ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 15/11/2018

חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 17), התשע"ט-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
ועדת הפנים והגנת הסביבה
15/11/2018


מושב חמישיפרוטוקול מס' 747
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום חמישי, ז' בכסלו התשע"ט (15 בנובמבר 2018), שעה 19:46
סדר היום
הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 17) (תכנית למגורים בתחום שכונת מגורים קיימת בגן לאומי), התשע"ח-2018, של חה"כ נורית קורן, רועי פולקמן, אורי מקלב, שולי מועלם-רפאלי - בקשה לדיון מחדש על פי סעיף 115 לתקנון הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
טלב אבו עראר
יואב בן צור
בצלאל סמוטריץ
חברי הכנסת
ג'מעה אזברגה
מנחם אליעזר מוזס
נורית קורן
מוזמנים
דוד בארי – מוזמן/ת
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים


הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 17) (תכנית למגורים בתחום שכונת מגורים קיימת בגן לאומי), התשע"ח-2018

הצעתם של חברי הכנסת נורית קורן, רועי פולקמן, אורי מקלב, שולי מועלם-רפאלי
בקשה לדיון מחדש על פי סעיף 115 לתקנון הכנסת
היו"ר יואב קיש
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 17) (תכנית למגורים בתחום שכונת מגורים קיימת בגן לאומי), התשע"ח-2018.

אנחנו ברביזיה אחרי שהצעת החוק התקבלה. חבר הכנסת טלב אבו עראר הגיש רביזיה וגם אני. אני מוותר וטלב, אתה רשאי להציג את הרביזיה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אני רוצה לומר שוב שהצעת החוק הזו באה לפגוע בגנים הלאומיים בעיר דוד והיא כאילו מאפשרת בנייה אך ורק לקבוצה מסוימת של מתנחלים. אם תהיה בנייה שם, הפלסטינים שגרים שם מלפני הקמת הגן הזה, ייפגעו. על זה אני מערער ולכן אני ממש מתפלא שחוק כזה עובר.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה.

אנחנו מצביעים על הרביזיה של חבר הכנסת טלב אבו עראר. מי בעד קבלת הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – 2
נגד – 5
הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הרביזיה לא התקבלה.

הצעת החוק התקבלה, הושלמה ותהיה מוכנה לקריאה שנייה ושלישית במליאה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 19:47.

קוד המקור של הנתונים