ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 12/12/2018

חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 16), התשע"ט-2019

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת40
ועדת הפנים והגנת הסביבה
12/12/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 769
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, כ"ו בכסלו התשע"ט (04 בדצמבר 2018), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 16) (מתן סמכויות פיקוח ואכיפה לעניין עיסוק בקנבוס לצרכים רפואיים ולמחקר), התשע"ט-2018
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
חברי הכנסת
איתן ברושי
חיים ילין
מוזמנים
יועמ"ש, בטחון פנים - ענת מסאסא קינן

ר.אגף אכיפה וחקיקה-ר.מלחמה בסמים, בטחון פנים - אסתר כהנא

יועמ"ש, בטחון פנים - יואל הדר

יועמ"ש מדור אח"מ, בטחון פנים - איה גורצקי

ע' יועמ"ש בט"פ, המשרד לביטחון פנים - ליאת אליהו סבאן

קמ"ד חקירות אח"מ, המשרד לביטחון פנים - יובל קוקוש

ר' חו' מחקר סמים, המשרד לביטחון פנים - קרן לרנר

מנהל היחידה לקנביס רפואי, משרד הבריאות - יובל לנדשפט

לשכה משפטית, משרד הבריאות - שירלי אברמוביץ

עו"ד במחלקת יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - אוסנת חיטרון

עו"ד-יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - יפעת רווה

משפטנית-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - אפרת טפליץ

עו"ד מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - שחר ישראל

עו"ד, משרד המשפטים - עביר מטאנס

מנהל לשכת מנכ"ל, משרד החקלאות - טל שמחה

מנהל תחום שירותים והשקעות , סחר חוץ - מ, משרד הכלכלה והתעשייה - ניר ברנגה

יועץ מנכ"ל, משרד האוצר - שאול כהן
סגן ממונה יחידת הסמים והלבנת הון, רשות המסים, משרד האוצר - ציון אפרתי

סמנכ"ל קשרי ממשל, התאחדות האיכרים - הגר יהב

התאחדות האיכרים - דובי אמיתי

CEO - אדם שוסטר

רוקח ראשי - מיכאל עופר

פעיל חברתי - אליהו יצחק
ייעוץ משפטי
איילת לוי נחום
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אתי אפלבוים


הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 16) (מתן סמכויות פיקוח ואכיפה לעניין עיסוק בקנבוס לצרכים רפואיים ולמחקר), התשע"ט-2018
היו"ר יואב קיש
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים. על סדר-היום: הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 16) (מתן סמכויות פיקוח ואכיפה לעניין עיסוק בקנבוס לצרכים רפואיים ולמחקר), התשע"ט-2018.

חשוב לי לסיים את ההקראה ואת החקיקה כמה שיותר מהר וזה ברור לכולם. להערכתי, לא נספיק היום לעשות את זה וכבר אני אומר לכם שיהיה דיון ביום ראשון. אני עוד לא יודע בדיוק באיזו שעה.

אני אומר גם למשרד הבט"פ וגם למשרד הבריאות. אני הולך לסגור את הוויכוח על הסמכויות, על הווטו וכיוצא בזה. אם אנחנו הולכים לנוסח אחד, הווטו מבחינתי הוא אצל משרד הבריאות. אני תכף אגיד למה אני מתכוון בנוסח אחד. אם אנחנו עושים חוק אחד שדן בכל מה שקשור לקנבוס רפואי במדינת ישראל, מקומי וייצוא, לצורך העניין, תיקון למצב הקיים היום, אז אני אומר שלמשטרה לא תהיה זכות עודפת על משרד הבריאות, כמו שזה קיים היום בחוק. לזה אני מתכוון בנוסח אחד.

אם המשטרה אומרת שזה מטריד אותה והיא רוצה זכות עודפת, אני אומר למשרד הבריאות שהחוק הזה ידון אך ורק במי שרוצה רישיון ייצוא. ואז, מי שמגדל, או כל אחד בשרשרת, שרוצה להיות מעורב בייצוא יצטרך לעבוד לפי החוק הזה. אם הוא ירצה לעשות רק מקומי, זה לא יהיה רלוונטי בפסיק וזה לא ישנה כלום מהחוק המקומי. זאת אומרת, המקומי יישאר כפי שהוא. זה יוגדר בצורה הכי מפורשת שהוא עוסק אך ורק במי שמבקש רישיון ייצוא. אז תהיה לנו הפרדה. המקומי לא נוגע בכלל בסמכויות שלכם ולכן לצורך העניין לא צריכה להיות לכם התנגדות. אתם יכולים לא להסכים לזה שאנחנו בייצוא נותנים תעדוף לביטחון פנים, אבל זה סוג אחר של התנגדות, כי זאת לא פגיעה בשום דבר מזכות קיימת שלכם היום.

אני אוסיף עוד סייג אחד. חשוב להבין שמי שיפנה למסלול הייצוא ויקבל את האישורים במסלול היותר מורכב, אוטומטית גם יוכל לעשות לשוק המקומי. בגלל שהוא היותר מבוקר והיותר מפוקח, אם הוא עומד בהגדרת של ייצוא, אז כמובן שהוא מיידית גם יוכל לעשות ייצור קנבוס לשוק המקומי.

בסיטואציה הזאת בט"פ יקבלו עדיפות בנושא של מי שמבקש רישיונות ייצוא.
יובל לנדפשט
הפנים הם לייצוא ורוב החקלאים מחכים לייצוא, ששם יש את האופציה הגדולה לכלכלה.
היו"ר יואב קיש
גם היום יש שוק מאוד גדול של קנאביס רפואי מקומי.
יובל לנדפשט
הוא לא גדול. יחסית לממד העולמי הוא קטן מאוד. יש לנו בסביבות 4 מיליארד רצון. אם אנחנו לוקחים רק את המכפלות הישראליות, המדינות שרוצות לאמץ את המתודה הקלינית - - -
היו"ר יואב קיש
כמה היום השוק המקומי?
יובל לנדשפט
בסביבות ה-150 עד 180 מיליון שקלים בשנה. אפשר להוסיף לזה שני אפסים.
היו"ר יואב קיש
לא שני אפסים, הגעת ל-11 מיליארד.
יובל לנדשפט
המדינות שמתעניינות באימוץ המתודה הקלינית בהכרח יצטרכו לקנות את המוצרים שלנו, כי רק הם ידעו להיות מסומנים ב-EP באלגוריתם הזה. אם אכן הן תאמצנה את המתודה הקלינית למדיקליזציה, וייווצר פה ממש שוק פארמה חדש, אפשר להוסיף שני אפסים. זה רק לגבי גודל האוכלוסייה שלהם מול גודל האוכלוסייה שלנו.

לכן ההנחה היא שרוב החוות יהיה תחת הייצוא. זאת אומרת, אם ההחלטה הזאת תהיה רק לנושא ייצוא, הרוב ילכו לשם.

איפה נוצרת הבעיה? בהנחה שלמשטרה יש יכולת סגירה של חווה והם יסגרו חווה מסוימת שפועלת בשוק הייצוא, אבל היא גם מספקת למטופלים הישראלי.
היו"ר יואב קיש
אז היא לא יכולה, היא תוכל לסגור להם רק את הייצוא. זה מה שאמרתי.
יובל לנדשפט
זה בסדר. רק את אופציית הייצוא ולא את החווה.
היו"ר יואב קיש
ברור שלא.
יואל הדר
אין דבר כזה.
היו"ר יואב קיש
רגע. היום יש רישיון לייצור קנביס רפואי והוא נכון למדינת ישראל ואי-אפשר לייצא. עד כאן אני צודק?
יובל לנדשפט
צודק.
היו"ר יואב קיש
מבחינתי, אותו רישיון ימשיך להתנהל בדיוק כפי שהוא מתנהל היום. יתרה מזאת, דווקא מה שאמרת לי חידד לי. בוא נשתמש במילה מגדל לתאר את כל שרשרת הערך כולל היצרן, שחקן בשוק, בין אם הוא חדש או לא חדש. לאלה הקיימים כיום אוטומטית יש להם את הרישיון המקומי. אם ירצו לעבור לשוק הייצוא הם יצטרכו לעבור את התהליך ואז יקבלו גם רישיון לייצא קנאביס. אז הוא יחזיק שני רישיונות, ייצוא ושוק מקומי.
יואל הדר
היום זה לא עובד כך. המגדלים מקבלים את הגידול עצמו והייצוא זה עם המוצר.
היו"ר יואב קיש
אין בעיה, אז אני מפריד. אתם מביאים אותי למקום הזה בגלל חוסר ההסכמה שלכם. אם הייתם מסוגלים להגיד שמה שאני קבעתי, למשל מנגנון שאם יש ויכוח זה עולה לשר הבריאות. אני מזכיר לכולם מי זה שר הבריאות היום.
יואל הדר
זה לא שר הבריאות של היום.
היו"ר יואב קיש
בסדר, אבל שר הבט"פ יכול לדבר איתו וזה כבר אינסטנציה גבוהה.
יואל הדר
אולי תעשה הפוך.

לגבי נושא של רישוי עסקים, הרי מי שנותן את הרישיון בחוק החדש הוא גם יכול לבטל את הרישיון. אתה לא רוצה לקבל את המנגנון הזה כי לכאורה המשטרה היתה יכולה כי היא זאת שנותנת את האישור.
היו"ר יואב קיש
רצינו מלכתחילה לעשות את זה ברישוי עסקים ולא רציתם.
יואל הדר
לא משנה.

נניח שזה מקרה חריג. במקרה חריג אפשר לעשות. אנחנו מדברים רק על מיגון ואבטחה ולא לגבי שאר הבדיקות שהמשטרה עושה, זה יעלה לרמת השר לביטחון פנים ושר הבריאות. השר לביטחון פנים, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, הוא זה שיקבע כי הוא אחראי לתחום הזה.
היו"ר יואב קיש
ואם זה בנושא בדיקות אחרות?
יואל הדר
את זה לא ביקשנו.
היו"ר יואב קיש
רגע. אם יש אי הסכמה לאחר שימוע?
יובל לנדשפט
אנחנו מדברים רק על מישהו שמפר את תנאי האבטחה. בהנחה שעושים לו שימוש והשימוע יהיה משותף, אם יש הסכמה אין בעיה. אם אין הסכמה, זה יעלה לדיון משותף של שני השרים והם יחליטו.
היו"ר יואב קיש
מי זה הם יחליטו? בסוף צריך שר שיכריע. שר הבט"פ יקבע.
יובל לנדשפט
השר שיקבע זה שר הבריאות כי הוא אמון - - -
היו"ר יואב קיש
אז זה הוויכוח. הוויכוח ממשיך רק ברמת השרים.

