ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 11/12/2018

חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 30), התשע"ט-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
ועדת הכלכלה
11/12/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 884
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, ג' בטבת התשע"ט (11 בדצמבר 2018), שעה 13:05
סדר היום
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 28) (דחיית מועד הפירעון של הלוואה לדיור בנסיבות מיוחדות), התשע"ח-2018 (פ/3291/20) (כ/786) של חברי הכנסת רועי פולקמן, מירב בן ארי, מרדכי יוגב ויעקב אשר – בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בנושא החלת הוראות החוק המוצע על גופים חוץ בנקאיים הנותנים הלוואות לדיור
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר
רועי פולקמן
מוזמנים
יואב גפני - סגן בכיר לממונה על שוק ההון, רשות שוק ההון, משרד האוצר

ירון אבני - עו"ד, הלשכה המשפטית, רשות שוק ההון, משרד האוצר

חן פליישר - עו"ד, עוזרת ליועמ"ש, בנק ישראל

גרניט-שרית אופק - מנהלת יחידת ההסדרה, פיקוח על הבנקים, בנק ישראל

יוסף פולסקי - עו"ד, הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

ברי רוזנברג - מנהל רגולציה, בנק לאומי לישראל, הנהלות הבנקים

רן מלמד - משנה למנכ"ל, עמותת ידיד

גיל סלומון - סמנכ"ל, איגוד חברות הביטוח

אליסה דברה - מנכ"לית, עוז – בנקים לא מעל לחוק

טל הרוש - ארגון צדק לחייב

אורלי בן שמאי - שדלן/ית (אימפקט ל.א.ב בע"מ), מייצג/ת את איגוד בתי השקעות
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
נעמה דניאלי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבתהצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 28) (דחיית מועד הפירעון של הלוואה לדיור בנסיבות מיוחדות), התשע"ח-2018, פ/3291/20 כ/786, הצעת ח"כ רועי פולקמן
היו"ר איתן כבל
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 28) (דחיית מועד הפירעון של הלוואה לדיור בנסיבות מיוחדות), התשע"ח-2018 של חברי הכנסת רועי פולקמן, מירב בן ארי, מרדכי יוגב ויעקב אשר – בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בנושא החלת הוראות החוק המוצע על גופים חוץ בנקאיים הנותנים הלוואות לדיור.

אני מבקש להעלות להצבעה את הבקשה לדיון מחדש. מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה לדיון מחדש בהצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 28) (דחיית מועד הפירעון של הלוואה לדיור בנסיבות מיוחדות), התשע"ח-2018 נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
הבקשה לדיון מחדש נתקבלה.
אתי בנדלר
בישיבה האחרונה הייתה החלטה להחיל את הצעת החוק על הלוואות לדיור שהגופים הממסדיים נותנים.
היו"ר איתן כבל
הם מתחילים לתת. בינתיים אני יודע על "כלל".
אתי בנדלר
למרות שהחברות הוזמנו, למרות שרשות שוק ההון הוזמנה, הם לא היו כאן ולכן חשבנו שלפנים משורת הדין נאפשר להם בכל זאת.
היו"ר איתן כבל
להשמיע את קולם.
אתי בנדלר
הנחנו כבר נוסח מוצע בעניין הזה. חשוב לנו לשמוע מה העמדה שלהם בנושא הזה לפני שהוועדה מקבלת סופית החלטה.
היו"ר איתן כבל
תודה. רשות שוק ההון, בבקשה.
יואב גפני
קודם כול, שאלה: האם הרחבת ההצעה נוגעת לגופים מוסדיים בלבד או גם לגופים חוץ מוסדיים, דהיינו לכל נותני שירותי אשראי? אנחנו מפקחים על שני סוגי גופים: גופים מוסדיים – ואכן יש גוף מוסדי אחד בעיקר שאנחנו מכירים שנותן.
היו"ר איתן כבל
"כלל".
יואב גפני
נכון.
אתי בנדלר
עלה לאתר הנוסח המעודכן של ההצעה שהכנו ובו תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל); לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים); ולחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח).
יואב גפני
בעצם אתם אומרים שזה יחול גם על כל העולם של נותני שירותי אשראי שאינם בנקים וגם על הגופים המוסדיים.
היו"ר איתן כבל
כל מי שנותן הלוואה לדיור.
יואב גפני
ההערה שלנו לא נוגעת לתוכן מכיוון שאנחנו מבינים את הצורך ואנחנו לא מבקשים להתנגד להיבט התוכני. אנחנו רק מתחבטים בשאלה האם בעת הזאת, בטח לגבי הגופים החוץ בנקאיים שעדיין היקף הפעילות שלהם בנושא הזה מוגבל מאוד - - -
היו"ר איתן כבל
אל תרחמו עליהם. אתם מרחמים עליהם יותר מדי כל הזמן.
יואב גפני
לא נכון, אנחנו לא מרחמים. כבוד היושב-ראש, אתה אומר פה דברים שהם לא המציאות כהווייתה. אנחנו מאוד מאוד מקשים בעולם הזה. הטיעונים שאנחנו מקבלים כלפינו בעת הזאת לגבי הגופים האלה, שאנחנו מאוד מאוד נוקשים בשלב הרישוי. נכנסו ביוני 2017 סדר גודל של 1,000 גופים חדשים לעולם של רישוי. בהתחלה נתנו אישור המשך עיסוק. כעת אנחנו עובדים על הרישוי, והרישוי מאוד מאוד קפדני. אנחנו מקבלים הרבה מאוד בקשות.

