פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת50
ועדת הפנים והגנת הסביבה
19/12/2018


מושב חמישי


פרוטוקול מס' 776
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום רביעי, י"א בטבת התשע"ט (19 בדצמבר 2018), שעה 10:00
סדר היום
ססטוס מוניציפאלי של אוניברסיטת בר אילן
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
יעקב אשר
יואב בן צור
יעל גרמן
אכרם חסון
יעל כהן-פארן
לאה פדידה
חברי הכנסת
דוד ביטן
ענת ברקו
יהודה גליק
מכלוף מיקי זוהר
מיכאל מלכיאלי
נחמן שי
מוזמנים
שירי שניצקי - מנהלת אגף תכנון מפת השלטון המקומי, משרד הפנים

אבינועם ביר - הלשכה המשפטית, משרד הפנים

מעין ספיבק - רפרנטית פנים ושלטון מקומי, אגף התקציבים, משרד האוצר

ישראל גל - ראש עיריית קרית אונו

אנדה בר - מהנדסת העיר, עיריית קרית אונו

כרמל שאמה הכהן - ראש עיריית רמת גן

מנחם דוד - סגנן ראש העיר, עיריית רמת גן

רועי ברזילי - סגן ראש העיר, עיריית רמת גן

מאיה פלומבוים - רמ"ט ראש העיר, עיריית רמת גן

סיגל חורש - סגנית מהנדסת העיר, עיריית רמת גן

יוסף ברודני - ראש עיריית גבעת שמואל

גבריאל חדד - מנכ"ל עיריית גבעת שמואל

טלי דולינקו אלמליח - דוברת, עיריית גבעת שמואל

אריה צבן - נשיא, אוניברסיטת בר אילן

זהר ינון - מנכ"ל האוניברסיטה, אוניברסיטת בר אילן

דרור פרנקל - היועץ המשפטי, אוניברסיטת בר אילן

חניתה חפץ - שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את עיריית רמת גן

טל ברונשטיין - שדלן/ית (מאיר אסרף משרד עו"ד), אינו/ה מייצג/ת לקוחות בדיון זה
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
סמדר לביא, חבר תרגומיםססטוס מוניציפאלי של אוניברסיטת בר אילן
היו"ר יואב קיש
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא סטטוס מוניציפלי של אוניברסיטת בר אילן. ראשית אני מצטרף להערתו של ידידי יואב בן צור, בדרך כלל אני מתחיל בזמן, ואתה צודק, אפילו בתשע הייתי מתחיל וכשראיתי שקשה בתשע דחיתי לתשע וחצי, אבל היה היום עומס חריג, וגם אני התעכבתי וגם חברי כנסת התקשרו לבקש לדחות והתחשבתי - - -
יואב בן צור (ש"ס)
יש מזל שאתה לא נוסע ברכבת, אחרת - - -
היו"ר יואב קיש
לא הייתי מגיע. היום שמעתי ברדיו שהרכבת גם הייתה צריכה לחזור.
יואב בן צור (ש"ס)
היום זה תירוץ, כל מי שמאחר: הרכבת נתקעה.
היו"ר יואב קיש
שנית, שלום לחברי הכנסת, שלום לראשי העיר, ראש העיר הנבחר החדש של רמת גן, כרמל שאמה, ראש העיר של גבעת שמואל, יוסי ברודני - - -
יואב בן צור (ש"ס)
הוא גם חדש.
היו"ר יואב קיש
לא, הוא היה כבר, הוא ממשיך. זה קדנציה איזה שלך?
יוסף ברודני
שלישית.
היו"ר יואב קיש
שלישית. ויש לנו גם נציגים של אוניברסיטת בר אילן, שלום. כמה מילים לגבי התנהלות הדיון לפני שנתחיל. אני רוצה להגיד לכולם, בוועדת הפנים אנחנו תמיד מקשיבים לכולם בקשב רב ומתנהלים באמת, גם כשהרוחות מתלהטות משתדלים להימנע מהפרעות. אני בטוח שיש פה דעות שונות מסביב לשולחן, כל אחד יהיה זכאי לומר את דעתו ויאמר אותה בהנחה שהוא ישמור גם על כבודו של האחר. אז אני מבקש, גם אם מפריע לאנשים, אני יודע שיש פה עמדות שונות בין ראשי הערים, שניכם כמובן תדברו ונשמע את עמדתכם, אני מבקש לא להפריע להתנהלות הדיון.

אני רוצה להתייחס למספר דברים, מכיוון שגם על נושא קיום הדיון היו שאלות, ואני רוצה להקריא את התייחסותו של היועץ המשפטי למכתב שקיבלתי מראש העיר ברודני, בנוגע לכך שנימנע מלקיים את הדיון הזה. אני מצטט: 'שלום רב. במכתבו של ראש עיריית גבעת שמואל מיום 27.11.2018, נתבקשת להימנע מלקיים דיון מתוכנן בנושא השיוך המוניציפלי של שטח אוניברסיטת בר אילן. במכתב הועלו שתי טענות המצדיקות, לדעת הפונה, הימנעות מקיום הדיון, האחת, העניין תלוי בפני ועדת חקירה שמינה שר הפנים לבחינת הנושא בהתאם לסמכותו ולפיכך יש להחיל על העניין את הכלל האוסר קיום דיונים בעניין התלוי בפני בית משפט. השנייה, כי בהיותך תושב רמת גן אתה מצוי לפי הנטען בניגוד עניינים המצדיק הימנעות מקיום הדיון'.

'לדעתנו', אומר היועץ המשפטי, 'אין ממש בטענות אלה. הכלל האוסר קיום דיונים בעניינים התלויים בבית המשפט אינו רלוונטי לענייננו, הואיל וועדת החקירה שנועדה לסייע לשר הפנים בגיבוש החלטתו המנהלית לגבי תחום שיפוט של רשויות מקומיות איננה בבחינת בית משפט. בנוסף, גם הכלל האוסר – ', אני לא אכנס, אבל הוא מצמצם 'ואף אם נניח כי אופייה של הוועדה הוא מעין שיפוטי, ולדעתנו אין הדבר כך, הרי שהכלל האמור אינו נוגע לעניין התלוי בפני ועדת חקירה כאמור אשר לכל הדעות איננו הליך פלילי'. זה לגבי הטענה הראשונה.

לגבי הטענה השנייה, 'אשר לטענה בדבר ניגוד עניינים בשל היותך תושב רמת גן. גם כאן איננו סבורים כי עובדה זו יוצרת ניגוד עניינים העולה כדי מניעת קיום הדיון על ידך. ההשפעה היא רחוקה', יש פה גם הסבר ארוך, אני לא אכנס, אבל הוא אומר דבר כזה, וחשוב לי לומר את זה: 'עם זאת, למען הזהירות, אנו ממליצים כי בפתח הדיון תודיע', והרי אני מודיע על עובדת היותי תושב רמת גן, כגילוי נאות למשתתפי הדיון.
יואב בן צור (ש"ס)
הוא כבר גילה לנו בתחילת המכתב.
היו"ר יואב קיש
כן, אבל בזה אני עכשיו מרגיש שמילאתי את חובתי בהתייחסותי לעניין. אבל יש לי עוד חובה אחת נוספת, ומכיוון שאני תושב רמת גן ולי חשוב שכל העניין פה יתנהל בשקיפות מלאה, אני רוצה לתאר את כל השתלשלות העניינים מזווית ראייתי לנושא הספציפי ואני אגיד את זה קרה.

האירוע התחיל, מבחינתי, מפנייתו של ראש העיר הקודם, זינגר, אליי. לא ידעתי בכלל על ההליך, הוא אמר לי: תשמע, אנחנו בוויכוח עם גבעת שמואל, תפנה לראש העיר ברודני. אני מדבר על – אני לא זוכר בדיוק, אולי כשנה, אולי פחות, סדר גודל של לוחות הזמנים, ותשאל אותו האם אפשר להסתדר, להגיע לאיזה שהיא הסכמה, הבנה, מחוץ לאירוע המתנהל דרך שר הפנים. הוא פנה, ביקש. ברודני הוא חבר שלי ותיק, אני מכיר אותו לא מעט זמן, והתקשרתי אליו. הוא יכול להעיד בעצמו, הוא נמצא פה, אני מניח שאם תמצא משהו לא נכון בדבריי תאמר לי.
פניתי אליו ואמרתי לו
פנה אליי זינגר, ביקש כך וכך. התשובה של חברי ראש העיר ברודני הייתה מאוד נחרצת באותה שיחה: אני לא מעוניין לנהל שום שיח, אל תפנה אליי, אל תתעסק עם זה. בגדול אלה היו הדברים. ואללה אמרתי בסדר, זו גישתו? אמרתי לזינגר: זינגר, אני לא הולך להיות מעורב באירוע ביניכם. ממה ששמעתי אין שום גישה להבנה ואמרתי לברודני, אם תרצה פעם לדבר איתי, זה לא קרה, ולכן זה היה האירוע הראשון שהתחיל.

הדבר השני שהיה זה לקראת הבחירות המוניציפליות. לקראת הבחירות המוניציפליות לראשי הרשויות פנו אליי מספר ראשי רשויות. דרך אגב, במספר מקרים, לא רק לגבי הנושא הזה, ביניהם גם זינגר, והוא אמר: תשמע, אני מבקש שוועדת הגבולות לא תיקח החלטה בשלב של הבחירות המקומיות. היה נראה לי הגיוני. דרך אגב, אמרתי, עוד פעם, היו עוד רשויות שסובלות מאירוע נקודתי מקומי, הם ביקשו את הדבר, פניתי לשר בצורה פורמלית, השר קיבל את בקשתי ואכן לא, בשום מקום, לא רק ברמת גן, לא נקבעה החלטה. זה לגבי זה.

ועכשיו, הדבר האחרון שבעקבותיו אנחנו גם התכנסנו היום, נבחר ראש העיר כרמל שאמה. ברכות, דרך אגב, על ההיבחרות.
כרמל שאמה הכהן
תודה רבה.
היו"ר יואב קיש
הוא נבחר לתפקידו ושוחחנו בטלפון והוא אמר לי: תשמע, זה נושא דחוף, אני מבקש ממך לכנס את הוועדה. יש לו טענות ודברים שהוא רוצה להגיד. בעקבות הפנייה הזו הגשתי זימון לוועדה וקבענו את הדיון. אז הגיע המכתב של ראש העיר גבעת שמואל. קודם כל מכתב ראשון היה בקשה לדחייה או משהו כזה, בגלל לוחות זמנים, ולאחר מכן המכתב שאליו התייחסתי בעניין הזה.

עד כאן זה תהליך שאני רוצה להגיד שמבחינתי הוא לגיטימי, איפה אני רוצה להגיד שקרו דברים לא לגיטימיים? ואני אומר לכם שקרו דברים לא לגיטימיים. הרי אנחנו מדברים בדיון בוועדת הפנים, לב ליבה של הדמוקרטיה, ולא יכול להיות שאני מחליט שאני רוצה לקיים דיון ואני מקבל טלפונים מאנשים כאלה ואחרים שאומרים לי: מה אתה מקיים דיון? מה זה ההתנהלות הזו? ומנסים להפעיל עליי לחצים למנוע שיח דמוקרטי בכנסת של מדינת ישראל. לא יהיה ואני לא אכנע לדברים האלה ואמרתי לכל מי שניסה - - -
יהודה גליק (הליכוד)
מי זה האדונים האלה?
היו"ר יואב קיש
לא משנה.
יהודה גליק (הליכוד)
לא, מאיזה כיוון הם באים? שנדע אם זה בא מכיוון מסוים או לא.
היו"ר יואב קיש
אני מוכן להגיד דבר אחד, אני אמרתי על עצמי שאני תושב רמת גן, אז הם היו תושבי גבעת שמואל.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
היה להם מכנה משותף.
היו"ר יואב קיש
זה המכנה המשותף שהיה, ואני אמרתי בצורה הכי ברורה, דיון יהיה, לחצים כאלה לא יתקבלו ואני לא מוכן לשמוע מילה מדברים כאלה. יותר מזה, תבין לאיזה אבסורד זה הגיע. מתקשרת אליי כתבת של עיתון, נדמה לי כלכליסט, בנוגע למכתב של חברי ראש העיר ברודני, עם טענות מדוע אני מקיים דיון. אני מסביר לה את כל הדברים שאמר לי היועץ המשפטי, בהמשך להתייחסות, ומבהיר לה בצורה הכי ברורה מדוע אין שום מניעה, ואני רואה כתבה אחרי זה, שכל מה שהסברתי לה לא נמצא, רק טענות מדוע קיימתי דיון, ואז מה מסתבר? שהיא לא אמרה לי שהיא במקור תושבת גבעת שמואל.