אם זה מיגון ואבטחה אני רוצה שזה יהיה שר הבט"פ ואם זה על האישיות, התאגיד, חומר מודיעיני, אני רוצה את שר הבריאות. אתה מבין את ההבדל? אנחנו נלך לשם.

אני עוצר לרגע. אני כן רוצה להמשיך בניסיונות של נוסח אחד כדי לפשט לשוק את העניין. אני אומר לכם עוד פעם, אם לא נמצא פתרונות כמו שאנחנו יכולים למצוא עכשיו, אז הסיטואציה תהיה שזה יהיה רק לייצוא ויהיה רישיון לשוק מקומי. בן אדם יכול להיפסל בייצוא ולהישאר עדיין שחקן בשוק מקומי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אדוני היושב ראש, לזכותך ייאמר שהבאת את החוק ולצערי לא קיבלו את ההחלטות בזמן הנכון בלי החוק. עכשיו אסור שהחוק יהפוך למצב שלא מתקדמים. גם אני וגם חיים מביאים את הבשורה לחקלאות ויש פה מהלך היסטורי. אם אנחנו נסבך אותו עד כדי כך שלא יקרה כלום אז לא הועלנו. כל דבר מורכב צריך לעשות פשוט. אם אתה תשלח את היזם ואת כל מי שעומד להשקיע לכל משרדי הממשלה – אתה העברת גם את החוק להקלה ברישוי עסקים. אנחנו מחזירים את העסק הזה אחורה לדבר לא נורמלי.
היו"ר יואב קיש
אתה עוד לא יודע מה עשינו אז למה אתה אומר?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
דקה. אני אומר שהעיקרון של הפשטות. אנחנו ראשי הרשויות הופכים להיות המתאמים של הממשלה בהמון נושאים. מה אתם רוצים, שמי שהולך לגדל קנאביס לייצוא ייקח 100 לוביסטים.

זה לא כל-כך מסובך כמו שזה נראה ולא צריך להפוך את זה ליותר מסובך. מי שלא יעמוד בכללים, אז כמו בכל תחום יישלל ממנו הרישיון. אבל עשית את זה גם בנושאים אחרים. אני מבקש שזה יהיה פשוט כדי שנוכל להתקדם. אל תפילו את זה בבירוקרטיה.
חיים ילין (יש עתיד)
אם לא נעבור את המשוכה עליה דיברנו כרגע, זה לא משנה כמה נדון על החוק, אנחנו ניתקע שם כי זאת נקודה מהותית. אמרתי כבר שבנושא מרכיבי ביטחון לא מוכן להתפשר עם אף אחד. אני אפילו יותר קיצוני מהרבה אנשים. אם המצלמה מזהה אדם שלא שייך לאותם אנשים שעברו את הבידוק, מבחינתי זה בכלל לא שיקול דעת, זה אוטומטי נסגר.

עכשיו אני בא לצד השני. תן את הסמכות ואת האחריות גם לגוף השני כשלא מדובר על מרכיבי ביטחון.
היו"ר יואב קיש
אתה חוזר על מה שאמרו.
חיים ילין (יש עתיד)
איפה הבעיות? תמיד הבעיות יהיו בתחום האפור. מה זה התחום האפור פה? הם עומדים בכל מרכיבי הביטחון אבל לכם יש מידע מודיעיני.
היו"ר יואב קיש
זאת החלטה של משרד הבריאות, סיכמתי.
יואל הדר
זה לא על מידע מודיעיני, זה רק מיגון ואבטחה.
חיים ילין (יש עתיד)
בגלל שהטכנולוגיה מתקדמת אתה רשאי להביא את העדכון כל פעם שצריך היתר. בקב"א על פעם שצריך היתר חדש הם מעדכנים.
תמר ליברטי
אני מהייעוץ המשפטי של המשטרה.

אני רוצה להבהיר. אנחנו נמצאים בהליך החקיקה הזה מתוך הבנה שהמקומות שבהם עוסקים גם בגידול, גם בייצור וגם בייצוא, הם מקומות שמחזיקים כמות גדולה מאוד של סמים מסוכנים. החשש הוא מפני זליגה של הסמים האלה לציבור. זה מבחינתנו זה הנושא העיקרי.
חיים ילין (יש עתיד)
תדעי לך שזליגה תהיה גם אם מגדלים פה וגם אם זה מגיע מחו"ל. זה בכל מקרה יהיה.
תמר ליברטי
הסיכון הזה שמפניו המשטרה נכנסה לסיפור הזה וניתנו לה הסמכויות, הוא לא שונה כשמדובר בגידול או כשמדובר בייצוא. הסיכון הוא אותו סיכון.
היו"ר יואב קיש
היום יש מצב קיים ותיאורטית אני, תיאורטית, לא רוצה לשנות את המצב הקיים.
תמר ליברטי
אבל הליך החקיקה הזה נועד לתת למשטרה את הכלים לבצע את תפקידה, שזה לשמור על ביטחון הציבור מפני הזליגה.
היו"ר יואב קיש
מצד שני, אנחנו לא הופכים את זה עכשיו לעסק שרק המשטרה אחראית עליו. מי שאחראי עליו זה משרד הבריאות, עם כל הכבוד.
תמר ליברטי
נכון, ולכן - - -
היו"ר יואב קיש
אני לא מסכים עם מה שאמרת. אמרתי לך בצורה הכי ברור שיש שתי אפשרויות. או שתשכילו להגיע להסדר שישמור על מקומו של משרד הבריאות בהליך כמו שהצענו כרגע. אם לא, אני אפריד. למה לחזור ולדבר עשר פעמים על אותו דבר?

אני מבקש להמשיך עם ההקראה.
יואל הדר
ההפרדה תיצור את הבירוקרטיה.
היו"ר יואב קיש
נכון, אני נגד זה.

בוא ניקח לדוגמה שלא היתה הסכמה עכשיו. הייתם אומרים: אנחנו לא מקבלים את הזכות לבטל וזה אצלנו ולא מוכנים שזה יעלה בקונסטלציה לשר הבריאות. אז הייתי אומר שזה נשאר שוק מקומי, רישיון מקומי X ומי שרוצה ייצוא זה יהיה Y ואז יהיו כללים אחרים.
חיים ילין (יש עתיד)
כל עוד שראש הממשלה לא לקח את הבט"פ על עצמו זה בסדר.
היו"ר יואב קיש
כרגע אנחנו ממשיכים ברישוי אחד. יש לנו שאלות שנצטרך לתת להן פתרון בהמשך. אנחנו ממשיכים בהקראה. דברים שאמרנו שאנחנו צריכים לבדוק, נמשיך איתם אחר-כך אבל קודם אני רוצה להמשיך בהקראה.
איילת לוי נחום
אנחנו בעמוד 5, סעיף 25ד.
היו"ר יואב קיש
לגבי השימוע אני רוצה להגיד מה אני סוגר כדי שיהיה ברור. זה נמצא בסעיף הקודם."(ג) לא יבוטל רישיון אלא לאחר שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו."


השימוע יתקיים בהובלת המנהל בנוכחות המשטרה. נציג המשטרה חייב להיות מתואם שהוא מגיע לשימוע. אם אחרי השימוע אין הסכמה בין המנהל לנציג המשטרה וההחלטה היא שונה לכאן או לכאן, אזי, אם מדובר בעבירה על מיגון ואבטחה, זה עולה להחלטת השר לבט"פ עם התייעצות עם שר הבריאות. בכל מקרה אחר, החלטת שר הבריאות עם התייעצות עם שר הבט"פ. זה הנוסח.

תמשיכי עם 25ד.
חיים ילין (יש עתיד)
עכשיו יהיה חוק. אם מסכימים אז יהיה חוק.
איילת לוי נחום
"סמכויות פיקוח

25ד.

(א) לשם פיקוח על ביצוע הוראות פרק זה בלבד רשאי שוטר שהסמיך מפקד מחוז של המשטרה –

(1) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של הוראות לפי פקודה זו או להקל את ביצוען; בפסקה זו – "מסמך", לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה–1995‏;

(2) לבצע בדיקות, לערוך מדידות או ליטול דגימות של חומרים וכן למסור את הבדיקות למעבדה, לשמור אותן או לנהוג בהן בדרך אחרת;

(3) להיכנס למקום שמתקיים בו עסק בתחום הקנבוס לצרכים רפואיים או מחקר, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט."

יש פה שתי הערות.
היו"ר יואב קיש
בגדול זה סעיף סטנדרטי. יש ויכוח על מי מסמיך? העמדה שלכם זה מפקד מחוז של המשטרה.
מה העמדה שלכם?
טל ימיני
אני מהמשטרה.

אנחנו מבקשים שזה יהיה דווקא אצל גורם ארצי. מכיוון שסמכויות פיקוח צריכות להיות גם לחוליית הקנאביס הרפואי שתהיה במטה הארצי, שהיא לא כפופה לגורם טריטוריאלי שזה מפקד המחוז. אותו גורם ארצי אחד יסמיך למעשה את כל בעלי התפקידים. זה מצמצם.
היו"ר יואב קיש
למה את לא מסכימה עם זה? זה נראה לי הגיוני.
איילת לוי נחום
אפשר לקבל כל החלטה. אני חושבת שבסמכויות פיקוח אנחנו מדברים פה על הגורם המסמיך לאותם שוטרים שיפעילו את הסמכות. מדובר פה בזכות שניתנת ביחס לעסקים. אני חושבת שהסמכות שנותנת את ההסמכה צריכה להיות סמכות בכירה.
היו"ר יואב קיש
מה הדרגה שלו?
טל ימיני
הוא תת ניצב.
היו"ר יואב קיש
אתם מבקשים את ראש אגף
איילת לוי נחום
זה תת ניצב לעומת ניצב.
היו"ר יואב קיש
אתם מבקשים את ראש אגף חטיבת האבטחה?
טל ימיני
ראש חטיבת האבטחה, קצין בדרגת תת ניצב. זאת הפונקציה הבכירה המקצועית ביותר.
היו"ר יואב קיש
מי מעליו?
טל ימיני
ראש אגף השיטור שהוא ניצב.
יובל לנדשפט
לזה הסכמנו, שיהיה ראש אגף השיטור שהוא ניצב.
היו"ר יואב קיש
למה שזה לא יהיה הוא?
היו"ר יואב קיש
אני רוצה שהוא יהיה המסמיך.
טל ימיני
אני חושב שזה אפשרי. זה נקרא ראש אגף השיטור והוא בדרגת ניצב.
היו"ר יואב קיש
אני מבין את החשיבות שזה יהיה במטה כדי שירכז ויתכלל את הנושא וגם שיוכל לתכלל יחידה ארצית ולא רק מקומית.
יואל הדר
הייתי כותב קצין בדרגת ניצב. במשטרה מתחלפים בתפקידים ואני לא רוצה שייווצר מצב שלא יהיה מי שיסמיך.
אפרת טפליץ
אני ממשרד המשפטים.