פה מדובר כבר על רגולציה שבעצם חלה על סדר גודל של 1,000 גופים, שרוב רובם אינם נמצאים בתחום הזה.
היו"ר איתן כבל
אז מה הבעיה? אם לא חל עליהם - - -
יואב גפני
זאת שאלה טובה.
רועי פולקמן (כולנו)
אני רוצה להציע דבר מה.
יואב גפני
רק אטען את הטיעון, סליחה חבר הכנסת פולקמן. צריך להבין את התפקיד של המפקח על שירותים פיננסיים בהקשר הזה, והוא תפקיד מיוחד ושונה מכובענו כמפקח על המוסדיים. מצד אחד התפקיד הוא לפתח את השוק הזה, את שוק האשראי החוץ בנקאי, ומן הצד האחר, גם לייצר שוק אמין, כלומר שלא יפעלו גורמים שהם בלתי רלוונטיים. אנחנו מקיימים את שני התפקידים האלה, שכל אחד עומד בפני עצמו.

לגבי התפקיד הראשון, שהוא תפקיד חשוב, כאשר מדובר בשוק שהולך ומתפתח – ממה אנחנו חוששים? חוששים מזה שגוף מתחיל להיכנס לעולם הזה תחת כללים שאנחנו מקפידים עליהם, ואז המקום שבו ברור שלבנק אין קושי לבצע דחייה, אבל גוף שרק אתמול נכנס לסיפור הזה יכול להיות שזה יקשה עליו ויכול להיות שזה ידחה את עצם הכניסה שלו. זה הסיבה היחידה.
רועי פולקמן (כולנו)
ראשית, אני שמח מאוד לראות פה את רן מלמד, שהיה שותף חשוב מאוד בכל העסק הזה ולא היה בדיון הקודם בשל סיבות שונות. אני רוצה להודות לך על שאתה כאן ומאחל לך בריאות טובה.

יואב גפני, תראה, לימדו אותי בלשכה המשפטית בכנסת משפט שאומר "אלגנטיות חקיקתית".
אתי בנדלר
קוהרנטיות.
רועי פולקמן (כולנו)
גם אלגנטיות.

אני מבין מאוד את מה שאתם עושים ואנחנו תמיד מדברים על הגנת ינוקא והכול.