אז, חברים, כנראה שבפוליטיקה אף אחד לא ילמד אותי איך לשחק ואני אעשה את מה שאני חושב לנכון ואנחנו נעשה פה דיון ואנחנו נשמע את כל הצדדים, אבל אין מצב שוועדת הפנים, כשאנחנו חושבים לגעת בנושא ינסו להפעיל עלינו לחצים כאלה אסורים. דרך אגב, מטריד אותי, אתה יודע מה? אני הייתי מציף נורת אזהרה גדולה לשר אריה דרעי, אולי קורים דברים בהליך שהוא לא מכיר שהם מעוררים חשד ועכשיו מנסים להשתיק את זה, שזה לא יעלה פה לשולחן. זו שאלה גדולה שאני שואל את עצמי בעניין הזה.
יואב בן צור (ש"ס)
דקה, דקה - - -
ענת ברקו (הליכוד)
הוא משנה גבולות בלי הכרה. שינוי גבולות פראי ביותר.
היו"ר יואב קיש
רגע, שנייה. אני לא מבין מדוע מנסים להשתיק אותי, או בעצם דרכי את ועדת הפנים. זה נראה לי הזוי ולא אמרתי שזה אריה.
יואב בן צור (ש"ס)
האם שר הפנים פנה אליך בבקשה לא לקיים את הדיון?
היו"ר יואב קיש
לא. אם השתמע מדבריי, אז אני - - -
יואב בן צור (ש"ס)
יואב, נו מה? לא מתאים.
היו"ר יואב קיש
חברי, יואב, תקשיב. עוד לא שמעת מה אמרתי.
יואב בן צור (ש"ס)
שמעתי.
היו"ר יואב קיש
אם השתמע מדבריי כאילו שר הפנים או מי מהמשרד עשה את זה, התשובה היא חד משמעית לא. זה אני אמרתי ואמרתי בצורה ברורה, אמרתי דבר אחר, אמרתי שאולי צריך להגיד לשר דרעי לבחון היטב את ההליך שקורה שם למטה בוועדות כי מישהו שם אולי מנסה להפעיל לחצים.
יואב בן צור (ש"ס)
לא, רגע, רגע.
יהודה גליק (הליכוד)
יואב, כמו שאתה לא רוצה שיחשדו בך - - -
היו"ר יואב קיש
בסדר, אני אומר לך, אחרת למה הלחצים האלה? מאיפה הגיעו הלחצים האלה? תסביר.
יהודה גליק (הליכוד)
לא כדאי להטיל דופי - - -
היו"ר יואב קיש
אז בינתיים אנחנו לא מטילים דופי באף אחד ורק אומרים תפקחו עיניים.
יוסף ברודני
אתה לא יכול לעשות כזה פתיח ולהגיד שאתה לא מטיל דופי באף אחד.
היו"ר יואב קיש
אני אתן לך לדבר.
יוסף ברודני
הרי זו בדיוק הנקודה - -
היו"ר יואב קיש
חברי ברודני, אנחנו ניתן גם לך לדבר.
יוסף ברודני
- - שאתה כבר דעתך ידועה מראש.
היו"ר יואב קיש
אני אמרתי בצורה הכי ברורה את כל ההתנהלות. אם היה משהו אחד לא נכון ממה שאמרתי, כשאתה - - -
יוסף ברודני
הרבה דברים לא דייקת.
היו"ר יואב קיש
כשאתה תקבל זכות דיבור אתה תגיד.
יוסף ברודני
הרבה דברים לא דייקת.
היו"ר יואב קיש
כל מה שאמרתי אמת לאמיתה.
יוסף ברודני
בסדר, הרבה דברים לא דייקת.
היו"ר יואב קיש
עכשיו אני רוצה להיכנס לעניין.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל, יואב - - -
היו"ר יואב קיש
רק שנייה.
יואב בן צור (ש"ס)
לא, אבל לפני כן אני רוצה - - -
היו"ר יואב קיש
לא לפני זה, רגע, אתה תקבל זכות דיבור.
יעל גרמן (יש עתיד)
יואב, בכל ההצגה שלך - - -
יואב בן צור (ש"ס)
לא, לפני - - -
היו"ר יואב קיש
לא, לא לפני, אני אסיים את דבריי ואתה אתה תקבל.
יעל גרמן (יש עתיד)
יואב, למה לא - - -
היו"ר יואב קיש
נרשמו חברי כנסת.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני לא אומרת שאני מסכימה, אבל מה לא לגיטימי? הרבה פעמים פנו אלינו ואמרו לנו שכאשר דבר נידון בבית משפט או בוועדה, ביקשו מאיתנו - - -
היו"ר יואב קיש
אז, חברתי, חברת הכנסת גרמן - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
מה לא לגיטימי? אתה - - -
היו"ר יואב קיש
גרמן, תקשיבי, את לא מבינה, הקראתי מכתב תשובה של יועץ משפטי כשלא היית פה, נכנסת באיחור, את מנותקת ממה שהיה לפני שתי דקות - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
בסדר גמור. אני לא מנותקת - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
הלו, בוקר, מה זה - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל השאלה הייתה לגיטימית.
היו"ר יואב קיש
חברת הכנסת גרמן - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
והתשובה היא לגיטימית גם כן.
היו"ר יואב קיש
בדיוק, יפה.
יעל גרמן (יש עתיד)
גם זה וגם זה.
היו"ר יואב קיש
אני לא התלוננתי על זה. יכול להיות שלא הבנת. זה בסדר גמור, גם אין לי שום בעיה עם פנייתו של חברי ראש העיר ברודני, זה לגיטימי, זה בסדר, הוא קיבל תשובה לגיטימית.
יעל גרמן (יש עתיד)
בדיוק.
היו"ר יואב קיש
מה שלא לגיטימי, שאחרי שכל ההליך הזה מתקשרים אנשים מגבעת שמואל ומנסים להפעיל עליי לחץ לבטל את הדיון. זה הדבר היחידי שלא לגיטימי בעיניי. הבנו?
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל השאלה והתשובה לגיטימית.
היו"ר יואב קיש
בוודאי.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
הם הפעילו את שר הדתות?
היו"ר יואב קיש
לא, הנה, אני אומר את זה לפרוטוקול, הבהרתך הייתה חשובה. בסדר גמור.
יואב בן צור (ש"ס)
יואב, אני - - -
היו"ר יואב קיש
חברים, אם חברי הכנסת לא יפסיקו אנחנו לא – אני רוצה להתחיל את הדיון.
יואב בן צור (ש"ס)
לא, אתה נותן לאנשים להתפרץ לדבר - - -
היו"ר יואב קיש
לא, אף אחד לא התפרץ, אתה התפרצת ואתה גם דיברת.
יואב בן צור (ש"ס)
רציתי להגיד משפט.
היו"ר יואב קיש
יואב, משפט אחד. אז אני מסיים ואתה אומר את המשפט. זה הפתיח שלי, אני רוצה להגיד דבר אחד. אני לא הולך לנקוט פה עמדה אם אני חושב שהאוניברסיטה צריכה להיות ברמת גן או בגבעת שמואל, באמת אני לא הולך להתעסק עם זה. הדבר היחידי שאני כן הולך להתעסק איתו, מבחינתי, זה לגבי ההליך. אני רוצה לראות שההליך מתנהל כמו שצריך. בבקשה, חברי בן צור.
יואב בן צור (ש"ס)
לגבי הנושא של הדיון בוועדה בכלל. אין ספק שאתה יכול לעשות כל דיון בוועדה, אבל מה שאתה חייב להדגיש, יואב, שאתה מבין שיש ועדת חקירה שעובדת עכשיו ולוועדת הפנים, עם כל הכבוד שאנחנו חברים בה וכו', אין לה שום סמכות בעצם להתערב בעבודתה של ועדת החקירה.
יהודה גליק (הליכוד)
ועדת הגבולות.
יואב בן צור (ש"ס)
ועדת גבולות, סליחה. היא חוקרת את הגבולות.
היו"ר יואב קיש
אז אני אענה. כפי שאמרתי בסיום דבריי, אל"ף, הגורמים פה יתייחסו מן הסתם לעמדתם, אני לא הולך לנקוט עמדה האם צריך להיות ברמת גן או בגבעת שמואל, אבל - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
למה לא?
היו"ר יואב קיש
אני לא, כי אני לא רוצה. בגלל שאני תושב רמת גן אני לא נוקט עמדה - - -
יואב בן צור (ש"ס)
הוא לא נקט עד עכשיו.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אתה גר ברמת גן?
היו"ר יואב קיש
לא שמעת?
יואב בן צור (ש"ס)
יש דיון להעביר את זה אולי לקרית גת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני יכול לנקוט עמדה, אדוני?
היו"ר יואב קיש
אתה כן. אמרתי, כל אחד אחר - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
סבבה, אני גרה ביקנעם, אני רחוקה מאוד.
היו"ר יואב קיש
חברים, רגע, זה לא יילך עם התפרצויות. אני אומר בצורה הכי ברורה, חברים, קודם כל דברו בזמנכם. אני בתפקידי לא הולך לנקוט עמדה, לא אמרתי לאחרים לא לנקוט עמדה, אמרתי עליי, אבל מה שאני אומר לגביי, שאת ההליך, ופה, בן צור, לשאלתך, בוודאי ובוודאי שוועדת הפנים תבחן היטב לגבי ההליך וההערות שיש לגבי ההליך המתקיים. מצוין, יש בינינו הסכמה.
יואב בן צור (ש"ס)
כל ועדת הגבולות - - -
היו"ר יואב קיש
מכיוון שחברי הכנסת גם רוצים, אבל אני רוצה לשמוע את ראשי העיר קודם - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני רק רוצה להגיד משפט אחד על מה שאמר בן צור לגבי סמכות הוועדה.
היו"ר יואב קיש
בבקשה, משפט.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
חברי, חבר הכנסת בן צור, אתה צודק, הוועדה שדנה בעניין חלוקת ההכנסות וכדומה, היא לא כפופה לוועדת הפנים, אבל מניסיוני, גם כיושב ראש הוועדה לצדק חלוקתי ושוויון חברתי וגם כיושב ראש ועדת הכנסת אני יכול לומר לך שהדדיות בין ועדות והדדיות בין שר לוועדות זה דבר מאוד חשוב. אם השר, בסופו של דבר, שהרי הוא חבר, מי כמוך יודע כמה טוב ש - - - ואני גם מתכוון לפנות אליו בנושא הזה, אם לא ייקח את הדבר הזה לתשומת לבו, ברור שבסופו של דבר ההפסד הוא לא רק שלנו, גם שלו - - -
היו"ר יואב קיש
לא, גם תפקידנו לפקח על שר הפנים, זה ברור.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אז בסוף המטרה אחת, לאזן בתוך הציבוריות הישראלית בחלוקת הכנסות מתוך מקום של הבחנה ברורה מי צריך יותר ומי צריך פחות, זה כל הרעיון. אין כמו שר הפנים, אריה - - -
יואב בן צור (ש"ס)
אני חושב שאין כמו שר הפנים, אריה דרעי, שעשה את הדבר הזה - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא, אל תיקח לי את המשפט. אל תיקח לי את המשפט.
יואב בן צור (ש"ס)
אתה לא מהמפלגה שלו. שעשה את הדבר הזה - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אין כמו שר הפנים - - -
יואב בן צור (ש"ס)
אתה לא מהמפלגה שלו, עצור.
היו"ר יואב קיש
אבל הוא רוצה לפרגן לו לא מהמפלגה שלו. למה? הוא רוצה לפרגן לו.
יואב בן צור (ש"ס)
אתה צודק, המתפקדים של ש"ס יבחרו בך, בסדר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא, אין - - - אבל - - -
היו"ר יואב קיש
טוב, תודה רבה. אני רוצה קודם לשמוע את ראשי הערים. חברי הכנסת, אני אשמע אתכם אחרי ראשי הערים. יוסי ברודני, מכיוון שגם אני פתחתי בהתייחסות למכתב שלך, אז, בבקשה, זכות הדיבור שלך.
יוסף ברודני
אני מעדיף לדבר אחרון, תודה.
היו"ר יואב קיש
אחרון, אחרי ראשי הערים או אחרי כולם?
יוסף ברודני
לא אכפת לי אחרי כולם, בעיקר אחרי ראש עיריית קרית אונו והנציגים של משרד הפנים.
היו"ר יואב קיש
אז חברי ראש העיר כרמל שאמה, אתה רוצה לפתוח?
כרמל שאמה הכהן
כן.
היו"ר יואב קיש
בבקשה, כרמל שאמה.
כרמל שאמה הכהן
טוב, בוקר טוב לכולם, תודה רבה לך, אדוני היושב ראש, על כינוס הישיבה, תודה רבה לחברי הכנסת שהגיעו לכאן לאור הלו"ז העמוס שלהם, שאני מכיר אותו. אני רוצה לדבר באופן יותר רחב ופחות להיכנס לפרטי הפרטים של הוויכוח, אל"ף, כי אני עוד לא מוכן, אני ראש עיר חדש, סך הכול שבועיים ויום ואני בתוך הליך של העברת תקציב, אני עוד לא בקי בכל פרטי הפרטים, אז אני חושב שזה גם פחות נכון לדיון כאן, אבל יותר חשוב שחברי כנסת במדינת ישראל ישמעו את מה שיש לי לומר כי הם דברים חשובים, לא פשוטים, ולצערי אם אני אהיה גם לפעמים בוטה תבינו, כי הרקע הוא מאוד בוטה.