מבחינתנו היה מקובל גם ראש אגף אבטחה. אחד העקרונות החשובים, שיהיה גורם אחד ושיהיו קריטריונים אחידים. אם אנחנו אומרים מפקד מחוז, אז יש כמה מפקדי מחוז.
היו"ר יואב קיש
ירדנו ממפקד מחוז.
אפרת טפליץ
בגלל זה אני אומרת שחשוב שזה יהיה גורם אחד. אם הבנתי נכון את ההצעה של יואל - --
היו"ר יואב קיש
לא, ההצעה של יואל זה שאותו גורם אחד יכול להתחלף בין הניצבים במטה.
חיים ילין (יש עתיד)
את משנה את המבנה הארגוני. כמו שפעם היה שרל"ש של ראש הממשלה היה אלוף והיום הוא תת אלוף. אז מה, משנה חוק בגלל זה?
יואל הדר
פונקציה שנשארת זה רח"ט אבטחה. זאת פונקציה קיימת שכנראה לא תשתנה. הנושא של אגף שיטור זה משהו חדש כי קודם היה אגף מבצעים.
היו"ר יואב קיש
מה הדרגה של רח"ט הבטחה?
טל ימיני
תת ניצב.
יואל הדר
זה גם בכיר.
טל ימיני
זה בכיר מאוד וזה העיסוק היום יומי המקצועי שלו.
יואל הדר
זאת רק הסכמה. צריכים שתהיה פונקציה קבועה.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה שהוא יהיה ניצב במטה המרכזי, שיהיה הגורם המתכלל היחידי. זה מה שאני רוצה. אין לי בעיה שהיום זה יהיה - - -
יואל הדר
זה יהיה ניצב במטה הארצי.
היו"ר יואב קיש
בסדר.
איילת לוי נחום
כל נציב במטה?
היו"ר יואב קיש
לא. הם רוצים גמישות. שאם יתבטל תפקיד או שיהיה שינוי מבני.
יהיה כתוב
"לשם פיקוח בפרק זה יהיה גורם מרכזי אחד בדרגת ניצב שהוא זה שיוכל להסמיך את השוטרים לכך."
ליאת אליהו סבאן
אני יכולה להציע ראש אגף השיטור או קצין אחר שיקבע המפכ"ל בדרגת ניצב.
היו"ר יואב קיש
בסדר, נוסח טוב.

אם התפקיד ישתנה או שתהיה רפורמה כזאת או אחרת, אני לא רוצה להיות בסיטואציה שהחוק עוצר להם.

תקריאי את הנוסח עוד פעם.
איילת לוי נחום
"לשם פיקוח על הוראות פרק זה, יקבע שוטר שהסמיך ראש אגף שיטור או קצין אחר בדרגת ניצב שיקבע המפכ"ל".
היו"ר יואב קיש
יש הערות לסעיף 25ג?
איילת לוי נחום
למשרד המשפטים יש הערות.
אפרת טפליץ
הנוסח מוסכם. התבקשתי להבהיר למה הורדנו את המשפט של "בלבד". באופן כללי, כמו שהיושב ראש ציין, בסמכויות פיקוח יש איזה מודל שלפיו אנחנו בכל החקיקה מסתמכים עליו וחשוב שהוא יהיה אחיד. לעניין סמכות כניסה למקום, אנחנו מבחינים בין כניסה למקום מגורים, שברור שהפגיעה שם היא יותר פוגענית ולכן נדרש צו בית משפט. אם לא מדובר במקום מגורים, אפשר להיכנס לצורך הפעלת סמכויות הפיקוח.
הנוסח הקודם היה
"ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים בלבד". אני אבהיר שהכוונה היא שאם יש מפעל שיש בו מיטה שעובד נח בה בשעות הצהריים, לא מדובר במקום מגורים. הכוונה היא שנדרש צו רק כאשר באמת מדובר בחדר מגורים או בית.
היו"ר יואב קיש
תמשיכי עם ההקראה.
איילת לוי נחום
"(ב) אין בהוראות סעיף זה לגרוע מסמכויותיו של שוטר על פי כל דין."
היו"ר יואב קיש
סעיף 25ד1.
איילת לוי נחום
25"ד1.

א. היה יסוד סביר להניח כי מקום בו מתקיים עיסוק בקנאבוס לפי פרק זה פועל בניגוד לתנאי הרישיון, ובשל כך קיימת סכנה ממשית או חשש משמעותי לפגיעה בביטחון הציבור, רשאי מפקד מרחב של משטרת ישראל / מפקד המחוז של משטרת ישראל לצוות בכתב על בעל הרישיון המפעיל מטעמו או המחזיק מטעמו, להפסיק או להגביל את העיסוק בין בסגירת החצרים ובין בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות העניין, כדי להביא למניעת הסכנה או החשש לפגיעה בביטחון הציבור, והכל במידה שלא תעלה על הנדרש.

ב. לא יינתן צו הפסקה מנהלי, אלא לאחר שמפקד משטרת המרחב (או מפקד המחוז, תלוי מה תחליט הוועדה – א.ל) התייעץ עם המנהל; ואולם מצא מפקד משטרת המרחב כי מתקיימות נסיבות דחופות, ויש לתת צו הפסקה מנהלי בלא דיחוי, רשאי הוא לתיתו והצו יובא לעיון המנהל כאמור, להבעת עמדתו, ללא דיחוי ולא יאוחר משלושה ימים לאחר מכן.

ג. צו הפסקה מנהלי יעמוד בתוקפו לתקופה שיקבע בצו ונותן הצו רשאי לבטלה או להאריכה לתקופות נוספות, ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה על 30 ימים.

ד. בית משפט שלום רשאי, על פי בקשה בכתב של מי שהוציא את צו ההפסקה המנהלי להאריך את תוקפו של הצו, בתנאים שיקבע, לתקופה נוספת, שלא תעלה על 60 ימים, אם שוכנע כי הצו חיוני לצורך המשך מניעת הסכנה או החשש לפגיעה בביטחון הציבור שבשלה הוצא הצו, ורשאי הוא לחזור ולצוות כאמור מזמן לזמן."
היו"ר יואב קיש
מה זה אומר "רשאי הוא לצוות"?
קריאה
60 יום ועוד 60 יום.
היו"ר יואב קיש
זה לא מוגבל רק ל-60?
קריאה
נראה שזה לעוד 60 יום.
היו"ר יואב קיש
כבודו שופט בית משפט עליון? שופט בית משפט שלום? יועץ משפטי?
קריאה
ממש לא.
היו"ר יואב קיש
אז למה אתה חושב שאתה יודע לענות לי על השאלה?

משרד המשפטים, אתם יכולים להסביר לי מה הכוונה "רשאי הוא לחזור ולצוות כאמור מזמן לזמן"?
אפרת טפליץ
אני חושבת שאין מגבלה להגיד מראש שהצו יהיה ל-60 ימים נטו ואי-אפשר לחרוג מזה.
היו"ר יואב קיש
בגלל זה אני לא מבין.
אפרת טפליץ
צריך לפנות אליו בבקשה להאריך.
היו"ר יואב קיש
אנחנו אומרים שהצו יכול להיות עד 30 יום ברמה מנהלית. עולים לבית משפט עוד 30 ימים נוספים, נכון?
אפרת טפליץ
עוד 60 ימים.
היו"ר יואב קיש
סה"כ אנחנו ב-90 יום. מעבר לזה יש אפשרות לתת בבית משפט שלום?
אפרת טפליץ
כן, אבל צריך בבקשה חדשה. הוא נותן את הצו בסך הכול ל-60 ימים. אם רוצים - - -
היו"ר יואב קיש
זה לא מגביל את הזמן, זה מגביל את הזמן לבקשות. הבנתי.
איילת לוי נחום
"ה. הוגשה לבית המשפט בקשה להארכת תוקפו של צו מנהלי, יעמוד הצו בתוקפו למשך שבעה ימים נוספים, כל עוד לא החליט בית המשפט החלטה אחרת.

ו. צו הפסקה מנהלי יכלול את כל אלה:

(1) פרטים בדבר מיקום המקרקעין שבהם חל הצו, ככל שהדבר נדרש בנסיבות העניין;
(2) תיאור העובדות שעל פיהן הוחלט לתת את הצו;
(3) תקופת תוקפו של הצו והמגבלות שנקבעו במסגרתו;
(4) פרטים בדבר הזכות לבקש את ביטול הצו;
(5) פרטים בדבר אופן ההתקשרות עם נותן הצו.

ז. צו הפסקה מנהלי יומצא למי שהצו ניתן כלפיו בדרך שבה מומצא כתב בית דין בהליך אזרחי.

ח. ניתן צו לפי סעיף זה יודיע נותן הצו למנהל על מועד תחילת תוקפו והמגבלות שניתנו במסגרתו.

ט. על צו הפסקה מנהלי ניתן לעתור לבית משפט שלום בתוך תקופת הצו. בדונו בצו כאמור יקיים בית המשפט ביקורת שיפוטית על צו ההפסקה המנהלי. הגשת העתירה לא תעכב את ביצוע הצו כל עוד לא החליט בית המשפט החלטה אחרת. עתירה לפי סעיף זה תידון במעמד שני הצדדים בתוך שבעה ימים מיום הגשת העתירה."
היו"ר יואב קיש
משרד הבריאות. היום אין לכם צו הפסקה מנהלי?
יובל לנדשפט
לא.
היו"ר יואב קיש
זה נושא חדש מבחינתכם לסמכויות משטרה.
יובל לנדשפט
נכון.
היו"ר יואב קיש
ברישוי עסקים יש לנו צו הפסקה מנהלי. בגלל שזה לא ברישוי עסקים, בגלל זה אין?
יובל לנדשפט
נכון.
היו"ר יואב קיש
משרד המשפטים, מה העמדה שלכם?
אפרת טפליץ
הנוסח מוסכם.
היו"ר יואב קיש
מי נותן את הצו.
אפרת טפליץ
אה, נכון. הזכרתי לי משהו שאני לא מסכימה למשהו.

המודל הזה מבוסס על רישוי עסקים. המשטרה חוזרת ואומרת שמהבחינה הזאת זה מאוד דומה לרישוי עסקים. אני אזכיר, שברישוי עסקים מי שנותן את צו ההפסקה המנהלי כפי שנקבע ברפורמה זה מפקד מחוז. זה גורם יותר בכיר ממפקד מרחב.
היו"ר יואב קיש
כמה מרחבים יש?
טל ימיני
יש 17. יש שניים שהם לא רלוונטיים, נתב"ג והעיר העתיקה.

אני אחסוך רגע לאפרת. בדיונים המקדימים היתה כוונה שרח"ט הבטחה ורישוי יהיה הגורם שהולך לביטול רישיון. עכשיו, כשהדבר הזה הוסדר ברמה יותר גבוהה ולא רצינו להעמיד את רח"ט הבטחה ורישוי מול החלטה של ממ"ז שכבר ניתנה, שמצפה שכביכול. אין בעיה שיהיה ממ"ז.
שאול כהן
אני ממשרד האוצר.

יש נקודה שאני מבקש לשים עליה את הלב. יתכן פה מצב שבו יוצא צו הפסקה מנהלי. יכול להיות שיוצא צו הפסקה מנהלי ל-30 יום על-מנת לבדוק איזה נושא או להסדיר אותו. מכיוון שמדובר בגידול חקלאי, יכול להיות שלא רק יופסק המסחר ל-30 יום אלא שכל החווה וכל הגידולים ייהרסו. ההשלכות יכולות להיות הרבה יותר רחבות.
היו"ר יואב קיש
את אומר שההשלכות של סגירה יכולות להיות קטסטרופלית.

מה ההצעה שלכם, משרד המשפטים.
אפרת טפליץ
הנוסח עכשיו מדבר על הפסקה או הגבלה. הכוונה היא שרק כשיש סכנה ממשית שהיא באמת ממשית שהיא באמת משמעותית. זה לא שכל הפרה של תנאי מובילה לצו סגירה.
היו"ר יואב קיש
כתוב כאן: "סכנה ממשית או חשש משמעותי לפגיעה בביטחון הציבור".
אפרת טפליץ
זה משהו שהוא מאוד משמעותי. אני מחזקת את דבריו של שאול שצריך להגביל. אם לא צריך לסגור את המקום לגמרי ואני חושבת שגם המשטרה מסכימה, לא תהיה סגירה הרמטית של העסק.

בגלל זה גם יש התייעצות עם המנהל, כך שהוא יוכל לתת את המקום של השיקולים שהמשטרה אינה יודעת.
שאול כהן
אני מבין אבל הנוסח כפי שהוא עכשיו לא מגביל את זה ומשאיר את הנושא לשיקול מפקד המחוז. מכיוון שיש השלכות, אני מציע לתת בנושא הספציפי - - -
היו"ר יואב קיש
אתה חוזר על עצמך.

אני רוצה להציע משהו. בסיפה כתוב: "והכול במידה שלא תעלה על הנדרש". זה כביכול מכסה לתפיסתכם את העניין. אני מבקש להוסיף שם: "בשימת לב לנושא הגידול עצמו". זה כדאי לאפשר להשקות, למשל, כדי שלא יגרם נזק.
דובי אמיתי
אפשר לתת פה איזה פרק זמן בתוך הנוהל. לתת לחקלאי אופציה לתיקון הליקוי.
היו"ר יואב קיש
אנחנו מדברים על צו הפסקה מנהלי כשקורה כשיש סכנה ממשית או חשש משמעותי לפגיעה בביטחון הציבור. לצורך העניין, הם זיהו אזור שמבריח סחורה החוצה.
דובי אמיתי
על זה אין מה לדבר.
היו"ר יואב קיש
על זה אנחנו מדברים. מה זה סכנה ממשית או חשש ממשי? גם שם אתה מזהיר אותו, נותן לו קנס.
טל ימיני
יש מדרג של אכיפה עוד לפני כן.
היו"ר יואב קיש
גם שם, יכול להיות שהם חושבים שאולי זה לא באמת ככה. יכול להיות שהם לא חייבים מייד לגרום לו מייד לסגור ולא להשקות. הם יגידו לו: אתה לא מוציא יותר שום סחורה. יש לך עובד אחד שיכול להיכנס בשביל להשקות והם מגדירים לו את התנאים. לכן הוספתי את הסעיף "תוך שימת לב לגידול עצמו". למנוע נזק לגידולים עצמם.
קריאה
חשוב להדגיש, הצו לא ניתן אוטומטית ל 30 יום.
היו"ר יואב קיש
יכול להיות שגם 4 ימים יהרגו לו את הגידולים.
קריאה
יכול להיות. תמיד שוקלים ומתייעצים.
יואל הדר
זה שהמשטרה תוציא צו, אני לא מניח שמי שהוצא נגדו צו יחכה ויגד אמן למשטרה. מי שיקבל את הצו ויש לו עסק הוא ירוץ ישר לבית משפט. לכן החשש שמא יקרה משהו הוא חשש מאוד קטן.
היו"ר יואב קיש
בסדר, אבל זה לא פוגע ובא לציין את המשמעות שאפשר לעצור פעילות בלי לגרום להרס של כל הגידולים באופן קבוע, זה הכול.
שאול כהן
אפשר לבקש שבמידה ויש הארכה בבית משפט שלום, תובא גם עמדת בעל הרישיון?
היו"ר יואב קיש
תקרא את הנוסח.

היועצת המשפטית, בבקשה.
איילת לוי נחום
אני רוצה להגיד שבחוק רישוי עסקים, כשמדברים על צו הפסקה מנהלי, יש מנגנון שאומר שאם ניתן צו הפסקה מנהלי, העיסוק יופסק בתוך 15 ימים. רק אם יש נסיבות מיוחדות או נסיבות מיוחדות – זה משתלב עם מה שאתם מציעים כרגע. אתם כבר מתחילים ממקום של סכנה ממשית.
היו"ר יואב קיש
רק להוסיף את הסיפא שמדברת על שים לב למנוע נזק לגידולים עצמם. כמובן שזה במידת האפשר. שאול, קיבלתי את ההערה וסיכמנו.

יש עוד הערות?
איילת לוי נחום
אנחנו עוברים עכשיו לצו הפסקה שיפוטי.
שחר ישראל
אני ממשרד המשפטים.

אני רוצה להעיר לגבי סעיף קטן ט. אנחנו מבקשים שהביקורת השיפוטית על צו ההפסקה המנהלי, תיערך בבית משפט שלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום. זה נוסח שהוא מקובל ומעוגן בשורה ארוכה של חוקים שנוגעים לביקורת שיפוטית.
איה גורצקי
אדוני, אנחנו מתנגדים. היה לנו דיון ארוך על-כך.
היו"ר יואב קיש
למה?
איה גורצקי
נשיא בית משפט שלום, תלוי באיזה מחוז מדובר. כשמדובר במחוז תל-אביב, יושב הנשיא בבית משפט השלום בתל-אביב וכולם מגיעים לאותו בית משפט ואין בעיה.

יחד עם זאת, יש במדינה מחוזות מבוזרים, כמו מחוז הצפון ומחוז המרכז. זה אומר שאם הנשיא יושב בראשון לציון, תחנת נתניה שיושבת במרחק של שעה מראשון לציון, תצטרך להגיע לשם, כולל המבקש עצמו שנמצא במקום אחר. זה נהיה הרבה יותר גרוע כשמדובר באילת וצריך לנסוע לבאר-שבע. איפה יושב הנשיא זה לא משנה, כי לא הנשיא בעצמו דן. אין הבדל בין בית משפט שלום לבית משפט שלום ולכן כל בתי משפט השלום במחוז צריכים שיהיה להם שופט שבקיא בתחום הזה?
היו"ר יואב קיש
איך את מתייחסת להערה שהיא אמרה שזה סטנדרט בחקיקה?
איה גורצקי
אני לא ראיתי את זה בשום חקיקה את הסטנדרט הזה. העברנו כאן את חוק הכניסה לישראל, חוק הגבלת השימוש במקום. באף אחד מהחוקים האלה זה לא נמצא.
היו"ר יואב קיש
יש פה ויכוח על עובדות. אם תראי לי בחקיקה נוספת שזה קיים, אני הולך איתכם. המשטרה אומרת שזה לא קיים ואני לא עושה פה תקדים. אם זה קיים בחקיקה נוספת, כמו שאמרת, אז אני אקבל את הדברים. אומרת המשטרה שזה לא קיים, זה מיותר וזה מכביד. אני מקבל את עמדתם.

אתם תקבלו את עמדת משרד המשפטים אם זה יהיה בחקיקה נוספת. תביאו לי את זה, אני לא קובע כרגע.
שחר ישראל
אני רוצה להסביר את ההנמקה שעומדת מאחורי הבקשה הזאת. מדובר פה בהליך מנהלי שבא לביקורת ששיפוטית בערכאה שהיא ערכאה כללית. כידוע, בבית משפט שלום אין היום ערכאות שהן מנהליות. לכן אנחנו רואים שדיונים רבים שנוגעים לעניינים מנהליים לא נידונים לפי המשפט.
היו"ר יואב קיש
אבל אז היית מבקש מחוזי ואז אני מבין את ההיגיון. את הלכת להיגיון אחר. לא ביקשת מחוזי, אמרת שאת רוצה את הנשיא ואמרת שזה קיים בחקיקה אחרת. אני לא רואה הבדל בין אם זה בית משפט של הנשיא או לא אלא אם זה קיים בחקיקה אחרת.

לכן יש שתי אפשרויות. את יכולה להגיד: סליחה, טעיתי, אני רוצה שזה יהיה במחוזי. אפשר לדבר על זה האם נכון שזה יעלה למחוזי. זאת שאלה לגיטימית.

