ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 13/12/2018

סיור הוועדה באג'יק מכון הנגב- תעסוקת נשים ערביות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים