליים.

ועוד דבר אחד. אני מכיר לפחות חברה אחת – אתם מדברים על האופניים השיתופיים – שנותנת קסדה לכל מי שנרשם ופעיל אצלה.

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

מי זאת?

<< אורח >> אשר הלפרין: << אורח >>

אני לא זוכר את השם שלה. אבל החיוב פה – כן, זה מטיל נטל מסוים על הפרט להשתמש בקסדה – אבל החיוב פה הוא לא חיוב קשה מדי. הוא חיוב שבא להציל אותו, להגן עליו. ואני חושב שההתנגדות – אפשר לדבר על פטרנליזם שעה.

<< אורח >> יושי בלוט: << אורח >>

איך אפשר להגיד "לא קשה מדי" על קנס 1,000 שקל? איך אפשר?

<< אורח >> יותם אביזוהר: << אורח >>

יצרניות הקסדות בעצמן אומרות: קסדה לא מגינה במקרה של תאונת דרכים. זה פשוט לא נכון.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

יקירי, תכף.

<< אורח >> אשר הלפרין: << אורח >>

על 2000 פצועים, שחלק מהם הם פצועי ראש, אז בוודאי שיש הבדל בין חבישת קסדה ובין אי חבישת קסדה, כן? אנחנו שנינו לא נציג סטטיסטיקה מוחלטת.

<< אורח >> מיכל גלברט: << אורח >>

אם לא יהיו פה אופניים בכלל גם לא תהיה אף תאונה.


<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, לא, גברתי.
אורח >> יותם אביזוהר: << אורח
קסדה היא קו הגנה האחרון. איפה השביל? איפה המודעות של הנהגים? איפה? ואיפה? ואיפה?

<< אורח >> אשר הלפרין: << אורח >>

בסדר. פה אנחנו לא במחלוקת.

<< אורח >> יושי בלוט: << אורח >>

אנחנו מצליחים להעביר דברים קטנים, כמו הקסדה, אבל את התהליך הנכון של לחבר את המשרדים ביחד, את העיריות, את משרד התחבורה, את מי שצריך, כדי שיטפלו, לא מצליחים פה, כי זה בין משרדי. זה רק אתה יכול לעשות את זה, אדוני.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה. אני רוצה לומר לכם כמה דברים, ברשותכם. תראו, אני לא מתכוון לעשות מעצמי צחוק. אני רוצה להזכיר לכם, הוועדה הזאת עוסקת במאבק בקטל בדרכים יותר מכל ועדה - - -

<< קריאה >> קריאה: << קריאה >>

נכון.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

זה אחד. שניים, אני רוצה להזכיר לכולם שאין ולא הייתה ועדת כלכלה שעסקה בקידום התחבורה הציבורית, כולל אופניים, יותר מאשר הוועדה הזאת. באופן מאוד אינטנסיבי עם השפעה ששינתה במשרד התחבורה את כל הגישה ואת כל התפיסה. את זה אף אחד לא ייקח מאיתנו, כי את מה שנכתב וגם את מה שהיה פה בדיונים האלה גם גרזן לא יוריד.

<< אורח >> יושי בלוט: << אורח >>

אבל עכשיו לזרוק את התינוק עם המים.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תן לי שנייה.

זו עובדה. נקודה נוספת שאני להזכיר נוגעת לאופניים חשמליים. אני רק אזכיר שזה היה בחגי תשרי, נדמה לי, בתקופת סוכות, כל הארץ געשה. היא געשה, רעשה סביב כמה תאונות קטלניות של רוכבי אופניים חשמליים. אחת הנקודות שעלתה חזור ועלה בכל דיון, בכל פורום, בכל טוקבק, דובר שם על איך זה שאין חובת חבישת קסדה. אני זוכר שאני הוצאתי את ההודעה – התקשרתי לחוה על העניין הזה. את זוכרת, חוה?

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

בחול המועד, כן.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

בחול המועד סוכות. התקשרתי אליה מחו"ל ואמרתי לה: חוה, יכול להיות שאמרת לי אז שזה עד גיל 18 יש חובה? והשר כבר הניח לקריאה ראשונה חובת חבישת קסדה גם למבוגרים, והשר נתן התחייבות; ועדת נתנה את ההתחייבות בעניין הזה.

עכשיו, אתה צודק בעניין. דרך אגב, גם גברתי, מיכל, לא חולק עלייך לגבי העובדה שאופניים חשמליים הם ירוקים. ודרך אגב, הוועדה בשום פעולה לא ביקשה להסיר או להוריד או לפגוע באופניים חשמליים, בשום פנים ואופן.

<< אורח >> יושי בלוט: << אורח >>

בוודאי שכן.

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

לא נכון.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תרשה לי.