לבוא ולהיסמך על זה שזה קיים בחקיקה אחרת, אני מבקש לראות את החקיקה.
שחר ישראל
לא, זה נסמך על שני הטעמים. הסיבה שבגללה זה עוגן בשורה ארוכה של חוקים היא בגלל שרוצים לרכז עניינים מנהליים בבית משפט שבו יושב נשיא בית המשפט, כדי שתיווצר שם מומחיות הנוגעות למשפט מנהלי.
היו"ר יואב קיש
זה מחייב שהנשיא יהיה בדיון?
שחר ישראל
לא.
היו"ר יואב קיש
אז מה עשינו בזה?

אני לא רוצה להיכנס לזה יותר. אם תביאי לי חוקים אחרים שבהם זה נמצא, אז אני אקבל את הגישה. אם זה לא קיים בחוקים אחרים, כפי שטוענים במשטרה, זה יישאר בנוסח הנוכחי.
איילת לוי נחום
בחוק הגבלת שימוש במקום, בחוק הכניסה לישראל, בחוק רישוי עסקים זה לא מופיע.
קריאה
חוק רישוי עסקים שהוא מאוד דומה ברציונל לרעיון הזה, מופיע בית משפט שלום או בית משפט לעניינים מקומיים.
היו"ר יואב קיש
סיכמנו, הלאה.
אפרת טפליץ
אני רק אגיד שברישוי עסקים זאת גם היתה העמדה שלנו.
טל ימיני
את לא לוקחת בעל עסק ממקום למקום שעה נסיעה.
היו"ר יואב קיש
בואו נשים את חוק רישוי עסקים בצד כרגע. תראו לי באיזו חקיקה היא קיימת ואז אני אחליט אם זה רלוונטי, כי לא בהכרח זה רלוונטי לעניין.
יואל הדר
זה לטרטר את האנשים.
היו"ר יואב קיש
יש משמעות למקום ומצד שני, יש גם משמעות לביקורת השיפוטית, אז נשמע.

אני חייב להגיד גם למשרד המשפטים וגם למשטרה, שמה שאחליט, זה לא סוף העולם. בעניין הזה גם אתם יכולים לחיות עם זה וגם הם יכולים לחיות עם זה.

תמשיכו בהקראה.
איילת לוי נחום
"צו הפסקה שיפוטי

25ה.

(א) היה יסוד סביר להניח כי מקום שמתקיים בו עיסוק בקנבוס לפי פרק זה פועל בניגוד לתנאי הרישיון או כי יש סכנה ממשית או חשש משמעותי לפגיעה בביטחון הציבור, רשאי בית משפט שלום, לבקשת תובע כהגדרתו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) תשמ"ב-1982, לצוות על בעל הרישיון, על בעל המקום, המפעיל, להפסיק או להגביל את העיסוק, בין בסגירת החצרים ובין בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות העניין כדי להביא להפסקת הפרת תנאי הרישיון למניעת הסכנה או החשש לפגיעה בביטחון הציבור והכל במידה שלא תעלה על הנדרש (בפרק זה – צו הפסקה שיפוטי).

(ב) בבואו לתת צו הפסקה שיפוטי ישקול בית המשפט בין השאר את הפגיעה בבריאות הציבור ותובא בפניו לעניין זה עמדת המנהל.

(ג) תוקפו של צו הפסקה שיפוטי יהיה לתקופה שלא תעלה על 60 יום, ורשאי בית המשפט לחזור ולצוות כאמור מזמן לזמן.

(ד) מתן צו הפסקה שיפוטי אינו מותנה בנקיטת הליכים נוספים לפי פרק זה."
היו"ר יואב קיש
מה ההערה שלך?
איילת לוי נחום
קראנו עכשיו שני סעיפים של צו הפסקה מנהלי וצו הפסקה שיפוטי. לעמדתי, לא ניתן לתת צו הפסקה מנהלי אם הלכתם כבר בתהליך של צו הפסקה שיפוטי. יש סעיף דומה בחוק רישוי עסקים.
לכן אני מציעה להוסיף
"צו ההפסקה המנהלי לא יינתן אם הוגש לבית המשפט צו הפסקה שיפוטי".

אולי אפילו כתב אישום, מה עמדתכם?
היו"ר יואב קיש
נראה לי הגיוני.
איילת לוי נחום
אני מתלבטת לגבי כתב האישום כי אני לא יודעת אם זה רלוונטי או לא.
איה גורצקי
אני מסכימה.
היו"ר יואב קיש
איזה נוסח?
איה גורצקי
אני לא רואה את הרלוונטיות של כתב אישום כי בית משפט שדן בכתב האישום זה לא בהכרח בית משפט שידון בצו. אבל כשיש בקשה תלויה ועומדת לבית משפט, לא ראוי שאנחנו נלך ונסגור.
היו"ר יואב קיש
הוועדה תנסח את זה וזה יוסף.

עוד הערות?
טל שמחה
אני ממשרד החקלאות.

בסיכומים המוקדמים בינינו סוכם שנכניס סעיף שאם יינתן צו הפסקה שיפוטי תוגש לאחר מתן הודעה למנכ"ל של משרד החקלאות. הסיבה לכך נובעת מחוק ההתיישבות. היום, מי שמקבל היתר לגידול ומתחיל לפעול בתחום צריך בעצם לקבל היתר ממשרד החקלאות. אם, לצורך העניין, מתקבל צו כזה, אנחנו נשמח לדעת על זה.
היו"ר יואב קיש
לפני שאשכח, להוסיף בסיפה של 25ה(א) גם את מה שכתבנו בסעיף הקודם, תוך תשומת לב לא לפגוע בגידול.

עכשיו לגבי השאלה שלך. למה במנהלי לא ביקשת את זה?
טל שמחה
כי אתם אמרתם שהשיפוטי גובר על המנהלי.
היו"ר יואב קיש
אמרו שאם יש הליך שיפוטי, לא ילכו להליך מנהלי. זה מה שאמרו. יכול להיות הליך מנהלי שגם שם אולי תרצה להיות מיודע, לא?
טל שמחה
אז בשניהם, אדוני.
יואל הדר
ישנם עוד משרדי ממשלה שאולי רוצים לדעת מה קורה. אם אנחנו עושים את זה, אנחנו יכולים לפגוע בייצוא אז צריך לדווח למשרד הכלכלה. יש גם את משרד האוצר.
היו"ר יואב קיש
נכון. אז מה עושים?
יואל הדר
אמרנו שמשרד הבריאות הוא המרכז. הוא יעביר לכל הגופים הרלוונטיים.
קריאה
אפשר להוסיף סעיף שהמנהל יעדכן את המשרדים.
היו"ר יואב קיש
לא צריך בחוק, זה יקרה. יש דברים שאם אני מכניס לחוק זה רק מסבך. בסוף נהפוך אותך לעבריין כי שכחת לדווח.
יובל לנדשפט
לגבי 25ד(1) בהתייחס לצו מנהלי. בשורה הרביעית כתוב: "סכנה ממשית או חשש משמעותי לפגיעה בביטחון הציבור" אפשר להוסיף: "או בריאותו" להוסיף אחר-כך "גם המנהל".

מה הטעם? אם אנחנו רואים בביקורת משותפת משהו שיכול לפגוע בבריאות הציבור.
אפרת טפליץ
זה לא נדון איתנו קודם.
היו"ר יואב קיש
למה את מתפרצת? אני אתן לך להגיב.

אתה אומר דבר שונה. היום בחוק אין לך צו סגירה מנהלי בגלל בריאות. עכשיו אתה רוצה סמכות נוספת להמשך הסגירה אם זה חשש לבריאות.

אני מצטער, כמו שאני אומר למשטרה שהם חיפשו כל מיני סמכויות, אני לא הולך עכשיו לתת למשרד הבריאות סמכויות שלא היו לו עד היום.
יובל לנדשפט
בסדר.
היו"ר יואב קיש
עוד הערות? סיימנו גם עם צו הפסקה שיפוטי. אני רוצה רגע לרכז כי אלה שני נושאים מאוד חשובים.

מישהו רוצה להעיר לגבי הצו השיפוטי או המנהלי בנוסף לתיקונים שעשינו?
אפרת טפליץ
אני רוצה להתייחס לנוסח. אני רוצה להתאים את הנוסח לגבי על מי חל צו הפסקה שיפוטי בדומה למנהלי, שזה בעל רישיון או המחזיק מטעמו או המפעיל מטעמו. שזה יהיה אותו נוסח.
היו"ר יואב קיש
ההערה התקבלה, התאמת נוסח.
איילת לוי נחום
לא היתה לכם הערה לגבי התיעוד בצו הפסקה מנהלי? הדיון בבקשה למתן צו יתועד בפרוטוקול?
אפרת טפליץ
זה לעניין סדרי דין.
היו"ר יואב קיש
עוברים לסעיף 25ו, חומר חסוי.
איילת לוי נחום
"חומר חסוי
25ו.
(א) בדיון בבקשה כאמור בסעיף 25ה וסעיף 25ו (צריך לעשות כאן התאמה של הסעיפים אבל הכוונה היא בבקשה לפי צו הפסקה שיפוטי וצו הפסקה מנהלי – א.ל), רשאי התובע לבקש לפרט או להציג לפני המשפט בלבד עובדות או מידע שעליהם מבסס את טענותיו (בסעיף זה חומר חסוי); בקשה כאמור תוגש בכתב ותהיה מנומקת, ככל שהדבר מתאפשר בנסיבות העניין, וככל שאין בכך כדי לפגוע בטעמים אשר עומדים בבסיס הבקשה עליהם מבקשים להגן."
היו"ר יואב קיש
רגע, לא הבנתי את הסיפה הזה.
איילת לוי נחום
גם אני לא, כי אני לא מסכימה איתה.
היו"ר יואב קיש
מה המשמעות?
איילת לוי נחום
הם רוצים לא לנמק במצבים מסוימים. הרי הבקשה היא לבית משפט, אז בפני בית משפט אתם לא רוצים לחשוף את הנימוקים?
איה גורצקי
לא. הבקשה מוגשת לבית המשפט אבל היא פתוחה גם לצד שכנגד. לכן בבקשה אנחנו רושמים נימוקים כלליים ומציגים את המידע המודיעיני או המידע החסוי במעמד צד אחד לבית המשפט.
היו"ר יואב קיש
זה בסדר, אבל הנוסח פה לא ברור.
איה גורצקי
זה פשוט הועתק מחוק אחר. אפשר לנסח את זה אחרת.
איילת לוי נחום
את הסיפה לא ראיתי בחוקים אחרים.
איילת לוי נחום
יש. זה הועתק מחוק הגבלת השימוש במקום האינטרנטי. אני מסכימה, גם שם חשבנו שהנוסח לא טוב.
היו"ר יואב קיש
זה לא ברור, אני מבקש לתקן את זה.