מדובר כאן על משהו מאוד מאוד מידתי. הוצגו במהלך הדיונים ההשלכות הכלכליות. לכן נראה לי, צופה פני העתיד, שזה לא באמת פגיעה בנותן אשראי, שבמידה וייתן הלוואה מדובר על משהו כל כך קטן, ולו בשם העובדה שאנחנו מייצרים איזו קוהרנטיות אלגנטית שבה מי שנותן הלוואות לדיור במדינת ישראל – וגם אמרנו שזה שקיפות, הרי אתה יכול לתמחר את זה, הגענו לכל הפשרות שאליהן הגענו עם בנק ישראל ועם כולם, וזה לא באמת עולה כסף. אם אותו גוף יסבור שיש לזה עלויות – אנחנו חושבים שהעלויות זניחות וזה יהיה אלמנט תחרותי. אם יסבור שזה יפגע בו כלכלית – שיתמחר את זה, הרי אפשרנו את זה. לא אמרנו לו: תן, אתה חייב, יש בזה אפס עלות. לא נכנסנו לשם. לכן זה כל כך מידתי וקטן. אולי בעוד עשר שנים יהיו הרבה. גם לא פנו לוועדה הגופים שאמרו שזה יפגע בהם תחרותית. לדעתי זה מינורי. זה לא נראה לי מהותי.
יואב גפני
אני לא רוצה להישמע כאילו מדובר פה בדבר שעליו יקום וייפול דבר. זה לא המצב. אבל אני רוצה לחדד לוועדה את הנקודה הזאת.
רועי פולקמן (כולנו)
היד שלנו לא קלה על ההדק כדי לפגוע במשהו.
יואב גפני
אנחנו נמצאים פה חדשות לבקרים בהחלה של הוראות שהן תוצאה של ניסיון בעולם הבנקאי והן מוּחלות כמעט באופן אוטומטי על העולם החוץ מוסדי. לומר לך שבנקודה הזאת על זה יקום וייפול דבר ושזה לא מידתי, וממילא, כפי שאמר היושב-ראש, זה לא שהחוץ בנקאי נמצאים באופן מסיבי בעולם הזה, ואפילו לא באופן פחות ממסיבי בעולם הזה – לא, זה לא יהיה. אבל בסוף אנחנו נמצאים פה, אני אומר לכם, אני הגעתי כמה פעמים - - -
היו"ר איתן כבל
יואב גפני, יקירי, תקשיב: קודם כול, לא רע שתלמדו משהו מעולם הבנקאות. הם טוענים שכל הזמן אנחנו על הראש שלהם. זה דבר אחד.

דבר שני, אם על זה יקום או ייפול העניין – אני גם הייתי מציע לך לשקול אם לאפשר להם. בשל העניין הזה בסוף יחליט גוף האם הוא הולך או לא הולך?
יואב גפני
ברור שזה לא יקרה.
היו"ר איתן כבל
ברור שלא. פה אתה שואל: מי אשם? החור גנב או העכבר גנב? אנחנו כאן כבר מראש צופים פני העתיד. הרי מה חבר הכנסת פולקמן מביא בהצעה הזאת? הוא אומר: יש מצב שצריך להסדיר אותו ולתקן אותו והוא עוסק במשכנתאות. הנחת העבודה, שאם השוק יתפתח בעזרת השם, והלוואי ויתפתח ויגיע גם למוסדיים וגם לחוץ מוסדיים, הלוואי. ואז אנחנו אומרים: הנה, חבר'ה, דעו לכם, יש עניין שצריך לתת עליו את הדעת. זה לא אמור להבהיל. זה אמור רק להזהיר, להגיד: הנה, דעו לכם, אלה הכללים. זה לא יגרום לאחד לא לקחת משכנתה ולא יגרום לאחד לא לתת משכנתה.

אני חושב שכבר אמרנו יותר דברים ממה שצריך.
רן מלמד
רק מילה אחת, כי הייתי שותף לחבר הכנסת פולקמן בהכנה של הצעת החוק.

אני חושב שהדברים שנאמרו פה אומרים בדיוק דבר הפוך: מי שלא ירצה לקחת עליו את הכללים כשהוא רוצה לתת הלוואות לדיור – שלא ייקח עליו את הכללים ולא ייתן הלוואות לדיור. אחת הבעיות הגדולות שאנחנו רואים היום - - -
היו"ר איתן כבל
חידדת את הדברים שלי בעצם. זה מה שאני אומר, לגמרי.