<< אורח >> יושי בלוט: << אורח >>

אכיפה לא מידתית ומפלה. אכיפה זה טוב, אבל אכיפה לא מידתית זה רע מאוד.

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

אבל לא הוועדה. הוועדה בכלל לא דיברה על - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תרשה לי. אמרנו את הדברים מאוד-מאוד-מאוד ברור. עכשיו, הדיון לגבי ה-1,000 שקל או פחות אות יותר, זה דיון אחר. הוא לא הדיון הזה. יכול להיות שאולי אתה צודק. רק אני רוצה להזכיר לך שעד לפני זמן האופן שבו אופניים – גם היום, דרך אגד – מתנהלים, ללא קשר לנסיעה על הכביש או לא כביש, זו התנהלות שהיא פשוט - - -

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

ג'ונגל.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אני אומר את זה. עזוב, הרי כל אחד מכיר את זה.

<< אורח >> יושי בלוט: << אורח >>

אנחנו מסכימים עם זה, אבל גם זה על ואקום של אכיפה והנחיות מצד הרלב"ד - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

ולכן, לכן - - -

<< אורח >> יושי בלוט: << אורח >>

גם את זה אני מניח בפתח הוועדה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

סליחה, לכן אני רוצה לומר את זה כך.

<< דובר_המשך >> יושי בלוט: << דובר_המשך >>

אז קודם לא עושים. ואז כשעושים, עושים לא נכון.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא. כי בנסיבות האלה, במצב הקיים, כשיש 250,000 אופניים חשמליים, אנחנו לא נחכה. אם אני אחכה עד שיהיו כל השבילים, שאני אחכה שהכול והכול יהיה תקין - - -

<< אורח >> יושי בלוט: << אורח >>

סליחה, אני לא רוצה שנחכה. ההיפך, אני רוצה שנעשה עכשיו ומהר. ולעשות שביל אופניים זה עולה בדיוק פס לבן.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

דרך אגב, יושי, אני רוצה שוב להזכיר לך. הוועדה, עזוב, לא לפני 2000 שנה, רק לפני מספר חודשים, בעניין עליו אתה מדבר, הפעילה את כל כוחה, ואת כל סמכותה, כדי שמה שאתה אומר ייצא אל הפועל. שלא נטעה. ואף אחד לא יתבלבל קצת, כי מתבלבלים, גם אתה. אני לא רשות מבצעת.

<< אורח >> יושי בלוט: << אורח >>

איתן, אתה אביר של העניין הזה. ואין כתובת אחרת.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

יושי, תן לי.

<< אורח >> יושי בלוט: << אורח >>

אין כתובת אחרת.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

יושי, לא נעים לי להגיד לך, אתה יודע, המשפט הזה – היום בבוקר דיברתי עם גורם מאוד-מאוד-מאוד-מאוד בכיר במשרד המשפטים, בסדר? ולא השרה. גורם מאוד-מאוד בכיר. אחד משומרי הסף המרכזיים. ואמרתי לו: תגיד לי, השתגעתם? אתם מתבלבלים בגלל שאני אדם מאוד פעיל, ומאוד, ומאוד, ומאוד. אמרתי לו: כבר לא מתקבל על דעת שאם לא נעשה, אני חוטף.

<< אורח >> יושי בלוט: << אורח >>

אבל לקחת את זה על עצמך.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

שנייה.

<< אורח >> יושי בלוט: << אורח >>

זו מחמאה גדולה שלקחת את זה על עצמך.
יור >> היו"ר איתן כבל: << יור
יושי, סליחה. מה קרה? בגלל האכפתיות שלי- - -

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

נכון.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

ובגלל שאני לוקח משהו, אז אני מוליך אותו בכל הכוח. אני מוצא את עצמי – אנשים, רובם נרדמו בשיעורי האזרחות. הם אומרי לי: לא, למה אתה לא עושה? זאת אומרת, בשורה התחתונה, ואני אומר זאת בצורה מאוד ברורה ובגאווה גדולה, אני לא מצמץ: אין ולא היה יושב-ראש ועדת הכלכלה בכל ההיסטוריה – והיו פה יושבי ראש ועדת הכלכלה יוצאים מן הכלל – שהתעסק בנושא תחבורה הציבורית והקטל בדרכים כמו הוועדה הזו. כמעט כמו שר, דחפתי ממשלה, קידמנו, הובלנו. בימים אלה עוסקים ברב-קו, בהכנסת רב-קו גם במוניות שירות - - -

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

קציני בטיחות.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

גם קציני בטיחות, דברים שהיו תקועים שנים. עכשיו, למה אני אומר את זה? אני מבין את מה שאתה אומר. זה לגיטימי. אין לי טענה. אני יכול רק לקוות שמי שיבוא אחריי, כי עכשיו הכריזו על פיזור הכנסת, כפי שראיתם, והבחירות תהיינה, בעזרת ה', באפריל – האמת? טוב שכך.