תמשיכי עם ההקראה.
איילת לוי נחום
"(ב) בית המשפט רשאי להיענות לבקשה כאמור בסעיף קטן (א) ולהסתמך על החומר החסוי, אם מצא כי גילויו בנוכחות המשיב עלול לפגוע בחקירה או באינטרס ציבורי חשוב אחר; החומר החסוי יסומן, יוחזר למבקש לאחר העיון והדבר יירשם בפרוטוקול."
היו"ר יואב קיש
מי זה המבקש, המשטרה?
איה גורצקי
התובע.
היו"ר יואב קיש
בסדר. אני מבין שזה נוהל רגיל כאשר את עוסקים בחומרים מודיעיניים?
איה גורצקי
כן.
איילת לוי נחום
"(ג)בית המשפט יודיע למבקש ולמשיב על החלטתו בבקשה לפי סעיף קטן (א), ורשאי הוא לקבוע שנימוקי ההחלטה, כולם או מקצתם, יהיו חסויים.

(ד) החליט בית המשפט שלא להיעתר לבקשה בדבר אי-גילויו של החומר החסוי לפי סעיף קטן (א), רשאי המבקש להודיע כי הוא חוזר בו מהגשת החומר החסוי, ומשעשה כן לא יועמד החומר לעיון המשיב והשופט יתעלם ממנו לצורך החלטותיו.

(ה) החליט בית המשפט שלא להיעתר לבקשה בדבר אי-גילויו של החומר החסוי לפי סעיף קטן (א), רשאי תובע לערער על החלטת בית המשפט בעניין זה בתוך 15 ימים ממועד מתן ההחלטה, לפני בית משפט של ערעור אשר ידון בערעור בשופט אחד.

(ו) הודיע תובע לבית המשפט שהחליט כאמור בסעיף קטן (ה) כי הוא שוקל להגיש ערעור כאמור באותו סעיף קטן, לא יעביר בית המשפט את החומר החסוי למשיב עד להכרעה בערעור."
היו"ר יואב קיש
מה זה בית משפט של הערעור?
איה גורצקי
אם מי שדן זה בית משפט השלום, אז זה יהיה בית המשפט המחוזי.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת, הוא בא עם חומר לשופט ואומר שזה חסוי. השופט יכול להגיד שזה חסוי, מחזיר וזה נשאר כשיקול דעת וזה עדיין במעמד צד אחד. נכון?
איה גורצקי
כן.
היו"ר יואב קיש
הצד השני לא יודע מזה?
איה גורצקי
הוא יודע שיש חומר אבל לא יודע מה.
היו"ר יואב קיש
הוא יכול להגיד שהוא לא מקבל ואז יש לכם אפשרות לומר שאתם מקבלים את דעת השופט ואתם שומרים אצלכם ונמחק מהפרוטוקול והיה כלא היה. יש אפשרות להגיד שאתם מוכנים שזה לא יהיה חסוי ואז להגיש את זה אבל זה כנראה לא יקרה. או להגיד: אני מערער, הולך לשופט דרג גבוה תוך 15 ימים. הוא בוחן את החומרים ומחליט אם הוא פוסל. במידה והחליט כמו השופט בדרגה הנמוכה החומר לא עובר. הבנתי.
איה גורצקי
כשיש החלטה שיפוטית להעביר, אנחנו צריכים החלטה אחרת שמעכבת את ביצוע ההעברה.
היו"ר יואב קיש
אתם צריכים להסכים להחלטה להעביר?
איה גורצקי
לא. ברגע שבית משפט השלום החליט לחשוף את החומר החסוי, אני מחויבת במקום לתת אותו לצד השני.
היו"ר יואב קיש
הבנתי, את לא יכולה להגיד שזה חסוי ואת לא רוצה וכי את הולכת לערער.
איה גורצקי
אין דבר כזה. אני צריכה לתת לו מייד ואז אני צריכה לקבל שהות לפנות לערעור.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת, שאין מצב שאתם מביאים חומר שהוא חסוי מבחינתכם. יש אי הסכמה של בית המשפט שזה חסוי ואתם עדיין יכולים להגיד: זה לא יהיה לדיון ואני שומרת את זה אצלי בתור חסוי. אין מצב כזה. אם בית משפט אמר שזה לא חסוי, אתם חייבים למסור.
איה גורצקי
אלא אם כן החלטנו שאנחנו לא מסתמכים על זה ומבקשים למשוך.
היו"ר יואב קיש
אז אם אתם מושכים את זה, אז למה סעיף ו' קורה.
איה גורצקי
אם אנחנו מושכים את זה, אין בעיה. סעיף ו' קורה במצב שבו אנחנו מתעקשים להסתמך על חומר.
היו"ר יואב קיש
איפה זה כתוב שה' קורה רק במצב שאתם מתעקשים?
איה גורצקי
אני שוקלת להגיש ערעור רק במצבים שבהם אני רוצה להסתמך על החומר.
היו"ר יואב קיש
קשה לי להבין, במהות אין לנו בעיה.

בה' אנחנו אומרים שהוא החליט שלא להיעתר לבקשה. אז למעשה, ברגע שהוא החליט לא להיעתר לבקשה אנחנו עוד פעם בצומת. זה לא מופיע פה. יש פה שלושה דברים: אפשר לערער, אפשר למשוך ואפשר להמשיך לגלות. ו' מתייחס רק כשהסכמתם לגלות.
איה גורצקי
זה יוסדר בנוסח.
אפרת טפליץ
אני מנסה להבין את ההצעה שלך.
היו"ר יואב קיש
אני אסביר. הגענו לסעיף ה'. בסעיף ה' החליט בית המשפט שהוא לא מאשר שזה חומר חסוי. אז ראשי התובע לערער תוך 15 ימים. אם הוא לא מחליט לערער מה קורה?
אפרת טפליץ
או שהוא יחשוף את המידע.
איה גורצקי
הוא יכול למשוך את המידע. אז רק לשנות את הסדר של הנוסח.
היו"ר יואב קיש
בסעיף ד' הוא יכול למשוך.

ה' קורה רק אם ד' לא קרה. אז רק חידוד במקרה ולא משך.
אפרת טפליץ
בגלל שהמודל הזה קיים בעוד חוקים כמו חוק הגבלת שימוש במקום, להישאר עם הנוסח הזה ולא לשנות.
היו"ר יואב קיש
אז רגע, אני אקרא מהתחלה. מה לעשות? זה לא ברור בחוק. אני מצטער לעדכן אותך שהנוסח שלכם לא ברור. תקראי את סעיף ו', לצורך העניין הוא לא מתייחס לד'.

בואו נגיד שאדם נורמטיבי שלא מחפש התפלפלויות עורכי דין אז זה יתקבל, אבל אם אתה מסתכל על הנוסח הוא לא מסדיר את זה בצורה ברורה.
איה גורצקי
אפשר לרשום בסעיף ה': החליט בית המשפט שלא להיעתר לבקשה בדבר אי גילויו של החומר הסעיף לפי סעיף קטן א' וביקש תובע להסתמך על המידע החסוי - - - "
היו"ר יואב קיש
נכון. "ולא השתמש בזכותו לפי סעיף ד'".

תגידי לי אם אני לא צודק.
אפרת טפליץ
בסדר. אני חושבת שזה ברור אבל אין לי התנגדות.
היו"ר יואב קיש
אז נתקן את סעיף ה' כמו שאמרנו. בה' יהיה ברור, שבמקרה שהמשטרה לא השתמש בסעיף ד'.
איילת לוי נחום
"ולא הודיעה כאמור בסעיף קטן ד'".
היו"ר יואב קיש
בדיוק. זה מה שהיה חסר.

תמשיכי.
איילת לוי נחום
"
(ז) בדיון בערעור לפי סעיף קטן (ה) רשאי בית המשפט לעיין בחומר החסוי ולקבל פרטים נוספים מהתובע בלי לגלותם למשיב."
אפרת טפליץ
המודל הזה של ראיות חסויות לקוח מחוקים אחרים. בחוקים אחרים יש גם התייחסות לסדרי דין. אנחנו חושבים, שאם אנחנו כבר מסדירים את כל העולם הזה, להוסיף גם התייחסות דומה בחוקים אחרים לעניין סדרי דין.
היו"ר יואב קיש
למה הכוונה?
אפרת טפליץ
שלדיון בבקשה יזומן בעל הרישיון או ההיתר, הדיון יתועד בפרוטוקול בלי שיהיה בתיעוד כדי לגלות חומר חסוי כמשמעותו בסעיף הקודם.
היו"ר יואב קיש
אני לא רואה בעיה עם זה.
אפרת טפליץ
ועוד: לשם החלטתו בבקשה, רשאי השופט להיזקק לראיות אף אם אינן קבילות במשפט.
היו"ר יואב קיש
אין בעיה, מקבלים.
היו"ר יואב קיש
הגענו לסעיף 25ו.
איילת לוי נחום
"ביצוע צו הפסקה מנהלי או שיפוטי

25ו. ניתן צו הפסקה מנהלי או צו הפסקה שיפוטי רשאי שוטר להיכנס למקום שלגביו ניתן הצו ולנקוט אמצעים סבירים, לרבות שימוש בכוח, הדרושים כדי להבטיח את קיום הצו."

אולי כדאי שתסבירו את התחלופה של הסעיפים מהמחיקה שהופיעה בקריאה הראשונה. יש פה את העניין של הרחקת טובין. אתם רוצים להסביר את זה? משרד המשפטים אתם מסכימים לנוסח הזה?
אפרת טפליץ
זה נוסח מוסכם על הממשלה להחליף את מה שהיה בקריאה הראשונה. מה שהיה בקריאה הראשונה זה נוסח ברישוי עסקים שזה נוסח ישן שאנחנו לא משתמשים בו יותר. הוא רחב מידי לטעמנו. יש פה הסכמה.
היו"ר יואב קיש
עוד מישהו רוצה להתייחס ל-26ו?
איילת לוי נחום
אני רוצה לעשות את ההתאמות. "אמצעים סבירים לרבות שימוש ברוח", זה יהיה ב"כוח סביר", כמובן.
אפרת טפליץ
בסדר.
היו"ר יואב קיש
עוד משהו?
אפרת טפליץ
יש להוסיף את הנושא של הפרת הצו.
איה גורצקי
זה אמור להיות בין 25ו ל-25ז. זה לא מופיע בנוסח.
היו"ר יואב קיש
הערות ל-25ו קודם.
שאול כהן
יש 25 ופעמיים.