האינטרס הרחב של מדינת ישראל הוא שהליכים מעין אלה יהיו באמת בשיקול דעת, בזהירות, במשורה, ובטח רחוקים מרחק רב מהזירה הפוליטית ומהשיקולים הפוליטיים הצרים. ברור שתמיד יש פה גם ראייה פוליטית ואג'נדה פוליטית, אבל אני מדבר על שיקולים אישיים וצרים. צריך להבין, אנחנו נמצאים בגוש דן, בגוש דן, אם יש אינטרס למדינת ישראל זה לחבר ערים קטנות לערים גדולות וליצור עיר אחת גדולה ובטח ליצור משקל נגד לתל אביב, שעודף הכוח שלה מעוות את כל החיים המוניציפליים ותהליכים אחרים בתוך מדינת ישראל.

כלומר היה נכון, מי שרוצה כל כך לשנות גבולות, לאחד את גבעת שמואל לתוך רמת גן, לא לקחת חלקים מרמת גן ולהעביר לגבעת שמואל וליצור ערים בסדר גודל שווה שלעולם לאחר מכן אי אפשר יהיה לחבר ביניהן. אז אם מישהו רוצה לעשות שינויים, זה השינוי שהייתי הולך אליו. הדבר שזה משדר זה חוסר יציבות וחוסר ודאות ברור. אני אומר לך, בטווח הארוך האוניברסיטה תהיה ברמת גן עם אריה דרעי, כבוד השר, ובלי אריה דרעי, כי הוא יהיה שר עוד חודש, עוד שנה, עוד שנתיים, הוא הולך לעשות מעשה של חוסר צדק ועוול לכולם בגלל קוניוקטורה פוליטית כזו או אחרת.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
הלו, הלו, מאיפה אתה מביא את זה?
כרמל שאמה הכהן
שנייה, שנייה.
יואב בן צור (ש"ס)
מאיפה אתה יודע מה הוא הולך לעשות?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אתה יודע מראש מה הוא רוצה? מה פוליטי?
היו"ר יואב קיש
טוב, סליחה, סליחה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא, זה לא בסדר.
היו"ר יואב קיש
אז בואו לא נתייחס אישית. בואו נגיד ככה, ללא קשר לאריה דרעי, כל שר פנים ש - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
- - - תגיד לו מה פוליטי, מה לא פוליטי.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
מה קרה? פתחתם להקה?
היו"ר יואב קיש
חברים, לאה, תודה. כל שר פנים, בואו לא ניכנס אישית לעניין.
כרמל שאמה הכהן
חברים, חברי הכנסת, אני רוצה - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
כבוד ראש העיר - - -
היו"ר יואב קיש
חברי, מלכיאלי, תודה. שמענו, תודה.
כרמל שאמה הכהן
אני רוצה לומר גם לכבוד הוועדה ושיירשם בפרוטוקול, אני מכיר כמה ראשי ועדות לשעבר, הייתי שותף גם להליכים של הקמת ועדות כאלה, הוועדות האלה, הנורמה במדינת ישראל, לצערי, שהתוצאה מוכתבת מראש. הנורמה. אני לא מדבר על דרעי, לא דרעי, הנורמה מוכתבת מראש. לא סתם שאתה - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא מכובד, לא, לא מכובד.
היו"ר יואב קיש
אלה טענות קשות, אני רוצה להקשיב להן.
יהודה גליק (הליכוד)
אתה לא סתם מדבר - - -
היו"ר יואב קיש
גליק, תן לו - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יואב, לא, לא מוכנים.
היו"ר יואב קיש
עם כל הכבוד, חברי גליק, אני אומר לכם ככה. יושב פה ראש העיר, יש לו טענות קשות, אתם יכולים להתנגד להם ולהגיד, אבל לא להפריע. אתה לא תפריע לו.
יואב בן צור (ש"ס)
לא, לא, סליחה - - -
היו"ר יואב קיש
אתה לא תפריע לו.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
שבועיים הוא בתפקיד - - -
היו"ר יואב קיש
בסדר, הוא אומר את דעתו.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בפלילים. הוא מאשים שר בפלילים.
היו"ר יואב קיש
הוא לא האשים שר בפלילים.
יעל גרמן (יש עתיד)
הוא אמר שהוועדה קובעת את דעתה מראש.
היו"ר יואב קיש
סליחה, זו אמירה - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אני הייתי פעם - - -
היו"ר יואב קיש
אז אני רוצה לשמוע אותו עד סוף דבריו ואחרי זה תגידי, בדיוק כמו - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
קשה לנו לשמוע דברים כאלה.
היו"ר יואב קיש
אבל מה לעשות? תקשיבו ותשמעו. אני אתחיל להוציא - - -
יואב בן צור (ש"ס)
לא, יואב, לא מוכנים לשמוע דבר כזה. אנחנו לא ניתן לזה.
היו"ר יואב קיש
אני אומר שני דברים בצורה הכי ברורה - - -
יואב בן צור (ש"ס)
ראש עיר משמיץ שר?
היו"ר יואב קיש
הוא לא השמיץ.
יואב בן צור (ש"ס)
הוא השמיץ.
היו"ר יואב קיש
יואב, אז בסדר, אבל אני מבקש ממך לא להפריע. אני אגיד בצורה הכי ברורה, ואני אומר את זה גם לראש העיר כרמל שאמה וגם לראשי הערים האחרים שידברו. אני מוכן לשמוע טענות הכי קשות שאתה חושב ואני אבקש מכל חבריי פה להקשיב לטענות האלה, אני לא מוכן שיבטלו פה בצעקות ויפריעו לו לדבר את דברו. אתם תקשיבו.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
מה עם הדמוקרטיה?
היו"ר יואב קיש
זה מצד אחד. מצד שני, אני אומר לך, ראש העיר, נא לא להתייחס ספציפית, בוודאי לא לשר או אחרים, אלא על דברים שאתה – יכול להיות שהוא ראה בעבר דברים כאלה והוא חושש מזה עכשיו. למה אתם קופצים כאילו זה - - -
יואב בן צור (ש"ס)
לא, לא - - -
היו"ר יואב קיש
אז הנה, תקשיבו לו. בבקשה. אני רוצה לשמוע את ראש העיר.
כרמל שאמה הכהן
אני רוצה להסביר. יש אוניברסיטה בישראל, האוניברסיטה הזאת בעשרות השנים האחרונות, וצריך גם להסתכל קדימה, אבל אני אתן לכם את הרקע, שתבינו, אוניברסיטה זה לא רק מקום שאנשים הולכים ונרשמים ולומדים, יש מערך חיים בין האוניברסיטה לרשות המקומית. עיריית רמת גן ותושבי רמת גן השקיעו עשרות שנים באוניברסיטה מתוך הבנה שזה חלק מהעיר, חלק מהעניין, אחרת מה האינטרס להשקיע באוניברסיטה? לא יכול להיות שכל רשות מהיום והלאה תסתכל על האוניברסיטה ותגיד: האוניברסיטה היא אצלי זמנית, למה? כי יכול לבוא שר פנים ובקוניוקטורה פוליטית כזו או אחרת ייקח לי ואין שום בקרה. בכל ההליך הזה, שימו לב, אין שום בקרה, אי אפשר לעצור, אי אפשר לדבר, אי אפשר לשנות שום דבר, הכול כמעט מוכתב מראש.

חוסר הוודאות הזה וחוסר היציבות הזה פעם משרת צד אחד, פעם משרת צד אחר, ומה זה גורם? גם בתוך האזור. יש לנו יחסי שכנות עם גבעת שמואל, יחסי שכנות טובים עד לרגע הזה, יחסי שכנות שהילדים שלהם של התיכונים לומדים אצלנו ב'אהל שם', גם כשיש צפיפות בכיתות אצלנו. אני נתתי הוראה, לא יירשם יותר, אני יודע שהם גם לא צריכים לשנה הבאה, אבל אם זה היה שלוש שנים אחורה לא היינו נותנים לשום ילד ללמוד אצלנו. ומהיום והלאה גבעת שמואל, איפה שניפגש, זה יהיה אחד מול השני ולא אחד כתף עם כתף ליד השני, למה? כי ההליך הזה שמזמין את הפוליטיקה לתוך שינויי גבולות מייצר גם סכסוכים בין ערים במקום שיתופי פעולה. אנחנו הפכנו משכנים טובים ליריבים מרים, כי אנחנו נילחם עד הסוף שהאוניברסיטה תישאר ברמת גן.

אז דיברנו על חוסר יציבות שההליך הזה מייצר, על הפיכת שכנות טובה לשכנות רעה, הזכרתי גם את חוסר היעילות. מה זה חוסר יעילות? אנחנו רואים באוניברסיטה מקום שהעיר משקיעה, משקיעה באוניברסיטה, גבעת שמואל רואה בזה פרה חולבת, למה? עוד מעט תשמעו את האוניברסיטה. יושב כאן נשיא האוניברסיטה, ולמה הם מתחננים וזועקים לכל עזרה ולכל סיוע ולכל קשב להישאר בעיר רמת גן? למה? אני מכיר אותו? אני לא מכיר אותו, אנחנו לא מכירים, אין בינינו שום דבר אישי. אין פה שום פוליטיקה. עוד לא יצא לי לעשות שום דבר עם האוניברסיטה, לא לקבל שום החלטה בעד או נגד האוניברסיטה. הם באים מתוך הניסיון רב השנים שלהם והם יודעים מה מצפה להם ומה מחכה להם.

יש פה מצב שאני רואה מה אתם רואים מול עיניכם, שכאילו שניים אוחזים, כמו אבא ואמא שרבים על הילד. זה לא כל כך דומה, כי אין פה אמא, יש פה משפחה יחידנית, העיר רמת גן, אבל גם במצב הזה מה אומר בית המשפט תמיד? הוא מסתכל על טובת הילד, כי תמיד השניים, כל אחד רואה את הזווית שלו וכל עיר רוצה אוניברסיטה, זה הכול טוב ויפה, אבל איפה פה טובת הילד? איפה פה טובת האוניברסיטה? איך יכול להיות שאוניברסיטה זועקת, אוניברסיטה, מוסד אקדמי, לא ראש עיר שרק נבחר, כמו שאמרו פה, לא איזה פוליטיקאי, אוניברסיטה במדינת ישראל אומרת: אתם יודעים יותר טוב מה טוב לנו?

מה, זה לא מפעל כלכלי, זה לא איזה אזור תעשייה שעכשיו באים ומחלקים את ההכנסות שלו. זה אוניברסיטה. כמה אוניברסיטאות יש לנו במדינת ישראל? גם זה הפך להיות כלי משחק? עכשיו זה למה? כי אין בלמים בהליך. ולכן נכונה הצעת החוק, וזה מה שוועדת הפנים צריכה לקחת בחשבון, שכמו שאפילו שר רוצה להתקין תקנה הוא צריך לבוא ולקבל את אישור הוועדה ולעורר דיון ציבורי ולשמוע את כל הדעות ויש בקרה על ההליך.

אז דיברנו כאן על חוסר בלמים, דיברנו על חוסר יעילות ואני רוצה לדבר, הזכירו פה הרבה פעמים שאנחנו כמו בבית משפט. ההליך הוא לא הליך שיפוטי, אבל הוא מעין שיפוטי. כהליך מעין שיפוטי הוא צריך להיות טהור וזך, ואני אתן לכם דוגמה אחת למה ההליך הזה מזוהם. דוגמה אחת. אתם יודעים, יש ועדת גבולות ומופיעים בפניה ויש עמדת משרד הפנים ועמדת המחוז. צריך להבין שאותו משרד ואותו שר הם אלה שחתמו בשנת 92' על השלמת שטחים לעיריית רמת גן, מגבעת שמואל, כי האוניברסיטה הייתה צריכה להתפתח, היה מדובר בפרדסים, והייתה ועדת גבולות וזו ועדת גבולות עניינית, האוניברסיטה הביעה צורך להתרחב, וזה אינטרס לגיטימי, והיה צורך בשטחים של עיר שכנה, היו פרדסים וצירפו אותם אלינו. זה לגיטימי לגמרי.