<< אורח >> גבי בן הרוש: << אורח >>

יש הודעה כבר?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

כן, כן.

<< אורח >> גבי בן הרוש: << אורח >>

יש. יאללה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תשעה באפריל הבחירות. וטוב שכך, כי הכנסת כבר הגיעה – דרך אגב, אפרופו, כבר יש רגע שאתה יודע זה כמו אווירת סוף קורס. זה מה שהגיע גם - - -

<< דובר_המשך >> גבי בן הרוש: << דובר_המשך >>

אווירת חיסול. סוף העונה.

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

יהיה אחרת? יהיה יותר טוב?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

נשמה, אנחנו מחליפים את האזרחים? חברי הכנסת זה לא ייבוא אישי, ולא גודלו במבחנות. מי שחושב שהוא יותר טוב ויעשה את זה אחרת כשהוא יגיע, מוזמן להצטרף. אני תמיד אומר: אם יש כאלה שחושבים.

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

לא הופנה אלייך, אתה יודע.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, לא. לא אליי. אני מדבר באופן עקרוני. החובה שלי היא גם להגן על חבריי מכל סיעות הבית. הרוב פה הם אנשים מצוינים. הרוב. גם אלה שאני לא מסכים לדעותיהם. גם אלה שאני מאוד לא מסכים לדעותיהם וחלוק עליהם, אבל זה חלק מהדמוקרטיה. אני לא רוצה להיות אחד שכל יום כל אומרים לו מה לעשות וקובעים לו איך החיים שלו ייראו. שם זה לא יסתבר שהמדינה נראית יותר טוב, אוקיי.

לכן מה שאני אומר לכם הוא שאני מבין את ההתלבטויות שלכם; אבל יחד עם זאת הייתה גם מחויבות אישית שלי לחובת חבישת קסדה; ונתתי את התחייבות גם בעל-פה, גם בכתב, וזאת חובה שאני מתכוון לממש. ולכן, גברתי, תעברי להקראה.

<< אורח >> יותם אביזוהר: << אורח >>

אדוני יכול להחריג את הפרויקטים של האופניים החשמליים?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, ממש לא. זה או לא צורך, ואם לא צריך, אני לא נותן לכולם.

<< אורח >> יותם אביזוהר: << אורח >>

לא, אבל הטענה היא - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תקשיב, יותם. תראה, בוא נגיד את זה כך: אם הממשלה הייתה חושבת אחרת, הייתה מבקשת את זה ממני.

<< אורח >> יותם אביזוהר: << אורח >>

הממשלה טעתה בניסוח דברי ההסבר. היא אומרת: אין כבר פרויקטים לאופניים שיתופיים. אבל יש.

<< אורח >> גבי בן הרוש: << אורח >>

איתן, למה אנו פונים אליך? אתה יודע, באזרחות – אפרופו לימוד אזרחות – הלוא מה קורה כשאתה נתקל בשוטר? הוא אומר: אדוני, לך לבית משפט, תגיד מה שאתה רוצה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

כן.

<< אורח >> גבי בן הרוש: << אורח >>

כשאתה בא לבית משפט, אומר לך: לך לכנסת. אז הינה, באנו אלייך.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אוקיי. תודה.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

הסעיף הוקרא?

<< אורח >> יושי בלוט: << אורח >>

איתן, חשוב להחריג את הפרויקטים השיתופיים בעניין הזה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אני לא יכול, יקירי. אם הממשלה הייתה רוצה, היא הייתה מביאה את זה.

<< אורח >> יושי בלוט: << אורח >>

זה לא אותו סיכון, אם אתה נוסע על אופניים בחמש - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

וגם, בעיניי, לא נכון. זה או או. או לא צריך, או כן צריך.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

"תיקון סעיף 65ג
3.
בסעיף 65ג(א) לפקודה, במקום "אלא בעת" יבוא "אלא אם כן רוכב על האופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך או בעת"."<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

הלאה, תקריא גם הסעיף הבא.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

הסעיף הבא חוזר לנושא הקודם.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אוקיי. אז לא צריך?

<< דובר_המשך >> חוה ראובני: << דובר_המשך >>

לא. הוא קשור לסמכות בית המשפט.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אה, בסדר. אוקיי.

הצבעה
בעד – פה אחד
תיקון סעיף 65ג(א) לפקודת התעבורה נתקבל.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

את סעיף 3 אישרתי. סעיף 4, "בתוספת השביעית לפקודה".

<< דובר_המשך >> חוה ראובני: << דובר_המשך >>

"
4.
בתוספת השביעית לפקודה –
(1) בכותרת, במקום "(סעיפים 57א ו-57ג)" יבוא "(סעיף 57א)";
(2) כותרת המשנה "חלק א'" – תימחק;
(3) חלק ב' – בטל."<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

מה זה אמר?