שלום גיל סלומון. הוא בא עם רזומה פוליטי מאחורי הגב, משפחתי. יש לכם משהו להגיד או שאתם רק נמצאים פה על תקן בד"צ, משגיחי כשרות, לבחון שיואב גפני אומר את המילים הנכונות?
גיל סלומון
אני סמנכ"ל איגוד חברות הביטוח. אני לא נכנס לעניין הזה. רק להערתך שזה או גנבים מפה או גנבים משם – אנחנו לא גונבים.
היו"ר איתן כבל
לא, חס וחלילה. על ראש הגנב בוער הכובע ... לא התכוונתי לזה. גיל, למה אתה פותח איתי חזית? בסך הכול רציתי לומר לך בעדינות כי ראיתי איך אתה דרוך לשמוע כאן את הדברים. זה תפקידך. חס וחלילה, אני לעולם לא מכוון לדברים כאלה, באמת שלא כיוונתי.
גיל סלומון
לעצם ההצעה, כמובן שאין מניעה.
טל הרוש
אני מארגון "צדק לחייב".
היו"ר איתן כבל
אני מניח שאתה בעד הצעת החוק.
טל הרוש
אני בעד. הצטרפתי לוועדה קצת מאוחר כמדומני, אבל גם זה משהו, צריך להתחיל מאיזשהו מקום.
היו"ר איתן כבל
אם תרצה פולקמן ייתן לך שיעורי בית על הצעת החוק, או רן מלמד, ביחד.
טל הרוש
אני לא יודע אם זה יתרום לכם או לא, אבל תראו את הכתבה שהייתה בגלובס לפני שבוע בדיוק על הנושא הזה, על קשיים להחזיר משכנתה.
רן מלמד
זה בגלל שיש "מחיר למשתכן" אבל אין עוד דירות ואנשים משלמים כפול.
היו"ר איתן כבל
ברשותך, אנחנו יכולים לומר שאנחנו משאירים את הנוסח. החלנו או לא החלנו? אני כבר לא זוכר.
רועי פולקמן (כולנו)
הנוסח כָּלַל.
אתי בנדלר
עכשיו צריכה להתקבל החלטה שהוועדה מאשרת, לא את נוסח הצעת החוק שיש בפניך כאן אלא את הנוסח שפורסם לדיון ב-11 בדצמבר, אלא אם כן יש עוד הערות.
רן מלמד
אבל הנוסח עדיין מדבר על תאגיד בנקאי. הורדתי מהאתר – זה מה שמופיע.
רועי פולקמן (כולנו)
יש נוסח שעכשיו הוקרא.
אתי בנדלר
מה כתוב למעלה?
חן פליישר
זה מתחיל בתאגיד בנקאי ואחר כך עובר לכל הגופים האחרים.
רועי פולקמן (כולנו)
נבהיר שהנוסח שאנחנו מצביעים עליו הוא הנוסח שכולל את מה שאת אמרת.
אתי בנדלר
הנוסח שמצביעים עליו הוא נוסח לדיון בוועדה ביום 11 בדצמבר 2018, שיש בו תיקונים לחוק הבנקאות (שירות ללקוח).
לאה ורון
זה מה שפורסם באתר הוועדה.
אתי בנדלר
יש בו תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) ולחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), וכן סעיף תחילה: שישה חודשים.

יש כאן עוד הערה אחת. אתם צריכים לקבל עמדה אם להחיל את זה על חברות P2P או לא. אני מזכירה את דבריו של היושב-ראש: הרעיון הוא להחיל את זה על כל מי שנכנס לתחום הלוואות לדיור. אם הם רוצים להיכנס לתחום אז שיעמדו בהוראות.
היו"ר איתן כבל
תודה. מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – אין
נמנעים – אין
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 28) (דחיית מועד הפירעון של הלוואה לדיור בנסיבות מיוחדות), התשע"ח-2018 על פי הנוסח שהוקרא בוועדה ופורסם באתר הוועדה ב-11 בדצמבר 2018 נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
הצעת החוק אושרה כפי שפורסמה ותעלה לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת.

תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:20.

קוד המקור של הנתונים