כאן עברו כמעט 30 שנים, מגיע פקיד בכיר של המחוז לוועדת הגבולות -אני לא הייתי שם, אבל זה מה שתואר לי מאנשים שאמינים עליי- ופותח פתק ומקריא פתק שהופך את עמדת משרד הפנים. עכשיו, הוא כבר לא עובד במשרד הפנים, הוא לא עובד, אז הוא מרגיש היום יותר חופשי לספר מה קרה. חבל, פספסנו שלא לזמן אותו, אבל אמרתי שהוא יזומן גם אם צריך להליך משפטי ולא סתם אמרתי שיום אחד ההליך הזה גם יגיע לבירור במשטרת ישראל. אומר אותו פקיד, למי שהוא אומר, שאמין עליי מאוד, בשיחה בארבע עיניים, הוא אומר לו: אם אני אקרא להעיד, יכריחו אותי, אני לא אלך בהתנדבות, אבל אם אני אקרא להעיד אני אגיד שלא היה שום דיון מכין להיפוך של העמדה של משרד הפנים, קיבלתי הוראה מלמעלה מגבוה. עכשיו, זה מסביר כמה ההליך הזה עקום ומעוות. זה מסביר.

זה גם מסביר את התגובה שקיבלת, אתה באת ברוח טובה, גם הרבה אחרים, אגב חברי כנסת שהחתמנו על הצעת החוק אמרו: רגע, למה לריב? אתם שכנים, תעשו איזה שהיא הסכמה, בואו תעשו איזה שהיא פשרה, אבל התגובה שאתה קיבלת, , את ה'לא' הנחרץ, למה ה'לא' נחרץ? כי זה מתחבר לעוד דבר. מסתובב ראש עיר בארץ לתושבים שלו ואומר להם: העניין גמור, העניין סגור, האוניברסיטה אצלנו. כי הכול כבר סגור ומכור מראש. עכשיו, זה לא רק אני, עוד לא הייתי שותף להליך, אבל כשיושב, אתה יודע, מי שמייצג - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
איפה מכור מראש?
כרמל שאמה הכהן
רגע, אל תפריע לי.
היו"ר יואב קיש
מלכיאלי, זו דעתו. נו, מותר לו להגיד.
כרמל שאמה הכהן
מי שמייצג - - -
היו"ר יואב קיש
תן לו לסיים את דבריו, בלי להפריע.
כרמל שאמה הכהן
אני לא נביא ולא בן נביא ועוד מעט תהיה ההחלטה של הוועדה ואתה תראה. אני סומך מאוד על מי שמייצג את עיריית רמת גן, עורך דין דוד תדמור, אחד מעורכי הדין המובילים בישראל, אני סומך מאוד על שיקול דעתו. הוא היה אצלי ואמר לי: תקשיב, אדוני ראש העיר -עשינו דיון ענייני, בואו תראו לי הכנסות, הוצאות, שטחים, כיוונים- הוא אומר לי: חסר סיכוי. הוא אומר לי: הייתי באלפי דיונים, אני יודע, אני מסתכל, אני רואה דינמיקה של דיון, אין שם דיון, זה הכול הכול הכול פוליטיקה.

עכשיו, גם הטיעון המגוחך של הצורה הגיאוגרפית. נכון שגבעת שמואל היא לשון שחודרת מרמת גן, מהעבר המזרחי של כביש 4.
יהודה גליק (הליכוד)
אוניברסיטת בר אילן.
כרמל שאמה הכהן
אוניברסיטת בר אילן. הטיעון הזה, שכביכול אם מסתכלים על המפה זה צריך להיות חלק טבעי של העיר גבעת שמואל. על אותו משקל, אדוני היושב ראש, תעביר גם את ראש העיר לגבעת שמואל.
היו"ר יואב קיש
ראש העיר רמת גן.
כרמל שאמה הכהן
אמרתי, תעביר אותי, את ראש העיר רמת גן, לגבעת שמואל. אני גר בקריניצי החדשה, הבניין שלי, אם אני זורק אבן ביום שהייתי בכושר, אני אזרוק את האבן לתוך גבעת שמואל, לתוך האוניברסיטה.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה לא בכושר?
כרמל שאמה הכהן
לא כל כך. אז אני אומר, המרחק הוא מאות מטרים ספורים באותו קו. אני גם גר ממזרח לכביש 4, מה זה הטיעון המגוחך הזה? הרי אותו משרד הפנים, לפני פחות מעשר שנים, העביר לנו את מועצה אזורית אפעל לתוך רמת גן - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
וכפר אז"ר.
כרמל שאמה הכהן
וכפר אז"ר. וצריך לראות מה עשה החיבור הזה. העיר רמת גן מביאה איתה את העוצמות של העיר, את היכולות, ממועצה אזורית שמייצרת גירעונות, שירותים פחות לתושבים, היעדר תשתיות, לא היו מדרכות בכפר אז"ר, העיר רמת גן נכנסה לזה, יישרה את התקציב, פיתחה תשתיות, נתנה שירותים רחבים יותר וכולם מאושרים. באמת, כל כך מאושרים שזו השכונה היחידה שהצביעה בעד ראש העיר היוצא, כי טוב להם, הם קיבלו שינוי לטובה.

אני רוצה לסכם את הדברים. אמרתי, אני מסתכל על זה בזווית יותר רחבה, כי אנחנו נמצאים בכנסת ישראל ולא בוועדה עצמה ואתם חייבים להיכנס לעומק הדברים ולהבין שההליך הזה מתנהל לא נכון. לא ההליך הזה, אלא המבנה של ההליך. אתם חייבים להיכנס ולהכניס פה פיקוח פרלמנטרי על ההליך של שינויי הגבולות אחרת, אני אומר לכם - - -
היו"ר יואב קיש
לא, אולי צריך להפריד את זה למקרים שזה נגיד שטח שאין בו כלום, שמה אתה - - -
כרמל שאמה הכהן
יכול להיות.
היו"ר יואב קיש
אין פה שיקולים, משטח שיש בו דבר - - -
כרמל שאמה הכהן
על הפרמטרים אתם תחליטו.
היו"ר יואב קיש
נגיד מחר עיריית תל אביב תרצה את בורסת רמת גן אליה, איך תתמודד אם ישנו ויעבירו את הבורסה לתל אביב?
כרמל שאמה הכהן
אני אומר לך, היינו עכשיו בפאנל באילת, ישבו ראשי ערים וישב ראש העיר השכן ברודני, וישב גם ראש עיריית גבעתיים, כשהוא שמע על כל השירקעס הזה - - -
היו"ר יואב קיש
הוא רוצה את הבורסה?
כרמל שאמה הכהן
שמעתי שהוא אמר: אני רוצה עכשיו גם את תל השומר ואני רוצה מתל אביב את הבסיס של אגף המודיעין.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, אבל זה תמיד קורה.
כרמל שאמה הכהן
זה מעורר.
דוד ביטן (הליכוד)
גם בת ים רוצים - - -
כרמל שאמה הכהן
כן, אבל זה יעורר. אבל תראה לאיזה רזולוציות זה יוצא. כשבאים לאוניברסיטה נקודתית, כשבאים לפלח - - -
דוד ביטן (הליכוד)
והאוניברסיטה לא רוצה את ה - - -
היו"ר יואב קיש
תיכף נשמע אותה. הם פה, הם ידברו ותשמע אותם.
כרמל שאמה הכהן
האוניברסיטה מתחננת שלא. לכן אני מבקש מכם, חברי הכנסת, ויש פה חברי כנסת עם דעות שונות, תתעמקו בעניין, תקשיבו לכולנו, זה מייצר רק רע. אני אומר לכם, בטווח הארוך, עשר שנים מהיום, אני שם את כל מה שיש לי, האוניברסיטה תהיה ברמת גן, גם אם היא תעבור בקרוב לגבעת שמואל, כי ההסתברות שיש שר או משרד או מי מקורב לשר שיש לו רצון ומניע כזה להעביר אוניברסיטה זה אחד למאה, זה לא יחזור על עצמו. בעוד שנה זה יכול להיות גדעון סער, יכול להיות יאיר לפיד, כל שר ענייני, או כל מישהו ש – לא ייתן למצב כזה להישאר ויחזיר את האוניברסיטה לרמת גן.
היו"ר יואב קיש
תודה. אני רוצה לשמוע את האוניברסיטה. תציג את עצמך ונשמע את עמדתכם.
אריה צבן
שמי אריה צבן, פרופ' אריה צבן ואני נשיא אוניברסיטה בר אילן מזה שנה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
בהצלחה.
אריה צבן
תודה. אני אגיד בהתחלה שאנחנו מאוד מתנגדים למעבר הזה. זאת עמדתנו החד משמעית ו - - -
היו"ר יואב קיש
היא נאמרה גם בוועדת הגבולות?
אריה צבן
נאמרה גם בוועדת הגבולות.
היו"ר יואב קיש
דרך אגב, אתה הופעת בוועדת הגבולות?
כרמל שאמה הכהן
טרם. למען ההגינות, ועדת הגבולות פתחה את הדיונים, לאור בקשתי, מחדש ואני אופיע בפניהם בזמן הקרוב, אני נערך לכך.
היו"ר יואב קיש
אוקיי, מאה אחוז.
יהודה גליק (הליכוד)
אני מקווה שלא תגיד להם מראש שאתה לא סומך עליהם, שהם מוטים - - -
היו"ר יואב קיש
הוא יגיד להם, למה לא? הוא יגיד להם בדיוק מה שהוא חושב.
ענת ברקו (הליכוד)
הוא יגיד מה שהוא חושב. מה, אתה אומר לו מה להגיד?
היו"ר יואב קיש
כמו שפה אני אתן לו את הזכות להגיד בדיוק את מה שהוא חושב.
כרמל שאמה הכהן
אני אגיד לך, יהודה גליק, אני אמרתי 10% ממה שאני יודע כדי לא להעכיר את הדיון. אם הייתי אומר הכול - - -
היו"ר יואב קיש
בבקשה, אנחנו – עוד פעם, מה תפקידך?
יהודה גליק (הליכוד)
נשיא האוניברסיטה.
היו"ר יואב קיש
נשיא האוניברסיטה, בבקשה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
בואנה, זה תפקיד חשוב.
היו"ר יואב קיש
חשוב מאוד, בבקשה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
תלמד שם, אז תדע.
דוד ביטן (הליכוד)
אנחנו למדנו באוניברסיטת תל אביב.
אריה צבן
על זה נאמר: no body is perfect.
היו"ר יואב קיש
בבקשה, נשיא אוניברסיטת בר אילן.
אריה צבן
תראו, הדיון בסופו של דבר הוא דיון של כסף. אם יעבירו אותנו לגבעת שמואל זה עניין של ארנונה שעוברת מצד לצד ועוד שטחים ירוקים שמאפשרים עוד בנייה. זה דיון של כסף. מול זה עומדים דברים עצומים וגדולים וחשובים. בואו נתחיל בזה שכל האוניברסיטאות בארץ, ולא בכדי, מחוברות לערים גדולות. האוניברסיטה העברית בירושלים, בן גוריון בבאר שבע, הטכניון בחיפה, תל אביב בתל אביב, זה לא סתם. זה לא סתם שאוניברסיטה מחוברת לעיר גדולה, כי היא צריכה את התמיכה, את הרקע, את הבסיס של עיר גדולה. עיר גדולה זה מגוון של בתי ספר תיכוניים, בתי ספר יסודיים, זה בית חולים, זה כפר המכבייה, זה מתחם הבורסה, זה כל הדברים האלה שאנחנו משתפים איתם פעולה, שאנחנו עובדים איתם ביחד, שאנחנו נמצאים איתם בקשר, שאנחנו מדברים, למשל על האבּ חדשנות של בר אילן ותל השומר, שיהיה ממוקם באמצע, עם שבילי אופניים ועם האפשרות לייצר בריאות יותר טובה ומחקר יותר טוב ומצוינות אקדמית.