אני רוצה לשאול שאלת הדיוט בהקשר לחומר החסוי. המבקש, בעצם הנתבע, הוא יכול לערער על החלטת בית המשפט.
היו"ר יואב קיש
לא, יכול להיות שהוא אפילו לא יידע על זה. באופן עקרוני הם פונים למשטרה.
שאול כהן
הוא יודע שיש חומר חסוי.
היו"ר יואב קיש
רק אחרי שהשופט אישר.
איה גורצקי
הוא יודע שיש חומר חסוי, הוא יודע שאנחנו מסתמכים עליו. בפרקטיקה, כשיש לנו אפשרות לגלות פראפרזה מהחומר החסוי, אנחנו גם עושים את זה במידת האפשר, אם זה לא חושף שיטות, אמצעים, מקורות או מסכן חיי אדם. הוא יודע על כל התהליך, הוא רק לא יהיה נוכח בו ולא יראה את כל החומר במו עיניו.
היו"ר יואב קיש
הוא יודע שאתם פונים בבקשה לחומר חסוי? זה מה שהתכוונת בסדרי דין?
איה גורצקי
לא. במסגרת הבקשה שלנו המפורטת אנחנו מציינים שיש לנו חומר חסוי ונבקש להציגו לבית המשפט במעמד צד אחד. זה מה שהוא יודע.
שאול כהן
אם בית המשפט נענה לבקשתכם כאמור בסעיף ב', האם המבקש יכול לערער לבית משפט גבוה יותר?
איה גורצקי
לא.
היו"ר יואב קיש
זאת הפרקטיקה.
קריאה
הוא יכול במסגרת ערעור על ההחלטה.
איה גורצקי
אם ההחלטה לטובתו זה לא משנה לו. אם ההחלטה לרעתו, הוא ממילא יערער. זאת החלטת ביניים בתוך הליך.
היו"ר יואב קיש
סיימנו עם 25ו.

מה רציתם להוסיף?
איה גורצקי
נשאלת השאלה מה קורה כשאדם מפר צו הגבלה מנהלי או שיפוטי? הוא מפר הוראה שיפוטית. בדרך כלל יש לנו הוראה כללית בחוק העונשין שמדברת על הפרת הוראה חוקית. דינה שנתיים או קנס ואפשר להעמיד לדין בגין העבירה הזאת.

יחד עם זאת, בחוקים המקבילים, שמהם שאבנו את ההשראה, כמו הגבלת השימוש במקום, חוק הכניסה לישראל, רישוי עסקים, יש סעיף ספציפי של הפרת צו הגבלת שימוש במקום. הוא זהה להפרת הוראה חוקית מבחינת העונש. זה מה שאנחנו מבקשים לעשות כאן.
היו"ר יואב קיש
גם ברישוי עסקים שמנו את זה?
איה גורצקי
כן.

זה כדי להבהיר לבן אדם את המסר שאם אתה מפר צו של בית המשפט, אתה צפוי - - -
היו"ר יואב קיש
זה נראה לי בסדר.

אפי, יש לכם הערה?
אפרת טפליץ
אין הערה.
היו"ר יואב קיש
תקריאי את הנוסח שאת מבקשת כדי שיהיה בפרוטוקול ונדע על מה אנחנו מדברים. את המהות הסברת, עכשיו תקריאי את הנוסח.

שמישהו יעבוד על הנוסח ואנחנו נמשיך עם ההקראה. כשיהיה לכם נוסח תעצרו אותנו ונוסיף בין 25ו ל-25ז את הנוסח.

תמשיכי ל-25ז.
איילת לוי נחום
"הפרת תנאי מתנאי הרישיון

25ז.

(א) הפר אדם תנאי מתנאי הרישיון, דינו – מאסר 18 חודשים (פה ביקשו לשנות ל-24 חודשים והם יסבירו – א.ל) או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז–1977‏ ; עבירה כאמור היא מסוג העבירות של אחריות קפידה."
היו"ר יואב קיש
מה זה הקנס ב-61(א)(3)?
איה גורצקי
75,600 שקלים.
היו"ר יואב קיש
מה המשמעות של אחריות קפידה.
איילת לוי נחום
ברגע שהפרת את התנאי ביצעת את העבירה.
אוסנת חיטרון
לא צריך יסוד נפשי.
היו"ר יואב קיש
למה 24 חודש?
איה גורצקי
משום שזה הנוסח שקיים להפרה.
איה גורצקי
זה העונש הקבוע בחוק הכללי לעבירה של הפרת הוראה חוקית. אנחנו לא רואים הבדל בין העבירות.
היו"ר יואב קיש
עבירה של הפרת קפידה זה 24 חודש?
איה גורצקי
לא. עבירה של הפרת הוראה חוקית, כל הוראה חוקית, בין אם היא ניתנה על-ידי פקיד ממשלה ובין אם היא ניתנה על-ידי בית משפט, היא עבירה שעונשה שנתיים. כדי שלא ליצור זילות ולהגיד שזה פחות חשוב מכל הוראה חוקית אחרת.
היו"ר יואב קיש
מה עמדת משרד המשפטים?
אוסנת חיטרון
מקובל אבל יש לי שני חידודים.

קודם כל, לעניין עבירה של אחריות קפידה, כמו שקבוע בחוק העונשין. בשביל לגזור עונש מאסר נדרש הוכחה של מודעות ולא ניתן להסתפק ביסוד נפשי של אחריות קפידה. מחשבה - - -
היו"ר יואב קיש
אתם בעד או נגד הנוסח?
אוסנת חיטרון
אנחנו מסכימים לנוסח, זאת הערה לפרוטוקול.
היו"ר יואב קיש
את זה שאלתי והסבירו לי.
אוסנת חיטרון
הערה שנייה. אנחנו כאן יוצרים עבירה חדשה של הפרת תנאי וחשוב לנו להבהיר לפרוטוקול שככל שנסיבות העניין מעלות שמתקיימים יסודות של עבירה אחרת בפקודת הסמים, יסוד עובדתי ויסוד נפשי של עבירה מקבילה, זה שאנחנו יוצרים פה עבירה חדשה של הפרת תנאי, זה לא גורע מסמכות התובע להגיש כתב אישום בעבירה חמורה יותר.
היו"ר יואב קיש
זה ברור, לא?
אוסנת חיטרון
חשוב לנו להבהיר את זה.
קריאה
העבירות האלה לא באות לגרוע מכל דין אחר שקיים. זה גם כתוב בהמשך.
היו"ר יואב קיש
אז אני מסכים. למשרד המשפטים יש הסכמה לעבור ל-24 חודשים וחוץ מזה אין לו הערות לנוסח.
איה גורצקי
אני מבקש לחזור לנוסח.
היו"ר יואב קיש
תני לי לסיים. יש הערות לסעיף 25ז, כמו שהוא כרגע? אנחנו עוברים ל-24 חודשים.

עכשיו אנחנו חוזרים לתוספת הסעיף שמדבר על מי שהפר צו מנהלי או שיפוטי. תקריאי, בבקשה.
איה גורצקי
"המפר הוראות צו הגבלה מנהלי או צו הגבלה שיפוטי, דינו מאסר שנתיים".
קריאה
פה זה נקרא צו הפסקה.
היו"ר יואב קיש
זה כדי להראות את מה שברור.
איה גורצקי
יש את זה בחוק הגבלת שימוש במקום, חוק הכניסה לישראל וגם ברישוי עסקים.

זה חשוב שמבקשי רישיונות ידעו ושיהיה להם את כל ההסדר מול העיניים בחוק אחד.
היו"ר יואב קיש
בסדר, אני מקבל.

משרד המשפטים מסכים.

הגענו ל-25ז(1).
איילת לוי נחום
"עבירת קנס

25ז1

(א) השר לביטחון הפנים, בהסכמת שרת המשפטים ושר הבריאות ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי להכריז, בצו שיפורסם ברשומות, על עבירה לפי חוק זה כעל עבירת קנס; הוראות סעיף 221(ד) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (בחוק זה – חוק סדר הדין הפלילי), לא יחולו לעניין הכרזה על עבירת קנס לפי סעיף קטן זה.

(ב) על אף הוראות סעיף 221(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) התשמ"ב-1982 , רשאי השר לביטחון הפנים בהסכמת שר המשפטים ושר הבריאות, לקבוע שיעור קנס העולה על סכום הקנס הקבוע בסעיף האמור ושיעור קנס לכל יום בו העבירה חוזרת או נמשכת.
איה גורצקי
את ג' אנחנו מוחקים.
היו"ר יואב קיש
סעיף ג' נמחק.

תסבירי מה מהות הסעיף.
איילת לוי נחום
אני מבינה שאתם רוצים לקבוע פה איזה הסדר שונה מחוק סדר הדין הפלילי, שונה מסעיף 221ד לחוק סדר הדין הפלילי. משרד המשפטים, אולי כדאי שאתם תסבירו. חוק סדר הדין הפלילי קובע שהעבירות האלה יקבעו על-ידי שר המשפטים ופה זה הסדר שונה.
יפעת רווה
נכון. ברירת המחדל - - -
היו"ר יואב קיש
מה זה 221ד?
יפעת רווה
אני ממשרד המשפטים.

ככלל, ברירת המחדל לפי חוק סדר הדין הפלילי היא שבעבירות קנס, קנס המקסימום הוא 730 שקלים. שנית, שר המשפטים קובע את זה בהסכמת השר הממונה. לשני הדברים האלה יש חריגים. לנושא של שיעור עבירות הקנס אז יש חוקים שבהם נקבע, בגלל הנושא שבו מדובר, חריגה מ-730 שבאמת למטריה הזאת זה סכום נמוך. בעניין הזה הסכמנו עם המשטרה.
היו"ר יואב קיש
זה סעיף א'?
יפעת רווה
כן.
היו"ר יואב קיש
סעיף ב' זה הגובה.
יפעת רווה
כן.