<< דובר_המשך >> חוה ראובני: << דובר_המשך >>

זה תיקון טכני של תוספת השביעית, רשימה העבירות. היא הייתה בנויה באופן שקושר את סמכות בית המשפט לרשימה המוגבלת.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

כן.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

ברגע שהרשימה המוגבלת חלה רק על קצין המשטרה, אז לא צריך להתייחס גם ל-57ג ולא צריך שני חלקים. זו פשוט התאמת נוסח לתיקון שכבר אישרת בסעיף 2.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אוקיי. תודה. הערות? מאשר.
הצבעה
בעד – פה אחד
התיקונים ב"תוספת השביעית" נתקבלו.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה. זה לא כולל פה – אני סומך על מילתך. אין לזה קשר לנושאים שאני לא הסכמתי לאשר.

<< דובר_המשך >> חוה ראובני: << דובר_המשך >>

לא, לא. אין בזה. אביגל - - -

<< דובר >> אביגל כספי: << דובר >>

כן, כן.

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

איתן, אני יכולה לבקש משהו?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

כן.

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

אוקיי. זה קשור ולא קשור. אם תוכל, בבקשה, להעלות דיון באיזה שלב – אני גם שלחתי לך - - -

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

בקדנציה הבאה.
<< דובר_המשך >> חגית אוריין: << דובר_המשך >>

אה, באמת? עד כדי כך?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

הכנסת מתפזרת בעוד שבוע, לדעתי.
אורח >> חגית אוריין: << אורח
אז אני אומרת. איתן, חמש שנים אנחנו פה בקשר. נהיה עוד שנה, ועוד כמה שנים, ברוך ה'. יש לי רק בקשה שוב, גם שלחתי לך חומר ולכל הגורמים. בתל אביב וביתר ערי ישראל נוסעת בימבה, שזה יצור כלאים של אופניים חשמליים, קלנועית וכולי.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

כן, קראתי את מה שכתבת.

<< דובר_המשך >> חגית אוריין: << דובר_המשך >>

גם אדם שללו לו רישיון, עבר באור אדום, לקח את הבימבה, נוסע בכל מקום אחר. מאחר שזה נחשב כקלנועית, אז במקרה ותהיה אכיפה באמת, מה יעשו? יאכפו ויעלו אותם על המדרכות.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

אנחנו בודקים את זה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

את יודעת איך קוראים בראש עין? תימנוע.

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

למה?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אמיתי. אני לא צוחק. ראש עין מלאה בתימנוע, זה תימנים על קלנועיות. אמיתי.

<< דובר_המשך >> חגית אוריין: << דובר_המשך >>

אני אשמח לשמוע מה משרד התחבורה עושה כדי לטפל בזה.

<< אורח >> גבי בן הרוש: << אורח >>

חברים, בואו נאחל לעצמנו – הוא עבר את ההשתלמות הכי טובה שיכולה, והוא יהיה שר התחבורה הבא.

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

סליחה, אני רוצה לשמוע מה משרד התחבורה עושה.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אני רוצה רק לענות לה. אנחנו קיימנו דיון בעניין של קלנועיות. היה דיון כאן.

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

זה ספציפי בעניין הזה?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

כן, כן. היה דיון ונקבעו כללים.

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

בוועדת הכלכלה?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

כן, כן. ולמדתי אפילו שלא כל קלנועיות – יש קלנועיות של מפעלים שאסור להם זה.

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

- - - אני יודעת.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

לא, לא, אנחנו כבר עסקנו בזה.

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

מה עושים עם הכלים החדשים שנכנסו?

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

עסקנו בזה בהרחבה רבה. נכון שאין מה לעשות. דרך אגב, היו גם תאונות שאנשים רכבו בכביש מהיר, בכבישים בין עירוניים.

<< אורח >> חגית אוריין: << אורח >>

אני יודעת.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

אבל אין מה לעשות. זה כמו שאנשים חוצים באור למרות שהחוקים אומרים שאסור. זאת אומרת, נכון להיום יש כללים. אם אוכפים את זה? זה כבר דיון אחר.

<< אורח >> חוה ראובני: << אורח >>

אנחנו גם בודקים אם הדברים האלה שקוראים לעצמם קלנועיות באמת עומדות בתקינה של קלנועיות.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

קבענו מה היא התקינה בזמנו גם בתוך - - -

<< דובר_המשך >> חוה ראובני: << דובר_המשך >>

זה בתקנות. אנחנו בודקים אם הן עומדות בזה ואם צריך שינויים.

<< יור >> היו"ר איתן כבל: << יור >>

תודה רבה. הישיבה נעולה.


<< סיום >> הישיבה ננעלה בשעה 14:44. << סיום >>

קוד המקור של הנתונים