כל אלה הן פעולות של שנים שנבנות לאט לאט. בסוף, בשביל קצת ארנונה ייקחו אותנו מהמרחב הטבעי שלנו, מהמקום שאנחנו נמצאים בו ומחוברים אליו וקשורים איתו ועובדים בתוכו וכל זה, יעבירו אותנו מעיר משמעותית של 180,000-170,000 תושבים לעיר שנהייתה עיר ב-2007? שיש בה 25,000 תושבים? שהיא נהדרת, היא נהדרת, היא צמודה אלינו, היא קשורה איתנו, אין שום בעיה ל - - -
נחמן שי (המחנה הציוני)
האוניברסיטה יותר גדולה מהעיר.
אריה צבן
האוניברסיטה, יש בה 17,000 סטודנטים, למעלה מ-4,000 אנשים שנכנסים לעבוד, זו עיר בפני עצמה וכל זה למה? למה?
היו"ר יואב קיש
טוב. נא לסיים.
אריה צבן
אני רוצה עוד דבר אחד שהוא משמעותי. יש דברים אפילו טכניים, כגון נושא הבנייה. אנחנו קשורים למחוז תל אביב בבנייה, יש לנו תב"ע מאושרת, עברנו תהליך עם 400 התנגדויות, יש לנו תב"ע מאושרת, ההתפתחות של האוניברסיטה, הצמיחה שלה התחילה בשנת 97', חמש שנים אחרי שהשטח עבר מגבעת שמואל לרמת גן. תארו לכם מה קורה, ועזבו את העניין הטכני, כשפתאום אנחנו עוברים מחוז, כל ההתפתחות שלנו תיתקע, הכול ייתקע.
היו"ר יואב קיש
טוב, תודה רבה. חברת הכנסת ברקו, בקצרה. ביקשת כי את צריכה ללכת.
ענת ברקו (הליכוד)
אני מודה לך, אני פשוט יצאתי מ - - -
היו"ר יואב קיש
רק תני גילוי נאות שגם את תושבת רמת גן.
ענת ברקו (הליכוד)
רגע, חכה, אני אגיד הכול.
יהודה גליק (הליכוד)
נראה לך שענת ברקו לא תיתן גילוי נאות?
ענת ברקו (הליכוד)
תושבת רמת גן - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אבל לא הרבה זמן.
ענת ברקו (הליכוד)
מיום לידתי.
דוד ביטן (הליכוד)
גם למדת באוניברסיטת בר אילן?
ענת ברקו (הליכוד)
למדתי בבר אילן, הדוקטורט שלי הוא מבר אילן.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אז יש לך ניגוד עניינים. זה ניגוד עניינים.
ענת ברקו (הליכוד)
ותנו לי להגיד מה אני חושבת. קודם כל אני רוצה להגיד ליוסי ברודני שעשיתי ביקור גם בגבעת שמואל, העיר הזאת פורחת ומשגשגת תחת באמת שרביטו, מנהיגותו, היכולות המקצועות שלו שהן יוצאות דופן. הוא הביא את גבעת שמואל למקום באמת, וכל הזמן רואים רק קדימה. הילדים שלי למדו ב'אהל שם' עם חבר'ה מגבעת שמואל ובאמת אני חושבת שהוא עושה עבודה מצוינת.

יחד עם זה אני רוצה להגיד משהו, לא רק לגבי אוניברסיטת בר אילן. יש שינויי גבולות באופן פראי תחת משרד הפנים. באופן שאיבד כל שליטה. אני יצאתי נגד זה. נהרי, סגן שר הפנים, נתן נאום בכנסת על כך לפני – אני מוכנה לשלוח לכם את הפרוטוקול, אבל אחת ההתבטאויות שלו, שהוא שינה גבולות, ששר הפנים שינה גבולות ואלפי דונמים זזו מצד לצד כי הערבים לא בונים לגובה וכל מיני אמירות כאלה, הוא אמר, 'אבו עראר', זה ציטוט של נהרי, 'אתה לא הקשבת, אנחנו כבר מהצד השמאלי של המפה מקבלים ביקורת'. אני חושבת שבאופן פראי. גם מה שאמר כאן נשיא האוניברסיטה, לא יכול להיות שעושים שינויי גבולות באופן שלא חושבים עד הסוף, שלא לוקחים את הדברים עד הסוף, חוסר פרופורציה בין מספר הסטודנטים לבין - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
היית בוועדה? ראית את הדברים? שמעת?
יואב בן צור (ש"ס)
למה את חושבת? את שמעת את כל הנימוקים? קראת את הפרוטוקולים של הוועדות שאת אומרת ככה?
ענת ברקו (הליכוד)
אני אעביר לך את הפרוטוקול של נהרי.
יואב בן צור (ש"ס)
לא של נהרי, של הוועדות. קראת?
ענת ברקו (הליכוד)
אני רואה איך משנים גבולות. עזוב.
יואב בן צור (ש"ס)
היית שם בדיונים הפרטניים?
ענת ברקו (הליכוד)
עזוב, אני לא יודעת כמה יצביעו לכם במגזר הערבי, לדעתי לא הרבה, אבל אתם משנים גבולות באופן - - -
היו"ר יואב קיש
יותר מהמתפקדים של ש"ס בליכוד.
ענת ברקו (הליכוד)
בדיוק. בכל מקרה, האוניברסיטה לא רוצה, האוניברסיטה היא מוסד בינלאומי - - -
יואב בן צור (ש"ס)
בסדר, לא זה הדיון. גם בתי הזיקוק לא רוצים, אז מה? גם ה - - - לא רוצה.
ענת ברקו (הליכוד)
סליחה, תנו לי לסיים. יש לנו כאן את ועדת החוץ והביטחון הרוסית, שאני צריכה ללכת אליה.
היו"ר יואב קיש
חברים, תנו בבקשה - - -
יהודה גליק (הליכוד)
גם ה-BIG של קרית שמונה רוצה - - -
יואב בן צור (ש"ס)
בטח שהם לא רוצים, הם ישלמו יותר.
ענת ברקו (הליכוד)
אם באמת, אדוני יושב הראש, הבעיה היא כספי ארנונה - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אתה יודע מה קורה עם - - - עושים ועדת גבולות חדשה.
ענת ברקו (הליכוד)
ביטן, איתך אי אפשר להתחרות.
דוד ביטן (הליכוד)
מה, אין החלטות - - -
ענת ברקו (הליכוד)
אם באמת הבעיה היא כספי ארנונה, אז בואו, אפשר לעזור ואם צריך לחזק את גבעת שמואל כי היא באמת נמצאת בתנופה אדירה, אז צריך לעזור להם ולתת תקציבים. אבל בין זה ללעשות שינויים - - -
היו"ר יואב קיש
אני אגיד לך רק לגבי זה, זה מה שאמר לי זינגר וראש העיר פסל את זה לחלוטין, אז כנראה שזה לא העניין של הכסף.
ענת ברקו (הליכוד)
גם בהיבט הבינלאומי זה לא הגיוני.
יוסף ברודני
אדוני היושב ראש, כשאתה פנית אליי בטלפון מעולם לא אמרת לי שזו הצעה של זינגר. אתה אמרת לי שאתה לא תיתן לאוניברסיטת בר אילן לעבור מרמת גן - - -
היו"ר יואב קיש
מה?
יוסף ברודני
ואתה הצעת לי ואמרת לי, אולי איזה שהיא זה – מעולם לא אמרת – השיחה הייתה - - -
היו"ר יואב קיש
זה מה שאתה אולי רוצה לשמוע. אני אמרתי לך שזינגר פנה אליי וביקש ממני לתווך ביניכם.
יוסף ברודני
שקר.
היו"ר יואב קיש
אז אתה לא זוכר מה היה. חבל שלא הקלטת את השיחה.
יוסף ברודני
אני לא מקליט אף פעם. אני לא מקליט אף פעם.
ענת ברקו (הליכוד)
רגע, תקשיבו, זה לא רק עניין, אוניברסיטה היא לא רק קישוט בינלאומי, אוניברסיטה צריכה את המעמד שלה, היא מוסד חזק שנשען על אדנים שהם גם מסורת, גם אינטראקציה יומיומית עם הרשות. אי אפשר לבוא ולעשות בהחלטה כזאת של חאפ לאפ, כמו שמשנים גבולות, כמו שאני יודעת שמשנים גבולות ואני מוכנה להעביר לוועדה הזאת את נאום נהרי, באיזה אופן משנים גבולות בצורה חאפרית שפוגעת במדינה, פוגעת במתיישבים, פוגעת בחקלאות ופוגעת במוסד האקדמי - - -
יואב בן צור (ש"ס)
ענת, יש עוד נהרי.
ענת ברקו (הליכוד)
אני אביא לך. יש לי נאום נהרי, שנה וחצי לאחור, פרוטוקולהכנסת, אני אביא לך ואתה תעצור את זה, כי הפגיעה היא לא רק באוניברסיטת בר אילן ובעיר רמת גן, הפגיעה היא - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לכי לערים חלשות, תראי איך הם נהנים מזה. על מה את מדברת?
ענת ברקו (הליכוד)
הפגיעה היא בחקלאים, הפגיעה היא בקיבוצים, הפגיעה היא במושבים, וגבעת שמואל, שבאמת עשתה כברת דרך קדימה, אם היא זקוקה לעזרה בתקציבים ולחיזוק אנחנו נילחם על זה, ואני בטוחה שגם ראש עיריית רמת גן, שזו ההזדמנות לאחל לך הצלחה, מוכן לזה ויעזור.
יואב בן צור (ש"ס)
זה ניגוד עניינים, מה שאמרת עכשיו, את תושבת רמת גן.
ענת ברקו (הליכוד)
באמת, באמת.
היו"ר יואב קיש
תודה. חברת הכנסת ברקו, תודה.
ענת ברקו (הליכוד)
באמת, באמת, אני גם בוגרת בר אילן.
היו"ר יואב קיש
אתם לא קשורים לעניין הזה.
קריאה
למה, היא מקבלת תגמולים?
היו"ר יואב קיש
חברת הכנסת ברקו, אני יכול להגיד לך דבר אחד, שאני מתחבר למה שאמרת באמת לנושא שלא דין העברת אוניברסיטה כהעברת שטחים פתוחים לבנייה כזו או אחרת. ברור שיש לזה משמעויות אחרות.
יוסף ברודני
חברת הכנסת ברקו, זה לא מכובד שאת לא נשארת לשמוע אותי.
היו"ר יואב קיש
לא, זו תופעה פה בכנסת. היא לא היחידה, זה לא האירוע.
ענת ברקו (הליכוד)
יוסי, יש עכשיו דיון של ועדת החוץ והביטחון - - -
יוסף ברודני
לא, אבל היה לך חשוב לבוא ולומר את הדברים האלה, אבל לא מספיק חשוב כדי לשמוע אותי, אבל בסדר - - -
היו"ר יואב קיש
יוסי, הצעתי לך לדבר ראשון.
ענת ברקו (הליכוד)
אם אתה תדבר עכשיו אני - - -
יוסף ברודני
אבל איך אני יכול לדבר ראשון כשאני צריך לשמוע מה הם אומרים כדי לענות להם?
היו"ר יואב קיש
אז אתה רוצה לדבר עכשיו?
יוסף ברודני
לא, אני רוצה לדבר אחרי שאני אשמע את כולם.
היו"ר יואב קיש
אוקיי.
יוסף ברודני
אם המשטרה לא תבוא לפה עד אז ותיקח אותי אז - - -
היו"ר יואב קיש
למה המשטרה צריכה לבוא לקחת אותך?
יוסף ברודני
כי הכול פה זה חשדות והכול פה זה לא תקין והכול לא כלום.
היו"ר יואב קיש
הנה, אומרת חברת הכנסת ברקו - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
תגיד לי, אמנם אנחנו קרובים לפורים, אבל מה כל הסיסמאות האלה?
היו"ר יואב קיש
ראש העיר ברודני, חברת הכנסת ברקו - - -
יוסף ברודני
יוסי.
היו"ר יואב קיש
יוסי, חברת הכנסת ברקו מוכנה לחכות אם אתה רוצה לדבר עכשיו.
יוסף ברודני
לא, לא, אני רוצה לשמוע.
היו"ר יואב קיש
הוא לא רוצה, בסדר. אני נענה לבקשתך. רק, נשיא האוניברסיטה - - -
יוסף ברודני
הכול בסדר.
היו"ר יואב קיש
המנכ"ל, רצית להגיד מילה? בבקשה, מנכ"ל האוניברסיטה.
זהר ינון
יש עוד היבט נוסף שאנחנו מבקשים שתביאו בחשבון, חוק סוגיית התורמים והתרומות. יש לאוניברסיטה עשרות רבות של הסכמים עם תורמים שנעשו על בסיס המצב התכנוני הקיים באוניברסיטה. הם הודיעו לנו וגם העבירו החלטה בחבר הנאמנים הבינלאומי שהם מתנגדים לכל העברה ואמנם לא התנו התניה תקיפה, אבל בהחלט אנחנו חוששים - - -
היו"ר יואב קיש
חוששים מפגיעה בתרומות.
דוד ביטן (הליכוד)
חבר הנאמנים?
זהר ינון
כן, שמורכב מתורמים מכל רחבי העולם היהודי, מאוסטרליה ואנגליה וקנדה.
היו"ר יואב קיש
בואו נעשה שזה יירד לכם מהארנונה, אם תהיה פגיעה ואז אולי - - -
דוד ביטן (הליכוד)
הם ייקחו את זה למשהו אחר.
היו"ר יואב קיש
בסדר, אני צוחק. זה היה להומור בלבד.
זהר ינון
אני אומר, ברמה האקזקוטיבית, גם אם תתקבל המלצה אנחנו מבקשים שוועדת הפנים תפעל לכך או תפעיל את השפעתה שיהיו מה שנקרא הוראות מעבר. זאת אומרת אם באמת מתקבלת כזאת החלטה - - -
היו"ר יואב קיש
אני מניח שיש בהליך כזה.
זהר ינון
צריך לפחות שלוש-ארבע שנים - - -
יואב בן צור (ש"ס)
יש הוראות מעבר.
היו"ר יואב קיש
מן הסתם יהיו. הנקודה שהעלית ברורה ו - - -
דוד ביטן (הליכוד)
ההוראה היחידה שתהיה זה ששר הפנים יישאר 20 שנה.
היו"ר יואב קיש
מיכאל מלכיאלי, בבקשה.
דוד ביטן (הליכוד)
יש לך גם ניגוד עניינים. אם נתחיל בניגודי עניינים לא נגמור בחיים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יואב, איך אתה נופל ככה בתוך ש"ס?
היו"ר יואב קיש
לא מתווכח, תחליטו, אחד משניכם ראשון, הבא אחריו השני. תודה על ההמלצה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יושב ראש הסיעה.
היו"ר יואב קיש
בבקשה.
יואב בן צור (ש"ס)
טוב, רבותיי, מה שאני רוצה לומר זה שני דברים. דבר ראשון - - -
דוד ביטן (הליכוד)
רשמת אותי?
היו"ר יואב קיש
כן, אתה אחר כך.
דוד ביטן (הליכוד)
היא תמיד עושה את ה – היא חייבת ללכת לוועדת חוץ וביטחון ומדברת ראשונה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
תלמד, גם אתה צריך לחוץ וביטחון.
כרמל שאמה הכהן
היא כבר הלכה, דוד.
דוד ביטן (הליכוד)
היא עושה לי את זה כל הזמן.
יואב בן צור (ש"ס)
ביטן, אפשר?
דוד ביטן (הליכוד)
היא הלכה לוועדת חוץ וביטחון?
היו"ר יואב קיש
יש דיון עם ועדת חוץ וביטחון של הרוסים.
דוד ביטן (הליכוד)
מה זה משנה? הכול מוקלט אצל הרוסים.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
גם פה הכול מוקלט.
היו"ר יואב קיש
כן, בבקשה.
יואב בן צור (ש"ס)
אני רוצה לומר שני דברים. אני חוזר על מה שאמרתי בנושא של הדיון בוועדה, זה דיון חשוב, אין ספק, אנשים פה אומרים דברים ומוציאים את מה שיש על סגור ליבם, אני מוחה בתוקף על הדברים שראש עיריית רמת גן אמר, אני כרגע לא נוקט עמדה לטובת מאן דהו, אני מציע קודם כל שתחכו לסיום עבודתה של הוועדה ולמסקנות שיהיו. גם אם למישהו נראה לאן זה הולך וכו', אני רוצה לומר שהרבה פעמים הופתענו וחשבנו בכל מיני ועדות ובכל מיני דיונים, חשבו שהאווירה היא כזאת, למשל אם מישהו נמצא בבית משפט ורואים שהשופט מדבר באיזה צורה מסוימת, אבל בסוף בפסק הדין הוא פסק פסק-דין שונה לחלוטין ממה שהוא דיבר לאורך כל הדיון. וגם פה הכול יכול להיות. אני רק רוצה לומר שאני מוחה בתוקף על הקישור הזה ועל הדיבור הזה שכאילו כל הוועדה הזאת מכורה מראש וכאילו בכל הוועדה הזאת נעשו דברים כאלה ואחרים.