הדבר השני, ברירת המחדל היא ששרת המשפטים קובעת את זה. אנחנו לא ראינו לחרוג כאן. למען ההגינות אני אגיד שיש חוקים שחורגים. למשל, בפקודת התעבורה קובע את זה שר התחבורה באישור שרת המשפטים. לא ראינו סיבה כאן לחרוג. על הדבר הזה לא היתה הסכמה. התוצאה היא בעצם אותה תוצאה כי צריך שר אחד בהסכמת השר השני. זה ממילא שני השרים.
היו"ר יואב קיש
זה עניין של יוזמה ומי מחליט להוביל, זה ההבדל.
יפעת רווה
נכון ולכן אנחנו מעירים את ההערה הזאת.
היו"ר יואב קיש
השוני הוא בשני דברים. אחד, פה היוזמה היא של שר הבט"פ והשוני הוא בגובה הקנס. גובה הקנס סעיף ב' מקובל. קורה גם במקומות אחרים.

אני רק מבקש להוסיף, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה גם כן. להוסיף גם ב-ב'.
יפעת רווה
בסדר גמור.
היו"ר יואב קיש
לגבי א'. עשינו פה מנגנון שונה. יש פה מנגנון שנותן לשר לביטחון פנים אפשרות להוביל מהלך. הוא עדיין צריך הסכמה אבל אם הוא מחליט שהוא רוצה להוביל מהלך, הוא יכול להוביל. אז זה לא מצב שהוא תלוי לחלוטין בשרת המשפטים או שר המשפטים אבל עדיין שר המשפטים יכול לעצור מהלך כזה. לדעתי גם הכנסנו את שר הבריאות כממונה על החוק.
יואל הדר
לנו חשוב שגובה הקנסות יהיה גבוה. אם שר המשפטים הוא זה שקובע את הגובה והוא זה שמתניע את התהליך, אין לנו שליטה.
היו"ר יואב קיש
אז נותנים לכם. למרות ההתנגדות של משרד המשפטים, אני מסכים עם הגישה הזאת. זה קורה גם בחוקים אחרים. זאת לא פעם ראשונה שזה קורה וזה בסדר, זה עדיין באישור שר המשפטים. "השר לביטחון פנים בהסכמת שר המשפטים ושר הבריאות ובאישור רשאי להכריז בצו". בסדר, זה נראה לי הליך מספיק מבוקר ונשלט בשביל שזה יעבוד בצורה ראויה.

משרד הבריאות, יש לכם התייחסות לזה? לא. אני מקבל את עמדת משרד הבט"פ בעניין הזה וכך ייראה ההליך. זה לגבי א'.

לגבי ב', גם הוספנו את ועדת הפנים ואישור הוועדה.

יש עוד הערות?
איילת לוי נחום
אתם רוצים להסביר למה הורדתם את ג'?
היו"ר יואב קיש
לא. אני אפילו לא קראת אותו.

אנחנו בשמירת דינים.
איילת לוי נחום
"25ח.

(א) הוראות פרק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

(ב) אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מתחולת הוראות פקודה זו על קנבוס לצרכים רפואיים, ומסמכות המנהל להטיל הגבלות או תנאים על רישיונות וכן מהגבלות או תנאים שקבע המנהל, כל עוד לא נקבע אחרת בפרק זה."
יובל לנדשפט
זה מביא אותנו לסוגיית הוראות המעבר.
היו"ר יואב קיש
עוד מעט נדבר על זה.

תמשיכי להקריא, נראה לי ברור, פשוט ונכון.
איילת לוי נחום
אנחנו בעניין של אחריות נושא משרה בתאגיד.

"הוספת סעיף 30א.

30א.
(א) נושא משרה בתאגיד שקיבל רישיון לעיסוק בקנבוס לפי סעיף 25ב חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף 25ז בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – קנס פי 5 (פה שינו מ-25 ל-5 – א.ל) מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז–1977."
היו"ר יואב קיש
כמה הקנס שם? זה 1200 שקלים?
איה גורצקי
לא, 224,000.
היו"ר יואב קיש
זה לעובד?
איה גורצקי
לא, נושא משרה.
היו"ר יואב קיש
זה המנכ"ל. הוא כפוף ל-1.20 מיליון?

זה נראה לי מוגזם. אני רוצה לדעת מה הסכום המדויק.
איה גורצקי
הסכום הוא 1.226 מיליון.
איה גורצקי
אדוני, זאת טעות סופר.
קריאה
זה פי 5 מ-61א(3).
היו"ר יואב קיש
כמה זה?
איה גורצקי
350,000 שקלים.
היו"ר יואב קיש
300,000 הגיוני. 1.2 מיליון, לא הגיוני.
איה גורצקי
פי 5 מסעיף 3 ולא מסעיף 4.
היו"ר יואב קיש
תמשיכי את ההקראה.
איילת לוי נחום
"(ב) נעברה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א) אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

(ג) בסעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או אדם האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה."
היו"ר יואב קיש
נסיים את הסעיף הזה ונדבר אח"כ על הוראות מעבר.

אני שואל לגבי הסעיף הזה. תיקנו מ-3 ל-3 וזה אומר שהקנס הוא סביב ה-300,000 שקלים.

מישהו רוצה להתייחס?
ענת חן מיכאלי
בדרך כלל הסעיפים האלה בחקיקה אחרת הם מחצית מהקנס שניתן לעבירה. למה פה יש הסדר אחר? אני מדברת על נושא משרה בתאגיד.
איה גורצקי
אני אבדוק את זה.
היו"ר יואב קיש
משרד המשפטים, מה שאתם מכירים לגבי נושא משרה זה משהו שונה?
אוסנת חיטרון
זה נכון שבדרך-כלל הסכומים הם - - -
קריאה
יש כפל. ברישוי עסקים.
אוסנת חיטרון
אני לא זוכרת מה יש ברישוי עסקים, אני יכולה להסתכל. ההסכמה היתה בגלל שאנחנו מדברים כאן על מטריה ספציפית. מבחינת המשטרה היא מצריכה סכומים גבוהים יותר.
היו"ר יואב קיש
אני מנסה להבין מה סוג העבירות שהמנהל כפוף להן? נגיד שחקלאי החליט לגדל ויש לו אזור גידול והוא עכשיו שם את הגדרות ושם את המצלמות. איכשהו גנבו לו, פרצו לו וגנבו לו חומרים.
איה גורצקי
הוא עשה את כל מה שניתן. הוא גם לא נושא משרה בתאגיד.
שאול כהן
זה מתייחס למצב שבו אחד העובדים ביצע.
היו"ר יואב קיש
אחד העובדים התגלה כמשתף פעולה.
איה גורצקי
זאת לא אחריותו. אם הוא עשה את כל מה שהוא יכול אז זהו. הוא שם פיקוח, עשה בקרות.
היו"ר יואב קיש
אבל הוא צריך להוכיח לכם שהוא עשה את הכול. חובת ההוכחה עליו.
איה גורצקי
הידע נמצא אצלו. מה הוא עשה או לא עשה זה רק הוא יודע. זאת לא הוכחה מעבר לכל ספק סביר. זאת הוכחה במאזן ההסתברויות.
דובי אמיתי
ואם יהיה כתוב שהוא עמד בכל התנאים הדרושים?
ענת חן מיכאלי
פה הוא מפקח על סמים מסוכנים.
היו"ר יואב קיש
פה הוא לא מפר. יש לי עם זה קצת בעיה, אני חייב להגיד לכם. אם הייתי מבין לעומק את העבירות שאתם עליהם חושבים ושוקלים להשתמש אז היה לי יותר קל. אני לא מבין ואני חושש מסיטואציות של בעל תפקיד שחושב שעושה את תפקידו כראוי. בסוף קורה איזה משהו ואז אתם באים אליו בטענות.
איה גורצקי
למען ההגינות, אנחנו בדקנו. ברישוי עסקים זה מחצית וגם בחוק הכניסה לישראל הוא מפנה לקנס שקבוע בסעיף 61(א)(2).
קריאה
אני חושבת שבניירות ערך יש כפל.
היו"ר יואב קיש
אז זה גבוה מידי.
טל ימיני
צריך לזכור שברישוי עסקים יש הרבה עסקים קטנים והיינו צריכים לפנות למכנה המשותף הנמוך ביותר. יש המון עסקים קטנים.
היו"ר יואב קיש
כמה זה, מחצית? אני גם רוצה שזה יהיה מרתיע. אני לא רוצה שזה יהיה 20,000 שקלים. אבל 300,000 בעבירה כזאת - - -
שאול כהן
גם פה לא כל העסקים הם עסקים גדולים.
היו"ר יואב קיש
כמה זה ברישוי עסקים?
קריאה
זה 29,000.
אפרת טפליץ
זה לא מתאים להסתכל על ניירות ערך.
טל ימיני
ברישוי עסקים יש קיוסק, מספרה ומכולת.
היו"ר יואב קיש
אבל זה גם לא הגיוני שזה יהיה פי 10 ברישוי עסקים.
טל ימיני
העסקים פה בהיקפים גדולים.
שאול כהן
אבל לא כל העסקים פה הולכים להיות גדולים.
טל ימיני
אבל זה סכום מקסימאלי.
היו"ר יואב קיש
זה לא כלפי הפושע עצמו. זה כלפי נושא משרה בתאגיד. הוא יכול להיות מנכ"ל בחברה ועדיין הוא יתגלה כאחראי.

מה קורה לגבי שוק ההון?
איה גורצקי
אדוני, אנחנו נבדוק ונודיע.
היו"ר יואב קיש
אני מסכם. אנחנו לקראת סיום של הישיבה. תבדוק ותחזרו. ביום ראשון נעשה ישיבה נוספת. תדברו ותנסו לבנות הוראות מעבר.
איה גורצקי
יש לנו ניסוח.
היו"ר יואב קיש
אז תעבירו. תנסו להוציא מחר נוסח כדי שאנשים יראו. ביום ראשון נעשה ישיבה נוספת שבה נסגור את נושא הוראות מעבר. נשאר לסגור את התשלום. האירוע של משרד הכלכלה עם תאגידים זרים וכל הנושא שהיה לנו בהתחלה, צריך לנסות לסגור. אני לא זוכר שיש עוד משהו פתוח.

יואל, היה משהו?
יואל הדר
לא.
היו"ר יואב קיש
אם ניזכר אז נביא.

את כל זה אני מקווה להביא להצבעה ביום ראשון.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:30.

קוד המקור של הנתונים