אני מזמין את כל מי שחושב ככה לגשת למשטרה ולהתלונן על כך שנעשו דברים כאלה או דברים אחרים, אבל לא לבוא לשפוך רפש פה ובעצם בסופו של דבר זה מכוון כלפי שר הפנים, זו התוצאה. אני מוחה על זה בכל תוקף. אני חושב שאין כמו הוועדות האלה כדי בעצם לקבל החלטה, ההמלצות שלהן, כדי ששר הפנים יוכל לקבל החלטה. עם כל הכבוד לידידי, דוד ביטן, זו סמכותו של שר הפנים, הוא יכול ורוצה וצריך להשתמש בה - - -
דוד ביטן (הליכוד)
טוב, אני אתייחס.
יואב בן צור (ש"ס)
תתייחס, ככל הבנתו. עם כל הכבוד, ככה זה היה כל השנים וזה לא ישתנה עכשיו ולא משנה מי היה שר הפנים בתקופה כזו או אחרת. לא הפרסונה עכשיו מדברת אלא הענייניות מדברת פה ולא משהו אחר. לכן אני חושב שאין מקום, בטח לא בתוך ועדה בכנסת, לזרוק רפש כזה. לכן אני מאוד מקווה שראש העיר רמת גן יחזור בו מדבריו.
היו"ר יואב קיש
אחרי ששמענו שקוראים לחיילי צה"ל רוצחים ומקבלים נזיפה חמורה פה, אז אני חושב שהדברים שנאמרו פה הם בסדר גודל מתחת לעניין הזה.
יואב בן צור (ש"ס)
אין בעיה, בכל מקרה אנחנו עדיין חושבים - - -
היו"ר יואב קיש
זועבי אומרת רוצחים על חיילי צה"ל ומקבלת נזיפה.
יואב בן צור (ש"ס)
אנחנו עדיין חושבים - - -
קריאה
טוב, מה עכשיו זה?
יואב בן צור (ש"ס)
זה לא קשור אחד לשני.
היו"ר יואב קיש
לא, אלה דברים ששומעים פה בבית הזה. עם כל הכבוד, אנשים אומרים שעל ליבם - - -
יואב בן צור (ש"ס)
זה בסדר, אבל אני יכול להגיד את מה שאני חושב על ליבי גם?
היו"ר יואב קיש
בבקשה, בהחלט.
יואב בן צור (ש"ס)
אני אומר את מה שאני חושב ועל ליבי ואני אומר את הדברים הללו. אני חושב שזו טעות חמורה, מה שעשה פה ראש העיר החדש, הוא דיפלומט, באמת לא מתאים לו להתנסח בצורה כזאת, בטח לא בוועדות הכנסת. אני מאוד מעריך את היכולות שלו, גם בתקופה שהוא היה ב-OECD, ואני חושב שלא מתאים לו להתנהג - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אני לא חושבת שאריה דרעי צריך כזאת הגנה, הוא מסתדר.
יואב בן צור (ש"ס)
אני חושב שאפילו כשהוא ראש עיריית רמת גן הוא צריך להמשיך בדרך הזאת. הוא יכול לנהל את העיר והוא ינהל אותה בצורה מיוחדת, אין לי ספק, אני רק חושב שההתחלה שהייתה זה בטעות ואם תחזור בך, אדוני ראש העיר, אני חושב שתעשה רק טוב לכולם.
כרמל שאמה הכהן
ממה בדיוק? תגיד לי ממה.
יואב בן צור (ש"ס)
מההאשמות האישיות שהאשמת - - -
כרמל שאמה הכהן
לא האשמתי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אתה אמרת.
יואב בן צור (ש"ס)
וכל מה שזרקת מסביב, שיש 10% מה שאתה יודע - - -
כרמל שאמה הכהן
זה נכון.
יואב בן צור (ש"ס)
ויש פה דברים - - -
כרמל שאמה הכהן
זה נכון. אתה רוצה, אני אדבר איתך אחרי זה בארבע עיניים - - -
יואב בן צור (ש"ס)
דבר איתי בארבע עיניים.
כרמל שאמה הכהן
אבל אני רוצה שתבין, אני מדבר מדם ליבי, גונבים לי אוניברסיטה. גונבים, רוצים לגנוב אוניברסיטה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יש דיון, אף אחד לא גונב. יש דיון, מקצועי.
יואב בן צור (ש"ס)
יש דיון בוועדה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
עוד מעט נגמר הדיון, תביא לנו לדבר.
היו"ר יואב קיש
טוב, תודה, חבר הכנסת בן צור.
יואב בן צור (ש"ס)
תודה רבה.
היו"ר יואב קיש
אני לא חושב שהיה פה כיוון אישי כלפי השר דרעי, אם הייתי שומע את זה הייתי בעצמי מוחה.
כרמל שאמה הכהן
לא, אני לא אמרתי.
היו"ר יואב קיש
לגבי ההליך, יש לו הערות קשות וזה לגיטימי. בבקשה, חבר הכנסת מלכיאלי.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
עוד ש"ס?
היו"ר יואב קיש
הם לא ש"ס, הם שני חברי כנסת שנרשמו, וגם בליכוד, נתתי לברקו ראשונה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
עדיפות לחברי ועדה.
יואב בן צור (ש"ס)
ואתה לא בליכוד? גם אתה, בראש הוועדה, מהליכוד.
היו"ר יואב קיש
אבל אנחנו פי שלושה בגודל. כן, בבקשה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אני לא אאריך, אני ממש אקצר. אני חושב שאנחנו צריכים לתת למשרד הפנים לגמור את העבודה המקצועית שלו ורק אחר כך לדון, אמיתי, על התוצאות. זה אחת. שתיים, אמר נשיא האוניברסיטה, ובצדק, צריך להתחשב גם במה שהם אומרים - - -
היו"ר יואב קיש
בילד, להתחשב בילד.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
כן, שבמידה שכן יש העברה אז צריך לקחת בחשבון את כל מה שמעלים.
היו"ר יואב קיש
את טובתו.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אבל עוד דבר אני אומר, כל מי שיסתכל גם על המפה ויראה את המובלעת הזאת, זה גם דבר שהוא לא חד משמעית.
היו"ר יואב קיש
אז, כרמל, גם אתה עובר להיות תושב גבעת שמואל.
כרמל שאמה הכהן
גם אני במובלעת.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
עוד פעם, יש כאן מובלעת - - -
קריאה
אז חבל שחולדאי לא - - - והמשתלה לא יעברו גם.
יוסף ברודני
איפה שכרמל גר יש את קרית אונו ורק אחרי גבעת שמואל, רק אחרי זה האוניברסיטה. זאת אומרת זה רמת גן ורק אחרי זה גבעת שמואל.
כרמל שאמה הכהן
לא נכון.
קריאה
אני הייתי בוועדה, ראיתי איך היא התנהלה.
יוסף ברודני
כשכרמל זורק את האבן, שקודם כל ידאג שהיא לא תיפול על מישהו בקרית אונו.
כרמל שאמה הכהן
שים את המפה.
היו"ר יואב קיש
יש מפה? אפשר לראות את המפה? תביא את המפה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל הגבולות נקבעו לפני כביש 4, נכון?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
כבוד היושב ראש, זה לא באמת - - -
היו"ר יואב קיש
למה לא?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כביש 4 נכנס באמצע. כביש 4 מאוד משמעותי כי הוא מחלק פה את הקטע של רמת גן.
היו"ר יואב קיש
זה לא הנושא, אבל - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כביש 4 נולד בשנות ה - - - כביכול זה מובלעת בגלל שיש את כביש 4. ברור שהגבולות של רמת גן נקבעו לפני שכביש 4 נסלל.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אי אפשר להחליט כל דבר כי אפשר, צריך לקחת שיקולים רציונליים.
היו"ר יואב קיש
אתה גר בקרית אונו?
כרמל שאמה הכהן
יש פה לשונית - - - הבניין הראשון שבנוי מול האוניברסיטה זה רמת גן.
קריאה
זה קרית אונו וזה קרית אונו וזאת רמת גן.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
איפה בני ברק בעניין הזה?
יעקב אשר (יהדות התורה)
הנה אני פה.
יואב בן צור (ש"ס)
למה בני ברק לא מקבלת?
היו"ר יואב קיש
איפה בני ברק? איפה ראש עיריית בני ברק?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתם מדברים כאילו אתם מכירים את המקום, אתם לא מכירים - - -
דוד ביטן (הליכוד)
האמת, צריך לחזק את - - - ולעשות את האוניברסיטה - - -
קריאה
ישיבה בבני ברק.
יוסף ברודני
אני רוצה לציין לפרוטוקול שאני שמח שסוף כל סוף פתחו מפה.
היו"ר יואב קיש
כן. למרות, דרך אגב, שמפה זה לא בהכרח העניין. מה לעשות? יש הרבה שיקולים. שמעת את מי שיושב לידך, אוניברסיטה - - -
יוסף ברודני
זה לא משנה, אבל מפה זה דבר חשוב, בוא נאמר שזה דבר חשוב.
יואב בן צור (ש"ס)
אבל, יוסי, למה לא שמת במפה את הבית של כרמל שאמה?
היו"ר יואב קיש
בדיוק, שים את הבית שלו ותראה מי גר יותר קרוב לאוניברסיטה, אתה או הוא?
יוסף ברודני
אני. כל תושבי העיר שלי גרים יותר קרוב מכרמל שאמה.
כרמל שאמה הכהן
בגודל שלכם זה לא חוכמה.
יואב בן צור (ש"ס)
כרמל, לפי המפה זה כמו התמונה של הגשש.
היו"ר יואב קיש
טוב, חברים, בואו נחזור לעניין. מלכיאלי, דיברת?
יעקב אשר (יהדות התורה)
כן, הוא דיבר.
יואב בן צור (ש"ס)
תמשיך, נו.
היו"ר יואב קיש
לא, הוא סיים. יהודה גליק, בבקשה. אתה אחריו.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
איך, איך הגעת?
היו"ר יואב קיש
לא יודע, הוא כל הזמן טוחן לי פה: מה איתי, מה איתי, מה איתי?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אני הייתי לפניך.
היו"ר יואב קיש
טוב, אחרי לאה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לא, עם דוד ביטן והסוכריות אני לא מתווכחת.
היו"ר יואב קיש
בבקשה, גליק.
יהודה גליק (הליכוד)
בוקר טוב לכולם, בוקר של הארת פנים, לכולם, לכל המתוקים והמתוקות שנמצאים פה. קודם כל אני מברך את ראש עיריית רמת גן - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
זהו, נגמר הזמן בהקדמה הזאת.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מהקואליציה ומהאופוזיציה.
יהודה גליק (הליכוד)
קודם כל אני מברך את ראש עיריית רמת גן. אני מאוד שמח שנבחרת.
כרמל שאמה הכהן
תודה רבה.
יהודה גליק (הליכוד)
מעריך מאוד, עקבתי אחרי פעילותך ב-OECD, במיוחד בנושא הר הבית וירושלים.
כרמל שאמה הכהן
באונסק"ו.
יהודה גליק (הליכוד)
באונסק"ו, סליחה. כמובן, כמובן. לא משנה, אלה אנטישמים ו – לא, לא חשוב. בכל אופן אני מאוד מאוד שמח שנאבקת. גם בעניין הזה שאנחנו מדברים כרגע, הוא כמעט שייך לאותה נקודה. אתם יודעים שירושלים קדושה לשלוש הדתות, לאיסלם, לנצרות ולסטטוס קוו. יש כאילו איזה משהו בישראל של סטטוס קוו, אם משהו היה ככה, הוא חייב להישאר.
דוד ביטן (הליכוד)
איך הגעת מזה לזה?
יהודה גליק (הליכוד)
תקשיב.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
רגע, אבל איפה היהדות?
יהודה גליק (הליכוד)
שנייה, סליחה, אני מבטיח לך לא להפריע לך, מבטיח לא לדבר יותר משתי דקות.
דוד ביטן (הליכוד)
רק שתדע, כבוד היושב ראש, כשהוא היה עושה לי בעיות כיושב ראש קואליציה, מה העונש שהוא היה מקבל? אתה תעלה להר הבית רק במוזיאון מיני ישראל. איך אתה מגיע עוד פעם לזה?
יהודה גליק (הליכוד)
אני אומר שוב, אין לי דעה בעניין האוניברסיטה, אני חושב שצריך לעשות מה שנכון מקצועית. אני חושב שמשרד הפנים צריך להקים ועדות וצריך לדון על שינויי גבולות. זה שהיו גבולות ככה כל השנים, זה לא סיבה להשאיר. זה לא סיבה להשאיר ש-BIG בקרית שמונה ימשיך לשלם לקיבוצים הגדולים וקרית שמונה תקרוס וזו לא סיבה שה-BIG בקרית מלאכי ימשיך לשלם, וגם מאותה סיבה, צריך לדון בנושא הזה עניינית.
היו"ר יואב קיש
אבל השאלה האם דין BIG כדין אוניברסיטה?
יהודה גליק (הליכוד)
שנייה, שנייה. תן לגמור משפט.
יואב בן צור (ש"ס)
מה ההבדל?
היו"ר יואב קיש
יש הבדל.
יהודה גליק (הליכוד)
תנו לבן אדם לגמור משפט, סליחה.
יואב בן צור (ש"ס)
הנה הוא אמר, בסוף זה הכול כסף.
יהודה גליק (הליכוד)
סליחה, סליחה, יואב.
היו"ר יואב קיש
אני רציתי לסדר אז על כסף, אני רציתי, אני לא יודע מאיפה אתה מוציא את מה שאתה אומר.
יהודה גליק (הליכוד)
אני מנסה, אבל אי אפשר להפריע.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תבקש הארכה מהיושב ראש.
יהודה גליק (הליכוד)
אני מבקש מראש עיריית רמת גן, אם יש לך מידע - - -
דוד ביטן (הליכוד)
מה אתה עושה פה באמת?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני באמצע, אני בין רמת גן לגבעת שמואל.
יהודה גליק (הליכוד)
חבר'ה, אני לא יכול ככה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני בדיוק באמצע.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה יכול לתווך.
יהודה גליק (הליכוד)
דוד, אני לא יכול ככה.
דוד ביטן (הליכוד)
אני לא מפריע.
יהודה גליק (הליכוד)
אתה מפריע לי, מה אני אעשה?
דוד ביטן (הליכוד)
הוא רוצה לעלות להר הבית.
כרמל שאמה הכהן
רגע, תן לו להשלים את המשפט, זה משפט חשוב.
יהודה גליק (הליכוד)
אני מבקש מראש עיריית רמת גן היקר, כרמל שאמה, שכל מידע שיש לו על כך שהוועדה לא עושה עבודה מקצועית אלא מושפעת מגורמים אחרים, שיפנה לאלתר למשטרת ישראל, יביא את כל החומר. לא יעלה על הדעת שכל עוד אנחנו לא יודעים אני יוצא מתוך הנחה שוועדה מקצועית דנה בשאלה מסיבות מקצועיות.
כרמל שאמה הכהן
חבר הכנסת גליק, אני חייב להגיד לך דבר. האחרון שאמר לי דבר כזה לפרוטוקול, בדיוק את אותו משפט, קראו לו צבי בר. הוא אמר לי, אם ידוע לך על דברים לא כשרים שקורים כאן בעיר רמת גן אני ממליץ לך ללכת למשטרת ישראל.
יהודה גליק (הליכוד)
מצוין, ומשטרת ישראל עשתה עבודה - - -
כרמל שאמה הכהן
אל תזלזל באמירות שלי.
יהודה גליק (הליכוד)
נכון, אני לא מזלזל, לא זלזלתי.
כרמל שאמה הכהן
אם אני אומר לך שיש פה ריח לא כשר, תאמין לי שיש ריח לא כשר.
יהודה גליק (הליכוד)
לא זלזלתי.
כרמל שאמה הכהן
אתה לא יודע איזה הצעות הגיעו אליי ללשכה בשבועיים שאני בתפקיד כדי לגמור את העניין הזה. אתה לא יודע.
יהודה גליק (הליכוד)
אני לא יודע.
כרמל שאמה הכהן
ותמצא מי לוקחי החשבוניות סביב הקמפיינים האלה. תחפש את לוקחי החשבוניות.
יהודה גליק (הליכוד)
אני לא יודע. אני אומר לך שאני לא יודע. ההאשמות שאמרת פה הן מאוד קשות והן מערערות את כל היסוד הדמוקרטי של מדינת ישראל.
כרמל שאמה הכהן
נכון.
יהודה גליק (הליכוד)
בסדר, כנ"ל אדוני, מנכ"ל בר אילן. האיומים שלכם על הוועדה, אם אתם לא תעשו מה שאנחנו נגיד לכם אז אוי ואבוי - - -
היו"ר יואב קיש
איזה איומים?
יהודה גליק (הליכוד)
אני שמעתי פה.
היו"ר יואב קיש
פה, עכשיו?
יהודה גליק (הליכוד)
עכשיו, פה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
תגידו, אנחנו באותה ישיבה?
היו"ר יואב קיש
לא, אני ישבתי פה כמוך, לא היו איומים.
נחמן שי (המחנה הציוני)
הוא הזכיר את התורמים.
היו"ר יואב קיש
הם תיארו את המצב לנגד עיניהם.
נחמן שי (המחנה הציוני)
הוא הזכיר את התורמים.
היו"ר יואב קיש
בדיוק.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הוא אמר שהתורמים מאיימים עליו, הוא לא מאיים עלינו.
היו"ר יואב קיש
נכון. איזה איומים? גליק, אתה פה צריך לחזור בך מדברך. הוא לא איים על אף אחד, הוא תיאר תמונת מצב, הוא אמר מה הוא רוצה, אתה לא יכול לפסול את דבריו. זה לא מקובל.
יהודה גליק (הליכוד)
אל"ף, אם לא היו איומים, אני מתנצל. אני שמעתי נוסח ש - - -
היו"ר יואב קיש
לא, תמונת מצב לתפיסתו.
יהודה גליק (הליכוד)
בסדר, אוקיי.
היו"ר יואב קיש
הנה, הוא התנצל.
יהודה גליק (הליכוד)
אדוני נשיא האוניברסיטה - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
איך יכול להיות שמתוקים יאיימו, תגיד לי?
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת גליק, נא לסיים.
יהודה גליק (הליכוד)
אני מסיים. גם המשפטים שלך, אדוני הנשיא, האמירה שלך שזה רק ארנונה, זה רק כסף, אין פה ויכוח על כסף, יש פה ויכוח ענייני, מהותי, הכסף של הארנונה הוא כסף של חינוך ורווחה ובריאות. יש פה כסף? יש פה צד אחד שאכפת לו רק כסף וצד שני הוא חשוב? יש פה שני צדדים שיש להם טענות ענייניות ואני קורא לוועדת הגבולות להקשיב לכל הטענות ולהכריע אך ורק עניינית.
היו"ר יואב קיש
תודה.
אריה צבן
רק הערה קטנה. היו כבר שתי ועדות גבולות - - -
דוד ביטן (הליכוד)
כן, זה כל הזמן.
יהודה גליק (הליכוד)
מצוין.
אריה צבן
לא, כשאתה אומר על הסטטוס קוו, זה לא עניין של סטטוס קוו, היו כבר שתי ועדות גבולות שהחליטו החלטות, אבל - - -
יהודה גליק (הליכוד)
מצוין, אז טוב מאוד - - -
היו"ר יואב קיש
תן לו לסיים את דבריו.
אריה צבן
אבל הסטטוס קוו הוא לא שיטת נחום תקום שכל כמה שנים מעלים את זה עוד פעם עד שזה יצליח. להיפך, אם אתה מדבר על זה היית צריך לקבל את זה שכבר שתי ועדות החליטו החלטות.
יהודה גליק (הליכוד)
אז בסדר, מותר לדון מחדש, השתנו דברים, המציאות משתנה. אבל אני אומר שוב, הדיון צריך להיות ענייני.
אריה צבן
לא השתנה שום דבר.
קריאה
20 שנה - - -
קריאה
20 שנה השתנו.
היו"ר יואב קיש
ברודני, אתה רוצה לדבר עכשיו?
יוסף ברודני
כן, כי נגמר הזמן.
היו"ר יואב קיש
בסדר.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה לא נותן לי לדבר?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
רגע, הוא נתן לי. אז תיתן לנו קודם.
היו"ר יואב קיש
אני לא יכול להאריך. אני אגיד לכם מה. חברים, התשובה היא כזו, מכיוון שאני לא יכול להאריך ואני רואה שהדיון - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה לא יכול ל - - - מצד אחד - - -
היו"ר יואב קיש
לא, אנחנו - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אז תן לנו דקה דקה.
היו"ר יואב קיש
ראש העיר, אנחנו נעשה עוד דיון, כי אנחנו לא - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
בוא נחלק את הזמן, שתי דקות שתי דקות.
היו"ר יואב קיש
לא, מה לעשות? הגענו ל - - -
דוד ביטן (הליכוד)
מה, אתה לוקח את - - -
היו"ר יואב קיש
טוב, דקה. ביטן ואחרי זה ראש העיר.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אבל, יואב, דקה אני.
היו"ר יואב קיש
ביטן, דקה וזהו, אני רוצה להשאיר חמש דקות לראש העיר.
דוד ביטן (הליכוד)
מה זה הבדיחה הזו?
קריאה
חבר הכנסת יעקב אשר גם רוצה דקה.
דוד ביטן (הליכוד)
בדיון הבא. אתה חושב שאני אזכור שיש עוד דיון?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
טוב, בוא נעשה את זה קצר.
היו"ר יואב קיש
לא, דקה יש לך, ב-55 את מפסיקה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
קצר, קצר. כדי שלא יהיה פה ריח כמו שיש עכשיו, שעושים את זה כי אפשר ועושים את זה כי רוצים למצוא חן בעיני מישהו, אז צריך להיות שיקולים מציאותיים. לא יכול להיות שעיר של 25,000 תושבים תקבל אוניברסיטה ובעיר גדולה לא תישאר האוניברסיטה, מאידך אנחנו צריכים לזכור שהאוניברסיטה בונה חיים וקהילה סביבה, איפה יגורו הסטודנטים?
יואב בן צור (ש"ס)
איפה הם גרים היום?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
איפה יהיו הסטודנטים? אנחנו מדברים על שטח בנייה. אני רוצה להגיד לך שזה חמור בעיניי עצם העובדה ששוקלים להעביר את זה לגבעת שמואל.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה. ביטן, דקה.
דוד ביטן (הליכוד)
תראו, הפתרון הכי טוב, שגבעת שמואל תתאחד עם רמת גן.
כרמל שאמה הכהן
אמרתי, אני בעד.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
גם אני חשבתי על זה.
דוד ביטן (הליכוד)
מעבר לזה, כל הסיפור הזה של ועדת הגבולות, אני לא מדבר על רמת גן עכשיו, זו שערורייה, כיוון שכל חמש שנים פונה ראש עיר שהפסיד בוועדת הגבולות, מבקש עוד פעם ועדת גבולות ועוד פעם ממנים ועדת גבולות. זה בלתי אפשרי.
יואב בן צור (ש"ס)
למה?
דוד ביטן (הליכוד)
בבת ים זה קורה כל הזמן, כל חמש שנים ועדת גבולות, משקיעים מיליונים בוועדה על מנת לדון אותו דבר.
יואב בן צור (ש"ס)
זה לא היה עד עכשיו ככה?
יעל גרמן (יש עתיד)
לא, אבל בבת ים יש הצדקה - - -
דוד ביטן (הליכוד)
זה לא דומה. אין הצדקה.
יואב בן צור (ש"ס)
ביטן, זה לא היה ככה עד עכשיו? מה השתנה?
היו"ר יואב קיש
אל תפריעו לו. תן לו לסיים. בבקשה, חצי דקה.
דוד ביטן (הליכוד)
זה לא דומה כשמדובר על תושבים מול ערים כשצריכים לפתור בעיות ארנונה גדולות, כאן זה שונה. פה יש לך מוסד אקדמי, אתה לא יכול ל - - -
היו"ר יואב קיש
תודה.
דוד ביטן (הליכוד)
במיוחד כשאוניברסיטה מתנגדת. אם יש בעיה של ארנונה, אני אומר את זה פה מול ראש העיר, אפשר לפתור את הבעיה בהסכמה.
היו"ר יואב קיש
טוב, תודה רבה. חברים, יש פה עוד חברי כנסת שרוצים לדבר, אנחנו נעשה דיון נוסף. ברודני לא רצה לדבר קודם, עכשיו הוא רוצה. בבקשה, ברודני, וגם משרד הפנים בדיון הבא.
שירי שניצקי
אדוני היושב ראש, אנחנו חייבים - - -
היו"ר יואב קיש
לא, אבל הוא עוד לא דיבר.
יוסף ברודני
תן להם לדבר, בבקשה. אני אחריהם. תזמין אותי עוד פעם, אני אבוא עוד פעם.
היו"ר יואב קיש
טוב, אז יהיה עוד דיון.
יוסף ברודני
אני אוהב לבוא לדיונים, ממש מעניין פה.
היו"ר יואב קיש
בבקשה, משרד הפנים, אחרי זה חברי הכנסת. רק שמך, לפרוטוקול.
שירי שניצקי
שמי שירי שניצקי, אני מנהלת אגף תכנון מפת השלטון המקומי במשרד הפנים. אצלנו נמצאות הוועדות הגיאוגרפיות המדוברות. מאוד חשוב לנו להתייחס לדברים שעלו כאן ואני חייבת להגיד שהדברים האלה לא פשוטים, בגלל שהם מאוד מאוד מאוד לא מדויקים. הוועדה הגיאוגרפית של אזור המרכז שבראשה עומד גבי מימון, שהיה מנכ"ל משרד הפנים לשעבר, הינה בלתי תלויה והוסמכה לדון בנושא שינוי הגבולות עם רמת גן וגבעת שמואל במסגרת המנדט שהוגדר לה במאי 2017. הסמכות לשינוי גבולות וחלוקת הכנסת היא בידי שר הפנים בלבד. הנושא יידון ב-7 בינואר לבקשתו של ראש הרשות, לאחר שביקשנו אפילו להקדים את הדיון כדי שהוא יוכל בהקדם האפשרי - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
את זה הוא ציין.
שירי שניצקי
- - מיד אחרי ש - - -
קריאה
הוא היה באילת.
שירי שניצקי
כדי להגיב על הנושא הזה כי אנחנו מבינים עד כמה הנושא הזה חשוב.
היו"ר יואב קיש
לא הבנתי, אז הוא יגיע לפני החלטה או אחרי ההחלטה?
כרמל שאמה הכהן
לפני.
יהודה גליק (הליכוד)
ודאי שלפני.
היו"ר יואב קיש
מה ב-7 בינואר? לא הבנתי.
יהודה גליק (הליכוד)
דיון, הוא מוזמן לדבר.
היו"ר יואב קיש
הוא הוזמן לדיון?
שירי שניצקי
קודם כל - - - ב-7 בינואר - - - ואחרי שהם יסתיימו, מינואר הקודם, בעצם בגלל, עקב - - -
היו"ר יואב קיש
הבנתי, חשוב מאוד.
שירי שניצקי
עקב בקשתך שלא לקיים דיונים בשנת בחירות הוועדה סיימה למעשה את דיוניה הפומביים כבר בינואר 2018 והיא חוזרת לדון בהם רק עכשיו, אחרי שראש הרשות ביקש שניתן לו את האפשרות ל - - -
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז, יפה מאוד.
שירי שניצקי
ולכן תהיה לו אפשרות להתייחס לסוגיה. הוועדה הזאת, ובאמת קשה לי לשמוע את הדברים האלה, לצערי. יש בקרה, יש תהליך, הכול נעשה בשקיפות מלאה, יש בלמים, יש איזונים. אין דבר כזה שאנשים מתנהלים כאילו שמישהו מכתיב להם מראש. אנחנו עובדים על עשרות נושאים בשנה, אפילו יותר מזה, הוועדות הגיאוגרפיות, הרציונל שלהן זה לראות את המרחב כולו, זה אנשי מקצוע שיושבים שם, אין דברים כאלה ש - - -
כרמל שאמה הכהן
אני מבקש שלדיון הבא תזמין את אותו פקיד שגם הגיע כמוה, מטעם משרד הפנים, והקריא פתק ומעיד היום שלא נעשתה שום עבודה מקצועית.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
מה השיקול? להעביר מקום ל-25,000 - - - ולמנוע ארנונה מעיר של 150,000.
קריאה
כרמל, אתה יודע את השם שלו? שאדי?
כרמל שאמה הכהן
שאדי ראבי.
היו"ר יואב קיש
סיימת את דברייך?
שירי שניצקי
אני חושבת שסיימתי את דבריי.
היו"ר יואב קיש
תודה. אני אומר ככה. חברים, תשמעו, אנחנו לא מיצינו את הדיון, ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה, חברי יוסי לא אמר אפילו מילה בדיון למרות שאני – זה לא בגללי, אתה לא יכול להאשים אותי.
יואב בן צור (ש"ס)
לא, בגללך, נתת לו מאוחר.
היו"ר יואב קיש
רציתי לתת לו ראשון לדבר, הוא לא רצה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
הוא פנה אליו מספר פעמים.
היו"ר יואב קיש
לבחירתו הוא רצה להיות אחרון - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
יש תחושה שהוא מרגיש שהכול בכיס שלו, כבר בתוך הוועדה.
יעל גרמן (יש עתיד)
או להיפך.
היו"ר יואב קיש
לא, לא חושב ככה. הוא לא אמר מילה, חוץ מזה אל תשימי דברים בפיו.
יעל גרמן (יש עתיד)
או להיפך, לאה. לי יש תחושה בדיוק להיפך.
היו"ר יואב קיש
שום תחושה. בדיוק, הוא, יש לו הרבה אמירות לומר והוא יאמר אותן בוועדה, אנחנו נעשה עוד דיון, חד וחלק. יש חברי כנסת - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
כל ש"ס איתו.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לסכם. חברים, אנחנו צריכים לסיים. קודם כל הדבר הראשון, אנחנו נעשה עוד דיון, אין לי ספק, כי אני רוצה לשמוע את עמדת ברודני, שלא נאמרה. וגם קרית אונו לא נאמר וגם חברי כנסת נוספים שהגיעו ולא הצליחו לדבר. זה אחת. שתיים, אני מברך את משרד הפנים שפנו בהתאם לבקשתי, כי בעיניי זה היה נראה לא ראוי שנבחר ראש עיר ולא שומעים אותו בוועדה ואני שמח על הזימון על פתיחת תהליך. נשמעו בדיון הזה הערות קשות לגבי ההליך עצמו ובעניין הזה אני אומר שאנחנו נדון בזה, לגבי ההליך, עוד פעם, לא לגבי זה, אנחנו נשמע את הטענות גם בוועדה הבאה.
יעל גרמן (יש עתיד)
יכול להיות שהמשטרה צריכה לשמוע - - -
היו"ר יואב קיש
אני אומר עוד פעם, בצורה הכי ברורה, מה שאמרתי לך גם, יוסי, לא יודע למה לא הבנת, אמרתי שאם זה עניין של כסף, אני מתחבר לביטן, אפשר למצוא הסדר, לזה אני מוכן להיות שותף למהלך שיסדיר את האירוע הזה. גם ביטן יכול, אבל זה לא הגיוני להיכנס עכשיו למהלך פוליטי, אני חושב שיש הבדל גדול בין החלטה על שטחים ריקים לבין החלטה על שטח שיש בו אוניברסיטה, יש לזה משמעויות אחרות.
יהודה גליק (הליכוד)
אבל למה אתה קובע שזה פוליטי?
היו"ר יואב קיש
אני חושב שלהעביר אוניברסיטה זה משמעות כבדה ולא דין אוניברסיטה כדין - - -
יהודה גליק (הליכוד)
אבל למה אתה קובע שזה פוליטי?
היו"ר יואב קיש
אני לא קובע פוליטי.
קריאה
כרמל, אם צבי בר היה ממשיך להיות ראש עיר לא היו מגישים את הבקשה.
יוסף ברודני
אני רוצה לומר - - -
היו"ר יואב קיש
לא, אני מתנצל, אני צריך לסגור את הישיבה. יוסי, אם תתחיל מילה זה לא ייגמר, אתה יודע את זה.
יוסף ברודני
משפט אחד.
היו"ר יואב קיש
משפט, בבקשה.
יוסף ברודני
יש לי בקשה, לדיון הבא, או בוועדת הגבולות או בוועדה פה, שאת כל מה שהם באים וטוענים, שפה לא בסדר וכו', שיבואו וישימו את זה על השולחן. שלא יבואו לפה עוד פעם לדיון ויגידו 10% ממה שאני יודע, ממה שאתה יודע, שים על השולחן.
היו"ר יואב קיש
לא, הכול יהיה, אנחנו נעשה פה עוד דיון.
יוסף ברודני
גם הצד השני שלח אליי שליחים וכתבים ואיים עליי וכו' וכל הדברים האלה, שהוא ישים אותי בכלא, כמו שהוא אמר פה.
כרמל שאמה הכהן
אני לא שלחתי אף אחד.
יוסף ברודני
אדוני, גם אני לא שלחתי אף אחד. אתה טענת שאני שלחתי - - -
כרמל שאמה הכהן
אני לא טענתי ש - - - לא טענתי - - -
יוסף ברודני
ואני גם לא שלחתי. לא ליושב ראש ולא אליך.
היו"ר יואב קיש
יוסי, אמרת משפט.
יוסף ברודני
אבל אני אומר לך שאתה שלחת אנשים אליי ואני אומר לך, שים על השולחן. אם יש משהו לא בסדר, שים אותו.
כרמל שאמה הכהן
אני שלחתי אליך? - - - אתה שקרן.
יוסף ברודני
כן, כן, כן.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה, הישיבה נסגרה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:01.

קוד המקור של הנתונים